Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 5:50

Đáy bé hình thang là 140 x \(\dfrac{4}{5}\) = 112 ( dm )

Chiều cao hình thang là 112 - 30 = 82 ( dm )

Diện tích hình thang là ( 140 + 112 ) x 82 : 2 = 10332 ( dm2 )

20 tháng 1 2022 lúc 10:44

đang thi ạ

20 tháng 1 2022 lúc 10:45

cô cho làm vui thui

 

gọi diện tích tam giác là S , chiều cao là h, đáy là a

diện tích của hình tam giác đc tính theo công thức : S=a.h phần 2

tam thấy 2 lần diện tích tam giác bằng độ dài đáy nhân chiều cao

khi đó : độ dài đấy của tam giác đó sẽ bằng : 2 lần diện tích đáy chia cho chiều cao 

độ dài đáy của hình tam giác là :

2 nhân 2240 phần 50 = 89,6 ( dm)

đáp số : 89,6 dm

28 tháng 1 2018 lúc 14:15

Một hình thang có chiều cao 34 dm. Dáy lớn gấp đôi đáy bé. Diện tích hình thang bằng diện tích một hình chữ nhật dài 68dm ; chiều rộng 30dm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang

  

Diện tích hình thang là : 68 x 30 = 2040 (dm2)

Tổng độ dài 2 đáy là : 2040 x 2 : 34 = 120 (dm)

Độ dài đáy lớn là : 120 :(2+1) x 2 = 80 (dm)

Độ dài đáy bé là : 120-80=40 (dm)

Vậy .............

28 tháng 1 2018 lúc 14:15

Diện tích hình chữ nhật chính là diện tích hình thang là : 68 x 30 = 2040 (dm2)

Tổng độ dài 2 đáy là : 2040 x 2 : 34 = 120 (dm)

Độ dài đáy bé là : 120 : (2+1) = 40 (dm)

Độ dài đáy lớn là : 120 - 40 = 80 (dm)

Vậy ..............

Tk mk nha

25 tháng 1 2017 lúc 13:57

Sao bạn không giải giúp mình bài của mình đi chứ sau đó mình sẽ giúp bạn

12 tháng 1 2021 lúc 21:00

a nha se no

, o hay zo

17 tháng 1 2017 lúc 13:28

= 68 * 30 *2

= 4080 : 34

= 120 : ( 1 + 2 )

= 40 * 2

= 80 đáy lớn

= 40 đáy bé

17 tháng 1 2017 lúc 21:29

một hình thang có đáy bé 2,8 dm day lon bang 3/5 day be va bang 5/3 chieu cao tinh dien h hinh thang

6 tháng 5 2021 lúc 20:15

MÌNH ĐANG CẦN GẤP//////////

MÌNH SẼ TÍCH CHO CÁC BẠN

6 tháng 5 2021 lúc 20:15

Đáy bé là :

  25,2 x 2/3 = 16,8 ( cm )

Chiều cao là :

  16,8 - 3,5 = 13,3 ( cm )

a ) Diện tích hình thang là :

  ( 25,2 + 16,8 ) x 13,3 : 2 = 48,65 ( cm2 )

b ) Mik hong hỉu lắm nên bạn thông kẻm :))

22 tháng 2 2016 lúc 18:11

Độ dài cạnh đáy lớn là:                                          27 : 3 x 4 = 36 ( cm )

Diện tích của hình thang là:                                   ( 27 + 36 ) x 30 : 2 = 945 ( cm2 )

                                                                                                      Đáp số: 945 cm2.
 

13 tháng 1 2017 lúc 21:57

24cm bạn ạ

13 tháng 1 2017 lúc 21:57

2,4 ĐÓ BẠN