Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm kia lúc 9:28

21 ngày 14 giờ + 10 ngày 5 giờ = 31 ngày 19 giờ

7 ngày 22 giờ + 6 ngày 8 giờ = 14 ngày 6 giờ

21 ngày 14 giờ + 10 ngày 5 giờ = 31 ngày 19 giờ

14 năm 4 tháng  - 8 năm 6 tháng = 5 năm 10 tháng

4 giờ 33 phút + 5 giờ 36 phút = 10 giờ 9 phút 

54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây = 28 phút 15 giây

 

 

21 tháng 6 2018 lúc 9:05

ở đây đố đứa nào đặt tính đc.đứa nào đặt đc,chết luôn

21 tháng 6 2018 lúc 9:07

Trả lời:

Máy tính sinh ra là để phục vụ cho trường hợp này bn ạ

( Một số loại thôi )

20 tháng 2 2017 lúc 17:54

6 ngày 8 giờ + 3 ngày 19 giờ = ?

   6 ngày 8 giờ  

    3 ngày 19 giờ 

9 ngày 27 giờ 

9 ngày 27 giờ = 10 ngày 3 giờ

Vậy 6 ngày 8 giờ + 3 ngày 19 giờ = 10 ngày 3 giờ

5 giờ 17 phút + 3 giờ 52 phút = ?

    5 giờ 17 phút 

+

    3 giờ 52 phút 

    8 giờ 69 phút 

8 giờ 69 phút = 9 giờ 9 phút

Vậy 5 giờ 17 phút + 3 giờ 52 phút = 9 giờ 9 phút

15 phút 25 giây + 45 phút 40 giây = ?

     15 phút 25 giây 

+

     45 phút 40 giây

    60 phút 65 giây 

60 phút 65 giây = 61 phút 5 giây

Vậy 15 phút 25 giây + 45 phút 40 giây = 61 phút 5 giây

2 giờ 57 phút + 35 phút = ?

    2 giờ 57 phút 

+

            35 phút 

  2 giờ 92 phút 

2 giờ 92 phút = 3 giờ 32 phút

Vậy 2 giờ 57 phút + 35 phút = 3 giờ 32 phút

20 tháng 2 2017 lúc 17:55

6 ngày 8 giờ+ 3 ngày 19 giờ=10 ngày 3 giờ

5 giờ 17 phút+ 3 giờ 52 phút=9 giờ 9 phút

15 phút 25 giây+45 phút 40 giây=61 phút 5 giây=1 giờ 1 phút 5 giây

2 giờ 57 phút+35 phút=3 giờ 32 phút

Tuổi bố 2 năm trước là :

30:(7-2) x 7 = 42 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là :

42+2 = 44(tuổi)

Đ/S: 44 tuổi

3 tháng 5 2022 lúc 20:58

2 năm trước bố có số tuổi là:
30 : ( 7 -2 ) x 7 = 42 ( tuổi )                                                                      Hiện nay số tuổi của bố là:                                                                       42 + 2 = 44 ( tuổi )                                                                                 Đ/S: ............

14 tháng 3 2021 lúc 19:25

Mn tính thôi nha !!!!

5 tháng 2 2022 lúc 10:55

a<b nha

 

14 tháng 3 2021 lúc 15:22

4 Đổi 2 phút 7 giây = 127 giây

16 phút 46 giây = 1006 giây

4 phút 7 giây = 247 giây

Vận tốc chạy của vận động viên Vũ thị Ly:

800:127=6,3 m/s

Vận tốc chạy của vận động viên Nguyễn Thị Oanh

5000:1006 = 4,9 m/s

Vận tốc chạy của vận động viên Dương Văn thái :

1500:247 = 6,07 m/s

Bài 5 Thời gian đoàn tàu đi là:  10 giờ 45 phút - 9 giờ  = 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ 

Vận tốc của đoàn tàu là: 87,5 : 1,75 = 50km/h

19 tháng 8 2022 lúc 16:33

Bài 4:       Giải:

Đổi 2 phút 7s = 127 s

16 phút 46s = 1006 s

4 phút 7s = 247 s

Vận tốc chạy của vận động viên Vũ thị Ly:

800 : 127= 6,3(m/s)

Vận tốc chạy của vận động viên Nguyễn Thị Oanh

5000:1006 = 4,9 (m/s)

Vận tốc chạy của vận động viên Dương Văn thái :

1500:247 = 6,07 m/s

Bài 5

Thời gian đoàn tàu đi là: 

10 giờ 45 phút - 9 giờ  = 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ 

Vận tốc của đoàn tàu là:

87,5 : 1,75 = 50km/h

24 tháng 3 2021 lúc 21:57

a, 525 ngày có : 60x24x525= 756000 phút

b, 4 năm k nhuận có: 60x24x365x4= 2102400 phút

24 tháng 3 2021 lúc 21:56

a)756000 phút

b)2102400 phút

2 tháng 4 2021 lúc 22:35

Đáp án:

23,25 m

Giải thích các bước giải:

Chu vi của sân kho ban đầu là

     106-3-10=93(m)

Cạnh của sân kho ban đầu là

      93-4=23,25(m)

    Đáp số:23,25 m

2 tháng 4 2021 lúc 22:35

nhầm nhầm