Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 5 2022 lúc 18:37

Gọi \(x\) (nghìn đồng) là giá niêm yết của quạt điện \(\left(0< x< 900\right)\)

Vì tổng số tiền theo giá niêm yết của 2 sản phẩm là 900 nghìn đồng nên giá niêm yết của đèn tích điện là \(900-x\) (nghìn đồng)

Vì thực tế giá quạt điện giảm \(15\%\) nên giá quạt lúc này là \(x-15\%x=85\%x=\dfrac{17}{20}x\)

Vì thực tế giá bóng đèn tích điện giảm \(10\%\) nên giá quạt lúc này là \(\left(900-x\right)-10\%\left(900-x\right)=900-x-90+10\%x\)\(810-90\%x=810-\dfrac{9}{10}x\)

Do tổng số tiền thực tế người đó phải trả 780 nghìn đồng nên ta có phương trình \(\dfrac{17}{20}x+\left(810-\dfrac{9}{10}x\right)=780\Leftrightarrow\dfrac{1}{20}x=30\Leftrightarrow x=600\) (nhận)

Vậy giá niêm yết của quạt điện là 600 nghìn đồng còn đèn tích điện là 300 nghìn đồng.

 

 

16 tháng 5 2022 lúc 18:16

kó thế

 

 

16 tháng 7 2020 lúc 16:59

Mình nghĩ đề sai, phải là giá tivi giảm 40% chứ?

Gọi giá 1 tivi khi chưa giảm giá là x (đồng) \(\left(x\in N,0< x< 25400000\right)\)

Gọi giá 1 máy giặt khi chưa giảm giá là y (đồng)

\(\left(y\in N,0< y< 25400000\right)\)

Vì giá niêm yết 1 tivi và 1 máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng nên ta có phương trình: \(x+y=25400000\) (1)

Vì trong đợt này giá 1 tivi giảm 40% giá bán nên giá 1 tivi lúc này là: \(\left(100\%-40\%\right)x=60\%x=\frac{60}{100}x\) (đồng)

Vì trong đợt này giá 1 máy giặt giảm 25% giá bán nên giá 1 máy giặt lúc này là: \(\left(100\%-25\%\right)y=75\%y=\frac{75}{100}y\) (đồng)

Theo bài ra ta có phương trình:

\(\frac{60}{100}x+\frac{75}{100}y=16770000\)

\(\Leftrightarrow60x+75y=1677000000\)

\(\Leftrightarrow4x+5y=111800000\) (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=25400000\\4x+5y=111800000\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}5x+5y=127000000\\4x+5y=111800000\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=15200000\\x+y=25400000\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=15200000\\y=25400000-15200000=10200000\end{matrix}\right.\)(t/m ĐK)

Vậy giá 1 tivi khi chưa giảm giá là 15200000 đồng.

giá 1 máy giặt khi chưa giảm giá là 10200000 đồng.

29 tháng 11 2018 lúc 13:36

Ông A phải trả: \(\left(9.200.000.90\%+7.100.000.90\%\right).96\%=14.083.200\left(đ\right)\)

Một cửa hàng điện máy A thực hiện chương trình khuyến mãi giảm 10% cho tất cả mặt hàng. Nếu hóa đơn mua hàng trên 10 triệu sẽ được giảm thêm 3%trên hóa đơn, hóa đơn trên 16 triệu được giảm 5% trên hóa đơn, hóa đơn trên 16 triệu được giảm thêm 5% trên hóa đơn. a)Ông An muốn mua 1 chiếc tivi với giá niêm yết là 8 600 000 đồng và 1 tủ lạnh với giá niêm yết là 5 200 000 đồng. Hỏi với chương trình khuyến...
Đọc tiếp

Một cửa hàng điện máy A thực hiện chương trình khuyến mãi giảm 10% cho tất cả mặt hàng. Nếu hóa đơn mua hàng trên 10 triệu sẽ được giảm thêm 3%trên hóa đơn, hóa đơn trên 16 triệu được giảm 5% trên hóa đơn, hóa đơn trên 16 triệu được giảm thêm 5% trên hóa đơn.

a)Ông An muốn mua 1 chiếc tivi với giá niêm yết là 8 600 000 đồng và 1 tủ lạnh với giá niêm yết là 5 200 000 đồng. Hỏi với chương trình khuyến mãi đó Ông An phải trả bao nhiêu tiền?

b) Cửa hàng điện máy B có chương trình khuyến mãi giảm giá một lần là 12% cho tất cả mặt hàng theo giá niêm yết.năm mua một tivi và một tủ lạnh như trên thì ông Năm nên mua ở cửa hàng điện máy nào để số tiền phải trả ít hơn ? Biết rằng giá niêm yết của hai cửa hàng là như nhau

0
Trong đợt khuyến mãi chào mừng năm học mới,nhà sách A thực hiện chương trình giảm giá cho khách hàng như sau: Khi mua tập ;loại 96 trang do công ty B sản xuất thì mỗi quyển tập được giảm 10% so với giá niêm yết. Khi mua bộ I đúng 10 quyển tập loại 96 trang đóng gói sẵn hoặc bộ II đúng 20 quyển tập loại 96 trang đóng gói sẵn do công ty C sản xuất thì mỗi quyển tập bộ I được giảm 10% so với giá niêm...
Đọc tiếp

Trong đợt khuyến mãi chào mừng năm học mới,nhà sách A thực hiện chương trình giảm giá cho khách hàng như sau:

Khi mua tập ;loại 96 trang do công ty B sản xuất thì mỗi quyển tập được giảm 10% so với giá niêm yết.

Khi mua bộ I đúng 10 quyển tập loại 96 trang đóng gói sẵn hoặc bộ II đúng 20 quyển tập loại 96 trang đóng gói sẵn do công ty C sản xuất thì mỗi quyển tập bộ I được giảm 10% so với giá niêm yết,còn mỗi quyển tập bộ II được giảm 15% so với giá niêm yết.Khách hàng mua lẽ từng quyển tập loại 96 trang do công ty C sản xuất thì không được giảm giá.

Biết giá niêm yết của 1 quyển tập 96 trang do công ty B và công ty C sản xuất đều có giá là 8 000 đồng.

a) Bạn Hùng vào nhà sách A mua đúng 10 quyển tập loiaj 96 trang đóng gói sẵn (bộ I) do công ty C sản xuất thì bạn hùng phải trả số tiền là bao nhiêu?

b)Mẹ bạn Lan vào nhà sách A mua 25 quyển tập loại 96 trang thì nên mua tập do công ty nào sản xuất để trả số tiền phải trả ít hơn?

0
Nhân dịp tựu trường, cửa hàng sách A thực hiện chương trình giảm giá cho học sinh khi mua các loại sách bài tập, sách giáo khoa, sách tham khảo,... Chương trình áp dụng với bộ sách bài tập môn Toán lớp 9 (trọn bộ bao gồm 5 quyển) như sau: Nếu mua quyển tập 1 thì được giảm 5% so với giá niêm yết. Nếu mua quyển tập 2 thì quen tập 1 được giảm 5% còn quyển tập 2 được giảm 10% so với giá niêm yết. Nếu mua...
Đọc tiếp

Nhân dịp tựu trường, cửa hàng sách A thực hiện chương trình giảm giá cho học sinh khi mua các loại sách bài tập, sách giáo khoa, sách tham khảo,... Chương trình áp dụng với bộ sách bài tập môn Toán lớp 9 (trọn bộ bao gồm 5 quyển) như sau: Nếu mua quyển tập 1 thì được giảm 5% so với giá niêm yết. Nếu mua quyển tập 2 thì quen tập 1 được giảm 5% còn quyển tập 2 được giảm 10% so với giá niêm yết. Nếu mua trọn bộ 5 quyển thì ngoài hai quyển đầu được giảm giá như trên, từ quyển tập 3 trở đi mỗi quyển sẽ được giảm 20% so với giá niêm yết.

a) Bạn Bình mua trọn bộ 5 quyển sách bài tập Toán lớp 9 ở cửa hàng sách A thì phải trả số tiền là bao nhiêu, biết rằng mỗi quyển sách bài tập Toán lớp 9 có giá niêm yết là 30 000 đồng.

b) Cửa hàng sách B áp dụng hình thức giảm giá khác cho loại sách bài tập Toán lớp 9 nêu trên là: nếu mua từ 3 quyển trở lên thì sẽ giảm giá 5000 đồng cho mỗi quyển. Nếu bạn Bình mua trọn bộ 5 quyển sách bài tập Toán lớp 9 thì bạn Bình nên mua ở cửa hàng sách nào để số tiền phải trả ít hơn? Biết rằng giá niêm yết của hai cửa hàng sách là như nhau.

Giúp vs ạ

1
29 tháng 5 2021 lúc 11:50

a)(95%x30000)+(90%x30000)+(90000x80%)=127500
b)30000+30000+(25000x3)=135000