Giúp tôi giải toán và làm văn


러닝 맨 14 tháng 7 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

https://moon.vn/hoi-dap/dot-chay-hoan-toan-1-mol-ruou-no-x-can-dung-vua-du-35-mol-o2-cong-thuc-phan-tu-cua-x-633973

bạn tham khảo link

viết ra dài lắm!

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Câu 4 :

Không có số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Mk làm câu 5 Trước nha !

Tổng sau không chia hết cho 5 vì, không có số hạng nào trong tổng hia hết cho 5.

Chúc bạn hok tốt !

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 1 tháng 7 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(\hept{\begin{cases}\overline{abc}=x\\\overline{def}=y\end{cases}}\)

Có: \(\overline{xy}-\overline{yx}=10\left(x-y\right)-\left(x-y\right)=9\left(x-y\right)\)

Vì \(9\left(x-y\right)⋮2010\)

nên: \(\left(x-y\right)⋮670\)

Tức: \(\left(\overline{abc}-\overline{def}\right)⋮670\)

Do đó: \(\overline{abc}-\overline{def}\in BCNN\left(670\right)=\left\{670;1340;...\right\}\)

Vì x,y là số có 3 chữ số nên có: \(\overline{abc}-\overline{def}=670\)

Tức có: \(\overline{abc}>771\&x>y\)

Có: \(100\left(a-d\right)+10\left(b-e\right)-600-70=0\)

\(\Leftrightarrow100\left(a-d-6\right)+10\left(b-e-7\right)=0\)

\(\hept{\begin{cases}a-d=6\\b-e=7\\c=f\end{cases}\left(a>6;b\ge7\right)}\)

Giả sử: a=9 thì d=3 thì tổng a và d lớn nhất nên chọn

Từ đó: b=8 và e=1 thì tổng b và e lớn nhất

Suy ra: c=f=7

Vì thế: \(\hept{\begin{cases}abc=987\\def=317\end{cases}\Rightarrow}abc+def=1304\)

Max là 1304

Làm bừa xem có đúng k nhỉ

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 1 tháng 7 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Mình xem đáp án là 1328 với lại mình gõ nhầm;

abcdef là 2 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Biết abcdef - defabc chia hết cho 2010. Tìm giá trị lớn nhất của abc + def .

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 1 tháng 7 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Có: \(x+y\le\sqrt{2\left(x^2+y^2\right)}\)  (dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x=y)

Đặt: \(\hept{\begin{cases}abc=x\\def=y\end{cases}}\)Như vậy x+y đạt GTLN khia và chỉ khi x=y do x không ràng buộc khác y

Thật vậy với x=y thì\(abcdef-defabc=0\)chia hết cho 2010

Vì x,y là 2 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thức không ràng buộc x khác y

Nên: \(x=y=987\)

Max x+y=\(\sqrt{4\cdot987^2}=1974\)

Không viết đúng không

:v

Đọc tiếp...
☆TRẦN TUẤN NAM☆ 30 tháng 6 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là:

{\displaystyle F(n):=\left\{{\begin{matrix}1\,,\qquad \qquad \qquad \quad \,\ \ \,&&{\mbox{khi }}n=1\,;\ \ \\1,\qquad \qquad \qquad \qquad \,&&{\mbox{khi }}n=2;\ \ \,\\F(n-1)+F(n-2)&&{\mbox{khi }}n>2.\end{matrix}}\right.}2.\end{matrix}}\right.}" class="mwe-math-fallback-image-inline">
Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 20 tháng 7 2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{2}-\frac{2}{y}=\frac{1}{2}\)

\(\frac{2}{y}=\frac{x}{2}-\frac{1}{2}=\frac{x-1}{2}\)

=>y(x-1)=2*2=4

y1-12-24-4
x-14-42-21-1
x5-33-10-2

 

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 20 tháng 7 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{2}-\frac{2}{y}=\frac{xy}{2y}-\frac{4}{2y}=\frac{xy-4}{2y}=\frac{1}{2}\)

=> (xy-4).2=2y

=>2xy-8=2y

=>2xy-2y=8

=>2y.(x-1)=8

Ta thấy: 8=1.8=-1.(-8)=2.4=-2.(-4)

Vì x,y ngưyên.

=>2y,x-1 nguyên.

Ta có bảng sau:

 

2y

-1

-8

1

8

-2

-4

2

4

y

-1/2

-4

1/2

4

-1

-2

1

2

x-1

-8

-1

8

1

-4

-2

4

2

x

-7

0

9

2

-3

-1

5

3

Vậy (x,y)=(-4,0),(4,2),(-1,-3),(-2,-1),(1,5),(2,3)

l-i-k-e cho mình nha bạn.

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 25 tháng 6 2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

 Gọi 3 số nguyên liên tiếp lần lượt là (a - 1), a, (a + 1) 
****chứng minh: (a - 1)^3 + a^3 + (a + 1)^3 chia hết cho 9 
(a - 1)^3 + a^3 + (a + 1)^3=a^3 - 3a^2 + 3a - 1 + a^3 + a^3 + 3a^2 + 3a +1 = 3a^3 + 6a 
= 3a(a^2 + 2) = 3a(a^2 - 1) + 9a 
= 3(a - 1)a(a + 1) + 9a 
vì tíck của 3 sôd tự nhiên liên tiếp chia hhết cho 3 nên 3(a - 1)a(a + 1) chia hết cho 9 
Mặt khác 9a chia hết cho 9 nên 
==>3(a - 1)a(a + 1) + 9a 

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 27 tháng 6 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

 Gọi 3 số nguyên liên tiếp lần lượt là (a - 1), a, (a + 1) 
****chứng minh: (a - 1)^3 + a^3 + (a + 1)^3 chia hết cho 9 
(a - 1)^3 + a^3 + (a + 1)^3

=a^3 - 3a^2 + 3a - 1 + a^3 + a^3 + 3a^2 + 3a +1

= 3a^3 + 6a 
= 3a(a^2 + 2)

= 3a(a^2 - 1) + 9a 
= 3(a - 1)a(a + 1) + 9a 
vì tíck của 3 sôd tự nhiên liên tiếp chia hhết cho 3 nên 3(a - 1)a(a + 1) chia hết cho 9 
Mặt khác 9a chia hết cho 9 nên 
=>3(a - 1)a(a + 1) + 9a 
hay ta đc điều phải chứng minh 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25 tháng 6 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Oggy    copy

Đọc tiếp...
Dương Khánh Thư 14 tháng 2 2016 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

ta co : a2-1 = (a+1) . (a-1)

p>3 nen p la so le .suy ra a+1 va a-1 la hai so chan lien tiep nen chia het cho 2.4=8

lai co p>3 nen a+1 hoac a-1 chia het cho 3

ma (3,8)=1 va 3.8=24

suy ra a^2-1 chia het cho 24

Đọc tiếp...
L.i.ê.m s.ỉ g.ì t.ầ.m n.à.y 25 tháng 6 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

xếp thành hàng 12, 15, 18 hàng đều thừa 5 học sinh
=> x-5 thuộc BC (12; 15; 18) và 200 < x - 5 < 400
BCNN (12; 15; 18)
12= 2^2.3
15= 3.5
18= 2.3

BCNN (12; 15; 18) = 2^2.3^2.5 = 4.9.5 = 180
BC (12; 15; 18) = B(180) = {0;180;360;540;......}
mà 200 < x - 5 < 400
nên x - 5 = 360
x = 360 + 5 = 365
 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 20 tháng 11 2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

xếp thành hàng 12, 15, 18 hàng đều thừa 5 hs
=> x-5 thuộc BC (12; 15; 18) và 200<x-5<400
BCNN (12; 15; 18)
12= 2^2.3
15= 3.5
18= 2.3
2
BCNN (12; 15; 18) = 2^2.3^2.5 = 4.9.5 = 180
BC (12; 15; 18) = B(180) = {0;180;360;540;......}
mà 200<x-5<400
nên x-5=360
x= 360+5= 365
vậy số học sinh khối 6 đó là 365 h

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 3 tháng 7 2015 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

 6x+11y chia hết cho 31

=> 6x + 11y + 31y chia hết cho 31 (vì 31y cũng chia hết cho 31)

=> 6x + 42y chia hết cho 31

=> 6(x+7y) chia hết cho 31

 Vì 6 và 31 nguyên tố cũng nhau nên x+7y buộc phải chia hết cho 31 (ĐPCM)

 

Đọc tiếp...
nguyễn thu phương 18 tháng 2 2018 lúc 8:17
Báo cáo sai phạm

bạn phan ngọc thạch chưa nói điều ngược lại

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Anh 19 tháng 11 2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Vì 6x+11y chia hết cho 31 nên 5(6x+11y)=30x +55y chia hết cho 31

=>(30x+55y) + (x+7y) chia hết cho 31

=>31x +62y chia hết cho 31

Mình chỉ giúp bạn đến đây thôi ; phần còn lại thì bạn tự làm nhé ! Nếu suy nghĩ mãi ko ra thì mình sẽ giúp nốt cho.

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 7 tháng 8 2015 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là a.theo bài ra ta có:

a chia 3 dư 2

=>a+1 chia hết cho 3

a chia 5 dư 4

=>a+1 chia hết cho 5

=>a+1 chia hết cho 3;5

=>a+1 chia hết cho 15

=>a+1=15k

a<100=>a+1<101

=>15k<101

=>k<7

vì a lớn nhất =>a+1 lớn nhất

=>k lớn nhất

=>k=6

=>a+1=90

=>a=89

vậy a=89

 

Đọc tiếp...
vu bao quynh 7 tháng 8 2015 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

Chia cho 5 dư 4 thì tận cùng là 4 hoặc 9

Vậy nếu là số lớn nhất thì lấy tận cùng bằng 9 ta cố số 89

Vì nếu tận cùng bằng 4 thì ta có số 74

 

Đọc tiếp...
Phạm Minh Thư 21 tháng 6 2018 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là A 

A chia cho 3 dư 2 nên (A + 1) chia hết cho 3. 

A chia cho 5 dư 4 nên (A + 1) chia hết cho 5. 

Nên (A + 1) vừa chia hết cho 3 và cho 5. (A + 1) lớn nhất để vừa chia hết cho 3, 5 là 90. 

Vậy A = 90 – 1 = 89 A= 89

Đọc tiếp...
★๖ۣۜOηℓĭηε๖ۣۜMαтɦ★ ( Team Gà Công Nghiệp ) 10 tháng 5 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{13}{x-5}\)

Vì \(13⋮\left(x-5\right)\)hay \(\left(x-5\right)\)là \(Ư\left(13\right)=\left\{\pm1;\pm13\right\}\)

Do đó :

x - 51-113-13
x6418-8

Vậy ...................

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱℒεø★ ( Team Gà Công Nghiệp ) 10 tháng 5 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

\(\frac{13}{x-5}\)

Để x là số nguyên thì x - 5 \(\in\) Ư(5)\(\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

x - 5 = 1 => x = 1 + 5 = 6

x - 5 = -1 => x = (-1) + 5 = 4

x - 5 = 5 => x = 5 + 5 = 10

x - 5 = -5  => x = (-5) + 5 = 0

Vậy x \(\in\){6;4;10;0} thì x là số nguyên

Cách này là cách đúng nha

Đọc tiếp...
Lê Hương Lan 3 tháng 5 2016 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Dễ mà bạn

Để 13 phần x-5 có giá trị nguyên thì:

13 chia hết cho x-5 nên x-5 thuộc ước của 13 ước của 13 gồm +-1;+-13

RỒI TỪ ĐÓ LẬP BẢNG GIÁ TRỊ VÀ TÌM X BÌNH THƯỜNG. !!!!!!!!!!

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 7 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là a

a chia cho 8 dư 5 => a + 3 chia hết cho 8 => a +  3 + 24 = a + 27    chia hết cho 8

a chia cho 11 dư 6 => a + 5 chia hết cho 11 => a + 5 + 22 = a + 27 chia hết cho 11

=> a + 27 chia hết cho 11 và 8

=> a+ 27 \(\in\)B (8;11) = B (88) = {0; 88; 176;...}

Vì a là số nhỏ nhất có 3 chữ số nên a + 27 nhỏ nhất

chọn a + 27 = 176 => a = 176 - 27 = 149

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 2 tháng 7 2015 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt trả lời như 0 í

Đọc tiếp...
Phan Văn An 10 tháng 5 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

đó là 149

Đọc tiếp...
Bùi Đình Nam 17 tháng 3 2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

x=14 y=2

Đọc tiếp...
Vũ Đỗ Đình Đạt 17 tháng 3 2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x= 14

y=2

Đọc tiếp...
Hiếu Nguyễn Trọng 6 tháng 1 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

y = 18

x = 2

bấm đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 26 tháng 6 2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó là a và b.

a - b = 133 nên a = 133 + b

Ta có a : b = 4 dư 19

=> a = 4b + 19

=>  133 + b = 4b + 19

Cùng bớt b + 19 của cả 2 vế được :

114 = 3b

=> b = 38 => a = 38 + 133 = 171

             Vậy số bị chia là 171 và số chia là 38

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

276 chia A dư 36=>276-36=240 chia hết cho A

453 chia A dư 21=>453-21=432 chia hết cho A

Điều kiện: A thuộc N*

Ta tìm ƯCLN(240,432)

240=24.3.5

432=24.33

Suy ra BCNN(240,432)=24.3=48

Vậy A= 48

 

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 6 tháng 8 2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 276:A dư 36 =>> A>36 ,
453:A dư 21 =>> A>21 
=> A>36
Ta có: 276 = A.x + 36 vs x,y thuộc N
Và: 453 = A.y + 21
=> A>36 và A.x = 240 , Ay = 432
=> A>36
x<6.7 
y<12
và: x/y = 240/432 = 5/9
=>> A>36
x<= 6 
y<= 11
Và: x/y = 240/432 = 5/9

Chọn được  x = 5, y = 9.
x=5 =>> A = 240/5= 48 thỏa mãn điều kiện
Vậy A = 48

 

 

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A=48     

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Đức 9 tháng 4 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

3/Đặt 2007ab=k2 (k thuộc N*)

=>200699<k2<200800

=>4472<k2<4492

=>k=448=>2007ab=200704

Vậy a=0 và b=4

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Đức 9 tháng 4 2017 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

2/ Ta có : a+b=c+d

=>d=a+b-c

Vì a.b=c.d+1 Nên ab-cd=1

Mà d= a+b-c nên ta có:

ab-c(a=b-c)=1

=>ab-ac-bc+c^2

=>a(b-c)-c(b-c)=1

=>a-c=b-c

=>a=b

Đọc tiếp...
Phạm Văn Toản 19 tháng 4 2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

1) phan so can tim la 140/99

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 6 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 
(a-4) chia hết cho 7 
(a-5) chia hết cho 9 
=> 2a-6 chia hết cho 5 
2a-8 chia hết cho 7 
2a-10 chia hết cho 9 
=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 
Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 
=> a=158

Vậy số cần tìm là 158

Đọc tiếp...
๖ۣۜŤOP✮1 {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 24 tháng 5 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 9 dư 5 , chia cho 7 dư 7 và chia cho 5 dư 3 là 158

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜĐủ★彡 24 tháng 5 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

gọi sct là a

ta có

a-3 chia hết cho 5=>2a-6 chia hết 5=>2a-1 : hết cho 5

a-4 chia hết cho 7=>2a-8 chia hết 7=>2a-1 : hết cho 7

a-5 chia hết 9=>2a-10 chia hết 9=>2a-1 : hết cho 9

mà a nn=>2a-1 nn=>2a-1=bcnn(5,7,9)=315

=>a=158

Đọc tiếp...
Gudetama_Đức Phật và Nàng 23 tháng 10 2016 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Đặt abc = A

 Do A chia hết cho 37 => 10A chia hết cho 37

                                   => 10 . abc chia hết cho 37

                            => 10 ( 100a + 10b + c ) chia hết cho 37

                                   => 1000a + 100b + 10c chia hết cho 37

                        => ( 100b + 10c + a ) + 999a chia hết cho 37

                                   => bca + 999a chia hết cho 37 ( vì 999a cx chia hết cho 37 )

                 => bca chia hết cho 37 ( đpcm )

Đọc tiếp...
At the speed of light 23 tháng 10 2016 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

185 nhé

tk nhé

ai k mình mình k lại

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 18 tháng 5 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

         a/b :18/35 = a/b. 35/18 = 35a/18b và a/b :8/15 = a/b. 15/8 = 15a/8b 

Do 35a/18b và 15a/8b thuộc N nên 35a chia hết cho 18b và 15a chia hết cho 8b 
lại có UC(35,18)=1 và UC(15,8)=1=> a là bội chung của 18 và 8 
và b là ước chung của 35 và 15 . Do a/b nhỏ nhất => a=BCNN(18,8) = 72 
và b=UCLN(35,15) = 5 => tổng a+b = 77

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: