Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 4 2016 lúc 16:09

diện tích mảnh đất là :

                \(25\cdot18=450\left(m^2\right)\)

diện tích để đào ao là:

                \(450\cdot\frac{2}{5}=180\left(m^2\right)\)

diện tích phần đất làm vườn là :

                 \(450-180=270\left(m^2\right)\)

                                 đáp số : \(270m^2\)

k cho mk nhé

28 tháng 8 2021 lúc 9:21

Diện tích mảnh đất là 25.18=450 m2

Diện tích Đào ao là 450.2/5=180 m2

Diện tích làm vườn là 450-180=270m2

                 Đáp số 270 m2

17 tháng 3 2022 lúc 16:48

Diện tích mảnh đất là 25 x 18 = 450 (m2)

Diện tích đào ao là 450 x 2/5 = 180 (m2)

Diện tích làm vườn là 450 - 180 = 270 (m2)

                 Đáp số 270 m2

17 tháng 3 2022 lúc 16:50

Diện tích mảnh đất :

25 x 18 = 450 ( m2 )

Diện tích đào ao là :

450 x 2/5 = 180 ( m2 )

Diện tích làm vườn là :

450 - 180 = 270 ( m2 )

4 tháng 5 2021 lúc 10:44

Diện tích mảnh vườn đó là : 

25 x 18 = 450 \(\left(m^2\right)\)

Diện tích để đào ao là : 

450 x 2 / 5 = 180 \(\left(m^2\right)\)

Diện tích phần đất làm vườn là : 

450 - 180 = 270 \(\left(m^2\right)\)

Diện tích mảnh đất là :

25 x 18 = 450(m2)

Diệ tích đào ao là :

450 x \(\frac{2}{5}\)= 180(m2)

Diện tích đất làm vườn là :

450 -180 = 270(m2)

Đ/s: 270m2

12 tháng 3 2022 lúc 20:52

hình như bn sai đb

12 tháng 3 2022 lúc 20:53

xin lỗi nhé,mình ko cẩn thẩn,mong bạn tha thứ

1 tháng 3 2019 lúc 22:42

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật trên là: 25x16=400(m vuông)

vì dùng 2/5 để đào ao => làm vườn hết 3/5

=> diện tích phần đất làm vườn là: 400x3/5=240(m vuông)

đáp số: 240 mét vuông 

2 tháng 3 2019 lúc 10:13

diện tích mảnh đất là 25 * 16 =400 m

còn lại là bạn viết sai đề

2 tháng 3 2019 lúc 10:33

Diện tích mảnh đất là: 

   25 x 16 = 400 ( m2)

Số diện tích đào ao là:
     400 x \(\frac{2}{5}\) =  160 ( m2 )

Số diện tích làm vườn là: 400 - 160 = 240 ( m)

Đáp số:...............................240....................................m2.

30 tháng 7 2020 lúc 7:38

Câu 1;Đổi 15 tạ gạo =150kg

Cửa hàng còn là;150:3.2=100kg

Câu 2;Diện tích HCN là;25.18=450

Diện tích làm vườn là;450:5.2=180

KO BIẾT MÌNH LÀM ĐÚNG KO NỮA SAI THÌ SORRY BẠN NHA

a) Bài giải : Đổi 15 tạ gạo = 1500 kg gạo 

Cửa hàng đã bán đc số kg gạo là : 1500: 3. 2= 1000 ( kg gạo )

Cửa hàng còn lại số kg gạo là : 1500 - 1000 = 500 ( kg gạo )

                                  Đáp số : 500 kg gạo 

b) Bài giải : Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó là : 25 * 18 = 450 ( m2 )

Người ta đã dùng số diện tích để đào ao là : 450 : 5.2 = 180 (m2 )

Diện tích phần đất đc dùng để làm vườn là : 450 - 180 = 270 ( m)

                             Đáp số : 270 m2

12 tháng 3 2017 lúc 8:41

Diện tích mảnh đất là

25 x 16 = 400 ( m2 )

Diện tích đất đào ao là

\(400\times\frac{2}{5}=160\left(m^2\right)\)

Diện tích đất làm vườn là

400 - 160 = 240 ( m2 )

Đáp số : 240 m2

Ủng hộ tk Đúng nha mọi người ! ^^ 

12 tháng 3 2017 lúc 8:36

Diện tích mảnh đất là:

25 x 16 = 400 (m2)

Diện tích đất dùng để đào ao là:

400 x 2/5 = 160 (m2)

Diện tích đất làm vườn là:

400 - 160 = 240 (m2)

ĐS: 240 m2

  tk nha!

25 tháng 1 lúc 12:31

Diện tích mảnh đất là:

\(25\cdot16=400\left(m^2\right)\)

Diện tích phần đất làm vườn là \(400\left(1-\dfrac{2}{5}\right)=400\cdot\dfrac{3}{5}=240\left(m^2\right)\)

25 tháng 3 2023 lúc 19:13

Diện tích mảnh đất là: 28 \(\times\) 15 = 420 (m2)

Diện tích để làm vườn là:  420  \(\times\) \(\dfrac{3}{5}\)= 252 (m2)

Diện tích đào ao là: 420 - 252 = 168 (m2)

Đáp số: 168m2

25 tháng 3 2023 lúc 19:15

S. mảnh vườn là:

28*15= 420(m2)

S. làm ao là

420-(420*\(\dfrac{3}{5}\)) =168(m2)