Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 10 2021 lúc 17:26

Linh có 33 viên

Tùng có 23 viên bạn nhé

1 tháng 11 2016 lúc 21:52

Sau khi thêm 6 viên bi thì số bi của Tùng là:

 (50+10):2=30(viên)

Tùng có số bi là: 

30-6=24(viên)

Linh có số bi là:

50-30=20(viên)

10 tháng 1 2022 lúc 17:20

20 viên nha bạn

HT

1 tháng 11 2015 lúc 21:02

Tùng có thêm 6 viên bi thì lúc này 2 bn có tất cả:

50+6=56(viên)

Tùng có số viên bi là:

56+10:2=33(viên bi)

Linh có số viên bi:

56-33=23(viên)

Đáp số:33 viên;23 viên

tick mk nha

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
30 tháng 4 2022 lúc 23:45

Lời giải:
Số bi của An bằng số phần số bi của Tùng là: $\frac{4}{7}: \frac{3}{4}=\frac{16}{21}$

Tổng số phần bằng nhau: $16+21=37$ (phần) 

Số bi của tùng là: $74:37\times 21=42$ (viên bi)

28 tháng 10 2018 lúc 12:45

mình ghi nhầm Nam nhiều hơn Tùng 6 viên bi

6 tháng 9 2018 lúc 18:30

Số bi của Tùng và Chi khi tùng bớt ra 5 viên là:

70 - 4 = 66( viên)

Số bi của Tùng là:

66 : ( 5 + 1) x 5  + 4 = 59(viên)

Số bi của Chi là:

70 - 59 = 11 ( viên)

Đ/S:...