Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lương Bảo Tiên 12/02/2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số tự nhiên cần tìm (99 < a < 1000)

Ta có a chia 25 dư 5 => a + 20 chia hết cho 25

         a chia 28 dư 8 => a + 20 chia hết cho 28

         a chia 35 dư 15 => a + 20 chia hết cho 35

=> a + 20 thuộc BC(25;28;35) = B(700) = {0;700;1400;...}

Mà 119 < (a + 20) < 1020

Nên a + 20 = 700

=> a = 680

Vậy số tự nhiên cần tìm là 680

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hạnh Linh 03/12/2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

tại sao bạn lại cộng 20

Đọc tiếp...
Hero Naruto 2k6 23/02/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

thế thì cần j tính bc của 700 cho mệt? ngu!

Đọc tiếp...
Ngô Thị Hạnh 26/07/2016 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

Vì số táo xếp vào đĩa nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì đĩa cuối đều thiếu 2 quả nên số táo đó chia cho 9 và 12 đều dư 2 . Mà nếu thêm 2 quả táo vào thì số táo đó sẽ chia hết cho 9 và 12 . Mà số đó lớn hơn 3 và nhỏ hơn 40 nên số chia hết cho 9 và 12 trong khoảng 3 -> 40 là 36 . Số táo mà mẹ có là : 36 - 2 = 34 ( quả ) .

Đ/S : 34 quả 

Đọc tiếp...
hoai nam 07/05/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

đáp án là 34 quả

Đọc tiếp...
Trương Thị Thu Phương 17/04/2017 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

34 quả nha mình ko tiện nêu cách giải

Đọc tiếp...
Never_NNL 20/05/2018 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Khi chon mot so bat ky lam tu so thi co the tao thanh mot phan so khac voi 5 so tren . Tuong tu nhu vay voi cac so kia thi ta duoc :

  5 x 5 = 25 ( so )

P/s : Phan so co dang a/b voi b khac 0 , ok 

Đọc tiếp...
xin trợ giúp 20/05/2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu bạn nói gì

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 28/10/2014 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ 3 là a

Số thứ hai là: a x 3 + 1

Số thứ nhất là: (a x 3 + 1) x 3 + 1

Theo đầu bài ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 117, a = 9

Số thứ nhất là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 85 + 9 = 94

Đọc tiếp...
malasiloko haromila 09/12/2016 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

94 là đúng các bn nhé

kb bn với mk nha

Đọc tiếp...
Le Pham Anh Phuoc 10/08/2016 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

dap an la 94

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia, số chia, thương và số dư lần lượt là a, b, c, d. Ta có:
a : b=c (dư d)
 a=c.b+d
(a+15) : (b+5)=c (dư d)
 a+15=c.(b+5)+d
 a+15=c.b+c.5+d
Mà a=c.b+d nên:
a+15=c.b+c.5+d
=c.b+d+15=c.b+c.5+d
 15=c.5
 c=3

Đọc tiếp...
nguyen thao linh 24/10/2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Đây là toán lớp 6 thì cach giải đúng theo lứa tuổi của các em phải là:

          Gọi SBC ban đầu là a

                 SC ............. là b     

                Thương là c

                Số dư là r

      Theo đề bài ta có: a= b.c+r (1)

    a+15 = (b+5) . c + r

 => a+15 = b.c+5.c+r (2)

Lấy (2) - (1), ta đc:

(a+15) - a= ( b.c+5.c+r) - ( b.c+r)

=> a+15 - a = b.c+5.c+r-b.c-r

=> 15 = 5.c

=> c=3

Vậy thương là 3.

Đọc tiếp...
Vu Duy Hai 08/10/2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia, số chia, thương và số dư lần lượt là a,b,c,d Ta có:

a:b=c (dư d)

(a+15) : (b+5)=c(dư d)

a + 15 = c.(b+5)+d

a+15=c.(b+5)+d

a+15=c.b+c.5+d

Mà a = c.b+d nên:

a+15=c.b+c.5+d

=c.b+d+15=c.b+c.5+d

15=c.5

c=3

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 01/04/2015 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Các ước của 12 là: 1 và 12; 2 và 6; 3 và 4; 4 và 3; 6 và 2; 12 và1

                             -1 và -12; -2 và -6; -3 và -4; -4 và -3; -6 và -2; -12 và -1

Ta tính bắt đầu từ số đầu tiên:

   \(\left(2x+1\right)=1\Rightarrow x=0\)

  \(\left(2x+1\right)=2\Rightarrow x=\)ko có kết quả

  \(\left(2x+1\right)=3\Rightarrow x=1\)

  Còn lại là ko có kết quả.

 \(\Rightarrow\) \(\left(2x+1\right)=0\)

hoặc \(\left(2x+1\right)=1\)
tương tự như vậy ta làm tiếp, bn làm nhé, mk ko có thời gian.
 

 

Đọc tiếp...
Đinh Thùy Linh 15/06/2016 lúc 23:08
Báo cáo sai phạm

(2x+1)(y-5) = 12 (1)

x, y thuộc N nên 2x+1 là số lẻ >1

Để thỏa mãn (1) thì 2x + 1 là ước lẻ của 12 gồm: 1; 3

  • Nếu 2x+1 = 1 => x=0 và y-5 = 12 => y = 17
  • Nếu 2x+1 = 3 => x=1 và y-5 = 4 => y = 9

Vậy phương trình có 2 cặp nghiệm thuộc N là (0;17) và (1;9).

Đọc tiếp...
Bui Ngoc Tan 25/02/2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

x=0;y=17

x=-1;y=-7

Đọc tiếp...
Bùi Đình Nam 17/03/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

x=14 y=2

Đọc tiếp...
Vũ Đỗ Đình Đạt 17/03/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x= 14

y=2

Đọc tiếp...
dinh phi hung 17/05/2018 lúc 23:23
Báo cáo sai phạm

Các cặp (x,y) thuộc tập hợp : (14, 2), (5, 6), (2, 18), (1, 54) 

Đọc tiếp...
nguyen van vuong 23/10/2014 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

* TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

* TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

* TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

 

 

Đọc tiếp...
trần như 21/03/2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

vì số đó chia hết cho 99 nên sẽ chia hết cho 9 và 11

số đó có tổng chữ số là:6+2+x+y+4+2+7=21+x+y sẽ chia hết cho 9. mà x+y<19

suy ra x+y thuộc{6;15}

vì số đó chia hết cho 11 nên tổng chữ số hàng lẻ -tổng chữ số hàng chẵn chia hết cho 11

suy ra [6+x+4+7]-[2+y+2] chia hết cho 11

suy ra [17+x]-[4+y] sẽ chia hêt cho 11

13+x-y sẽ chia hết cho 11

13+[x-y] sẽ chia hết cho 11

suy ra x-y chỉ có thể là 9 hoặc -2 . nếu x-y=9 thi x=9; y=0; ko thỏa mãn

vậy x-y=-2 kêt hợp với x+y=6 hoặc15 ta loại đi t/h 15

vậy x+y=6 suy ra x=2;y=4

Đọc tiếp...
HERO 109 03/04/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm
Xà Nữ 17/05/2018 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

a, A phân số <=> n-1 khác 0 <=> n khác 1

b, A nguyên <=> x-1 thuộc Ư(3)={+-1;+-3}   <=> x thuộc {2;0;4;-2}

Đọc tiếp...
nhok sư tử 28/04/2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

sai rồi

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Khoa 26/04/2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

a/ Để A là phân số thì n -1 khác 0. Vây n là các số nguyên khác 1.

b/ A là số nguyên khi n - 1 là ước của 3

* Nếu n - 1 = 1 

              n = 2

* Nếu n -1 = -1

             n = 0

* Nếu n - 1 = 3

              n = 4

* Nếu n - 1  = - 3

              n = - 2

Đọc tiếp...
nguyen minh thu 22/08/2014 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

bài giải

SBC : SC = T

SBC : 6    = 99 ( DƯ 5 )

SBC = 99 X 6 + 5

SBC = 599

Đọc tiếp...
Phạm Hưng Việt 24/08/2014 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

vậy số chia sẽ là 99.

số dư luôn luôn bế hơn số chia mà đề bài yêu cầu là số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia .Vậy số dư sẽ là 5.

Gọi số bị chia là x. ta có:x : 6 =99 (dư 5)x = 99 x 6 +5x = 599     Vậy số bị chia là 599.
Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hương Giang 11/01/2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có 2 c/s là 99

số dư là 5

số bị chia là  

 99 x 6 + 5 = 599

Đọc tiếp...
Hồ Nguyễn Vân Anh 22/04/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

có dạng 60-x=13

x=47 Hs

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2016 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

Goi so hoc sinh cua lop 6C la a ( a thuoc N* ) 

Theo bai ra ta co : 60 =X x q + 13 

=> X x q = 60 - 13 = 47 = 1 x 47 

Mà X thoc N* ; X > 13 => x = 47 

Vậy lop 6C co 47 hoc sinh. 

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam 03/04/2018 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Lời giải:

Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C còn dư 13 chiếc, nên số học sinh lớp 6C là ước của:

60 - 13 = 47

Vì 47 là số nguyên tố, chỉ có hai ước là 1 và 47 nên số học sinh lớp 6C là 47 học sinh.

(Số học sinh không thể bằng 1 vì phép chia 60 cho số học sinh có số dư là 13 > 1)

Đọc tiếp...
trieu dang 26/05/2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Trong 4 số a,b,c,d có ít nhất 2 số cùng số dư khi chia cho 3.
Trong 4 số a,b,c,d : nếu có 2 số cùng số dư khi chia cho 4 thì hiệu 2 số đó sẽ chia hết cho 4.Nếu ko thì 4 số dư theo thứ tự 0,1,2,3 $$ trong 4 số a,b,c,d có 2 số chẵn, 2 số lẽ.Hiệu của 2 số chẵ và 2 số lẽ trong 4 số đó chia hết cho 2
 =>TÍch trên chia hết cho 3,4 => chia hết cho 12 

Đọc tiếp...
nguyentuantai 26/05/2015 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

bạn giải rõ ra hơn đi bạn

Đọc tiếp...
Special Delivery! 26/05/2015 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

đơn giản 

thay a=0 b=1 c=2 d=3 là biết ngay

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 22/07/2015 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

Trong 4 số a,b,c,d có ít nhất 2 số cùng số dư khi chia cho 3.
Trong 4 số a,b,c,d : nếu có 2 số cùng số dư khi chia cho 4 thì hiệu 2 số đó sẽ chia hết cho 4.

Nếu không thì 4 số dư theo thứ tự 0,1,2,3  trong 4 số a,b,c,d có 2 số chẵn, 2 số lẽ.

Hiệu của 2 số chẵn và 2 số lẽ trong 4 số đó chia hết cho 2

\(\Rightarrow\) Tích trên chia hết cho 3 và 4.

Mà ƯCLN(3; 4) = 1 nên (a-b).(a-c).(b-c).(b-d).(c-d) chia hết cho (3 . 4) = 12.

Đọc tiếp...
Bùi Huy Hiển 19/05/2018 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

chia hết cho 3 và 4

Đọc tiếp...
trinhducmanh 06/04/2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

bài này ko khó

Ta có:999993^1999=(999993^1996)*999993^3

555557^1997=(555557^1996)*55555

sau đó tách cả hai cái ra

cuối cùng,nó có chữ số tận cùng là 0,chia hết cho 5

Đọc tiếp...
thang Tran 02/07/2015 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là a ; số bé là b;

Ta có 

a : b = 5 dư 3 => a = 5.b + 3 

Ta lại có 

    a + b = 75 

Thay a = 5b + 3 vào a + b = 75 ta có:

        5b + 3 + b = 75

        6b + 3      =75

        6b             = 72 

         b             = 12 

a + b = 75 => a = 75 - b = 75 - 12 = 63 

Vậy hai số đó là 12;63

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thuy Trang 02/07/2015 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

Tong cua 2 so la 75. Lay so lon chia cho so be duoc thuong la 5 du 3 . Suy ra ta co so lon la 5 phan ,so be la 1 phan va them 3 don vi. 

 Ta co so do:

 

[ban tu ve so do doan thang nhe ,giong bai toan tim hai so khi biet tong va ti thoi ma .]

minh lam tat do nhe

So be la: (75 - 3): (5 + 1)=12

So lon la: 75 -12 =63

                  Dap so : so lon :63

                               so be : 12

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 16/08/2017 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Số lớn là :63 số bé là 12 ha kick mk nha 😋

Đọc tiếp...
tran my hang 22/04/2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

= 3n. 3- 2n. 22 +3n -2n

3(32 + 1 ) - 2n ( 2+1 )

= 3 n . 10  - 2n. 5 chia het cho 10

Đọc tiếp...
ngonhuminh 24/12/2016 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Cần thêm điều kiện  \(n\in\)N*

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 24/12/2016 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

\(3^{n+2}-2^{n+2}+3^n-2^n\)

\(=\left(3^{n+2}+3^n\right)-\left(2^{n+2}-2^n\right)\)

\(=3^{n+2}+3^n-2^{n+2}+2^n\)

\(=3^n.3^2+3^n-2^n.2^2+2^n\)

\(=3^n.\left(3^2+1\right)-2^n.\left(2^2+1\right)\)

\(=\left(3^n.10\right)-\left(2^n.5\right)\)chia hết cho 10

Suy ra \(3^{n+2}-2^{n+2}+3^n-2^n\)chia hết cho 10

Đọc tiếp...
Bill Gate 02/11/2016 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

A= n2(n+1)+2n(n+1)=(n+1)(n2+2n)=(n+1)n(n+2)

vì A có n(n+1) là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho2 

A có n(n+1)(n+2) là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho3

lại có (2;3)=1 nênA chia hết cho 2*3=6

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 21/02/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : n + 1 chai hết cho n - 3

<=> n - 3 + 4 chia hết cho n - 3

=> 4 chia hết cho n - 3

=> n - 3 thuộc Ư(4) = {-4;-2;-1;1;2;4}

Ta có bảng :

n - 3-4-2-1124
n-112457
Đọc tiếp...
Vũ vân 13/01/2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

a) n=4;5;7

b)n=4

c)n=7

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Việt 07/05/2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

a) n=4;5;7

b) n=4

c) n=7

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: