Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 8:22

Độ dài đáy bé hình thang là:

\(140\times\dfrac{4}{5}=112\left(dm\right)\)

Chiều cao hình thang là:

\(112-30=82\left(dm\right)\)

Diện tích hình thang là:

\(\left(140+112\right)\times82:2=10332\left(dm^2\right)\)

20 tháng 3 lúc 2:27

lẹ mấy b ơi

20 tháng 3 lúc 5:50

Đáy bé hình thang là 140 x \(\dfrac{4}{5}\) = 112 ( dm )

Chiều cao hình thang là 112 - 30 = 82 ( dm )

Diện tích hình thang là ( 140 + 112 ) x 82 : 2 = 10332 ( dm2 )

gọi diện tích tam giác là S , chiều cao là h, đáy là a

diện tích của hình tam giác đc tính theo công thức : S=a.h phần 2

tam thấy 2 lần diện tích tam giác bằng độ dài đáy nhân chiều cao

khi đó : độ dài đấy của tam giác đó sẽ bằng : 2 lần diện tích đáy chia cho chiều cao 

độ dài đáy của hình tam giác là :

2 nhân 2240 phần 50 = 89,6 ( dm)

đáp số : 89,6 dm

20 tháng 1 2022 lúc 10:44

đang thi ạ

20 tháng 1 2022 lúc 10:45

cô cho làm vui thui

 

28 tháng 1 2018 lúc 14:15

Một hình thang có chiều cao 34 dm. Dáy lớn gấp đôi đáy bé. Diện tích hình thang bằng diện tích một hình chữ nhật dài 68dm ; chiều rộng 30dm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang

  

Diện tích hình thang là : 68 x 30 = 2040 (dm2)

Tổng độ dài 2 đáy là : 2040 x 2 : 34 = 120 (dm)

Độ dài đáy lớn là : 120 :(2+1) x 2 = 80 (dm)

Độ dài đáy bé là : 120-80=40 (dm)

Vậy .............

28 tháng 1 2018 lúc 14:15

Diện tích hình chữ nhật chính là diện tích hình thang là : 68 x 30 = 2040 (dm2)

Tổng độ dài 2 đáy là : 2040 x 2 : 34 = 120 (dm)

Độ dài đáy bé là : 120 : (2+1) = 40 (dm)

Độ dài đáy lớn là : 120 - 40 = 80 (dm)

Vậy ..............

Tk mk nha

25 tháng 1 2017 lúc 13:57

Sao bạn không giải giúp mình bài của mình đi chứ sau đó mình sẽ giúp bạn

12 tháng 1 2021 lúc 21:00

a nha se no

, o hay zo

17 tháng 1 2017 lúc 13:28

= 68 * 30 *2

= 4080 : 34

= 120 : ( 1 + 2 )

= 40 * 2

= 80 đáy lớn

= 40 đáy bé

17 tháng 1 2017 lúc 21:29

một hình thang có đáy bé 2,8 dm day lon bang 3/5 day be va bang 5/3 chieu cao tinh dien h hinh thang

9. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 301,5m. Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 336m².a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang bằng đơn vị dam².b). Cứ 300m² thu được 22,5 tấn thóc. Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?10. Một hình thang có diện tích 3780m² và chiều cao 45m. Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Tính mỗi đáy của...
Đọc tiếp

9. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 301,5m. Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 336m².
a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang bằng đơn vị dam².
b). Cứ 300m² thu được 22,5 tấn thóc. Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

10. Một hình thang có diện tích 3780m² và chiều cao 45m. Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Tính mỗi đáy của hình thang? 

11. Một khu ruộng hình thang có chiều cao 50m. Đáy lớn 145m; đáy bé 95m. Mỗi mét vuông thu hoạch được 1,74kg thóc.Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng ấy? 

12. Một hình thang có chiều cao 34dm. Đáy lớn gấp đôi đáy bé. Diện tích hình thang bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng 30dm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang? 

13. Một hình thang có đáy lớn 60cm; đáy bé 38cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 20cm và đáy bé 12cm về cùng một phía thì diện tích sẽ tăng thêm 512cm². Tính diện tích hình thang lúc đầu?

14. Một hình thang vuông có diện tích 85dm² và hiệu hai đáy là 3dm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4dm nữa thì diện tích tăng thêm 20dm². Tính độ dài mỗi đáy của hình thang vuông đó?

15. Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn . Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm nữa thì sẽ thành hình chữ nhật. Vì vậy diện tích tăng thêm 240cm². Tính diện tích hình thang vuông lúc đầu? 

16. Một hình thang có tổng hai đáy 110cm. Tổng của đáy lớn và chiều cao 114cm. Tổng của đáy bé và chiều cao là 68cm. Tính diện tích hình thang?

17. Một hình thang có đáy bé 2,8dm.Đáy lớn bằng 7/3 đáy bé và bằng 5/3 chiều cao. Tính diện tích hình thang.

18. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m và bằng 4/3 đáy bé, chiều cao 56,4m. Tính ra cứ 5dam² thì thu hoạch được 320kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tấn thóc?

19. Một miếng đất hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé và chiều cao là 90m. Đáy bé bằng 3/4 đáy bé; chiều cao bằng ½ đáy lớn. Biết rằng cứ 2 dam² thì cần phải bón 50kg phân. Hỏi bón cả thửa ruộng thì cần phải có bao nhiêu tạ phân?

20. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 75,6m; đáy bé 62,4m và chiều cao 40m. Biết rằng 2/5 diện tích thửa ruộng trồng ngô, 1/3 diện tích trồng khoai, còn lại trồng đậu phộng. Tính diện tích trồng mỗi loại cây trên?

1
20 tháng 5 2018 lúc 16:15

nhieu qua vay 

Hôm kia lúc 11:58

Đáy bé của thửa ruộng đó là :

25,8-6,2=19,6(m)

Chiều cao của thửa ruộng đó là :

19,6+2,1=21,7(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là :

(25,8+19,6)×21,7÷2=492,59(m²)

Đáp số : 492,59m²

Chúc bạn học tốt 

Nhớ tick cho mik nhé