Giúp tôi giải toán

Nguyễn Hoàng Gia 06/10/2016 lúc 10:28
Thống kê hỏi đáp

bài 2) số học sinh giỏi là

45:100% . 20%=9 ( học sinh)

số học sinh tiên tiến là

9:3/7=21 ( học sinh)

số học sinh trung bình là

45-9-21=15 (học sinh)

Số học sinh trung bình chiếm % là

15/45 . 100%=33,33%

Nguyễn Phương My 3 giờ trước (21:46)
Thống kê hỏi đáp

Số học sinh giỏi là:
         

                            \(45:100\%\times20\%=9\)(học sinh)
 

Số học sinh tiên tiến là:                                \(9\times\frac{3}{7}=21\)(học sinh)


Số học sinh tiên tiến là:                             \(45-21-9=15\) (học sinh)Số học sinh trung bình chiếm số \(\%\)là:


                           \(\frac{15}{45}\times100\%=33,33\%\)                                                            Đáp số : 33,33%Đúng 100% ,


 

Nguyễn Tuấn Minh 29/09/2016 lúc 09:54
Thống kê hỏi đáp

1 ngày cả 25 người làm đc 1/20 công việc

1 ngày 1 người làm được 1/20:25=1/500 công việc

Sau 10 ngày, 25 người làm được 10/20=1/2 công việc

Sau đó chỉ còn 20-5=15 người

1 ngày 15 người làm được 15/500=3/100 công việc

15 người còn lại hoàn thành công 1/2 công việc trong

1/2:3/100=16\(\frac{2}{3}\) ngày

Vậy tổng số ngày hoàn thành là 10+\(16\frac{2}{3}\)=26\(\frac{2}{3}\) ngày

hơn dự định 6\(\frac{2}{3}\) ngày

Nguyễn Tuấn Minh 29/09/2016 lúc 09:58
Thống kê hỏi đáp

Tớ sửa 1 chút

Còn lại 25-5=20 người

1 ngày 20 người làm đc 20/500=1/25 công việc

20 người làm 1/2 công việc còn lại hết 1/2:1/25=12\(\frac{1}{2}\)

Tổng số ngày hoàn thành là 10+12\(\frac{1}{2}\)=22\(\frac{1}{2}\)

Hơn dự đinh

2\(\frac{1}{2}\) ngày

Võ Đông Anh Tuấn 29/09/2016 lúc 09:35
Thống kê hỏi đáp

chết nhầm rồi 

Nguyễn Thiên Kim 1 giờ trước (23:13)
Thống kê hỏi đáp

Ta có:           \(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)+...+\left(x+2017\right)=0\)
             \(\Rightarrow\)\(x+1+x+2+x+3+x+4+...+x+2017=0\)
             \(\Rightarrow\)\(2017x+\left(1+2+3+4+...+2017\right)=0\)
             \(\Rightarrow\) \(2017x+\frac{\left(2017+1\right)\times\left(2017-1+1\right)}{2}=0\)
             \(\Rightarrow\) \(2017x-2035153=0\)      
             \(\Rightarrow\)\(2017x=0-2035153=-2035153\) 
             \(\Rightarrow\) \(x=-\frac{2035153}{2017}=-1009\)

Nguyễn Nguyệt Hằng 02/01/2017 lúc 09:37
Thống kê hỏi đáp

Để đẳng thức trên xảy ra thì phải có ít nhất 1 số âm hoặc 3 số âm

TH1:có 1 số âm

=>x2-20 < 0 <x2-15

=>15 < x2 <20

=> x2=16 

=> x = +-4

TH2:có 3 số âm

=> x2-10 < 0 <x2-5

=> 5 < x2 <10

=> x=9

=>x=+-3. Vậy x=3;x=-3;x=4hoặc x=-4

Chắc lun đó bạn ạ.Chúc bạn học giỏi nha!

ngonhuminh 01/01/2017 lúc 22:34
Thống kê hỏi đáp

\(y\left(y-5\right)\left(y-10\right)\left(y-15\right)< 0\)y(y-5)(y-10)(y-15)<0

\(\left(y^2-15y\right)\left(y^2-15y+50\right)< 0\)(y^2-15y)(y^2-15y+50)

\(\left(z\right)\left(z+50\right)< 0\)

\(-50< z< 0\Rightarrow\hept{\begin{cases}y^2-15y< 0\Rightarrow0< y< 15\\y^2-15>-50dungvoi.\forall y\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y>0\\y< 15\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2-5>0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>5\\x< -5\end{cases}}\\x^2-5< 15\Rightarrow-10< x< 10\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^2-5>0\Rightarrow x< -5hoac.x>5\\x^2-5< 10\Rightarrow-10< x< 10\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-10< x< -5\\5< x< 10\end{cases}}\)

Uzumaki Naruto 21/08/2016 lúc 08:55
Thống kê hỏi đáp

\(\frac{y+z+1}{x}=\frac{x+z+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}=\frac{y+z+1+x+z+2+x+y-3}{x+y+z}=2\)

\(\frac{1}{x+y+z}=2\Rightarrow x+y+z=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow y+z=\frac{1}{2}-x;x+z=\frac{1}{2}-y;z+y=\frac{1}{2}-x\)

THAY VÀO BIỂU THỨC TA CÓ:

\(\frac{\frac{1}{2}-x+1}{x}=2\Rightarrow\frac{3}{2}-x=2x\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

\(\frac{\frac{1}{2}-y+2}{y}=2\Rightarrow\frac{5}{2}-y=2y\Rightarrow y=\frac{5}{6}\)

\(\frac{\frac{1}{2}-z-3}{z}=2\Rightarrow\frac{-5}{2}-z=2z\Rightarrow z=-\frac{5}{6}\)

ngonhuminh 29/11/2016 lúc 22:47
Thống kê hỏi đáp

sai het  roi thi nhau copy k

Nguyễn Huệ Lam 21/08/2016 lúc 09:04
Thống kê hỏi đáp

\(\frac{y+z+1}{x}+\frac{x+z+2}{y}+\frac{x+y-3}{z}=\frac{y+x+1+x+z+2+x+y-3}{x+y+x}=\frac{2x+2y+2z}{x+y+z}=2.\)

\(\frac{1}{x+y+z}=2\Rightarrow x+y+z=\frac{1}{2}=0,5\)

\(\frac{y+z+1}{x}=\frac{x+z+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}\)\(\Rightarrow\frac{y+z+1}{x}+1=\frac{x+z+2}{y}+1=\frac{x+y-3}{z}+1=0,5+1\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+y+z+1}{x}=\frac{x+y+z+2}{y}=\frac{x+y+z-3}{z}=1,5\)

\(\Leftrightarrow\frac{0,5+1}{x}=\frac{0,5+2}{y}=\frac{0,5-3}{z}=1,5\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1,5}{x}=1,5\\\frac{2,5}{y}=1,5\\\frac{-2,5}{z}=1,5\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=1,6\\z=-1,6\end{cases}}}\)

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: