Giúp tôi giải toán


Nguyễn Lương Bảo Tiên 12/09/2014 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ 63

Số trừ  6

o0oNguyễno0o 20/07 lúc 07:03
Báo cáo sai phạm

Số trừ là :

      ( 57 - 3 ) : ( 10 - 1 ) = 6

Số bị trừ là :

        57 + 6 = 63

ĐS :...

Harry Potter05 03/07/2017 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ là: 63

Số trừ là: 6

Bn nào thấy đúng thì ủng hộ mk nha !!!

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 02/06/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 người ko thay đổi theo thời gian.

Ta có sơ đồ sau:

Trước đây:

Anh:  l------l------l------l

Em:   l------l

Hiện nay:

Anh:l------l------l------l------l------l

Em: l------l------l------l

Tuổi em hiện nay:15 : 5 x 3=9 (tuổi)

                                          Đáp số: 9 tuổi

Hatsune Miku 02/06/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người tăng một tuổi.Hiệu số tuổi hai anh em không đổi.

Sơ đồ:Tuổi hai anh em trước đây:

Anh:|------|------|------|

Em:|-------|

Sơ đồ:Tuổi hai anh em hiện nay:

Anh:|-------|-------|-------|-------|-------|

Em:|-------|--------|-------|

Tuổi em hiện nay là:

                        15:5x3=9(tuổi)

                                   Đáp số:9 tuổi

 

tôi học giỏi toán 02/06/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi em và anh hiện nay là: 1-1/3=2/3

Tổng số phần bằng nhau là: 2+3=5(phần)

Tuổi em hiện nay là: 15/5*2=6(tuổi)

mình cũng k chắc nữa, dốt toán lời giải lắm

Chúc bạn học tốt!^_^

Lưu Minh Trang 14/07/2017 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

1 vạn 9 trăm 2 chục 3 đơn vị = 10.000 + 900 + 20 + 3 = 10923

Nguyễn Jon 14/07/2017 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

\(10923\)

Tk cho mình nha vì mình mới lập nk.

Nguyễn Quỳnh Anh 14/07/2017 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

1923 nha bạn

trần như 24/06/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ:

tuổi con hiện nay: l-------------l

tuổi mẹ hiện nay:  l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi con khi đó:     l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi mẹ khi đó:      l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổill-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tổng số phần bằng nhau khi đó là: 14 phần

giá trị 1 phần là:

                                  (79 - 3 - 3 - 3) : 14 = 5 (tuổi)

tuổi con hiện nay là:

                               5 x 1 = 5 (tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là:

                           5 x 5 + 3 = 28 (tuổi)

                                 ĐS: con: 5 tuổi

                                     mẹ: 28 tuổi

pham kim han 25/06/2015 lúc 07:22
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

BUI NGUYEN HUY HUNG 25/06/2015 lúc 06:35
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Bảo Duy 02/08/2014 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Giải :

Số hạng thứ 2 là :

(348 + 84) : 3 = 144

Số hạng thứ nhất là :

348 - 144 = 204 

Đáp số : số thứ nhất : 204

             số thứ hai   : 144

Lê Quang Tuấn Kiệt 22/06/2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Số hạng thứ 2 là :

(348 + 84) : 3 = 144

Số hạng thứ nhất là :

348 - 144 = 204 

Đáp số : số thứ nhất : 204

             số thứ hai   : 144

Nguyễn Đặng Yến Ngân 29/06/2017 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

204

144

Nguyễn Thùy Dương 27/10/2014 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Xem lại đề bài nhé, ý đầu hơi lủng củng, không rõ

Hoàn Nguyễn Việt 14/10/2016 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

tổng số phần = nhau là : 7 + 5 = 12 ( tuổi ) . Tuổi cháu sau này là 96 ; 12 x 5 = 40( tuổi ) . Tuổi cô sau này là 96 - 40 = 56( tuổi ) . Hiệu số tuổi giữa hai cô cháu là 56 - 40 = 16 ( tuổi ). tuổi cô hiện nay là 56 -16 = 40 ( tuổi ) . Tuổi cháu hiện nay là 40 -16 = 24 ( tuổi ) Đ/S ; Cháu : 24 tuổi, Cô : 40 tuổi

Trần Hoàng Giang 21/12/2016 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

đúng bài mình cần

Ly Đào Cao Ngọc 01/07/2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại chiếm số phần số tiền lúc đầu của Lan là: ( lâu kh làm mình kh bt diễn đạt như nào cho đỡ lủng củng nữa)

     1-1/4=3/4(số tiền lúc đầu của Lan)

Số tiền .............................................................Liên là :

    1-2/5=3/5(............................Liên)

Vì số tiền còn lại của 2 bạn bằng nhau nên 3/4 số tiền của Lan = 3/5 số tiền của Liên => 1/4 tiền của Lan = 1/5 tiền của Liên

Ta có sơ đồ :

Lan : 4 phần ( tổng cả 2 là 27000đ)

Liên : 5 phần 

Tổng số phần bằng nhau là :4+5=9(phần)

Giá trị 1 phần là: 27000:9=3000(đồng)

Số tiền lúc đầu của Lan là : 3000x4=12000(đồng)

Số tiên lúc đầu của Liên là : 3000x5=15000(đồng)

Đ/S ....

Mạnh Châu 27/06/2017 lúc 06:17
Báo cáo sai phạm

Số sách ngăn 1 hơn ngăn 2 là:

    4 . 2 = 8 (quyển)

Số sách ngăn 1 là:

    (84 + 8) : 2 = 46 (quyển)

Số sách ngăn 2 là:

    46 - 8 = 38 (quyển)

Vậy ...

Bài làm của mình đấy nguyen minh chau

Phạm Sỹ Gia Khang 26/06/2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Đáp số : ngăn 2 : 38 quyển sách

              ngăn 1 : 46 quyển sách

Phạm Sỹ Gia Khang 26/06/2017 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

Ngăn thứ 2 có số sách là :

( 84 : 2 ) - 4 = 38 ( quyển sách )
Ngăn thứ 1 có số sách là :

84 - 38 = 46 ( quyển sách )

Đáp số : ngăn thứ 2 : 38 quyển sách

                                   46 quyển sách

TiT TvT TiT 10/09/2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ:

   TÁO   |____|____|                          

   CAM   |____|                        } 18 QUẢ

   XOÀI  |____|____|____|  

            Tổng số phần bằng nhau là: 

                  2 + 1 +3 = 6 ( phần)

                 Cam có số quả là:

                   18 : 6 = 3 (quả)   

                 Táo có số quả là:

                 3 : 1/2 = 6 (quả)

                  Xoài có số quả là:

                  3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo 6 qu.     xòa 9 qu

tks

Tran Nguyen Khanh Huyen 23/10/2014 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

cho minh ko ve so do nha , minh ve ko dc

tong cua 2 xe dau la :

25+35=60(tan)

trung binh moi xe cho dc la :

(60+10):2=35(tan)

xe thu ba cho dc la :

35+10=45(tan)

dap so : xe thu ba : 45 tan hang

ban kim tra lai di nha

Do Not Ask Why 06/06/2017 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

Trung  bình cộng của cả ba xe là:

(25 + 35 + 10) : 2  = 35 (tấn hàng)

Xe thứ ba chở được số tấn hàng là:

35 + 10 = 45 (tấn hàng)

Đáp số: 45 tấn hàng 

dũng nam sơn 16/06/2017 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

xe thứ 3 chở được 45 tấn hàng

thử lại : ( 25 + 35 + 45 ) : 3 = 35 

35 + 10 = 45 vì hơn trung bình cộng 3 xe là 10 mà 

>_< học tốt

tích giùm mk nha cảm ơn nhìu

Hoàng Thị Phương Anh 17/01/2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

tổng của ba số đó là: 175x3=525

số thứ ba là :{525-75-75-48}:3=109

số thứ hai là: 109+75=184

số thứ nhất là: 184+48=232

                                    Đáp số: ST1: 232

                                                  ST2:184

                                                  ST3:109

Nguyễn Minh Hiển 29/05/2017 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Trung bình số bi là: 50 - 10 + 15 = 55 (viên bi)

Hộp bi xanh có số viên bi là: 55 - 10 = 45 (viên bi)

Hộp bi vàng có số viên bi là: 55 + 15 = 70 (viên bi)

                                            Đáp số: Hộp bi xanh: 45 viên bi

                                                         Hộp bi vàng: 70 viên bi 

Trần Thị Loan Quản lý 27/06/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ:

Trước đây: 

Tuổi chị: |----------|----------|----------|

Tuổi em  |----------|

=> Tuổi chị hơn tuổi em là 2 phần

Hiện nay

Tuổi em  |----------|----------|----------|

Tuổi chị  |----------|----------|----------|---------|---------|

Khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay :

Tuổi em : 5 phần như trên

Tuổi chị : 7 phần như thế

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 7 = 12 phần

Tuổi Chị hiện nay là: 60 : 12 x 5 = 25 tuổi

Tuổi em hiện nay: 60 : 12 x 3 = 18 tuổi

ĐS:....

Trần Lan Anh 02/08/2016 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Đ/S : chị : 25

Đ/S : em :18

Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19/06/2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

tính đến bây giờ, lúc tuổi anh bằng tuổi em thì cách đây số năm là :

( 26 - 18 ) : 2 = 4 ( năm )

vậy anh hơn em 4 tuổi

bây giờ bài toán sẽ trở thành dạng tổng hiệu

tuổi anh là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 tuổi

tuổi em là : ( 26 - 4 ) : 2 = 11 tuổi

bạn nhớ chọn câu hỏi mình nha..... mình làm bài này là chỉ muốn bạn làm vậy thôi! Ok?

DƯƠNG TRẦN TIỂU BÌNH 30/07/2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

anh 15 tuổi

em 11 tuổi

nguyen hoang tung 13/11/2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

anh 15, em 11

Nguyen Khanh Linh 14/05/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

235 , 253 , 325 , 352 , 532 , 523 

Tích cho mik nha

dinh nam manh duc 14/05/2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

so do la:235;253;325;352;523;532

Nguyễn Xuân Khởi 14/05/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Số đó là:235,253,325,352,523,532

Lưu ý:Việt love Hằng,Phong love Hằng.

VŨ THÚY NGA 11/04/2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: