Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Anh Kim Hân 28 tháng 5 2015 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Giả sử 500 vé đều là loại vé 30000 đồng thì tổng số tiền thu được là :

30 000 x 500 = 15 000 000 ( đồng )

Vậy số tiền nhiều hơn số tiền thực tế là :

15 000 000 - 11 200 000 = 3 800 000 ( đồng )

Nếu thay 1 vé 30 000 bằng 1 vé 20 000 thì mỗi lần thay giảm đi là :

30 000 - 20 000 = 10 000 ( đồng )

Vậy số vé loại 20 000 đồng là :

3 800 000 : 10 000 = 380 ( vé )

Số vé loại 30 000 đồng là :

500 - 380 = 120 ( vé ) 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 28 tháng 5 2015 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

Gọi số vé 20 000 đ , 30 000 đ lần lượt là a vé , b vé

Ta có:

     a+b = 500 => 20 000 x a +20 000 x b = 10 000 000  [1] 

20 000 x a +30 000 x b = 11 200 000 [2]

Lấy [2]- [1] => 10 000 x b = 1 200 000

                          => b= 120 => a= 500-120=380

Vậy có 380 vé 20 000 đồng , 120 vé 30 000 đồng.

 

Đọc tiếp...
nguyễn chính huy 3 tháng 11 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

baif của nguyễn anh kim ngân saimootj loi nhỏ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 24 tháng 7 2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Thể tích của 1kg táo bằng thể tích của mận là: 
21 : 14 = 1,5 ( kg ) 
Nếu sọt đựng toàn táo thì chỉ nặng 14kg. 
Nếu thay thế 1kg táo bằng 1,5kg mận thì sọt sẽ nặng thêm là: 
1,5 - 1 = 0,5 ( kg ) 
Từ 14kg lên 18kg, sọt đã nặng thêm là: 
18 - 14 = 4 ( kg ) 
Vậy ta đã thay thế táo bằng khối lượng mận là: 
4 : 0,5 = 8 ( kg ) 
Khối lượng táo trong sọt là: 
14 - 8 = 6 ( kg ) 
Khối lượng mận trong sọt là: 
18 - 6 = 12 ( kg ) 
Số tiền bán cho mỗi lọai là: 
300000 : 2 = 150000 ( đồng ) 
Giá tiền mỗi kg táo là: 
150000 : 6 = 25000 ( đổng ) 
Gíá tiển mỗi kg mận là: 
150000 : 12 = 12500 ( đồng ) 
Đáp số: 
Táo: 25000 đồng 
Mận: 12500 đồng

Đọc tiếp...
nguyễn phương trâm 9 tháng 11 2014 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

gợi ý rồi tự làm nha : hòa là 2 trận 

thắng là 4 trận

 

 

 

Đọc tiếp...
trần huy trung 20 tháng 11 2018 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

đề thiếu

Đọc tiếp...
Rei Hino 20 tháng 3 2017 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Tớ chẳng biết nữa, thế đây là toán lớp mấy vậy hả?

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 7 2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Một xe taxi có 4 bánh còn một xe lam chỉ có 3 bánh thôi. 
Do đó ta giả sử số xe taxi cũng ít bằng số xe lam thôi thì khi đó số bánh taxi giảm đi 9x4=36 bánh xe và số bánh xe taxi chỉ hơn số bánh xe lam là 6 bánh. 
Mỗi xe taxi hơn mỗi xe lam 1 bánh nên hơn 6 bánh có nghĩa là có 6 xe taxi, vậy thật tế có 6+9=15 xe taxi và có 6 xe lam. 

Đọc tiếp...
Aira Lala 28 tháng 8 2016 lúc 9:02
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Giả sử có 19 xe taxi thì số xe lam là:

19 - 9 = 10 (xe)

Hiệu số bánh xe taxi và số bánh xe lam lúc này là:

19 x 4 - 10 x 3 = 46 (bánh xe)

Nếu ta bớt đi 1 xe taxi và 1 xe lam thì hiệu số xe taxi và xe lam không thay đổi nhưng hiệu số bánh xe sẽ giảm đi:

4 - 3 = 1 (bánh xe)

Từ 46 xuống 42 giảm:

46 - 42 = 4 (bánh xe)

Vậy số xe taxi cũng là số xe lam phải bớt đi là:

4 : 1 = 4 (xe)

Do đó số xe taxi là:

19 - 4 = 15 (xe)

Đáp số: 15 cái xe

Đọc tiếp...
Trần Xuân Nghi 15 tháng 7 2015 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Có 15 xe taxi và 6 xe lam.

Đọc tiếp...
✔ Ngộ Khỉ ✔ 4 tháng 11 2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Chuyến 1 gánh đc số viên là 

               570 : 25 = 114/5 

Số viên gạch mỗi chuyến là : 

                 12 x 20 = 240 

                    Đáp số : 240 viên 

Đọc tiếp...
Phạm Gia Hân 4 tháng 11 2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

hai cha con nha.Mình viết nhầm

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 15 tháng 7 2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

3 chiếc ô tô con nhiều hơn có số bánh là: 4 x 3 = 12 (bánh) 
Số xe còn lại ( ô tô con bằng ô tô tải) có số bánh là : 132 - 12 = 120 (bánh) 
Số bánh ô tô con có 6 phần thì số bánh ô tô tải có 4 phần như thế, và tổng số phần đó là: 
6 + 4 = 10 (phần) 
Mỗi phần có số bánh là : 120 : 10 = 12 (bánh) 
Số ô tô tải là : 12 x 6 : 6 = 12 (ô tô) 
Số ô tô con là: 12 + 3 = 15 (ô tô) 
Đáp số: Số ô tô tải là : 12 ô tô 
Số ô tô con là: 15 ô tô 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Thành 31 tháng 10 2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

12 car.

k yourself.

Ok

Đọc tiếp...
trần như 15 tháng 3 2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Giả sử chó cũng có 2 chân như gà thì có số chân là:

                          36x2=72(chân)

        Số chân bị thiếu đi là

           100-72=28(chân)

-Vì đã giả sử chó cũng cũng có 2 chân như gà nên có số con chó là

             28:2=14(con chó)

Có số con gà là:

   36-14=22(con gà)

Đọc tiếp...
trần như 15 tháng 3 2015 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1 con gà có 2 chân, 1 con chó có 4 chân.

Giả sử 36 con đều là gà thì có số chân là : 36 x 2 = 72 ( chân )

Số chân bị thiếu là : 100 - 72 = 28 ( chân )

Số chân bị thiếu là do ta đã thay 1 số con gà bằng 1 số con chó.

Nếu thay 1 con gà bằng một con chó thì số chân tăng lên là : 4 - 2 = 2 ( chân )

Số lần thay hay số con chó là : 28 : 2 = 14 ( con )

Số con gà là : 36 - 14 = 22 ( con )

                                Đáp số: 14 con chó và 22 con gà.

Đọc tiếp...
trần như 15 tháng 3 2015 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Giả sử chó cũng có 2 chân như gà thì có số chân là:

                          36x2=72(chân)

        Số chân bị thiếu đi là

           100-72=28(chân)

-Vì đã giả sử chó cũng cũng có 2 chân như gà nên có số con chó là

             28:2=14(con chó)

Có số con gà là:

   36-14=22(con gà)

Đọc tiếp...
Ad Dragon Boy 21 tháng 4 2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

14 chó

22 gà

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
Ninja Bóng Tối 21 tháng 4 2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Gà = 22 con

Chó = 14 con

Đúng 100%

Chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
Chuyên gia về Toán 22 tháng 5 2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

-Chào bạn Chú Tiểu!

-Mình là Chuyên gia về Toán,mình xin trình bày với bạn một cách làm khác (Không phải giả thiết tạm nhưng đúng 100%):

                                                                                      Bài làm:

Gọi số con gà là x, số con chó là y => x + y = 36 => y = 36 - x (*)

Lại có: Chó có 4 chân,gà có 2 chân => 2x + 4y = 100.Thay (*) vào y:

 => 2x + 4y = 2x + 4.(36 - x) = 100 => 2x + 144 - 4x = 100 => 144 - 2x = 100

=> 144 - 100 = 2x => 2x = 44 => x = 22 => y = 36 - 22 = 14

Vậy số gà là 22 con, số con chó là 14 con!

Nếu bạn ko hiểu cũng không sao,Chúc bạn học tốt! :D

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: