Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 8 2017 lúc 2:33

Do quên vở phải quay về nên quãng đường Hà phải đi thêm là:

600 × 2 = 1200 (m)

Đổi 1200m = 1,2km

Thời gian Hà phải đi thêm là:

7 giờ 45 phút − 7 giờ 30 phút = 15 phút

Đổi 15 phút = 0,25 giờ

Vận tốc của Hà là:

1,2 : 0,25 = 4,8 (km/giờ)

Đáp số: 4,8 km/giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4,8.

30 tháng 3 2016 lúc 21:49

3,2 KM NHA CHẮC CHẮN 100%

30 tháng 3 2016 lúc 21:52

quãng đường an phải đi thêm là:

400+400=800m=0,8km

thời gian an đi quãng đường đó là:

7h30-7h15=15 phút=0,25

vận tốc của người đó là:

0,8:0,25=3,2 km/h

20 tháng 1 2016 lúc 21:37

65 km

tick nha

20 tháng 1 2016 lúc 21:48

Tại sao lại thế ? Mình nghĩ là ko phải , lần sau giải ra nhé !

30 tháng 4 2022 lúc 14:42

giải gấp giùm mình nhé

 

24 tháng 3 2016 lúc 11:58

Vì quên vở nên An phải đi thêm 

400 x 2 = 800 ( m )

Thời gian đi thêm là

7 giờ 30 phút - 7 giờ 15 phút = 15 phút

15 phút = 0,25 giờ

800 m = 0,8 km

Trung bình 1 giờ An đi được là 

0,8 : 0,25 =  3,4 ( km/ giờ )

3 tháng 4 2021 lúc 20:59

ban chia sai phep tinh cuoi nhe

phai la 3,2km do

14 tháng 6 2017 lúc 10:55

Do để quên vở An phải đi thêm quãng đường là :

       400 x 2 = 800 ( m )

Và số thời gian mà An đi thêm là :

7 giờ 30 phút - 7 giờ 15 phút = 15 phút 

Vậy trung bình 1 giờ ( hay 60 phút ) An đi được quãng đường là :

800 : 15 x 60 = 3200 ( m )

3200 m = 3,2 km 

            đáp số : 3,2 km

14 tháng 6 2017 lúc 10:53

Do để quên vở An phải đi thêm quãng đường là :

       400 x 2 = 800 ( m )

Và số thời gian mà An đi thêm là :

7 giờ 30 phút - 7 giờ 15 phút = 15 phút 

Vậy trung bình 1 giờ ( hay 60 phút ) An đi được quãng đường là :

800 : 15 x 60 = 3200 ( m )

3200 m = 3,2 km 

            đáp số : 3,2 km

13 tháng 8 2018 lúc 14:57

1, http://123link.pro/PPZDAotE

2, http://123link.pro/JFtQAvT

13 tháng 8 2018 lúc 14:58

                  Giải

Quãng đường Hà phải đi thêm là:

             400 x 2 = 800(m)

Thời gian Hà đi thêm là:

      7giờ30phút - 7giờ15phút=15phút

Đổi :1 giờ = 60 phút

Trung bình mỗi giờ Hà đi được là:

     800 : 15 x 60 = 3200 (m)

Đổi :3200m = 3,2 km

                Đáp số :3,2 km