Giúp tôi giải toán và làm văn


khoa le nho 22 tháng 2 2019 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

BS đề bài : n thuộc N*

P = n4+4 = n+ 4n+ 4 - 4n2

= (n+ 2)- (2n)2

= (n- 2n +2)(n+ 2n + 2)

Mà n+ 2n +2 > n2 - 2n +2 ( vì n thuộc N*)

\(\Rightarrow\)Để P là số nguyên tố thì n2 - 2n + 2 = 1

\(\Rightarrow\)n2 - 2n +1 = 0

\(\Rightarrow\)(n - 1)= 0 

\(\Rightarrow\)n - 1 = 0 

\(\Rightarrow\)n = 1 ( thỏa mãn điều kiện )

Thử lại  : Với n=1 thì P = 14 +4 = 5 là số nguyên tố ( chọn )

Vậy n = 1

Đọc tiếp...
hoangtudz 22 tháng 1 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm
Cực sì ngầu bà tân vê lóc
Đọc tiếp...
Khong Biet 15 tháng 12 2017 lúc 6:56
Báo cáo sai phạm

P=\(n^4+4=n^4+4n^2+4-4n^2=\left(n^2+2\right)-4n^2=\left(n^2-2n+2\right)\left(n^2+2n+2\right)\)

Để P là số nguyên tố thì:

TH1:\(\hept{\begin{cases}n^2-2n+2=1\\n^2+2n+2=n^4+4\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}n\left(n-2\right)=-1\left(1\right)\\n^2+2n+2=n^4+4\left(2\right)\end{cases}}\).Giải phương trình (1)  ta được n=1 thay vào phương trình 2 cũng thỏa mãn.Vậy x=1 thỏa mãn

TH2:\(\hept{\begin{cases}n^2+2n+2=1\\n^2-2n+2=n^4+4\end{cases}}\).Tương tự TH1 thì ta cũng có x=-1 thỏa  mãn

Vậy...........................

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ( ck ♡๖ۣۜI LIKE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ) 10 tháng 1 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi mình nhầm địa chỉ

Xin lỗi rất nhiều

Học tốt !

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 2 tháng 9 2018 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

Lý thuyết : 

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Mọi số tự nhiên >1 bao giờ cũng có ước nguyên tố . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước 
- Tập hợp số nguyên tố là vô hạn 
- Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố; cũng không là hợp số 
- Số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 
- Số a và b gọi là 2 số nguyên tố cùng nhau 
- p là số nguyên tố; p > 2 có dạng : p = 4n + 1 hoặc p= 4n+3 
- p là số nguyên tố; p > 3 có dạng : p = 6n +1 hoặc p =6n + 5 
- Ước nguyên tố nhỏ nhất của hợp số N là 1 số không vượt quá √N 
- số nguyên tố Mecxen có dạng 2^p - 1 (p là số nguyên tố ) 
- Số nguyên tố Fecma có dạng 2^(2n) + 1 (n Є N) 
Khi n = 5. Euler chỉ ra 2^(2.5) + 1 = 641.6700417 (hợp số ) 


Bài tập: 

Đặt 2p + 1 = n³ với n là số tự nhiên 

Cách giải: phân tích ra thừa số 
Dùng tính chất : Số nguyên tố có 2 ước là 1 và chính nó. 

Giải: 

♣ Ta thấy p = 2 thì 2p + 1 = 5 không thỏa = n³ 

♣ Nếu p > 2 => p lẻ (Do Số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 ) 
Mặt khác : 2p + 1 là 1 số lẻ => n³ là một số lẻ => n là một số lẻ 

=> 2p + 1 = (2k + 1)³ ( với n = 2k + 1 ) 
<=> 2p + 1 = 8k³ + 12k² + 6k + 1 
<=> p = k(4k² + 6k + 3) 

=> p chia hết cho k 
=> k là ước số của số nguyên tố p. 

Do p là số nguyên tố nên k = 1 hoặc k = p 

♫ Khi k = 1 
=> p = (4.1² + 6.1 + 3) = 13 (nhận) 

♫ Khi k = p 
=> (4k² + 6k + 3) = (4p² + 6p + 3) = 1 
Do p > 2 => (4p² + 6p + 3) > 2 > 1 
=> không có giá trị p nào thỏa. 

Đáp số : p = 13

thay 2p+1 là 7p+1 nha 

thay vào mak tự làm sẽ thông minh hơn@@

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ( ck ♡๖ۣۜI LIKE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ) 10 tháng 1 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Đề bài : Tìm x thuộc Z sao cho : x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + 79 - 53 = 105

Bài làm : 11x = 105 + 53 - 79

                11x = 79

                 x = 79 : 11

                 x = 7,18

Mà x thuộc Z

=> Không có giá trị nào thỏa mã cho x

HỌC TỐT !

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 4 tháng 1 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

bạn vào địa chỉ này tham khảo nha

https://olm.vn/hoi-dap/question/803282.html

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 22 tháng 12 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta có : }\left(a,b,c\right)=1\)

\(\Rightarrow\left(a,b\right)=1\)

\(\Rightarrow\left(a.b,c\right)=1\)

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đại Nghĩa 4 tháng 1 2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

vì ƯCLN ( a,b,c) = 1

 => ƯCLN ( a.b ) = 1

 => ƯCLN ( c,a.b ) = 1

     => c và a.b là số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 4 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 4 tháng 8 2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

n = p.q => các ước của n và khác n là 1 ; p; q

n là số hoàn chỉnh nên n = 1+ q + p

=> 1+ p + q = p.q => pq - p -q = 1 => p.(q -1) - (q-1) = 2 => (p -1). (q-1) = 2

=> p - 1 là ước của 2 => p -1 = 1 hoặc p - 1 = 2 

+) p - 1 = 1 => q - 1 =2 => p = 2 và q = 3 là số ngt => n = 2.3 = 6

+) p - 1 = 2 => q - 1= 1 => q= 2 và p = 3 => n = 2.3 = 6

Vậy n = 6

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 30 tháng 10 2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

n = p.q => các ước của n và khác n là 1 ; p; q

n là số hoàn chỉnh nên n = 1+ q + p

=> 1+ p + q = p.q => pq - p -q = 1 => p.(q -1) - (q-1) = 2 => (p -1). (q-1) = 2

=> p - 1 là ước của 2 => p -1 = 1 hoặc p - 1 = 2 

+) p - 1 = 1 => q - 1 =2 => p = 2 và q = 3 là số ngt => n = 2.3 = 6

+) p - 1 = 2 => q - 1= 1 => q= 2 và p = 3 => n = 2.3 = 6

Vậy n = 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 4 tháng 8 2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

6 ; 10 ; 15 ;.............

Đọc tiếp...
OoO Kún Chảnh OoO 3 tháng 9 2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Số p4 có 5 ước số tự nhiên là 1 , p, p2 , p3 , p4
Ta có : 1 + p + p2 + p3 + p4 = n2     (n  N)
Suy ra : 4n= 4p+ 4p+ 4p+ 4p + 4 > 4p+ 4p+ p= (2p+ p)2
Và  4n2 < 4p+ p2 + 4 + 4p+ 8p+ 4p = (2p+ p + 2)2.
Vậy : (2p+ p)< (2n) < (2p+ p + 2)2.
Suy ra :(2n)2 = (2p+ p + 2)2 = 4p+ 4p+5p+ 2p + 1

vậy 4p + 4p+5p+ 2p + 1 = 4p+ 4p+4p+4p + 4   (vì cùng bằng 4n2 )

=> p- 2p - 3 = 0  => (p + 1) (p - 3) = 0

do p > 1  => p - 3 = 0   => p = 3

Đọc tiếp...
Hàn Tử Hiên 9 tháng 1 2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

bạn ơi dòng thứ 6 là sao

Đọc tiếp...
T.Ps 1 tháng 8 2019 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Giả sử  \(p^3+\frac{p-1}{2}\) là tích của hai số tự nhiên liên tiếp 

\(\Rightarrow p^3+\frac{p-1}{2}=a\left(a+1\right)\Rightarrow2p\left(2p^2+1\right)=\left(2a+1\right)^2+1\)

Nếu \(p=3\Rightarrow p^3+\frac{p-1}{2}=3^3+\frac{3-1}{2}=27+1=28\left(ktm\right)\)

Nếu \(p\ne3\Rightarrow2p^2+1⋮3\Rightarrow\left(2a+1\right)^2+1⋮3\Rightarrow\left(2a+1\right)^2\div3\) dư 2 (mâu thuẫn)

\(\Rightarrowđpcm\)

Đọc tiếp...
Trần Gia Huy 3 tháng 8 2019 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

mà sao lại mâu thuẫn ?

Đọc tiếp...
Trần Gia Huy 3 tháng 8 2019 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

à mik nhầm, sr :))

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 4 tháng 1 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(780.a=1716.b=x\)

=> \(\hept{\begin{cases}x⋮780\\x⋮1716\end{cases}}\) ( 1)

 và a, b nhận giá trị nhỏ nhất nên x có giá trị nhỏ nhất  thỏa mãn (1)

=> x = BCNN ( 780; 1716 ) 

Có: 780 = 2\(^2\).5.3.13    và   1716 = 2\(^2\).3.13.11

=> x = 2\(^2\).5.3.13.11 = 8580

=> 780 . a = 8580 => a = 11

     1716 . b = 8580 => b = 5.

Đọc tiếp...
lê đức anh 4 tháng 1 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

em cảm ơn cô

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 3 tháng 1 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Theo bài ta có:p là số nguyên tố,p>3

=>p\(⋮̸\)3

=>p chia 3 dư 1 hoặc p chia 3 dư 2

=>p=3k+1 hoặc p=3k+2(k\(\in\)N*)

TH1:p=3k+1(k\(\in\)N*)

=>p2+3p+2=(3k+1)2+3.(3k+1)+2=9k2+1+9k+3+2=9k2+9k+3+2+1=9k2+9k+6=3.(3k2+3k+2)\(⋮\)3

 Mà p2+3p+2 lớn hơn 3 (do p>3)

=>p2+3p+2 là hợp số

p=3k+1(thỏa mãn)

TH2:p=3k+2(k\(\in\)N*)

=>p2+3p+2=(3k+2)2+3.(3k+2)+2=9k2+4+9k+6+2=9k2+9k+4+6+2=9k2+9k+12=3.(3k2+3k+4)\(⋮\)3

Mà p2+3p+2 >3(do p>3)

=>p2+3p+2 là hợp số

Vậy p là số nguyên tố,p>3 thì p2+3p+2 là hợp số

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
kudo shinichi 16 tháng 4 2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

đề bài yêu cầu gì vậy bạn

Đọc tiếp...
phạm thị thục thủy 2 tháng 1 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/thanhvien/chibiverycute con lồn này bố láo òm

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 2 tháng 1 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

Theo bài ta có:n là số nguyên tố

=>Có 3 trường hợp

TH1:n=2

=>n+10=2+10=12(loại vì 12 ko nguyên tố)

TH2:n=3

=>n+60=3+60=63(loại vì 63 ko nguyên tố)

TH3:n là số nguyên tố lớn hơn 3

=>n\(⋮̸\)3

=>n chia 3 dư 1 hoặc n chia 3 dư 2

=>n =3k+1 hoặc n=3k+2 (k\(\in\)\(ℕ^∗\))

*n=3k+1

=>n-10=(3k+1-10)=(3k-9)=3.(k-3)\(⋮\)3

Vậy n=3k+1(loại)

*n=3k+2

=>n+10=(3k+2+10)=(3k+12)=3.(k+4)\(⋮\)3

Vậy n=3k+2(loại)

Vậy không có số nguyên n thỏa mãn n-10,n+10,n+60 là các số nguyên tố

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Minh Quang 8 tháng 12 2014 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

Các bạn viết cả cách làm lên cho mình nhé!

Đọc tiếp...
nguyễn trung anh 2 tháng 1 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Số k có thể ở 1 trong 2 dạng:2n;2n+1 (n thuộc N*)

*Nếu k=2n mà k là số nguyên tố =>k=2.Ta có:

k+1=2+1=3 là số nguyên tố (thỏa mãn)

k+77=2+77=79 là số nguyên tố (thỏa mãn)

k+99=2+99=101 là số nguyên tố (thỏa mãn)

*Nếu k=2n+1 thay vào k+77 ta có k+77=2n+1+77=2n+78 chia hết cho 2 mà k+77>2 nên k+77 là hợp số (loại)

Vậy k=2 thỏa mãn

Đọc tiếp...
Trương Nguyên Đại Thắng 29 tháng 6 2015 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

băng 21 nhé 

**** cho tớ tớ **** lại cho

Đọc tiếp...
Huyền Trần 29 tháng 6 2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Ta có = 42k+=2.3.7.k+rk,r∈N,0<r<42)

Vì p là số nguyên tố nên r không chia hết cho 2, 3,7

Các hợp số nhỏ hơn 42 và không chia hết cho 2 là 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39.

Loại đi các số chia hết cho 3, cho 7, chỉ còn 25.

Vậy r = 25.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28 tháng 6 2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu tìm số dư r thì r ước hợp số của 42.

Phân tích 42 = 2 . 3 . 7

=> r = 2 . 3 = 6 hoặc r = 2 . 7 = 14 hoặc r = 3 . 7 = 21

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 17 tháng 5 2015 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

Xét các trường hợp:

-Nếu p = 2, khi đó p + 20 = 22 không phải số nguyên tố, loại

-Nếu p = 3 thì p + 20 = 23 ; p + 40 = 43 ; p + 80 = 83 đều là các số nguyên tố.

-Nếu p > 3 thì p có dạng 3k + 1 hoặc 3k + 2

   +) Với p = 3k + 1 thì p + 20 = (3k + 1) + 20 = 3k + 21 = 3k + 3.7 = 3.(k + 7), số này lớn hơn 3 mà chia hết cho 3 nên không phải số nguyên tố, loại

   +) Với p = 3k + 2 thì p + 40 = (3k + 2) + 40 = 3k + 42 = 3k + 3.14 = 3.(k + 14), số này lớn hơn 3 mà chia hết cho 3 nên không phải số nguyên tố, loại.

  Vậy suy ra điều phải chứng minh với p = 3

Đọc tiếp...
Phạm Trần Trà My 25 tháng 7 2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

nhiều nhưng ko có lời giải

Đọc tiếp...
nguyen dang duc kiet 7 tháng 5 2019 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Cái này nhiều lắm đấy

Đọc tiếp...
Black Rock Shooter 24 tháng 8 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

nhiệm lắm ví dụ như : 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9 v.v...

  • Yêu cầu, gợi ý các bạn khác chọn (k) đúng cho mình
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: