Giúp tôi giải toán và làm văn


gv 05/08/2014 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

Diện tích ABC = 30 x 40 : 2 = 600 cm2.

Diện tích CEB = 1/2 CB x 12 = 1/2 x 50 x 12 = 300 cm2.

=> Diện tích tam giác ACE = diện tích ABC - Diện tích CEB

                                        = 600 - 300 = 300 cm2

Theo công thức: Diện tích ACE = 1/2 AE x AC = 1/2 AE x 30

Suy ra: 1/2 AE x 30 = 300 

=> AE = 300 x 2 : 30 = 20 cm.

Tương tự, Diện tích BFC = 300, diện tích AFB = 600 - 300 = 300

=> 1/2 AF x AB = 300

=> AF = 300 x 2 : 40 = 15 cm

a) Diện tích AEF = 1/2 AF x AE = 1/2 x 20 x 15 = 150 cm2

b) Diên tích EFBC = diện tích ABC - diện tích AEF

                          = 600 - 150 = 450 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 05/08/2014 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

SABC = 40 x 30 : 2 = 600 (m2)

SCEB = SBFC = 50 x 12 : 2 = 300 (m2)

FC = 300 x 2 : 40 = 15 (m)

EB = 300 x 2 : 30 = 20 (m)

FA=CA-FC = 30 – 15 = 15 (m)

EA=AB-EB = 40 – 20 = 20 (m)

SAFE = 15 x 20 : 2 = 150 (m2)

SFEBC= 600 – 150 = 450 (m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 08/02/2015 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Diện tích ABC = 30 x 40 : 2 = 600 cm2.

Diện tích CEB = 1/2 CB x 12 = 1/2 x 50 x 12 = 300 cm2.

=> Diện tích tam giác ACE = diện tích ABC - Diện tích CEB

                                        = 600 - 300 = 300 cm2

Theo công thức: Diện tích ACE = 1/2 AE x AC = 1/2 AE x 30

Suy ra: 1/2 AE x 30 = 300 

=> AE = 300 x 2 : 30 = 20 cm.

Tương tự, Diện tích BFC = 300, diện tích AFB = 600 - 300 = 300

=> 1/2 AF x AB = 300

=> AF = 300 x 2 : 40 = 15 cm

a) Diện tích AEF = 1/2 AF x AE = 1/2 x 20 x 15 = 150 cm2

b) Diên tích EFBC = diện tích ABC - diện tích AEF

                          = 600 - 150 = 450 cm2

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Quỳnh Chi 20/05/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình thang ABCD là 310,5cm2

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
vuongthithuy 04/02/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

 

chieu cao hinh tam giac ABC bang chieu cao hinh thang vay day hinh thang gap day hih tam giac la :(20+30):20=2.5(lan) vi day hinh thang gap 2,5 lan day hinh tam giac day nhan voi chieu cao chia 2 vaABCD= day +daynhanchieu cao chia 2 ma ca hai cua hinh thang va dien tich tam giac deu lay day nhan chieu cao chia 2 nen dien tich hinh thang gap 2,5 dien tich tam giac  dap so 2,5 lan

 

Đọc tiếp...
linhchuli 30/01/2016 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu

Đọc tiếp...
Kiều Tuấn Minh 20/03/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

ra 2,5 lần

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 10/01/2015 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Theo hình vẽ ta có hình tam giác mở rộng thêm có diện tích 207 cm2 và 1 cạnh góc vuông bằng chiều cao hình thang 23 cm. Ta tính được Cạnh góc vuông còn lại 2 phần chiều dài HCN : 207 X 2 : 23 = 138 m

Tổng đáy lớn và bé hình thang gồm 5 + 3 = 8 phần có số cm là : 

(8:2) x 138 = 552

Diện tích hình thang là: 23 x 552 : 2 = 6348cm2

Đọc tiếp...
Phan Tiến Hưng 16/02/2016 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

828cm2 là đúng

Đọc tiếp...
Vũ Hương Hải Vi 16/02/2018 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

hình này phải ko ?

Đọc tiếp...
ngô thế trường 09/04/2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

chiều dài hình chữ nhật là:

20:5x3=12(m)

diện tích hình thang là:

12x23=276(m)

đáp số:276m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thủy Tiên 15/05/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

diện tích ban đầu : 276 cm2

Đọc tiếp...
duong thanh na 15/05/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật là

20:5x3=12(m)

diện tích hình thang là

12x23=276(m)

đs :276m

Đọc tiếp...
Phạm Đức Duy 17/05/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

4,5: 60 x 100= 7,5( m)

Chiều cao phần bớt đi chính là chiều cao hình thang.

Chiều cao hình thang là:

5,4x 2: 1,6= 8( m)

Diện tích hình thang là:

(4,5+ 7,5) x 8: 2= 48( m2)

Đáp số: 48 m2

Nhớ là vẫn phải vẽ hình nha! Bye các bạn🤓🤓=3

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 15/07/2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình thang là :

42 x 2 : 6 = 14 ( m )

Diện tích hình thang là :

31 x 14 = 434 ( m2)

       Đáp số : 434 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 10/08/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là:
        42 x 2 : 6 = 14 (m)

Diện tích thửa ruộng ban đầu là:

       31 x 2 x 14 : 2 = 434 (m2)

               Đáp số:...

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 26/01/2018 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

chiều cao hình thang

42x2:6=14(m)

diện tích hình thang

31x14=434(m^2)

đ/s.............

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 16/04/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Cạnh của mảnh đát hình vuông là

96:4=24 m

Diện tích mảnh đấtt hình vuông là

24x24=576 m2

Diện tích hình thang bằng TBC 2 đáy nhân với chiều cao. Chiều cao hình thang là

576:36=16 m

Tổng hai đáy hình thang là

36x2=72 m

Đáy nhỏ hình thang là

(72-10):2=31 m

Đáy lớn hình thang là

31+10=41 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: