Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a) Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

160  :  2 = 80 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 3 = 48 ( m )

b) Diện tích của hình chữ nhật đó là :

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích lối đi là :

1536 : 24 = 64 ( m2)

Đáp số : a) Chiều dài : 48 m

                     Chiều rộng : 32 m

                 b) Diện tích lối đi : 64 m2

Đọc tiếp...
nhất sông núi 05/07/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

k mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 17/08/2015 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Chiều dài căn phòng là 2 : (4 - 3) x 4 = 8 (m)

Chiều rộng căn phòng là 8 - 2 = 6 (m)

Diện tích căn phòng là 8 x 6 = 48 (m2)

Diện tích gạch là 2 x 2 = 4 (dm2)

4 dm2 = 0,04 m2

Số viên gạch cần lát là 48 : 0,04 = 1200 (viên)

Đọc tiếp...
bùi thị ánh hồng 19/03/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình chữ có 8 la 910m2 chiều rọng là 25 m.  Tính chiều dài của mảnh vườn 

Đọc tiếp...
phan le thuy tram 26/04/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

1200 viên mình làm rồi

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
Hellevator 09/05/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

a, Cạnh mảnh đất hình vuông là :

    96 : 4 = 24 ( m )

S mảnh đất hình vuông là :

 24 x 24 = 576 ( m2 )

576 m2 cx là S của thửa ruộng hình thang

 Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

576 : 36 = 16 ( m )

b, Tổng độ dài 2 đáy của thửa ruộng hình thang là :

36 x 2 = 72 ( m )

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thnag là :

 ( 72 - 10 ) : 2 = 31 ( m )

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

72 - 31 = 41 ( m )

Vậy a, chiều cao của thửa ruộng hình thang là  : 16 ( m )

b,đáy bé của thửa ruộng hình thang là : 31 m

đáy lớn của thửa ruộng hình thang là : 41 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 16/04/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Cạnh của mảnh đát hình vuông là

96:4=24 m

Diện tích mảnh đấtt hình vuông là

24x24=576 m2

Diện tích hình thang bằng TBC 2 đáy nhân với chiều cao. Chiều cao hình thang là

576:36=16 m

Tổng hai đáy hình thang là

36x2=72 m

Đáy nhỏ hình thang là

(72-10):2=31 m

Đáy lớn hình thang là

31+10=41 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 15/04/2017 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

\(\text{Nửa chu vi là : 140 : 2 = 70 (m) Chiều rộng là : 70 – 50 = 20(m) Diện tích mảnh vườn là : 50 x 20 = 1000(m2) Người ta thu hoạch được là : 1000 : 100 x 1,5 = 15(tạ) Đ/s : 15 tạ rau }\)

Đọc tiếp...
nguyen pham truc ly 27/04/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

   140:2=70(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

   70-50=20(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

   50x20=1000(m2)

Người ta thu hoạch được số kg rau là:

   (1000:100)x1,5= 15(tạ)=1500kg

              Đáp số:1500 kg

Đọc tiếp...
Luyện Ngọc Anh 13/05/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Méo ..... méo ....... tui ko bt làm

Đọc tiếp...
Hikari 25/04/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

chiều cao miếng đất là:

288 x 2 : 32 = 18 (m)

diện tích miếng đất sau khi tăng là:

288 + 72 = 360 (m2)

đáy miếng đất sau khi tăng là:

360 x 2 : 18 = 40 (m)

đáy miếng đất cần phải tăng là:

40 - 32 = 8 (m)

đáp số: 8 m.

Đọc tiếp...
hỏi làm gì 18/05 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

ko tra loi thi thoi

Đọc tiếp...
nguyễn vũ tuấn khang 18/05 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

đụ mẹ mày ta ko có trả lời đâu

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 05/04/2016 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Độ dài thật cạnh AB là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài cạnh AE = BC là:

2,5 x 1000 = 2500 (cm)

2500cm = 25m

Độ dài thật cạnh DE là: 4 x 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ dài thật cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Chu vi mảnh đất là: 50 + 25 + 40 + 30 + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là: 50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là: 30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: Chu vi: 170m   ; Diện tích :1850m2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Linh 25/03/2017 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

chu vi:170m

diện tích:1850m2

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 29/04/2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

chu vi là 170m

diện tích là 1850 m2

Đọc tiếp...
NAU TE 21/04/2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Giải

Chiều rộng bằng 2/3 x 9 = 6m = 60dm

Diện tích nhà bằng 9 x 6 = 54m= 5400dm2

Diện tích một viên gạch bằng 3 x 3 = 9 dm2

Số viên gạch bằng 5400 : 9 = 600 viên

Số tiền mua gạch bằng 12.000 x 600 = 72.000.000 đồng

Đọc tiếp...
kinamoto chizuka 18/05/2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng nền nhà là :

    9 * 2/3 = 6 ( m )

Diện tích nền nhà là :

    9 * 6 = 54 ( m2 )

Đổi 3dm = 0,3 m

Diện tích viên gạch hình vuông là :

    0,3 * 0,3 = 0,09 ( m2 )

Lát căn nhà đó hết số viên gạch là :

    54 : 0,09 = 600 ( vien )

Số tiền mua gạch để lát cả nền nhà đó là :

      600 * 12000 = 72000000 ( dong )

                         D/S : 72000000 dong

Đọc tiếp...
yuuki asuna 18/05/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích nền nhà đó là : 

     9 x ( 9 x \(\frac{2}{3}\)) = 54 ( m2 )

Đổi: 3 dm = 0,3 m

Số viên gạch cần lát là :

      54 : ( 0,3 x 0,3 ) = 600 ( viên )

Số tiền mua gạch để lát cả nền nhà là :

     12 000 x 600 =7 200 000 ( đồng )

                        Đáp số : 7 200 000 đồng

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: