Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Số hữu tỉ


Tam Bảo Đệ Nhất Phước Tam Bảo Đệ Nhất Phước 17 tháng 9 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\)

Bạn đi chứng minh \(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\)

Cái này khá dễ, bạn có thể nhân chéo, mình không chứng minh lại.

Tiếp tục dùng : \(\frac{a}{b}< \frac{2a+c}{2b+d}< \frac{a+c}{b+d}\)

 Ví dụ vậy, tiếp tục dùng thì ta sẽ tìm được vô số phân số (số hữu tỉ) nằm giữa hai số đề bài cho.

Đọc tiếp...
Trần Đức Huy Trần Đức Huy 8 tháng 9 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Với a, b ∈ Z; b ≠ 0 thì:

- Khi a, b cùng dấu thì\(\frac{a}{b}\) > 0

- Khi a, b khác dấu thì \(\frac{a}{b}\)< 0

Đọc tiếp...
Trần Đức Huy Trần Đức Huy 8 tháng 9 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Ta có: -1/3=-4/12=-8/24=-16/48

           -1/4=-3/12=-6/24=-12/48

Ta gọi x là tập hợp các số hữu tỉ cần tìm

       =>-16/48

Suy ra x={-15/48;-14/48;-13/48}

Vậy các số cần tìm là -5/16;-7/24;-13/48

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV  ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ  ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 2 tháng 9 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

           Bài làm :

Ta có :

 \(\frac{x+2011}{1}+\frac{x+2008}{2}+\frac{x+2007}{3}+\frac{x+2011}{5}=-15\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x+2011}{1}+5\right)+\left(\frac{x+2008}{2}+4\right)+\left(\frac{x+2007}{3}+3\right)+\left(\frac{x+2008}{4}+2\right)+\left(\frac{x+2011}{5}+1\right)\)

\(=0\)

 \(\Leftrightarrow\frac{x+2016}{1}+\frac{x+2016}{2}+\frac{x+2016}{3}+\frac{x+2016}{4}+\frac{x+2016}{5}=0\)

 \(\Leftrightarrow\left(x+2016\right)\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=0\)

 \(\text{Vì : }1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}>0\)

\(\Rightarrow x+2016=0\)

\(\Leftrightarrow x=-2016\)

Vậy x=-2016

Đọc tiếp...
Chau, Bao Pham Chau, Bao Pham 31 tháng 8 lúc 9:18
Báo cáo sai phạm

x+(x+2008)1/2+(x+2007)1/3+(x+2008)1/4+(x+2011)1/5=-15-2011=-2026

<=> x+x/2+1004+x/3+669+x/4+502+x/5+2011/5=-2026

<=>x+x/2+x/3+x/4+x/5+2011/5=-2026-1004-669-502=-4201

<=>x(1+(1)/(2)+(1)/(3)+(1)/(4)+(1)/(5))=-4201-(2011)/(5)=-23016/5

<=>x=-23016/5:(1+1/2+1/3+1/4+1/5)=-2016

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 31 tháng 8 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{x+2011}{1}+\frac{x+2008}{2}+\frac{x+2007}{3}+\frac{x+2011}{5}=-15\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x+2011}{1}+5\right)+\left(\frac{x+2008}{2}+4\right)+\left(\frac{x+2007}{3}+3\right)+\left(\frac{x+2008}{4}+2\right)+\left(\frac{x+2011}{5}+1\right)\)

\(=0\)

=> \(\frac{x+2016}{1}+\frac{x+2016}{2}+\frac{x+2016}{3}+\frac{x+2016}{4}+\frac{x+2016}{5}=0\)

=> \(\left(x+2016\right)\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=0\)

Vì \(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\ne0\)

=> x + 2016 = 0

=> x = -2016

Vậy x = -2016

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 18 tháng 8 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

\(2014:\left(\frac{0,4-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{1\frac{2}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}\cdot\frac{1\frac{1}{6}+0,875-0,7}{\frac{1}{3}+0,25-\frac{1}{5}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{\frac{2}{5}-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{\frac{7}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}\cdot\frac{\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}{7\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}\cdot\frac{\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{2}{6}+\frac{2}{8}-\frac{2}{10}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2}{7}\cdot\frac{7\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)}{2\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{2}\right)=2014\)

Đọc tiếp...
ミ★DV_TT^^★彡 ミ★DV_TT^^★彡 CTV 14 tháng 8 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{ad}{bd}< \frac{cb}{db}\Leftrightarrow ad< bc\left(đpcm\right)\)

b) 

\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\Leftrightarrow ad< bc\)

\(\Leftrightarrow ad+ab< bc+ab\)

\(\Leftrightarrow a\left(b+d\right)< b\left(a+c\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{a+c}< \frac{b}{b+d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}\left(1\right)\)

\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\Leftrightarrow ad< bc\)

\(\Leftrightarrow ad+cd< bc+cd\)

\(\Leftrightarrow d\left(a+c\right)< c\left(b+d\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{d}{b+d}< \frac{c}{a+c}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\left(2\right)\)

từ (1) và (2)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 12 tháng 8 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

Bg

(3/5)5.x = (3/4)7 

(3/5)5 ÷ (3/5)5.x = (3/4)7 ÷ (3/5)5 

x = 37/47. 55/35 

x = \(\frac{3^7.5^5}{4^7.3^5}\)

x = \(\frac{3^2.5^5}{4^7}\)

Tự làm phần còn lại... To be continued...

Đọc tiếp...
Ngô Huy Khoa Ngô Huy Khoa 12 tháng 8 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Greninja làm sai đề rồi nha

Đọc tiếp...
Greninja Greninja 12 tháng 8 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{3}{5}\right)^5.x=\left(\frac{3}{4}\right)^7\)

               \(x=\left(\frac{3}{4}\right)^7\div\left(\frac{3}{4}\right)^5\)

               \(x=\left(\frac{3}{4}\right)^2\)

               \(x=\frac{9}{16}\)

Đọc tiếp...
ᴳᵒᵈ乡ღ๖ۣۜFσɾεʋεɾ☠๖ۣۜAℓσηεღ‿✶ ᴳᵒᵈ乡ღ๖ۣۜFσɾεʋεɾ☠๖ۣۜAℓσηεღ‿✶ CTV 8 tháng 8 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{n^2-5}{n^2-2}=\frac{n^2-2-3}{n^2-2}=\frac{-3}{n^2-2}\)

\(\Rightarrow n^2-2\inƯ\left(-3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

n^2 - 21-13-3
n^2315-1
n\(\pm\sqrt{3}\)\(\pm1\)\(\pm\sqrt{5}\)vô lí
Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc(Team NQCM) Đoàn Nguyễn Như Ngọc(Team NQCM) CTV 8 tháng 8 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{n^2-5}{n^2-2}=\frac{n^2-2-3}{n^2-2}=1-\frac{3}{n^2-2}\)

Để C nguyên => \(\frac{3}{n^2-2}\)nguyên

=> \(3⋮n^2-2\)

=> \(n^2-2\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

n2-21-13-3
n\(\pm\sqrt{3}\)\(\pm1\)\(\pm\sqrt{5}\)Không có giá trị thỏa mãn

n là số nguyên => n = \(\pm1\)

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 8 tháng 8 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

Bg

Ta có: C = \(\frac{n^2-5}{n^2-2}\)   (với n thuộc Z)

Để C nguyên thì n2 - 5 \(⋮\)n2 - 2

=> n2 - 5 - (n2 - 2) \(⋮\)n2 - 2

=> n2 - 5 - n2 + 2 \(⋮\)n2 - 2

=> (n2 - n2) - (5 - 2) \(⋮\)n2 - 2

=> 3 \(⋮\)n2 - 2

=> n2 - 2 thuộc Ư(3)

Ư(3) = {+1; +3}

=> n2 - 2 = 1 hay -1 hay 3 hay -3

.....Có làm thì mới có ăn :))

=> n = {-1; 1}

Đọc tiếp...
Assassin™ Assassin™ 6 tháng 8 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

1)

Ta có:

a)  \(1,5\div2,16=\frac{25}{36}\)

b) \(4\div\frac{\frac{2}{7}}{\frac{3}{5}}=\frac{42}{5}\)

c) \(\frac{2}{9}\div0,31=\frac{200}{279}\)

2) Ta có: \(ad=bc\)

\(\Leftrightarrow\frac{ad}{cd}=\frac{bc}{cd}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

Đọc tiếp...
Minh Minh 6 tháng 3 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(-7^2\right)}+\sqrt{\frac{25}{16}}-\frac{3}{2}\)

\(=\sqrt{49}+\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2}-\frac{3}{2}\)

\(=7+\frac{5}{4}-\frac{3}{2}\)

\(=\frac{27}{4}\)

Đọc tiếp...
Mun Già Mun Già 22 tháng 2 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số gói tăm cả ba tổ đã mua là M,số gói tăm của ba tổ theo dự định lần lượt là \(x_1,y_1,z_1\)và khi chia lại là \(x_2,y_2,z_2\). Ta có :

  • \(\frac{x_1}{5}=\frac{y_1}{6}=\frac{z_1}{7}=\frac{x_1+y_1+z_1}{5+6+7}=\frac{M}{18}\)

\(\Rightarrow x_1=\frac{5M}{18},y_1=\frac{6M}{18}=\frac{M}{3},z_1=\frac{7M}{18}\)                                         (1)

  • \(\frac{x_2}{4}=\frac{y_2}{5}=\frac{z_2}{6}=\frac{x_2+y_2+z_2}{4+5+6}=\frac{M}{15}\)

\(\Rightarrow x_2=\frac{4M}{15},y_2=\frac{5M}{15}=\frac{M}{3},z_2=\frac{6M}{15}=\frac{2M}{5}\)                        (2)

So sánh (1) và (2),ta thấy chỉ có \(z_2>z_1\)

Vậy \(z_2-z_1=\frac{2M}{15}-\frac{7M}{18}=\frac{M}{90}\)

Vì \(z_2-z_1=4\)nên \(\frac{M}{90}=4\Rightarrow M=360\)

Vậy : \(x_2=\frac{4\cdot360}{15}=96,y_2=\frac{360}{3}=120,z_2=\frac{2\cdot360}{5}=144\)

Số gói tăm ba tổ đã mua là : 96(gói tăm),120(gói tăm),144(gói tăm)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜLê☠๖ۣۜNɠọ¢☠๖ۣۜTυүềη☠(☠๖ۣۜTεαм☠๖ۣۜTαм☠๖ۣۜGĭá¢☠๖ۣۜQυỷ)• •๖ۣۜLê☠๖ۣۜNɠọ¢☠๖ۣۜTυүềη☠(☠๖ۣۜTεαм☠๖ۣۜTαм☠๖ۣۜGĭá¢☠๖ۣۜQυỷ)• 24 tháng 12 2019 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{2}{6}+\frac{-8}{6}=\frac{-1}{3}+\frac{-4}{3}=\frac{-5}{3}\)

\(\frac{8}{-9}-\frac{9}{-3}=-\frac{8}{9}-\frac{-9}{3}=-\frac{8}{9}-\frac{-27}{9}=\frac{19}{9}\)

\(\frac{2}{5}\cdot\frac{-2}{-5}=\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{25}\)

\(\frac{6}{150}:\frac{6}{-150}=\frac{6}{150}\cdot\frac{-150}{6}=-1\)

Đọc tiếp...
BÙI THỊ YẾN NHI BÙI THỊ YẾN NHI 5 tháng 11 2019 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Đại thì chưa thi 

Đọc tiếp...
Bảo Trân Bảo Trân 5 tháng 11 2019 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

_BÙI THỊ YẾN NHI_

Đại số ạ..!!

Đọc tiếp...
BÙI THỊ YẾN NHI BÙI THỊ YẾN NHI 5 tháng 11 2019 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

hình hay đại

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: