Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 10:01

1 thùng dầu có số lít là:

112 : 4 = 28 (lít)

16 thùng dầu có số lít là:

28 x 16 = 448 (lít)

Đáp số: 448 lít

19 tháng 3 lúc 10:12

16 thùng dầu gấp 4 thùng dầu:

16 : 4 = 4 (lần)

16 thùng dầu chứa:

112 x 4 = 448 (l)

            Đáp số: 448 lít dầu

1 tháng 8 2021 lúc 22:07

1 thùng chứa số lít là: 112: 4 = 22

16 thùng chứa số lít là: 22 x 16 = 352

1 tháng 8 2021 lúc 22:07

Số lít dầu mỗi thùng có là:

112 : 4 = 28 ( lít )

Số lít dầu 16 thùng có là 

28 \(\times\) 16 = 448 ( lít )

Đáp số: 448 lít

12 tháng 12 2021 lúc 14:46

Trả lời :

1 thùng dầu chứa số lít dâu là :

112 : 4 = 28 ( l )

16 thùng chứa được số lít dầu là :

28 x 16 = 44 8 ( l )

~HT~

#sad 

12 tháng 12 2021 lúc 14:48
Một thùng chứa đc số lít là : 112:4=28(lít) Vậy 16 thùng hết số lít là : 16×28=448(lít) đáp số: 448 lít
5 tháng 4 2020 lúc 14:36

448 lít(112:4.16)

5 tháng 4 2020 lúc 14:45

Mỗi thùng chứa số lít dầu là:

112 : 4 = 28 ( \(l\))

Có 16 thùng như thế thì chứa được số lít dầu là:

28 x 16 = 448 ( \(l\))

           Đ/S:

Hok tốt !

8 tháng 12 2019 lúc 20:40

Ơ? Lạc đề :v

Đg cho lúa tự nhiên hỏi dầu

Xem lại đề bài đi bn :v

8 tháng 12 2019 lúc 20:44

720 lít dầu

- Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít ?- Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu có 1665 kg lúa thì chứa trong bao nhiêu bao ?- Xe thứ nhất chở 12 bao đường, xe thứ hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg đường ?- Hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn...
Đọc tiếp

- Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít ?

- Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu có 1665 kg lúa thì chứa trong bao nhiêu bao ?

- Xe thứ nhất chở 12 bao đường, xe thứ hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg đường ?

- Hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg ?

- Cửa hàng có 15 túi bi, cửa hàng bán hết 84 viên bi và còn lại 8 túi bi. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu viên bi ?

- Có một số lít nước mắm đóng vào các can. Nếu mỗi can chứa 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi nếu mỗi can chứa 8 lít thì đóng được bao nhiêu can ?

GIÚP MIK NHA!!<3

2
11 tháng 5 2020 lúc 21:22

Hỏi một đến hai câu thôi bạn!!

Dài quá ít ng giúp lắm!

Mình góp ý thế thôi! #hoctot#

13 tháng 5 2020 lúc 19:23

các bạn ko bt thì ko cần trả lời cx đc!

8 tháng 1 2019 lúc 15:50

Sau khi chuyển mỗi thùng có số lít dầu là: 82 : 2 = 41 (l)

Thùng thứ nhất lúc đầu có số dầu là: 41 + 7 = 48 (l)

Thùng thứ hai lúc đầu có số dầu là: 41 – 7 = 34 (l)

30 tháng 6 2019 lúc 15:14

Thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít dầu là:

7 x 2 = 14 (l)

Thùng thứ nhất có số lít dầu là:

(82 + 14) : 2 = 48 (l)

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

82 – 48 = 34 (l)

Đáp số: thùng thứ nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

10 tháng 6 2017 lúc 14:43

Thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít dầu là:

7 x 2 = 14 (l)

Thùng thứ nhất có số lít dầu là:

(82 + 14) : 2 = 48 (l)

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

82 – 48 = 34 (l)

Đáp số: thùng thứ nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

 

27 tháng 11 2022 lúc 13:22

Cao Minh Tâm làm sai rùi , đò ngu như bò mà bày đặt trưng bày ngu

15 tháng 1 2022 lúc 15:33

giải hộ tôi bài này nhanh càng sớm càng tốt

15 tháng 1 2022 lúc 15:49

Hai thùng lúc sau là:

        182:2=91[lít]

Thùng thứ nhất lúc đầu là:

        91+7=98[lít]

Thùng thứ hai lúc đầu là:

        91-7=84[lít]      

               Đáp số:thùng thứ nhất:97 lít

                           thùng thứ hai:84 lít