Giúp tôi giải toán và làm văn


•๖ۣۜLê☠๖ۣۜNɠọ¢☠๖ۣۜTυүềη☠(☠๖ۣۜTεαм☠๖ۣۜTαм☠๖ۣۜGĭá¢☠๖ۣۜQυỷ)• 24 tháng 12 2019 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{2}{6}+\frac{-8}{6}=\frac{-1}{3}+\frac{-4}{3}=\frac{-5}{3}\)

\(\frac{8}{-9}-\frac{9}{-3}=-\frac{8}{9}-\frac{-9}{3}=-\frac{8}{9}-\frac{-27}{9}=\frac{19}{9}\)

\(\frac{2}{5}\cdot\frac{-2}{-5}=\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{25}\)

\(\frac{6}{150}:\frac{6}{-150}=\frac{6}{150}\cdot\frac{-150}{6}=-1\)

Đọc tiếp...
BÙI THỊ YẾN NHI 5 tháng 11 2019 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Đại thì chưa thi 

Đọc tiếp...
Bảo Trân 5 tháng 11 2019 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

_BÙI THỊ YẾN NHI_

Đại số ạ..!!

Đọc tiếp...
BÙI THỊ YẾN NHI 5 tháng 11 2019 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

hình hay đại

Đọc tiếp...
Nguyễn Huệ Lam 9 tháng 8 2016 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(\text{|3x - 4| + |3y + 5| = 0}\)

\(\left|3x-4\right|\ge0;\left|3y-5\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left|3x-4\right|=0\\\left|3y-5\right|=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-4=0\\3y-5=0\end{cases}}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x=4\\3y=5\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{4}{3}\\y=\frac{5}{3}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Linh 9 tháng 8 2016 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

\(\left|3x-4\right|+\left|3y+5\right|=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-4=0\\3y+5=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x=4\\3y=-5\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{4}{3}\\y=\frac{-5}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(x=\frac{4}{3};y=\frac{-5}{3}\)

Đọc tiếp...
Thảo Linh 30 tháng 10 2019 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

!3x-4!+!3y+5!=0

=> 3x-4=0 và 3y-5=0

<=> 3x=0+4 và 3y =0+5

<=> 3x=4 và 3y=5 

=> x=4/3,y=5/3 

 Vậy x,y = { 4/3,5/3}

Đọc tiếp...
Dark boy 19 tháng 7 2019 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

1) \(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=\left(1+\frac{1}{3}+..+\frac{1}{99}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}+\frac{1}{100}\right)-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}+\frac{1}{100}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{50}\right)\)

\(=\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{100}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
headsot96 19 tháng 7 2019 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

1)\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-...-\frac{1}{100}\)

\(=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-...-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{100}\)

2)\(A=\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{7.8}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{7}{12}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{7.8}+...+\frac{1}{99.100}>\frac{7}{12}=\frac{25}{75}+\frac{25}{100}\)

Đọc tiếp...
Dark boy 19 tháng 7 2019 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Bài này có lâu gì đâu mà phải sợ khóc lóc ko làm @@ đúng là hết nói

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 11 tháng 6 2019 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{3}< \frac{7}{6}-\left(x-1\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\frac{-20}{12}< \frac{14}{12}-\frac{\left(12x-12\right)}{12}\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-\left(12x-12\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12x+12\le11\)

\(\Leftrightarrow-46< -12x\le-15\)

\(\Rightarrow x\in\left\{2;3\right\}\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
๖ۣۜK-๖ۣۜA๖L๖ۣۜ♡K♡ (Team TST 9) CTV 11 tháng 6 2019 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{3}< \frac{7}{6}-\left(x-1\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-20}{12}< \frac{14}{12}-\frac{12\left(x-1\right)}{12}\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12\left(x-1\right)\le11\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12x+12\le11\)

\(\Leftrightarrow-20< 26-12x\le11\)

\(\Leftrightarrow26-46< 26-12x\le26-15\)

\(\Leftrightarrow-46< 12x\le-15\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{2;3\right\}\)

Vậy x = 2 hoặc x = 3

Đọc tiếp...
nguyen thi thu 11 tháng 6 2019 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

ta có:\(\frac{-5}{3}\)<\(\frac{7}{6}\)-(x-1)<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{14}{12}\)-(x-1)<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{14}{12}\)-x+1<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{26}{12}\)-x<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{26}{12}\)-x={-19/12,-18.12,-17/12......,11/12}

=>x={45/12,44/12,43/12........15/12}

=>x={45/12,22/6,43/12......5/4}

Vậy.............................

mik nghĩ zậy!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thủy Tiên 20 tháng 7 2015 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

\(x=\frac{a-3}{2}\)  => a>3 để x là số hữu tỉ dương 

                         a<3 để x là số hữu tỉ âm

                        a=3 để x là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương

            nhớ **** cho mình nha

Đọc tiếp...
Bùi Hương Giang 8 tháng 8 2015 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{-14}{35}=\frac{-26}{65}=\frac{34}{-85}=\frac{-2}{5}\)

\(\frac{-27}{63}=\frac{-36}{84}=\frac{-3}{7}\)

b) \(\frac{-3}{7}=\frac{-6}{14}=\frac{-9}{21}=\frac{-12}{28}\)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 5 tháng 8 2017 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Ta có :  Vậy các phân số  cùng biểu diễn một số hữu tỉ

Tương tự  cùng biểu diễn một số hữu tỉ

b) Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ  là:

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hải 26 tháng 8 2015 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}\).(-100)+(5,6:8)

tick cho mình nha

Đọc tiếp...
Thảo 5 tháng 9 2016 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

= 1/2 x -100 + (5,6:8)

Điểm âm của mik chỉ còn 141 nữa thôi, các bn giúp mik nha~

Khi nào hết âm mik sẽ ra câu hỏi và giúp lại các bn =)

Cảm ơn trc =]

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 5 tháng 9 2016 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

giúp tớ nhé ,tớ mới bị từ 290 

ai giúp mình mình giúp lại 

cảm ơn trước 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 10 tháng 6 2015 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

số hữu tỉ âm lớn nhất viết bằng 3 chữ số 1 là số đối của số dương nhỏ nhất viết bằng 3 chữ số 1

Số dương đó là: \(\frac{1}{11}\)

=> số âm đó là: - \(\frac{1}{11}\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 10 tháng 6 2015 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

Tập hợp Q bao gồm cả phân số.

Vậy số lớn nhất là \(-\frac{1}{11}\)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 10 tháng 6 2015 lúc 9:12
Báo cáo sai phạm

số hữu tỉ bao gồm cả phân số

=> số đó là \(-\frac{1}{11}\)

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 17 tháng 8 2018 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

ta có VT = |x+1|+|x-10|

               = |x+1| + |10-x| > |x+1+10-x| = 11

đẳng thức |x+1| + |x-10| = 11 <=> VT=VP=11 <=> (x+1)(10-x) > 0 <=> -1 < 0 < 10

               

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 16 tháng 6 2015 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}<\frac{c}{d}\)\(\Rightarrow ad\)<bc

=>ad+ab<bc+ab

=>a(b+d)<b(a+c)

=>\(\frac{a}{b}<\frac{a+c}{b+d}\)

ad<bc

=>ad+cd<bc+cd

=>d(a+c)<c(b+d)

=>\(\frac{a+c}{b+d}<\frac{c}{d}\)

=>đpcm

\(\frac{-1}{3}=\frac{-16}{48}<\frac{-15}{48};\frac{-14}{48};\frac{-13}{48}\)\(<\frac{-12}{48}=\frac{-1}{4}\)

Đọc tiếp...
robert lewandoski 16 tháng 6 2015 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

Ta có:a/b<c/d =>ad<bc                    (1)

Thêm ab vào (1) ta đc:

ad+ab<bc+ab hay a(b+d)<b(a+c) =>a/b<a+c/b+d             (2)

Thêm cd vào 2 vế của (1), ta lại có:

ad+cd<bc+cd hay d(a+c)<c(b+d) => c/d>a+c/b+d               (3)

Từ (2) và (3) suy ra:a/b<a+c/b+d<c/d

 

    

Đọc tiếp...
lê ngọc khánh 30 tháng 10 2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

dcpm la dieu phai chung minh

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 7 2015 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

Khi a,b cùng dấu thì \(\frac{a}{b}>0\)

Khi a,b khác dấu thì \(\frac{a}{b}<0\)

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 13 tháng 6 2018 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Khi a,b cùng dấu thì \(\frac{a}{b}>0\)

Khi a,b khác dấu thì \(\frac{a}{b}< 0\)

Đọc tiếp...
phương bi 22 tháng 8 2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

ta xét hai trường hợp :

a) a là số dương : a> 0. Vì b> 0 nên a/b >0 ( số dương chia cho số dương được kết quả là số dương )

b) a là số âm : a<0 . Vì b> 0 nên a/b ( số âm chia cho số dương được kết quả là số âm )

   Vậy a/b >0 khi a và b cùng dấu , a/b<0 khi a và b trái dấu

Đọc tiếp...
Die Devil 11 tháng 8 2017 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

Vì cả a,b,c và \(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\) cũng viết dc dưới dạng phân số nhé

Đọc tiếp...
tôi là bánh trôi 12 tháng 11 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

câu hỏi của mình cũng giống bạn nha

Đọc tiếp...
๖ۣۜ$uȵ❤$ℏîᴎҿ 26 tháng 8 2019 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

biết đường mà cảm ơn đi, hahaha:

theo đề bài x và y đã cho suy ra: a=x.m và b=y.m. Nên ta thay vào z sẽ có a+b/2m = x.m+y.m=2m

x=a/m suy ra x cũng bằng 2a/2m nên bằng 2xm/2m...Mà x.m+y.m (dòng trên) lớn hơn 2xm do y>x nên ta được z>x

Tương tự với y

Vậy x < z < y (đpcm) haha ♥

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: