Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Trần Mai 17 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

xin lỗi , câu số bị chia là ở cuối may mình bị lỗi !!!

Đọc tiếp...
Hoàng Trần Mai 17 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

Tổng của số bị chia và số chia là :

109 - 2 = 107

Số chia là :

( 107 - 2 ) : ( 1 + 14 ) x 1 = 7

Số bị chia là :

7 x 14 + 2 = 100

                  Đáp số : SC = 7 ; SBC = 100

Số bi chia là :

Đọc tiếp...
Lê Bảo Anh Thư 18 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

*Phép chia có thương bằng 14, số dư bằng 2. Tổng của số bị chia, số chia và dư bằng 109.

=) Ta có công thức khái quát:

      số bị chia : số chia = 14 ( dư 2 )

( Tổng số bị chia, số chia, số dư bằng 109 )

=) Tổng của số bị chia và số chia trong phép chia trên là :

                    109 - 2 = 107 

Ta có :

Số bị chia : |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--2--|

Số chia :     |----|

Giá trị 15 phần là

                    107 - 2 = 105 

=) Số chia là :

                    105 : 15 = 7 

  Số bị chia là :

                     7 x 14 + 2 = 100 

                                      Đ/S ; Số chia    : 7 

                                               Số bị chia : 100

Đọc tiếp...
Kagamine Len 23/09 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

1900 yến = 19000 kg

1939302 - 49393 = 1889909

19000 tấn 1 kg = 19000001 kg

19120029 + 438296 = 19558325

Đọc tiếp...
Should Like A Person 23/09 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

  1939302-49393=889909                                                                                                      1900 yến= 19000 kg

19000tấn 1kg= 19000001 kg                                                                                                  19120029+438296=23509325

Đọc tiếp...
Pham Minh Hoang 23/09 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

1900 yến=19000 kg

19000 tấn 1 kg=19000001 kg

Chúc bạn học tốt~~~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 18/09/2018 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Tham khảo nhé 

A= 2005^n + 60^n - 1897^n - 168^n 

cm A chia hết 4: 

2005^n ≡ 1 (mod 4) 

1897^n ≡ 1 (mod 4) 

=> A ≡ 1 +0 - 1+0 =0 (mod 4) 

=> A chia hết 4 

cm A chia hết 3: 

2005^n ≡ 1 (mod 3), 1897^n ≡ 1 (mod 3) 

=> A ≡ 1 +0 -1 +0 =0 (mod 3) 

=> A chia hết 3 

cm A chia hết 167 

2005^n ≡ 1 (mod 167) 

1897^n ≡ 60^n (mod 167) 

168^n ≡ 1 (mod 167) 

=> A ≡ 1 +60^n -60^n -1 =0 (mod 167) 

=> A chia hết 4,3,167 =. A chia hết 2004

Đọc tiếp...
GV Quản lý 18/09/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Bạn xem lời giải của bạn Việt Anh ở đây nhé:

Câu hỏi của thùy linh - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
hội tìm ny 18/09/2018 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

bài gì vậy

Đọc tiếp...
very celever Hôm qua lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

tao cx nghĩ thế sơn ạ

Đọc tiếp...
ĐợiNgàyEmVề 11/09/2018 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

chúng mày lại bắt đầu r đấy

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 09/09/2018 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

ơ anh hải ơi chia cho 12 dư 4 hay chia cho 13 dư 4

Đọc tiếp...
Lê Thành Nguyên 08/09/2018 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Elly Nguyễn 08/09/2018 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Đây là nick của cj Yumi : Yumi - Trang của Yumi - Học toán với OnlineMath

Đây là nick của ah Trung : Võ Trần Thái Trung - Trang của Võ Trần Thái Trung - Học toán với OnlineMath

Hok tốt .

# EllyNguyen #

Đọc tiếp...
Elly Nguyễn 08/09/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

1 : Thái Trung là ny của Yumi . Thái Trung tên thật là Võ Trần Thái Trung . 18 tuổi . Ko rõ cung . Hình như là 65 hay 68 kg  gì đó .Ko rõ  . Cao 1m85 .

2 : Yumi là ny của Thái Trung . Yumi tên thật là Châu Tống Thiên My . 17 tuổi . Ko rõ cung . 42 kg . Cao 1m72 . 

Chỉ biết thông tin về 2 anh cj như thế thôi . Hok ốt .

# EllyNguyen #

Đọc tiếp...
Kaito_Kid 30/07/2018 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

Dã : dã man ; hoang dã ; dã đông ; dã ngoại 

Rã : rã rời ; tan rã ; ròng rã ; rã cánh .

Gián : gián điệp ; gián tiếp ; gián đoạn ; con gián .

Giành : giành giật ; giành quyền ; tranh giành ; giành nhau .

Rành : rành việc, rành mạch, rành rọt ; ...

Dành : dành dụm ; để dành ; dành cho ; dỗ dành .

Dương : đại dương ; dương cầm ; du dương ; âm dương 

Giương : Giương cung ; giương buồm ; giương cao ; giương mặt .

Đọc tiếp...
Chibiusa 24/07/2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi là gì vậy bạn????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 24/07/2018 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

\(6^{300}+6^{299}+6^{298}\)

\(=6^{298}\left(6^2+6+1\right)\)

\(=6^{298}.43⋮43\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 24/07/2018 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(6^{300}+6^{299}+6^{298}\)

\(=6^{298}\times6^2+6^{298}\times6+6^{298}\)

\(=6^{298}\times\left(6^2+6+1\right)\)

\(=6^{298}\times43\)

Vậy  \(6^{300}+6^{299}+6^{298}⋮43\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Đào Tấn Phát 24/07/2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

\(6^{300}+6^{299}+6^{298}=6^{298}\left(6^2+6+1\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Cẩm Tú 21/07/2018 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

gọi  số đó là a ta có:(a>1)

a chia 5,7,9 đều dư 1

a-1 chia hết cho 5,7,9

=> a-1 thuôc BC(5,7,9)=315

=> a=316

Đọc tiếp...
Đừng Để Ý Tên 16/07/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

dù sao cũng sr bạn

Đọc tiếp...
Cô gái đến từ hôm qua 16/07/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

lm cho là may r còn đánh giá sai ko chép thì ths

Đọc tiếp...
Đừng Để Ý Tên 16/07/2018 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

sr nhưng bạn sai rồi né dù sao cũng cảm ơn

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 11/07/2018 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Là câu hỏi:

Mày chết rồi à?bạn bị khùng à?bạn là con thú à?......

học tốt

Đọc tiếp...
nguyen hai tung 14/07/2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

bi ngu a

Đọc tiếp...
thomas edison 12/07/2018 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

bạn chết chưa

Đọc tiếp...
ST CTV 06/07/2018 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

\(n^6-n^2=n^2\left(n^4-1\right)=n^2\left(n^2-1\right)\left(n^2+1\right)=n^2\left(n^2-1\right)\left(n^2-4+5\right)\)

\(=n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2-4\right)+5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\)

\(=n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)+5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\)

Vì \(n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)\) là tích 5 số nguyên liên tiếp

=>\(n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)⋮5\) 

Mà n(n-1)(n-2) và n(n+1)(n+2) là tích 3 số nguyên liên tiếp

=>n(n-1)(n-2) chia hết cho 2 và 3 ; n(n+1)(n+2) chia hết cho 2 và 3

=> \(n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)\) chia hết cho 4 và 3

Do đó \(n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)⋮3.4.5=60\) (1)

- Nếu n lẻ thì n-1,n+1 chẵn hay (n-1)(n+1) chia hết cho 4

=>\(5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮20\)

Mà \(n\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮3\)

=>\(5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\)

- Nếu n chẵn thì \(n^2⋮4\)

\(\Rightarrow5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮20\)

Mà \(n\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮3\)

\(\Rightarrow5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\)

Từ 2 trường hợp trên => \(5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\) (2)

Từ (1) và (2) => \(n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)+5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\) hay \(n^6-n^2⋮60\) (đpcm)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 21/04/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: \(A=5^n\left(5^n+1\right)-6^n\left(3^n+2^n\right)=25^n+5^n-18^n-12^n\)

Chứng minh A chia hết cho 7: (mình dùng ký hiệu \(\exists\)làm ký hiệu đồng dư nhé)

\(\hept{\begin{cases}25\exists4\left(mod7\right)\\18\exists\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}25^n\exists4^n\left(mod7\right)\\18^n\exists4^n\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow25^n-18^n⋮7\)

Ta lại có: 

\(\hept{\begin{cases}5\exists5\left(mod7\right)\\12\exists5\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}5^n\exists5^n\left(mod7\right)\\12^n\exists5^n\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow5^n-12^n⋮7\)

Từ đây ta có \(A⋮7\)

Tương tự ta cũng chứng minh được \(A⋮13\)

Vì 7 và 13 nguyên tố cùng nhau nên 

\(\Rightarrow A⋮7.13=91\)

Đọc tiếp...
dinh nhat lam 26/08/2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

không biết

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: