Giúp tôi giải toán


Vũ Thùy Linh 16/09 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

xét p=2 , 5 thỏa mãn .

xét p=3 ko thỏa mãn

xét p>5 => ko thỏa mãn 4p^2+1 và 6p^2 +1 là snt

Lê Quang Phúc 09/09/2017 lúc 06:22
Báo cáo sai phạm

Nếu n không chia hết cho 3\(\Rightarrow\)n2 không chia hết cho 3=>n2 chia 3 dư 1 hoặc 2.

-Nếu n2 chia 3 dư 1 =>n2 -1 chia hết cho 3.

-Nếu n2 chia 3 dư 2 =>n2+1 chia hết cho 3.

Vậy n2 -1 và n2+1 không thể đồng thời là hai số nguyên tố vì một trong hai số trên chia hết cho 3(đpcm)

Lê Quang Phúc 09/09/2017 lúc 05:59
Báo cáo sai phạm

\(a^n⋮5\)=> chữ số tận cùng của a là 0 hoặc 5.

=> \(a^2⋮25\). Vì \(a^2⋮25\)và \(150⋮25\)=> \(a^2+150⋮25\)

Nguyễn Bá Hoàng Minh 05/09/2017 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

a là SNT bé nhất nên a=2

b là STN bé nhất nên b=0

c là STN mà 0<c<2 nên c=1

d =2a nên d=4

Vậy năm sinh em bn là 2014

Phương Anh Nguyễn 05/09/2017 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

Năm sinh của em bạn là 2012

Nguyễn Hoàng An Hôm qua lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

- a là số nguyên tố nhỏ nhất => a = 2

- b là số tự nhiên bé nhất => b = 0

- c gấp 3 lần a => 3a = c <=> 3.2 = 6

=> Bạn sinh 2006

Hoàng Thị Diệu Thuỳ 10/09/2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

hi hi bn cùng tuổi vs mk , năm nay bn lên lớp 6 j zậy

Kudo Shinichi 05/09/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

cung tuoi minh

OoO Kún Chảnh OoO 03/09/2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Số p4 có 5 ước số tự nhiên là 1 , p, p2 , p3 , p4
Ta có : 1 + p + p2 + p3 + p4 = n2     (n  N)
Suy ra : 4n= 4p+ 4p+ 4p+ 4p + 4 > 4p+ 4p+ p= (2p+ p)2
Và  4n2 < 4p+ p2 + 4 + 4p+ 8p+ 4p = (2p+ p + 2)2.
Vậy : (2p+ p)< (2n) < (2p+ p + 2)2.
Suy ra :(2n)2 = (2p+ p + 2)2 = 4p+ 4p+5p+ 2p + 1

vậy 4p + 4p+5p+ 2p + 1 = 4p+ 4p+4p+4p + 4   (vì cùng bằng 4n2 )

=> p- 2p - 3 = 0  => (p + 1) (p - 3) = 0

do p > 1  => p - 3 = 0   => p = 3

Nguyễn Văn Khởi 02/09/2017 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

160=2x80

80=2x40

40=2x20

20=5x4

4=2x2

Nguyễn Thị Kim Thúy 02/09/2017 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

160 = 25 . 5

Chúc bạn học tốt !

cao anhtu 02/09/2017 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

160=2.2.2.2.2.5

Nguyễn Đức Mạnh 31/08/2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

bổ sung câu b x còn khác 0 và 1/14

Nguyễn Đức Mạnh 31/08/2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

a) x=1/2

b) x khác 1/2

Steolla 31/08/2017 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm
a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1) b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c) =(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc) c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c a+b+c=x-y-z+z-x=o đưa về như bài b d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y) =x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)
Doan Quoc Kien 11/09/2017 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

cũng có thể là 13; 17;  29; 41;...

Doan Quoc Kien 28/08/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

5 :5+2=số nguyên tố =7;5+1=6 chia hết cho 6 . k cho mình nghen!

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Tìm hiểu về số nguyên tố

Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ngoài ra nó không chia hết cho bất cứ số nào khác. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.

Các số nguyên tố từ 2 đến 100:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất, và 2 cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.

BaBie 24/08/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Mikasa Ackerman 24/08/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

là các số tự nhiên chỉ có 2 ước dương phân biệt và chính nó.

camilecorki 23/08/2017 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

Xét k > 1 thì 7k có ít nhất 3 ước phân biệt là : 1 ; k ; 7k 

Nên 7k là hợp số ( loại )

=> k < hoặc = 1

- k = 0 ; 7k = 0 . 7 = 0 ( loại )

- k = 1 ; 7k = 1 . 7 = 7 ( thỏa )

Vậy k = 1

Phạm Quang Anh 22/08/2017 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

 xin lỗi bạn , mình lmf nhầm bài

bài giải nè

vì số nguyên tố là số chỉ chia hết cho chính nó và 1

nếu 7k là số nguyên tố => k =1

Phạm Quang Anh 22/08/2017 lúc 23:14
Báo cáo sai phạm

xin lỗi mình gõ nhầm

k có thể là bất cứ số nào trừ 7^x (x là số lẻ)

đọc là con chó 08/09/2017 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

bai 1 = 2 và 4

uzumaki naruto 21/08/2017 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

p^2 +4 hay p^2 + 44, do thấy trên mạng ng ta có bài p^2 +44 thôi

uzumaki naruto 21/08/2017 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

B1: 1+1 = 2 ; 2+2 = 4

B2 :

Ta cos: p^2-4 = (p+2)(p-2)

=> p+2 = 1  hoặc p -2 = 1

=> p=3 ( p ko thể = -1 vì p là số nguyên tố)

còn p^2 +4 mik ko bik làm

Trần Hoàng Việt 18/08/2017 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

  Vì p là tích của 2 số là (n-2) và (n^2+n-1) 

=> p là nguyên tố thì một trong 2 số trên phải bằng 1 (nếu cả hai tích số đều lớn hơn 1 => p là hợp số, trái với đầu bài) 

Ta luôn có n^2+n-1 = n^2+1 +(n-2) > (n-2) 

Vậy => n-2=1 => n=3 => p=11

Dai Bang Do 18/08/2017 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

n là 3 đó bạn ớiiiiiiiiiiii

Trần Hoàng Việt 18/08/2017 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

  Vì p là tích của 2 số là (n-2) và (n^2+n-1) 

=> p là nguyên tố thì một trong 2 số trên phải bằng 1 (nếu cả hai tích số đều lớn hơn 1 => p là hợp số, trái với đầu bài) 

Ta luôn có n^2+n-1 = n^2+1 +(n-2) > (n-2) 

Vậy => n-2=1 => n=3 => p=11

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: