Giúp tôi giải toán và làm văn


Shinichi Kudo 04/07/2018 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Trường hợp p = 2 thì \(2^p\) + \(p^2\) = 8 là hợp số. 
Trường hợp p = 3 thì \(2^p+p^2\) = 17 là số nguyên tố. 
Trường hợp p > 3. Khi đó p không chia hết cho 3 và p là số lẻ. Suy ra p chia cho 3 hoặc dư 1 hoặc dư 2, do đó \(p^2\) - 1 = (p - 1)(p + 1) chia hết cho 3. Lại vì p lẻ nên \(2^p\) + 1 chia hết cho 3. Thành thử \(\left(2^p+1\right)+\left(p^2-1\right)\) = \(2^p+p^2\) chia hết cho 3; \(\Rightarrow2^p+p^2\)là hợp số. 
Vậy p = 3. 

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 27/06/2018 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

312: hợp số( vì chia hết cho 1,2,....và chính nó)

213: hợp số( vì chia hết cho 1,3,........và chính nó)

435: hợp số( vì chia hết cho 1,3,5,...........và chính nó)

417: số nguyên tố( vì chia hết cho 1 và chính nó)

3311: hợp số( vì chia hết cho 1,11,.........và chính nó)

67: số nguyên tố( vì chia hết cho 1 và chính nó)

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 27/06/2018 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

312 có tận cùng là 2 => 312 chia hết cho 2 => 312 là hợp số

213 có tổng các chữ số là 2+1+3=6 => 213 chia hết cho 3 => 213 là hợp số

435 có tận cùng là 5 => 435 chia hết cho 5 => 435 là hợp số

417 có tổng các chữ số là 12 => 417 chia hết cho 3 => 417 là hợp số

3311 là gì mk chịu

67 là số nguyên tố

chúc bạn học tốt nha

nhớ ủng hộ mk nha

Đọc tiếp...
votranthaovan 27/06/2018 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

tất cả là hợp tố trừ số 417

xem rồi thì k mk nhoa

Đọc tiếp...
Never_NNL 26/06/2018 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Gọi các số nguyên tố đó là ab 
Có ab chia hết cho a
Mà số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó
ab có 2 chữ số nên luôn khác a 
=> a = 1
Vậy đó là các số nguyên số có hàng chục là 1 ( 11 ; 13 ; 17 ; 19 )

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 01/07/2018 lúc 07:22
Báo cáo sai phạm

Gọi các số nguyên tố đó là ab 
Có ab chia hết cho a
Mà số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó
ab có 2 chữ số nên luôn khác a 
=> a = 1
Vậy đó là các số nguyên số có hàng chục là 1 ( 11 ; 13 ; 17 ; 19 )

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 22/06/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Bài 1 bạn tham khảo đi có trong các câu hỏi tương tự

Bài 2 : Ta có :

\(x^2-6y^2=1\)

\(\Rightarrow x^2-1=6y^2\)

\(\Rightarrow y^2=\frac{x^2-1}{6}\)

Nhận thấy \(y^2\inƯ\)của \(x^2-1⋮6\)

=> y2 là số chẵn

Mà y là số nguyên tố => y = 2

Thay vào : \(\Rightarrow x^2-1=4\cdot6=24\)

\(\Rightarrow x^2=25\Rightarrow x=5\)

Vậy x=5 ; y =2

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 15/06/2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Gọi \(ƯCLN\left(n^2+n+1;n^2+n-1\right)=d\) ta có : 

\(\hept{\begin{cases}n^2+n+1⋮d\\n^2+n-1⋮d\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\left(n^2+n+1\right)-\left(n^2+n-1\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\)\(n^2+n+1-n^2-n+1⋮d\)

\(\Rightarrow\)\(2⋮d\)

\(\Rightarrow\)\(d\inƯ\left(2\right)\)

\(\Rightarrow\)\(d\in\left\{1;-1;2;-2\right\}\)

\(\Rightarrow\)\(ƯCLN\left(n^2+n+1;n^2+n-1\right)=\left\{1;-1;2;-2\right\}\)

Lại có : 

\(n^2+n+1=n\left(n+1\right)+1\)

\(n^2+n-1=n\left(n+1\right)-1\)

Vì tích của hai số tự nhiên liên tiếp là số chẵn nên số liền trước và số liền sau nó là số lẻ 

\(\Rightarrow\)\(ƯCLN\left(n^2+n+1;n^2+n-1\right)=\left\{1;-1\right\}\)

Vậy \(n^2+n+1\) và \(n^2+n-1\) là hai số nguyên tố cùng nhau 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
khucdannhi 15/06/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

mk đag cần rất gấp!!!!!!!!!!!!

Ai trả lời nhanh nhất mk k cho nha!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
cool queen 13/06/2018 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

xét p=2 => p+10=12 chia hết cho 2(ktm)

xét p=3 => p+10=13, p+20=23(tm)

xét p=3k+1(k thuộc N*)

=> p+20=3k+1+20=3k+21 chia hết cho 3(KTM)

xét p=3k+2(k thuộc N*)

=> p+10=3k+2+10=3k+12 chia hết cho 3(KTM)

vậy p=3

Đọc tiếp...
khucdannhi 13/06/2018 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

thanks you very much!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 30/05/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

có, vd thôi chứ cx k bt làm

4 = 2 + 2

6 = 3 + 3

8 = 3 + 5

10 = 5 + 5

12 = 5 + 7

14 = 3 + 11

16 = 5 + 11

18 = 5 + 13

thế thôi

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Minh 30/05/2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

không phải

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Long 30/05/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Đáp án : có

Đọc tiếp...
Trần Nam Hải 12/05/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm

a^b+1 chứ ko phải a^b

Đọc tiếp...
TXT Channel Funfun 12/05/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Ta thấy ab chia hết cho a với mọi a, b \(\inℕ\)và ab > a => ab không thể là số nguyên tố => a, b vô nghiệm

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 28/04/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

\(a,\)Số cần tìm là :

   \(1:\frac{41}{20}=\frac{20}{41}\)

Vậy.................

b,Ta có :abcd \(⋮9\)và a+b+c+d chia hết cho 9

\(\Rightarrow1000a+100b+10c+d⋮9\)

\(\Rightarrow999a+99b+9c+d+a+b+c⋮9\)

\(=9\left(111a+11b+c\right)+a+b+c+d⋮9\)

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 13/04/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Vì p là số nguyên tố 

=> \(p^2\)chia 3 dư 1

=> \(p^2\)có dạng 3k+1 \(\left(k\inℕ^∗\right)\)

Thay p=3k+1 vào \(p^2+1\), ta có:

\(p^2+1=3k+1+1=3k+2\)

Ta thấy 3k+2 là số nguyên tố

\(\Leftrightarrow p^2+1\)là số nguyên tố

Vậy p=3k+1 thì \(p^2+1\)là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Trương Phi Hùng 13/04/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

và 3k+1 mũ 2 = 3k+1 á!

Đọc tiếp...
Trương Phi Hùng 13/04/2018 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

p bằng cả bằng cả 2 và 3k+2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Cao Cường 18/03/2018 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a, (n+1)(n+3) là SNT <=> 1 ts = 1; ts còn lại là SNT.

TH1: n+1=1 => n=0 => n+3=3 (t/m)

TH2: n+3=1 => n=-2 => n+1=-1 (không t/m)

=> n=0.

b, A không tối giản => ƯCLN(n+3;n-5) >1

=> ƯCLN(8;n-5) >1 => n-5 chẵn => n lẻ.

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 20/03/2018 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Mik nói lộn câu  a n là 0 ê

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 18/03/2018 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

Ko có số tự nhiên n thõa mãn điều kiện. k mik nhé nếu muốn hỏi j thêm về câu này thì cứ nhắn tin riêng cho mik

Đọc tiếp...
GV Quản lý 12/03/2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Ta có nhận xét: Trong 3 số liên tiếp bao giờ cũng có 1 số chia hết cho 3.

Ta có: 2n - 1 , 2n ,  2n + 1 là ba số liên tiếp mà theo giả thiết 2n - 1 là số nguyên tố lớn hơn 3 (vì n > 2) => 2n - 1 không chia hết cho 3; Số 2n cũng không chia hết cho 3 => Số 2n + 1 phải chia hết cho 3 => 2n + 1 là hợp số.

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 12/03/2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Đánh nhầm mấy chỗ đấy 

Thay \(2^{n-1}\)thành \(2^n-1\)

Thay \(2^{n+1}=2^n+1\)

Đọc tiếp...
Uyên Trần 12/03/2018 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm
Ta có : 2^n-1 , 2^n<2^n+1 là 3 số tự nhiên liên tiếp (n>2) Ta thấy trong 3 số liên tiếp sẽ cí 1 csoos chia hết cho 3 2^n-1 là số nguyên tố 2^n chia hết cho 2 và >2 nên 2^n là hợp số mà 2^n chia hết cho 3 nên 2^n +1 chia hết cho 3 và >3 vì 2^n+1 và 2^n đều chia hết cho 3 ( n>2) => 2^n+1 là hợp số
Đọc tiếp...
Mai Trung Nguyên 20/02/2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

A+C , Số cần tìm là 3: Bởi vì nếu số cần tìm là p\(\ne\)3

Thì p chia 3 dư 1 hoặc 2

Ta có p = 3n +1 hoặc p= 3n +2 

=> p + 2 = 3n+1+2 =3n +3( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p + 4 = 3n +2 + 4=3n+6 ( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p+ 10= 3n+2 +10= 3n+12 ( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p + 14=3n +1+14 = 3n+15( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

B) Câu B đề hơi lạ nên mình đoán đại luôn ^^ ( nếu có thêm p+14 là số nguyên tố thì giải tương tự câu A và C )

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 20/02/2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

bài lm của Nguyễn Phườn Uyên   

a, xét p = 2

=> p + 2 = 2 + 2 = 4 ∉ P

=> p = 2 loại

xét p = 3

=> p + 2 = 3 + 2 = 5 ∈ P

     p + 10 = 3 + 10 = 13 ∈ P

=> p = 3 chọn

xét p > 3

=> p = 3k+1 hoặc 3k+2       (k ∈ N*)

+) p = 3k+1 

=> p + 2 = 3k+1+2 = 3k+3 ⋮ 3 (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

+) p = 3k+2

=> p + 10 = 3k+2+10 = 3k+12 ⋮ 3 (là hợp số)

=> p = 3k+2 loại

vậy p = 3

b, xét p = 2

=> p + 10 = 2 + 10 = 12 ∉ P

=> p = 2 loại

xét p = 3 

=> p + 10 = 3 + 10 ∈ P

     p + 20 = 3 + 20 = 23 ∈ P

=> p = 3 chọn

xét p > 3

=> p = 3k+1 hoặc p = 3k+2           (k ∈ N*)

+) p = 3k+1

=> p+20 = 3k+1+20 = 3k + 21 ⋮ 3  (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

+) p = 3k+2

=> p + 10 = 3k+2+10 = 3k+12 ⋮ 3  (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

vậy p = 3

c, xét p = 2

=> p + 2 = 2 + 2 = 4 ∉ P

=> p = 2 lại

xét p = 3

=> p + 6 = 3 + 6 = 9 ∉ P 

=> p = 3 loại

xét p = 5

=> p + 2 = 5 + 2 = 7 ∈ P

     p + 6 = 5 + 6 = 11 ∈ P

     p + 8 = 5 + 8 = 13 ∈ P

     p + 12 = 5 + 12 = 17 ∈ P

     p + 14 = 5 + 14 = 19 ∈ P

=> p = 5 chọn

xét p > 5

=> p = 5k+1; p = 5k+2; p = 5k+3; p = 5k+4         (k ∈ N*)

+) p = 5k+1 

=> p+14 = 5k+1 + 14 = 5k+15 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+1 loại

+) p = 5k+2

=> p + 8 = 5k+2+8 = 5k+10 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+2 loại

+) p = 5k+3

=> p + 2 = 5k+3+2 = 5k+5 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+3 loại

+) p = 5k+4

=> p + 6 = 5k+4+6 = 5k+10 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+2 loại

vậy p = 5

 từ đó suy ra Mai Trung Nguyên làm sai :))

Đọc tiếp...
Tiệp Vũ 20/02/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a, hợp số

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 22/07/2015 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức n3 – n2– 7n + 10 bằng A 

A= n3 – 2n2 + n2 – 2n – 5n +10

A= (n – 2)(n2 + n – 5).
 Để n3-n2-7n+10 là số nguyên tố thì  
* n = 3 =>  A = 7.
* n = 2 =>A = 0 (loại).
Vậy n = 3 là giá trị cần tìm.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: