Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

POP POP
POP POP CTVVIP
27 tháng 5 lúc 10:23

Chiều cao thửa ruộng:

3/5 x 250=150(m)

Diện tích của thửa ruộng:

250 x 150 : 2= 18750(m2)

Số tấn thóc thửa ruộng đó thu hoạch được:

18750:100 x 64= 12000(kg)=12(tấn)

Đáp số: 12 tấn thóc

27 tháng 5 lúc 10:32

Chiều cao của thửa ruộng hình thang đó là:
250.\(\dfrac{3}{5}\) = 150 (m)
Diện tích thửa ruộng hình thang là:
250.150:2 = 18750(m2)
Thửa ruộng trên thu hoạch được số tấn thóc là:
18750: 100. 64= 12000(kg thóc)

Đổi 12000kg= 12 tấn
Đ/s: 12 tấn thóc
-Có gì sai sót mong bạn bỏ qua. tick nhé

29 tháng 1 lúc 15:33

a. diện tích thửa ruộng là :

                  \(\dfrac{75.23}{2}=862,5\left(cm^2\right)\)

b. cả thửa ruộng đó thu hoạch được số kg thóc là :

                    \(\left(862,5:3\right).1,8=517,5\left(kg\right)\)

không biết cho hiệu hai đáy để làm gì nhỉ

27 tháng 2 2022 lúc 21:17

Chiều cao là 26-6=20(m)

Diện tích là;
\(\dfrac{26+34}{2}\cdot20=30\cdot20=600\left(m^2\right)\)

Khối lượng thóc thu được là:

600:100x70=420(kg)

6 tháng 3 2022 lúc 8:02

Tính chu vi và diện tích sàn diễn rạp xiếc dạng hình tròn có đường kính là 20m 

8 tháng 8 2019 lúc 16:31

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

250.\(\frac{3}{5}\) = 150 m

Diện tích thửa ruộng là:

\(\frac{250.150}{2}\) = 18750 m2

Lượng thóc thửa ruộng thu đc là:

\(18750.\frac{64}{100}\) = 12000 kg = 12 tấn

Vậy..........

30 tháng 7 2015 lúc 20:42

Đáy bé của thửa ruộng là:

       120.2/3 = 80 (m)

Chiều cao thửa ruộng là:

       80 - 5 = 75 (m)

S thửa ruộng là:

       ( 80 + 120 ).75 :2 = 11250 (m vuong)

Thu hoạch được:

       11250: 100 . 64,5 = 7256,25 (kg)

                                 Đáp số :.............................

13 tháng 7 2017 lúc 21:10

\(7256,25\)(kg)

3 tháng 8 2016 lúc 10:31

Giải:

Diện tích thửa ruộng là :

100 x 50 = 5000 (m2)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x (5000 : 100) = 2500 (kg)

2500kg = 25 tạ

Đáp số: 25 tạ

3 tháng 8 2016 lúc 10:35

Diện tích thửa ruộng đó là:

100.50 = 5000 (\(m^2\))

5000 \(m^2\) thu hoạch được số kg thóc là:

(5000 : 100).50 = 2500 (kg thóc)

2500 kg = 25 tạ 

Đáp số: 25 tạ thóc

14 tháng 8 2021 lúc 11:08

âu mình viết thiếu phải là biết 1dam2 mới đúng

2 tháng 8 2017 lúc 12:00

                                Bài giải

  a) Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là :

                   180 x 2/3 = 120 ( m )

    Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

                 (120 + 180) : 2 = 150 ( m )

   Diện tích thửa ruộng là :

                (120 + 180) x 150 : 2 = 22500 ( m2 )

b) Số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :

                  22500 : 100 x 75 = 16875 ( kg )

2 tháng 8 2017 lúc 12:02

a. Đáy bé của thửa ruông đó là: \(\frac{180\times2}{3}=120\) (m)

Chiều cao của thửa ruông đó là: \(\frac{\left(180+120\right)}{2}=150\)(m)

Diện tích của thửa ruông đó là: \(\frac{\left(180+120\right)\times150}{2}=22500\)(m2)

b . Trên cả thửa ruông đó thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là: 

 \(\frac{22500\times75}{100}=16875\)(kg thóc)

Đáp số: 

25 tháng 7 2018 lúc 12:49

i don't now

mong thông cảm !

...........................

18 tháng 8 2021 lúc 20:10
Bạn phải cho hình vẽ nữa nhé