Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hồng Yến 7 tháng 2 2015 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

áp dụng tính chất tỉ lệ thức có: 
(y+z-x)/x + (z+x-y)/y + (x+y-z)/z= (y+z-x+z+x-y+x+y-z)/(x+y+z)= (x+y+z)/(x+y+z)=1
=>y+z-x=x ; z+x-y=y và x+y-z=z
Do đó ta có:
(1 + x/y)= [(z+x-y)/y + (y+z-x)/y] =2z/y
Tương tự có: 1 + y/z=2x/z   và 1 + z/x =2y/x
Do đó biểu thức sẽ bằng : 2x/z . 2y/x . 2z/y = 8xyz/xyz =8

Đọc tiếp...
Đặng Minh Nguyệt 8 tháng 3 2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

* Trường hợp x + y + z khác 0

( vì bạn Nguyễn Hồng Yến đã giải rồi nên mình không làm nữa )

* Trường hợp x + y + z = 0

\(\Rightarrow\) x +y = -z ; y+z = -x ; z+x = -y

\(\Rightarrow\)\(\left(1+\frac{x}{y}\right)\left(1+\frac{y}{z}\right)\left(1+\frac{z}{x}\right)=\frac{x+y}{y}\times\frac{y+z}{z}\times\frac{z+x}{x}=\frac{\left(-z\right)\left(-x\right)\left(-y\right)}{xyz}=-1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Long 30 tháng 3 2016 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

- Nếu x+y+z = 0=>x+y=-z;y+z=-x;z+x=-y

=>(1+x/y)(1+y/z)(1+z/x)=((x+y)/y)((y+z)/z)((z+x)/x)

                                  =-z/y . -x/z . -y/x

                                  = -xyz/yzx = -1

-Nếu x+y+z khác 0 thì bạn làm được rồi chứ nhỉ?/

Đọc tiếp...
le bao truc 9 tháng 5 2017 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Ta có
\(2017-\left(\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+\frac{3}{6}+\frac{4}{7}+...+\frac{2017}{2020}\right)\)
\(=\left(1+1+...+1\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+...+\frac{2017}{2020}\right)\)
\(=\left(1-\frac{1}{4}\right)+\left(1-\frac{2}{5}\right)+...+\left(1-\frac{2017}{2020}\right)\)
\(=\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+....+\frac{3}{2020}\)
\(=\frac{3.5}{4.5}+\frac{3.5}{5.5}+\frac{3.5}{6.5}+...+\frac{3.5}{2020.5}\)
\(=3.5\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.5}+\frac{1}{6.5}+...+\frac{1}{2020.5}\right)\)
\(=15.\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{25}+\frac{1}{30}+...+\frac{1}{10100}\right)\)
Thế vào ta có
\(\frac{15.\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{25}+\frac{1}{30}+...+\frac{1}{10100}\right)}{\frac{1}{20}+\frac{1}{25}+...+\frac{1}{10100}}=15\)

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 13 tháng 7 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Được cập nhật 41 giây trước (17:23)

  

Ta có :
2017(14 +25 +36 +47 +...+20172020 )
=(1+1+...+1)(14 +25 +...+20172020 )
=(114 )+(125 )+...+(120172020 )
=34 +35 +....+32020 
=3.54.5 +3.55.5 +3.56.5 +...+3.52020.5 
=3.5(14.5 +15.5 +16.5 +...+12020.5 )
=15.(1Đọc tiếp...

nguyenvandon 8 tháng 4 2018 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

là thứ sáu

Đọc tiếp...
Trieu Thanh Truc 28 tháng 2 2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

+) Ta có:A=1+(1/2+1/3)+(1/4+1/5+1/6+1/7)+(1/8+1/9+......+1/15)+........+(1/2^99+1/2^99+1+........+1/2^100-1)    (Có 99 nhóm) <  1+2.1/2+2^2.1/2^2+2^3.1/2^3+.....+2^99.1/2^99

=>1+1+1+.......+1     (100 số 1)=100

=>A<100    (1)

+) Ta có:A=1+1/2+(1/3+1/4)+(1/5+1/6+1/7+1/8)+(1/9+1/10+......)+.......+(1/2^99+1+1/2^99+2+.....+1/2^100-1+1/2^100)-1/2^100     (có 99 nhóm)    >1+1/2+2.1/2^2+2^2.1/2^3+2^3.1/2^4+.....+2^991/2^100-1-1/2^100

=1+1/2+1/2+1/2+1/2+........+1/2-1/2^100    (100 số 1/2)

=1+100.12-1/2^100

=50+1-1/2^100>50

=>A>50    (2)

Từ (1)và (2)=>50<A<100

Đọc tiếp...
Trieu Thanh Truc 28 tháng 2 2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Ta có:1+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{3}\)+.............+\(\frac{1}{2^{100}-1}\)=\(\frac{1}{3}\)
 

Đọc tiếp...
Lê Thị Tuyết Ngân 27 tháng 2 2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

không thể cm

Đọc tiếp...
Ms Sáng :» 1 tháng 11 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

\(2015+2016.2017\)

\(2015+2015+1.2016+1\)

\(1+2016+1\)

\(1+2016=2017\)

\(2017.2018-2019=1\)

\(2018-1.2019-1.2020-1\)

\(1.\left(2020-2019\right).1.\left(2018-2017\right)\)

\(1.1=1\)

Đọc tiếp...
Himawari 1 tháng 11 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn viết rõ ra đc o

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoa 31 tháng 3 2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{-7}{10^{2012}}+\frac{-15}{10^{2013}}=\frac{-15+8}{10^{2012}}+\frac{-15}{10^{2013}}=\frac{-15}{10^{2012}}+\frac{-15}{10^{2013}}+\frac{8}{10 ^{2012}}\);

\(B=\frac{-15}{10^{2012}}+\frac{-7}{10^{2013}}=\frac{-15}{10^{2012}}+\frac{-15+8}{10^{2013}}=\frac{-15}{10^{2012}}+\frac{-15}{10^{2013}}+\frac{8}{10^{2013}}\);

mà \(\frac{8}{10^{2012}}>\frac{8}{10^{2013}}\Rightarrow A>B\)

 

Đọc tiếp...
Trang Thiên Kute 27 tháng 10 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

0,5=\(\frac{5}{10}\)

4,9=\(\frac{49}{10}\)

1,35=\(\frac{135}{100}\)

0,73=\(\frac{73}{100}\)

0,627=\(\frac{627}{1000}\)

0,054=\(\frac{54}{1000}\)

Đọc tiếp...
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ 27 tháng 10 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

\(0,5=\frac{1}{2}\)

\(4,9=\frac{49}{10}\)

\(1,35=\frac{27}{20}\)

\(0,73=\frac{73}{100}\)

\(0,627=\frac{627}{1000}\)

\(0,054=\frac{27}{500}\)

   ~ Hk tốt ~

Đọc tiếp...
nguyễn anh phương thảo 27 tháng 10 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

mk cần gấp

Đọc tiếp...
duong bui 12 tháng 5 2015 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

em cũng chịu thôi khó quá 

 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 26 tháng 10 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5^2.6^{11}.16^2+6^2.12^6.15^2}{2.6^{12}.10^4-81^2.960^3}\)

\(\frac{5^2.3^{11}.2^{11}.2^8-2^2.3^2.3^6.2^{12}.3^2.5^2}{2.2^{12}.3^{12}.2^4.5^4-3^8.\left(2^6.3.5\right)^3}\)

\(\frac{5^2.3^{11}.2^{19}-2^{14}.3^{10}.5^2}{2^{17}.3^{12}.5^4-3^8.2^{18}.3^3.5^3}\)

\(\frac{5^2.3^{10}.2^{14}.\left(3.2^5-1\right)}{2^{17}.3^{12}.5^4-3^{11}.2^{18}.5^3}\)

\(\frac{5^2.3^{10}.2^{14}.95}{2^{17}.3^{11}.5^3.\left(3.5-2\right)}\)

\(\frac{5^2.3^{10}.2^{14}.5.19}{2^{17}.3^{11}.5^3.13}\)

\(\frac{19}{2^3.13}=\frac{19}{104}\)

Đọc tiếp...
(✿◠‿◠) 26 tháng 10 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{5^2.6^{11}.16^2+6^2.12^6.15^2}{2.6^{12}.10^4-81^2.960^3}\)

\(=\frac{5^2.2^{11}.3^{11}.2^8+2^2.3^2.3^6.2^{12}.5^2.3^5}{2.2^{12}.3^{12}.2^4.5^4-3^8.2^{18}.3^3.5^3}\)

\(=\frac{5^2.2^{19}.3^{11}+3^{13}.2^{14}.5^2}{2^{17}.3^{12}.5^4-2^{18}.3^{11}.5^3}\)

\(=\frac{\left(5^2.2^{14}.3^{11}\right)\left(2^5+3^2\right)}{\left(2^{17}.3^{11}.5^3\right)\left(3.5-2\right)}\)

\(=\frac{\left(2^5+3^2\right)}{\left(2^3.5\right)\left(3.5-2\right)}\)

\(=\frac{32+9}{40.13}\)

\(=\frac{41}{520}\)

Đọc tiếp...
Xyz 26 tháng 10 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

b) B = \(\frac{2^{12}.3^5-4^6.9^2}{\left(2^2.3\right)^6.8^4.3^5}-\frac{5^{10}.7^3:25^5.49}{\left(125.7\right)^3+5^9.14^3}\)

\(=\frac{2^{12}.3^5-\left(2^2\right)^6.\left(3^2\right)^2}{2^{12}.3^6+\left(2^3\right)^4.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-\left(5^2\right)^5.7^2}{\left(5^3\right)^3.7^3+5^9.\left(7.2\right)^3}\)

\(=\frac{2^{12}.3^5-2^{12}.3^4}{2^{12}.3^6+2^{12}.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-5^{10}-7^2}{5^9.7^3+5^9.7^3.2^3}\)

\(=\frac{2^{12}.3^4.\left(3-1\right)}{2^{12}.3^5\left(3+1\right)}-\frac{5^{10}.7^2.\left(7-1\right)}{5^9.7^3\left(1+2^3\right)}\)

 \(=\frac{1}{3.2}-\frac{5.2}{7.3}\)

\(=\frac{7}{3.2.7}-\frac{5.2.2}{7.3.2}\)

\(=\frac{7}{42}-\frac{20}{42}\)

\(=-\frac{13}{42}\)

Đọc tiếp...
Xyz 26 tháng 10 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

A = \(\frac{\frac{3}{4}-\frac{3}{11}+\frac{3}{13}}{\frac{5}{4}-\frac{5}{11}+\frac{5}{13}}+\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{5}{4}-\frac{5}{6}+\frac{5}{8}}\)

\(=\frac{3.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}\right)}{5.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}\right)}+\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{5}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)}\)

\(=\frac{3}{5}+\frac{1}{\frac{5}{2}}\)

\(=\frac{3}{5}+\frac{2}{5}=1\)

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+5}{a-5}=\frac{b+6}{b-6}\Rightarrow\left(a+5\right)\left(b-6\right)=\left(a-5\right)\left(b+6\right)\Rightarrow a.b+5.b-6a-30=a.b-5.b+6.a-30\Rightarrow a.b+10.b=a.b+12a\)\(\Rightarrow10.b=12.a\Rightarrow5.b=6.a\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{5}{6}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
nguyenthitulinh 29 tháng 5 2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+5}{a-5}=\frac{b+6}{b-6}\Leftrightarrow\left(a+5\right)\left(b-6\right)=\left(a-5\right)\left(b+6\right)\)

                                     =>   6a = 5b  

                                      => \(\frac{a}{b}=\frac{5}{6}\)

                                  

Đọc tiếp...
♚_Bara joō_♚ 13 tháng 8 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+5}{a-5}=\frac{b+6}{b-6}\)

=> (a + 5)(b - 6) = (b + 6)(a - 5)

=> ab + 5b - 6a - 30 = ab + 6a - 5b - 30

=> 10b = 12a

=> \(\frac{a}{b}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6}\)(đpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: