Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Cao Cường 18/03 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a, (n+1)(n+3) là SNT <=> 1 ts = 1; ts còn lại là SNT.

TH1: n+1=1 => n=0 => n+3=3 (t/m)

TH2: n+3=1 => n=-2 => n+1=-1 (không t/m)

=> n=0.

b, A không tối giản => ƯCLN(n+3;n-5) >1

=> ƯCLN(8;n-5) >1 => n-5 chẵn => n lẻ.

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly Hôm qua lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Mik nói lộn câu  a n là 0 ê

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 18/03 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

Ko có số tự nhiên n thõa mãn điều kiện. k mik nhé nếu muốn hỏi j thêm về câu này thì cứ nhắn tin riêng cho mik

Đọc tiếp...
GV Quản lý 12/03/2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Ta có nhận xét: Trong 3 số liên tiếp bao giờ cũng có 1 số chia hết cho 3.

Ta có: 2n - 1 , 2n ,  2n + 1 là ba số liên tiếp mà theo giả thiết 2n - 1 là số nguyên tố lớn hơn 3 (vì n > 2) => 2n - 1 không chia hết cho 3; Số 2n cũng không chia hết cho 3 => Số 2n + 1 phải chia hết cho 3 => 2n + 1 là hợp số.

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 12/03/2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Đánh nhầm mấy chỗ đấy 

Thay \(2^{n-1}\)thành \(2^n-1\)

Thay \(2^{n+1}=2^n+1\)

Đọc tiếp...
Uyên Trần 12/03/2018 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm
Ta có : 2^n-1 , 2^n<2^n+1 là 3 số tự nhiên liên tiếp (n>2) Ta thấy trong 3 số liên tiếp sẽ cí 1 csoos chia hết cho 3 2^n-1 là số nguyên tố 2^n chia hết cho 2 và >2 nên 2^n là hợp số mà 2^n chia hết cho 3 nên 2^n +1 chia hết cho 3 và >3 vì 2^n+1 và 2^n đều chia hết cho 3 ( n>2) => 2^n+1 là hợp số
Đọc tiếp...
Xuân Quốc 22/02/2018 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

\(12x⋮3,33⋮3\Rightarrow12x+33⋮3\Rightarrow12x+33\)không phải SNT

Đề sai nha bạn!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 25/02/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Đề phải chứng minh không là số nguyên tố hoặc là hợp số thì đúng hơn

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 23/02/2018 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

đề sai rồi bạn. Chứng minh là hợp số thì đúng hơn

Đọc tiếp...
Mai Trung Nguyên 20/02/2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

A+C , Số cần tìm là 3: Bởi vì nếu số cần tìm là p\(\ne\)3

Thì p chia 3 dư 1 hoặc 2

Ta có p = 3n +1 hoặc p= 3n +2 

=> p + 2 = 3n+1+2 =3n +3( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p + 4 = 3n +2 + 4=3n+6 ( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p+ 10= 3n+2 +10= 3n+12 ( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p + 14=3n +1+14 = 3n+15( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

B) Câu B đề hơi lạ nên mình đoán đại luôn ^^ ( nếu có thêm p+14 là số nguyên tố thì giải tương tự câu A và C )

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 20/02/2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

bài lm của Nguyễn Phườn Uyên   

a, xét p = 2

=> p + 2 = 2 + 2 = 4 ∉ P

=> p = 2 loại

xét p = 3

=> p + 2 = 3 + 2 = 5 ∈ P

     p + 10 = 3 + 10 = 13 ∈ P

=> p = 3 chọn

xét p > 3

=> p = 3k+1 hoặc 3k+2       (k ∈ N*)

+) p = 3k+1 

=> p + 2 = 3k+1+2 = 3k+3 ⋮ 3 (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

+) p = 3k+2

=> p + 10 = 3k+2+10 = 3k+12 ⋮ 3 (là hợp số)

=> p = 3k+2 loại

vậy p = 3

b, xét p = 2

=> p + 10 = 2 + 10 = 12 ∉ P

=> p = 2 loại

xét p = 3 

=> p + 10 = 3 + 10 ∈ P

     p + 20 = 3 + 20 = 23 ∈ P

=> p = 3 chọn

xét p > 3

=> p = 3k+1 hoặc p = 3k+2           (k ∈ N*)

+) p = 3k+1

=> p+20 = 3k+1+20 = 3k + 21 ⋮ 3  (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

+) p = 3k+2

=> p + 10 = 3k+2+10 = 3k+12 ⋮ 3  (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

vậy p = 3

c, xét p = 2

=> p + 2 = 2 + 2 = 4 ∉ P

=> p = 2 lại

xét p = 3

=> p + 6 = 3 + 6 = 9 ∉ P 

=> p = 3 loại

xét p = 5

=> p + 2 = 5 + 2 = 7 ∈ P

     p + 6 = 5 + 6 = 11 ∈ P

     p + 8 = 5 + 8 = 13 ∈ P

     p + 12 = 5 + 12 = 17 ∈ P

     p + 14 = 5 + 14 = 19 ∈ P

=> p = 5 chọn

xét p > 5

=> p = 5k+1; p = 5k+2; p = 5k+3; p = 5k+4         (k ∈ N*)

+) p = 5k+1 

=> p+14 = 5k+1 + 14 = 5k+15 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+1 loại

+) p = 5k+2

=> p + 8 = 5k+2+8 = 5k+10 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+2 loại

+) p = 5k+3

=> p + 2 = 5k+3+2 = 5k+5 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+3 loại

+) p = 5k+4

=> p + 6 = 5k+4+6 = 5k+10 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+2 loại

vậy p = 5

 từ đó suy ra Mai Trung Nguyên làm sai :))

Đọc tiếp...
Tiệp Vũ 20/02/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a, hợp số

Đọc tiếp...
Nguyen Sy Duy Manh 20/02/2018 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

+)p=2

p+20=22là hợp số loại

+)p=3

p+20=23 và p+28 =31 đều là số n tố(chọn)

+)xét p>3 mà p là số n tố 

suy r ap=3k+1 hoặc 3k+2

với p=3k +1 suy ra p+20=3k +21 chia hết cho 3

                        mà p + 20 >3

                        suy ra p +20 là hợp số(loại)

với P=3k+2 suy ra p+28=3k+3 chia hết cho 3

                   mà p+28>3 suy ra p+28 là hợp số(loại)

 vậy p=3           

Đọc tiếp...
Nguyen Sy Duy Manh 20/02/2018 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

cho mik một k đi

Đọc tiếp...
ly phu sang 31/01/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

n=0 chấm hết ko ai nói gì nữa 10 điểm tôi xin cảm ơn

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 29/01/2018 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

Với n = 0, ta có \(A=3^n+6=3^0+6=7\) là một số nguyên tố.

Với \(n>0\), ta có \(A=3^n+6=3\left(3^{n-1}+2\right)\)

Ta thấy A 3 0 mà A chia hết cho 3 nên A không là số nguyên tố.

Vậy ta tìm được duy nhất giá trị n = 0 thỏa mãn điều kiện đề bài.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 25/02/2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

ngắn gọn

không nói nhiều

lề mề chậm chạp

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 05/06/2015 lúc 07:44
Báo cáo sai phạm

 bổ đề: " Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 
 

 

chắc vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 05/06/2015 lúc 07:45
Báo cáo sai phạm

bổ đề: " Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 05/06/2015 lúc 07:52
Báo cáo sai phạm

Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 

p/s: theo lời giải trên ta thấy có thể mở rộng bào toán cho trường hợp p và q là "các số nguyên" chứ không cần là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12/07/2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

a) Số nguyên tố  p khi chia cho 6 có thể dư 1;2; 3; 4; 5

=> p có thể có dạng 6k + 1; 6k + 2; 6k + 3; 6k + 4; 6k + 5  

Mà 6k + 2  chia hết cho 2; 6k + 3 chia hết 3; 6k + 4 chia hết cho 2; và p > 3

=> p không thể có dạng 6k + 2; 6k + 3; 6k + 4

Vậy p có thể có dạng 6k + 1; 6k + 5

b) Ta có 8p; 8p + 1; 8p + 2 là  3 số tự nhiên liên tiếp => Tích của chúng chia hết cho 3

Mà p là số nguyên tố; 8 không chia hết cho  => 8p không chia hết cho 3

8p + 1 là snt => không chia hết cho 3

=> 8p + 2 chia hết cho 3 ; 8p + 2= 2.(4p + 1) => 4p + 1 chia hết cho 3 Hay 4p + 1 là hợp số 

 

Đọc tiếp...
Thuc Nguyen Xuan 22/11/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Bạn chứng minh như thế là sai rồi

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 11/01/2017 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

180=22.32.5

Số ước của 180 là: 3.3.2=18(ước)

Số ước nguyên tố của 180 là: {2;3;5;15}

Số ước ko nguyên tố của 180 là: 18-4=14(ước)

Tk mk nhé!Thank you!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 25/02/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Sai 15 đâu phải nguyên tố

Đọc tiếp...
Vương Ngọc Tuấn Phi 29/01/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Cái gì có nhiền răng mà ko có miệng

Đọc tiếp...
Witch Roses 05/04/2015 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

dễ mà

ta thấy n^2 là 1 số chính phương mà 1 số chính phương chia 3 dư 0 ;1

do n là snt >3=>n^2chia 3 dư1

=>n^2=3k+1

=>n^2+2006=3k+1+2006=3k+2007=3(k+669) chia hết cho 3

vậy n^2+2006 là hợp số

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 05/02/2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Do a là số nguyên tố lớn hơn 3 nên a không chia hết cho 3 
\(\Rightarrow\) a=3k+1 hoặc a= 3k +2 ( \(k\inℕ\)
Với a=3k+1 
a2+2006 = (3k+1)2+ 2006 
= 9k2 + 6k + 2007 chia hết cho 3 (1) 
Với a=3k+2 
a²+2006= (3k+2)²+ 2006 
= 9k²+ 6k+ 2010 chia hết cho 3 (2) 
Kết hợp (1) và (2) chứng minh được với a là số nguyên tố > 3 thì a2+2006 chia hết cho 3 
hay a2+2006 là hợp số

Đọc tiếp...
Duong Minh Hieu 11/03/2017 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

vì n là số nguyên tố 

=> n có dạng 3k+2;3k+1

+ n=3k+2

n2=(3k+2)(3k+2)

n2=(3k+2).3k+(3k+2).2

n2=9k2+3.4k+4

n2+2016=9k2+3.4k+2010

=> n2+2016 chia hết cho 3

n=3k+1 cũng gần giống như vậy

k minh nha

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 31/01/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Tham  khảo:Cho số nguyên tố P. Biết 2P+1 và 4P+1 cũng là số nguyên tố. Tìm P

 Xét các trường hợp : 
+ P = 2 ---> 2P + 1 = 5 (là số n/tố) ; 4P + 1 = 9 (là hợp số nên P = 2 loại) 
+ P = 3 ---> 2P + 1 = 7; 4P + 1 = 13 (đều là số n/tố ---> P = 3 thỏa mãn) 
+ P > 3 
..Vì P là số n/tố và P > 3 ---> P ko chia hết cho 3 ---> P = 3k+1 hoặc P = 3k+2 
a) Nếu P = 3k+1 ---> 2P + 1 = 6k + 3 chia hết cho 3 (là hợp số nên t/h này bị loại) 
b) Nếu P = 3k+2 ---> 4P + 1 = 12k + 9 chia hết cho 3 (là hợp số nên t/h này cũng bị loại) 
Vậy chỉ có 1 đáp án là P = 3

Đọc tiếp...
123654 31/01/2018 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

Ta có một trong ba số nguyên tố là số 2 do tổng các binh phương các số kia là số chẵn.

Do đó \(a^2+b^2+4=6270\)(với a,b là các số nguyên tố còn lại)

Dùng máy tính ta tìm được 5 và 79

Nên tích của 3 số là 790

Đọc tiếp...
nguyễn ngô trà my 16/03/2016 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

chỉ có P=3 

dài lắm

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 31/07/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Trường hợp p = 2 thì 2^p + p^2 = 8 là hợp số. 
Trường hợp p = 3 thì 2^p + p^2 = 17 là số nguyên tố. 
Trường hợp p > 3. Khi đó p không chia hết cho 3 và p là số lẻ. Suy ra p chia cho 3 hoặc dư 1 hoặc dư 2, do đó p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1) chia hết cho 3. Lại vì p lẻ nên 2^p + 1 chia hết cho 3. Thành thử (2^p + 1) + (p^2 - 1) = 2^p + p^2 chia hết cho 3; suy ra 2^p + p^2 ắt hẳn là hợp số. 
Vậy p = 3. 

Đọc tiếp...
Trần Tiến Đạt 24/02/2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

P = 3

mà làm thì dài lắm

cho mk 1 tk đi

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Tài 17/08/2017 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

y^2-x^2=117

(y-x)(y+x)=117

vì x,y là snt nên x+y là y ước tự nhiên của 117...

Đọc tiếp...
Nguyễn Đoàn Tâm 08/04/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

x2+117=y2

x2+117=22=4 (vô lí)

x2+117=32=9 (vô lí)

x2+117=42=16 (vô lí)

..............

x2+117=102=100 (vô lí)

x2+117=112=121 (hợp lí)

=> x2=121-117

     x2=4

     x=2

=>

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 17/01/2017 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

\(x=2;y=11\)

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 07/11/2014 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

Các số nguyên tố lớn hơn 3 khi chia cho 12 thì dư 11; 7; 5 hoặc 1; mà 5 + 7 = 1 + 11 = 12 chia hết cho 12 nên nếu chia 4 số dư này thành 2 nhóm là (5; 7) và (1; 11) thì với ba số bất kì đang có khi chia cho 12 sẽ có số dư thuộc 1 trong 2 nhóm trên. (nguyên lí Dirichlet)

 

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 15/09/2017 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Một số tư nhiên n  khi chia cho 12 chỉ có thể có số dư là 0;1:2;3:4;5;6;7;8;9;10;11.


Do n nguyên tố lớn hơn 3 nên n khi chia cho 12 chỉ có thể có số dư là 1:5;7;11


Mặt khác cho 5 số nguyên tố nên theo nguyên lí Đi-rích-lê tồn tại 2 số có chung số dư khi chia cho 12


\(\Rightarrow\) Tồn tại 2 số có hiệu chia hết cho 12

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 25/01/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

nhóm thế thì trùng nhau thì sao ( ví dụ 2 số chia hết 5)

Đọc tiếp...
hgygg 26/03/2016 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

mình chỉ giải được câu 1 thôi nhé 

số nguyên tố là số >1 có 2 ước

gọi số đó là 12k+9

a=12k+9      mà        số nguyên tố là số >1    suy ra    a >9      achia hết cho 3

vậy không có số nguyên tố thõa mãn

Đọc tiếp...
Oh Nova 19/03 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

bù nốt cho bạn này nhé

số nguyên tố chia 12 dư 9=12k+9

mà 12k+9=3(4k+3)

từ đó suy ra số đó chia hết cho 3(có hơn 1 ước)

mà số đó nếu là 3 => 3 không chia hết cho 12 (loại)

vậy Không có số nguyên tố nào chia 12 dư 9

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: