Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023

chiều dài:6:9/4=8/3 dm

Chu vi: (8/3+9/4)x2=59/6 dm

19 tháng 3 2023

chiều dài:6:9/4=8/3 dm

Chu vi: (8/3+9/4)x2=59/6 dm

 

21 tháng 1

Nửa chu vi của mảnh đất đó là:

\(174:2=87\left(m\right)\)

Chiều dài của mảnh đất đó là:

\(\left(87+13\right):2=50\left(m\right)\)

Chiều rộng của mảnh đất đó là:

\(50-13=37\left(m\right)\)

Diện tích của mảnh đất đó là:

\(50\times37=1850\left(m^2\right)\)

Đ/số:...

\(#NqHahh\)

Nửa chu vi của mảnh đất đó là:

174:2=87(�)

Chiều dài của mảnh đất đó là:

(87+13):2=50(�)

Chiều rộng của mảnh đất đó là:

50−13=37(�)

Diện tích của mảnh đất đó là:

50×37=1850(�2)

Đáp số: 1850m

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

     72:2=36 ( cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

     (36+6):2=21(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

     36-21=15(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

     21x15=315(cm2)

          Đáp số:315 cm2

22 tháng 1

bằng 315cm2

Nửa chu vi HCN. 124/2=62

Hiệu của chiều dài và chiều rộng. 16-8=8

Chiều dài hình chữ nhật. (68+8):2=35

Chiều rộng của hình chữ nhật. 35-8=27

Diện tích hình chữ nhật. 35x27=945m2

 

Mình ko biết cách 2 giải ntn

24 tháng 1

Chiều rộng là 58 cm

Chiều dài hình chữ nhật là: 58 x 24 = 1392 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 1392  x 58 = 80736 (cm2)

Đs...

  

 

Chiều dài hình chữ nhật là:

58 x 24= 1392 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

1392 x 58 = 80736 (cm2)

  Đáp số: 80736 cm2.

dễ mà bạn tìm nảu chu vi là xong rồi tìm được hết xong thì tính diện tích

nè bạn

Nửa chu vi của mảnh đất đó là:

174:2=87(�)

Chiều dài của mảnh đất đó là:

(87+13):2=50(�)

Chiều rộng của mảnh đất đó là:

50−13=37(�)

Diện tích của mảnh đất đó là:

50×37=1850(�2)

Đ/số:...

13 tháng 1

Nửa chu vi: 60:2=30(m)

Chiều rộng: (30-6):2=12(m)

Chiều dài: 30 - 12 = 18(m)

Diện tích mảnh đất: 18 x 12 = 216 (m2)

Đáp số: diện tích mảnh đất: 216m2

13 tháng 1

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 60:2=30(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là: (30-6):2=12(m)

Chiều dài của hình chữ nhật là: 30 - 12 = 18(m)

Diện tích mảnh đất là: 18 x 12 = 216 (m2)

Đáp số: 216m2

27 tháng 3 2022

Khi giảm chiều dài 5m, tăng chiều rộng 5m thì diện tích khu vườn không đổi, luc đó chiều rộng thành chiều dài mới, còn chiều dài trở thành chiều rộng mới. Chiều dài hơn chiều rộng 5m.

Nữa chu vi hình chữ nhật là:

178 : 2 = 89 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(89 + 5) : 2 = 47 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

47 - 5 = 42 (m)

 Diện tích hình chữ nhật là:

47 x 42 = 1974 m2

Đáp số: 1974 m2

đúng nha...

10 tháng 2 2017

1974 m2 là đúng

Bài giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

5/8 : 7/8 = 5/7(m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(7/8 + 5/7) x 2 = 89/28(m)

Đáp số: 89/28 m

Chúc em học tốt!

31 tháng 1

Gọi chiều rộng là x ta có:

[4 nhân x]nhân x =256

suy ra 4 nhân 2nhaan x =256

suy ra 2nhaan x =64 và x bằng 32:CD là 128 chu vi =384

Sai thì thôi nhé :))))))))