Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 5 2022 lúc 18:37

Gọi \(x\) (nghìn đồng) là giá niêm yết của quạt điện \(\left(0< x< 900\right)\)

Vì tổng số tiền theo giá niêm yết của 2 sản phẩm là 900 nghìn đồng nên giá niêm yết của đèn tích điện là \(900-x\) (nghìn đồng)

Vì thực tế giá quạt điện giảm \(15\%\) nên giá quạt lúc này là \(x-15\%x=85\%x=\dfrac{17}{20}x\)

Vì thực tế giá bóng đèn tích điện giảm \(10\%\) nên giá quạt lúc này là \(\left(900-x\right)-10\%\left(900-x\right)=900-x-90+10\%x\)\(810-90\%x=810-\dfrac{9}{10}x\)

Do tổng số tiền thực tế người đó phải trả 780 nghìn đồng nên ta có phương trình \(\dfrac{17}{20}x+\left(810-\dfrac{9}{10}x\right)=780\Leftrightarrow\dfrac{1}{20}x=30\Leftrightarrow x=600\) (nhận)

Vậy giá niêm yết của quạt điện là 600 nghìn đồng còn đèn tích điện là 300 nghìn đồng.

 

 

16 tháng 5 2022 lúc 18:16

kó thế

 

 

15 tháng 4 2020 lúc 11:05

C1:

Gọi số tiền niêm yết ban đầu của 1 cái bàn ủi là x (đồng)(x>0)

       số tiền niêm yết ban đầu của 1 cái quạt điện là y (đồng)(y>0)

Vì anh Tường mua 1 cái bàn ủi và 1 cái quạt điện với tổng số tiền niêm yết là 850 000 nên ta có phương trình: x + y = 850 000 (1)

Số tiền được giảm của bàn ủi là: 10%x = 0,1x (đồng)

Số tiền được giảm của quạt điện là: 20%y = 0,2y (đồng)

Vì sau khi giảm giá anh Tường phải trả ít hơn 125 000 đồng nên ta có phương trình: 0,1x + 0,2y = 125000 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:\(\hept{\begin{cases}x+y=850000\\0,1x+0,2y=125000\end{cases}}\)

 Giải hệ ta có: x = 450000    y=400000

Vậy số tiền niêm yết của cái bàn ủi là 450000 đồng; số tiền niêm yết của quạt điên là 400000 đồng

Số tiền thực tế anh Tường phải trả cho 1 cái bàn ủi là: 450000 - 0,1 . 450000= 405000 (đồng)

Số tiền thực tế anh Tường phải trả cho 1 cái quạt điện là 400000- 0,2.400000= 320000 (đồng)

Gọi giá niêm yết của sản phẩm là x đồng (x>0).

Số tiền người đó phải trả khi chưa quét mã là: x+10%.x=x+0,1x=1,1x (đồng).

Số tiền giảm giá khi quét mã là 2%.x=0,02x (đồng)

Theo bài ra ta có phương trình: 1,1x−0,02x= 2 430 

000⇔1,08x= 2 430 000

⇔x=2 250 000 đồng.

Vậy giá niêm yết của sản phẩm đó là 2 250 000 đồng.

5 tháng 5 2021 lúc 20:52

                                        Giải

Gọi giá niêm yết của sản phẩm là : x ( đồng , x > 0)

Số tiền người đó phải trả khi chưa quét mã là : x + 10%x = 1,1x ( đồng )

Số tiền giảm giá khi quét mã là : 2%x = 0,02x ( đồng )

Theo bài ra ta có phương trình :

1,1x - 0,02x = 2430000

⇔ 1,08x = 2430000

⇔ x = 2250000 ( đồng ) (TM)

Vậy giá niêm yết của sản phẩm là 2250000 đồng

21 tháng 5 2021 lúc 10:55

giúp mình với ạ !

 

21 tháng 5 2021 lúc 10:56

Gọi giá bán niêm yết của bếp ga là x (nghìn đồng, x > 0)

và giá bán niêm yết của quạt điện là y (nghìn đồng, y >0)
Theo bài ra ta có : x + y = 850

Giá tiền mua bếp ga sau khi giám giá là x - 10%x = 0.9x(nghìn đồng)

Giá tiền mua quạt điện sau khi giảm giá là y - 20%y = 0.8y (nghìn đồng)
Theo bài ra ta có: 0.9x - 0.8y = 85

Từ đó ta có hệ phương trình:

\(\begin{cases}x + y = 850 \\ 0.9x - 0.8y = 85 \\\end{cases}\)giải hệ ta tìm được

\(\begin{cases} x = 400 \\ y = 450 \\\end{cases} (T/m)\)

Vậy giá niêm yết của bếp điện là 400 nghìn đồng

và giá niêm yết của quạt điện là 450 nghìn đồng

21 tháng 1 lúc 15:32

a) Bác Mai mua chiếc ti vi với giá là:

18 000 000:100x(100-15)=15 300 000(đồng)

b) Chiếc ti vi lúc này còn giá là:

15 300 000:100x(100-3)=14 841 000(đồng)

Chiếc tủ lạnh giá là:

25 194 000-14 841 000=10 353 000(đồng)

@Taoyewmay

21 tháng 1 lúc 15:32

Bài này kiến thức của lớp 5 mà?

19 tháng 4 2020 lúc 8:19

còn phải lập bảng nữa mn ạk

1 . Nhân dịp Tết Dương lịch 2019, một siêu thị điện máy đã giảm nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết một tủ lạnh và một máy giặt có tổng số tiền là 25 400 000 đồng nhưng trong đợt này giá một tủ lạnh giảm 40% giá bán và giá một máy giặt giảm 25% giá bán nên cô An đã mua hai món đồ trên với tổng số tiền là 16 770 000 đồng. Hỏi giá mỗi món đồ trên khi chưa giảm...
Đọc tiếp

1 . Nhân dịp Tết Dương lịch 2019, một siêu thị điện máy đã giảm nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết một tủ lạnh và một máy giặt có tổng số tiền là 25 400 000 đồng nhưng trong đợt này giá một tủ lạnh giảm 40% giá bán và giá một máy giặt giảm 25% giá bán nên cô An đã mua hai món đồ trên với tổng số tiền là 16 770 000 đồng. Hỏi giá mỗi món đồ trên khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền?

2 . Một đoàn phim di chuyên từ thành phố A đến thành phố B để quay phim. Đoàn phim dự tính chia thành 2 xe để đi. Xe tải chở đạo cụ xuất phát trước với vận tốc 40km/h . Sau đó 1 khoảng thời gian, xe 45 chỗ chở người trong đoàn phim xuất phát với vận tốc 50km/h thì cả 2 xe đến nơi cùng một lúc. Nhưng thực tế, khi đi được nửa quãng đường thì xe 45 chỗ tăng vận tốc 60km/h và đến B trước xe tải 41 phút. Tính quãng đường AB

2
21 tháng 4 2020 lúc 15:10

Bài 1 : 

Gọi giá tiền của một chiếc ti vi loại A là x (triệu đồng) và giá tiền của một chiếc máy giặt loại B là y (triệu đồng)

Do tổng giá của 2 mặt hàng là 25,425,4 triệu nên ta có

\(x+y=25,4\)

Giá tiền của ti vi loại A và máy giặt loại B sau khi giảm giá là 0,6x(triệu đồng) và 0,75y(triệu đồng).

Do khi đó tổng giá tiền là 16,77 triệu đồng nên ta có

\(0,6x+0,75y=16,77\)

Vậy ta có hệ 

\(\hept{\begin{cases}x+y=25,4\\0,6x+0,75y=16,77\end{cases}}\)

Giải ra ta có

x=15,2 ; y=10,2

Vậy giá niêm yết của ti vi loại A là 15,2 triệu đồng.

21 tháng 4 2020 lúc 15:24

Bài 2 :

 Gọi quãng đường AB là x(km) và khoảng thời gian sau khi xe tải xuất phát là y(h).

Vậy thời gian đi của xe tải là \(\frac{x}{40}\left(h\right)\)thời gian đi dự kiến của xe 45 chỗ là \(\frac{x}{50}\left(h\right)\)

Do đó ta có 

\(\frac{x}{40}=\frac{x}{50}+y\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{200}=y\)

\(\Leftrightarrow x=200y\)

Thời gian đi thực tế của xe 45 chỗ là


\(\frac{x}{2}:50+\frac{x}{2}:60=\frac{x}{100}+\frac{x}{120}=\frac{11x}{600}\left(h\right)\)

Mà khi đó xe 45 chỗ đến B trc xe tải \(41'=\frac{41}{60}\left(h\right)\)  nên ta có

\(\frac{x}{40}=\frac{11x}{600}+y+\frac{41}{60}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{150}=y+\frac{41}{60}\)

\(\Leftrightarrow2x=300y+205\)

\(\Leftrightarrow2x-300y=205\)

Vậy ta có hệ

\(\hept{\begin{cases}x=200y\\2x-300y=205\end{cases}}\)

Sử dụng phương pháp thế giải ra  \(x=410\)

Vậy quãng đường AB dài 410(km).