Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Văn Hùng 19 giờ trước (19:09)
Báo cáo sai phạm

\(p\)là số nguyên tố\(>3\)

Nên\(p=3k+1\)hoặc\(3k+2\)

Xét\(p=3k+1,p+4=3k+1+4=3k+5\)(thỏa mãn)

Xét\(p=3k+2,p+4=3k+2+4=3k+6=3\left(k+2\right)\)là hợp số (loại)

Vậy\(p=3k+1,p+8=3k+1+8=3k+9=3\left(k+3\right)\)là hợp số\(\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
An Nguyễn 7 tháng 3 2015 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

p là số nguyên tố, p>3 => p không chia hết cho 3 (1)

p+2 là số nguyên tố, p+2>5>3 => p+2 không chia hết cho 3 (2)

Ta có: p(p+1)(p+2) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp => p(p+1)(p+2) chia hết cho 3 (3)

Từ (1),(2),(3) => p+1 chia hết cho 3 (*)

Ta lại có: p là số nguyên tố, p>3 => p lẻ => p+1 chẵn => p+1 chia hết cho 2 (**)

Mà (2;3)=1 (***)

Từ (*),(**),(***) => p+1 chia hết cho 6

Đọc tiếp...
emdixaqua 10 tháng 6 2018 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

P=3+2^2(2+1)+2^4(2+1)+2^6(2+1)

=3(1+2^2+2^4+2^6)

=>đpcm

Đọc tiếp...
nonever 5 tháng 3 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

mong các bạn giải  chi tiet cho

 

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 5 tháng 12 2017 lúc 3:30
Báo cáo sai phạm

a=3

b=2

c=11

đúng nhé

Đọc tiếp...
Trần Trà Giang 2 tháng 3 2017 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

a=3 , b = 2 , c = 11

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 23 tháng 9 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

a = 3 ; b = 2 ; c = 11

Đọc tiếp...
Lê Minh Đức 16 tháng 7 2017 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

Ta có \(x^2=6y^2+1\) là số lẻ nên đặt \(x=2k+1\left(k\in N\right)\), ta có:

\(\left(2k+1\right)^2=6y^2+1\Rightarrow4k^2+4k+1=6y^2+1\Rightarrow4k^2+4k=6y^2\)

\(\Rightarrow2k\left(k+1\right)=3y^2\Rightarrow3y^2⋮2\Rightarrow y⋮2\Rightarrow y=2\) (vì y là số nguyên tố)

Thay y=2 vào đẳng thức ban đầu ta được: \(x^2=6.2^2+1=25\Rightarrow x=5\)

Vậy \(\left(x;y\right)=\left(5;2\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Ngọc 16 tháng 7 2017 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

Chi tiết cách giải ạ?

Đọc tiếp...
Thanh Hằng Nguyễn 16 tháng 7 2017 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

x = 5; y = 2

Đọc tiếp...
ttttttttttttttttt 31 tháng 3 2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Đọc tiếp...
Trần Thi Hiền 2 tháng 3 2017 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

x=5, y=2

Đọc tiếp...
Trương Minh Tiến 13 tháng 4 2018 lúc 23:16
Báo cáo sai phạm

p nguyên tố lớn hơn 3 

=>p không chia hết cho 3

=>p^2016 không chia hết cho 3

=>p^2016 chia 3 dư 1 hoặc dư 2

+) p^2016 chia 3 dư 1

=>p^2016+2018 chia hết cho 3

Mà p^2016+2018 > 3

=>p^2016+2018 là hợp số

+)p^2016 chia 3 dư 2

=>...

...

=>p^2016+2018 là số nguyên tố

Vậy  p^2016+2018 có thể là số nguyên tố hoặc hợp số

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 31 tháng 7 2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Trường hợp p = 2 thì 2^p + p^2 = 8 là hợp số. 
Trường hợp p = 3 thì 2^p + p^2 = 17 là số nguyên tố. 
Trường hợp p > 3. Khi đó p không chia hết cho 3 và p là số lẻ. Suy ra p chia cho 3 hoặc dư 1 hoặc dư 2, do đó p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1) chia hết cho 3. Lại vì p lẻ nên 2^p + 1 chia hết cho 3. Thành thử (2^p + 1) + (p^2 - 1) = 2^p + p^2 chia hết cho 3; suy ra 2^p + p^2 ắt hẳn là hợp số. 
Vậy p = 3. 

Đọc tiếp...
nguyễn ngô trà my 16 tháng 3 2016 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

chỉ có P=3 

dài lắm

Đọc tiếp...
Trần Tiến Đạt 24 tháng 2 2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

P = 3

mà làm thì dài lắm

cho mk 1 tk đi

Đọc tiếp...
Seu Vuon 7 tháng 12 2014 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Đặt A = n3 - n2 + n - 1

Ta có A = n2(n - 1) + (n - 1) = (n - 1)(n2 + 1)

Vì A nguyên tố nên A chỉ có 2 Ư. Ư thứ 1 là 1 còn Ư thứ 2 nguyên tố nên ta suy ra 2 trường hợp :

TH1 : n - 1 = 1 và n2 + 1 nguyên tố \(\Rightarrow\)n = 2 và n2 + 1 = 5 nguyên tố (thỏa)

TH2 : n2 + 1 = 1 và n - 1 nguyên tố \(\Rightarrow\)n = 0 và n - 1 = - 1( ko thỏa)

Vậy n = 2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 7 tháng 12 2014 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

số 2 đáp án là 23 _ 22 + 2 - 1 = 5

Đọc tiếp...
Kiều Thiện Quý 7 tháng 11 2016 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

2 nha bn

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 6 tháng 1 2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

x=3 nhé bạn,chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
hoang tien duy 9 tháng 2 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

X=3 bạn nhé

Đọc tiếp...
Thanh Army 9 tháng 2 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

x=3 dung r day

Đọc tiếp...
My 14 tháng 8 2016 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

a)-     nếu p= 2 => p là HS (loại)

   -    nếu p= 3=> p+2= 3+ 2= 5 ( SNT) => t/m

                      p+4= 3+4= 7  (SNT) => t/m

  -    Nếu p nguyên tố> 3 => P:3 dư1 => P= 3k+1

                                        P:3 dư 2 => P= 3k +2

       +   P= 3k +1 =>p+2 = (3k+1)+2 =3k+3 chia hết cho 3  ( t/m)

       + P= 3k +2 =>p+4 = (3k+2)+ 4 =3k + 6 chia hết cho 3   (t/m )

                    Vậy P=3

Đọc tiếp...
Việt Anh 6 tháng 11 2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a)-     nếu p= 2 => p là HS (loại)

   -    nếu p= 3=> p+2= 3+ 2= 5 ( SNT) => t/m

                      p+4= 3+4= 7  (SNT) => t/m

  -    Nếu p nguyên tố> 3 => P:3 dư1 => P= 3k+1

                                        P:3 dư 2 => P= 3k +2

       +   P= 3k +1 =>p+2 = (3k+1)+2 =3k+3 chia hết cho 3  ( t/m)

       + P= 3k +2 =>p+4 = (3k+2)+ 4 =3k + 6 chia hết cho 3   (t/m )

                    Vậy P=3

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25 tháng 9 2016 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Tìm số nguyên tố p sao cho

A. p, p+2, p+4 là các số nguyên tố

B. p+10,p+14 là các số nguyên tố

C. p+2,p+6,p+8,p+14 là các số nguyên tố

a)-     nếu p= 2 => p là HS (loại)

   -    nếu p= 3=> p+2= 3+ 2= 5 ( SNT) => t/m

                      p+4= 3+4= 7  (SNT) => t/m

  -    Nếu p nguyên tố> 3 => P:3 dư1 => P= 3k+1

                                        P:3 dư 2 => P= 3k +2

       +   P= 3k +1 =>p+2 = (3k+1)+2 =3k+3 chia hết cho 3  ( t/m)

       + P= 3k +2 =>p+4 = (3k+2)+ 4 =3k + 6 chia hết cho 3   (t/m )

                    Vậy P=3

Đọc tiếp...
nguyễn thị trinh 13 tháng 2 2018 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

vì p nguyên tố mà p>3 =>p ko chia hết cho 3, vậy p có dạng là 3k+1 hoặc 3k+2

Th1;Nếu p bằng 3k+2 thì p+ 4=3k+2+4=3k+6=3(k+2) chia hết cho 3 (ko thoả mãn)

Th2;Nếu p=3k+1 thì p+8=3k+1+8=3k+9=3(k+3) chia hết cho 3(thoả mãn)

Vậy p+8 là hợp số

Đọc tiếp...
Trịnh hà linh 22 tháng 10 2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

vì p ngtố mà p>3 nên p ko chia hết cho 3 ó dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k \(\in\)N*)

  • nếu p=3k+2 thì p + 4 = 3k+2+4=3k + 6= 3(k+2)\(⋮\)3

p+4>3 nên p là hợp số \(\Rightarrow\)mâu thuẫn với đề bài

  • nếu p=3k+1 thì p+8=3k+1+8=3k+9=3(k+3)\(⋮\)3

p+8>p nên p+8 là hợp số .

           vậy p+8 là hợp số

Đọc tiếp...
Trương Minh Trọng 30 tháng 6 2017 lúc 8:24
Báo cáo sai phạm

Vì x và y là số tự nhiên nên: \(2x-1\ge-1,y+3\ge3\)(*)

Do đó ta có: \(12=1\cdot12=2\cdot6=3\cdot4=4\cdot3\)

Loại các trường hợp x và y mang giá trị không thỏa mãn điều kiện (*), giải ra ta được các cặp (x;y) = (1;9), (1,5;3), (2;1), (2,5;0)

Tiếp tục loại các cặp (x;y) không thuộc số tự nhiên, còn lại (1;9) và (2;1)

Kết luận....

Đọc tiếp...
Dương Đức Thiên 30 tháng 6 2017 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

\(12=1\times12=2\times6=3\times4\)

ĐK: 2x-1 là số lẻ, y>3

=> 2x-1=1 hoặc 3; y+3=12 hoặc 4

2x-113
x12
y+3124
y91
Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 7 tháng 11 2014 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

Các số nguyên tố lớn hơn 3 khi chia cho 12 thì dư 11; 7; 5 hoặc 1; mà 5 + 7 = 1 + 11 = 12 chia hết cho 12 nên nếu chia 4 số dư này thành 2 nhóm là (5; 7) và (1; 11) thì với ba số bất kì đang có khi chia cho 12 sẽ có số dư thuộc 1 trong 2 nhóm trên. (nguyên lí Dirichlet)

 

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 15 tháng 9 2017 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Một số tư nhiên n  khi chia cho 12 chỉ có thể có số dư là 0;1:2;3:4;5;6;7;8;9;10;11.


Do n nguyên tố lớn hơn 3 nên n khi chia cho 12 chỉ có thể có số dư là 1:5;7;11


Mặt khác cho 5 số nguyên tố nên theo nguyên lí Đi-rích-lê tồn tại 2 số có chung số dư khi chia cho 12


\(\Rightarrow\) Tồn tại 2 số có hiệu chia hết cho 12

Đọc tiếp...
Đỗ Quang Thắng 2 tháng 12 2018 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Óc chó

Đọc tiếp...
Trương Nguyên Đại Thắng 29 tháng 6 2015 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

băng 21 nhé 

**** cho tớ tớ **** lại cho

Đọc tiếp...
Huyền Trần 29 tháng 6 2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Ta có = 42k+=2.3.7.k+rk,r∈N,0<r<42)

Vì p là số nguyên tố nên r không chia hết cho 2, 3,7

Các hợp số nhỏ hơn 42 và không chia hết cho 2 là 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39.

Loại đi các số chia hết cho 3, cho 7, chỉ còn 25.

Vậy r = 25.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28 tháng 6 2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu tìm số dư r thì r ước hợp số của 42.

Phân tích 42 = 2 . 3 . 7

=> r = 2 . 3 = 6 hoặc r = 2 . 7 = 14 hoặc r = 3 . 7 = 21

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: