Giúp tôi giải toán và làm văn


Trương Quang Đạt 8 tháng 4 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

5 cm 5 cm

Diện tích 1 hình chữ nhật nhỏ sau khi hình vuông được mở rộng là:

               (335 - 5 x 5) : 2 = 155 (cm2)

Diện tích hình vuông đó là:

               (155 : 5) x (155 : 5) = 961 (cm2)

                         Đáp số: 961 cm2

Đọc tiếp...
Bao Pham [English club] 31 tháng 7 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Gọi lần lượt các cạch hình vuông A;B;C;...;H là a;b;c;...;h

Nhìn hình ta thấy:\(b=32:4=8\)

\(g+h=b;b+h=c;c+h=d;b+g=a\)

\(\Rightarrow a+b+c=2b-h+b+b+h=4b=32\)

\(f+a=c+d+e\)(tính chất HCN)

\(\Leftrightarrow2b-h+e+i=b+h+b+2h+e\)

\(\Leftrightarrow i-h=3h\)

\(\Leftrightarrow i=4h\)

Mà \(a+b+c=f+e\)

\(\Leftrightarrow32=2e+i=2e+4h=4b\)

\(\Rightarrow2\left(c+d+e\right)=a+f+c+d+e\)

                         \(=2b-h+i+e+b+h+b+2h+e\)

                         \(=4b+i+2h+2e=4b+2h+4b=8b+2h\)

\(\Rightarrow c+d+e=4b+h\Leftrightarrow b+h+b+2h+b+6h=4b+h\)

                                                \(\Leftrightarrow3b+9h=4b+h\)

                                                \(\Leftrightarrow8h=b\)

\(\Rightarrow c+d+e=3b+9h=3b+b+\frac{1}{8}b=33\)

Vậy diện tích HCN đó bằng:

\(\left(a+b+c\right)\left(c+d+e\right)=32\cdot33=1056\left(cm^2\right)\)

                           

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 30 tháng 7 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Gọi x là cạnh cái hình vuông H có chút xíu 

Tìm đc cạnh của hình vuông B là 8

-Cạnh hình vuông C: x+8

-Cạnh hình vuông G: 8-x 

-Cạnh hình vuông D: 2x+8

-Cạnh hình vuông A: 16-x

-Cạnh hình vuông I: Cạnh hình vuông D-G+x = 4x

-Cạnh hình vuông E: 6x+8

-Cạnh hình vuông F: 10x+8

Bình phương ba cái cạnh lên rồi sau đó công lại: 

Đọc tiếp...
❤๖ۣۜƝƘ☆๖ۣۜK๖ۣۜA๖ۣۜI๖ۣۜT๖ۣۜO❄๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜD꧂[english club]❤ 30 tháng 7 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là 

335:5=67( cm)

S hình vuông là 

67.67=4489(cm2)

Vậy...

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 11 tháng 3 2016 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

 Vẽ phần diện tích tằn thêm ra ta sẽ thấy phần diện tích tăng thêm là 335cm2 tương ứng với 1 hình vuông cạnh 5cm và 2 hình chữ nhật bằng nhau chiều rộng 5cm và chiều dài chính là cạnh hình vuông ban đầu.

Diện tích 1 hình chữ nhật nêu trên là : (335 - 5x5) : 2 = 155 (cm2)

Cạnh hình hình vuông là : 155 : 5 = 31 (cm)

Đọc tiếp...
Trần Đình Thành 4 tháng 3 2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Cách giải

Cạnh hình vuông là

335:5=67

Diện tích hình vuông là

67x67=4489
 

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 8 tháng 9 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

E D F A B C G

Kẻ thêm đoạn thẳng FC và FG vào hình ta có:

\(AB=BG=GC\)

\(\Rightarrow S_{FBA}=S_{FBG}=S_{FGC}\)

\(\Rightarrow S_{FDC}=\frac{1}{2}\left(S_{FGC}+S_{FGB}+S_{FBA}\right)=\frac{1}{2}S_{AFC}\) (do hai tam giác FDC và AFC có chung đáy FC và AF=2FD).

\(\Rightarrow S_{FDC}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\left(S_{FBC}\right)=\frac{1}{3}S_{FBC}\)

Vậy hình tam giác FBC chiếm:

\(\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}\left(S_{FBCD}\right)\)

\(\Rightarrow S_{FBA}=S_{FBG}=S_{FGC}=\frac{1750\div\left(\frac{4}{3}+1\right)\cdot\frac{4}{3}}{2}=500\left(cm^2\right)\)

\(\Rightarrow S_{EFD}=\frac{1}{2}S_{FGC}\) [do hai tam giác EFD và FGC có chiều cao bằng nhau và tam giác AFB có cạnh AF=2FD (có thể sử dụng 2 tam giác AFB và FGC để so sánh với tam giác EFD do diện tích 2 tam giác AFB và FGC bằng nhau)].

\(\Rightarrow S_{EFD}=500\cdot\frac{1}{2}=250\left(cm^2\right)\)

Đáp số: \(250cm^2\)

Đọc tiếp...
♥Khánh Ly[English club]♥ 28 tháng 7 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Tra loi

2500 m vuong

Hok tot

Đọc tiếp...
trần như 1 tháng 4 2015 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

2500 m2

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 1 tháng 4 2015 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Cạnh mảnh đất hơn cạnh của ao là: 80 : 4 = 20 m

ta có thể coi cái ao được đào ở góc của mảnh đất vid không ảnh hưởng đến việc tính diện tích mảnh đất.

hình vẽ minh hoạ:

ao 20m 20m a m

gọi cạnh cái ao là a(m)

Diện tích mảnh đất hơn điện tích cái ao bằng tổng diện tích hai hình chữ nhật có cạnh là 20m ; a (m) và diện tích hình vuông cạnh 20m

theo đề bài ta có: 20 x a + 20 x a + 20x 20 = 1600

                                 40 x a + 400 = 1600

                                        40 x a = 1200 nên a = 30 (m)

cạnh mảnh đất là: 30 + 20 = 50 (m)

vậy diện tích mảnh đất là: 50 x 50 = 2500 m2

Đọc tiếp...
NAU TE 24 tháng 4 2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

 

Cạnh mảnh đất hơn cạnh của ao là: 80 : 4 = 20 m

ta có thể coi cái ao được đào ở góc của mảnh đất vid không ảnh hưởng đến việc tính diện tích mảnh đất.

gọi cạnh cái ao là a(m)

Diện tích mảnh đất hơn điện tích cái ao bằng tổng diện tích hai hình chữ nhật có cạnh là 20m ; a (m) và diện tích hình vuông cạnh 20m

theo đề bài ta có: 20 x a + 20 x a + 20x 20 = 1600

                                 40 x a + 400 = 1600

                                        40 x a = 1200 nên a = 30 (m)

cạnh mảnh đất là: 30 + 20 = 50 (m)

vậy diện tích mảnh đất là: 50 x 50 = 2500 m2

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 21 tháng 7 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa đất tăng lên là:

4 . 10 : 2 = 20 (m2)

ĐS: 20 m2

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 3 tháng 6 2018 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

diện tích thủa đất tăng thêm là:

4 . 10 : 2 = 20 ( m2 )

đáp số: 20 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 22 tháng 2 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 20 m2.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Kang Yi Kyung 19 tháng 3 2015 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

825, quá chuẩn ! 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 7 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

4 4 a b a 12 H1 H2 H4 H3 8

Gọi chiều dài thừa ruộng cần tìm là b và chiều rộng là a như hình vẽ ta có: H1 là thửa ruộng hình chữ nhật

Sau khi tăng chiều daì và chiều rộng lên 4cm thì có thêm H2, H3, H4

Diện tích H3 : a.4

Diện tích H2 là: 4.a

=> diện tích H2 = Diện tích H3

Chiều dài H4 là: 8+4 =12 cm

Diện tích H4 là: 12 x 4=48 ( cm^2)

Tổng diện tích H2 và H3 là: 248-48 =200 (cm^2)

Diện tích H3 là: 200:2=100 (cm^2)

Cạnh còn lại của H3 là: 100:4= 25 (cm)

Như vậy chiều rộng của thừa ruộng là 25 cm

Chiều dài của thừa ruộng là: 25 +8=33 (cm)

Diện tích của thừa ruộng là: 33 x 25=825 (cm^2)

Đáp số:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 22 tháng 3 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Trong Violympic= 825m. Cần cách làm ko???

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: