Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 15:13

a) Diện tích tam giác là ( \(\dfrac{4}{5}\) x 1,7 ) : 2 = 0,68 ( m2 )

b) \(\dfrac{3}{2}dm\) = 15 m

Diện tích tam giác là ( \(\dfrac{8}{3}\) x 15 ) : 2 = 20 ( m2 )

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có:a, Đô dài đáy là 4/5 m, chiều cao là 1,7m ;b, Độ dài đáy là 8/3 dm, chiều cao là 3/2 dm.Bài 2: Cho hình tam giác ABC có diện tích 4,75dm2, chiều cao AH = 2,5dm. Tính độ dài đáy BC.Bài 3: Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích 129m2, cạnh đáy 10,75m. Hỏi chiều cao của tam giác đó là bao nhiêu?Bài 4: Một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 28m, cạnh đáy hơn chiều cao...
Đọc tiếp

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có:

a, Đô dài đáy là 4/5 m, chiều cao là 1,7m ;

b, Độ dài đáy là 8/3 dm, chiều cao là 3/2 dm.

Bài 2: Cho hình tam giác ABC có diện tích 4,75dm2, chiều cao AH = 2,5dm. Tính độ dài đáy BC.

Bài 3: Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích 129m2, cạnh đáy 10,75m. Hỏi chiều cao của tam giác đó là bao nhiêu?

Bài 4: Một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 28m, cạnh đáy hơn chiều cao 12m. Tính diện tích tấm bảng quảng cáo đó ?

Bài 5: Một hình chữ nhật có diện tích 630cm2 và diện tích này bằng 70% diện tích hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết chiều cao là 2,4dm ?

Bài 6: Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 60464mm2 và diện tích này bằng 4/3 diện tích tấm bìa hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác, biết chiều cao tấm bìa là 24cm ?

Bài 7: Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu m2?

Bài 8: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265 m2. Tính diện tích hình tam giác ABC đó ?

2
16 tháng 1 2022 lúc 17:57

Giúp mik nhé! Nhanh lên nhà!bucminh

16 tháng 1 2022 lúc 21:12

Bài 1: 

a: \(S=\dfrac{\dfrac{4}{5}\cdot1.7}{2}=0.68\left(m^2\right)\)

b: \(S=\dfrac{\dfrac{8}{3}\cdot\dfrac{3}{2}}{2}=2\left(dm^2\right)\)

Bài 2: 

Độ dài đáy BC là:

4,75x2:2,5=3,8(dm)

16 tháng 1 2022 lúc 18:23

a) DT hình tam giác đó là:

          12 × 5 : 2 = 30 (cm²)

         Đổi 4/5 m = 8 dm; 3/5 dm = 0,6 dm

b) DT hình tam giác đó là:

          8 × 0,6 : 2 = 2,4 (dm²)

              Đáp số : 24 dm²

18 tháng 2 2021 lúc 16:58

a) Diện tích hình tam giác là :               3/4 x 1/2 : 2 = 3/16 ( m2 )

b) Đổi 4/5 m = 0,8 m ;  3/5 dm = 0,06 m

 Diện tích hình tam giác là :          0,8 x 0,06 : 2 = 0,024 ( m2 )

                                  Đáp số : a) 3/16 m2.

                                                 b) 0,024 m2.

18 tháng 2 2021 lúc 16:59

\(a,\)Diện tích hình tam giác là:

\(\left(\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\right)\div2=\frac{3}{16}\left(m^2\right)\)

                         \(ĐS:\)

\(b,\)Đổi: \(\frac{3}{5}dm=\frac{3}{50}m\)

Diện tích hình tam giác là:

\(\left(\frac{4}{5}\times\frac{3}{50}\right)\div2=\frac{3}{125}\left(m^2\right)\)

12 tháng 1 2022 lúc 21:00

mà cái đề bài như thế kia làm sao mà giải dc 😃 ?? 

19 tháng 1 2022 lúc 8:49

Sao giải đc với cái đề như dzậy

1 tháng 1 2017 lúc 20:41

a) Diện tích hình tam giác là :

1/2 x 3/4 : 2 =3/16 ( m2 )

b) Đổi 4/5 m = 8 dm

Diện tích hình tam giác là :

3,5 x 8 : 2 = 14 ( dm2 )

Mk nhanh nhất đó 

25 tháng 1 2022 lúc 20:09

a, Diện tích tam giác là : 1/2 . 1/2 . 3/4 = 3/16 m2

b, Diện tích tam giác là : 1/2 . 4/5 . 0,35 = 0,14 m2

25 tháng 1 2022 lúc 20:11

a. Diện tích hình tam giác là:

\(\dfrac{1}{2}.\dfrac{3}{4}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{16}(m^2)\)

b, 

 Đổi: \(3,5 dm = 0,35 m\)

Diện tích hình tam giác là:

\(\dfrac{1}{2}.\dfrac{4}{5}.0,35=0,14(m^2)\)

a, 3/8 m\(^2\)

b, 12/25 m\(^2\)