Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Phương Hà 26/11/2014 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh của trường đó là:a (a thuộc N*; a<400)

Theo đề bài ra, ta có: a-3 chia hết cho 10;12;15=> a-3 thuộc BC(10;12;15)

Ta có BCNN(10;12;15)=60=> BC(10;12;15)=B(60)=>a-3 thuộc{0;60;120;180;240;300;360;...}

=> a thuộc{3;63;123;183;243;363;...} nhưng n chia hết cho 11 nên a=363

Vậy số học sinh trường đó là 363 em

 

 

 

Đọc tiếp...
hien nguyen 11/11 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh toàn trường là a.

=> a-3 chia hết cho 10,12,15.

=> BCNN{10,12,15} = 60.

=> a-3 thuộc B(60)={0;60;120;180;240;300;360;420;...).

=> a thuộc {3;63;123;183;243;303;363;423;...).

 Vì a chia hết cho 11 => a bằng 363.

 Vậy số học sinh của trường đó là 363.

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Cường 04/10/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

tao ko biêt

Đọc tiếp...
tran thanh minh 20/06/2015 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

7, Goi số học sinh khối 6 trường đó là x(em) đk x thuộc N x<500

Vì nếu xếp vào mỗi hàng 6 em , 8 em ,10 em thì vừa đủ còn xếp hàng 7 thì dư 3 em

Vậy x chia hết  cho 6,8,10 còn x-3 chia hết cho 7

Vì x chia hết cho 6,8,10 suy ra x là bội chung của 6,8,10

BC(6.,8,10)={0;120;240;360;480;...........}

Xét đk x-3 chia hết cho 7 thì số thỏa mãn là 360

Vậy số học sinh khối 6 trường đó là 360 em

8 Gọi số học sinh khối 6 trường đó là x(HS) đk x thuộc N 200<x<400

Vì khi xếp thành hàng 12 ,15,18 đều thừa 5 học sinh 

từ đó suy ra x-5 chi hết cho 12,15,18

Vậy x-5 thuộc bội chung của 12.15.18

BC(12,15,18)={0;180;360;...........}

Xét đk thì ta thấy chỉ có số 360 thỏa mãn

x-5=360 suy ra x=365(tm)

vậy số học sinh khối 6 trường đó là 365 học sinh

9, Gọi số học sinh trường X là x(HS) , đk x thuộc N ,700<x<750

Vì khi xếp vào hàng 20,25,30 không dư một ai từ đó suy ra x chia hết cho 20,25,30

Vậy x thuộc bội chung của 20,25,30

BC(20,25,30)={0;300;600,900;......}

Xét theo đk thì ko có số nào hoặc đề cậu gi sai

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 20/11/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

xếp thành hàng 12, 15, 18 hàng đều thừa 5 hs
=> x-5 thuộc BC (12; 15; 18) và 200<x-5<400
BCNN (12; 15; 18)
12= 2^2.3
15= 3.5
18= 2.3
2
BCNN (12; 15; 18) = 2^2.3^2.5 = 4.9.5 = 180
BC (12; 15; 18) = B(180) = {0;180;360;540;......}
mà 200<x-5<400
nên x-5=360
x= 360+5= 365
vậy số học sinh khối 6 đó là 365 h

Đọc tiếp...
Trần Thị Hoàn 21/11/2016 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

 
Đọc tiếp...
♍ Đáng Yêu ♍ Hôm qua lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

S = 1 + 4 + 7 + .... + 79 

có tất cả số số hạng là :

  ( 79 - 1) : 3 + 1 = 27 ( số hạng )

tổng dãy số trên là :

  \(\frac{\left(27+1\right).27}{2}\) = 378

 => tổng dãy số trên = 378

Đọc tiếp...
Gokazaru Hôm qua lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

                                                                    \(\text{Bài giải}\)

                                 \(\text{Ta có : }\)

                      \(S=1+4+7+...+79\)

                               \(\text{Nhìn vào tổng S ta thấy , hai số hạng liền kề nhau trong tổng hơn kém nhau 3 đơn vị.}\)

               \(\text{Số số hạng trong dãy là : }\)

                              \(\left(79-1\right)\text{ : }3+1=27\left(\text{ số hạng}\right)\text{ }\)

               \(\text{Tổng của S là : }\)

                                \(\left(79+1\right)\text{ x }27\text{ : }2=1080\)

                                      \(\text{Đáp số : }1080.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên Hôm qua lúc 21:22
Báo cáo sai phạm
Tổng số có 27 số Tổng số=(79+1).27:2 =80. .27:2 =2160 :2 =1080
Đọc tiếp...
Trần Vũ Thu Giang 23/01/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp có dạng:a,a.1,a.2,a.3,a.4

Theo đề bài ta có:a.(a.1)+(a.2)+(a.3).(a.4)

                           =a.5.(1.2.3.4)

                           =a.5.24

                           =a.120chia hết 120

suy ra :tích của 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Nguyen Nguyen Khoi 23/01/2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Giải tương tự bài 3 số chia hết cho 6 đó bạn. Chia hết từ 2 => 5 sẽ chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Kiệt 28/03/2016 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

tại sao 5 số tn liên tiếp lại là a,a.1,a.2,a.3,a.4

Đọc tiếp...
đại ca họ kim 07/11/2016 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

so do la 119

ko sai nhe 

chuan ko can chinh

Đọc tiếp...
phamthiminhtrang 21/12/2016 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh phải tìm là a ( a thuộc N* ) 

0 < a < 300 và a chia hết cho 7

Khi xếp hàng 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 đều thiếu một người 

=> a + 1 chia hết cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

=> a + 1 thuộc BC(2;3;4;5;6)

Ta có : 2 = 2

           3 = 3

           4 = 22

           5 = 5

           6 = 6

=> BCNN(2;3;4;5;6) = 60

=> BC(2;3;4;5;6) = B(60) = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; ......... }

Vì 0 < a < 300 => 1 < a + 1 < 301 và a chia hết cho 7

Nên a + 1 = 120 => a = 119

=> Số học sinh liên đội đó là 119 

Đọc tiếp...
Phan Minh Đức 04/11/2016 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Đó là số 114

Đọc tiếp...
Vuong Hien 14/11/2014 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

so ngay it  nhat de 2 ban cung lam truc nhat la : 

BCNN (10,12) 

10 = 2 . 5 

12= 2^2 . 3

BCNN ( 10 , 12 ) =2^2 .3.5 = 60

Vay sau it nhat 60 ngay 2 ban lam lai truc nhat 1 lan 

 

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 14/08/2016 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

so ngay it nhat de 2 ban cung lam truc nhat la : BCNN ﴾10,12﴿ 10 = 2 . 5 12= 2^2 . 3 BCNN ﴾ 10 , 12 ﴿ =2^2 .3.5 = 60 Vay sau it nhat 60 ngay 2 ban lam lai truc nhat 1 lan

Đọc tiếp...
bincorin 13/11/2014 lúc 05:56
Báo cáo sai phạm

bài này là BCNN của hai số bạn ạ

Đọc tiếp...
Diệp Ẩn 04/01/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

goi số hàng có thể xếp được là a (15<a<35)

vì: 805 chia hết cho a => a thuộc Ư(805)

ta có Ư(805)={ 1;5;7;23;35;115;161;805}

mà 15<a<35 => a=23 hoặc a=35

vậy có thể xếp thành 23 hoặc 35 hàng

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 15/12/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

ta co 805=5x7x23
so hang la 5x7=35
so hac sinh la 805:35=23
vay so hacsinh la 23

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 22/03/2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

chỉ xếp được 23 hàng thôi nha, ok

Đọc tiếp...
top scorer 16/07/2015 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Ta có 131x + 112 = 132y + 98

⇒ 131x = 131y + y - 14 ⇒ y - 14  ⋮  131 ⇒ y = 131k + 14 (k ∈ N)

⇒ n = 132. (131k + 14) + 98 = 132. 131k + 1946.

Do n có bốn chữ số nên k = 0, n = 1946

Đọc tiếp...
Lê Trần Ngọc Hân 16/07/2015 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

mk thấy cách của Đinh Tuấn Việt hay và đầy đủ hơn

Đọc tiếp...
tran ngoc bao 11/11 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

1946 nha ban 

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 19/07/2015 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

1.

dấu hiệu chia hết cho 11: một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi :tổng các chữ số hàng chẵn-tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

theo giả thiết:/ab+/cd+/eg = 10a + b + 10c + d + 10e + g = 11(a+c+e) + (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra: (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra : /abcdeg chia hết cho 11

2.

abcdeg = abc.1000+deg = abc.994 +abc.6 +deg
= abc.994 + abc.6 - 6deg +7deg =abc.994 + 6.(abc - deg) +7deg
Vì abc.994=abc.7.142 chia hết cho 7
abc - deg chia hết cho 7 =>6.(abc - deg ) chia hết cho 7
7.deg chia hết cho 7
Từ 3 ý trên =>abc.994 +6.(abc - deg) + 7deg chia cho 7
vậy abcdeg chia hết cho 7

 

Đọc tiếp...
Phạn Nhạt Min 08/03/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

chet minh ko bit tra loi

Đọc tiếp...
Lê Sỹ Long Nhật 14/08/2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

I don't know !!!!

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 14/06/2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Vì trong 3 số 36;45;X bất cứ số nào cũng là ước của tích 2 số kia nên ta có:

(*)36x45=1620 chia hết cho

(*)36xX chia hết cho 45 hay chia hết cho 9 và 5

Bởi 36 chia hết cho 9 nên 36xX chia hết cho 9

Mà 36 ko chia hết cho 5 => X chia hết cho 5 (1)

(*) 45xX chia hết cho 36 hay chia hết cho 9 và 4

Vì 45 chỉ chia hết cho 3 thôi, không chia hết cho 9 mà 9=3.3 nên => X chia hết cho 3

45 không chia hết cho 4 => chia hết cho 4

----> chia hết cho 4 và 3    (2)

Mà (3;4;5)=1 (3)

Từ (1),(2) và (3) => X chia hết cho 3.4.5=60

Trong các ước của 1260 thì có các số tự nhiên chia hết cho 60 là:60; 180; 420; 1260

Kết luận....

 

 

 

Đọc tiếp...
ngocthang 19/02/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Viết cho đoàng hoàng vào

Đọc tiếp...
Đào Thị Việt Trinh 06/12/2016 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

chỉ là sơ xuất thôi đúng ko?thùy dung

Đọc tiếp...
Ác Mộng 12/06/2015 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

a)2x+y=7(2x+y)=14x+7y

Do 2x+9 chia hết cho 9 =>14x+7y chia hết cho 9

9x chia hết cho 9 =>14x+7y-9x=5x+7y chia hết cho 9

b)p và p+2 là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p+p+2=2p+2 chia hết cho 2

p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên

*)P=3k(loại vì 3k là hợp số  có ước là 3 và k)

*)p=3k+1(loại vì số nguyên tố lớn hơn 3 là số lẻ =>3k+1 là số chẵn)

*)p=3k+2(TM)

=>2p+2=6k+4+2=6k+6 chia hết cho 3

2p+2 chia hết cho 2 và 3=>2p+2 chia hết cho 6

=>(2p+2).1/2=p+1 chia hết cho 6

Đọc tiếp...
RONADO VIET NAM 22/02/2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

^.^

^-^

^_^

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 15/11/2014 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

Mình đang ghi thì Enter , giải lại nhé:

Số 264 chia cho a dư 24 nên a là ước của: 264-24= 240 và a> 24

Số 363 chia cho a dư 43 nên a là ước của: 363-43=320 và a> 43

Do đó a là ước chung của 240 và 320 đồn thời a>30

--> ƯCLN(240,320)=80, ước chung lớn hơn 43 là 80.Vậy a=80

Đọc tiếp...
lương thị hằng 04/11/2016 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Theo đầu bài:264:a=b(dư 24) 
363:a=c(dư 43) 
Vậy (264-24):a=b 
(363-43):a=c 
Điều kiện:a>43(số dừ của phép chia là 43 mà số chia luôn luôn phải lớn hơn số dư) 
Hay 240:a=b 
320:a=c 
Suy ra a thuộc tập hợp ước chung của 240 và 320 
240=2 mũ 4.3.5 
320=2 mũ 6.5 
Vậy ƯCLN (240;320)=2 mũ 4. 5=80 
Suy ra ƯC (240;320)= Ư (80)={1;2;4;5;8;10;16;20;40;80} 
Mà ta đã có điều kiện:a>43 
Nên a=80 

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 02/01/2018 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a=> 264 - 24 = 240 chia hết cho a  

363 chia a dư 43

=> 363 - 43 = 320 chia hết cho a  

Do đó a = ƯCLL(240,320) = 80  

Vậy a=80

 
Đọc tiếp...
Ben 10 15/08/2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

A = n³(n²-7)² - 36n = n(n³-7n)² - 6².n = n(n³-7n+6)(n³-7n-6) 
A = n(n-1)(n²+n-6)(n+2)(n²-2n-3) 
A = n(n-1)(n-2)(n+3)(n+2)(n+1)(n-3) 
A = n(n-1)(n-2)(n-4 +7)(n-5 +7)(n-6 +7)(n-3) 

với mọi số nguyên n khi chia cho 7 có các số dư là: {0,1,2,3,4,5,6} 
=> có đúng 1 trong các số: n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6 chia hết cho 7 
=> A chia hết cho 7 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nhận xét thêm 
tôi nghĩ n³(n²-7)62 phải là n³(n²-7)² (bấm Shift cho chắc vào nhé) 
ngoài ra xét 1 ví dụ sau: 
có 2 người "xữ" hết 4 quả cam thế thì ta nói "2 người chia hết 4 quả cam" 
gọn hơn thì là "2 chia hết 4" 
hoặc nói cách khác: "4 quả cam chia hết cho 2 người" 
nói gọn là: "4 chia hết cho 2" 
do đó cái "cho" cực kì quan trọng không thể ghi thiếu được 
ở trên ta chứng minh "A chia hết cho 7" 
hoặc còn nói cách khác "7 chia hết A" 
nên câu hỏi ghi "A chia hết 7" là sai 
nhớ rằng: "2 chia hết 4" tương đương với "4 chia hết cho 2" 
cái này rất cơ bản, nhưng rất nhiều người bị nhầm, hoặc vô tình bị thiếu làm sai cả bản chất của vấn đề 
~~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang 16/05/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

B = n3(n2-7)^2-36n
   = n3(n4-14n2+49)-36n
   = n7 - 14n5 + 49n3 - 36n
   = n(n- 14n+49n-36)
   = n(n6 - n5 + n- n4 - 13n4 + 13n3 - 13n3 + 13n2 + 36n2 - 36n + 36n - 36)
   = n[n5(n-1)+n4(n-1)-13n3(n-1)-13n2(n-1)+36n(n-1)+36(n-1)]
   = n(n-1)(n5+n4-13n3-13n2+36n+36)
   = n(n-1)[n4(n+1)-13n2(n+1)+36(n+1)]
   = n(n-1)(n+1)(n4-13n2+36)
   = n(n-1)(n+1)(n4-9n2-4n2+36)
   = n(n-1)(n+1)[n2(n2-9)-4(n2-9)]
   = n(n-1)(n+1)(n2-9)(n2-4)
   = n(n-1)(n+1)(n-3)(n+3)(n-2)(n+2)
   = (n-3)(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2)(n+3)
Có \(B⋮3\)\(B⋮5\);\(B⋮7\)(vì có 7 số tự nhiên liên tiếp)
Mà 3; 5; 7 đôi một nguyên tố cùng nhau
\(\Rightarrow B⋮3.5.7\Rightarrow B⋮105\)(đpcm)

Đọc tiếp...
Nguen Thang Hoang 19/07/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

Phạm Hồ Thành Quang làm đúng đấy

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 01/04/2015 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Các ước của 12 là: 1 và 12; 2 và 6; 3 và 4; 4 và 3; 6 và 2; 12 và1

                             -1 và -12; -2 và -6; -3 và -4; -4 và -3; -6 và -2; -12 và -1

Ta tính bắt đầu từ số đầu tiên:

   \(\left(2x+1\right)=1\Rightarrow x=0\)

  \(\left(2x+1\right)=2\Rightarrow x=\)ko có kết quả

  \(\left(2x+1\right)=3\Rightarrow x=1\)

  Còn lại là ko có kết quả.

 \(\Rightarrow\) \(\left(2x+1\right)=0\)

hoặc \(\left(2x+1\right)=1\)
tương tự như vậy ta làm tiếp, bn làm nhé, mk ko có thời gian.
 

 

Đọc tiếp...
Đinh Thùy Linh 15/06/2016 lúc 23:08
Báo cáo sai phạm

(2x+1)(y-5) = 12 (1)

x, y thuộc N nên 2x+1 là số lẻ >1

Để thỏa mãn (1) thì 2x + 1 là ước lẻ của 12 gồm: 1; 3

  • Nếu 2x+1 = 1 => x=0 và y-5 = 12 => y = 17
  • Nếu 2x+1 = 3 => x=1 và y-5 = 4 => y = 9

Vậy phương trình có 2 cặp nghiệm thuộc N là (0;17) và (1;9).

Đọc tiếp...
Bui Ngoc Tan 25/02/2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

x=0;y=17

x=-1;y=-7

Đọc tiếp...
Le Quoc Vuong 20/08/2015 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

Với vế 1: bạn đem A chia cho 28 có dư là 27 nên  A là số lẻ vì 28 là số chẵn mà 27 lại là lẻ.

Nhưng với vế 2 thì lai khác vì 32 và 28 đều là chẵn nên A là chẵn.

Nên chắc chán có 1 phép tính bạn làm sai.

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 14/07/2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Có a : 12 dư 8 => a= 12k +8 
= 4(3k +2) 
vì 4 chia hết cho 4 => 4(3k +2) chia hết cho 4 hay a chia hết cho 4 
Lại có: a = 12k +8 
= (12k +6)+2 
=6(2k +1)+2 
vì 6 chia hết cho 6 => 6(2k+1) chia hết cho 6 => 6(2k +1) +2 : 6 dư 2 
=> 6(2k+1) ko chia hết cho 6 
=> a ko chia hết cho 6

Đọc tiếp...
Hello 27/09/2018 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Có a chia cho 12 dư 8 => a = 12k +8 

= 4(3k + 2) 

Vì 4 chia hết cho 4 => 4(3k + 2) chia hết cho 4 hay a chia hết cho 4 

Lại có: a = 12k +8 

= (12k + 6) + 2 

=6(2k + 1) + 2 

Vì 6 chia hết cho 6 => 6(2k + 1) chia hết cho 6 => 6(2k + 1) + 2 chia cho 6 dư 2 

=> 6(2k + 1) ko chia hết cho 6 

=> a ko chia hết cho 6

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: