Giúp tôi giải toán và làm văn


olympic 21 tháng 4 2015 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

 

 

 

 

 

6m2 Diện tích 60m2 2m Hiệu hai đáy 4m

 

 

Tính Chiều cao của tam giác tăng thêm là : 

6 x 2 : 2 = 6m

Chiều cao này chính là chiều cao của hình thang

TBC 2 đáy = DT : CC      (DT = CC X TBC 2 ĐÁY  ---> TBC 2 ĐÁY = DT : CC )

                   = 60 : 6 = 10

Tổng hai đáy là : 10 x 2 = 20m

Hiệu 2 đáy :  4m

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

Like mình nha!

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

 

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 26 tháng 1 2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ của Nguyễn Quang Trung sai nhưng tớ vẫn tk đúng .

Đọc tiếp...
Đặng Thùy Dương 31 tháng 3 2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

đáy lớn là 12m đáy bé là 8m

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 17 tháng 7 2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Coi diện tích cũ là 100 % , Diện tích mới gấp 2 lần diện tích cũ vậy diện tích mới bằng :

100 % x 2 = 200 % = 2

Coi chiều rộng cũ là 100 % , chiều rộng mới tăng thêm 25 % thì ta có chiều rộng mới là :

100 % + 25 % = 125 % = 1,25

Chiều dài mới của hình chữ nhật đó là :

2 : 1,25 = 1,6 = 160 %

Cũng như diện tích và chiều rộng , chiều dài cũ là 100 % chiều dài mới là 160 % , Vậy :

Chiều dài hình chữ nhật đó tăng lên :

160 % - 100 % = 60 %

Đáp số : 60 %

Đọc tiếp...
Công chúa vui vẻ 25 tháng 2 2016 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Coi diện tích cũ là 100%.Diện tích mới gấp 2 lần diện tích cũ.

Diện tích mới là : 100%*2=200%=2

Rộng cũ là 100p,rộng mới là 125%=1,25

Dài mới của hình chữ nhật là : 2 / 1.25=1,6=160%

Chiều dài hình chữ nhật tăng lên số phần trăm là:160%-100%=60%

         Đáp số:60% 

Đúng 100% cô giáo mk giảng rồi

Đọc tiếp...
O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 11 tháng 8 2016 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Coi diện tích cũ là 100% , Diện tích mới gấp 2 lần diện tích cũ vậy diện tích mới bằng :

100% x 2 = 200 % = 2

Coi chiều rộng cũ là 100% , chiều rộng mới tăng thêm 25% thì ta có chiều rộng mới là :

100% + 25 % = 125 % = 1,25

Chiều dài mới của hình chữ nhật đó là :

2 : 1,25 = 1,6 = 160%

Cũng như diện tích và chiều rộng , chiều dài cũ là 100 % chiều dài mới là 160 % , Vậy :

Chiều dài hình chữ nhật đó tăng lên :

160% - 100 % = 60%

Đáp số : 60%

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 30 tháng 10 2014 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

2 lần

chắc chắn 100%

Đọc tiếp...
Phạm Văn Tuấn Kiệt 3 tháng 3 2017 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

4 lần vì chiều dài có 2 cạnh nên 2 * 2 = 4

Đọc tiếp...
mira sama 28 tháng 4 2016 lúc 5:36
Báo cáo sai phạm

lộn rồi!

Ta có:

MN = 1/2 AB - 1/3 AB = 1/6 AB

Xét tam giác NMD và MCD có chiều cao = chiều rộng hình chữ nhật mà đáy NM = 1/6 CD => S_NMD = 1/6 S_MCD. Mà S_MCD = 360 : 2 = 180 (cm2) => S_NMD = 180 : 6 = 30 (cm2)

Mặt khác 2 tam giác này chugn đáy MD => Chiều cao tam giác NMD đỉnh N = 1/6 chiều cao tam giác MCD đỉnh C

Xét tam giác NMD và NMC chung đáy NM chiều cao bằng nhau => S_NMD = S_NMC = 30 (cm2)

Xét tam giác NMO và MCO có chung đáy MO chiều cao tam giác NMO = 1/6 chiều cao MCO => S_NMO = 1/6 S_MCO

Vậy diện tích NMO là : 30 : (1 + 6) = 30/7 (cm2)

k nha!

Đọc tiếp...
mira sama 28 tháng 4 2016 lúc 5:33
Báo cáo sai phạm

Nối A với O. 

Ta có:  SABN = 1/3 SBNC  nên đường cao kẻ từ A và C xuống NB có tỉ lệ 1/3

Suy ra  SABO = 1/3 SBOC (chung đáy OB)

Tương tự:

SAMC = 1/2SBMC nên dường cao kẻ từ A và B xuống MC có tỉ lệ 1/2

Suy ra      SAOC = 1/2 SBOC (chung đáy OC)

Từ đó ta có:  SAOC + SAOB = (1/3+1/2)SBOC = 5/6 SBOC

SAOC + SAOB  có 5 phần thì SBOC có 6 phần và SABC có (5+6) 11 phần

Vậy:     AOCB = 6/11 SABC

mk trả lời đầu tiên nhớ k cho mk nha!

Đọc tiếp...
Lê Quang Bình 29 tháng 4 2018 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Cho tam giác ABC, M là điểm chính giữa cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN= 1/3*AC. Nối điểm M với điểm N, kéo dài MN về phía N và Ba về phía A cắt nhau tại điểm P. Nối điểm P với điểm C. Cho biết diện tích tam giác APN bằng 10 cm-vuông. a) Tính diện tích tam giác PNC? b) So sánh diện tích tam giác BNP và diện tích tam giác PNC? c) Tính diện tích tam giác ABC?

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 5 tháng 8 2015 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Vì chiều cao của tam giác ABC cũng là chiều cao của tam giác ACM là:

30x2/3=20 cm

Diện tích tam giác ABC là:

30x20:2=300 cm2

Diện tích của tam giác ACM là:

300x20%=60 cm2

Độ dài của cạnh CM là:

60x2:20=6 cm

                        Đáp/Số: a) 300 cm2

                                      b) 6 cm

 

 

Đọc tiếp...
le thi tra my 5 tháng 8 2015 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

a) chiều cao AH là

   30 x 2/3 = 20 cm

diện tích tam giác ABC

30x20/2=300cm2

b) diện tích tam giác ABM là

300x20%=60 cm2

độ dài cạnh CM là

60x2/20=6 cm 

  Đ/S 

Đọc tiếp...
Trác Phan Nhật Tân 11 tháng 8 2017 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

a) Ta có AH = 30 x 2/3 = 20 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30 x 20 / 2 = 300( cm2 )

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 12 tháng 5 2015 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

4 lần 

 đúng nhé

Đọc tiếp...
Nữ Hoàng Toán Học 26 tháng 5 2017 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

Edogawa Conan sai rồi !

Gấp đôi x gấp đôi = gấp tư 

Chứ ko phải cộng 

Đáp số : gấp 4 lần .

Thế mà cũng đòi làm Conan

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 26 tháng 5 2017 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

gấp đôi + gấp đôi = gấp tư

đôi gấp tư = gấp 4

gap 4 ( them : lan )

Đáp số :gấp 4 lần

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Vũ 4 tháng 4 2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

a, chứng minh EFGH là hình bình hành do có EF//HG (cùng song2 với AC) và HE//GF(cùng song2 BD)

mà có EG=HF=> EFGH là hình thoi (*)

ta có BD//HE=> góc HEF vuông (**)

từ (*)(**) => EFGH là hình vuông ( hình thoi có 1 góc vuông )

Đọc tiếp...
trần hoàng anh 4 tháng 4 2018 lúc 23:04
Báo cáo sai phạm

A B C D E F G H M

a) Dễ dàng chứng minh được \(\Delta AEH=\Delta BFE=\Delta CGF=\Delta DHG\)

\(\Rightarrow EH=EF=FG=HG\)

=>EFGH là hình thoi

\(\Delta AEH\)vuông cân tại A =>\(\widehat{AEH}=45^0\)

\(\Delta BEF\)vuông cân tại B=>\(\widehat{BEF}=45^0\)

=>\(\widehat{HEF}=90^0\)

=> EFGH  là hình vuông

b) Ta chứng minh được : \(\Delta EBC=\Delta FCD\left(cgv.cgv\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{BCE}=\widehat{CDF}\)

\(\Rightarrow\widehat{BCE}+\widehat{MCD}=\widehat{CDF}+\widehat{MCD}\)

\(\Rightarrow90^0=\widehat{MCD}+\widehat{CDM}\)

\(\Rightarrow180^0-\widehat{MCD}-\widehat{CDM}=\widehat{DMC}\)

\(\Rightarrow\widehat{DMC}=90^0hayDF\perp CE\)

gọi N là giao điểm của AG và DF 

cm tương tự \(DF\perp CE\)ta được AG\(\perp\)DF

=>GN//CM mà G là trung điểm của DC =>N là trung điểm của DM

\(\Delta\)ADM có AN vừa là đường cao vừa là đường phân giác =>\(\Delta ADM\)cân tại A

c)ta cm \(\Delta DMC~\Delta DCF\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{DC}{DF}=\frac{CM}{CF}\)

\(\Rightarrow\frac{S_{DMC}}{S_{DCF}}=\left(\frac{DC}{DF}\right)^2\Rightarrow S_{DMC}=\left(\frac{DC}{DF}\right)^2\cdot S_{DCF}\)

Mà \(S_{DCF}=\frac{1}{2}DF\cdot DC=\frac{1}{4}DC^2\)

Vậy \(S_{DMC}=\frac{DC^2}{DF^2}\cdot\frac{1}{4}DC^2\)

Trong tam giác DCF theo định lý py ta go có:

\(DF^2=CD^2+CF^2=CD^2+\left(\frac{1}{2}AB\right)^2=CD^2+\frac{1}{4}CD^2=\frac{5}{4}CD^2\)

 Do đó \(S_{DMC}=\frac{CD^2}{\frac{5}{4}CD^2}\cdot\frac{1}{4}CD^2=\frac{1}{5}CD^2=\frac{1}{5}a^2\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜҨžNARKAROT乡3D☠ღ๖ۣۜҨž♥ 5 tháng 4 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
๖ۣۜҨžNARKAROT乡3D☠ღ๖ۣۜҨž♥ 5 tháng 4 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 5 tháng 4 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

id mik 202834740 kb vs mik nhé

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Ly 10 tháng 2 2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

( Vẽ hình )

Phần diện tích giảm đi là một hình tam giác có đáy là 1.6 m và chiều cao chính là chiều cao của hình thang.

Chiều cao của hình tam giác hay chiều cao hình thang là ;

                    5.4*2 / 1.6 = 6.75 ( m)

Diện tích hình thang đó là :

                     (7.5 + 4.5 ) * 6.75 / 2 = 40.5 (m2)

                                                       Đáp số : 40.5 m2

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: