Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân số


·.¸¸.·♩♪♫꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂♫♪♩·.¸¸.· ·.¸¸.·♩♪♫꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂♫♪♩·.¸¸.· 8 tháng 7 lúc 7:26
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau lần thứ nhất là:

\(\left(8+4\right)\div2\times3=18\)(quả)

Số cam ban đầu là:

\(\left(18-6\right)\times2=24\)(quả)

Đọc tiếp...
꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ ꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ 7 tháng 7 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Sau khi lấy lần thứ nhất, số cam còn lại là: 

( 8 + 4 ) : 2 x 3 = 18 (quả)

Lúc đầu số quả cam có trong giỏ là:

( 18 - 6 ) x 2 = 24 (quả)

                          Đáp số: 24 quả

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thúy Phượng Phạm Thị Thúy Phượng 7 tháng 7 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Trước  lần lấy thứ hai số cam trong giỏ là 

                 (   8 + 4 ) : 2 x 3 = 18 ( quả)

          Lúc đầu số cam có trong giỏ là :

                    (  18 - 6 ) x 2 = 24 quả

                                   Đáp số : 24 quả cam

Đọc tiếp...
·.¸¸.·♩♪♫꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂♫♪♩·.¸¸.· ·.¸¸.·♩♪♫꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂♫♪♩·.¸¸.· 7 tháng 7 lúc 7:43
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

\(B=\frac{5}{2.1}+\frac{4}{1.11}+\frac{3}{11.2}+\frac{1}{2.15}+\frac{13}{15.4}\)

\(B=7\left(\frac{5}{2.7}+\frac{4}{7.11}+\frac{3}{11.14}+\frac{1}{14.15}+\frac{13}{15.28}\right)\)

\(B=7\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{14}+\frac{1}{14}-\frac{1}{15}+\frac{1}{15}-\frac{1}{28}\right)\)

\(B=7\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{28}\right)=7.\frac{13}{28}=\frac{13}{4}\)

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 7 tháng 7 lúc 5:11
Báo cáo sai phạm

Bàì làm:

\(B=\frac{5}{2.1}+\frac{4}{1.11}+\frac{3}{11.2}+\frac{1}{2.15}+\frac{13}{15.4}\)

\(B=7.\left(\frac{5}{2.7}+\frac{4}{7.11}+\frac{3}{11.14}+\frac{1}{14.15}+\frac{13}{15.28}\right)\)

\(B=7.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{14}+\frac{1}{14}-\frac{1}{15}+\frac{1}{15}-\frac{1}{28}\right)\)

\(B=7.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{28}\right)\)

\(B=7.\frac{13}{28}\)

\(B=\frac{13}{4}\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƐqυιlιβɾιυϻ ๖ۣۜƐqυιlιβɾιυϻ 6 tháng 7 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

bn Hiến đúng =)))

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Đinh Tuấn Việt 17 tháng 7 2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Trong 1 ngày đội 1 làm được :

\(1:6=\frac{1}{6}\) (công việc)

Trong 1 ngày đội 2 làm được :

\(1:18=\frac{1}{18}\) (công việc)

Trong 1 ngày cả hai đội cùng làm được :

\(\frac{1}{6}+\frac{1}{18}=\frac{2}{9}\) (công việc)

Thời gian hai đội cùng hoàn thành công việc là :

\(1:\frac{2}{9}=\frac{9}{2}=4,5\) (ngày)

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 7 tháng 7 lúc 6:27
Báo cáo sai phạm

2 đội công nhân đào chung 1 con mương mất số thời gian là

1 : (1 : 6 ) : ( 1 : 18) = 5,6 

đáp số 5,6 

Đọc tiếp...
okazaki *  Nightcore -  Nỗi đau từ một người đến sau * okazaki * Nightcore - Nỗi đau từ một người đến sau * 7 tháng 7 lúc 6:25
Báo cáo sai phạm

2 đội công nhân đào chung 1 con mương mất số thời gian là

1 : (1 : 6 ) : ( 1 : 18) = 5,6 

đáp số 5,6 

Đọc tiếp...
dao thị hanh duyen dao thị hanh duyen 1 tháng 4 2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

vi xe chay voi van toc khong doi nen trong thoi gian nhu nhau xe chay duoc quang duong nhu nhau.

goi quang duong AB la x

trong 1h du xe chay : 12 +1/8(x-12)    (*) ==> Scon lai = x - 12 - 1/8(x-12) = 7/8 ( x-12 )

trong 1h tiep theo xe chay: 18 + 1/8[7/8 ( x-12 )-18]=18.7/8 + 1/8.7/8.(x-12)    (**)

cho (*) = (**) => x=252 Km

quang duong chay trong 1h dau la: 12 + 1/8 (252-12) = 42 Km

vậy thời gian xe chạy hết AB là : 252/42 =6h

Vậy AB= 252 Km, t= 6h
  

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy Hoàng Phú Huy 29 tháng 3 2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

vi xe chay voi van toc khong doi nen trong thoi gian nhu nhau xe chay duoc quang duong nhu nhau. goi quang duong AB la x trong 1h du xe chay : 12 +1/8(x-12)    (*) ==> Scon lai = x - 12 - 1/8(x-12) = 7/8 ( x-12 ) trong 1h tiep theo xe chay: 18 + 1/8[7/8 ( x-12 )-18]=18.7/8 + 1/8.7/8.(x-12)    (**) cho (*) = (**) => x=252 Km

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tường Vy Nguyễn Thị Tường Vy 17 tháng 5 2016 lúc 5:16
Báo cáo sai phạm

bạn trên làm tớ chả hiểu gì cả

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 9 tháng 5 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

B = \(\frac{8}{9}+\frac{24}{25}+\frac{48}{49}+...+\frac{200.202}{201^2}=\left(1-\frac{1}{3^2}\right)+\left(1-\frac{1}{5^2}\right)+\left(1-\frac{1}{7^2}\right)+...+\left(1-\frac{1}{201^2}\right)\)

\(=\left(1+1+1+...+1\right)-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{201^2}\right)\)

 \(=100-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{201^2}\right)\)

Ta có Đặt \(C=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+....+\frac{1}{201^2}\)\

\(< \frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{199.201}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+...+\frac{2}{199.201}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{199}-\frac{1}{201}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{201}\right)=\frac{1}{2}.\frac{200}{201}=\frac{100}{201}< \frac{1}{2}\)

=> C < 1/2

=> B > 100 - 1/2

=> B > 99,5

Đọc tiếp...
Tạ Hữu Năng Tạ Hữu Năng 13 tháng 6 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm
Hoàng Thanh Trang Hoàng Thanh Trang 9 tháng 5 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

2/7+5/4+1/7+3/14

=(2/7+1/7)+(35/28+6/28)

=3/7+41/28

=12/28+41/28

=53/28

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Huy Nguyễn Tiến Huy 8 tháng 5 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

cây mai nhà em cao khoảng 2cm thương ngày em đeo nỏ nzj anh phèn văn phò

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà Trần Thu Hà 8 tháng 5 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

\(\frac{5}{8}+1=\frac{13}{8}\left(m\right)\)

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

\(\frac{13}{8}+\frac{5}{8}=\frac{9}{4}\left(m\right)\)

            Đ/S

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Hoang Tung Nguyen Ngoc Hoang Tung 8 tháng 5 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

nhầm 9/4

Đọc tiếp...
Justina Phạm Justina Phạm 8 tháng 5 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

        \(\frac{5}{8}+1=\frac{13}{8}\) (m)

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

          \(\frac{5}{8}+\frac{13}{8}=\frac{9}{4}\)(m)

                 Đáp số: \(\frac{9}{4}\)m

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: