Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 giờ trước (21:43)

Bằng 21.  😂😂😂😄.      9 + 10 = 19 😆😆

6 giờ trước (22:02)

😍🤣🤣🤣🤣🤣

 

7 giờ trước (21:14)

Bạn muốn hỏi gì ạ?

7 giờ trước (21:24)

\(34\cdot34=34^2=1156\)

Hôm qua lúc 21:40

Bằng 1

 

17 tháng 6 2016 lúc 11:13

Ta có:2 tuần 1 ngày=15 ngày

15 ngày gấp 3 ngày số lần là:

15:3=5 lần

Cứ 3 ngày con gà lại đẻ được 2 quả trứng vậy sau 15 ngày tức 2 tuần 1 ngày con gà đã đẻ được số trúng là:

2x5=10(quả)

Đáp số:10 quả 

17 tháng 6 2016 lúc 11:17

Đổi 2 tuần 1 ngày =15 ngày

3ngày :2 quả

15 ngày :? quả

Số quả trứng con gà đẻ được là :

(2 x 15 ) :3 =10 (quả)

Đáp số : 10 quả

Hôm qua lúc 20:09

mk

Hôm qua lúc 20:09

79x102=8058

Hôm qua lúc 19:55

2,5

 

Hôm qua lúc 19:59

1,5 nha 

 

Hôm kia lúc 15:40

HELLO