Giúp tôi giải toán


Potrgas D Ace 18/02 lúc 13:43

Tổng của số bị chia , số chia là : 153 - 5 - 8 - 5 = 135

Số bị chia = số chia x 8 + 5

Ta có sơ đồ

Số bé : 1 phần

Số lớn : 8 phần + 5 đơn vị

Số bị chia là : 135 : 9 x 8 = 120

Tran Ngoc Anh Quan 17/02/2015 lúc 20:16

Gọi số đã cho là A.Ta có:
A = 4a + 3 
 = 17b + 9          (a,b,c thuộc N)
 = 19c + 3 
Mặt khác: A + 25 = 4a+3+25=4a+28=4(a+7)
                 =17b+9+25=17b+34=17(b+2)
                =19c+13+25=19c+38=19(c+2)
Như vậy A+25 đồng thời chia hết cho 4,17,19.Mà (4;17;19)=1=>A+25 chia hết cho 1292.
=>A+25=1292k(k=1,2,3,....)=>A=1292k-25=1292k-1292+1267=1292(k-1)+1267.
Do 1267<1292 nên 1267 là số dư trong phép chia số đã cho A cho 1292.

uchiha kaede 09/11/2016 lúc 20:37

A= 4p+3 = 17m+9= 19n+13 A+25 =4p+28= 17m+34 =19n+38 nhận thấy A+25 đồng thời chia hết cho 4, 17 và 19 vậy A+25 chia hết cho 4.17.19 =1292 A chia 1292 dư (1292-25) = 1267

Nguyễn Viết Lâm Phong 17/01/2016 lúc 16:37

cách làm dễ hiểu hơn đi bạn

 

Ninja_vip_pro 03/06/2015 lúc 20:44

a chia 120 dư 58 => a-58 chia hết cho 120 => a - 58 + 120.2 chia hết cho 120 => a + 182 chia hết cho 120              (1)

a chia 135 dư 88 => a-88 chia hết cho 135 => a - 88 + 135.2 chia hết cho 120 => a + 182 chia hết cho 135              (2)

Từ (1) va (2) => a + 182 chia hết cho 120 va 135

=> a + 182 \(\in\) BC(120;135)

Vi a nhỏ nhất nên a + 182 cũng phải nhỏ nhất

=> a+182 \(\in\) BCNN(120;135)

120=23.3.5                                                    

135=33.5

=> BCNN(120;158) = 23.33.5 = 1080

=> a+182=1080  => a=898

Vậy a=898

Hatsune Miku 03/06/2015 lúc 20:50

Trả lời:

 

a chia 120 dư 58 => a-58 chia hết cho 120 => a - 58+  120.2 chia hết cho 120 => a+182 chia hết cho 120              (1)
a chia 135 dư 88 => a-88 chia hết cho 135 => a-88+135.2 chia hết cho 120 => a+182 chia hết cho 135              (2)
Từ (1) va (2) => a+182 chia hết cho 120 va 135
=> a+182 $\in$ BC(120;135)
Vi a nhỏ nhất nên a+182 cũng phải nhỏ nhất
=> a + 182 thuoc BCNN(120;135)
Phân tích : 120 = 23.3.5  ; 135=33.5
=> BCNN(120;158) = 23.33.5 =1 080
=> a+182=1080  => a = 898

Kết luận:a=898

Mk ko chắc.Chúc bạn học tốt^^

Đỗ Thanh Tú 11/03/2016 lúc 07:25

xin lỗi mình nhầm câu bạn chọn là đúng

Barbie xinh đẹp 03/10/2016 lúc 20:43

6000 số bn nhé

vu thi yen nhi 08/10/2016 lúc 09:38

Cám ơn các bạn nha!

phạm gia bảo 03/10/2016 lúc 20:59

Có 5776 số không chia hết cho 3

Nguyễn Ngọc Quý 27/04/2015 lúc 18:26

Số các số có 4 chữ số là:

(9999-1000)+1=9000 (số)

Số các số có 4 chữ số chia hết cho 3 là:

(9999-1002):3+1= 3000 (số)

Số các số có 4 chữ số không chia hết cho 3 là:

9000-3000=6000 (số)

Đáp số: 6000 số 

Lê Thái Hưng 17/02 lúc 21:47

6000 số

phamtrunghieu 17/02 lúc 21:41

DS 6000 chữ số

Nguyễn Minh Trí 01/08/2015 lúc 13:22

->Số bé nhất có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 1002.                                                            ->Số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 9999.                                                         (Nếu bạn học dấu hiệu chia hết thì các bước trên sẽ làm dễ dàng)                                   =>Số số có 4 chữ số chia hết cho 3 là: (9999-1002):3+1=3000 số                                   Công thức tính số số hạng: (số cuối dãy-số đầu dãy):khoảng cách các số+1               Từ công thức trên bạn có thể tính số số có 4 chữ số                                                  Cuối cùng thì lấy số số có 4 chữ số trừ đi số số có 4 chữ số chia hết cho 3.      

Đào Đức Mạnh 01/08/2015 lúc 13:20

Các bội của 3 có 4 chữ số là: 1002,1005,...,9999.

Số bội của 3 có 4 chữ số (9999-1002)/3+1=3000

Số các chữ số có 4 chữ số ko là bội của 3: 9000-3000=6000 số

Lương Thị Yến Nhi 14/02/2017 lúc 21:53

Ta có : SSH là:(9999-1000):1+1=9000(số)

Ta có : số các số chia hết cho 3 là:(9999-1002):3+1=3000(số)

Có tất cả số số không chia hết cho 3 là:9000-3000=6000(số)

Qwert Yuiop 15/02/2017 lúc 12:45


phần A. 
63=3.3.7 
A rút gọn được khi 63 và 3n+1 có chung ít nhất một ước 3 hoặc 7 ; nói cách khác để phân số rút gọn được thì 3n+1 phải chia hết cho 3 hoặc 7 
Gọi a thuộc N 
TH1: 3n+1=3a=> n = a - 1/3 loại vì n thuộc N 
TH2: 3n+1=7a=> 3n+1|7 <=> 3(n-2)+7|7 <=>n-2|7=>n-2=0,7,14,28...=>n=2,9,16,30.... 

phần B 
A=63/3n+1 là số tự nhiên khi 63 là ước của 3n+1 => 3n+1=3,7,9,21,63 => n= 2, 20 (loại các trường hợp cho n khác số tự nhiên)

Trần Thùy Dung CTV 13/08/2016 lúc 21:15

Vì khi nhân với \(\frac{5}{12};\frac{10}{21}\)đều được thương là số tự nhiên nên số tự nhiên \(a\)chia hết cho \(12\)và \(21\)

\(\Rightarrow a\)là \(BCNN\left(12;21\right)\)

Có :

\(12=2^2.3\)

\(21=3.7\)

\(\Rightarrow BCNN\left(12;21\right)=2^2.3.7=84\)

Vậy \(a=84.\)

dân chơi nhỏ đây 07/02/2017 lúc 16:51

84 ban a

nguyen khanh duy 07/02/2017 lúc 16:44

là 84 đó bạn

lê văn tý 08/03/2016 lúc 13:34

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 240m được ngăn thành 2 mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông để trồng hoa, một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng để trồng rau. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là; 2304

Pokemon 11/02/2017 lúc 16:16

từ 1 đến 100 có 99 số

từ 1 đến 100 có 20 số chia hết cho 5. đó là các số:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100

từ 1 đến 100 có số các số không chia hết cho 5 là:

99-20=79 số

Bùi Quỳnh Anh 11/02/2017 lúc 16:55

có 79 số.

Nguyễn Hoàng Sơn 11/02/2017 lúc 16:27

tính các số chia hết cho 5 rồi lấy các số từ 1 đến 100 trừ bỏ thôi

gv 01/10/2014 lúc 20:43

     ABCD

x           9

     DCBA

A phải bằng 1 (vì nếu A > 1 thì kết quả phép nhân phải có 5 chữ số chứ không phải 4 chữ số)

=> D = 9

     1BC9

x           9

     9CB1

B = 0 hoặc = 1 (vì B>1 thì 9 nhân B phải nhớ 1 sang cột hàng nghìn)

Số 9CB1 chia hết cho 9 => 9 + C + B + 1 = 10 + C + B

=> B = 0, C = 8

Hoặc B = 1, C = 7

Thử lại:

Đáp án 1: A = 1, B = 0, C = 8, D = 9

     1089

x           9

     9801

Đúng

Đáp án 2: A = 1, B = 1, C = 7, D =9

     1179

x           9

    10611

Không thỏa mãn

Vậy Đáp số là: 1089

Ác Mộng 16/06/2015 lúc 08:16

a)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=-2[(1+32+34)+(36+38+310)+...+(394+396+398)]

=-2[100+36.100+...+394.100]

=-200(1+36+...394)

Do -200 là bội của -20 =>-200(1+36+...394) là bội của -20

=>S là bội của -20(ĐPCM)

b)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=>32S=9S=-2(32+34+36+...+3100)

=>9S-S=-2(32+34+36+...+3100)+2(1+32+34+...+398)

=>8S=-2(3100-1)

=>S=\(\frac{-2\left(3^{100}-1\right)}{-8}\)=\(\frac{3^{100}-1}{-4}\)

Do S chia hết cho -20 => S chia hết cho -4

=>(3100-1):(-4)=(3100-1).\(\frac{1}{-4}\) chia hết cho (-4)

Do \(\frac{1}{-4}\) không chia hết =>3100-1 chia hết cho -4 =>3100-1 chia hết cho 4

=>3100 chia 4 dư 1(ĐPCM)

nguyen thieu cong thanh 16/06/2015 lúc 08:15

a.S=1-3+32-33+...+398-399

=(1-3+32-33)+...+(396-397+398-399)

=(-20)+...+396.(1-3+32-33)

=(1+...+396).(-20) chia hết cho -20

=>đpcm

b.S=1-3+32-33+...+398-399

=>3S=3-32+33-34+...+399-3100

=>3S+S=(3-32+33-34+...+399-3100)+(1-3+32-33+...+398-399)

=>4S=1-3100

\(\Rightarrow S=\frac{1-3^{100}}{4}\)

 S chia hết cho 4 =>1-3100 chia hết cho 4

1 chia 4 dư 1 =>3100 chia 4 dư 1

=>đpcm 

 

Nguyễn Diễm Quỳnh 18/01/2016 lúc 09:29

bạn còn thiếu  -33​  nhé

Anh Nguyễn Lê Quan 20/01/2017 lúc 10:47

 \(A=7m+5\Rightarrow A+2=7m+7⋮7\)

\(A=13n+11\Rightarrow A+2=13n+13⋮13\)

\(\Leftrightarrow A+2⋮7;13\)

Mà (7;13)=1 nên A+2 chia hết cho 7.13 hay chia hết cho 91

Vậy A chia cho 91 dư 89

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: