Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Ngọc Bích 29/10/2018 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

Gọi M là trung điểm BC

+) vecto AI=vecto IG=vecto GM

+) vecto AI=1/3vecto AM=1/3(vecto CM-vecto CA)=2/3vecto CB-1/3vecto CA

+) vecto AK=1/5vecto AB=1/5vecto CB-1/5vectoCA

+) vecto CK=vecto CA+vecto AK=vecto CA+1/5vecto AB

=vecto CA+1/5vecto CB-1/5vecto CA=1/5vecto CB+4/5vecto CA

+)vecto CI=vecto CA+vecto AI= vecto CA+1/3vecto AM

=vecto CA+1/3vecto AC+1/6vecto CB=2/3vecto CA+1/6vecto CB

b/

+) vecto CI =2/3vecto CA+1/6vecto CB=5(4/30vecto CA+1/30vecto CB)

+) vecto CK=6(4/30vecto CA+1/30vecto CB)

do đó 1/5vecto CI=1/6vecto CK

Nên C,I,K thẳng hàng.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 08/06/2015 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

102 : 2  = 51( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

128 : 4 = 32 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

51 - 32 = 19 ( m)

Diện tích hình chữ nhật là :

32 x 19 = 608 ( m2)

                 Đáp số : 608 m2

Đọc tiếp...
thang Tran 08/06/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài và chiều rộng của khu đất là a , b (ĐK:a,b>0)

Tổng của chiều dài khu vườn và chiều rộng khu vườn là 2(a+b)=102 =>a+b = 56 (m)

Diện tích khu vườn ban đầu la S=a.b (m^2)

Khi tăng chiều rộng lên 4 thì chiều rộng là b+4 (m)

Diện tích khu vườn sau khi tăng chiều rộng lên 4 là : S1=(b+4)a = ab +4*a

Theo bài ra ta có 

S + 128 = S1 => S1-S = 128 => ab+4*a -ab = 128 =>4*a=128 =>a=32

Vậy chiều dài mảnh đất là 32 => 32 + b = 56 => b = 56-32 = 24(m)

Vậy diện tích khu vườn là S= 24*32 = 768 (m^2)

Đ/s: 768 (m^2)

Đọc tiếp...
songuku ssj9 04/02/2018 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

nhầm rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
OoO Linh Chun OoO 15/05/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

chu vi =ax4

dien h=axa

canh=chu vi :4

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 15/05/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

chu vi : cạnh  x 4

Cạnh : CV : 4

Diện tích : cạnh X cạnh

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình 15/05/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Công thức tính chu vi hình vuông: P = A X 4

Trong đó:

+ a : độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

+ P: Chu vi hình vuông

- Công thức tính diện tích hình vuông: S = A X A Hoặc S = A2

+ a : Độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

+ S: Diện tích hình vuông

cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi là:lấy chu vi chia cho 4

cách tính cạnh hình vuông khi biết diện tích thì bạn pahri tim xem 2 số nào giống nhau để nhân với nhau dược kết quả là diện tích

Đọc tiếp...
Bùi Hà Linh 24/10/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Bàn kính của hình tròn là :

6 : 2 = 3 ( cm )

Diện tích   hình tròn là :

3×3×3,14=28,26(cm2)

Diện tích hình chữ nhật là :

28,26×5=141,3(cm2)

Chiều dài hình chữ nhật là :

141,3:9=15,7(cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(15,7+9)×2=49,4(cm)

Đ/S: 49,4 cm

Đọc tiếp...
minh trần lê 24/10/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Giải :

Bán kính hình tròn là :

6 : 2 = 3 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích hình chữ nhật là :

28,26 x 5 = 141,3 ( cm2 )

Chiều dài hình chữ nhật là :

141,3 : 9 = 15,7 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 15,7 + 9 ) x 2 = 49,4 ( cm )

Đáp số : 49,4 cm

Đọc tiếp...
vu huong giang 23/10/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông đó là :

5 x 5 = 25    ( cm2 )

Đáp số : 25 cm2

P/s : Không nhận gạch đá !

Đọc tiếp...
Trần Duy Sơn 23/10/2018 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

5x5=25

Not "ném đá" me

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Trí 23/10/2018 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Dễ ợt

Diên tích hình vuông là :

5x5=25(cm2)

Đ/S:25cm2

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 03/03/2016 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đường kính 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

Diện tích hình tròn giảm số phần trăm là:

100% * 100% - 80%*80%= 36%

Diện tích hình tròn là:

113,04: 36 * 100= 314 (cm2)

Đ/s: 314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Thư 15/02/2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Giải cụ thể zùm yk!!!

 

Đọc tiếp...
nguyen tuan dat 25/12/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

óc chó

Đọc tiếp...
LÊ TRUNG HIẾU 19/10/2018 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

KO 

đăng

câu

hỏi

linh

tinh 

thưa quản lí

Đọc tiếp...
vũ thị lan chi 19/10/2018 lúc 08:22
Báo cáo sai phạm

đúng rồi em ko đăng ddcj câu trả lời

Đọc tiếp...
Admin (a@olm.vn) CTV 19/10/2018 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Em không thể gửi câu hỏi được. Câu trả lời cũng không hiện lên ạ!

Đọc tiếp...
gv Quản lý 13/04/2015 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

Nếu coi chiều rộng tấm kính nhỏ là 1 phần thì chiều dài của nó là 2 phần

=> Chiều rộng tấm kính to là 2 phần, chiều dài tấm kính to là 4 phần.

Ghép 2 tấm kính thì được hình chữ nhật có chiều rộng 2 phần, chiều dài 5 phần như hình vẽ.

Khi đó hình chữ nhật mới này có thể chia thành 5 x 2 = 10 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có cạnh 1 phần.

Diện tích 1 ô vuông nhỏ là: 90 : 10 = 9 dm2.

Vậy cạnh ô vuông nhỏ là 3 dm (vì 3 x 3 = 9)

Vậy kích thước tấm kính nhỏ ban đầu là 3 dm x 6 dm

Kích thước tấm kính to ban đầu là: 6 dm x 12 dm

Đọc tiếp...
Tu Trinh 27/01/2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Theo đầu bài, coi chiều rộng của tấm kính nhỏ là 1 đoạn thì chiều dài của nó là 2 đoạn như vậy và chiều rộng của tấm kính to cũng là 2 đoạn, khi đó chiều dài của tấm kính to là 4 đoạn như vậy. Nếu bác Hà ghép khít hai tấm kính lại với nhau sẽ được hình chữ nhật ABCD (hình vẽ), trong đó AMND là tấm kính nhỏ, MBCN là tấm kính to. Diện tích ABCD là 90 dm2. Chia hình chữ nhật ABCD thành 10 hình vuông nhỏ, mỗi cạnh là chiều rộng của tấm kính nhỏ thì diện tích của mỗi hình vuông nhỏ là 90 : 10 = 9 (dm2).

 

Ta có 9 = 3 x 3, do đó cạnh hình vuông là 3 dm. Tấm kính nhỏ có chiều rộng 3 dm, chiều dài là 3 x 2 = 6 (dm). Tấm kính to có chiều rộng là 6 dm, chiều dài là 6 x 2 = 12 (dm).

Đọc tiếp...
Trương Lê Hiền Linh 23/02/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

2 010 000 nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: