Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hương Trà 9 tháng 4 2015 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

vẽ 9 đường thẳng khác song song với nhau và chúng cắt nhau tại một điểm nào đó.

9 đường thẳng cùng giao nhau tại 1 điểm nên tạo ra 18 góc kg có điểm chung và mỗi góc tương ướng với góc nằm giữa hai đường thẳng trong số 9 đường thẳng đã cho đó.

tổng 18 góc đó luôn lớn hơn hoặc bằng 360 độ

gọi a là góc đó ta có:

18.a lớn hơn hoặc bằng 360 độ suy ra a luôn lớn hơn hoạc bằng 20 độ

Vậy 2 đường thẳng tạo nên 1 góc luôn không nhỏ hơn 20 độ

The end

Đọc tiếp...
Vũ Lan Anh 23 tháng 1 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

bọn cc

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 8 tháng 11 2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Hương Trà làm đúng rùi 

Đọc tiếp...
nguyễn trung anh 21 tháng 1 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

a)A=.......4-.......5

   A=.......9

Vậy hiệu A ko chia hết cho 10 (vì ko có tận cùng là chữ số 0).

b)B=......5+(24)102.2+m

   B=......5+....6102.2+m

   B=......5+..........6.2+m

   B=......5+.............2+m

   B=............7+m

Vậy đề bài sai và thiếu dự kiện hoặc B có thể chia hết cho 10,B có thể ko chia hết cho 10.

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Song Ngân 29 tháng 4 2017 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

a/ Ta có: góc HBD đối đỉnh góc ABC; góc KCE đối đỉnh góc ACB mà ABC=ACB( Tg ABC cân tại A) => Góc HBD = góc KCE.

Xét tg HBD ( vuông tại H) và tg KCE ( vuông tại K) có:

                 góc HBD = góc KCE ( cmt)

                 DB=CE (gt)

=> Tg HBD=Tg KCE( ch-gn)

=> HB=CK( hai cạnh tương ứng)

b/ Xét tg AHB và tg AKC có:

                 HB=CK ( cmt)

                góc ABH= góc ACK ( cùng kề bù với hai góc bằng nhau)

                 AB=AC( tg ABC cân tại A)

=> tg AHB= tg AKC ( c.g.c)

=> góc AHB = góc AKD( hai góc tương ứng)

c/ Ta có : AB+BD=AD; AC+CE=AE mà AB=AC và BD=CE => AD=AE 

Trong tg ADE có AD=AE => Tg ADE cân tại A

Ta có: góc ABC= góc ACB =\(\frac{180^0-gócBAC}{2}\)và góc ADE= góc AED=\(\frac{180^0-gócBAC}{2}\)

=> góc ABC=góc ACB= góc ADE= góc AED .

Mà ABC và ADE cùng nằm ở vị trí đồng vị => HK//DE

d/ ta có: góc HAB+ góc BAC= góc HAC

             góc KAC+ góc BAC= góc KAB

mà góc HAB=góc CAK ( tg AHB= tg AKC) => góc HAC= góc KAB.

Xét tg AHE và tg AKD có:

             AH = AK( tg AHB= tg AKC)

             góc HAC= góc KAB ( CMT)

             AE=AD

=>  Tg AHE =tg AKD ( c.g.c)

e/ Mk` chưa giải được.

Đọc tiếp...
nhất sông núi 20 tháng 6 2017 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

mấy bọn kia như mấy con điên vậy mà cũng phải xin lỗi rằng mình học lớp 5 ai cần bọn nó giúp cơ chứ 2 con điên

Đọc tiếp...
TPK Channel 22 tháng 2 2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi cậu, a,b,c,d như bn kia còn câu e chịu

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 12 tháng 7 2019 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

Giải

Phân số = 1: 15/15

Phân số > 1: 33/32 và 34/31

Phân số < 1: 11/14 và 12/13

Ta loại 15/15 vì = 1. Nhưng cần lớn nhất và bé nhất mà.

Xét lớn nhất (> 1): 33/32 và 34/31.(Phân số là phép chia)

Chúng ta ước chừng 33 ÷ 32 = 1 dư 1

Thì 34 ÷ 31 = 1 dư 3

Vì 1 dư 3 > 1 dư 1 nên 34/31 > 33/32 và 34/31 là phân số lớn nhất.

Xét bé nhất: (< 1): 11/14 và 12/13. (Cách 1)

Ta ước chừng 11 ÷ 14 = 0,7... Đằng sau ko cần biết.

Tương tự như vậy, 12 ÷ 13 = 0,9...cũng ko cần biết

Quy đồng mẫu số: (cách 2)

Mẫu chung không cần biết vì nó bằng nhau rồi.

Vậy thì hãy điền dấu >, < thôi, không bằng được

11 × 13 ? 12 × 14.

Vì 14 > 13 và 12 > 11 nên 11 × 13 bé hơn. Nhưng ta lấy tử mà 11 là tử vậy nên ta phân số 11/14 bé nhất.

      Đáp số: ...

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 12 tháng 7 2019 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

PHÂN SỐ LN LÀ \(\frac{34}{31}\)

PHÂN SỐ BN LÀ 11/14

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 28 tháng 4 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

(n+1)(n+2)+12

=(n+1)*n+(n+1)*2+12

=n2+1n+2n+2+12

=n2+(1+2)n+(2+12)

=n2+3n+14

=n*n+3n+14

=n(n+3)+14

Vì 14 không chia hết cho 9 nên n(n+3) không chia hết cho 9

nên n(n+3)+14 không chia hết cho 9

nên (n+1)(n+2)+12 không chia hết cho 9 với mọi n

Vậy với mọi n thuộc Z thì (n+1)(n+2)+12 không chia hết cho 9

cái này mình làm bậy, ko biết có đúng k

chúc bạn học tốt!^_^

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 4 2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

nếu n = 2 => (n+1)(n+2) + 12 = 24 không chia hết cho 9

=> (n+1)(n+2) + 12 không chia hết cho 9 với mọi n

Đọc tiếp...
Lap Nguyen Lam 30 tháng 4 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

Với n=1 thì sao 2x3+12=18 

 


 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) 12 tháng 1 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

Mk bổ sung thêm từ bước

=>b-c=-1 và a+c=1

=>b=-1+c ;a =1-c

=>a+b=-1+c+1-c=0+0=0

=>a và b đối nhau(Vì 2 số đối cộng với nhau bằng 0)

Hoặc b-c=1 vàa+c=-1

=>b=1+c;a=-1-c

=>a+b=1+c+-1-c=0+0=0

=>a và b đối nhau (vì 2 số đối có tổng bằng 0)

Bn sửa lại nha

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 12 tháng 1 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

\(ab-ac+bc-c^2=-1\)\(\Leftrightarrow a\left(b-c\right)+c\left(b-c\right)=-1\)

\(\Leftrightarrow\left(a+c\right)\left(b-c\right)=-1=1.\left(-1\right)=\left(-1\right).1\)

mà \(1+\left(-1\right)=0\)\(\Rightarrow\left(a+c\right)+\left(b-c\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a+c+b-c=0\)\(\Leftrightarrow a+b=0\)

Vậy a và b là 2 số đối nhau

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) 12 tháng 1 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

a.b-a.c+b.c-c2=-1

a.b-a.c+b.c-c.c=-1

a.(b-c)+c.(b-c)=-1

(b-c).(a+c)=-1

Mà a;b;c\(\in\)Z

=>b-c=-1;a+c=1

 b=-1+c;a=1-c

=>a đối b

Hoặc b-c=1;a+c=-1

b=1+c;a=-1-c

=>a đối b

=>a;b đối nhau khi a.b-a.c+b.c-c2=-1

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Kaito Kid 10 tháng 1 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

1

a)\(x-\left(\frac{20}{11.13}+\frac{20}{13.15}+...+\frac{20}{53.55}\right)\)

\(x-\left[10.\left(\frac{2}{11.13}+\frac{2}{13.15}+...+\frac{2}{53.55}\right)\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\left[10.\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{53}-\frac{1}{55}\right)\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\left[10.\frac{4}{55}\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\frac{8}{11}=\frac{3}{11}\)

\(x=1\)

Đọc tiếp...
Khánh Hằng 10 tháng 1 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Giang à mk nghĩ phải đặt 10 ra ngoài để tử = 2 và hiệu 2 thừa số ở mẫu cx = 2 chứ nhỉ

bạn xem lại ik

Đọc tiếp...
Khánh Hằng 10 tháng 1 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

36 nha Kaito Kid

hoặc có thể mk chép sai đề của thầy giáo

Đọc tiếp...
Angel of the eternal light legend 7 tháng 3 2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: 10n + 18n - 1 = (10n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

Đọc tiếp...
Lãnh Hạ Thiên Băng 30 tháng 11 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

2.

Ta có:3n+1 chia hết cho 11-2n

=>3n+1chia hết cho -(2n-11)

=>3n+1 chia hết cho 2n-11

=>2.(3n+1) chia hết cho 2n-11

=>6n+22 chia hết cho 2n-11

=>6n-33+33+22 chia hết cho 2n-11

=>3.(2n-11)+55 chia hết cho 2n-11

=>55 chia hết cho 2n-11

=>2n-11=Ư(55)=(1,5,11,55)

=>2n=(12,16,22,66)

=>n=(6,8,11,33)

Vậy n=6,8,11,33

Đọc tiếp...
Hải Vy 30 tháng 11 2016 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ta có n-2 chia hết cho n-2 

=> 2(n-2) chia hết cho n-2 

=> 2n - 4 chia hết cho n-2 

Mà 2n+3 chia hết cho n-2 

Vậy ta có ( 2n-4)-(2n+3) chia hết cho n-2

=> 2n -4-2n-3 chia hết cho n-2

=> 1 chia hết cho n-2 

=> n-2 là ƯC của 1 

( Phần còn lại bạn tự làm nhé )

Đọc tiếp...
Luu Phuong Anh 30 tháng 11 2016 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

??????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 3 tháng 1 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Đề của bn thiếu nha

A=32+33+34+.....+32019

A=(32+33+34+35)+......+(32016+32017+32018+32019)

A=(32+33+34+35)+....+32014.(32+33+34+35)

A=360+....+32014.360

A=360.(1+....+32014)

A=3.120.(1+....+32014)\(⋮\)120

Vậy A\(⋮\)120

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 26 tháng 7 2016 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

\(\left(a+1\right)^2\ge4a\)

\(=a^2+2a+1\ge4a\)

\(=a^2+2a+1-4a\ge0\)

\(=a^2-2a+1\ge0\)

\(=\left(a-1\right)^2\ge0\)( luôn đúng )

\(\Rightarrow\left(a+1\right)^2\ge4a\)( đúng ) 

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 28 tháng 1 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(VT=\frac{a}{b^2+1}+\frac{b}{c^2+1}+\frac{c}{a^2+1}\)

\(=a+b+c-\left(\frac{ab^2}{b^2+1}+\frac{bc^2}{c^2+1}+\frac{ca^2}{a^2+1}\right)\)

\(=3-\frac{ab+bc+ca}{2}\ge3-\frac{\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}}{2}=\frac{3}{2}\)

\("="\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 28 tháng 1 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

ok mk k rồi đó hihi

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 28 tháng 1 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Xét a/b^2+1 = (ab^2+a)/b^2+1 - ab^2/b^2+1 = a - ab^2/b^2+1 >= a - ab^2/2b = a - ab/2

Tương tự : b/c^2+1 >= b - bc/2 ; c/a^2+1 >= c - ca/2

=> a/b^2+1 + b/c^2+1 + c/a^2+1 >= a+b+c - (ab+bc+ca/2) = 3 - (ab+bc+ca/2) 

>= 3 - [(a+b+c)^2/3]/2 = 3 - 3/2 = 3/2

Dấu "=" xảy ra <=> a=b=c=1

=> ĐPCM

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Giang 27 tháng 3 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

1,

A = n^5 - 5n^3 + 4n = n.(n^4 - 5n^2+4)
= n.( n^4 - 4n^2 - n^2 + 4)
= n.[ n^2.(n^2 - 1) - 4.(n^2 - 1)
= n.(n^2) . (n^2 - 4)
= n.(n-1).(n+1).(n+2).(n-2)
 A chia hết cho 120 (vìđây là 5 số liên tiếp, vì thế nó chia hết cho 2, 3, 4, 5. Mà 2.3.4.5=120 nên A chia hết cho 120 Với mọi n thuộc Z.)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: