Giúp tôi giải toán và làm văn


Wendy Marvell 2 tháng 2 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Số đó là:

12,96 x2,5 : 2,4= 13,5

Bn có thể viết biểu thức cho dễ hiểu.

Đọc tiếp...
trần thị lâm minh 2 tháng 2 2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

số đó là: 

     12,96x2,5:2,4=13,5

               Đ/S:13,5

k nha

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 7 tháng 12 2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

So do la :

12,96x2,5:2,4=13,5

D/s : 13,5

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 21 tháng 11 2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Số tiền của anh trước khi em cho thêm là : 

3000 : 2 = 1500 ( đồng )

Số tiền của em trước khi cho anh :

 3500 + 1500 = 5000 ( đồng )

Số tiền của em lúc đầu là :

5000 : 2 = 2500 ( đồng )

Số tiền của anh lúc đầu là :

 ( 3500 + 3000 ) - 2500 = 4000 ( đồng )

Đáp số:...............

hok tốt

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 25 tháng 2 2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

giải

số tiền của anh trước khi em cho thêm là : 3000 : 2 = 1500 ( đồng )

số tiền của em trước khi cho anh : 3500 + 1500 = 5000 ( đồng )

số tiền của em lúc đầu là :5000 : 2 = 2500 ( đồng )

số tiền của anh lúc đầu là : ( 3500 + 3000 ) - 2500 = 4000 ( đồng )

       đáp số:.............

P.s Ai trên 3000 điểm thì ủng hộ nha :))

Đọc tiếp...
đinh mai phương 25 tháng 12 2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

đúng mà y như trong sách luôn

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 2 tháng 4 2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Nhận xét: 

Ngày thứ nhất chuyển 9 = 9 x 1 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ hai chuyển 18 = 9 x 2 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ 3 chuyển 27 = 9 x 3 tấn và 1/6 số gạo còn lại 

Như vậy, số tấn gạo cụ thể chuyển đi hai ngày liền nhau hơn kém 9 tấn 

theo đề bài, số gạo mỗi ngay đều bằng nhau cho đến khi chuyển hết. ta xét số gạo của hai ngày cuối cùng theo sơ đồ sau:

số gạo cụ thể 9 tấn 1/6 gạo còn lại ngày cuối ngày gần cuối (còn lại 5 phần)

theo sơ đồ, 1/6 số gạo còn lại của ngày gần cuối bằng 9 tấn và bằng 1/5 số gạo ngày cuối

số gạo của ngày cuối cùng là: 9 x 5 = 45 tấn

theo nhận xét trên : 45 = 9 x 5 nên số ngày chuyển đến kho B là 5 ngày

Số gạo có tất cả là: 45 x 5 = 225 tấn

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23 tháng 9 2016 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Một  cửa hàng muốn chuyển gạo từ kho A đến kho B theo kế hoạch sau : Ngày thứ nhất chuyển 9 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Ngày thứ hai chuyển 18 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Ngày thứ ba chuyển 27 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Cứ như thế cho đến khi hết số gạo ở kho A . Biết rằng mỗi ngày người ta đều chuyển số gạo như nhau .Hãy tính số ngày và số gạo chuyển đến kho B .

Nhận xét: 

Ngày thứ nhất chuyển 9 = 9 x 1 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ hai chuyển 18 = 9 x 2 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ 3 chuyển 27 = 9 x 3 tấn và 1/6 số gạo còn lại 

Như vậy, số tấn gạo cụ thể chuyển đi hai ngày liền nhau hơn kém 9 tấn 

theo đề bài, số gạo mỗi ngay đều bằng nhau cho đến khi chuyển hết. ta xét số gạo của hai ngày cuối cùng theo sơ đồ sau:

số gạo cụ thể9 tấn1/6 gạo còn lạingày cuốingày gần cuối(còn lại 5 phần)

theo sơ đồ, 1/6 số gạo còn lại của ngày gần cuối bằng 9 tấn và bằng 1/5 số gạo ngày cuối

số gạo của ngày cuối cùng là: 9 x 5 = 45 tấn

theo nhận xét trên : 45 = 9 x 5 nên số ngày chuyển đến kho B là 5 ngày

Số gạo có tất cả là: 45 x 5 = 225 tấn

Đọc tiếp...
nguyencaotuanlinh 19 tháng 10 2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 6 tháng 10 2018 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

\(1413:9=157\)

\(142+67-85=124\)

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Chi 6 tháng 10 2018 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

1413:9=157

?+67-85=124

?+67=124+85

?+67=209

?=209-67=142

Đọc tiếp...
conan shinchi 6 tháng 10 2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm
Lyly Mary 29 tháng 9 2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm
Wrecking Ball 29 tháng 9 2018 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

Trả lời : Em sẽ thanh minh cho bác ấy hiểu ( nếu không được thì hỏi cậu bé và bảo cậu bé kể lại mọi chuyện ) thì bác ấy sẽ hiểu ra và không trách lầm em !

* Biện pháp là : Từ từ nhẹ nhàng với người lớn để họ hiểu ra mọi chuyện 

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 25 tháng 9 2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

                                                                 \(\text{Bài giải}\)

                           \(\text{Theo bài ra ta có sơ đồ : }\)

                                                 \(\text{| }\frac{1}{4}\text{ quyển và 15 trang |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày đầu : |__________|___|_______|__________|__________|}\)

                                                                              \(\text{|}\frac{5}{9}\text{ số trang còn lại và 20 trang |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ hai : }\)                         \(\text{|___|___|___|___|___|_|__|___|___|___|}\)

                                                                                                  \(\text{| }\frac{3}{4}\text{ số trang còn lại và 20 trang cuối |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ ba :}\)                                                                       \(\text{|___|___|___|___|}\)

\(\text{Vậy sau ngày đầu đánh thì còn lại }1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\text{ quyển sách ( nếu không đánh 15 quyển )}\)

                                 \(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ hai là :}\)

                                           \(20\text{ : }\left(4-3\right)\text{ x }4=80\text{ ( trang ) }\)

                                  \(\frac{5}{9}\text{ số trang còn lại sau ngày thứ nhất là :}\)

                                            \(80+20=100\text{ ( trang ) }\)

                                    \(\text{Số trang còn lại sau ngày đầu là :}\)

                                             \(100\text{ : }5\text{ x }9=180\text{ ( trang ) }\)

                                     \(\frac{3}{4}\text{ số trang quyển sách là :}\)

                                              \(180+15=195\text{ ( trang ) }\)

                                      \(\text{Số trang của quyển sách là :}\)

                                               \(195\text{ : }3\text{ x }4=260\text{ ( trang ) }\)

                                                   \(\text{Đáp số : }260\text{ trang . }\)

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 25 tháng 9 2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

                                                                              Bài giải

                                               Đổi : 75% = 3/4

                              Theo bài ra ta có sơ đồ : 

                                                                            | 1/4 quyển và 15 trang |   

Số trang còn lại sau ngày đầu : |__________|___|_______|__________|__________|

                                                                                                               | 5/9 số trang còn lại và 20 trang |

Số trang còn lại sau ngày thứ hai :                       |___|___|___|___|___|_|__|___|___|___|

                                                                                                                                                                       | 3/4 số trang còn lại và 20 trang cuối |

Số trang còn lại sau ngày thứ ba :                                                              |___|___|___|___|

                                         

                   Vậy sau ngày đầu đánh thì còn lại 1 - 1/4 = 3/4 quyển sách ( nếu không đánh 15 quyển )

                                           Số trang còn lại sau ngày thứ hai là :

                                                                20 : ( 4 - 3 ) x 4 = 80 ( trang )

                                           5/9 số trang còn lại sau ngày thứ nhất là :

                                                                80 + 20 = 100 ( trang )

                                           Số trang còn lại sau ngày đầu là :

                                                                100 : 5 x 9 = 180 ( trang )

                                           3/4 số trang quyển sách là :

                                                                180 + 15 = 195 ( trang )

                                           Số trang của quyển sách là :

                                                                 195 : 3 x 4 = 260 ( trang )

                                                        Đáp số : 260 trang.       

Đọc tiếp...
Cong chua disney 12 tháng 8 2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

x = 1508

cbht

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 11 tháng 8 2018 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

167+x=689+986

167+x=1675

x=1675-167

x=1508

Đọc tiếp...
tranthihoaithuong 10 tháng 8 2018 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

các bạn tinh verry good

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: