Giúp tôi giải toán


Nguyễn Tiến Dũng 26/05 lúc 11:17

Để chia hết cho 5 thì M có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

Chữ số tận cùng của M là:

9+(...2)+(...5)+x=(....6)+x

=>x\(\in\) {4;9}

Ai thấy đúng thì!!

Bastkoo CTV 26/05 lúc 11:27

Ta có : M = 9 + 12 + 2015 + x

M = ( 9 + 12 + 2015 ) + x

M = 2036 + x

Với điều kiện x phải có tổng với 2036 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 .

Có thể ( có chữ số tận cùng là 0 ) x = 4 , .... ( có hàng đơn vị là 4 )

          ( có chữ số tận cùng là 5 ) x = 9 , .... ( có hàng đơn vị là 9 )

Thì M sẽ chia hết cho 5

SKT_NTT CTV 26/05 lúc 11:25

nhầm, làm lại

Ta có :

M = 9 + 12 + 2015 + x

M = 3036 + x

Để M \(⋮\)5 thì M có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

\(\Rightarrow\)x có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9

Bùi Thế Hào 22/05/2017 lúc 22:11

Ta có: 9999931999=9999933.9999931996=9999933.(9999934)499=(.....7).(.....1)499

=> 9999931999 có tận cùng là 7.

Lại có: 5555571997=555557.5555571996=555557.(5555574)499=555557.(....1)499

=> 5555571997 có tận cùng là 7.

=> A có tận cùng là: ....7-.....7=0

=> A chia hết cho 5

Nguyễn Dăng Chung 20/05/2017 lúc 15:35

ta có x chia 3 dư 1, chia 4 dư 2 , chia 5 dư 3 , chia 6 dư 4

=> x + 2 chia hết cho 3,4,5,6

=> x + 2 thuộc bội của 3,4,5,6 mà BCNN(3,4,5,6)=60

=> x + 2 = { 0;60;120;180;240;300;360;420;480;...}

=> x = {-2;58;118;178;238;298;358;418;478;...}

vì x chia hết cho 11 va x nhỏ nhất nên x=418

     

Ngân Thư Suri 20/05/2017 lúc 16:10

Ta có: x là số tự nhiên.

mà x : 3 dư 1 => x+2 chia hết cho 3

__ x : 4 dư 2 => x+2 chia hết cho 4

__ x: 5 dư 3 => x+2 chia hết cho 5

__ x : 6 dư 4 => x+2 chia hết cho 6

__=> x+2 chia hết cho 3;4;5;6 => x+2 thuộc B(3;4;5;6)

biết BCNN(3;4;5;6)=60.

=> x+2 = B(60)={ 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 ; 420 ; 480 ; 540 ;......}

=> x thuộc { -2;58;118;238;298;358;418;478;538;....}

Mà x chia hết cho 11 và x nhỏ nhất 

=> x= 418( vì 418 thỏa mãn với điều kiện trên)

Hc giỏi nhé,everybody.

Kaito Kid 20/05/2017 lúc 15:30

là 10 đúng ko

SKT_NTT CTV 20/05/2017 lúc 16:59

gọi số tự nhiên đó là a  ( a \(\in\)N* )

Theo bài ra : a chia 7 dư 5   \(\Rightarrow\)a = 7k1 + 5                ( k1 \(\in\)N )

                   a chia 13 dư 11 \(\Rightarrow\)a = 13k2 + 11           ( k2 \(\in\)N )

\(\Rightarrow\)a + 2 \(⋮\)7

\(\Rightarrow\)a + 2 \(⋮\)13

\(\Rightarrow\)a + 2 \(\in\)BC ( 7 ; 13 )

BCNN ( 7 ; 13 ) = 91

\(\Rightarrow\)a + 2 = B ( 91 ) = 91k3     ( k3 \(\in\)N )

\(\Rightarrow\)a = 91k3 - 2

\(\Rightarrow\)a = 91k3 - 91 + 89

\(\Rightarrow\)a = 91 . ( k3 - 1 ) + 89

Vậy a chia 91 có số dư là 89

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 10:44

Ta thấy: 

a : 7 (dư 5)

a : 13 (dư 11)

=> a + 2 chia hết cho 7 và 13.

7 và 13 đều là ngyên tố.Suy ra a + 2 chia hết cho 7 x 13 = 91.

Suy ra a chia cho 91 dư: 

          91 - 2 = 89 

Vậy số tự nhiên đó chia 7 dư 5 ; chia cho 13 dư 11 còn chia cho 91 dư 89.

tth 20/05/2017 lúc 15:22

Gọi số đó là a. Thương là b.

Ta có: a : 7 = b (dư 5)

a : 13 = b (dư 11)

a : 91 = b (dư ?)

Ta thấy rằng 91 gấp 13 lần 7 , 91 gấp 7 lần 13.

Vậy số đó chia 91 dư:

11 x 7 = 77 

hay là 5 x 13 = 65

Đs:

 Không biết đúng không nữa

alibaba nguyễn 18/05/2017 lúc 13:28

Ta có:

\(776\equiv-1\left(mod3\right)\)

\(\Rightarrow776^{776}\equiv\left(-1\right)^{776}\equiv1\left(mod3\right)\)

\(777\equiv0\left(mod3\right)\)

\(\Rightarrow777^{777}\equiv0^{776}\equiv0\left(mod3\right)\)

\(778\equiv1\left(mod3\right)\)

\(\Rightarrow778^{778}\equiv1^{778}\equiv1\left(mod3\right)\)

Từ đây ta có:

\(\Rightarrow\left(776^{776}+777^{777}+778^{778}\right)\equiv\left(1+0+1\right)\equiv2\left(mod3\right)\)

Vậy số dư của A cho 3 là 2.

Cái còn lại tương tự

Dư Thị Khánh Hòa 12/05/2017 lúc 13:09

het kuot roi

nguyen van 12/05/2017 lúc 12:42

ko dang gi len ngoai tru dang toan

Dekisugi Hidetoshi 12/05/2017 lúc 07:13

Có , kết bạn với mk đi !

phạm việt anh 10/05/2017 lúc 20:45

math and vietnamese or math and english or all two

TranKhanhLinh 10/05/2017 lúc 20:37

mon quan trong la toan va tieng viet

nguyen thuy tram 10/05/2017 lúc 20:36

 toán và tiếng việt nha ♥♥♥♥♥♥♥☺☺☺☺☺☺

Hồ Thu Giang CTV 08/05/2017 lúc 22:29

\(\frac{2a-5}{3a+5}\in Z\)

<=> 2a - 5 chia hết cho 3a + 5

<=> 6a - 15 chia hết cho 3a + 5

<=> 6a + 10 - 25 chia hết cho 3a + 5

Có 6a + 10 chia hết cho 3a + 5

=> -25 chia hết cho 3a + 5 

<=> 3a + 5 thuộc Ư(-25)

3a+5a
1KTM
-1-2
50
-5KTM
25KTM
-25-10

KL: Vậy a thuộc {-2; 0; -10}

Nga Nguyễn 09/05/2017 lúc 19:27

tại sao 2 chia 3 dư 2 thì 2^n chia 3 dư 2? nếu n = 2,4,6,8,10,... thì mk hỏi bn n chia 3 dư bao nhiêu

Đào Trọng Luân 08/05/2017 lúc 20:57

* nếu m = 0 => n = 2 thỏa

* nếu m > 0

7^m chia 3 dư 1; 3 chia hết cho 3 

=> 7^m + 3 chia 3 dư 1

mà 2 chia 3 dư 2 => 2^n chia 3 dư 2

=> n k có

Vậy [m,n] = [0,2]

Trà My CTV 07/05/2017 lúc 12:03

\(A=\frac{3n^2+25}{n^2+5}=\frac{3n^2+15}{n^2+5}+\frac{10}{n^2+5}=\frac{3\left(n^2+5\right)}{n^2+5}+\frac{10}{n^2+5}=3+\frac{10}{n^2+5}\)

Vì \(n^2\ge0\Rightarrow n^2+5\ge5\Rightarrow\frac{10}{n^2+5}\le2\Rightarrow A=3+\frac{10}{n^2+5}\le5\)

=>Amax=5 <=> n2=0 <=> n=0

Vậy GTLN của A là 5 tại n=0

Megurine Luka 07/05/2017 lúc 10:44

Tìm GTLN mà bn, mà còn cả Ư nguyên âm nữa cơ, bn làm k đầy đủ r. Dù sao cũng cảm ơn bn

lê thị linh 07/05/2017 lúc 10:04

A=3n2+25/n2+5

a=3(n2+5)+20/n2+5

           20

a=3                           

       n2+5

thuộc U của  20 {1,2,4,5,,10,20}

thay n2=12+5=6

thay n2=2

tiep theo thay =4,=5,=10,=20 nha bn

love karry wang 06/05/2017 lúc 10:14

con bố sơn gian lận điểm hỏi đáp... tự hỏi rồi trả lời

Lạnh Lùng tính cách của tôi 08/05/2017 lúc 11:10

Hoàn ơi ! e gian lận thật! Lại giống chj lúc trc rùi!

Con bố Sơn 06/05/2017 lúc 10:13

Đúng 100 % lun

Trần Nhật Quỳnh 04/05/2017 lúc 11:39

Mình sửa lại như sau:

Dán được số tấm băng và còn thừa số chữ là:

234 : 5 = 46 (tấm và còn thừa 4 chữ)

             Đ/s: 46 tấm và còn thừa 4 chữ

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Nguyễn Ngọc Tuấn 04/05/2017 lúc 12:09

để mà 234/5=46 du4 tam

Con bố Sơn 04/05/2017 lúc 11:46

lộn 46 tấm dư 4 chữ

Nguyễn Sỹ Tiến 02/05/2017 lúc 14:37

thui đi mấy bn đoán đi 

Nguyễn Trung Hiếu 02/05/2017 lúc 14:22

ngay trong tháng

vu thuy phuong 02/05/2017 lúc 14:18

kb đi rùi nói

alibaba nguyễn 21/04/2017 lúc 15:54

Sửa đề: \(A=5^n\left(5^n+1\right)-6^n\left(3^n+2^n\right)=25^n+5^n-18^n-12^n\)

Chứng minh A chia hết cho 7: (mình dùng ký hiệu \(\exists\)làm ký hiệu đồng dư nhé)

\(\hept{\begin{cases}25\exists4\left(mod7\right)\\18\exists\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}25^n\exists4^n\left(mod7\right)\\18^n\exists4^n\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow25^n-18^n⋮7\)

Ta lại có: 

\(\hept{\begin{cases}5\exists5\left(mod7\right)\\12\exists5\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}5^n\exists5^n\left(mod7\right)\\12^n\exists5^n\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow5^n-12^n⋮7\)

Từ đây ta có \(A⋮7\)

Tương tự ta cũng chứng minh được \(A⋮13\)

Vì 7 và 13 nguyên tố cùng nhau nên 

\(\Rightarrow A⋮7.13=91\)

thang Tran 10/08/2015 lúc 10:53

xy + 3x - 7y = 21 (1)

xy + 3x - 2y  = 11 (2) 

LẤy (1) - (2) => xy + 3x - 7y - ( xy  + 3x - 2y) = 21 - 11 = 10

=> xy + 3x - 7y - xy - 3x + 2y = 10 

=> -5y = 10 

=> y = -2 Thay vào ta có 

x.y +3x - 7y =  x. (-2) + 3. x - 7 (-2) = 21 

=> -2x + 3x + 14 = 21 

=> x = 21 - 14 = 7 

Vậy x = 7 ; y = -5

Tick đúng nha you

Phamducanh 07/05/2016 lúc 19:22

Vi 11 mu may cung  co chu so tan cung la 1 o day co 10so hang nen 1*10=10 la co tan cung la 0 va chia Hét cho 5

Truong Quy Ngoc 01/04/2015 lúc 23:08

p nguyên tố>5 ==>p lẻ, p không chia hết cho 3 => p^4 chia 3 dư 1 => p-1 chia hết cho 3
p nguyên tố .5 => p lẻ => p^4-1 chia hết cho 16
p nguyên tố .5 => p có tận cùng 1 3 7 9 => p^4 có tận cùng 1 => p^4-1 chia hết cho 10
p chia hết cho 3,10,16 => chia hết cho 240(240 là bội chung nhỏ nhất của 3,10,16)

 

sắp Quit Game 26/06/2015 lúc 15:43

121 đó bạn

........................l i k e nghe bạn..............................

Đinh Tuấn Việt 26/06/2015 lúc 15:41

Gọi ố cần tìm là a. Ta có :

a=29p+5; a=31q+28

Khi đó ta có: 29p+5 = 31q+28 (*)

=> 29(p-q) = 2q+23

=> 28(p-q) + (p-q) - 1 = 2q +22

Vế phải chia hết cho 2 nên [(p-q)-1] cung chia hết cho 2

mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên  [(p-q)-1] = 0 => p = q+1 thay vào (*)

ta được q = 3 => p = 4. => a = 31*3+28 = 121 hay a = 4*29 + 5 = 121

     Số cần tìm là 121

hai 10/10/2016 lúc 20:28

121 đó bạn kích mk nhé

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: