Giúp tôi giải toán và làm văn


Hatsune Miku 09/08/2015 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

S=(5+5^2+5^3)+(5^4+5^5+5^6)+...+(5^28+5^29+5^30) 

=>Có 30:3=10 nhóm

=>S=5(1+5+5^2)+...+5^28(1+5+5^2)

=>S=5.31+...+5^28.31

S=31(5+....+5^28) chia hết cho 31

nhớ bấm đúng cho mình bạn nhé

Đọc tiếp...
Kaito Kid 05/11/2017 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
thuý trần 10 giờ trước (12:58)
Báo cáo sai phạm

 s = ( 5 +5^2+5^3) + (5^4+5^5+5^6) +...+(5^28+5^29+5^30)

=> có 30:3 = 10 nhóm

=> s = 5(1+5+5^2) +...+ 5^28(1+5+5^2)

=> s = 5.31 +....+5^28.31

s =  31(5+............+5^28) chia hết cho 32

Đọc tiếp...
nguyenquocmanh 09/12/2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Ta có : bz-cy/a=cx-az/b=ay-bx/c

=a.(bz-cy)/a.a=b.(cx-az)/b.b=c.(ay-bx)/c.c

=abz-acy/a.a=bcx-baz/b.b=cay-cbx/c.c

=abz-acy+bcx-baz+cay-cbx/a.a+b.b+c.c(áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

=0    =)bz-cy=cx-az=ay-bx=0

   =)bz=cy,cx=az,ay=bx

=)b/y=c/z=a/x(áp dụng tính chất tỉ lệ thức)

=)a:b:c=x:y:z

Đọc tiếp...
Tran Thu Trang 07/02/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

rõ hơn phần áp dụng được không

Đọc tiếp...
Trịnh Thanh Mai 09/03/2015 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Thay 2006=xyz

Ta có : 

\(\frac{xyz.x}{xy+xyz.x+xyz}+\frac{y}{yz+y+xyz}+\frac{z}{zx+z+1}\)

\(=>\frac{x^2yz}{xy\left(zx+z+1\right)}+\frac{y}{y\left(zx+z+1\right)}+\frac{z}{zx+x+1}\)

=> \(\frac{xz}{zx+z+1}+\frac{1}{zx+z+1}+\frac{z}{zx+x+1}\)= 1(điều phải chứng minh)

 

Đọc tiếp...
Bùi Minh Anh 26/11/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\frac{2006x}{xy+2006x+2006}+\frac{y}{yz+y+2006}\) \(+\frac{z}{zx+z+1}\)

\(=\frac{2006xz}{xyz+2006zx+2006z}+\frac{y}{yz+y+xyz}\) \(+\frac{z}{zx+z+1}\)

\(=\frac{2016xz}{2016\left(1+zx+z\right)}+\frac{y}{y\left(z+1+xz\right)}\) \(+\frac{z}{zx+z+1}\)

\(=\frac{xz}{xz+z+1}+\frac{1}{xz+z+1}+\frac{z}{xz+z+1}\) \(=\frac{xz+z+1}{xz+z+1}=1\)

=> đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bảo Linh Hôm qua lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

gọi d là ƯC ( n , n + 1 ) 

n chia hết cho d

n + 1 chia hết cho d

n + 1 - n  suy ra 1 chia hết cho d

d thuộc ƯC (1)= { 1 }

d=1 suy ra n và n +1 là 2 số nguyên tố cùng nhau 

chúc bn học tốt ^^

Đọc tiếp...
Trần Vũ Thu Giang 23/01/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp có dạng:a,a.1,a.2,a.3,a.4

Theo đề bài ta có:a.(a.1)+(a.2)+(a.3).(a.4)

                           =a.5.(1.2.3.4)

                           =a.5.24

                           =a.120chia hết 120

suy ra :tích của 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Nguyen Nguyen Khoi 23/01/2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Giải tương tự bài 3 số chia hết cho 6 đó bạn. Chia hết từ 2 => 5 sẽ chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Kiệt 28/03/2016 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

tại sao 5 số tn liên tiếp lại là a,a.1,a.2,a.3,a.4

Đọc tiếp...
Vongola Tsuna 05/11/2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)=> a=bk c=dk 

ta có : \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{b^2k^2+b^2}{d^2k^2+d^2}=\frac{b^2\left(k^2+1\right)}{d^2\left(k^2+1\right)}=\frac{b^2}{d^2}\)(1)

\(\frac{ab}{cd}=\frac{b.k.b}{d.k.d}=\frac{b^2}{d^2}\)(2)

từ (1:2) => \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}\)

Đọc tiếp...
Hung Hung 05/11/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

sao bọn này nhanh thế nhỉ

Đọc tiếp...
Indra Sasuke 05/11/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=>\frac{a^2}{b^2}=\frac{c^2}{d^2}\)\(=>\frac{a^2}{c^2}=\frac{b^2}{d^2}.\) .  .Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a^2}{c^2}=\frac{b^2}{d^2}=\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}\).Xin lỗi mình chưa nghĩ ra tiếp

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 07/01/2018 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

1 2 O A I x y z B H 1 2

a/ xét \(\Delta AOI;\Delta BOI\) có :

\(\hept{\begin{cases}OA=OB\\\widehat{O1}=\widehat{O2}\\IOchung\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\Delta AOI=\Delta BOI\left(c-g-c\right)\)

b, gọi H là giao điểm của AB ;  OI

Xét \(\Delta OAH;\Delta OBH\) có :

\(\hept{\begin{cases}OA=OB\\\widehat{O1}=\widehat{O2}\\AHchung\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\Delta OAH=\Delta OBH\left(c-g-c\right)\)

\(\Leftrightarrow\widehat{H1}=\widehat{H2}\)

Mà \(\widehat{H1}+\widehat{H2}=180^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{H1}=\widehat{H2}=\frac{180^0}{2}=90^0\)

\(\Leftrightarrow OI\perp AB\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Công chúa thiên thần 27/10/2016 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

gia su p ; p + 4 ; p + 8 la ba so nguyen to

ta thay p khong bang 2 vi neu p = 2 thi p + 4 = 6 va p + 8 = 10

xep p = 3 thi 3 ; 17 ; 11 la bo ba nguyen to lien tiep co hieu bang 4

xet p > 3 thi p co dang 3k + 1 hoac 3k + 2 (k thuoc N) [ kien thuc ve nguyen to lon hon 3]

loai p = 3k + 1 vi khi do p + 8 = 3k + 1 +8 = 3k + 8 = 3k + 3 . 3 = 3 . (k + 3) chia het cho 3, la hop so

loai p = 3k + 2 vi khi do p + 4 = 3k + 2 + 4 = 3k + 6 = 3k + 3 . 2 = 3 . (k + 2) chia het cho 3, la hop so

vay chi co duy nhat 3; 7; 11 thoa man de bai

suy ra day la dieu can chung minh

ta thay p 

Đọc tiếp...
nguyen duy thuong 11/11 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

chuẩn 

Đọc tiếp...
Son Goku 11/11 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Toán lớp 1 khó nhất thế giới là đây.

Đọc tiếp...
Katnatte 11/11 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

a. TH1 : n=2k+1(tức n lẻ) với k thuộc N

=>A=(2k+1)2+(2k+1)+1=4k+4k+1+2k+1+1=2(2k2+3k+2)+1

Mà 1 ko chia hết cho 2

=>A ko chia hết cho 2                                   (1)

TH2:n=2k(tức n chẵn)

=>A=4k2+2k+1 thấy rõ ko chia hết cho 2     (2)

(1)(2) => A ko chia hết cho 2

Đọc tiếp...
Họ hàng của abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 11/11 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

a) Gọi số n có 2 dạng: 2k và 2k + 1 (k \(\inℕ^∗\))

- Nếu  n = 2k

A = n2 + n + 1 = (2k)2 + 2k + 1 = 4.k2 + 2k + 1 = 2(2.k2 + k) + 1 : 2 dư 1

- Nếu n = 2k + 1

A = n2 + n + 1 = (2k + 1)2 + 2k + 1 + 1 = (2k)2 + 12 + 2.2k.1 + 2k + 2 = 4.k2 + 1 + 4k + 2k + 2 = 2(2.k2 + 2k + k + 1) + 1 : 2 dư 1

\(\Rightarrow\)A = n2 + n + 1 \(⋮̸\)2\(\forall n\inℕ\)

b) Để A = n2 + n + 1 \(⋮\)5 thì A phải có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

\(\Rightarrow\)n2 + n phải có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9

Ta có: n2 + n = n(n + 1) là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp

Mà tích của 2 STN liên tiếp chỉ có tận cùng là 0;2 hoặc 6

\(\Rightarrow\)A = n2 + n + 1 \(⋮̸\)5\(\forall n\inℕ\)

Đọc tiếp...
Online Vietnamese 11/11 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Mk giải cả a và b luôn nhé:

Ta có:A=n2+n+1=n.n+n+1=n.n+n.1+1=n.(n+1)+1

Mà ta thấy n.(n+1) là 2 số tụ nhiên liên tiếp nhan với nhau mà có chữ số tận cùng là 0,2,6

Mà khi cộng với 1 vào thì sẽ có chữ số tận cùng là 1,3và 7

Mà số có chữ số tận cùng là 1,3 và 7 thì sẽ không chia hết cho 2 và 5

Vậy A không chia hết cho 2 và 5(đfcm)

Họk tốt nhé

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 11/11 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

\(6n+2⋮4n-1\)

\(\Rightarrow\left(4n-1\right)+2n+3⋮4n-1\)

\(\Rightarrow2n+3⋮4n-1\)

\(\Rightarrow4n+6⋮4n-1\)hay \(4n-1+7⋮4n-1\)

\(\Rightarrow7⋮4n-1\)

Hay \(4n-1\inƯ\left(7\right)=\left\{1;7;-1;-7\right\}\)

Đọc tiếp...
Park Ji Hoon 11/11 lúc 08:58
Báo cáo sai phạm

\(A=6^2+6^3+6^4+6^5+6^6+6^7\)

\(=\left(6^2+6^3\right)+\left(6^4+6^5\right)+\left(6^6+6^7\right)\)

\(=6\left(6+6^2\right)+6^3\left(6+6^2\right)+6^5\left(6+6^2\right)\)

\(=6.42+6^3.42+6^5.42\)

\(=42\left(6+6^3+6^5\right)⋮42\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Mạnh 11/11 lúc 08:58
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(6^2+6^3\right)+\left(6^4+6^5\right)+\left(6^6+6^7\right)\)

\(A=6\cdot\left(6+6^2\right)+6^3\cdot\left(6+6^2\right)+6^5\cdot\left(6+6^2\right)\)

\(A=6\cdot42+6^3\cdot42+6^5\cdot42\)

\(A=42\cdot\left(6+6^3+6^5\right)⋮42\)(điều phải chứng minh)

Đọc tiếp...
Otaku_We are family 10/11 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số đã cho là a. Vậy số 5a và số a có cùng tổng các cs.

\(\Rightarrow\)5a và a có cùng 1 số dư khi chia cho 9.

\(\Rightarrow\)( 5a - a ) \(⋮\)

 \(\Rightarrow\)4a \(⋮\)9.

Mà 4 và 9 là 2 số nguyên tố cùng nhau. \(\Rightarrow\)Số bài cho \(⋮\)9 ( đpcm )

Đọc tiếp...
dang nhat linh 10/11 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tim là a

Theo bài ra ta có; a và 5a chia cho 9 sẽ có cùng số dư vì tổng các chữ số của a và 5a bằng nhau

suy ra: 5a-a chia hết cho 9 hay 4a chia hết cho 9

Mà(4;9)=1 suy ra a chia hết cho 9(dpcm)

Đọc tiếp...
daothitra 10/11 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

ta có :

M=(2+2+23+24)+....+217+218+219+220

M=2*1+2*2+22*2+23*2+....+217*1+217*2+217*22+217*23

M=2*(1+2+2 mũ 2+2 mũ 3)+...+2 mũ 17*(1+2+2 mũ 2 +2 mũ 3)

M=2*15+...+217*15

M=(2+...+2 mũ 17)*15

vì 15 chia het cho 5 nen bieu thuc tren chia het cho 5

Đọc tiếp...
Thăm Tuy Thăm Tuy 10/11 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

M = \(2+2^2+2^3+...+2^{20}\)

M = \(2\left(1+2+2^2+2^3\right)\)+ ..... + \(2^{17}\left(1+2+2^2+2^3\right)\)

M = 2 . 15 + .... + \(2^{17}.15\)

M = 15 ( 2 + ... + \(2^{17}\)) chia hết cho 5 ( Do 15 chia hết cho 5)

Đọc tiếp...
ღTrần Tiểu Hyღ CTV 10/11 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{a+b+c}>\frac{a}{a+b+c+d}\)

\(\frac{b}{b+c+d}>\frac{b}{a+b+c+d}\)

\(\frac{c}{c+d+a}>\frac{c}{a+b+c+d}\)

\(\frac{d}{d+a+b}>\frac{d}{a+b+c+d}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{b+c+d}+\frac{c}{c+d+a}+\frac{d}{d+a+b}>\frac{a+b+c+d}{a+b+c+d}=1\left(1\right)\)

\(\frac{a}{a+b+c}< \frac{a+d}{a+b+c+d}\left(vì\frac{a}{a+b+c}< 1\right)\)

tương tự

\(\frac{b}{b+c+d}< \frac{b+a}{a+b+c+d}\)

\(\frac{c}{c+d+a}< \frac{c+b}{a+b+c+d}\)

\(\frac{d}{d+a+b}< \frac{d+c}{a+b+c+d}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{b+c+d}+\frac{c}{c+d+a}+\frac{d}{d+a+b}< \frac{2.\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}=2\left(2\right)\)

từ (1) và (2) => đpcm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: