Giúp tôi giải toán và làm văn


đặng thị hồng hạnh 04/06/2018 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

4 lần nha bạn

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 04/06/2018 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn A gấp 2 lần chu vi hình tròn B 

\(\Rightarrow\) Bán kính hình tròn A gấp 2 lần bán kính hình tròn B 

\(\Rightarrow\)Diện tích hình tròn A gấp số lần diện tích hình tròn B là : 

\(2\times2=4\)( lần ) 

Đ/s : \(4\)lần 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Thái Linh 04/06/2018 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

gấp 4 lần.

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 14/06/2017 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

VD: Bán kính hình tròn bé = 1cm

       Bán kính hình tròn lớn = 3cm

Diện tích hình tròn bé là:

1 x 1 x 3, 14 = 3, 14 ( cm2 )

Diện tích hình tròn lớn là:

3 x 3 x 3, 14 = 28, 26 ( cm2 )

Vậy: Hình tròn lớn gấp hình tròn bé:

28, 26 : 3, 14 = 9 ( lần )

                         Đáp số: 9 lần

~ Chúc bạn học tốt ~

Đọc tiếp...
tth 14/06/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn lớn gấp hình tròn bé:

(3 x 3) : 3 = 3 lần

Đs:

Đọc tiếp...
I_LOVE_YOU 14/06/2017 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn bé là a ( a khác 0 )

Ta có:

a x 3 x a x 3 x 3,14 = diện tích hình tròn lớn

a x a x 3,14 x 3 x 3 = diện tích hình tròn lớn

Mà a x a x 3,14 = diện tích hình tròn bé 

=> diện tích hình tròn lớn gấp diện tích hình tròn bé số lần là:

       3 x 3 = 9 ( lần )

            Đáp số: 9 lần

Đọc tiếp...
Trần Đức Thắng 05/09/2015 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Tam giác MBH nội tiếp đường tròn tâm I đường kính BH 

=> Tam giác MHB vuông tại M => MH vg AB => AMH = 90 độ 

Tam giác HNC nội tiếp đường tròn tâm O đk HC => Tam giác NHC vuông tại N 

=> ANH = 90 độ 

TG NAMH có ANH = HMA = MAN = 90 độ 

=> NAMH là HCN . Gọi MN giao AH tại O => OM = OH ; ON = OH ( tính chất HCN)

Tam giác BMH vuông tại M có MI là trung tuyến => MI = IH = 1/2 BH => Tam giác IMH cân tại I 

=> IMH = IHM (1)

Tam giác OMH có OM = OH => tam giác OMH cân tại O => OMH = OHM (2)

Từ (1) và (2) => IMH + OMH = IHM + OHM => OMI = IHO = 90 độ 

=> MN vg IM  

=> MN là tiếp tuyến đường tròn tâm I (*)

CM tương tự MN vg NK => MN là tiếp tuyến đường tròn tâm K (**)

Từ (*) và(**) => MN là tiếp tuyến chung của đường tròn tâm I và K  

 

Đọc tiếp...
akabane karma 27/05/2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

chu vi của hinh tròn là

    1 x 2 x 3,14 = 6,28 ( cm2 )

diện tích của hình tròn là

  1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( cm2 )

         Đ/S : chu vi : 6,28 cm2

                   diện tích : 3,14 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 27/05/2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn là : 

   1 × 2 × 3.14 = 6.28 ( cm )

Diện tích hình tròn là : 

  1 × 1 × 3.14 = 3.14 ( cm2 ) 

     Đáp số : 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
Nijino Yume 27/05/2018 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

ghi đàng hoàng dùm cái

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 06/09/2015 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Ta có : 314 : 3,14 = 100 = 10 x 10 

=> Bán kính hình tròn là 10 cm

Đường kình hình tròn là : 

10 x 2 = 20 ( cm )

Vi đường kính hình tròn // cạnh hình vuông nên cạnh hình vuông bằng 20 cm

Diện tích hình vuông là :

20 x 20 = 400 ( cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

400 - 314 = 86 ( cm2)

       Đáp số : 86 cm2

Cảm ơn bằng hình động đi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 21/03/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 86 cm2.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Đọc tiếp...
Pretty 06/09/2015 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

Tính bán kính hình tròn  314 / 3,14 = 100 . 10 x 10 =100cm vậy thì bán kính hình tròn bằng 10cm

cạnh hình vuông gấp đôi bán kính. cạnh hình vuông bằng 10x2= 20 cm

diện tích hình vuông 20x20= 400 cm2

diện tích phần tô đậm: 400 - 314 = 86 cm2

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 17/07/2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

A O B C E D K H I

a) Do H là trung điểm ED nên \(OH⊥DE\) .

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta cũng có \(OK⊥DC\)

Vậy thì \(\Delta HOA\sim\Delta IKA\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{OA}{OK}=\frac{AH}{AI}\Rightarrow AI.AO=AK.AH\)

b) Ta thấy \(AD.AE=AB^2=AI.AO=AK.AH\)

Vậy nên \(\frac{1}{AD}+\frac{1}{AE}=\frac{AD+AE}{AD.AE}=\frac{AD+AE}{AH.AK}=\frac{2AH}{AH.AK}=\frac{2}{AK}.\)

Đọc tiếp...
Kilala 01/03/2015 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

 nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì bán kính của nó cũng sẽ giảm đi 20%.

Diện tích nh tròn đã giảm đi số phần trăm là:

(100% x 100%) - (80% x 80%) = 36%

(Phép tính trên có nghĩa là: Bán kính hình tròn trước khi giảm là 100%. Bán kính hình tròn sau khi giảm đi 20% thì còn lại 80%. Diện tích của hình tròn trước khi giảm là 100% của bán kính trước khi giảnhân với 100% của bán kính trước khi giảm rồi nhân với 3,14. Diện tích của hình tròn sau khi giảm là 80% của bán kính trước khi giảnhân rồi nhân với 3,14. Trừ hai diện tích với nhau ta có:

(100% x 100% x 3,14) - (80% x 80% x 3,14). Dung phep loai bo hai so giong nhau (trong truong hop nay la so 3,14) ta duoc phep tinh tren.)

Diện tích nh tròn là:

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2)

Đáp số: 314 cm2

Đọc tiếp...
Đào Quỳnh Lê 05/03/2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

chắc chắn là 134 mk làm rùi mà dài lắm ghi ra mỏi tay bạn thông cảm 

Đọc tiếp...
ammobot01 07/09/2017 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Kẻ Ẩn Danh là kẻ phân tanh thì có

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 05:47
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

Đọc tiếp...
Lại Phương Chi 18/05/2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

=56,52 dm

Đọc tiếp...
tuan va manh 11/03/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

= 56,52 dm

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 23/04/2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là :

50 x 20 = 1000 ( m2 )

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 ( m )

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 x 10 x 3,14 = 314 ( m2 )

Diện tích mảnh đất đó là :

1000 + 314 = 1314 ( m2 )

đáp số : 1314 m2

Đọc tiếp...
Bùi Minh Nga 13/05/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích của mảnh đất là : 1314 m2

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 13/05/2018 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Đáp số:1314 cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: