K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 giờ trước (10:29)

9 lần số cần tìm là: 331-7=324

Số cần tìm là 324:9=36

15 giờ trước (10:29)

thank kiu

12 tháng 9 2019

 

Khi xoá bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị của số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 đơn vị rồi giảm đi 10 lần.

Ta có sơ đồ sau:

 

 

Nếu số cũ bớt đi 7 đơn vị thì số cũ hơn số mới là: 331 – 7 = 324 (đơn vị)

324 đơn vị ứng với số phần là: 10 – 1 = 9 (phần)

Số mới là: 324 : 9 = 36

Số cũ là: 36 x 10 + 7 = 367

Đáp số: 367

 

23 tháng 3 2016

số mới là

( 331 - 7 ) : 9 = 36 

số phải tìm là 367

23 tháng 3 2016

hãy giải ra cho mình nhé

5 tháng 2 2016

Gọi số cần tìm là ab7

Ta có : ab7 - ab = 331

          ab * 10 + 7 - ab = 331

             ab * 9 + 7       = 331

                ab * 9           = 331 - 7

                 ab * 9           = 324

                  ab                 = 324 / 9 

                   ab               = 36

 Vậy số cần tìm là : 367

 

31 tháng 3 2023

Tìm một số có 3 chữ số biết rằng khi xóa chữ 7 ở hàng đơn vị ta được số mới kém số phải tìm 331 đơn vị 

 

Gọi stn có 3 chữ số cần tìm là abc (a,b,c<10)

Theo đầu bài ta có : c=7

Ta có : ab7 - ab =331

           ab .10 +7 - ab =331

         ab .(10-1)+7=331

          ab .9 =324

           ab =36

Vậy abc =367

HT

22 tháng 2 2022

367 nha

23 tháng 12 2019

Khi xóa chữ số 7 ở hàng đơn vị thì số đó giảm 10 lần và 7 đơn vị

Vậy 331 chính là 9 lần số mới và 7 đơn vị

9 lần số cần mới là

331 – 7 = 324

Số mới là

324 : 9 = 36

Số cần tìm là 367

Đáp số: 367

26 tháng 3 2016

Gọi số cần tìm là ab7

Theo đề bài ta có :

ab7 - ab = 331

7 - b = 1 = > b = 6

a67 - a6 = 33

6 - a = 3 = > a = 3

Đ / S : 367

Ai tích mình mình tích lại

26 tháng 3 2016

ìm là 331

giải rõ

Gọi số cần tìm là ab7

ab7 - ab = 331

=> 7 - b = 1 = > b = 6

=>a67 - a6 = 33

=>6 - a = 3 = > a = 3

=> ab= tứ kết luôn nha bạn 

29 tháng 5 2017

Khi xóa đi chữ số 7 ở hàng đơn vị của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 đơn vị và 10 lần.

Số mới kém số phải tìm 9 lần số mới và 7 đơn vị

Số mới là: (331 - 7) : 9 = 36

Số phải tìm là 367

29 tháng 5 2017

Cho số đó là số có 2 chữ số :

Để : ab7 - ab = 331

Nếu 3 chữ số thì 

abc7 - abc \(\ge\)1000

ab7 - ab = 331

ab x 10 + 7 -ab = 331

ab x (10 - 1 ) = 331 -7

ab x 9 = 324

ab=324 : 9

ab = 36 

Số đó là 36

20 tháng 3 2016

hiệu tỉ 

hiệu = 347

tiwr = 10 lan và 5 đơn vị

lấy tỉ - 5 : 9

kết quả +5 là ra

20 tháng 3 2016

Khi xóa chữ số 5 ở hàng đơn vị thì số đó giảm đi mười lần và 5 đơn vị.

Số mới là:   (347-5):(10-1)=38

Bởi vì đã xóa chữ số 5 ở hàng đơn vị nên số ban đầu là 385.

                                                          Đáp số :385

2 tháng 12 2017

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

2 tháng 12 2017

sai chỗ nào vậy