Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 giờ trước (19:13)

À nhầm,Mình QUÊN VIẾT DŨNG NHÉ

VIẾT THÀNH BẢO ĐI!

 

Hôm qua lúc 20:48

=5/16x(18/35 - 2/7)

=5/16x 8/35

=1/14

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
Hôm qua lúc 20:48

Lời giải:

$\frac{18}{35}\times \frac{5}{16}-\frac{5}{16}\times \frac{2}{7}$

$=\frac{5}{16}\times (\frac{18}{35}-\frac{2}{7})$

$=\frac{5}{16}\times \frac{8}{35}=\frac{1}{14}$

Hôm qua lúc 20:16

10+10-3

=20-3

=17

-----------------------HẾT---------------

Hôm qua lúc 20:16

=17

Hôm qua lúc 14:32

ngu thế = 10

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
Hôm qua lúc 18:12

Lời giải:

$1+6=7$

Hôm kia lúc 20:36

2

Hôm kia lúc 20:40

1+1=2

dễ vãi ò :]]

24 tháng 11 lúc 19:45

c

 

24 tháng 11 lúc 19:45

 

3 + 3 bằng bao nhiêu?

A.5           B.4          C.6           D.1