Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

POP POP
POP POP CTVVIP
17 giờ trước (10:22)

+29

17 giờ trước (10:28)

đề bài đâu????????????

Hôm qua lúc 21:50

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Hôm kia lúc 18:03

51

Hôm kia lúc 18:03

20+50+41=121

ok nha bạn

 

21 tháng 9 lúc 21:12

100+100-10= 200 - 10 = 190

21 tháng 9 lúc 21:12

`100+100-10`

`= 200 -10`

`=190`

21 tháng 9 lúc 21:01

bằng 110 và có dư nhé em

 

21 tháng 9 lúc 21:08

110,6875

21 tháng 9 lúc 14:34

`12+3 =15`

`15-5=10`

`96-64 = 32`

`75-23 = 52`

`10-9 = 1`

`6-5=1`

21 tháng 9 lúc 14:37

12 + 3= 15          

15 - 5 = 10

96 - 64 = 32

75 - 2 = 73

10 - 9 = 1

6 - 5 = 1

 

 

20 tháng 9 lúc 20:15

=0.3+681.786-2=680.086