Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Minh Anh 21/09 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Các số ngtố nhỏ hơn 20 là

2 ; 3 ; 5 ; 7 ;11 ; 13 ;17 ; 19 

~~~!!!

~~~!!!

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 21/09 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 21/09 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Các số nguyên tố nhỏ hơn 20 ( in đậm )
0; 1; 23; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Đọc tiếp...
Dream Boy 02/09/2018 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

\(7p+1=a^3\)( a là số nguyên )

\(\Rightarrow7p=a^3-1\)

\(\Rightarrow7p=\left(a-1\right)\left(a^3+a+1\right)\)( Phân tích ra hằng đẳng thức )

\(\Rightarrow7p⋮a-1\)

Mà 7 và p đều là các số nguyên tố nên ta xét 2 trường hợp: 

Làm nốt đi xét các trường hợp rồi thay vô giải là xong nha :3

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 02/09/2018 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Lý thuyết : 

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Mọi số tự nhiên >1 bao giờ cũng có ước nguyên tố . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước 
- Tập hợp số nguyên tố là vô hạn 
- Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố; cũng không là hợp số 
- Số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 
- Số a và b gọi là 2 số nguyên tố cùng nhau 
- p là số nguyên tố; p > 2 có dạng : p = 4n + 1 hoặc p= 4n+3 
- p là số nguyên tố; p > 3 có dạng : p = 6n +1 hoặc p =6n + 5 
- Ước nguyên tố nhỏ nhất của hợp số N là 1 số không vượt quá √N 
- số nguyên tố Mecxen có dạng 2^p - 1 (p là số nguyên tố ) 
- Số nguyên tố Fecma có dạng 2^(2n) + 1 (n Є N) 
Khi n = 5. Euler chỉ ra 2^(2.5) + 1 = 641.6700417 (hợp số ) 


Bài tập: 

Đặt 2p + 1 = n³ với n là số tự nhiên 

Cách giải: phân tích ra thừa số 
Dùng tính chất : Số nguyên tố có 2 ước là 1 và chính nó. 

Giải: 

♣ Ta thấy p = 2 thì 2p + 1 = 5 không thỏa = n³ 

♣ Nếu p > 2 => p lẻ (Do Số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 ) 
Mặt khác : 2p + 1 là 1 số lẻ => n³ là một số lẻ => n là một số lẻ 

=> 2p + 1 = (2k + 1)³ ( với n = 2k + 1 ) 
<=> 2p + 1 = 8k³ + 12k² + 6k + 1 
<=> p = k(4k² + 6k + 3) 

=> p chia hết cho k 
=> k là ước số của số nguyên tố p. 

Do p là số nguyên tố nên k = 1 hoặc k = p 

♫ Khi k = 1 
=> p = (4.1² + 6.1 + 3) = 13 (nhận) 

♫ Khi k = p 
=> (4k² + 6k + 3) = (4p² + 6p + 3) = 1 
Do p > 2 => (4p² + 6p + 3) > 2 > 1 
=> không có giá trị p nào thỏa. 

Đáp số : p = 13

thay 2p+1 là 7p+1 nha 

thay vào mak tự làm sẽ thông minh hơn@@

Đọc tiếp...
ducchinhle 02/09/2018 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

p=2 thì (7p+1) = 8=2^3 thoả mãn mà mấy chế

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 02/08/2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

\(2=2.1\)

\(6=2.3\)

\(8=2^3\)

\(3=3.1\)

\(\Rightarrow\)số nguyên tố là 3,2 vì phân tích ra thì bằng k số nhân với 1

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 20/09 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

\(2=2.1\)

\(6=2.3\)

\(8=2^3\)

\(3=3.1\)

\(\Leftrightarrow2,3\)

Đọc tiếp...
thao linh 28/08/2018 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

số đó la 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Giang 01/08/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

                                               Giải.

ta có vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 => p có 2 dạng là :3k+1 và 3k+2

+, Với 3k+1 thì p+8=3k+1+8=3k+9=3.{k+2} chia hết cho 3                    [ko thỏa mãn]

+, Với 3k+2 thì p+8=3k+2+8=3k+10                                                         [thỏa mãn]

=> với p+100 thì 3k+2+1000=3k+1002 =3.{k+334}chia hết cho 3 => p+100 là hợp số

                                    Vậy p và p+8 là số NT lớn hơn 3 thì p+100 là hợp số

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 26/07/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(31114111=53.73.137.587\)

\(\Rightarrow311141111\)là hợp số.

Đọc tiếp...
Doraemon đáng yêu 26/07/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Số 311141111 là hợp số .

Đọc tiếp...
Thiên Mao 26/07/2018 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

là hợp số vì có các ước là: 53; 73; 137; 587; -53; -73;-137;-587;1;-1;311141111;-311141111

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 25/07/2018 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

Để 5* là hợp số => * \(\varepsilon\){ 4;6;8)

Để 7* là số nguyên tố => *\(\varepsilon\) { 1;2;3;5;7;9}

Để 5a là số nguyên tố => a \(\varepsilon\){1;2;3;5;7;9}

Đọc tiếp...
Tuan 25/07/2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

a)50,52,54,55,56,58,51,57

b)71,73,79

c)53,59

Đọc tiếp...
Anh Huỳnh 25/07/2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

a) Để 5* là hợp số

Thì *€{0;1;2;4;5;6;7;8}

Nên các số cần tìm là 50;51;52;54;55;56;57;58}

b) Để 7* là số nguyên tố 

Thì *€{1;3;9}

Nên các số cần tìm là 71;73;79

c) Để số tự nhiên 5a là số nguyên tố

Thì a€{3;9}

Nên các số cần tìm là 53;59

Đọc tiếp...
Ayano Aoi 25/07/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

a)  2^3.3.5;2^4.5^2.7

b)3^2.2^2.2^5; 2^3.3^2.5^2

c) 2^5 . 5^5 ; 2^6 . 5^7

Đọc tiếp...
Trịnh Diệu Linh 25/07/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

a,120=2^3.3.5                                       b,900=2^3..5^2                                                  c,1000000=2^6.5^6

128=2^7                                               1800=2^3.3^2.5^2                                               5000000=2^6.5^7

Đọc tiếp...
Shinichi Kudo 04/07/2018 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Trường hợp p = 2 thì \(2^p\) + \(p^2\) = 8 là hợp số. 
Trường hợp p = 3 thì \(2^p+p^2\) = 17 là số nguyên tố. 
Trường hợp p > 3. Khi đó p không chia hết cho 3 và p là số lẻ. Suy ra p chia cho 3 hoặc dư 1 hoặc dư 2, do đó \(p^2\) - 1 = (p - 1)(p + 1) chia hết cho 3. Lại vì p lẻ nên \(2^p\) + 1 chia hết cho 3. Thành thử \(\left(2^p+1\right)+\left(p^2-1\right)\) = \(2^p+p^2\) chia hết cho 3; \(\Rightarrow2^p+p^2\)là hợp số. 
Vậy p = 3. 

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 27/06/2018 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

312: hợp số( vì chia hết cho 1,2,....và chính nó)

213: hợp số( vì chia hết cho 1,3,........và chính nó)

435: hợp số( vì chia hết cho 1,3,5,...........và chính nó)

417: số nguyên tố( vì chia hết cho 1 và chính nó)

3311: hợp số( vì chia hết cho 1,11,.........và chính nó)

67: số nguyên tố( vì chia hết cho 1 và chính nó)

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 27/06/2018 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

312 có tận cùng là 2 => 312 chia hết cho 2 => 312 là hợp số

213 có tổng các chữ số là 2+1+3=6 => 213 chia hết cho 3 => 213 là hợp số

435 có tận cùng là 5 => 435 chia hết cho 5 => 435 là hợp số

417 có tổng các chữ số là 12 => 417 chia hết cho 3 => 417 là hợp số

3311 là gì mk chịu

67 là số nguyên tố

chúc bạn học tốt nha

nhớ ủng hộ mk nha

Đọc tiếp...
votranthaovan 27/06/2018 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

tất cả là hợp tố trừ số 417

xem rồi thì k mk nhoa

Đọc tiếp...
Never_NNL 26/06/2018 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Gọi các số nguyên tố đó là ab 
Có ab chia hết cho a
Mà số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó
ab có 2 chữ số nên luôn khác a 
=> a = 1
Vậy đó là các số nguyên số có hàng chục là 1 ( 11 ; 13 ; 17 ; 19 )

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 01/07/2018 lúc 07:22
Báo cáo sai phạm

Gọi các số nguyên tố đó là ab 
Có ab chia hết cho a
Mà số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó
ab có 2 chữ số nên luôn khác a 
=> a = 1
Vậy đó là các số nguyên số có hàng chục là 1 ( 11 ; 13 ; 17 ; 19 )

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 22/06/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Bài 1 bạn tham khảo đi có trong các câu hỏi tương tự

Bài 2 : Ta có :

\(x^2-6y^2=1\)

\(\Rightarrow x^2-1=6y^2\)

\(\Rightarrow y^2=\frac{x^2-1}{6}\)

Nhận thấy \(y^2\inƯ\)của \(x^2-1⋮6\)

=> y2 là số chẵn

Mà y là số nguyên tố => y = 2

Thay vào : \(\Rightarrow x^2-1=4\cdot6=24\)

\(\Rightarrow x^2=25\Rightarrow x=5\)

Vậy x=5 ; y =2

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 15/06/2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Gọi \(ƯCLN\left(n^2+n+1;n^2+n-1\right)=d\) ta có : 

\(\hept{\begin{cases}n^2+n+1⋮d\\n^2+n-1⋮d\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\left(n^2+n+1\right)-\left(n^2+n-1\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\)\(n^2+n+1-n^2-n+1⋮d\)

\(\Rightarrow\)\(2⋮d\)

\(\Rightarrow\)\(d\inƯ\left(2\right)\)

\(\Rightarrow\)\(d\in\left\{1;-1;2;-2\right\}\)

\(\Rightarrow\)\(ƯCLN\left(n^2+n+1;n^2+n-1\right)=\left\{1;-1;2;-2\right\}\)

Lại có : 

\(n^2+n+1=n\left(n+1\right)+1\)

\(n^2+n-1=n\left(n+1\right)-1\)

Vì tích của hai số tự nhiên liên tiếp là số chẵn nên số liền trước và số liền sau nó là số lẻ 

\(\Rightarrow\)\(ƯCLN\left(n^2+n+1;n^2+n-1\right)=\left\{1;-1\right\}\)

Vậy \(n^2+n+1\) và \(n^2+n-1\) là hai số nguyên tố cùng nhau 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
khucdannhi 15/06/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

mk đag cần rất gấp!!!!!!!!!!!!

Ai trả lời nhanh nhất mk k cho nha!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 13/04/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Vì p là số nguyên tố 

=> \(p^2\)chia 3 dư 1

=> \(p^2\)có dạng 3k+1 \(\left(k\inℕ^∗\right)\)

Thay p=3k+1 vào \(p^2+1\), ta có:

\(p^2+1=3k+1+1=3k+2\)

Ta thấy 3k+2 là số nguyên tố

\(\Leftrightarrow p^2+1\)là số nguyên tố

Vậy p=3k+1 thì \(p^2+1\)là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Trương Phi Hùng 13/04/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

và 3k+1 mũ 2 = 3k+1 á!

Đọc tiếp...
Trương Phi Hùng 13/04/2018 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

p bằng cả bằng cả 2 và 3k+2.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: