Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyemminhanh 11 giờ trước (07:01)
Báo cáo sai phạm

a+4b\(⋮\)13\(\Rightarrow\)10.(a+4b) cũng \(⋮\)13

mà 10.(a+4b)=10.a+40.b=10a+b+39b

Xét tổng trên thấy 39b\(⋮\)13\(\Rightarrow\)10a+b\(⋮\)13

Đọc tiếp...
Duy An 8 giờ trước (10:02)
Báo cáo sai phạm

a+4b chia hết cho 13->10.(a+4b) cũng chia hết cho 13

mà 10.(a+4b)=10.a=10a+b+39b

Ta thấy tổng 39b chia hết cho 13 ->10a+b chia hết cho 13

Đây là kq của mk

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 20/11 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Gọi đa thức cần tìm là f(x); g(x),r(x), q(x) lần lượt là thương và số dư của f(x) cho x-2,x-3, x2-5x+6

Ta có f(x)= (x2-5x+6).2x+q(x)

Vì bậc của số dư luôn nhỏ hơn bậc của số bị chia mà x2-5x+6 có bậc là 2=> q(x) là đa thức bậc nhất => q(x)=ax+b

=> f(x)= (x2-5x+6).2x+ax+b=(x-2)(x-3).2x+ax+b

Ta cũng có 

• f(x) = (x-2).g(x)+2

•f(x)= (x-3).r(x)+7

Ta xét các giá trị của x

+ x=2=> f(x)=2=> 2a+b=2(1)

+ x=3=> f(x) =7=> 3a+b= 7(2)

Lấy (2)-(1) ta có a=5=> b=-12

=> f(x)=(x2-5x+6).2x+5x-12

= 2x3-10x2+12x+5x-12= 2x3-10x2+17x-12

Đọc tiếp...
Phạm Quang Anh 20/11 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

các bạn làm cách nào cũng đc

ko bắt buộc phải dùng định lí bezout

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 19/11 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

Bài làm 

Gọi a là số cần tìm. 
a chia 6 dư 5 nên a + 1 chia hết cho 6 
a chia 5 dư 4 nên a + 1 chia hết cho 5 
a chia 4 dư 3 nên a + 1 chia hết cho 4 
a chia 3 dư 2 nên a + 1 chia hết cho 3 
a chia 2 dư 1 nên a + 1 chia hết cho 2 
Vậy a + 1 là một số chia hết cho 6; 5; 4; 3; 2, mà số nhỏ nhất chia hết cho 6; 5; 4; 3; 2 là 60 nên: 
a + 1 = 60 
a = 60 - 1 
a = 59 
Số cần tìm là 59

P/s tham khảo nha

chia cho 7 dư 6 nha 

Đọc tiếp...
nhok nhân mã thiếu bn trai 18/11 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

=0.5

=0.2

=0.4

sao

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 18/11 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

1:2=0,5

1:5=0,2

2:5=0,4

Đọc tiếp...
Haibara Ai 18/11 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

\(1\div2=\frac{1}{2}=0,5\)

\(1\div5=\frac{1}{5}=0,2\)

\(2\div5=\frac{2}{5}=0,4\)

Tk cho mk nha!!! mk còn 1 điểm nữa là lên 70đ tuần rồi , please .......

Đọc tiếp...
Lại Trí Dũng 11/11/2017 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Gọi a(x) b(x) lần lượt là các thương của f(x) cho x-1 và x+2

f(x)=(x-1)a(x) + 4

f(1)=4

f(x)=(x+2)b(x) + 1

f(-2)=1

(x-1)(x+2) có bậc là 2=) đa thức dư có dạng cx+d

f(1)=(1-1)(1+2).5x2 +cx+d

     =c+d=4

f(-2)=(-2-1)(-2+2).5x2 +c.(-2)+d

       =d-2c=1

=)c+d-(d-2c)=c+d-d+2c=3c=3

=)c=1

=)d=3

Vậy đa thức dư của f(x) chia cho(x-1)(x+2) có dạng 1x+3 hay x+3

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 10/11/2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Em có cách khác ạ :

Ta có : \(A=n^2+n+1=n\left(n+1\right)+1\)

Do \(n\)và \(n+1\)là hai số tự nhiên liên tiếp nên \(n\left(n+1\right)\)có tận cùng là \(0;2;6\)

Suy ra \(A\)có tận cùng là \(1;3;7\). Suy ra \(A⋮5\)

Vậy không tồn tại giá trị của \(n\)để \(A⋮5\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 08/11/2017 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Giả sử n = 5k + r (với r = 0; 1; 2; 3; 4)

Khi đó \(A=\left(5k+r\right)^2+\left(5k+r\right)+1=25k^2+10kr+5k+\left(r^2+r+1\right)\)

Để A chia hết cho 5 thì \(r^2+r+1\) chia hết cho 5.

Ta thử với r = 0; 1; 2; 3; 4 ta thấy không có giá trị nào để biểu thức trên chia hết cho 5. Vậy không có giá trị nào của n để A chia hết cho 5.

Đọc tiếp...
Võ Thị Quỳnh Giang 07/11/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

ta có: \(a^3+b^3+c^3-\left(a+b+c\right)=\left(a^3-a\right)+\left(b^3-b\right)+\left(c^3-c\right).\)

                                                                     \(=a\left(a-1\right)\left(a+1\right)+b\left(b-1\right)\left(b+1\right)+c\left(c-1\right)\left(c+1\right)\) (*)

mà \(a\left(a-1\right)\left(a+1\right)\) là tích 3 số liên tiếp nên có 1 số chia hết cho 2 và 1 số chia hết cho 3

=> \(a\left(a-1\right)\left(a+1\right)⋮6\)

tương tự :  \(b\left(b-1\right)\left(b+1\right)⋮6\)

    \(c\left(c-1\right)\left(c+1\right)⋮6\)

=> (*) chia hếtcho 6

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-\left(a+b+c\right)\) chia hết cho 6

mà theo bài ra ta có: \(a+b+c⋮6\)

nên  \(a^3+b^3+c^3⋮6\) => đpcm

Đọc tiếp...
nhất sông núi 01/11/2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

750 - 570 = 180

SBC giảm 180

SBC đúng cần cộng thêm : 180 + 60 = 240

Thương tăng là : 240 : 135 = 1 (105)

Thương đúng là : 226 + 1 = 227

Số dư đúng là :105

  
Đọc tiếp...
Ngô Lê Xuân Thảo 01/11/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Số bị chia bị viết sai là :

                      226 X 135 + 60 = 30570

Vì số bị chia viết sai chữ số hàng trăm là 7 thành 5, chữ số hàng chục là 5 thành 7 nên số bị chia đúng là 30750.

Thực hiện phép chia ta có :

                      30750 : 135 = 227 (dư 105)

Vậy phép chia đúng có thương là 227 và dư 105.

Đọc tiếp...
luuthianhhuyen 28/10/2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{89}{95}< \frac{895}{954}\)

Đọc tiếp...
Song Ngư 28/10/2017 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

\(Ta\) \(có\)\(:\)\(\frac{89}{95}< \frac{5}{4}\Rightarrow\frac{89}{95}< \frac{89\times10+5}{95\times10+4}\) \(hay\) \(\frac{89}{95}< \frac{895}{954}\)

Đọc tiếp...
Song Ngư 28/10/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

\(Ta\) \(có\) \(:\) \(\frac{89}{95}< \frac{5}{4}\Rightarrow\frac{89}{95}< \frac{89\times10+5}{95\times10+4}\) \(hay\) \(\frac{89}{95}< \frac{895}{954}\)

Đọc tiếp...
tao là thằng tễu 07/01/2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

ta co : 17+ 24- 1321

=174.17 + ...6 - 134.5.13

= ...7 + ...6 - ...3

=...0

vi 17+ 244 - 1321 co chu so tan cung bang 0 chia het cho 10 nen 175+244+1321 chia het cho 10

đây là câu trả lời đúng nhất nèk

 

Đọc tiếp...
Hiếu Vũ Kim 03/01/2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

ta co : 17+ 24- 1321

=174.17 + ...6 - 134.5.13

= ...7 + ...6 - ...3

=...0

vi 17+ 244 - 1321 co chu so tan cung bang 0 chia het cho 10 nen 175+244+1321 chia het cho 10

minh cha loi cau nay giup ban de xin loi ban cau truoc 

Đọc tiếp...
Nguyễn thanh khoa 22/02/2016 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải thích rõ ra được ko

Đọc tiếp...
nguyễn thị thương 02/01/2015 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

x1995y chia hết cho 55 thì phải chia hết cho 11 và 5

muốn x1995y chia hết cho 5 thì y= 0 hoặc 5

thay y=5 hoặc 0

muốn x19955 chia hết cho 11 thì x=1

         x19950 chia hết cho 11 thì không có giá trị x nào thõa mãn

Vậy x1995y chia hết cho 55 thì x=1 ,  y=5

Đọc tiếp...
trần thị lan anh 04/04/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

hình như với y=0 thì x=7 thì phải

Đọc tiếp...
Taj Quang Huy 01/02/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

dung cho  nha

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 29/04/2015 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

aa= a x 111 = a x 3 x 37 luôn luôn chia hết cho 37

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 29/04/2015 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

=> nguyen truong giang sai rồi bạn ko thể nói aaa = 111 được vì có trường hợp aaa = a.111
 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 29/04/2015 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi tương tự:

Chứng tỏ rằng số có dạng aaa bao giờ cũng chia hết cho 37

Toán lớp 6Chứng minh phản chứng

Nguyễn Tiến Hải 08/10/2014 lúc 08:39

aaa= a x 111 = a x 3 x 37 luôn luôn chia hết cho 37

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 12/07/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Ta có: n3-n=n.(n2-1)=n.(n-1).(n+1)=(n-1).n.(n+1)

Vì n-1,n và n+1 là 3 số tự nhiên liên tiếp.

=>(n-1).n.(n+1) chia hết cho 3(1)

Lại có: Vì n-1 và n là 2 số tự nhiên liên tiếp.

=>(n-1).n chia hết cho 2.

=>(n-1).n.(n+1) chia hết cho 2(2)

Từ (1) và (2) ta thấy.

(n-1).n.(n+1) chia hết cho 3 và 2.

mà (3,2)=1

=> (n-1).n.(n+1) chia hết cho 6.

Vậy n3-n chia hét cho 6 với mọi số tự nhiên n.

Đọc tiếp...
Tô Minh Thuận 10/10/2017 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

x=120, y=90

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia, số chia, thương và số dư lần lượt là a, b, c, d. Ta có:
a : b=c (dư d)
 a=c.b+d
(a+15) : (b+5)=c (dư d)
 a+15=c.(b+5)+d
 a+15=c.b+c.5+d
Mà a=c.b+d nên:
a+15=c.b+c.5+d
=c.b+d+15=c.b+c.5+d
 15=c.5
 c=3

Đọc tiếp...
nguyen thao linh 24/10/2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Đây là toán lớp 6 thì cach giải đúng theo lứa tuổi của các em phải là:

          Gọi SBC ban đầu là a

                 SC ............. là b     

                Thương là c

                Số dư là r

      Theo đề bài ta có: a= b.c+r (1)

    a+15 = (b+5) . c + r

 => a+15 = b.c+5.c+r (2)

Lấy (2) - (1), ta đc:

(a+15) - a= ( b.c+5.c+r) - ( b.c+r)

=> a+15 - a = b.c+5.c+r-b.c-r

=> 15 = 5.c

=> c=3

Vậy thương là 3.

Đọc tiếp...
Vu Duy Hai 08/10/2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia, số chia, thương và số dư lần lượt là a,b,c,d Ta có:

a:b=c (dư d)

(a+15) : (b+5)=c(dư d)

a + 15 = c.(b+5)+d

a+15=c.(b+5)+d

a+15=c.b+c.5+d

Mà a = c.b+d nên:

a+15=c.b+c.5+d

=c.b+d+15=c.b+c.5+d

15=c.5

c=3

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: