Giúp tôi giải toán và làm văn


Dung Viet Nguyen 42 phút trước (13:37)
Báo cáo sai phạm

4x + 3 chia hết cho 2x - 1

=> ( 4x - 2 ) + 5 chia hết cho 2x - 1

=> 2 ( 2x - 2 ) + 5 chia hết cho 2x - 1

mà 2 ( 2x - 2 ) chia hết cho 2x - 1

=> 5 chia hết cho 2x - 1

=> 2x - 1 thuộc Ư(5) = { -5 ; -1 ; 1 ; 5 }

Ta có :

2x - 1-5-115
2x-4026
x-2013

:D 

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 49 phút trước (13:30)
Báo cáo sai phạm

4x + 3 \(⋮\) 2x - 1 <=> 2(2x - 1) + 5 \(⋮\) 2x - 1

=> 5 \(⋮\) 2x - 1 (vì 2(2x - 1) \(⋮\) 2x - 1)

=> 2x - 1 \(\in\) Ư(5) = {1; 5}

2x - 1 = 1 => 2x = 2 => x = 1

2x - 1 = 5 => 2x = 6 => x = 3

Vậy x \(\in\) {1; 3}

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 56 phút trước (13:23)
Báo cáo sai phạm

mk cho bài kham khảo nha :

4x+3 chia hết cho 2x-1
=> 4x-2+5 chia hết cho 2x-1
=> 2(2x-1)+5 chia hết cho 2x-1
mà 2(2x-1) chia hết cho 2x-1
=> 5 chia hết cho 2x-1

=>\(2x-1\inƯ\left(5\right)=\left(1;5\right)\)

=> \(2x\in\left(2;6\right)\)

=> \(x\in\left(1;3\right)\)

:D

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 16/01/2016 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

câu a :

n2-7=n(n+3)-10

Để n(n+3)-10 là bội của n+3 thì n+3 thuộc Ư(10)   *vì n(n+3) chia hết cho n+3*

Mà Ư(10)={-10;-5;-2;-1;1;2;5;10}

Ta có  bảng sau :

    n+3               -10                   -5                       -2               -1                1            2             5             10


     n                  -12                  -8                       -5                -4               -2            -1            2              7

Vậy n thuộc { -12;-8;-5;-4;-2;-1;2;7} thì n2 -7 là bội của n+3

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Hạnh Vy 20/01/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Câu a bạn Nguyễn Ngọc Anh làm sai một chỗ nhé. 

Đây nè: n+3=-10

         =>n=-13.

Ra -12 là sai bạn nhé. Chỉ một chỗ đó thôi. Còn đâu bạn làm đúng hết rồi!

Đọc tiếp...
ngonhuminh 11/02/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Câu b khác hoàn câu A nhé.

Đọc tiếp...
Tôn Quang Tấn 10/12/2014 lúc 01:19
Báo cáo sai phạm

\(y=\frac{11....1}{33....3}=\frac{111}{3}\frac{111}{3}...............\frac{111}{3}\) 

mặt khác 111/3=37 là 1 số nguyên tố do đó 37^n không chia hết cho 3 

do đó x sẽ gồm 300 số 1

Đọc tiếp...
Takishama Kei 16/12/2014 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

Cam on to cham chan qua, giai cach khac hay hon ban a !

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triều 15/12/2014 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

thank you very much vậy nè

Đọc tiếp...
Trần cẩm vân 19/03/2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

đề bài của bạn chưa được rõ lắm

Đọc tiếp...
chunguyenhaianh 13/09/2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

bài này làm dễ nhưng viết lâu

mình làm 1 phút xong bài này ở vở

Đọc tiếp...
haitacthongmurom 31/03/2017 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

câu hỏi ko rõ

Đọc tiếp...
kaitovskudo 03/12/2014 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Ta có: 125=25.5 => 555..5 phải phân tích ta thành tích 2 số 1 số chia 5 cho 5, số còn là chia hết cho 25. Ta có 5555...5= 111...1. Mà 111...1 có tận cùng là 11 k chia hết cho 25 => 555...5 k chia hết cho 25. Ta có tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hằng chẵn chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11 mà 555...555 có 2n chữ số => số chữ số hàng lẻ = số chữ số hàng chẵn => hiệu =0 chia hết cho 11( đpcm)

Đọc tiếp...
Big Boss 06/08/2016 lúc 07:51
Báo cáo sai phạm

Ta có:

abcd=1000a+100b+10c+d=986a+87b+14a+13b+10c+d=29.(34a+3b)+(14a+13b+10c+d)

=>14a+13b+10c+d chia hết cho 29

ta lại có

a+3b+9c+27d=29.(a+b+c+d)-(28a+26b+20c+2d)=29(a+b+c+d)-2(14a+13b+10c+d)

vì 29(a+b+c+d) chia hết cho 29 và 2(14a+13b+10c+d) cũng chia hết cho 29

=>a+3b+9c+27d chia hết cho 29 (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 30/06/2015 lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

\(p^2-1=\left(p+1\right)\left(p-1\right)\)

trước hết p là số lẻ nêm p-1 và p+1 là 2 số chẵn liên tiếp nên chia hết cho 2*4=8

mặt khác p>3 nên p-1 hoặc p+1 chia hết cho 3

(3;8)=1 nên suy ra đpcm

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 04/04/2017 lúc 05:42
Báo cáo sai phạm

Giả sử p là số nt nào đó lớn hơn 3

rồi đi so sánh

~~~~~ Chúc bạn học tốt ~~~~~

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 27/03/2016 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

vì p>3 nên p có dạng p=3k+1 hoặc p=3k+2 
với p=3k+1 thì p^2-1=(p+1)(p-1)=(3k+2)3k chia hết cho 3 
với p=3k+2 thì p^2-1=(p+1)(p-1)=(3k+3)(3k+1) chia hết cho 3 
vậy với mọi số nguyên tố p>3 thì p^2-1 chia hết cho 3 (1) 
mặt khác cũng vì p>3 nên p là số lẻ =>p+1,p-1 là 2 số chẵn liên tiếp 
=>trong hai sô p+1,p-1 tồn tại một số là bội của 4 
=>p^2-1 chia hết cho 8 (2) 
từ (1) và (2) => p^2-1 chia hết cho 24 với mọi số nguyên tố p>3

Đọc tiếp...
Trần Minh Tiến 21/02/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Ta có:  =

Điều kiện đúng a ≠  -1   ( 0,25 điểm).

Rút gọn đúng cho  0,75 điểm.

b.Gọi d là ước chung lớn nhất của  a2 + a – 1 và a2+a +1               

Vì a2 + a – 1 =  a(a+1) – 1   là số lẻ nên d là số lẻ

Mặt khác, 2 =  [ a2+a +1 – (a2 + a – 1) ]  d

Nên d = 1 tức là a2 + a + 1  và a2 + a – 1   nguyên tố cùng nhau.     

Vậy biểu thức A là phân số tối giản. 

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 17/05/2015 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

\(p^2-1=p^2+p-p-1=\left(p^2+p\right)-\left(p+1\right)=p\left(p+1\right)-\left(p+1\right)=\left(p-1\right).\left(p+1\right)\)

p là số nguyên tố >3 =>p là số lẻ =>p-1;p+1 là 2 số chẵn liên tiếp=>(p-1)(p+1) chia hết cho 8

p là số nguyên tố >3 =>p=3k+1;3k+2

với p=3k+1=>(p-1)(p+1)=(3k+1-1)(p+1)=3k(p+1) chia hết cho 3 (1)

với p=3k+2 =>(p-1)(p+1)=(p-1)(3k+2+1)=(p-1)(k+1)3 chia hết cho 3 (2)

từ (1);(2) =>\(p^2-1\)chia hết cho 3;8

mà (3;8)=1\(\Rightarrow p^2-1\)chia hết cho 24

=>đpcm

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 17/05/2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

 P^2 – 1 = (p+1)(p -1) Vì p là nguyên tố > 3 => p lẻ => P+1 và p -1 là 2 số chẵn liên tiếp nên (p + 1 ) (p – 1) 8 Mặt khác (p + 1 ), (p – 1) , p là 3 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 3 =>p +1 hoặc p – 1 chia hết cho 3 => (p + 1 ) (p – 1) 3 Mà (3,8) =1 => p^2 -1 chia hết cho 24

Đọc tiếp...
Giap Nguyen Nguyen 04/04/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

nếu p^2 chia hết cho 3 

Xét số nguyên tố khi chia cho 3. Ta có p=3k+1 hoặc p=3 k +2

+ Nếu p=3k+1 thì p^2-1=(3k+1)^2=9k^2+6k chia hết cho 3

+ Nếu p=3k+2 thì p^2-1=(3k+2)^2=9k^2+12k chia hết cho 3

Vậy....

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 06/08/2015 lúc 05:27
Báo cáo sai phạm

p là số ngyên tố lớn hơn 3=>p không chia hết cho 3

=>p2=3k+1

=>p2-1=3k+1-1=3k chia hết cho 3

=>đpcm

Đọc tiếp...
Đoàn Văn Toàn 16/01 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

p là số nguyễn tố lớn hơn 3 suy ra p không chia hết cho 3 

Đọc tiếp...
Nguyễn Viết Minh Công 10/04/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 27/07/2015 lúc 08:35
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là a

a chia cho 4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 4 => a+ 25 chia hết cho 4

a chia 17 dư 9 => a+ 8 chia hết cho 17 => a + 25 chia hết cho 17

a chia cho 19 dư 13 => a + 6 chia hết cho 19 => a+ 25 chia hết cho 19

=> a+ 25 chia hết cho 4;17;19

a nhỏ nhất nên a + 25 nhỏ nhất => a+ 25 = BCNN (4;17;19) = 4.17.19 = 1292 => a = 1292 - 25 = 1267

b) a + 25 = 1292 => a + 25 chia hết cho 1292 => a chia cho 1292 dư 1292 - 25 = 1267

Đọc tiếp...
nguyển thị quỳnh nga 22/03/2016 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

1267 nhé kết bạn với mình đi

Đọc tiếp...
robert lewandoski 01/06/2015 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2(k \(\in\) N)

Nếu q=3k+1 thì p=3k+3 nên p chia hết cho 3.Loại vì p là số nguyên tố lớn hơn 3.

Khi q=3k+2 thì p=3k+4

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ

Ta có p+q=6(k+1), chia hết cho 12 vì k+1 chẵn

Vậy số dư khi chia p+q cho 12 =0

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 01/06/2015 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

p;q là các số nguyên tố >3 =>q=3k+1;3k+2

xét q=3k+1 =>p=3k+3=3(k+1) chia hết cho 3   (trái giả thuyết)

=>q=3k+2=>p=3k+2+2=3k+4

=>p+q=3k+2+3k+4=6k+6=6(k+1)

q= 3k+2 không chia hết cho 2

=>3k không chia hết cho 2

=>k không chia hết cho 2

=>k+1 chia hết cho 2=>k+1=2a

=>p+q=6(k+1)=6.2a=12a chia hết cho 12

vậy p+q chia hết cho 12

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 30/03/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2﴾k ∈ N﴿

Nếu q=3k+1 thì p=3k+3 nên p chia hết cho 3.

Loại vì p là số nguyên tố lớn hơn 3.

Khi q=3k+2 thì p=3k+4 Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ

Ta có p+q=6﴾k+1﴿, chia hết cho 12 vì k+1 chẵn

Vậy số dư khi chia p+q cho 12 =0 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: