Giúp tôi giải toán và làm văn


Thu Trang Trần 12/11/2017 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Gọi số này là x 

\(\Rightarrow x.3+\frac{2}{7}=\frac{7}{2}\)

\(\Rightarrow3x=\frac{7}{2}-\frac{2}{7}\)

\(\Rightarrow3x=\frac{45}{14}\)

\(\Rightarrow x=\frac{45}{14}:3\)

\(\Rightarrow x=\frac{15}{14}\)

Vậy \(x=\frac{15}{14}\)

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 12/11/2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

\(\text{Gọi số cần tìm là x}\)

\(3x+\frac{2}{7}=\frac{7}{2}\)

\(\Rightarrow3x=\frac{7}{2}-\frac{2}{7}\)

\(\Rightarrow3x=\frac{45}{14}\)

\(\Rightarrow x=\frac{45}{14}:3\)

\(\Rightarrow x=\frac{15}{14}\)

 \(\text{Vậy}\)\(x=\frac{15}{14}\)

Đọc tiếp...
kẻ bí mật 12/11/2017 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

7/2 - 2/7 = 45/14 : 3 = 15/14 

      vậy số đó là 15/14

Đọc tiếp...
HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 21/06/2017 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 số hữu tỉ đó là

a1,a2,a3,a4,a5

Theo bài ra ta có:

a1a2=a3a4=a4a5=a5a1=1/4

\(\Rightarrow\)a1=a3=a5

a2=a4

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 09/11/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ban kia lam dung roi^_^

Ai thick thi k ko thich k cung duoc^_^$>_<

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Hiếu 15/08/2016 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

Gọi 7 số hữu tỉ đó là a1; a2; a3; a4; a5; a6; a7 .
Theo đề bài ta có: a1a= a2a3 = a3a4 = a4a5 = a5a6 = a6a7 = a7a1 = 1/4
=> a1 = a3 = a5 = a7
     a2 = a4 = a6
Mà a1a2 = a7a1 => a2 = a7
=> a1 = a2 = a3 = a4 = a5 = a6 = a7
Mà a1a2 = 1/4 => a12 = 1/4 => a1 = 1/2 hay a1 = -1/2
Vậy các số hữu tỉ đó là 1/2 hay -1/2

Đọc tiếp...
tôi cô đơn 20/09/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

bt chết liền...

Đọc tiếp...
Vongola Tsuna 05/11/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

3 cách viết nè \(\frac{-3}{5}\)=\(\frac{3}{-5}\)=-0.6

trục số thì cậu tự vẽ nha 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Nga 31/10/2016 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Làm như thế nèo?

Đọc tiếp...
Hoàng Manchester 23/10/2017 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

3 cách viết nè: -3/5 = 3/-5 = -0,6

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 05/11/2014 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

a)  b   la so  vo ti   

b)    b la so vo ti

CHƯNG MINH DAI LAM CHẲNG VIẾT ĐÂU (MỎI TAY)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 05/11/2017 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

bạn kia làm đúng rồi

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
Kaito Kid 05/11/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do 

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Từ x - y = xy \(\Rightarrow\) x = xy + y = y(x + 1) \(\Rightarrow\) x : y = x + 1 (do \(y\ne0\))

Theo đề bài thì x : y = x - y \(\Rightarrow\) x + 1 = x - y  \(\Rightarrow\) x - (x + 1) = y \(\Leftrightarrow\) y = -1

Thay y = -1 vào x - y = xy được x - (-1) = x(-1) \(\Rightarrow\)  x - (-x) = 1 . (-1) \(\Leftrightarrow\) 2x = -1 \(\Rightarrow\) x = \(-\frac{1}{2}\)

Vậy \(x=-\frac{1}{2}\) ; y = -1

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Huỳnh 23/08/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm
Ben 10 23/08/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Đề như đã sửa thì cách giải như sau: 
Trong Tam giác ABC 
Có AM/AB = AN/AC 
Suy ra: MN // BC . 

Trong tam giác ABI 
có 
MK // BI do K thuộc MN 
Do đó : MK/BI =AM/AB (1) 

Tương tự trong tam giác AIC 
Có NK// IC nên NK/IC = AN/AC (2) 

Từ (1) (2) có NK/IC = MK/BI do AN/AC = AM/AB 
Lại có IC = IB ( t/c trung tuyến) 
nên NK = MK (ĐPCM) 

Bài 2: 
Bài này thứ tự câu hỏi hình như ngược mình giải lần lượt các câu b) d) c) a) 
Từ A kẻ đường cao AH ( H thuộc BC). 

b) Do tam giác ABC vuông tại A áp dụng pitago ta có 
BC=căn(AB mũ 2 + AC mũ 2)= 20cm 

d) Có S(ABC)= AB*AC/2= AH*BC/2 
Suy ra: AH= AB*AC/ BC = 12*16/20=9.6 cm 

c) Ap dung định lý cosin trong tam giác ABD và ADC ta lần lượt có đẳng thức: 

BD^2= AB^2 + AD^2 - 2*AB*AD* cos (45) 
DC^2= AC^2+ AD^2 - 2*AC*AD*cos(45) (2) 

Trừ vế với vế có: 
BD^2-DC^2=AB^2-AC^2- 2*AB*AD* cos (45)+2*AC*AD*cos(45) 
(BC-DC)^2-DC^2 = -112+4*Căn (2)* AD. 
400-40*DC= -112+................ 
Suy 128- 10*DC= Căn(2) * AD (3) 

Thay (3) v ào (2): rính được DC = 80/7 cm; 

BD= BC - DC= 60/7 cm; 


a) Ta có S(ABD)=AH*BD/2 
S(ADC)=AH*DC/2 
Suy ra: S(ABD)/S(ACD)= BD/DC = 60/80=3/4;

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 06/06/2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Giả sử ab là số hữu tỉ :ab =c (hữu tỉ ) 

\(\Rightarrow a=\frac{c}{b}\in Q\).Vô lí vì a là số vô tỉ

​Bài toán tương tự :\(a\in I;b\in Q\Rightarrow\frac{a}{b}\in I\)

 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 21/06/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(\left(a-b\right)^2\left(b-c\right)^2+\left(b-c\right)^2\left(c-a\right)^2+\left(c-a\right)^2\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)^2\)

\(\Rightarrow A=\sqrt{\frac{1}{\left(a-b\right)^2}+\frac{1}{\left(b-c\right)^2}+\frac{1}{\left(c-a\right)^2}}\)

\(=\sqrt{\frac{\left(a-b\right)^2\left(b-c\right)^2+\left(b-c\right)^2\left(c-a\right)^2+\left(c-a\right)^2\left(a-b\right)^2}{\left(a-b\right)^2\left(b-c\right)^2\left(c-a\right)^2}}\)

\(=\sqrt{\frac{\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)^2}{\left(a-b\right)^2\left(b-c\right)^2\left(c-a\right)^2}}\)

\(=\frac{\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

Vì \(a,b,c\in Q\)

\(\Rightarrow A\in Q\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Đức 21/06/2017 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Đặt \(a-b=x,b-c=y,c-a=z\)\(\Rightarrow x+y+z=a-b+b-c+c-a=0\)

Xét \(\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+2\left(\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}\right)\)

\(=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{2\left(x+y+z\right)}{xyz}=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}=A\)

Khi đó A bằng giá trị tuyệt đối của \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\) là số hữu tỉ

Đọc tiếp...
Ác Mộng 09/06/2015 lúc 07:52
Báo cáo sai phạm

x.y=13/15

=>x và y cùng dấu(1)

y.z=11/3

=>y và z cũng cùng dấu(2)

Mà z.x=-3/11

=> x và z lại trái dấu(3)

Từ (1),(2) và (3) => 3 số x,y,z k tồn tại

Đọc tiếp...
thang Tran 11/06/2015 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

a, Để x dương=> 2m + 11 <0 => 2m <-11 => m <- 5,5 (vì -2010 < 0 và âm nhân âm dương) 

b, để x âm => 2m + 11 >0 => 2m >-11 => m > -5,5

Đọc tiếp...
kotori itsuka 17/08/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

cảm ơn thang Tran mk cũng đag cần bài này

Đọc tiếp...
Công chúa kẹo ngọt 03/06/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

a) Để x là số dương thì:

=> m - 2011/2013 > 0 => m - 2011 > 0 => m>2011

Vì m>2011 nên x là số dương

b) Để là số âm thì :

=> m - 2011/2013 < 0 => m - 2011 < 0 => m<2011

Vì m<2011 nên để thỏa mãn điều kiện thì x là số âm 

c) Để x không là dương cũng không là âm thì:

m - 2011/2013 = 0 => m - 2011 =0 => m = 2011

Vì m=2011 nên x= 0

Đọc tiếp...
ST CTV 05/10/2017 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Từ a - b = 2a + 2b => a = -3b hay \(\frac{a}{b}=-3\) hay a + b = -1,5

=> \(\hept{\begin{cases}a-b=-3\\a+b=-1,5\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=\frac{-3-1,5}{2}=-2,25\\b=-1,5+2,25=0,75\end{cases}}}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 02/10/2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{3}-\frac{3}{4}-\frac{-3}{5}+\frac{1}{72}-\frac{2}{9}-\frac{1}{36}+\frac{1}{15}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{3}+\frac{-3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{72}+\frac{-2}{9}+\frac{-1}{36}+\frac{1}{15}\)

\(\Rightarrow A=\left(\frac{1}{3}+\frac{3}{5}+\frac{1}{15}\right)+\left(\frac{-3}{4}+\frac{-2}{9}+\frac{-1}{36}\right)+\frac{1}{72}\)

\(\Rightarrow A=1+\left(-1\right)+\frac{1}{72}\)

\(\Rightarrow A=0+\frac{1}{72}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{72}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: