Giúp tôi giải toán


Nguyễn Phúc 31/03/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

                xy=x+y

nên :        xy-(x+y)=0

               xy-x-y    =0

               x(y-1)-y  =0 suy ra x(y-1)-(y-1)=1

                (x-1)(y-1)=1 

ta có

     X - 1

  -1

       1

 

     Y - 1

 -1

       1

 

        X

0

2

 

         Y

0

2

 

 

 

   
Công Chúa Nhỏ 31/03/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

x=0 , y=0

x=2 , y=2

nguyen cong tuan 07/02/2017 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

x y bang 00;22

Nguyễn Ngọc Anh 16/01/2016 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

câu a :

n2-7=n(n+3)-10

Để n(n+3)-10 là bội của n+3 thì n+3 thuộc Ư(10)   *vì n(n+3) chia hết cho n+3*

Mà Ư(10)={-10;-5;-2;-1;1;2;5;10}

Ta có  bảng sau :

    n+3               -10                   -5                       -2               -1                1            2             5             10


     n                  -12                  -8                       -5                -4               -2            -1            2              7

Vậy n thuộc { -12;-8;-5;-4;-2;-1;2;7} thì n2 -7 là bội của n+3

Phạm Nguyễn Hạnh Vy 20/01/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Câu a bạn Nguyễn Ngọc Anh làm sai một chỗ nhé. 

Đây nè: n+3=-10

         =>n=-13.

Ra -12 là sai bạn nhé. Chỉ một chỗ đó thôi. Còn đâu bạn làm đúng hết rồi!

ngonhuminh 11/02/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Câu b khác hoàn câu A nhé.

Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{x}-\frac{y}{3}=\frac{1}{6}\Leftrightarrow\frac{5.3}{3x}-\frac{xy}{3x}=\frac{1}{6}\Leftrightarrow\frac{15-xy}{3x}=\frac{1}{6}\).

Quy đồng mẫu ta được:

\(\frac{15-xy}{3x}=\frac{1.x:2}{6.x:2}\Leftrightarrow\frac{15-xy}{3x}=\frac{0,5x}{3x}\Rightarrow15-xy=0,5x\)

\(\Rightarrow xy+0,5x=15\Leftrightarrow x.\left(y+0,5\right)=15\)

Mà 15=3.5=5.3=1.15=15.1=(-3).(-5)=(-5).(-3)=(-15).(-1)=(-1).(-15)

Lập bảng ra tìm giá trị của x,y

Mr Lazy 14/07/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

c/

\(\left(4y+1\right)\left(8-x\right)=20=1.20=5.4\)

-Nhận xét: 4y+1 là số chia 4 dư 1 nên ta có các trường hợp sau:

\(+4y+1=1\text{ và }8-x=20\Leftrightarrow\left(x;y\right)=\left(-12;0\right)\)

\(+4y+1=5\text{ và }8-x=4\Leftrightarrow\left(x;y\right)=\left(4;1\right)\)

Kết luận: \(\left(x;y\right)=\left(-12;0\right);\left(4;1\right)\)

Cách làm tương tự, đối với các câu a, b, ta chỉ thêm một bước là phân tích 1 vế thành nhân tử, 1 vế là số nguyên.

\(\text{a) }xy=x-y\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(y-1\right)=-1\)

\(\text{b) }x\left(y+2\right)+y=1\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(y+2\right)=3\)

Chu Tuấn Minh 18/07 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Số đó là 2970

Tk mình nha bạn.

Trương Thị Thu Phương 01/04/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

2970 nha

Lê Huy Tùng 26/10/2016 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

mình không biết

Gautam Redo 25/09/2016 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

11^(n+2) + 12^(2n+1) = 121. 11^n + 12 . 144^n

=(133-12) 11^n + 12 . 144^n= 133. 11^n +(144^n-11^n). 12

Ta có: 133. 11^n chia hết cho 133; 144^n - 11^n chia hết cho ( 144-11) 

=> 144^n - 11^n chia hết cho 133

=> 11^(n+2)+12^(2n+1) chia hết cho 133

Nếu anh còn tồn tại 26/06/2017 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Ta có: 11n+2 + 122n+1 = 121.11n + 12.144n = 133.11n + 12.(144n – 11n)

Mà (144n – 11n) ⋮ (144 – 11) nên suy ra: (144n – 11n) ⋮ 133

=> 11n+2 + 122n+1 ⋮ 133 

tk cho mk nhé

chúc bn học tốt

Phan Nguyễn Tùng Anh 26/06/2017 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: 11n+2 + 122n+1 = 121.11n + 12.144n = 133.11n + 12.(144n – 11n)

Mà (144n – 11n) ⋮ (144 – 11) nên suy ra: (144n – 11n) ⋮ 133

=> 11n+2 + 122n+1 ⋮ 133 

huynhnhu 18/07 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a/18 chia het cho 3;27 chia het cho 3;123 chia het cho 3

Nen(18+27+123) chia het cho 3

b/15 chia het cho 3;32 ko chia het cho 3;78 chia het cho 3

Nen (15+32+78) ko chia het cho 3

c/44 ko chia het cho 3;40 ko chia het cho 3;300 chia het cho 3

Nen (44+40+300) ko chia het cho 3

d/11 ko chia het cho 3;33 chia het cho 3;22 ko chia het cho 3

Nen (11+33+22) ko chia het cho 3

giảng thế anh 18/07 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

A = 18 chia hết cho 3 , 27 cũng chia hết 3 và 123 chia hết cho 3 nên tổng các giá trị của biểu thức chia hết cho 3.

B = 15 chia hết cho 3 , 78 cũng chia hết 3 nhưng 32 không chia hết cho 3 nên tổng các giá trị của biểu thức chia hết cho 3.

C = 300 chia hết cho 3 , 44 + 40 = 84 cũng chia hết cho 3 nên tổng các giá trị của biểu thức chia hết cho 3.

D = 33 chia hết cho 3, 11 + 22 = 33 cũng chia hết cho 3 nên tổng các giá trị của biểu thức chia hết cho 3.

Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia, số chia, thương và số dư lần lượt là a, b, c, d. Ta có:
a : b=c (dư d)
 a=c.b+d
(a+15) : (b+5)=c (dư d)
 a+15=c.(b+5)+d
 a+15=c.b+c.5+d
Mà a=c.b+d nên:
a+15=c.b+c.5+d
=c.b+d+15=c.b+c.5+d
 15=c.5
 c=3

nguyen thao linh 24/10/2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Đây là toán lớp 6 thì cach giải đúng theo lứa tuổi của các em phải là:

          Gọi SBC ban đầu là a

                 SC ............. là b     

                Thương là c

                Số dư là r

      Theo đề bài ta có: a= b.c+r (1)

    a+15 = (b+5) . c + r

 => a+15 = b.c+5.c+r (2)

Lấy (2) - (1), ta đc:

(a+15) - a= ( b.c+5.c+r) - ( b.c+r)

=> a+15 - a = b.c+5.c+r-b.c-r

=> 15 = 5.c

=> c=3

Vậy thương là 3.

Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

Tìm thương của phép chia, biết rằng nếu thêm 15 vào số bị chia và thêm 5 vào số chia thì thương và số dư không thay đổi

Gọi số bị chia, số chia, thương và số dư lần lượt là a, b, c, d. Ta có:
a : b=c (dư d)
 a=c.b+d
(a+15) : (b+5)=c (dư d)
 a+15=c.(b+5)+d
 a+15=c.b+c.5+d
Mà a=c.b+d nên:
a+15=c.b+c.5+d
=c.b+d+15=c.b+c.5+d
 15=c.5
 c=3

Đinh Tuấn Việt 13/07/2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Có a chia cho 12 dư 8 => a= 12k +8 
= 4(3k +2) 
vì 4 chia hết cho 4 => 4(3k +2) chia hết cho 4 hay a chia hết cho 4 
Lại có: a = 12k +8 
= (12k +6)+2 
=6(2k +1)+2 
vì 6 chia hết cho 6 => 6(2k+1) chia hết cho 6 => 6(2k +1) +2 chia cho 6 dư 2 
=> 6(2k+1) ko chia hết cho 6 
=> a ko chia hết cho 6

Nguyễn Anh Tú 18/04/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

ta có:

\(A=2n^2-n+2=2n^2+n-2n-1+3\)

\(=n\left(2n+1\right)-\left(2n+1\right)+3\)

\(=\left(n-1\right)\left(2n+1\right)+3\)

để \(A⋮2n+1\)thì\(3⋮2n+1\)

\(\Leftrightarrow2n+1\in U_{\left(3\right)}=\left\{-1;1;-3;3\right\}\)

\(\Rightarrow2n\in\left\{-2;0;-4;2\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-1;0;-2;1\right\}\)

VẬY...

phuc 07/11/2016 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

n là bao nhiêu cũng được vì 2n2- n+2 chia cho 2n+1 được n-1 mà

Katherine Lilly Filbert 12/07/2015 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

a) n+6 chia hết cho n+2

=> (n+2)+4 chia hết cho n+2

Mà n+2 chia hết cho n+2

Nên 4 chia hết cho n+2

=> n+2 \(\inƯ\left(4\right)=\left\{1;2;4\right\}\)

=> n \(\in\left\{0;2\right\}\)

Các câu còn lại tự làm nhé

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: