Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ Hôm qua lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

\(1+2+3+...+n=45\)

\(n\left(n+1\right):2=45\)

\(n\left(n+1\right)=45.2=90\)

Ta có \(9.10=90\)thỏa mãn \(n\left(n+1\right)\)

\(=>n=9\)

Đọc tiếp...
tranlethanhtruc Hôm qua lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:

 1+2+3+...+n=45

 Ta thấy có n số hạng

Vậy tổng là:

 (n+1) x n : 2 =45

(n+1) x n = 45 x 2 =90

(n+1) x n = 3^2 x 2 x 5

(n+1) x n = 9 x 10

Vậy n=9

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV Hôm kia lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\) => \(\hept{\begin{cases}a=bk\\c=dk\end{cases}}\)

a) Khi đó, ta có:

 +) \(\frac{bk}{b}=k\)

+) \(\frac{bk+dk}{b+d}=\frac{k\left(b+d\right)}{b+d}=k\)

=> \(\frac{a}{b}=\frac{a+c}{b+d}\)

b) Ta có:

 +) \(\frac{bk-b}{b}=\frac{b\left(k-1\right)}{b}=k-1\)

 +) \(\frac{dk-d}{d}=\frac{d\left(k-1\right)}{d}=k-1\)

=> \(\frac{a-b}{b}=\frac{c-d}{d}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV Hôm kia lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

c) Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=bk\\c=dk\end{cases}}\)

Do đó \(\frac{ac}{bd}=\frac{bk.dk}{bd}=k^2\)(1)

\(\frac{a^2+c^2}{b^2+d^2}=\frac{\left(bk\right)^2+\left(dk\right)^2}{b^2+d^2}=\frac{k^2\left(b^2+d^2\right)}{b^2+d^2}=k^2\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\frac{ac}{bd}=\frac{a^2+c^2}{b^2+d^2}\left(=k^2\right)\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý Hôm kia lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

\(VT=a^2+2\left(a^2+2a+1\right)+3\left(a^2+4a+4\right)+4\left(a^2+6a+9\right)\)

\(=a^2+2a^2+4a+2+3a^2+12a+12+4a^2+24a+36\)

\(=10a^2+40a+50=\left(9a^2+30a+25\right)+\left(a^2+10a+25\right)\)

\(=\left(3a+5\right)^2+\left(a+5\right)^2\)

Em kiểm tra lại đề bài nhé!

Đọc tiếp...
Vũ Minh Đức 14 tháng 7 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

mình làm chia hết cho 6 thôi nhá.

Dựa vào số mũ ta có thể thấy tổng trên có 30 số hạng . Vì 30:2=15 nên ta chia tổng trên thành 15 nhóm , mỗi nhóm 2 số hạng

=(5+5^2)+(5^3+5^4)+...+(5^29+5^30)

=5(1+5)+5^3(1+5)+...+5^29(1+5)

=5.6+5^3.6+...+5^29.6

=6.(5+5^3+...+5^29) chia hết cho 6

Vậy tổng trên chia hết cho 6

Đọc tiếp...
Phạm Gia Bảo 14 tháng 7 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

-\(5+5^2+5^3+...+5^{30}=\left(5+5^2\right)+\left(5^3+5^4\right)+...+\left(5^{29}+5^{30}\right)\)

         \(=30+5^2\cdot30+5^4\cdot30+...+5^{28}\cdot30=30\left(1+5^2+...+^{28}\right)⋮6\)

-\(5+5^2+5^3+...+5^{30}=5\left(1+5+5^2\right)+5^4\left(1+5+5^2\right)+...+5^{28}\left(1+5+5^2\right)\)

          \(5\cdot31+5^4\cdot31+...+5^{28}\cdot31=31\left(5+5^4+...+5^{28}\right)⋮31\)

Đọc tiếp...
headsot96 14 tháng 7 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\left(5+5^2\right)+\left(5^3+5^4\right)+...+\left(5^{29}+5^{30}\right)=\left(5+5^2\right)+5^2\left(5+5^2\right)+...+5^{28}\left(5+5^2\right)\)

\(=\left(5+5^2\right)\left(1+5^2+...+5^{28}\right)=30\left(1+5^2+..+5^{28}\right)⋮6\)

Ta có \((5+5^2+5^3)+...+\left(5^{28}+5^{29}+5^{30}\right)=(5+5^2+5^3)+...+5^{27}(5+5^2+5^3)\)

\(=155+...+5^{27}.155=155\left(1+...+5^{27}\right)⋮31\)

Đọc tiếp...
headsot96 14 tháng 7 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Mình ko ghi lại đề , bạn ghi ra xong rồi suy ra như mình nha .

1) \(=>A=\left(6x^2+3x-10x-5\right)-\left(6x^2+14x-9x-21\right)\)

\(=>A=-12x+16\)

2) \(=>B=8x^3+27-8x^3+2=29\)

3)\(=>C=[\left(x-1\right)-\left(x+1\right)]^3=\left(-2\right)^3=-8\)

4)\(=>D=[\left(2x+5\right)-\left(2x\right)]^3=5^3=125\)

5)\(=>E=\left(3x+1\right)^2-\left(3x+5\right)^2+12x+2\left(6x+3\right)\)

\(=>E=\left(3x+1+3x+5\right)\left(3x+1-3x-5\right)+12x+12x+6\)

\(=>E=\left(6x+6\right)\left(-4\right)+24x+6=-24x-24+24x+6=-18\)

6)\(=>F=\left(2x^2+3x-10x-15\right)-\left(2x^2-6x\right)+x+7=-8\)

k cho mik nha , 

Đọc tiếp...
Cả Út 13 tháng 7 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

A B C H D E M N

a, AB là trung trực của HD (gt) => AH = AD (đn)

AC là trung trực của EH (gt) => AE = AH (đn)

=> AD = AE mà A nằm giữa D và E

=> A là trung điểm của DE (đn)

b, HN _|_ AC (gt)

AB _|_ AC do tam giác ABC vuông tại A (gt)

AB và HN phân biệt

=> HN // AB (tc)

=> góc AMH + góc NHM = 180 (trong cùng phía)

mà góc AMH = 90 do HM _|_ AB (gt)

=> góc NHM = 180 - 90 = 90

=> tam giác DHE vuông tại H (đn)

c. xét tam giác AHB và tam giác ADB có : AH = AD (câu a)

AB chung

HB = BD do  thuộc đường trung trực của HD (gt)

=> tam giác AHB = tam giác ADB (c-c-c)

=> góc AHB = góc ADB (đn)

mà AH _|_ BC (gt) => góc AHB = góc AHC = 90 (đn)

=> góc ADB = 90

xét tam giác CEA và tam giác CHA có : AC chung

AE = AH (Câu a)

EC = HC do C thuộc đường trung trực của EH (gt)

=> tam giác CEA = tam giác CHA (C-C-C)

=> góc CEA = góc CHA 

mà góc CHA = 90 (Cmt)

=> góc CEA = 90 

góc ADB = 90 (cmt)

=> góc CEA + góc ADB = 90 + 90 = 180

mà 2 góc này trong cùng phía

=> CD// CE(tc)

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn thảo 12 tháng 7 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{2003}{2004}+\frac{2004}{2005}+\frac{2005}{2003}\)

\(=(1-\frac{1}{2004})+(1-\frac{1}{2005})+(1+\frac{2}{2003})\)

\(=3+(\frac{1}{2003}+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2004}-\frac{1}{2005})\)

Do\(\frac{1}{2003}\)>\(\frac{1}{2004}\)>\(\frac{1}{2005}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2003}+\frac{1}{2003}+\frac{1}{2004}+\frac{1}{2005}\)>\(0\)

\(\Rightarrow3+(\frac{1}{2003}-\frac{1}{2004}+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005})\)>\(3\)

\(\Rightarrow A\)>\(3\)

Đọc tiếp...
Duc Dinh 12 tháng 7 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2003}{2004}+\frac{2004}{2005}+\frac{2005}{2003}=1-\frac{1}{2004}+1-\frac{1}{2005}+1+\frac{2}{2003}\)

\(=3+\left(\frac{1}{2003}-\frac{1}{2004}\right)+\left(\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\right)\)

Do \(\frac{1}{2003}>\frac{1}{2004}>\frac{1}{2005}.\) nên \(\left(\frac{1}{2003}-\frac{1}{2004}\right)+\left(\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\right)>0\)

Vì vậy \(3+\left(\frac{1}{2003}-\frac{1}{2004}\right)+\left(\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\right)>3\) (đpcm)

Đọc tiếp...
Hàn_Tử_Băng_Ziiz 14 tháng 7 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{15}{47}< \frac{21}{65}\)

tt với Ziiz nha

Đọc tiếp...
Lưu Thanh Vy 12 tháng 7 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

15/47<21/65

Đọc tiếp...
tam mai 13 tháng 7 lúc 0:25
Báo cáo sai phạm

om p.g: xOm=80/2=40 độ

xOx'+xOy=180=>xOx'=180-80=100 độ

om' p.g: x'Om=80/2=40 độ

xOm+xOx'+x'Om=40+100+40=180 độ

=> Om và Om' là 2 tia đối

Đọc tiếp...
NGUYỄN ANH THƯ THCS SÔNG LÔ 12 tháng 7 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

2003/2004 + 2004/2005 + 2005/2003

= 1 - 1/2004 + 1 - 1/2005 + 1 + 1/2003 + 1/2003

=(1+1+1)-(1/2004 - 1/2003 + 1/2005 - 1/2003)

= 3 - (1/2004 - 1/2003 + 1/2005 - 1/2003)

Vì 1/2004 < 1/2003 ; 1/2005 < 1/2003

=>1/2004 - 1/2003 + 1/2005 - 1/2003 < 0

=> 3 - (...) > 3

Vậy. ...

K mình nha 

     

Đọc tiếp...
Do Quang Minh 12 tháng 7 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

minh lan dau tien vao trang web nay nen khong biet nhieu

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 12 tháng 7 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

Giải

Phân số = 1: 15/15

Phân số > 1: 33/32 và 34/31

Phân số < 1: 11/14 và 12/13

Ta loại 15/15 vì = 1. Nhưng cần lớn nhất và bé nhất mà.

Xét lớn nhất (> 1): 33/32 và 34/31.(Phân số là phép chia)

Chúng ta ước chừng 33 ÷ 32 = 1 dư 1

Thì 34 ÷ 31 = 1 dư 3

Vì 1 dư 3 > 1 dư 1 nên 34/31 > 33/32 và 34/31 là phân số lớn nhất.

Xét bé nhất: (< 1): 11/14 và 12/13. (Cách 1)

Ta ước chừng 11 ÷ 14 = 0,7... Đằng sau ko cần biết.

Tương tự như vậy, 12 ÷ 13 = 0,9...cũng ko cần biết

Quy đồng mẫu số: (cách 2)

Mẫu chung không cần biết vì nó bằng nhau rồi.

Vậy thì hãy điền dấu >, < thôi, không bằng được

11 × 13 ? 12 × 14.

Vì 14 > 13 và 12 > 11 nên 11 × 13 bé hơn. Nhưng ta lấy tử mà 11 là tử vậy nên ta phân số 11/14 bé nhất.

      Đáp số: ...

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 12 tháng 7 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

PHÂN SỐ LN LÀ \(\frac{34}{31}\)

PHÂN SỐ BN LÀ 11/14

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Câu 4 :

Không có số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Mk làm câu 5 Trước nha !

Tổng sau không chia hết cho 5 vì, không có số hạng nào trong tổng hia hết cho 5.

Chúc bạn hok tốt !

Đọc tiếp...
TQ..Trường ; ★ Fones ★ 11 tháng 7 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ:  \(\frac{15}{47};\frac{21}{65}.\) 

\(\frac{15}{47}=\frac{15.65}{47.65}=\frac{975}{3055};\frac{21}{65}=\frac{21.47}{65.47}=\frac{987}{3055}\) 

MÀ:      \(\frac{975}{3055}< \frac{987}{3055}\Rightarrow\frac{15}{47}< \frac{21}{65}\)

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Theo mk là 15/47 > 21/65

Rất vui khi giúp được bạn !

Đọc tiếp...
Cao Nguyễn Gia Bảo 11 tháng 7 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

15/47>21/65

Đọc tiếp...
Trần Thị Mạnh 11 tháng 7 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Thế thì lời giải đây:

15/15 = 1

11/14     và     12/13 < 1

33/32    và    34/31 > 1

Vậy ta bỏ 15/15 vì = 1. Nhưng chỉ cần lớn nhất và bé nhất.

Lớn nhất thì bé hơn 1, ta xét hai phân số 33/32 và 34/31.

\(\frac{33}{32}\)và \(\frac{34}{31}\)

Ta ước chừng 33 ÷ 32 = 1 dư 1.  (Phân số là chia mà)

                          34 ÷ 31 = 1 dư 2

Vì 1 dư 2 > 1 dư 1 nên phân số 34/31 lớn nhất.

Bé nhất thì bé hơn 1.

\(\frac{11}{14}\)và \(\frac{12}{13}\)

Quy đồng mẫu số:

Ta xét 11 × 13 và 14 × 12

Vì 14 > 13 và 12 > 11 nên 11 × 13 bé hơn mà ta lấy tử, 11 là tử của phân số 11/14.

Vậy phân số 11/14 bé nhất.

      Đáp số: ...

Đọc tiếp...
Do Quang Minh 11 tháng 7 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

ban tra loi dung roi nhung cho minh biet cach giai duoc khong

Đọc tiếp...
Trần Thị Mạnh 11 tháng 7 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Các phân số: \(\frac{12}{13};\frac{34}{31};\frac{11}{14};\frac{33}{32};\frac{15}{15}.\)

Phân số lớn nhất: 34/31

Phân số bé nhất: 11/14

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ๖ۣۜ★彡๖ۣۜ❖Sĭℓεηт❄๖ۣۜBυℓℓッᴾᴿᴼシ 8 tháng 7 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

\(\left(a+11\right):\left(a+3\right)\)

\(a+11:a+3\)

\(\Rightarrow a+\left(-a\right):-11+3\)

\(=a:-8\)

\(a\in B\left(8\right)\left\{0;\mp8;\mp16;...\right\}\)

LÀM THEO Ý TƯỞNG

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 8 tháng 7 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

TL:

(a+11):(a+3)

\(=\frac{a+3+8}{a+3}\) 

\(=1+\frac{8}{a+3}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: