Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Huy Hoàng 18 tháng 7 2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

a) Đặt \(A=\frac{8n+193}{4n+3}=\frac{2.\left(4n+3\right)+187}{4n+3}=2+\frac{187}{4n+3}\)

\(\Rightarrow187\div4n+3\Rightarrow4n+3\inƯ\left(187\right)=\left\{17;11;187\right\}\)

+ 4n + 3 = 11  => n = 2

+ 4n +3 = 187 => n = 46

+ 4n + 3 = 17 => 4n = 14 ( loại )

Vậy n = 2 và 46

B)  Gọi ƯCLN ( 8n + 193; 4n + 3) = d

=>   ( 8n + 193; 4n + 3 ) : d => (8n + 193) - 2.(4n+3)

 =>   ( 8n+193 ) - ( 8n + 6 ) : d

=> 187 : d mà A là phân số tối giản => A \(\ne\) 187

=> n \(\ne\)  11k + 2 (k \(\in\) N)

=>  n \(\ne\)  17m + 12 (m  \(\in\) N )

c) n = 156 => A = 77/19

     n = 165 => A =  89/39 

      n = 167 => A = 139/61

 

 

 

           

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 18 tháng 7 2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Để 8n+193/4n+3 có giá trị là số tự nhiên.

=> 8n+193 chia hết cho 4n+3

=> 8n+6+187 chia hết cho 4n+3

=> 2.(4n+3)+187 chia hết cho 4n+3

=> 187 chia hết cho 4n+3

=> 4n+3=Ư(187)=(1,11,17,187)

=> 4n=(-2,8,14,184)

mà 4n chia hết cho 4.

=> 4n=(8,184)

=> n=(2,46)

Vậy n=2,46

l-i-k-e cho mình đi mình làm tiếp câu b cho.

Đọc tiếp...
AE_RPG 20 tháng 12 2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{6n+99}{3n+4}=\frac{6n+8+91}{3n+4}=\frac{2\left(3n+4\right)91}{3n+4}+\frac{91}{3n+4}=2+\frac{91}{3n+4}\)

a) Để A là số tự nhiên thì \(91⋮3n+4⋮3n+4\)là ước của 91 hay 3n + 4 \(\in\left\{1;7;13;91\right\}\)

Ta có bảng :

3n + 4171391
n-11329
nhận xétloạithỏa mãnthỏa mãnthỏa mãn

Vậy ......

b) Để A là phân số tối giản thì \(91\text{không chia hết cho 3n + 4 hay 3n + 4 không là ước của 91}\)

=> 3n + 4 ko chia hết cho ước nguyên tố của 91

=> 3n + 4 ko chia hết cho 7 => \(n\ne7k+1\)

=> 3n + 4 ko chia hết cho 13 => \(n\ne13m+3\)

Đọc tiếp...
nguyen thi lan chi Hôm qua lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Song ngư ăn loz

Ok 

Đọc tiếp...
Thành viên 15 tháng 2 2018 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

a) 2n + 8 chia hết cho 2n - 4

=> ( 2n + 2 ) + 6 chia hết cho 2n - 4

mà ( 2n + 2 ) + 6 chia hết cho 2n - 4

=> 6 chia hết cho 2n - 4

=> 2n - 4 thuộc Ư(6) = { -6 ; -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 }

Ta có :

2n - 4-6-3-2-11236
n-1loại1loại loại3loại

5

Vậy n thuộc { -1 ; 1 ; 3 ; 5 }

b) 3n + 5 chia hết cho 2n + 1

=> ( 3n + 2 ) + 3 chia hết cho 2n + 1

mà ( 3n + 2 ) + 3 chia hết cho 2n + 1

=> 3 chia hết cho 2n + 1

=> 2n + 1 thuộc Ư(3) = { -3 ; -1 ; 1 ; 3 }

Ta có :

2n + 1-3-113
n-2-101

Vậy n thuộc { -2 ; -1 ; 0 ; 1 } .

Đọc tiếp...
Dương Huy Vũ 7 tháng 11 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

2n+8=2n-4+12.Vì 2n-4 Chia hết cho 2n-4 =>12 chia hết cho 2n-4=>2n-4 thuộc {4;6;12}

vậy 2n thuộc {8;10;16} => n thuộc {4;5;8}

Đọc tiếp...
Thao Nhi 21 tháng 8 2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

TA CO

17x+17y chia het cho17

->8x+12y+9x+5y chia het cho 17

-> 4(2x+3y)+9x+5y chia het cho 17

ma 2x+3y chia het cho17--> 9x+5y chia het cho17

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 7 2015 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Ta có S = 2+2^2+2^3+...+2^100

a) \(\Rightarrow S=\left(2+2^2\right)+\left(2^3+2^4\right)+...+\left(2^{99}+2^{100}\right)\)

\(S=2.\left(1+2\right)+2^3.\left(1+2\right)+....+2^{99}.\left(1+2\right)\)

\(S=2.3+2^3.3+...+2^{99}.3\)

\(S=3.\left(2+2^3+...+2^{99}\right)\) chia hết cho 3.

b) \(\Rightarrow S=\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+\left(2^5+2^6+2^7+2^8\right)+...+\left(2^{97}+2^{98}+2^{99}+2^{100}\right)\)\(S=2.\left(1+2+2^2+2^3\right)+2^5.\left(1+2+2^2+2^3\right)+...+2^{97}.\left(1+2+2^2+2^3\right)\)

\(S=2.15+2^5.15+...+2^{97}.15\)

\(S=15.\left(2+2^5+...+2^{97}\right)\) chia hết cho 15.

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
haicoi 14 tháng 12 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

vai yen da len tra rui

Đọc tiếp...
Scorpio 14 tháng 12 2016 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

CAU TRA LOI CHUAN KO CAN CHINH, MK K LUN

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 9 tháng 11 2016 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

540

k mình nha bạn !

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 30 tháng 11 2017 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

gọi a là số học sinh diểu hành ma x:12;x:15;x:18 và nằm trong khoảng tu 350 đến 400 nên x thuộc BCNN(12;15;18)

12=4.3

15=3.5

18=2.9

BCNN(12;15;18)=4.9.5=180

BC(12;15;18)=B(180)={0,180,540,720}

vậy số học sinh là 540

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 30 tháng 11 2017 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

gọi a là số học sinh diểu hành ma x:12;x:15;x:18 và nằm trong khoảng tu 350 đến 400 nên x thuộc BCNN(12;15;18)
12=4.3
15=3.5
18=2.9
BCNN(12;15;18)=4.9.5=180
BC(12;15;18)=B(180)={0,180,540,720}
vậy số học sinh là 540

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

276 chia A dư 36=>276-36=240 chia hết cho A

453 chia A dư 21=>453-21=432 chia hết cho A

Điều kiện: A thuộc N*

Ta tìm ƯCLN(240,432)

240=24.3.5

432=24.33

Suy ra BCNN(240,432)=24.3=48

Vậy A= 48

 

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 6 tháng 8 2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 276:A dư 36 =>> A>36 ,
453:A dư 21 =>> A>21 
=> A>36
Ta có: 276 = A.x + 36 vs x,y thuộc N
Và: 453 = A.y + 21
=> A>36 và A.x = 240 , Ay = 432
=> A>36
x<6.7 
y<12
và: x/y = 240/432 = 5/9
=>> A>36
x<= 6 
y<= 11
Và: x/y = 240/432 = 5/9

Chọn được  x = 5, y = 9.
x=5 =>> A = 240/5= 48 thỏa mãn điều kiện
Vậy A = 48

 

 

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A=48     

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 28 tháng 4 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

(n+1)(n+2)+12

=(n+1)*n+(n+1)*2+12

=n2+1n+2n+2+12

=n2+(1+2)n+(2+12)

=n2+3n+14

=n*n+3n+14

=n(n+3)+14

Vì 14 không chia hết cho 9 nên n(n+3) không chia hết cho 9

nên n(n+3)+14 không chia hết cho 9

nên (n+1)(n+2)+12 không chia hết cho 9 với mọi n

Vậy với mọi n thuộc Z thì (n+1)(n+2)+12 không chia hết cho 9

cái này mình làm bậy, ko biết có đúng k

chúc bạn học tốt!^_^

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 4 2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

nếu n = 2 => (n+1)(n+2) + 12 = 24 không chia hết cho 9

=> (n+1)(n+2) + 12 không chia hết cho 9 với mọi n

Đọc tiếp...
Lap Nguyen Lam 30 tháng 4 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

Với n=1 thì sao 2x3+12=18 

 


 

Đọc tiếp...
Trafalgar D Water Law 26 tháng 11 2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

1/ xy+14+2y+7x=-10

    y(x+2)+7(x+2)=-10

(x+2)(y+7)=-10

suy ra x+2, y+7 thuộc ước -10

rồi vẽ bảng xét từng giá trị là đc, còn ấy câu kia thì phân tích thành nhân tử rồi lm như bình thường

 

 

 

 

Đọc tiếp...
dang gia huy 16 tháng 11 2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

6.............................................................................7

Đọc tiếp...
noname129 14 tháng 1 2019 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

2/xy+5x+y=4

x(y+5)+y=4

x(y+5)+(y+5)=9

(y+5)(x+1)=9

9=1.9

 = 9.1

 =(-1).(-9)

 = (-9).(-1)

Tu lam not nhe

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị hương Quỳnh 4 tháng 8 2015 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

a. Ta có: M= a.(a+2)-a.(a-5)-7

                =a.(a+2-a+5)-7

                = 7.a-7=7.(a -1) chia hết cho 7.

Vậy M là bội của 7(đpcm)

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

7 nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
Châu Hoàng Nam 17 tháng 2 2016 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

 vậy còn bài thứ 2 thì như thế nào ? giải luôn đi bạn

Đọc tiếp...
shitbo CTV 12 tháng 1 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}n^3-1\equiv-1\left(mod\text{ }n\right)\\n^2-1\equiv-1\left(mod\text{ }n\right)\end{cases}}\Rightarrow\left(n^3-1\right)^{111}.\left(n^2-1\right)^{333}\equiv\left(-1\right)^{111}.\left(-1\right)^{333}\equiv\left(-1\right).\left(-1\right)\equiv1\)\(\left(mod\text{ }n\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyen Nguyen Khoi 25 tháng 1 2015 lúc 0:41
Báo cáo sai phạm

5x + 47y (1)

= 5x + 30y + 17y = 5(x+6y) + 17y.

17y luôn chia hết cho 17. Vậy để (1) chia hết cho 17 <=> x + 6y chia hết 17

Đọc tiếp...
đinh đức thành 20 tháng 1 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

Ta có :5x+47y = 5x+30y+17y

                        =5x+5.6.y+17y

                        =5(x+6y)+17y

Vì 17y chia hết cho 17 => 5.(x+6y) chia hết cho 17 

Mà 5 ko chia hết cho 17 =>muốn 5.(x+6y) chia hết cho 17 thì x+6y phải chia hêt cho 17

Đọc tiếp...
fairytail 15 tháng 1 2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

giải cho hẳn hoi thế này bố ai mà hiểu

Đọc tiếp...
NGUUYỄN NGỌC MINH 29 tháng 7 2015 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

5x+47y chia hết cho 17

<=>5x+30y +17y chia hết cho 17

mà 17y chia hết cho 17

    => 5x+30y chia hết cho 17

   <=>5(x+6y) chia hết cho 17

mà (5,17)=1

nên x=6y chia hết cho 17

Đúng thì Li.ke nha bạn

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 8 tháng 4 2018 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

5x+47y chia hết cho 17
<=>5x+30y +17y chia hết cho 17
mà 17y chia hết cho 17
=> 5x+30y chia hết cho 17
<=>5(x+6y) chia hết cho 17
mà (5,17)=1
nên x=6y chia hết cho 17
Đúng thì Li.ke nha bạ

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

n6 + n4 - 2n= n2 . (n3 + n2 + 2) chia hết cho 72...

Hì Hì

Đọc tiếp...
♑ _ Nɠυүêη _♑ 7 tháng 1 lúc 23:41
Báo cáo sai phạm

\(5^n-2^n⋮63\)

\(\Rightarrow5^n-2^n\)có cùng số dư khi chia cho 63

Nhận xét :

\(2^6=64\)đồng dư với 1 \(\left(mod63\right)\)

\(5^6=15625\)đồng dư với 1 \(\left(mod63\right)\)

\(\Rightarrow2^{6k}\)đồng dư với 1 \(\left(mod63\right)\)

     \(5^{6k}\)đồng dư với 1 \(\left(mod63\right)\)

\(\Rightarrow5^{6k}-2^{6k}⋮63\)

\(\Rightarrow n=6k\left(k\in N\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 1 tháng 8 2015 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Ta thử 199900 chia 37 = 5402 dư 26 

=> 199900 + (37 - 26) chia hết cho 37

=> 199911 chia hết cho 37

=> 199911 + 37 chia hết cho 37

=> 199948 chia hết cho 37

=> 199948 + 37 chia hết cho 37

=> 199985 chia hết cho 37

Vậy ab \(\in\){11;48;85}

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 26 tháng 1 2016 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab. Khi viết thêm số ab vào sau số 1999 ta đc số 1999ab  

1999ab  = 199900 + ab ​​​

Ta thấy 199900 chia 37 =5402 dư 26 

=> 199900 + ab = 5402 x 37 + 26 + ab 

Có 3 trường hợp xảy ra:

TH1: ab + 26 = 37 => ab = 11

TH2: ab + 26 = 74 => ab = 48

TH3: ab + 26 = 111 => ab = 85 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 1 tháng 8 2015 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

Số 11                 

Đọc tiếp...
Phuclaxy 5 tháng 1 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số bị chia

       b là thương

Ta có: 57:a=b dư 24

Tỉ số b là 57/24=1

          =>Với b=1=>a=33

       =>57:33=1 dư 24(Thoả yêu cầu bài toán)

Để bài toán trở thành bài toán chia hết ta bớt số bị chia xuống 14 đơn vị,tức là 57:19=3 dư 0 do đó thương tăng lên 2 đơn vị.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: