Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen Tung Lam 12/03/2018 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

2 phút 27 giây :7

=147 giây :7

=21 giây

Đọc tiếp...
Miku 12/03/2018 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

2 phút 27 giây : 7

=147 giây   :7

=21 giây

CHÚC BẠN HOK TỐT

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 12/03/2018 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Đổi :   2 phút 27 giây = 147 giây 

Ta có phép tính : 

\(\frac{147}{7}=21\)( giây ) 

                 Đ/s :   21 giây 

Tk mk nha !!! 

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 08/03/2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Thêm 1 quả cam vào , ta được : 

5 + 1 = 6 ( quả ) 

Như vậy , mỗi người được : 

6 : 6 = 1 ( quả ) 
             Đ/s : 1 quả 

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Nguyên 08/03/2018 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

chia moi qua 6 phan roi cu the ma chia

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 20/02/2018 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

(Ý bạn là tìm a và b phải không?)

Vì 279a5b chia hết cho 40, hay chia hết cho 4 và 10

Vì 279a5b chia hết cho 10

=> b = 0

Ta có: 279a50 chia hết cho 4

Để 279a50 chia hết cho 4 thì a không thuộc bất cứ chữ số nào

Vậy không tìm được kết quả 279a5b thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
đoàn thị lan anh 20/02/2018 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

giúp mình với mai mình đi học rùi

"  -  "

Đọc tiếp...
Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19/06/2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

 Câu này trong đề thi HSG toán 9 quận 9 tp HCM 2005-2006. 
Đề : m,n là 2 số chính phương lẻ liên tiếp 
Đặt m = (2k + 1)^2 => n = (2k + 3)^2 
Ta có 
A = mn - m - n + 1 
=(m - 1)(n - 1) 
= [(2k + 1)^2 - 1][(2k + 3)^2 - 1] 
= [2k(2k + 2)].[(2k + 2)(2k + 4)] 
= 16k(k + 1)(k + 1)(k + 2) 
k(k + 1) chia hết cho 2 
(k + 1)(k + 2) chia hết cho 2 
=> A chia hết cho 16.2.2 = 64 (1) 
Mà k(k + 1)(k + 2) chia hết cho 3 
=> A chia hết cho 3 (2) 
Từ (1)(2) => A chia hết cho BCNN(3,64) => A chia hết cho 192

Đọc tiếp...
Kaito Kid 06/11/2017 lúc 05:52
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 28/03/2015 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

D= -50.

a, chỉ chia hết cho 2,5 vì có tận cùng là chữ số 0

ko chia hết cho 3 vì tổng các chữ số ko chia hết cho 3

b, có 6 ước tự nhiên.

có 12 ước nguyên.

 

Đọc tiếp...
phung viet hoang 02/03/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Khi xét 1 số tự nhiên khi chia cho 10 
=> Có thể xảy ra 10 trường hợp về số dư  (1) 
Mà các số tự nhiên từ 11 --> 21 gồm (21 - ) + 1 = 11 số.
Biết mỗi số cộng với đúng số thứ tự của nó được 1 tổng 
=> Có 11 tổng , mỗi tổng đều có giá trị là 1 số tự nhiên (2)
Từ (1) và (2) => Trong 11 tổng trên chắc chắn có 2tổng có cùng số dư khi chia cho 11 
=> Luôn  hai tổng có hiệu chia hết cho 10.

Đọc tiếp...
Bảo Trần 19/03/2016 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Gọi các số tự nhien từ 1 đến 11 là a1;a2;...;a11

r1;r2;...;r11 lần lượt là số thứ tự  ủa (1-a1)+(2-a2)+....+(11-a11)

Ta có :

(1-a1)+(2+a2)+...+(11-a11)

r1            r2              r11

=>Tồn tại 2 số dư bằng nhau (giả sử r1=r5)

=> 1-a1=5-a5

=>1-a1-5-a5=0=> chia hết cho 10

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng Yến 04/02/2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

dễ thì làm

chứng minh đẳng cấp đi

ngồi chỉ đc cái nói phét

Đọc tiếp...
Trần Tú Nhi 17/12/2014 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp lần lượt là n;n+1;n+2

Nếu n chia hết cho 3 thì bài toán  luôn đúng.

Nếu n chia 3 dư 1 thì n=3k+1 (k thuộc N)

=> n+2 = 3k+1+2=3k+3 chia hết cho 3

Nếu n chia 3 dư 2 thì n= 3k+2

=>n+1=3k+2+1=3k+3 chia hết cho 3

===> Trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chia hết cho 3.

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 14/08/2017 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp lần lượt là : n ; n + 1 ; n + 2 

Nếu n \(⋮\) cho 3 thì bài toán luôn đúng

Nếu n : 3 dư 1 thì n = 3k + 1 ( k \(\in\) N )

\(\Rightarrow\) n + 2 = 3k + 1 + 2 = 3k + 3 \(⋮\) cho 3 

Nếu n : 3 dư 2 thì n = 3k + 2

\(\Rightarrow\) n + 1 = 3k + 2 + 1 = 3k + 3 \(⋮\) cho 3

\(\Rightarrow\) Trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số \(⋮\) cho 3

Đọc tiếp...
perfect shadow 26/08/2017 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số tự nhiên lieen tiếp là: n ; n+1 ; n+2

nếu n chia hết cho 3 thì bài toán luôn đúng

nếu n chia 3 dư 1 thì n=3k+1 (k thuộc N)

=> n+2 = 3k+1+2 = 3k+3 chia hết cho 3

nếu n chia 3 dư 2 thì n=3k+2

=> n+1=3k+2+1=3k+3 chia hết cho 3

=>trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
trieu dang 10/07/2015 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

nhóm 5+5^3

5^2+5^4

...

5^2002 + 5^2004

Đọc tiếp...
trieu dang 10/07/2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

kakaka dễ                 

Đọc tiếp...
linh suka 26/03/2017 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

viết rõ ra dk k bạn

Đọc tiếp...
olympic 02/05/2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Vì dấu hiệu chia hết cho 17 là :

 Lấy các số đứng trước số ở hàng đơn vị trừ đi5 lần số hàng đơn vị, nếu hiệu đó chia hết cho 17 thì nó chia hết cho 17
VD: lấy số 153 nha bạn
15 - 3x5 = 0 chia hết cho 17 => 153 chia hết cho 17

Nên ta ưu tiên chọn số 2 vậy x = 2

Đs : 2

Đọc tiếp...
Luong Hoang Long 18/04/2017 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

Ta có:5+5^2+5^3+...+5^2006

=>5S=5^2+5^3+5^4+...+5^2007

=>4S=5^2007-5

=>S=5^2007-5/4

b)Ta có:5+5^2+5^3+...+5^2006

=(5+5^4)+(5^2+5^5)+...+(5^2003+5^2006)

=5.126+5^2.126+...+5^2006.126

=126.(5+5^2+...+5^2006) chia hết cho 126

k cho mình nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Huong 08/08/2016 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

hay giup toi

Đọc tiếp...
Thảo Nguyễn 2008 8 giờ trước (17:14)
Báo cáo sai phạm

Thế Nữ Hoàng Toán Học học lớp mấy rồi

Đọc tiếp...
nguyễn phương trung 26/04/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

thi thuong tang len 2 don vi

Đọc tiếp...
ronanldo 26/04/2017 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

2 dpn viiiiiiii

Đọc tiếp...
Trần Tấn Đạt 23/04/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

a sẽ phải tăng lên 2 lần =1208

Đọc tiếp...
Phạm Thị Như Hảo 27/02/2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Câu 9:Một phép chia hết có số chia là 8. Hỏi nếu thêm vào số bị chia 19 đơn vị thì số dư của phép chia đó là bao nhiêu?
Trả lời: Số dư của phép chia đó là 

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 27/02/2017 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

số dư là 3

Đọc tiếp...
Lê Đặng Bình Minh 27/02/2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

số dư là 3

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 29/06/2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Cần 7 xe taxi thì mới chỡ hết 25 du khách.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Cương 06/02/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Người ta điều số xe khách là :

            25 / 4 =6 (dư 3)

vậy còn thừa 3 du khách thì phải cần thêm 1 xe nữa tất cả có số xe taxi là :

                                    6 + 1 = 7 (xe)

                                                    Đáp số : 7 xe taxi

Đọc tiếp...
Sakura 06/02/2017 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Cần 7 xe taxi để chở hết 25 du khách

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: