Giúp tôi giải toán và làm văn


Lại Trọng Hải Nam 9 tháng 5 2015 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

61                        

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 9 tháng 5 2015 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

61                                                            

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜS➻๖ۣۜC➻๖ۣۜB➻๖ۣۜGツ 29 tháng 3 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là a (a thuộc N)

Theo bài ra ta có

a : 2,3,4,5 và 6 đều dư 1

=>a-1 chia hết cho 2,3,4,5,6

=>a-1 thuộc BC(2,3,4,5,6)

mà a nhỏ nhất nên a-1 nhỏ nhất

=>a-1 = BCNN(2,3,4,5,6)

Có 2=2

3=3

4=22

5=5

6=2.3

=>BCNN(2,3,4,5,6)=22.3.5=60

=>a-1=60

=>a=61

Vậy số tự nhiên cần tìm là 61

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 7 2015 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Từ 1 - 1000 có số số chia hết cho 2 là :

( 1000 - 2 ) : 2 + 1 = 500 ( số )

Từ 1 - 1000 có số số chia hêt cho 5 là :

( 1000 - 5 ) : 5 + 1 = 200 ( số )

Đọc tiếp...
Phúc Thành sama 22 tháng 12 2016 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

Từ 1-1000 có số chia hết cho 2 là:

(1000-2):2+1=500 số

Từ 1-1000 có số chia hết cho 5 là:

(1000-5):5+1=200 số

Vậy có 500 số chia hết cho 2

       có 200 số chia hết cho 5

k mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 20 tháng 7 2015 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Từ 1 - 1000 có số số chia hết cho 2 là :

( 1000 - 2 ) : 2 + 1 = 500 ( số )

Từ 1 - 1000 có số số chia hêt cho 5 là :

( 1000 - 5 ) : 5 + 1 = 200 ( số )

Đọc tiếp...
Maknae W1 _ chungha _ ioi 21 tháng 1 2019 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Theo đề ra ta có :

 \(6a+1⋮3a-1\)

\(\Rightarrow6a-2+3⋮3a-1\)

\(\Rightarrow2\left(3a-1\right)+3⋮3a-1\)

Mà : \(2\left(3a-1\right)⋮3a-1\)suy ra : \(3⋮3a-1\)

\(\Rightarrow3a-1\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

\(\Rightarrow3a\in\left\{-2;0;2;4\right\}\)

\(\Rightarrow a\in\left\{-\frac{2}{3};0;\frac{2}{3};\frac{4}{3}\right\}\)

Do : \(a\inℤ\)nên : \(a=0\)

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13 tháng 1 2019 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

6a+1 chia hết 3a-1

=> 2(3a-1)+3 chia hết cho 3a-1

=> 3 chia hết cho 3a-1

=> 3a-1 là Ư(3)={1;-1;3;-3}

Vì 3a-1 chia 3 dư 2 hoặc -1

=> 3a-1=-1 

=> a=0

Đọc tiếp...
Tạ Đức Hoàng Anh 29 tháng 3 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

- Cho mình sửa lại là -3 và 3 nhé mình bị lỗi kĩ thuật một chút ^_^

- Vậy x chỉ bằng 0 thôi ^_^

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 31 tháng 12 2017 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

a chia 120 du 58 => a-58 chia het cho 120 => a-58+120.2 chia het cho 120 => a+182 chia het cho 120              (1)

a chia 135 du 88 => a-88 chia het cho 135 => a-88+135.2 chia het cho 120 => a+182 chia het cho 135              (2)

Tu (1) va (2) => a+182 chia het cho 120 va 135

=> a+182 thuoc BC(120;135)

Vi a nho nhat nen a+182 cung phai nho nhat

=> a+182 thuoc BCNN(120;135)

120=23.3.5                                                     135=33.5

=> BCNN(120;158)=23.33.5=1080

=> a+182=1080  => a=898

Vay a=898

 
Đọc tiếp...
phạm kiều trinh 4 tháng 4 2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

a = 898 nha bạn (^-^)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Phương Uyên 12 tháng 3 2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

thi bủi sáng òi bi giờ bk cũng hk có đc zì. nhưng cảm ơn bạn nha

Đọc tiếp...
nguyen thi xuan mai 26 tháng 12 2014 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

so  chia  11;sbc1oo

Đọc tiếp...
văn dũng 28 tháng 3 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

số bị chia là100

và số chia là 10

Đọc tiếp...
Trần Thảo Nguyên 28 tháng 3 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

ĐỀ BÀI BẢO THƯƠNG KHÔNG THAY ĐỔI MÀ

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 16 tháng 1 2016 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

câu a :

n2-7=n(n+3)-10

Để n(n+3)-10 là bội của n+3 thì n+3 thuộc Ư(10)   *vì n(n+3) chia hết cho n+3*

Mà Ư(10)={-10;-5;-2;-1;1;2;5;10}

Ta có  bảng sau :

    n+3               -10                   -5                       -2               -1                1            2             5             10


     n                  -12                  -8                       -5                -4               -2            -1            2              7

Vậy n thuộc { -12;-8;-5;-4;-2;-1;2;7} thì n2 -7 là bội của n+3

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Hạnh Vy 20 tháng 1 2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Câu a bạn Nguyễn Ngọc Anh làm sai một chỗ nhé. 

Đây nè: n+3=-10

         =>n=-13.

Ra -12 là sai bạn nhé. Chỉ một chỗ đó thôi. Còn đâu bạn làm đúng hết rồi!

Đọc tiếp...
ngonhuminh 11 tháng 2 2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Câu b khác hoàn câu A nhé.

Đọc tiếp...
Trịnh Mai Linh 14 tháng 12 2018 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :5 chia hết cho 5 suy ra 5 mũ n chia hết cho 5

Mà 5=4+1

Suy ra 5 mũ n chia hết cho 4+1

Suy ra (5 mũ n) -1 chia hết cho 4

Vậy (5 mũ n)-1 chia hết cho 4.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thắm 25 tháng 12 2016 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm
với : n =0 thì 5^0 -1 = 0 chia hết cho 4 với ; n = 1 thì 5^1 -1 = 4 chia hết cho 4 với n > 2 hoặc n =2 thì 5^n có tận cùng là 25. suy ra : 5^n có tận cùng là 24 chia hết cho 4 vậy 5^n -1 chia hết cho 4
Đọc tiếp...
ミ★ɮăŋɠ ɠїá★彡 ๖ۣۜTεαм❤๖ۣۜTαм❤๖ۣۜGĭά¢❤๖ۣۜQυ̉үɞ 27 tháng 3 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Để A \(\in\)\(\Leftrightarrow\frac{n-5}{n+1}\in Z\)

\(\Leftrightarrow\left(n-5\right)⋮\left(n+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1-6\right)⋮\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow6⋮\left(n+1\right)\)(vì n+1 chia hết cho n+1)

\(\left(n+1\right)\inƯ_{\left(6\right)}=(1;-1;2;-2;3;-3;6;-6)\)

 \(\Rightarrow n\in\left(0;-2;1;-3;2;-4;5;-7\right)\)

Để A tối giản bạn tự làm đc k

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜS➻๖ۣۜC➻๖ۣۜB➻๖ۣۜGツ 27 tháng 3 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

b) Để A tối giản thì (n-5;n+1)=1

=>(n+1;6)=1

=>n+1 ko chia hết cho 2 ; n+1 ko chia hết cho 3

+, n+1 ko chia hết cho 2 

=>n ko chia hết cho 2k-1

+,n+1 ko chia hết cho 3

=>n ko chia hết cho 3k-1

Vậy......

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜS➻๖ۣۜC➻๖ۣۜB➻๖ۣۜGツ 27 tháng 3 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

a) Để A=\(\frac{n-5}{n+1}\)có giá trị nguyên thì n-5 chia hết cho n+1

=>n+1-6 chia hết cho n+1

=>6 chia hết cho n+1

=>n+1 thuộc Ư(6)={1;2;3;6;-1;-2;-3;-6}

=>n thuộc {0;1;2;5;-2;-3;-4;-7}

Vậy.....

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 15 tháng 5 2015 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

11n + 2 + 122n + 1 = 121 . 11n + 12 . 144n

=(133 – 12) . 11n + 12 . 144n = 133 . 11n + (144n – 11n) . 12

Ta có: 133 . 11n chia hết 133;  144n – 11n chia hết (144 – 11)

\(\Rightarrow\) 144n – 11n chia hết 133 \(\Rightarrow\) 11n + 1 + 122n + 1

Đọc tiếp...
super man 4 tháng 1 2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

ra 11 mới đúng!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 3 tháng 8 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Ta có:
11n+2 + 122n+1 + 122
= 112 x 11n + 12 x (122)n + 122
= 121 x 11n + 12 x (122)n + 144
= (133 - 12) x 11n + 12 x (122)n + 144
= 133 x 11n - 12 x 11n + 12 x 144n + 144
= 133 x 11n + 12 x (144n - 11n) + 144
Vì: 
133 x 11n ⋮ 133
12 x (144n - 11n) = 12 x (144 - 11) x P = 12 x 133 x P ⋮ 133
144 chia cho 133 dư 11
Suy ra: 11n+2 + 122n+1 + 122 chia cho 133 dư 11

Đọc tiếp...
Lương Thị Mỹ Uyên 30 tháng 1 2015 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

gọi số phải tìm là a

Vì a chia cho 29 dư 5 nên a chia hết cho 24

a chia cho 31 dư 28 nên a chia hết cho 3

Vì theo đầu bài a là số tự nhiên nhỏ nhất và a chia hết cho 24 và 3 nên a phải là BCNN của 24 và 3

BCNN(24,3)= 24

Vậy số tự nhiên phải tìm là 24  

 

Đọc tiếp...
Nghĩa Nam Lê 16 tháng 1 2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là A

Chia cho 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ﴾ p ∈ N ﴿

Tương tự:  A = 31q + 28 ﴾ q ∈ N ﴿

Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29﴾p ‐ q﴿ = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29﴾p – q﴿ cũng là số lẻ =>p – q >=1

Theo giả thiết A nhỏ nhất => q nhỏ nhất ﴾A = 31q + 28﴿    

                                 =>2q = 29﴾p – q﴿ – 23 nhỏ nhất                              

      => p – q nhỏ nhất

Do đó p – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6                

        => q = 3

Vậy số cần tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Chinh 25 tháng 3 2016 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Sao cậu rảnh thế, hỏi lại câu hỏi của người khác?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thắng Phúc 9 tháng 3 2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

a>gia su ta co UCLN(2n+1;4n+3)=d:*(vi n la so tu nhien nen d la so tu nhien)

2n+1chia het cho d => 4n+2chia het cho d

4n+3 chia het cho d

ta co : 4n+3-(4n+2)chia het cho d 

          4n-4n+3-2chia het cho d

          1 chia het cho d

ma d la so tu nhien nen d =1

=>UCLN(2n+1;4n+3)=1

Vay 2n+1/4n+3 la phan so toi gian vi UCLN (2n+1;4n+3)=1

Đọc tiếp...
Phạm Duy Hưng 25 tháng 3 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

khá đấy

Đọc tiếp...
Quỳnh Xuka 25 tháng 3 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

2, Ta có 6a+1=2(3a+1)-1

=> 1 chia hết cho 3a-1 hay 3a-1 thuộc Ư (2)={-2;-1;1;2}
Ta có bảng

3a-1-2-112
3a-1023
a\(-\frac{1}{3}\)0\(\frac{2}{3}\)1

Vì a là số nguyên => a={0;1}

Đọc tiếp...
linh nhi nguyễn đặng 31 tháng 3 2018 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

Gọi số dã cho là A, theo đề bài ta có:

A = 7.a + 3 = 17.b + 12 = 23.c + 7

Mặt khác:

A + 39 = 7.a + 3 + 39 = 17.b + 12 + 39 = 23.c + 7 + 39

= 7.(a + 6) = 17.(b + 3) = 23.(c + 2)

Như vậy A+39 đồng thời chia hết cho 7,17 và 23. 

Nhưng 7,17 và 23 đồng thời là 3 số nguyên tố cùng nhau nên :

(A + 39)  7.17.23 hay (A+39)  2737

Suy ra A+39 = 2737.k suy ra A = 2737.k - 39 = 2737.(k-1) + 2698

Do 2698 < 2737 nên 2698 là số dư của phép chia số A cho 2737

Đọc tiếp...
☘ ๖ۣۜH͟͟oàng๖ۣۜL͟͟ongঌ ༂♔☆[ RBL] ❧ Dino ☙ 12 tháng 6 2019 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Gọi số đã cho là A. Theo bài ra ta có: a= 7.a + 3 = 17.b + 12 = 23.c +7

Mặt khác: A + 39 = 7.a + 3 + 39 = 17.b + 12 + 39 = 23.c + 7 + 39 = 7(a+6) = 17(b+3) = 23(c+2)

Như vậy A + 39 đồng thời chia hết cho 7; 17 và 23 nên (A+3) chia hết cho BCNN(7:17:23) nên (A+39) chia hết cho 2737

Suy ra A + 39 = 2737 . suy ra A= 2737.k - 39 = 2737.( k - 1 ) +2698

Do 2698<2737 nên 2698 là số dư của phép chia số A cho 2737.

P/S: Chúc bạn hok tốt !!!

Đọc tiếp...
Online Math 12 tháng 7 2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

kết quả là

 ...........2696

   đáp số 2696

đúng 100%

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 25 tháng 3 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Bg

Gọi số sách đó là a (a \(\inℕ^∗\))

Theo đề bài: a - 5 \(⋮\)12; 15; 18   và 200 < a < 400

=> 195 < a - 5 < 395

=> a - 5 \(\in\)BC (12; 15; 18)

12 = 22.3

15 = 3.5

18 = 32.2

BCNN (12; 15; 18) = 22.32.5 = 180

BC (12; 15; 18) = B (180) = {0; 180; 360; 540;...}

Mà 195 < a - 5 < 395

Nên a - 5 = 360

       a       = 360 + 5

       a       = 365

Vậy có 365 sách.

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜTốηɠ➻๖ۣۜTɦị➻๖ۣۜNɠσαη♡ 25 tháng 3 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số sách đó là a (a thuộc N , \(200\le a\le400\))

Theo bài ra ta có

a chia 12 dư 5

a chia 15 dư 5

a chia 18 dư 5

=>a-5 chia hết cho 12

 a-5 chia hết cho 18

a-5 chia hết cho 15

=>a-5 thuộc BC(12,15,18)

Có 12=22.3

15=3.5

18=2.32

=>BCNN(12,15,18)=22.32.5=180

=>BC(12,15,18) thuộc B(180)={0;180;360;480;....}

=>a thuộc {0;180;360;480;....}

mà \(200\le a\le400\)

=>a=360

Vậy.......

Đọc tiếp...
Thôn Thiên Nhẫn xã Sơn Tiến huyện Hương Sơn Tỉnh Hà Tĩnh 25 tháng 3 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

cho mk sửa lại mk vs sai  360 -5=365

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 30 tháng 5 2015 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

52n+1.2n+2+3n+2.22n+1=52n.5.2n.22+3n.32.22n.2

=(25n.2n)(5.4)+(3n.4n)(9.2)=50n.20+12n.18

50 đồng dư với 12 (mod 38)

=>50n đồng dư với 12n (mod 38)

12 đồng dư với 12 (mod 38)

=>12n đồng dư với 12n (mod 38)

=>50n.20+12n.18 đồng dư với 12n.20+12n.18=12n.38 đồng dư với 0(mod 38)

=>52n+1.2n+2+3n+2.22n+1 chia hết cho 38

=>đpcm

Đọc tiếp...
witch roses 1 tháng 6 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

đặt A=6(x+7y)-(6x+11y)

=6x +42y-6x-11y

=31y

do 31y chia hết cho 31

6x+11y chia hết cho 31=>6(x+7y) chia hết cho 31

do (6,31)=1=>x+7y chia hết cho 31

vậy nếu 6x+11y chia hết cho 31 thì x+7y cũng chia hết cho 31

Đọc tiếp...
Nguyen Pham Phuong Huyen 5 tháng 1 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

dat A=6.(x+7)-(6x+11)

        =(6x+42 ) -(6x+11)

ma 6x +11chia het cho 31

suy ra 6x +42 chia het cho 31 

    

     

Đọc tiếp...
le dao van anh 8 tháng 1 2019 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

xy2n[876<985] vay xy bang U€985

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Phương 11 tháng 3 2016 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

a,Không biết

b,Vì B có giá trị nguyên 

suy ra n chia hết n-4

mà n chia hết cho n

suy ra n chia hết cho 4 

Vậy n thuộc B(4)

Đọc tiếp...
Tâm 2 tháng 4 2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

a.Ta có để B là một phân số thì n-4 khác o

=>n>4 

Vậy n>4 để B là một phân số

b.NX :Dể B có giá trị nguyên =>n chia hết cho n-4

Vì n-4 chia hết cho n-4 và n chia hết cho n-4 

=>n-(n-4) chia hết cho n-4

=> n-4 là ước của4={1;-1;-2;2;4;-4}

=> ta có bảng phan tích sau

n-4             1                -1                 2                 -2                   4                    -4

n                5                 3                 6                 2                   8                      0

 Vậy n thuộc {5;3;6;2;8;0}

Đọc tiếp...
Hoàng Thu Hoài 22 tháng 3 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

b, Vì B là số nguyên nên n chia hết cho n-4

n chia hết cho n

=> n chia hết cho 4

=> n thuộc Ư(4)

Đọc tiếp...
Ngô Minh Hoàng 24 tháng 2 2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

rõ hâm quên tính chất chia hết của phép nhân rồi à

n(5n+3)ta có n chia hết cho n nên n(5n+3) chia hết cho n

nên A chia hết cho n

Đọc tiếp...
Trần Xuân Trung 17 tháng 9 2016 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

minh chi lam duoc phan b thoi thong cam nhe

co cac so luy thua cua 5 deu co tan cung la 5

=> cu 2 so cong lai bang mot so duoi 0

=> S co chan luy thua => S co tan cung la 0

Đọc tiếp...
buituannhat 23 tháng 3 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

how a you

hey

Đọc tiếp...
Huyenn hoaqq tuu ♡ 22 tháng 3 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

\(S=5+5^2+5^3+...+5^{96}\)

\(\Rightarrow S=\left[\left(5+5^3\right)+\left(5^5+5^7\right)+...+\left(5^{95}+5^{97}\right)\right]+\left[\left(5^2+5^4\right)+...+\left(5^{96}+5^{98}\right)\right]\)

\(\Rightarrow S=\left[5.\left(1+5^2\right)+5^5.\left(1+5^2\right)+...+5^{95}.\left(1+5^2\right)\right]+\left[5^2.\left(1+5^2\right)+...+5^{96}.\left(1+5^2\right)\right]\)

\(\Rightarrow S=\left[5.126+5^5.126+...+5^{95}.126\right]+\left[5^2.126+...+5^{96}.126\right]\)

\(\Rightarrow S=126.\left(5+5^2+5^3+5^4+...+5^{96}\right)⋮126\)

b) Vì \(\left(5+5^2+5^3+...+5^{96}\right)\) có 96 số hạng tất cả, mỗi số có lũy thừa của 5 nên sẽ có tận cùng là 5, nên tổng 96 số hạng có tận cùng bằng 0 ( vì số 96 là số chẵn ) => S có tận cùng là 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc 31 tháng 3 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

                xy=x+y

nên :        xy-(x+y)=0

               xy-x-y    =0

               x(y-1)-y  =0 suy ra x(y-1)-(y-1)=1

                (x-1)(y-1)=1 

ta có

     X - 1

  -1

       1

 

     Y - 1

 -1

       1

 

        X

0

2

 

         Y

0

2

 

 

 

   
Đọc tiếp...
Đào Phạm Nhật Quỳnh 21 tháng 3 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có xy=x+y

=> xy-x-y=0

<=> x(y-1)-(y-1)=1

<=> (x-1)(y-1)=1

x,y nguyên => x-1; y-1 thuộc Ư (1)={-1;1}
Ta có bảng

x-1-11
x02
y-1-11
y02
Đọc tiếp...
Công Chúa Nhỏ 31 tháng 3 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

x=0 , y=0

x=2 , y=2

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_5A 25 tháng 10 2018 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

31

chả bít đúng ko

đúng...

k mk na bn

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜLεɠεηɗαɾү☠๖ۣVσℓ¢αиσ★彡 21 tháng 3 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Trl :

31

#hoc_tot#

:>

Đọc tiếp...
titanic 27 tháng 11 2016 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

31 nhé bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: