Giúp tôi giải toán


Nguyễn Hải Yến 07/08/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm
839 nha
Chu Quyen Nhan 05/08/2017 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

ta biết số đó chia cho số nào cũng thiếu 1 

số chia hết cho 4 thì chia hết cho 2 , số chia hết cho 6 thì chia hết cho 3 vậy

4 x 5 x 6 x7 = 840 vì thiếu 1 nên 840 - 1= 839

k mình nhaa^ ^

Dũng Lê Trí 03/08/2017 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

Để phân số B là số tự nhiên thì 5n+17 chia hết cho n - 2 

5n + 17 = 5n-10+27 =  5(n-2) +27 

Vì 5(n-2) chia hết cho n- 2 nên 27 chia hết cho n-2

Hay n - 2 \(\in\)Ư(27)

n - 2 = { 1,3,9,27,}

n = 3 ; 5 ; 11 ; 29 

Nguyễn Phạm Bình An 03/08/2017 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

A=3.2/2.2+2  . n=2

B=5.3+17/3-2 hoặc B=5.5+17/5-2

Tư Đồ Khinh Uyển 03/08/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

thank you dũng lê trí nha

Nguyen Trieu Anh Linh 02/08/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

hihi, mik chịu thua, bn tk cho mik nha

Mập Octiiu626 TM 02/08/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

HIC....HIC. TÍCH MÌNH ĐI RỒI MÌNH CHAT RIÊNG ĐÁP ÁN CHO,

nghia 30/07/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

     \(\frac{1}{2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+....+\frac{1}{49.50}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+......+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=1-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{49}{50}\)

Đinh Đức Hùng CTV 30/07/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{7}{x^2-x+1}\) là số nguyên khi \(x^2-x+1\) là ước nguyên của 7

\(\RightarrowƯ\left(7\right)=\left\{-7;-1;1;7\right\}\)

Mà \(x^2-x+1=\left(x^2-2\cdot\frac{1}{2}\cdot x+\frac{1}{4}\right)+\frac{3}{4}=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\forall x\)

Nên \(x^2-x+1=1\) hoặc \(x^2-x+1=7\)

TH1 : \(x^2-x+1=1\Leftrightarrow x\left(x-1\right)=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

TH2 : \(x^2-x+1=7\Leftrightarrow x^2-x-6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-3x\right)+\left(2x-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)+2\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-3=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=3\end{cases}}}\)

Vậy \(C=\left\{-2;0;1;3\right\}\)

Đào Đức Mạnh 20/07/2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Ta có n(n+1) chia hết cho 2 với mọi n E N.

Với n=3k ta có 3k(3k+1)(6k+1) chia hết cho 3 và tích chia hết cho 6

n=3k+1 ta có (3k+1)(3k+2)(6k+3)=3(3k+1)(3k+2)(2k+1) chia hết cho 6

n=3k+2 ta có (3k+2)(3k+3)(6k+5)=3(3k+2)(k+1)(6k+5) chia hết cho 6. kết hợp các điều trên ta có đpcm

 

doan thi khanh linh 17/07/2017 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm
 

Ta có n(n+1) chia hết cho 2 với mọi n E N.

Với n=3k ta có 3k(3k+1)(6k+1) chia hết cho 3 và tích chia hết cho 6

n=3k+1 ta có (3k+1)(3k+2)(6k+3)=3(3k+1)(3k+2)(2k+1) chia hết cho 6

n=3k+2 ta có (3k+2)(3k+3)(6k+5)=3(3k+2)(k+1)(6k+5) chia hết cho 6. kết hợp các điều trên ta có đpcm

k nha ban hien  

  
vũ tiền châu 30/07/2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

xét dạn của n ấy ngu vậy

Songoku Sky Fc11 30/07/2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Nếu chia cho 9 mà thương không giảm đi 2 đơn vị (số dư vẫn là 8) thì phải thêm vào số đó:

9 x 2 = 18 (đơn vị)

Muốn chia cho 7 mà thương không giảm (nhưng dư còn 4) thì chỉ phải thêm vào số đó:

18 - 4 = 14 (đơn vị)

Số chia lần sau hơn số chia lần trước là:

9 - 7 = 2 (đơn vị)

Vậy thương của phép chia đầu tiên là:

14 : 2 = 7

Số đó là:

7 x 7 + 4 = 53

Đáp số: 53

Hot Girl 30/07/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Nếu chia cho 9 mà thương không giảm đi 2 đơn vị (số dư vẫn là 8) thì phải thêm vào số đó:

9 x 2 = 18 (đơn vị)

Muốn chia cho 7 mà thương không giảm (nhưng dư còn 4) thì chỉ phải thêm vào số đó:

18 - 4 = 14 (đơn vị)

Số chia lần sau hơn số chia lần trước là:

9 - 7 = 2 (đơn vị)

Vậy thương của phép chia đầu tiên là:

14 : 2 = 7

Số đó là:

7 x 7 + 4 = 53

Đáp số: 53

Hồ Thu Giang 30/07/2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số đó là n và n+1

TH1: n chia hết cho 2

mà 8 chia hết cho 2

=> n+8 chia hết cho 2

=> (n+5)(n+8) chia hết cho 2

TH2: n chia 2 dư 1

mà 5 chia 2 dư 1

=> n+5 chia hết cho 2

=> (n+5)(n+8) chia hết cho 2

=> (n+5)(n+8) chia hết cho 2 với mọi n (Đpcm)

trần xuân quyến 04/04/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

CMR: nếu 3 số tự nhiên m, m+k ,m+2k đều là các số nguyên tố lớn hơn 3, thì k chia hết cho 6

Nguyễn Vũ Hải Linh 15/10/2014 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

a) 6100 -1 chia hết cho 5

= (...6) - 1

= (...5) chia hết cho 5

b) 2120 - 1110 chia hết cho cà 2 và 5

= (...1) - (...1)

= (...0) chia hết cho cả 2 và 5

nguyen cong vinh 30/07/2017 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

2002k : 2005k+1chia hết cho 2 và 5

Đinh Đức Hùng CTV 30/07/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{7}{x^2-x+1}\) là số nguyên khi \(x^2-x+1\) là ước nguyên của 7

\(\RightarrowƯ\left(7\right)=\left\{-7;-1;1;7\right\}\)

Mà \(x^2-x+1=\left(x^2-2\cdot\frac{1}{2}\cdot x+\frac{1}{4}\right)+\frac{3}{4}=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\forall x\)

Nên \(x^2-x+1=1\) hoặc \(x^2-x+1=7\)

TH1 : \(x^2-x+1=1\Leftrightarrow x\left(x-1\right)=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

TH2 : \(x^2-x+1=7\Leftrightarrow x^2-x-6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-3x\right)+\left(2x-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)+2\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-3=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=3\end{cases}}}\)

Vậy \(C=\left\{-2;0;1;3\right\}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: