Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 11:54

Số tiền mua thước kẻ là: (16000+ 17000) - 26000 = 7000 (đồng)

Số tiền mua bút: 16000 - 7000 = 9000 (đồng)

Số tiền mua vở: 17000 - 7000 = 10000 (đồng)

10 tháng 1 lúc 7:52

Gọi giá tiền 1 cây bút và 1 cái thước lần lượt là a,b

Theo đề, ta có hệ:

a+2b=11000 và 2a+2b=16000

=>a=5000; b=3000

16 tháng 11 2017 lúc 2:05

Đáp số: 4500đ

23 tháng 3 2022 lúc 17:08

Số tiền Lan mua là:

(2.500 x 2) + (4.200 x 4) = 21.800 (đồng)

Cô bán hàng trả Lan số tiền là:

50.000 - 21.800 = 28.200 (đồng)

Đáp số: 28.200 đồng.

Chúc bạn học tốt.

😁😁😁

23 tháng 3 2022 lúc 17:09

38200 đồng

9 tháng 5 2022 lúc 19:29

ừ thì sao 

9 tháng 5 2022 lúc 19:30

mua 3 thước kẻ hết số tiền:3200x3=9600(đ)

mua 1 cái kéo hết 6000 đồng

vậy mua 3 cái thước 1 cái kéo hết số tiền là;9600+6000=15600(đ)

20 tháng 3 2021 lúc 21:49

80 000

20 tháng 5 2021 lúc 22:22

đán án là 32000 đồng

30 tháng 6 2018 lúc 5:16

Hai bút chì có giá tiền là:

  25000 – 21000 = 4000 (đồng)

Một bút chì có giá tiền là:

  4000 : 2 = 2000 (đồng)

Một quyển vở có giá tiền là:

  (21000 – 2000 × 3) : 5 = 3000 (đồng)

    Đáp số: Một bút chì: 2000 đồng

        Một quyển vở: 3000 đồng

Gọi số tiền của bút chì là a , số tiền bút bi là b .

Ta có :

3 bút + 5 vở = 21000 (1) .

5 bút + 5 bút = 25000 (2) .

Từ (1) và (2) => Giá tiền của bút = 2000 đ .

                           Giá tiền của vở = 3000 đ .

                                        Đáp số : .................

9 tháng 6 2021 lúc 20:30

Ta có: 

5 bút chì+5 quyển vở:                     25000đ

\(-\)

3 bút chì+5 quyển vở:                     21000đ

                                                    ------------------

 2 bút chì:                                        4000đ

Số tiền 1 bút chì là

4000:2=2000(đ)

Số tiền 3 bút chì là

2000đx3=6000(đ)

Số tiền 1 quyển vở là

(21000\(-\)6000  ):5=3000(đ)       

20 tháng 11 2016 lúc 21:54

hình như đề sai bạn ạ

30 tháng 11 2016 lúc 20:31

đúng rồi đó ^_^

26 tháng 5 2018 lúc 10:40

Số tiền Bi phải trả là :

    4500 + 5000 = 9500 (đồng)

Số tiền bác bán hàng phải trả lại Bi là :

    10 000 – 9500 = 500 (đồng)

       Đáp số : 500 đồng.

23 tháng 4 2022 lúc 7:51

Số tiền bác bán hàng là.10000- 4500+5000bằng 500(đồng)