Giúp tôi giải toán


Thám tử TH Trần Nhật Quỳnh 16/09 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Ta thấy: Nếu thêm 11 vào số cần tìm sẽ được số mới chia hết cho 8 được thương hơn thương cũ 2 đơn vị và số mới cũng chia hết cho 12 được thương mới hơn thương cũ 1 đơn vị. Bài toán trở thành tìm một số chia hết cho 8 và 12, biết hiệu hai thương là 14
Gọi số mới là a
Ta có:
a/8 - a/12 = 14
3a/24 - 2a/24 = 14
a/24 = 14
a = 14 x 24
a = 336
Vậy: Số cần tìm là: 336 - 11= 325

Thiên Thần Công Chúa 16/09 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

325 nha violympic mình làm đúng 100%

vũ tiền châu 15/09 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

vì a và 2a+1 là SCP

đặt \(a+1=m^2;2a+1=n^2\left(n,m\in N\right)\)

vì 2a+1 là số lẻ => n lẻ

=> 2a=\(n^2-1=\left(n-1\right)\left(n+1\right)\)

vì n lẻ => (n-1(n+1) là h 2 số chẵn liên tiếp => \(\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮8\Rightarrow2a⋮8\Rightarrow a⋮4\)

=> a chẵn => a+1 lẻ => m lẻ 

mà a=\(m^2-1=\left(m+1\right)\left(m-1\right)\) là tích 2 số chắn liên tiếp => \(a⋮8\) (1)

mặt khác ta có

\(m^2\equiv1;0\left(mod3\right)\)

\(n^2\equiv0;1\left(mod3\right)\)

=> \(m^2+n^2\equiv0;1;2\left(mod3\right)\)

mà \(m^2+n^2=3a+2\equiv2\left(mod3\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}m^2\equiv1\left(mod3\right)\\n^2\equiv1\left(mod3\right)\end{cases}}\)

=> \(m^2-1⋮3\Rightarrow a⋮3\) (2)

từ (1) ,(2) => \(a⋮24\) (ĐPCM)

Huỳnh Đăng Khoa 17/09 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn nhé

Songoku Sky Fc11 09/09/2017 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

ta thây thương là 15 số dư 11 vậy số bị chia gấp 15 lần số chia và 11

tổng số phần bằng nhau là :

15 + 1 = 16 ( phần )

số chia là :

( 1435 - 11 ) : 16 x 1 = 89 

số chia là :

1435 - 89 = 1346 

Chu Quyen Nhan 09/09/2017 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

ta thây thương là 15 số dư 11 vậy số bị chia gấp 15 lần số chia và 11

tổng số phần bằng nhau là :

15 + 1 = 16 ( phần )

số chia là :

( 1435 - 11 ) : 16 x 1 = 89 

số chia là :

1435 - 89 = 1346 

ĐS:...

Vương Nguyễn 09/09/2017 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

số bị chia gấp số chia 15 lần khi: 1435 -11=1424

Tổng số phần bằng nhau là:

15+1=16(phần)

số chia là:

1424:16x1=89

Đáp số:số chia =89

Sơn Onepiece 09/09/2017 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

trả lời câu hỏi

Duy Thái 09/09/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Thì cứ trả lời câu hỏi nhiều lên thì sẽ có điểm

Lương Thị Minh Thu 03/09/2017 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số lẻ liên tiếp là 2k+1 và 2k+3

Ta có 2k+1+2k+3=4k+4=4.(k+1) chia hết cho 4 vì 4 chia hết cho 4 => đpcm

Gọi 2 số chẵn liên tiếp là 2n và 2n+2

Ta có 2n+2n+2=4n+2 không chia hết cho 4 vì 4n chia hết cho 4 nhưng 2 không chia hết cho 4 => đpcm

Chúc bạn học tốt

Dont look at me 03/09/2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số lẻ là 2k+1.

Số lẻ tiếp theo là:2k+3

Ta có :

2k+1+2k+3=4k+4

Vì 4k chia hết cho 4 và 4 chia hết cho 4 => tổng 2 số lẻ liên tiếp chia hết cho 4 (đpcm).

Gọi số chẵn là : 2k.

Số chẵn tiếp theo là : 2k+2.

Ta có :

2k+2k+2=4k+2

Vì 4k chia hết cho 4 nhưng 2 không chia hết cho 4 => tổng 2 số chẵn liên tiếp không chia hết cho 4 (đpcm).

ST CTV 03/09/2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

+) Gọi hai số lẻ liên tiếp là 2a+1 và 2a+3

Ta có: (2a+1)+(2a+3) = 2a+1+2a+3 = 4a+4

Vì 4a chia hết cho 4 ; 4 chia  hết cho 4 nên 4a+4 chia hết cho 4

Vậy tổng hai số lẻ liên tiếp chia hết cho 4

+) Gọi hai số chẵn liên tiếp là 2a và 2a+2

Ta có: 2a+(2a+2) = 2a+2a+2 = 4a+2

Vì 4a chia hết cho 4 ; 2 không chia hết cho 4 nên 4a+2 không chia hết cho 4

Vậy tổng hai số chẵn liên tiếp ko chia hết cho 4

nguyen trung nghia 01/09/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Bạn làm theo đồng dư là dễ mà đúng nhất. Xem thêm tại : https://www.slideshare.net/CharliePhan93x/c-ng-d-thc-trong-ton-7

Có : 109 đồng dư với 4 theo mod 7 

=> 109345 đồng dư với 4345  theo mod 7

Có : 4345 = 2690 = (23)230  = 8230 

Có 8 đồng dư với 1 theo mod 7

=> 8230 đồng dư với 1230 đồng dư với 1 theo mod 7

=> 8230 : 7 dư 1

 Vậy: 109345 : 7 dư 1

Ủng hộ mik nhé ^_^"

Le Nhat Phuong 01/09/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Bài này tui làm rồi:

109^3 ≡ 1 (mod 7) 
=> 109^(3k + r) ≡ 109^r (mod 7) 
Mà 345 = 0 (mod 7) 
=> 109^345 = 109^(3.115 + 0) ≡ 109^0 = 1 (mod 7) 
=> 109^3 chia 7 dư 1

songoku 01/09/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Vì 109 3=1295029 chia 7 dư 1

=>109345=\(\left[109^3\right]^{115}\)đòng dư 1115[mod7]

|=>109345chia 7 dư 1

Nguyễn Thanh Hương 24/08/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Vì trong phép chia này có số dư là số lớn nhất có thể lên số dư băng :

12 - 1 = 11

Số bị chia là :

28 x 12 + 11 = 347

       

Nguyễn Thị Thu Thủy 26/08/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

tina tina

Vì trong phép chia có số dư là lớn nhất nên số dư của phép chia trên là 11

Số bị chia là:

28.12 + 11 = 347

Vũ Minh Đức 24/08/2017 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

ta có số dư lớn nhất có thể là: 12-1=11

 Vậy số đó là :12.28+11=347

k hộ cái

Nguyễn Hải Yến 07/08/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm
839 nha
Chu Quyen Nhan 05/08/2017 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

ta biết số đó chia cho số nào cũng thiếu 1 

số chia hết cho 4 thì chia hết cho 2 , số chia hết cho 6 thì chia hết cho 3 vậy

4 x 5 x 6 x7 = 840 vì thiếu 1 nên 840 - 1= 839

k mình nhaa^ ^

olympic 15/06/2015 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

vì lần thứ nhất cắt ra duoc 25 mảnh  

lần thứ 2 cắt ra thành 125 mảnh 

lần thứ 3 cắt ra được 625 mảnh 

nen ko the cat ra duoc 195 mảnh

nguyen thanh nam 19/06/2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Lần 1 lấy 4 mãnh nhân 3 bằng 12 mãnh

lần 2 lấy 12 mãnh nhân 3 bằng 36 mãnh

lần 3 lấy 31 mãnh nhân 3 bằng 93 mãnh

rồi lấy 93 + 6 + 1 = 100

nên câu này đúng

Nguyễn Ngọc Minh Anh 27/06/2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

Như vầy mới đúng nè: 

Gọi tổng số mảnh giấy vào một thời điểm nào đó là n.Lúc đầu nn là số lẻ (n=5).

Mỗi lần 1 mảnh bị xé làm 3 mảnh nhỏ thì nn tăng thêm 2 (tính chẵn lẻ của nn luôn luôn ko thay đổi) ---> dù có xé bao nhiêu lần thì n cũng luôn luôn là số lẻ (vì ban đầu n lẻ) ---> nn không thể nào là 100 được.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: