Giúp tôi giải toán


Doraeiga CTV 10 giờ trước (14:13)

Ta có :

Khi 3698 - 26 = 3672 chia hết cho số chia .

Khi 736 - 56 = 680 chia hết cho số chia .

Vậy số chia thuộc ƯC (3672;680)

Vậy ƯC (3672;680) = {1;2;4;8;17;34;68;136;...}

Mà số bị chia lại nhỏ hơn 100 

=> Số chia là 68

                      Đáp số : 68

bui thi lan phuong 10 giờ trước (14:17)

ta co

3698-26=3672,736-56=680

ta tim(3672,680) thi co 68 la so co 2 c/s va chi minh so do co 2 c/s 

vay so chia la 69

dd/s:68

k mik nhes

nguyễn hà vy 14 giờ trước (10:23)

số đó là 121 bạn nhé

chúc bạn học tốt

Lê Hồng Nhung 14 giờ trước (10:21)

Gọi số cần tìm là a(a\(\varepsilon\)N*)
Ta có: a chia 3 dư 1=>a-1 chia hết cho 3(1)
          a chia 4 dư 1=>a-1 chia hết cho 4(2)
          a chia 5 dư 1=>a-1 chia hết cho 5(3)
Từ (1);(2) và(3)=> a-1\(\varepsilon\)BC(3;4;5)
Ta có:3=3
         4=22
            
5=5
=> BCNN(3;4;5)=3.22.5=60
=>a-1\(\varepsilon\)B(60)={0;60;120;..}
=>a\(\varepsilon\){61;121;...}
Mà a chia hết cho 7=> a\(\varepsilon\)B(7)={0;7;14;...}
=> a=427
Mik nghĩ vậy thôi nhá!!!
            
         

Trương Minh Trọng Hôm qua lúc 19:12

Số chẵn cần tạo có dạng \(\overline{2754abc}\) (với điều kiện a, b, c là những số không âm) nhưng theo đề bài thì c phải là số chẵn và chia cho 5 và 9 đều dư 1 nên c chỉ có thể bằng 6.

Do đó số cần tạo trở thành \(\overline{2754ab6}\)

Mặt khác: theo dâu hiệu chia hết cho 9 ta có: \(\left(2+7+5+4+a+b+6-1\right)⋮9\Leftrightarrow\left(23+a+b\right)⋮9\)

\(\Rightarrow a+b=4\)hoặc \(a+b=13\)(điều kiện *)

Giải ra ta được các cặp số (a;b) thỏa mãn là (1;3), (3;1)

Các cặp (a;b) = (0;4), (2;2), (4;0), (4;9), (5;8), (6;7), (7;6), (8;5), (9;4) thỏa mãn (điều kiện *) nhưng không thỏa mãn điều kiện đề bài nên bị loại

Vậy 3 chữ số \(\overline{abc}\)được viết vào bên phải số 2754 để được một số chẵn có 7 chữ số khác nhau sao cho khi chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1 là \(\overline{136}\)và \(\overline{316}\)(các số được tạo tương ứng là 2754136 và 2754316)

Cô nàng Cự Giải 6 giờ trước (18:22)

cảm ơn các bạn nhé

Trịnh Hữu An Hôm qua lúc 19:02

xin lỗi mình nhầm nha

Tran Thao nguyen 06/09/2014 lúc 09:51

Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 1 viết là:3k+1(k thuộc N)

Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 2 viết là: 3k + 2(k thuộc N)

Lưu ý : Nhớ viết thuộc bằng kí hiệu nha bạn

Cửu vĩ linh hồ Kurama 14/09/2016 lúc 19:31

3k+1(k thuoc N)

3k+2(k thuoc N)

k mình nha các bạn do mình đang vội nên ghi đáp án thôi sorry!!!hôm nay mình mới học bài đó nha!!!!

quách anh thư 19/06 lúc 08:12

3k+1 k thuộc N

3k+2 k thuộc N

Đinh Tuấn Việt 26/06/2015 lúc 15:22

Trong phép chia cho 3 : số dư có thể là 0 ; 1 ; 2

Trong phép chia cho 4 : số dư có thể là 0 ; 1 ; 2 ; 3

Trong phép chia cho 5 : số dư có thể là 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4

nguyen thi viet vinh 26/06/2015 lúc 15:24

thanks các pn nhìu nha

 

robert lewandoski 04/05/2015 lúc 20:05

Ta có:n+2 chia hết cho n-1

Mà n+2=(n-1)+3 chia hết cho n-1

Nên 3 chia hết cho n-1

=>n-1 thuộc Ư(3)

=>n-1={-1;1;-3;3}

Bạn tự xét trường hợp ra nhé

n={0;2;-2;4}

1 đ ú n g nha

Hoàng Khương Duy 20/11/2016 lúc 16:25

Ta có:

\(n+2=n-1+3\)

Vì \(n-1\)chia hết cho \(n-1\)

nên để \(n+2\)chia hết cho \(n-1\)thì \(3\)phải chia hết cho \(n-1\)

\(\Rightarrow n-1\in\left\{1;3\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{2;4\right\}\)

gv 16/09/2014 lúc 08:09

a = b.4 + 35

=> b = (a-35)/4 ≤ (200 - 35)/4 = 165/4 < 168/4 = 42

Mặt khác: số dư là 35 => số chia b > 35

Vậy 35 < b < 42 => b có thể là 36; 37; 38; 39; 40; 41

Khi đó a sẽ lần lượt là (a = b.4 + 35): 179;  183; 187; 191; 195; 199

 

Lê Quang Tuấn Kiệt 22/06 lúc 06:59

\(\text{a = b.4 + 35}\)

=> b = \(\frac{\text{(a-35)}}{4}\)\(\le\frac{\text{ (200 - 35)}}{4}\) = \(\frac{165}{4}\) < \(\frac{168}{4}\)\(\text{ = 42}\)

Mặt khác:\(\text{ số dư là 35}\) =>\(\text{ số chia b}\) >\(\text{ 35}\)

Vậy\(\text{ 35}\) < b < \(\text{42}\) => b có thể là \(\text{36; 37; 38; 39; 40; 41}\)Khi đó a sẽ lần lượt là (\(\text{a = b.4 + 35}\)):\(\text{ 179; 183; 187; 191; 195; 199 }\)

Thành viên 21/06 lúc 20:34

Co Gai De Thuong

A = 2 + 22 + 23 + ... + 299 + 2100

   = ( 2 + 22 + 23 + 24 + 25 ) + ... + ( 296 + 297 + 298 + 299 + 2100 )

   = 2 x ( 1 + 2 + 22 + 23 + 24 ) + ... + 296 x  ( 1 + 2 + 22 + 23 + 2)

   = 2 x      31                          + ... +  296 x 31

   = 31 ( 2 + ... + 296 )

Vậy A chia hết cho 31       

Thành viên 21/06 lúc 20:25

Co Gai De Thuong

C=2+22+23+...+299

C=(2+22+23+24+25)+...+(296+297+298+299+2100)

C=2(1+2+22+23+24)+...+296(1+2+22+23+24)

C=2.31+...+296.31

C = 31(2+...+296) chia hết cho 31

le bao truc 21/06 lúc 19:57

Ah mik nhầm bước 3 nhé
Sửa thành
\(A=2\left(1+2+2^2+2^3+2^4+2^5\right)+...+\left(1+2+2^2+2^3+2^4+2^5.2^{96}\right)\)
 

Đoàn Trọng Thái 02/11/2014 lúc 22:08

Chia hết cho 48 thì vẫn chia hết cho 24, số dư khi chia cho 48 là 41 thì 41 chia cho 24 sẽ dư 41-24 = 17

Số đó chia cho 24 sẽ dư 17

Tôn Nữ Mỹ Duyên 02/07/2016 lúc 20:24

Chỉ cần lấy 41-24 là ra rồi

17 đó bn 

k mình nhé!

Công chúa Ánh Sáng 04/12/2016 lúc 11:20

số dư là 17

tk mk

mk tk lại

hứa luôn

Asuna Yuuki 30/10/2016 lúc 20:32

Vì số tự nhiên cần tìm nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho 3 ; 4 ; 5 và 6 nên số tự nhiên đó chính là BCNN ( 3 ; 4 ; 5 ; 6 )

3 = 3

4 = 22

5 = 5

6 = 2. 3

BCNN ( 3; 4 ; 5 ; 6 ) = 22 . 3 . 5 = 60

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 cùng chia hết cho 3 ; 4 ; 5 ; 6 là 60

Oggy và những chú gián 16/06/2015 lúc 18:19

ta có: n . (n+1)  . (n+2)  là 3 số tự nhiên liên tiếp

nên n.(n+1).(n+2) chia hết cho 2 và 3

mà:   (2,3)  =1 ( 2 số nguyên tố cùng nhau)

và:     2. 3=6 

nên:  n.(n+1).(n+2) chia hết cho 6 với mọi x e N.

Nhớ li ke

Mình giốt toán lắm 16/06/2015 lúc 17:36

 

Vì n(n+1)(n+2) là 3 số tự nhiên liên tiếp

=> Tồn tại 1 số chia hết cho 2

     Tồn tại 1 số chia hết cho 3

Mà U7CLN(2,3)=1

=> n(n+1)(n+2) chia hết cho 2.3=6

=> ĐPCM

  

ffffffffg 29/01/2015 lúc 12:21

1019 + 1018 + 1017 = 1017(10+ 10 + 1) = 1017 x 111 = 1016 x 2 x 5 x 111 = 1016 x 2 x 555 chia hết cho 555

Songoku Sky Fc11 19/06 lúc 18:53

không nên:

  • Chỉ ghi đáp số mà không có lời giải, hoặc nội dung không liên quan đến câu hỏi.
nhất sông núi 19/06 lúc 18:31

Ta có AEED =dt(AEN)dt(DEN) =hA→MNhD→MN =dt(AMN)dt(DMN) 

Mà dt(AMN) = 1/4 dt(ABN) = 1/4 . 1/2 dt(ABC) = 1/8 dt(ABC)

      dt(DMN) = dt(ABC) - dt(AMN) - dt(BDM) - dt(CDN) = dt(ABC) - 1/8 dt(ABC) - 3/8 dt(ABC) - 1/4 dt(ABC) = 1/4 dt(ABC)

Vậy AEED =dt(AMN)dt(DMN) =18 dt(ABC)14 dt(ABC) =12 , suy ra AE/AD = 1/3

Cách 2: Giải theo phương pháp bậc THCS (của bạn Lê Quang Vinh)

DN là đường trung bình của tam giác ABC => DN // AB và DN = 1/2 AB

DN // AB => Hai tam giác EAM và EDN đồng dạng => EA/ED = AM/DN = 1/2 (vì AM = 1/4 AB, DN = 1/2 AB)

=> AE/AD = 1/3

k mình nha

pham thi thu thuy 07/12/2015 lúc 19:44

vì số dư luôn nhỏ hơn số bị chia mà số chia là 23 =>số dư là 22

=>số bị chia của phép chia đó là 23*137+22=3173

vậy số bị chia cần tìm là 3173

Ngo Thi Thuy 19/01/2015 lúc 19:19

 So du fai < so chia suy ra so du la 22

so bi chi la ( 137 x 23 ) + 22 = 3173 

Suy ra so bi chia la 3173

Lê Phi Hùng 24/04/2016 lúc 14:41

sai luon

nguyen_huu_the 28/06/2015 lúc 13:28

không bao giờ như vậy được vì Cứ mỗi lần xé lại xé thành 5 mảnh nhỏ suy ra số mảnh sau khi xé song phải chia hết cho 5 vậy không bao giờ có đợt xé nào để trên bàn có 2007 mảnh giấy lớn nhỏ

Hatsune Miku 28/06/2015 lúc 13:26

Không vì 2007 không chia hết cho 5

Mr Lazy 28/06/2015 lúc 13:43

Lúc đầu có 20 mảnh (trên bàn)

Sau 1 lần xé, mất đi mảnh ban đầu (mảnh to) và được 5 mảnh mới (mảnh nhỏ) => có thêm 4 mảnh trên bàn

Như vậy cứ xé 1 lần là số mảnh cộng 4

Do ban đầu có 20 mảnh nên sau khi xé xong có 4k mảnh trên bàn (20 chia hết cho 4)

Mà 2007 không chia hết cho 4 nên không thể có 2007 mảnh?

Không chắc chắn!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: