K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

Một phần ba đoạn đường đầu là: 

\(440\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{440}{3}\left(km\right)\)  

Thời gian Bình đi trong 1 phần ba đoạn đường đầu:

\(\dfrac{440}{3}:45=\dfrac{88}{27}\) (giờ) 

Hai phần ba đoạn đường sau là:

\(440\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{880}{3}\left(km\right)\)

Thời gian Bình đi trong 2 phần 3 đoạn đường sau là:

\(\dfrac{880}{3}:60=\dfrac{44}{9}\) (giờ) 

Bình đi từ TPHCM đến Nha Trang hết: 

\(\dfrac{88}{27}+\dfrac{44}{9}=\dfrac{220}{27}\) (giờ) 

ĐS:... 

12 tháng 6

Một phần ba đoạn đường từ TPHCM đến Nha Trang đi với vận tốc 45km/h

Hai phần ba đoạn đường từ TPHCM đến Nha trang đi với vận tốc 60km/h 

Làm như Phong.

Nhưng đề lại cho \(\dfrac{1}{3}\) đoạn đường đầu, \(\dfrac{2}{3}\) đoạn đường còn lại thì đề bài chưa hợp lý em nhé. 

28 tháng 6 2016

Bài dễ mà

28 tháng 6 2016

Dễ thì giải hộ đi

11 tháng 5 2018

150 km

11 tháng 5 2018

140 km

1. Một xe máy đi từ thành phố B đến thành phố C với vận tốc 36km/giờ, cùng lúc đó 1 ô tô đi từ thành phố A đến thành phố C với vận tốc 54km/giờ. Biết rằng AB = 27 km. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy ? ( thành phố B ở giữa thành phố A và thành phố C )2. Hai thành phố cách nhau 208,5 km. Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc là 38,6km/h. Một ô tô khởi hành cùng...
Đọc tiếp

1. Một xe máy đi từ thành phố B đến thành phố C với vận tốc 36km/giờ, cùng lúc đó 1 ô tô đi từ thành phố A đến thành phố C với vận tốc 54km/giờ. Biết rằng AB = 27 km. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy ? ( thành phố B ở giữa thành phố A và thành phố C )

2. Hai thành phố cách nhau 208,5 km. Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc là 38,6km/h. Một ô tô khởi hành cùng một lúc với xe máy đi từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 44,8km/h. Hỏi sau mấy giờ ô tô và xe máy gặp nhau ?

3. Quãng đường AB dài 100km. Một ô tô đi từ A đến B hết 2 giờ. Một xe máy đi trên quãng đường đó với vận tốc bằng 60% vận tốc của ô tô. Tính vận tốc của xe máy.

bạn nào làm nhanh và đúng mình sẽ tick

giúp mình nha. Cảm ơn !

2
23 tháng 3 2019

có ai biết huệ 

30 tháng 5 2021

 1. Ô tô đuổi kịp xe máy sau: 27: (54 - 36) = 1,5 (giờ)

2. Ô tô và xe máy gặp nhau sau: 208,5 : (38,6 + 44,8) = 2,5 (giờ)

3. Vận tốc Ô tô: 100 : 2 = 50 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là: 50 x 60% = 30 (km/giờ)

23 tháng 4 2016

Thời gian bác An đi không nghỉ từ thành phố về quê và từ quê về thành phố là:

16 giờ 30 phút ‐ 7 giờ 30 phút ‐ 5 giờ = 4 giờ.

Vì bác đi hai lượt từ thành phố về quê và từ quê lên phành phố nên:

Vận tốc trung trung bình của bác An là:

57:﴾4:2﴿=28,5 ﴾km/h﴿ 

23 tháng 4 2016

Thời gian bác An đi không nghỉ từ thành phố về quê và từ quê về thành phố là:

16 giờ 30 phút ‐ 7 giờ 30 phút ‐ 5 giờ = 4 giờ.

Vì bác đi hai lượt từ thành phố về quê và từ quê lên phành phố nên:

Vận tốc trung trung bình của bác An là:

57:﴾4:2﴿=28,5 ﴾km/h﴿ 

24 tháng 4 2015

Thời gian bác An đi không nghỉ từ thành phố về quê và từ quê về thành phố là:

16 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút - 5 giờ = 4 giờ.

Vì bác đi hai lượt từ thành phố về quê và từ quê lên phành phố nên:

Vận tốc trung trung bình của bác An là:

57:(4:2)=28,5 (km/h)

cho 1 like nha !

24 tháng 4 2015

Thời gian bác An đi không nghỉ từ thành phố về quê và từ quê về thành phố là:

16 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút - 5 giờ = 4 giờ.

Vì bác đi hai lượt từ thành phố về quê và từ quê lên phành phố nên:

Vận tốc trung trung bình của bác An là:

57:(4:2)=28,5 (km/h)

17 tháng 4 2017

28,5 nha

kết bạn nhe

AHIHI

22 tháng 4 2015

 

Thời gian bác An đi không nghỉ từ thành phố về quê và từ quê về thành phố là:

16 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút - 5 giờ = 4 giờ.

Vì bác đi hai lượt từ thành phố về quê và từ quê lên phành phố nên:

Vận tốc trung trung bình của bác An là:

57:(4:2)=28,5 (km/h)

28 tháng 4 2016

28,5 km/giờ.mình học rồi mà

cho mình xin 1 k nhé.hì hì

26 tháng 4 2017

thời gian bác An cả đi và về không tính ở lại quê là:

16h30' - 7h30' - 5= 4 (h)

vận tốc trung bình mà bác An đi xe máy là;

75:4= 18,75 (km/h)

18 tháng 4 2018

Thời gian thực đi của bác An từ thành phố về quê và từ quê về thành phố là:

     16 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút - 5 giờ = 4 giờ

Bác An đi xe máy với vận tốc trung bình là;

     57 :( 4 : 2)= 28.5( km/ giờ)

         Đáp số: 28.5 km/giờ