Giúp tôi giải toán và làm văn


song tử của em 12 tháng 1 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

đep trai lắm ko giống chó đâu

chúc bn có ny tốt và xinh đẹp nha

hok tốt

Đọc tiếp...
Galaxy Boy Pro Legend 12 tháng 1 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 16 tháng 1 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Không đâu 1

Nhìn mặt bạn ! đáng yêu lắm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 26 tháng 7 2015 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

cos(300) =\(\frac{\sqrt{3}}{2}\)

lik-e nha              

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 14 tháng 9 2018 lúc 23:14
Báo cáo sai phạm

 Cái này SGK toán 9 tập 1 có mà bạn.

Bạn giở phần tỉ số lượng giác ra là có.

Muốn c/m thì dùng Py-ta-go.

Có j ko bt bảo mình !

Đọc tiếp...
Mr Lazy 14 tháng 7 2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Áp dụng: \(\sin a=\cos\left(90-a\right);\text{ }\sin^2a+\cos^2a=1\Rightarrow\sin^2a+\sin^2\left(90-a\right)=1\)

\(\sin^210+\sin^220+...+\sin^280=\left(\sin^210+\sin^280\right)+\left(\sin^220+\sin^270\right)+...+\left(\sin^240+\sin^250\right)\)

\(=1+1+1+1=4\)

Đọc tiếp...
Giang_2001 18 tháng 8 2016 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

cho mk xem câu tl bài này 

Đọc tiếp...
Tuấn Phùng 3 tháng 10 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

AI LÀM ĐƯỢC TRẢ LỜI ĐI TÔI CŨNG ĐANG CẦN GẤP

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Tuấn 19 tháng 8 2016 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh: a/ sin2007B+cosB<\(\frac{5}{4}\)

                                                                  b/ sin2007+cos2008<1

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 27 tháng 8 2015 lúc 6:33
Báo cáo sai phạm

Em tự vẽ hình nhé~

Lấy E trên AC sao cho DE song song với AB.  Theo tính chất đường phân giác và định lý Ta-let,

ta có \(\frac{CE}{EA}=\frac{CD}{DB}=\frac{AC}{AB}=\frac{b}{c}\to\frac{CE}{EA}=\frac{b}{c}\to\frac{CE+EA}{EA}=\frac{b+c}{c}\to\frac{b}{EA}=\frac{b+c}{c}\to AE=\frac{bc}{b+c}\).

Mặt khác AD là phân giác góc A nên \(\angle ADE=\angle DAB=\angle DAE\to\Delta ADE\) cân ở E.

Kẻ EH vuông góc với AD, suy ra H là trung điểm AD. Xét tam giác vuông AEH có \(AH=AE\cdot\cos\alpha=\frac{bc}{b+c}\cdot\cos\alpha\to AD=\frac{2bc}{b+c}\cdot\cos\alpha.\)

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 26 tháng 8 2015 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Dễ thì lm đi Hunter of Death

Đọc tiếp...
chu uyen nhu 26 tháng 8 2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Em moi hoc lop 6 thoi ! xin loi nhe!

Đọc tiếp...
Ruxian 16 tháng 8 2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

A=(10+6):2=8

B=10-8=2

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 22 tháng 8 2015 lúc 0:16
Báo cáo sai phạm

a) Ta thấy \(\Delta ABD\sim\Delta AEC\to\frac{AE}{AD}=\frac{AC}{AB}\to\Delta ADE\sim\Delta ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k=\frac{AD}{AB}=\cos A\to\frac{S_{ADE}}{S_{ABC}}=k^2=\cos^2A.\)
 

b) Chắc viết nhầm, không có tứ giác ABCD mà chỉ có BCDE. Ta có \(S_{BCDE}=S_{ABC}-S_{ADE}=S_{ABC}-S_{ABC}\cos^2C=S_{ABC}\left(1-\cos^2C\right)=S_{ABC}\cdot\sin^2C.\)

Đọc tiếp...
cao van duc 5 tháng 7 2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

\(\frac{sinx+\left(cosx-1\right)}{1-cosx}=\frac{2cosx}{sinx-\left(cosx-1\right)}\Rightarrow sin^2x-\left(cosx-1\right)^2=2cosx-2cos^2x\)

\(\Rightarrow sin^2x-cos^2x+2cosx-1=2cosx-2cos^2x\Rightarrow sin^2x+cos^2x-1=0\)

=>1-1=0 luôn đúng =>dpcm

Đọc tiếp...
Nam Hải Long Vương 13 tháng 8 2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

gọi AB,BC,AC là a ,b,c

ta có a/3=b/5=c/7=a+b+c/3+5+7=16,5/15=1,1

a/3=1,1 a=3,3

b/5=1,1  b=5,5

c/7=1,1  c=77   **** mk làm cho đấy

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 13 tháng 11 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI TAM GIÁC, CÁCH TÍNH CHU VI TAM GIÁC ĐÚNG NHẤT

Công thức tính chu vi tam giác, cách tính chu vi tam giác cũng được phân chia theo cách tính diện tích tam giác cân, vuông, đều. Bởi mỗi dạng tam giác đều có một cách tính chu vi khác nhau.

- Công Thức Tính Chu Vi Tam Giác Thường

Công thức tính chu vi tam giác thường áp dụng cho tất cả các dạng tam giác thường phổ biến với các cạnh thay đổi.

P = A+B+C

Trong đó:

+ a và b và c : Ba cạnh của tam giác thường

- Ví Dụ: Cho một tam giác thường ABC có chiều dài các cạnh lần lượt là 4,5,6 cm. Hỏi diện tích tam giác thường bằng bao nhiêu?

Dựa theo công thức, chúng ta có thể tính chu vi tam giác như sau:

Ta có: a=AB=4 cm, b=AC=5 cm, c=BC=6cm

Suy ra: P = a+b+c = 4 + 5 + 6 = 15 cm

Như vậy chu vi tam giác ABC bằng 15 cm.

- Công Thức Tính Chu Vi Tam Giác Vuông

Công thức tính chu vi tam giác vuông áp dụng cho các dạng tam giác có đường nối vuông góc giữa đỉnh và đáy của một tam giác.

P = A+B+H

Trong đó:

+ a và b : Hai cạnh của tam giác vuông

+ h : chiều cao nối từ đỉnh xuống đáy của một tam giác.

- Ví Dụ: Có một tam giác vuông với chiều dài hai cạnh AC và BC lần lượt là 5 và 6cm. Chiều dài cạnh AB là 7cm. Hỏi chu vi tam giác vuông ABC bằng bao nhiêu.

Dựa theo công thức tính chu vi tam giác vuông, ta tính chu vi tam giac vuông như sau:

Ta có: a = AC = 6cm, b = BC = 5cm và h = AB = 4cm

Suy ra P = a+b+h = 6 + 5 + 4 = 15 cm

- Công Thức Tính Chu Vi Tam Giác Cân

Do tam giác cân có ba cạnh bằng nhau và không thay đổi nên cách tính chu vi tam giác cân cũng khá dễ dàng.

P = A X 3

Trong đó:

a là một cạnh bất kỳ trong tam giác cân

- Ví Dụ: Cho một tam giác cân với chiều dài ba cạnh bằng nhau đều bằng 5cm. Hỏi chu vi của tam giác cân này bằng bao nhiêu?

Theo công thức tính chu vi tam giác cân, chúng ta có cách giải như sau:

a = b = c = 5cm

Suy ra: P = ax3 = 5 x 3 = 15 cm

Cách tính chu vi tam giác cân khá dễ phải không?

Đa số công thức tính chu vi tam giác đều được đưa vào phần câu hỏi thêm của nhiều bài toán yêu cầu tính diện tích tam giác bằng công thức tính tam giác có sẵn áp dụng cho cả ba dạng tam giác phổ biến là tam giác thường, vuông. Do đó nếu bạn đã nắm và triển khai đúng các tính diện tích tam giác, bạn có thể áp dụng thêm công thức tính chu vi tam giác để kiếm thêm điểm số hoặc dễ dàng giải quyết vấn đề theo ý muốn.

Nếu bạn phải nhập liệu và tính toán trên Word, việc nắm được cách cách chèn công thức toán học trong Word cũng rất quan trọng bởi cách chèn công thức toán học trong Word khá khác biệt so với việc vẽ và viết trên giấy, người dùng sẽ cần biết cách kết hợp giữa Shape và các chữ để tạo nên một hình ảnh mô tả bài toán đúng cách nhất.

http://thuthuat.taimienphi.vn/cong-thuc-tinh-chu-vi-tam-giac-22867n.aspx 
Chúc các bạn thành công!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: