Giúp tôi giải toán


ngonhuminh 21 giờ trước (11:23)

câu tạo số

ab=10a+b

99=100-1

ab.99=ab.(100-1)=(10a+b)(100-1)

1000a+100b-10a-b

cấu tạo số tổng các sô 

1000a+100(b-1)+100-ab

a(b-1)+100-ab

Asuna Yuuki 19/10 lúc 20:37

Số chẵn có hai chữ số có thể chia hết cho 2 là :

10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; ..... ; 98.

Số chẵn có hai chữ số chia hết cho 4 là :

12 ; 16 ; 20 ; 24 ; .... ; 96

Cô nàng Thiên Bình 19/10 lúc 20:57

Số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 2 là :  10;12;14;16;18;...;98

Số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 4 là:12;16;20;24;28;...;92;96

Nguyen ngoc dat 19/10 lúc 20:45

Số chẫn nào có hai chữ số có thế chia hết cho 2?

Số chẫn nào có hai chữ số có thế chia hết cho 4?

Số chẵn có hai chữ số có thể chia hết cho 2 là :

10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; ..... ; 98.

Số chẵn có hai chữ số chia hết cho 4 là :

12 ; 16 ; 20 ; 24 ; .... ; 96

nhé !

At the speed of light 19/10 lúc 11:58

778-77

=701

tk nhé

ai k mình mình k lại

Magic Super Power 19/10 lúc 11:43

778-77

=778-1-77+1

=(777-77)-1

=700-1

=699.

OOOĐỒ DỐI TRÁ OOO 19/10 lúc 11:48

lộn

xin lỗi nhae

kq là 699 đó

Việt Anh 18/10 lúc 16:58

Theo bài ra:chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị bằng 1/3 chữ số hàng chục.

\(\Rightarrow\)Chữ số hàng trăm có thể bằng:9;6;3.

Nếu chữ số hàng trăm là 3 thì chữ số hàng chục là:3:3=1, chữ số hàng đơn vị là: 1:3=0(dư1) nên loại.

Nếu chữ số hàng trăm là 6 thì chữ số hàng chục là:6:3=2, chữ số hàng đơn vị là: 2:3=0(dư2) nên loại.

Nếu chữ số hàng trăm là 9 thì chữ số hàng chục là: 9:3=3, chữ số hàng đơn vị là: 3:3=1 nên nhận.

Trong các trường hợp trên chỉ có trường hợp 3 là nhận.

Vậy số cần tìm là:931.

Kirito 18/10 lúc 16:22

Ta có :

abcd2 = abcd + 51059

=> 10abcd + 2 = abcd + 51059

=> 9abcd = 51057

Suy ra : => abcd = 5673

Nguyen Anh Tuan 18/10 lúc 16:28

abcd2 = abcd + 51059
abcd x 10 + 2 = abcd + 51059

abcd x 9 = 51059 - 2

abcd x 9 = 51057

abcd       = 51057 : 9

abcd       = 5673

Nguyen ngoc dat 18/10 lúc 16:24

khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số có 4 chữ số thì số đó tăng thêm 51059 đơn vị.Tìm số đó

Ta có :

abcd2 = abcd + 51059

=> 10abcd + 2 = abcd + 51059

=> 9abcd = 51057

Suy ra : => abcd = 5673

nhé !

Nguyen ngoc dat 18/10 lúc 15:50

gọi số cần tìm là abcd .

ta có :

ab + 1188 = abcd

ab + 1188 = ab x 100 + cd

1188 + cd = ab x 99

suy ra ab = 12

và cd = 00

đ/s : 1200

nhé ! 

Kirito 18/10 lúc 15:50

Gọi số phải tìm là abcd. Xoá đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta được số ab

Theo đề bài ta có : abcd – ab = 4455 

100 x ab + cd – ab = 4455

cd + 100 x ab – ab = 4455 

cd + 99 x ab = 4455

cd = 99 x (45 – ab) 

Ta nhận xét tích của 99 với 1 số tự nhiên là 1 số tự nhiên nhỏ hơn 100. Cho nên 45 – ab phải bằng 0 hoặc 1. 

- Nếu 45 – ab = 0 thì ab = 45 và cd = 0. 

- Nếu 45 – ab = 1 thì ab = 44 và cd = 99.

Số phải tìm là 4500 hoặc 4499

Nguyen ngoc dat 18/10 lúc 15:51

ta có :

ab + bc + ca = abc 

( a x 10 + b ) + ( b x 10 + c ) + ( c x 10 + a ) = a x 100 +b x 10 + c 

a x 11 + b x 11 +c x 11 =a x 100 +b x 10 + c

cùng bớt a x 11 + b x 10 + c ở hai vế , ta có : 

b x 1 + c x 10 = a x 89 

Suy ra a = 1 ; b = 9 ; c = 8 

 nhé !

Trần Gia Đạo 18/10 lúc 16:12

Vì ab + bc + ca = abc (đặt tính dọc sẽ dễ nhìn hơn)

Nên  b + c + = c (cột hàng đơn vị) -> a + b = 10 

       a + b + c  = b  (cột hàng chục) mà a + b = 10 ở cột đơn vị nhớ sang hàng chục 1 nên b = c + 1 và a = 1 (vi c là số có 1 chữ số)

       a = nên b = 9 (vì a + b = 10)

       Và c = 9-1 = 8

198 = 19 + 98 + 81

Kirito 18/10 lúc 15:47

ab + bc + ca = abc 

( a x 10 + b ) + ( b x 10 + c ) + ( c x 10 + a ) = a x 100 +b x 10 + c 

a x 11 + b x 11 +c x 11 =a x 100 +b x 10 + c

cùng bớt a x 11 + b x 10 + c ở hai vế , ta có : 

b x 1 + c x 10 = a x 89 

Suy ra a = 1 ; b = 9 ; c = 8 

phamthiminhtrang 18/10 lúc 09:30

43 x 7 = 301

23 x 7 = 161

88 x 6 = 528

99 x 7 = 693

12 x 4 = 48

23 x 6 = 138

12 : 3 = 4 dư 0

23 : 4 = 5 dư 3

34 : 5 = 6 dư 4

22 : 2 = 11

99 : 3 = 33

33: 3 = 11

2 :

Các số chẵn có 2 chữ số được ghép từ 4 số : 2 ; 4 ; 6 ; 8 là :

24 ; 42 ; 26 ; 62 ; 28 ; 82 ; 46 ; 48 ; 64 ; 68 ; 84 ; 86 

Các số chẵn có 3 chữ số là :

246 ; 264 ; 462 ; 426 ; 628 ; 682 ; 624 ; 642 ; 824 ; 826 ; 828 ; 862 ; 846 ; 824 ; ...

Các số có 4 chữ số là :

2468 ; 2486 ; 2864 ; 2648 ; ......

3 Tìm x :

a, 12 : x = 6 

           x = 12 : 6

           x =    2

b, 12 : x = 2

          x = 12 : 2

          x =   6

4 Tính giá trị biểu thức :

 45 x 2 - 45 

=  90 - 45

=     45

( 56 : 2 ) - 12

= 28  -   12

=      16

Bảo Ngân 18/10 lúc 09:35

đáp án bài 1

301,161,528,693,48,138,4 dư 0,5  dư 3, 6 dư 4 ,11,33,11

đáp án bài 2

a)24,246,2468

b) có 13 số chẵn 2 chữ số,có 14 số chẵn 3 chữ số,cơ  sở chăn co 4 chữ số

Dap an bai 3

2

6

Đáp án bài 4

45

16

The Reflection Of Light 14/10/2016 lúc 20:23

Vì b là số tự nhiên hơn a là số thập phân 1955,25 đơn vị nên a là số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân. Khi bỏ dấu phẩy ở a thì a tăng lên 100 lần 1955,25 tương ứng với: 100 - 1 = 99

Nguyễn Đức Duy Tiến 14/10/2016 lúc 20:25

đoạn sau e đã biết làm...

Ngô Bá Sơn 13/10/2016 lúc 18:04

Kết quả như sau:

1,

1824

342

594

546

2,

1/2 của 1 ngày=12 giờ

1/2giờ=30 phút

3,

45:7=6(dư3)

34:3=11(dư1)

42:2=21

34:2=17

4,

55:x=11 ;x=55:11;x=5

5,

a, 12;32;42;52;62;72;82;92;22

14;24;34;44;54;64;74;84;94

16;26;36;46;56;66;76;86;96

18;28;38;48;58;68;78;88;98

10;20;30;40;50;60;70;80;90

b, Ta có khoảng cách là 2.

Vậy có số số chẵn là: (98-10):2+1=45

6, Ta đọc là:

Một; bốn ; năm; năm; mười.

Mình không biết viết số la mã nên bạn thông cảm.

lê hiển vinh 17/08/2015 lúc 15:17

Gọi số cần tìm là abcd (a = 0)
\(\Rightarrow\)Khi bỏ đi 2 chữ số cuối, ta đc số ab
Theo bài ra ta có:
\(\Rightarrow\)ab + 2322 = abcd
 \(\Rightarrow\)a = 2 , b = 3 , c = 4 , d = 5
Vậy số cần tìm là 2345

CAUSE I LOVE YOU 10/10/2016 lúc 06:22

1+1=2;

1+1=2;

1+1=2.

k cho mình nhé.

luong ngoc anh 10/10/2016 lúc 07:47

1+1=2 bn nhe

hoang phuc 10/10/2016 lúc 06:44

1+1

=2

tk nhe

minh k roi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: