Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:13

phân số chỉ 12 học sinh chưa tham gia đội viên là:

   1-2/3=1/3

lớp 4a có số học sinh là

12x3=36(học sinh)

 đs :36 học sinh

19 tháng 3 lúc 20:08

36

 

13 tháng 2 2017 lúc 19:21

Số đội viên nữ chiếm số phần cả lớp là:

3/4-1/4=2/4(lớp)

13 tháng 4 2017 lúc 18:42

Số đội viên nữ của lớp 6A là:

3/4-1/4=1/2(hs cả lớp)

   Đáp số:1/2

13 tháng 4 2017 lúc 18:40

số nữ chiếm 1/2 của lớp

7 tháng 3 2022 lúc 19:55
Trong đó số đội viên nam chiếm 1/3 cơ mà
21 tháng 9 2014 lúc 16:02

Số học sinh giỏi của lớp 4a là:

32: ( 3+5)  nhân 3 = 12 (HS)

Số học sinh còn lại là:

32-12=20( HS)

24 tháng 6 2015 lúc 17:59

số học sinh giỏi của lớp 4a là: 32: (3+5)x3= 12  (học sinh)

Số học sinh còn lại là: 32-12= 20  (học sinh)

                          Đáp số: 20 học sinh

29 tháng 5 2022 lúc 13:47

Nếu không có bạn nào nghỉ thì số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ 2 bạn

Số bạn nam là (48+2):2=25(bạn)

Số bạn nữ là 48-25=23(bạn)

9 tháng 3 2022 lúc 20:29
Có số học sinh tham gia văn nghệ là 35:5x2=14(học sinh) Đáp số:14 học sinh Chúc bạn học tốt😀😀😀😀😀😃😃😃🧐😏🙃🤓🙂🤓🙂🙃🤓🤓🙃🤓😎😎
9 tháng 3 2022 lúc 20:28

Lớp 4A có số học sinh tham gia đội văn nghệ là:

35 x\(\frac{2}{5}\)= 14 (học sinh)

Đáp số: 14 học sinh.

Chúc bạn học tốt.

😁😁😁

16 tháng 5 2018 lúc 13:25

de co sai  k bn mk doc k hiu

Số đội viên nữ của lớp 6A là:

\(\frac{3}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}\)(hs cả lớp)

   Đáp số:\(\frac{5}{12}\) HS
 

#online math

8 tháng 3 2022 lúc 18:25

Số đội viên nữ của lớp 4A là :

\(\frac{3}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}\) ( học sinh cả lớp )

     Đáp số: \(\frac{5}{12}\)học sinh