Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:19

Đổi \(3800m=3,8km\)
Thời gian để ca nô đi được quãng đường 3800m:
\(3,8:15,2=0,25\)(giờ)\(=15\)(phút)
#DatNe

18 tháng 3 lúc 20:18

Huhu

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
Hôm qua lúc 18:39

Lời giải:
Đổi 3800 m = 3,8 km 

Thời gian cano đi quãng đường 3,8 km là:
$3,8:15,2=0,25$ (giờ)

Hôm qua lúc 18:39

đổi 3800m=3,8km

thời gian ca nô đi được quãng đường 3800m là

\(v=\dfrac{s}{t}=>t=\dfrac{s}{v}=\dfrac{3,8}{15,2}=0,25\left(s\right)\)

22 tháng 2 2021 lúc 13:29

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là: 

\(15.2\cdot3=45.6\left(km\right)\)

Quãng đường ca nô đi được là:

   15,2 . 3= 45,6(km)

       Đ/S:45,6 km

chúc em học tốt!!!

28 tháng 3 2022 lúc 19:02

quãng đường đi được của ca nô là:

15,2 x 3=45,6 (km)

đ/s:....

28 tháng 3 2022 lúc 19:02

Quãng đường ca nô đi được là :

\(s=v\times t=15,2\times3=45,6\left(km\right)\)

Đáp số : \(45,6km\)

2 tháng 4 2016 lúc 16:11

                      Giải 

1. Quãng đường ca nô đi được trong 3 tiếng là :

              15,2 x 3 = 45,6 ( km )

2. Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

    Quãng đường người đó đã đi là :

              12 x 2,5 = 30 ( km )

                       Đáp số : 1) 45,6 km

                                      2) 30 km

8 tháng 4 2016 lúc 20:49

Quãng đường đi của ca nô là:

         15,2 x 3 = 45,6 ( km )

                     Đáp số: 45,6 km

8 tháng 4 2016 lúc 20:50

45.6 km

tích mình

20 tháng 3 2016 lúc 20:09

Quãng đường ca nô đi được là : 15.2 x 3 = 45.6 km

20 tháng 3 2016 lúc 20:10

15,2 x 3 = 45,6km

Đáp số : 45,6km.

11 tháng 3 2019 lúc 20:43

Quãng đường ca nô đi được trong 3 giờ là:

15,2 x 3 = 45,6 (km)

Đ/s: 45,6 km

11 tháng 3 2019 lúc 20:44

Quãng đường ca nô đi là:

15,2 * 3 = 45,6 (km)

Đáp số: 45,6 km

23 tháng 1 2016 lúc 18:21

 quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.là

15,2x3=45,6 (km)

              đáp số:45,6 km

28 tháng 1 2016 lúc 16:19

45,6

22 tháng 4 2016 lúc 19:46

quãng đường ca nô đi được trong 3 giờ là :

                15,2 x 3 = 30,6 (km)

                             Đ/S :30,6 km 

nha bạn thân yêu xinh đẹp !!!!!!

22 tháng 4 2016 lúc 19:34

Quãng đường ô tô đi trong 3 giờ là :                                                                                                                               15,2 * 3 = 45,6 ( km )                                                                                                                                                  Đáp số  45,6 km