K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 giờ trước (10:25)

a: quy luật là số sau bằng số trước nó cộng thêm 3 đơn vị

3 số tiếp theo là 13;16;19

b: quy luật là số sau bằng số trước nó trừ đi 5 đơn vị

3 số tiếp theo là 25;20;15

c: quy luật là số sau bằng số trước nhân 2

3 số tiếp theo là 32;64;128

16 giờ trước (10:27)

thank kiu :<

15 tháng 1 2022

a) tăng thêm 3 đơn vị : 1,4,7,10,13,17,20

b)giảm 5 đơn vị : 45,40,35,30,25,20,15

c) gấp đôi số đầu: 1,2,4,8,16,32,64,128

a,13;16;19(cách nhau 3 đơn vị)

b,25,20,15(cách nhau 5 đơn vị)

c,32,64,128(cách nhau = x2) xỏngoif

17 tháng 11 2021

qui luật câu a: mỗi số sau cộng thêm 3 đơn vị
qui luật câu b: mỗi số sau trừ đi 5 đơn vị
qui luật câu c: mỗi số sau nhân thêm 2

23 tháng 5 2021

a) 4, 8, 16, 32 , 64 , 128 , 256

b) 1, 4, 9, 16, 25, 36 , 49 , 64

c) 1, 2, 3, 5. 8,  13 , 21 , 34 

d) 2, 6, 12, 20, 30 , 42 , 56 , 72

a) 64 , 128 , 256 .

b) 36 , 49 , 64

c) 13 , 21 , 34

d) 42 , 56 , 72

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:a) 2004 - 5 + 5 + 5 + ... + 5              Có 100 số 5b) 1850 + 4 - ( 4 + 4 + 4 + ... + 4 )                            Có 50 số 4Bài 2: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó.Bài 3: Hãy nêu “qui luật” viết các số trong dãy số sau rồi viết tiếp 3 số nữa:a) 1, 4, 7, 10, …b) 45, 40, 35, 30, …c) 1,...
Đọc tiếp

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 2004 - 5 + 5 + 5 + ... + 5

              Có 100 số 5

b) 1850 + 4 - ( 4 + 4 + 4 + ... + 4 )

                            Có 50 số 4

Bài 2: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó.

Bài 3: Hãy nêu “qui luật” viết các số trong dãy số sau rồi viết tiếp 3 số nữa:

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Bài 4: Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 chiếc. Cô chia đều cho các cháu ở lớp mẫu giáo, mỗi cháu được 5 cái kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu?

Bài 5: Tìm thương của hai số biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng nửa số lớn.

Bài 6: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm2.

Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

0
18 tháng 10 2015

số 1: cộng 3 bằng số 4,

số 4 +: 3*2+1 thì được số 11,

số 11 +7*2+1 thì được 26

số 26 + 15*2+1=57

số 57 + 31*2+1=120

số 120 + 63*2+1=247

số 247 + 127*2+1=502

nếu mình làm sai thì thôi nha

25 tháng 2 2020

20;30;42

hok tốt/skr

25 tháng 2 2020

Theo đề bài, ta có:

     2 = 1*2

     6 = 2*3

     12 = 3*4

Số tiếp theo là:

     4*5 = 20

     5*6 = 30

     6*7 = 42

Vậy 3 số hạng tiếp theo của dãy số là:20, 30, 42.

                               HỌC TỐT

9 tháng 10 2019

số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy 10 đơn vị (15 – 5 = 10 )

18 tháng 2 2019

Số thứ ba trong dãy là số 15, số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy 10 đơn vị (15 – 5 = 10 )

5 tháng 4 2021

số thứ 3 là 15.số này hơn số thứ nhất 10 đơn vị

21 tháng 7 2018

3: số tiếp theo: 9

4: số khác biệt: 4

2: số khác biệt: 8

1: số lớn nhất: 9

Mật khẩu Wifi nhà Hải là 9849

21 tháng 7 2018

mật mã wifi :
9894

Đúng tk giúp !!

21 tháng 8 2017

a ) 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19

b ) 1 ; 3 ; 9 ; 27 ; 81 ; 243 ; 729 ; 2187 ; 6561 ; 19683

c ) 1 ; 4 ; 5 ; 9 ; 14 ; 23 ; 37 ; 60 ; 97 ; 157

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

21 tháng 8 2017

a, 6 số tiếp theo là: 9; 11; 13; 15; 17; 19

b, 6 số tiếp theo là: 243; 6561; (quy luật: 2 số liên tiếp nhân với nhau bằng số tiếp theo nên bn tự tính nhé)

c,6 số tiếp theo là: 23; 37; 60; 97; 157; 254