Lê Minh Hiếu

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Lê Minh Hiếu
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

có 12 bạn chỉ chơi bóng rổ

có 15 bạn chỉ chơi bóng đá

=268��6−68��6

=6��(268−68)

=6��200

=1200

7 x 4 + 7 x 8 + 7

= 7 x 4 + 7 x 8 + 7 x 1

= 7 x ( 4 + 8 + 1 )

= 7 x 13

= 91

29 + 29 + 29 x 7 + 29 = 29 x 1 + 29 x 1 + 29 x 7 + 29 x 1
                                   = 29 x ( 1 + 1 + 7 + 1 ) 
                                   = 29 x 10
                                   = 290