Giúp tôi giải toán và làm văn


phúc 12 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

100000 x 20000000 + 4000000 = 200000000000 + 4000000 = 200004000000

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Ánh 12 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

100000 x 20000000 + 4000000 = 2000000000000 + 4000000

                                              = 2000004000000

Đọc tiếp...
dương tiến dũng 12 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

=2000004000000

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 22 giờ trước (10:22)
Báo cáo sai phạm

Để mình đưa công thức tổng quát luôn khỏi mất công bạn đăng câu hỏi cho mệt =.= 

Với mọi \(a,n\inℕ^∗\) 

Cần chứng minh : 

\(\frac{n}{a\left(a+n\right)}=\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n}\)

Ta có : 

\(\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n}=\frac{a+n}{a\left(a+n\right)}-\frac{a}{a\left(a+n\right)}=\frac{a+n-a}{a\left(a+n\right)}=\frac{n}{a\left(a+n\right)}\) ( đpcm ) 

Vậy với mọi \(a,n\inℕ^∗\) thì \(\frac{n}{a\left(a+n\right)}=\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 22 giờ trước (10:16)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}=\frac{x+2}{x\left(x+2\right)}-\frac{x}{x\left(x+2\right)}=\frac{x+2-x}{x\left(x+2\right)}=\frac{2}{x\left(x+2\right)}\) ( đpcm ) 

Vậy với mọi \(x\inℕ^∗\) ta luôn có \(\frac{2}{x\left(x+2\right)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 23 giờ trước (09:33)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}=\frac{x+1}{x\left(x+1\right)}-\frac{x}{x\left(x+1\right)}=\frac{x+1-x}{x\left(x+1\right)}=\frac{1}{x\left(x+1\right)}\) ( đpcm ) 

Vậy với mọi \(x\inℕ^∗\) thì ta có công thức \(\frac{1}{x\left(x+1\right)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 20 giờ trước (12:28)
Báo cáo sai phạm

Có \(\frac{1}{x\left(x+1\right)}=\frac{x+1}{x\left(x+1\right)}-\frac{x}{x\left(x+1\right)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}=\frac{x+1-x}{x\left(x+1\right)}=\frac{1}{x\left(x+1\right)}\)

Vậy với mọi x \(\inℕ^∗\)ta luôn có \(\frac{1}{x\left(x+1\right)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\)( đpcm )

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào Hôm qua lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3}{1^2.2^2}+\frac{5}{2^2.3^2}+\frac{7}{3^2.4^2}...+\frac{19}{9^2.10^2}\)

=> \(A=\frac{3}{1.4}+\frac{5}{4.9}+\frac{7}{9.16}...+\frac{19}{81.100}=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}\right)+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{16}\right)+...+\left(\frac{1}{81}-\frac{1}{100}\right)\)

=> \(A=\frac{1}{1}-\frac{1}{100}=1-\frac{1}{100}< 1\)

=> A <1 

(Là nhỏ hơn 1 chứ không phải lớn hơn 1 bạn nhé)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 14/03 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{1}{2^2}+\frac{2}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{10^2}\)

vì \(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1\cdot2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2\cdot3}\)

\(\frac{1}{4^2}< \frac{1}{3\cdot4}\)

\(...\)

\(\frac{1}{10^2}< \frac{1}{9\cdot10}\)

nên \(A< \frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+...+\frac{1}{9\cdot10}\)

\(\Rightarrow A< 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(\Rightarrow A< 1-\frac{1}{10}\)

\(\Rightarrow A< \frac{9}{10}< 1\)

\(\Rightarrow A< 1\)

Đọc tiếp...
Vo Van Thuan Ky 14/03 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{10^2}\)  < \(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+...+\frac{1}{9\cdot10}\)\(\frac{2-1}{1\cdot2}+\frac{3-2}{2\cdot3}+\frac{4-3}{3\cdot4}+...+\frac{10-9}{9\cdot10}\)\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}=1-\frac{1}{10}\)<1 (đpcm)

Đọc tiếp...
tth CTV 14/03 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(1.3.5.7....19=\frac{1}{1}.\frac{3}{1}.\frac{5}{1}.\frac{7}{1}....\frac{19}{1}\)

Mà \(1.3.5.7....19=\frac{11.12.13....20}{2.2.2....2}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{1}.\frac{3}{1}.\frac{5}{1}.\frac{7}{1}....\frac{19}{1}=\frac{11.12.13....20}{2.2.2...2}\)

\(\Rightarrow1.3.5.7...19=\frac{11}{2}.\frac{12}{2}.\frac{13}{2}.....\frac{20}{2}\)(đpcm)

P/s: Mấy bọn ko biết giải thì câm mồm vào đừng chọn sai nha!!! (Mình không nói bạn Đức Minh Nguyễn nha)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 14/03 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

 Giả sử nhiệt độ tính theo độ C là x thì nhiệt độ tính theo độ F là (9/5)x + 32 
Ta có (9/5)x + 32 = x ---> 9x + 160 = 5x ---> x = - 40 
Vậy - 40 độ C = - 40 độ F

Tích nha bạn

Đọc tiếp...
nguyenhoaianh 14/03 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

bạn nên đến bắc cực mà đo

Đọc tiếp...
Goku _san 14/03 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Vì F = C nên ta gọi F (hoặc C) là x 
Ta có : 
x = 1,8 . x + 32 
x - 1,8 . x = 32 
(1 - 1,8) x = 32 
-0,8 . x = 32 
x = 32 : (-0,8) 
x = -40 
Vậy -40°C = -40°F

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 13/03 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

=1−12 +13 −14 +15 −16 +...+149 −150. A =(1+13 +15 +...+149 )−(12 +14 +16 +...+150 ).

A =(1+12 +13 +14 +15 +16 +...+149 ...

.........

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 12/03 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + ...+ 1/19 - 1/20 

= ( 1 + 1/3 + 1/5 + ...+ 1/19 ) - ( 1/2 + 1/4 + ...+ 1/20 ) 

= ( 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ...+ 1/19 + 1/20 ) - 2 . ( 1/2 + 1/4 + ...+ 1/20 ) 

= ( 1 + 1/2 + 1/3 + ...+ 1/20 ) - ( 1 + 1/2 + ... + 1/10 ) 

=    1/11 + 1/12 + 1/13 + ...+ 1/20 ( Đpcm ) 
TK mk nha !!! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 12/03 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+.....+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\)

\(=\left(1+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{19}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{20}\right)\)

\(=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{19}+\frac{1}{20}-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{20}\right)\)

\(=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{20}-1+\frac{1}{2}+....+\frac{1}{10}\)

\(=\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{20}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Minecraft vn 12/03 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

1/11+1/12+1/13+...+1/20

=1+1/2+1/3+1/4+...+1/20-(1+1/2+1/3+1/4+...+1/10)

=1+1/2+1/3+1/4+...+1/20-2(1/2+1/4+1/6+...+1/20)

=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+...+1/19(đpcm)

Đọc tiếp...
Trần Đức Khang 11/03/2018 lúc 23:10
Báo cáo sai phạm

A B C D G

Ta có :

SABG= 2/3 SABD vì AG = 2/3 AD, chung chiều cao hạ từ B

SABD= 1/2 SABC vì BD = 1/2 BC, chung chiều cao hạ từ A

=> SABG= 2/3 x 1/2 = 1/3 SABC

SAGC= SABG vì  chung đáy AG, chiều cao BD = DC=> SAGC = 1/3 SABC

SBGC = 1- 1/3-1/3 = 1/3 SABC

=> SABG=SACG=SBGC

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: