Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:30

chiều dài:6:9/4=8/3 dm

Chu vi: (8/3+9/4)x2=59/6 dm

19 tháng 3 lúc 16:25

chiều dài:6:9/4=8/3 dm

Chu vi: (8/3+9/4)x2=59/6 dm

 

20 tháng 4 2015 lúc 13:23

Chiều dài :

 16 : 9/4 = 64/9 dm

Chu vi tấm bìa HCN :

 ( 9/4 + 64/9 ) x 2 = 337/18 ^_^

    Đ/S = 337/18 dm

Nửa chu vi của mảnh giấy là:
22/3 : 2 = 11/3 (dm)
Chiều dài mảnh giấy là:
(11/3 + 1/2) : 2 = 25/12 (dm)
Chiều rộng mảnh giấy là:
11/3 - 25/12 = 19/12 (dm)
Diện tích mảnh giấy là:
25/12 * 19/12 = 475/144 (dm^2)
                    Đáp số : 475/144 dm^2

19 tháng 3 lúc 4:04

loading...

20 tháng 1 2017 lúc 20:21

Ten bn sai r kia. Minamoto Shizuka chu k phai Mimamoto Shinzuka nha. ><

18 tháng 3 2021 lúc 20:15
Heghysyehehwgeggey
22 tháng 3 2022 lúc 17:01

22/3

22 tháng 3 2022 lúc 17:02

Chiều dài là : `13/4:3/2=13/6(dm)`

`C=(13/6+3/2)xx2=4(dm)`

20 tháng 1 2017 lúc 21:53

ko biết

21 tháng 1 2017 lúc 7:27

ko     biết (bạn có khôn không?)  ; (sao chú mày ngu thế ?)

TL :

Nửa chu vi HCN là :

     108 : 2 = 54 (dm)

Chiều dài là :

    ( 54 + 6 ) : 2 = 30 (dm)

Chiều rộng là :

      54 - 30 = 24 (dm)

Diện tích HCN là :

       30 x 24 = 720 (dm2)

              Đ/S : 720 dm2

_HT_

14 tháng 3 2022 lúc 19:49

Chiều dài tờ giấy là :

4/13 ÷ 2/3 = 6/13 (dm)

Chu vi tờ giấy là :

( 6/13 + 2/3 ) × 2 = 88/39 (dm)

Đáp số : ....

6 tháng 12 2016 lúc 17:18

Nữa chu vi hình chữ nhật là :

  48 : 2 = 24 ( dm )

80 cm = 8dm

Chiều dài hình chữ nhật là :

  (24 + 8) : 2 = 16 ( dm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

  24 - 16 = 8 ( dm )

Diện tích hình chữ nhật là :

 8 x 16 = 128 ( dm2 )

6 tháng 12 2016 lúc 19:22

cảm ơn nhé