Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Từ x - y = xy \(\Rightarrow\) x = xy + y = y(x + 1) \(\Rightarrow\) x : y = x + 1 (do \(y\ne0\))

Theo đề bài thì x : y = x - y \(\Rightarrow\) x + 1 = x - y  \(\Rightarrow\) x - (x + 1) = y \(\Leftrightarrow\) y = -1

Thay y = -1 vào x - y = xy được x - (-1) = x(-1) \(\Rightarrow\)  x - (-x) = 1 . (-1) \(\Leftrightarrow\) 2x = -1 \(\Rightarrow\) x = \(-\frac{1}{2}\)

Vậy \(x=-\frac{1}{2}\) ; y = -1

Đọc tiếp...
Ben 10 23/08/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Đề như đã sửa thì cách giải như sau: 
Trong Tam giác ABC 
Có AM/AB = AN/AC 
Suy ra: MN // BC . 

Trong tam giác ABI 
có 
MK // BI do K thuộc MN 
Do đó : MK/BI =AM/AB (1) 

Tương tự trong tam giác AIC 
Có NK// IC nên NK/IC = AN/AC (2) 

Từ (1) (2) có NK/IC = MK/BI do AN/AC = AM/AB 
Lại có IC = IB ( t/c trung tuyến) 
nên NK = MK (ĐPCM) 

Bài 2: 
Bài này thứ tự câu hỏi hình như ngược mình giải lần lượt các câu b) d) c) a) 
Từ A kẻ đường cao AH ( H thuộc BC). 

b) Do tam giác ABC vuông tại A áp dụng pitago ta có 
BC=căn(AB mũ 2 + AC mũ 2)= 20cm 

d) Có S(ABC)= AB*AC/2= AH*BC/2 
Suy ra: AH= AB*AC/ BC = 12*16/20=9.6 cm 

c) Ap dung định lý cosin trong tam giác ABD và ADC ta lần lượt có đẳng thức: 

BD^2= AB^2 + AD^2 - 2*AB*AD* cos (45) 
DC^2= AC^2+ AD^2 - 2*AC*AD*cos(45) (2) 

Trừ vế với vế có: 
BD^2-DC^2=AB^2-AC^2- 2*AB*AD* cos (45)+2*AC*AD*cos(45) 
(BC-DC)^2-DC^2 = -112+4*Căn (2)* AD. 
400-40*DC= -112+................ 
Suy 128- 10*DC= Căn(2) * AD (3) 

Thay (3) v ào (2): rính được DC = 80/7 cm; 

BD= BC - DC= 60/7 cm; 


a) Ta có S(ABD)=AH*BD/2 
S(ADC)=AH*DC/2 
Suy ra: S(ABD)/S(ACD)= BD/DC = 60/80=3/4;

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Huỳnh 23/08/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Tuấn Minh 06/09/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Giả sử tồn tại x,y trái dấu thỏa mãn

Khi đo ta có \(\frac{1}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{x+y}{xy}\)

=> (x+y)2=xy 

Đẳng thức trên là vô lí vì (x+y)2\(\ge\)0

Còn xy nhỏ hơn 0 vì x,y trái dấu

Vậy ko có x,y trái dấu thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
Dương Tuệ Nhiên 06/09/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

1/x+y=1/x+1/y
1/x+y=x+y/xy( nhân vào như bài toán bình thường)
=>(x+y)(x+y)=1.xy
=>(x+y)2=xy
x, y cùng dấu thì phép tính mới dương

Đọc tiếp...
Ăn CHơi Éo sỢ mƯa rƠi 06/09/2016 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)\(\Rightarrow\frac{1}{x+y}=\frac{x+y}{xy}\)

=> (x+y)2=xy

Vì (x+y)2 \(\ge\)0                                     (1)

Mà xy < 0( vì x,y trái dấu)                          (2)

Từ (1) và (2)=> Ko tồn tại x,y thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
Tống Yến Nhi 28/08/2016 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

a/ để x là số hữu tỉ thì mẫu  khác 0. 

\(\Rightarrow\)b-15 \(\ne\)\(\Rightarrow\)\(\ne\)15.

b/ để x là số hữu tỉ dương thì 12 và b-15 phải cùng dấu. \(\Rightarrow\)ta có:

 vì 12 mang dấu + nên b-12 cũng phải mang dấu + => b-12 >0 => b>12.

c/ để x là số hữu tỉ âm thì 12 và b-15 phải khác dấu với nhau => ta có:

vì 12 mang dấu + nên b-15 phải mang dấu - => b-15<0 => b<15.

d/ vì  x=-1 nên 12/b-15 =-1

=> 12/b-15 =-1/1

=> 12.1=(b-15).-1

      12= -(b-15)

      12= -b+15

       12-15=-b 

        -3=-b

        3=b.

e/ để x >1 hay 12/b-15>1 thì 12 và b-15 cùng dấu =>b-15 >0 =>b>15.(câu này chưa chắc lắm)

f/ để x>0 thì 12/b-15 cùng dấu (1) và để x <1 thì b-15<12

                                                               

Kết hợp cả (1) và (2), => b>27.

NHỚ CHỌN CHO MIK NHÉ!:)))))))))

Đọc tiếp...
khong co ten 26/08/2016 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

ai giup minh voi

Đọc tiếp...
khong co ten 26/08/2016 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

minh cung chiu bai nay

Đọc tiếp...
Trần Tuấn Trọng 17/09/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

M= \(\frac{\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}+1}=\frac{5}{\sqrt{x}+1}+1\)

Để M nguyên \(\Leftrightarrow\)\(\frac{5}{\sqrt{x}+1}+1\)nguyên 

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{5}{\sqrt{x}+1}\)nguyên

\(\Leftrightarrow5⋮\left(\sqrt{x}+1\right)\)\(\Leftrightarrow\)\(\left(\sqrt{x}+1\right)\in\)Ư(5)={1;5;-1;-5}

Ta có bảng :

\(\sqrt{x}+1\)-5-115
\(x\)ko có giá trị thỏa mãnko có giá trị thỏa mãn02

Vậy các số hữu tỉ a thõa mãn là (0 ;2 )

Đọc tiếp...
Luong Ngoc Quynh Nhu 03/06/2015 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

BẠN TỰ CHÉP LẠI ĐỀ NHA

cộng lại các vế ta có x(x+y+z)+y(x+y+z)+z(x+y+z)=(x+y+z)(x+y+z)=(x+y+z)^2=5+9+5=19

suy ra x+y+z=căng 19 hay bằng  âm căng 19

thay  x+y+z=căng 19 và x+y+z=âm căng 19 vào các vế đề bài cho , ta có 

x= 5/căng 19 hay x=5/âm căng 19

y=9/căng 19 hay y =9/âm căng 19

z=5/căng 19 hay z=5/âm căng 19

chỗ nào bn ko hiểu bn có thể hỏi mình

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 28/09/2016 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Ta đã biết công thức: \(1+2+3+......+n-1+n=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\).
Vậy:\(1+2=\frac{2\left(2+1\right)}{2}=\frac{2.3}{2}\)\(1+2+3=\frac{3\left(3+1\right)}{2}=\frac{3.4}{2}.\)a có:
Thay vào bài toán ta có:
\(1+\frac{1}{2}\left(1+2\right)+\frac{1}{3}\left(1+2+3\right)+.....+\frac{1}{20}\left(1+2+3+....+20\right)\)
\(=1+\frac{1}{2}.\frac{3.2}{2}+\frac{1}{3}.\frac{3.4}{2}+\frac{1}{4}.\frac{4.5}{2}+....+\frac{1}{20}.\frac{20.21}{2}\)
\(=1+\frac{3}{2}+\frac{4}{2}+\frac{5}{2}+....+\frac{21}{2}\)
\(=\frac{2+3+4+......+20+21}{2}=\frac{21\left(21+1\right)-1}{2}=\frac{461}{2}.\)

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 02/03/2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm
Die Devil 11/08/2017 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Vì cả a,b,c và \(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\) cũng viết dc dưới dạng phân số nhé

Đọc tiếp...
tôi là bánh trôi 12/11/2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

câu hỏi của mình cũng giống bạn nha

Đọc tiếp...
hang vu thi 11/12/2016 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

mk chịu 

nhưng kb với mk nha

Đọc tiếp...
tran tien dat 22/12/2016 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

co ai ket ban voi minh ko

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 30/01/2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Các kí hiệu toán học được sử dụng trong hình vẽ là :

ℕ : Tập hợp số tự nhiên

 : Tập hợp số nguyên

 : Tập hợp số hữu tỉ

 : Tập hợp số vô tỉ

R : Tập hợp số thực.

Đọc tiếp...
Lê Chí Hùng 20/06/2015 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: a - b =2 nên a=b+2

thay vào ta được b+2+b=\((b+2)/b\) hay 2b+2=\((b+2)/b\)

Biến đổi ta được (2b+2)*b=b+2

hay 2b2 +2b=b+2 

Tương đương  2b2 +b-2=0

giải phuong trình ta được b = 0,78077...

                                      a=2.78077...

Đọc tiếp...
huỳnh diễm my 05/01/2018 lúc 08:13
Báo cáo sai phạm

chứng tỏ rằng 8 mũ 2 nhân 2 mũ 4 chia hết cho 17

Đọc tiếp...
Phương Boice 07/08/2016 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

a)  \(x>0\Rightarrow\frac{a-4}{5}>0\Rightarrow x>\frac{4-4}{5}\Rightarrow a>4\) 

b) \(x< 0\Rightarrow\frac{a-4}{5}< 0\Rightarrow x< \frac{4-4}{5}\Rightarrow a< 4\) 

c) \(\Rightarrow\frac{a-4}{5}=0\Rightarrow x=\frac{4-4}{5}\Rightarrow a=4\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 09/07/2017 lúc 06:31
Báo cáo sai phạm

giả sử tồn tại hai số hữu tỉ thỏa mãn đẳng thức :

\(\frac{1}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x+y}=\frac{y+x}{xy}\)

\(\Rightarrow xy=\left(x+y\right)\left(y+x\right)\)

\(\Rightarrow xy=\left(x+y\right)^2\)

Mà x và y là hai số trái dấu => ( x + y )2 > 0 còn xy < 0 

Vậy ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: