Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Best KT 9 tháng 7 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

An còn lại số tiền là:

\(100000-50000-2000=48000\)(đồng)

Vậy An còn lại 48000 đồng

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...
Toran no chisana hoshi 9 tháng 7 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

An còn lại số tiền là 

100000 - 50000 - 2000 = 40000 đồng

Đáp số ; 48 000 đồng

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Trương Đào Gia Bảo 45 phút trước
Báo cáo sai phạm

48000 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 6 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Chuẩn chuẩn. :)

\(A=\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{160^2}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{80^2}\right)\)

+) \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{80^2}>\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{80}.\frac{1}{81}\right)\)

\(=\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{80}-\frac{1}{81}\right)\)

\(=\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{81}>\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{1}{2}\)

=> \(A=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{80^2}\right)>\frac{1}{4}.\frac{1}{2}=\frac{1}{8}\)

+) \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{80^2}< \frac{1}{4}+\left(\frac{1}{3.2}+\frac{1}{4.3}+...+\frac{1}{80.79}\right)\)

\(=\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{79}-\frac{1}{80}\right)\)

\(=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-\frac{1}{80}< \frac{3}{4}\)

=> \(A=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{80^2}\right)< \frac{1}{4}.\frac{3}{4}=\frac{3}{16}\)

Đọc tiếp...
vu manh hung 25 tháng 6 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nhiều nhé

Đọc tiếp...
vu manh hung 25 tháng 6 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

tại sao 1/2 - 1/81 > 1/2

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 25 tháng 6 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(x+7⋮x+1\)

\(\Leftrightarrow x+1+6⋮x+1\)

\(\Leftrightarrow6⋮x+1\)

\(\Leftrightarrow x+1\in\left\{1;6;-1;-6;-2;-3;2;3\right\}\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{0;5;-2;-7;-3;-4;1;2\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn CTV 25 tháng 6 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

\(4+3⋮n-2\)

=>\(7⋮n-2\)

=>n-2\(\inƯ\left(7\right)=\left\{\pm1;\pm7\right\}\)

Ta có bảng :

n-21-17-7
n319-5

Vậy x\(\in\left\{3;1;9;-5\right\}\)

Đọc tiếp...
longlémlỉnh 25 tháng 6 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

(4+3)/ hết cho n-2

=> 7/ hết cho n-2

=>n=9 và 3

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ - T.Ps CTV 24 tháng 6 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

Đặt  \(A=\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{2140.2141}\)

Có \(\frac{1}{2^3}< \frac{1}{2.3};\frac{1}{3^3}< \frac{1}{3.4};...;\frac{1}{2140^3}< \frac{1}{2140.2141}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{4^3}+...+\frac{1}{2140^3}< A\). Từ đó ta tính được A

\(A=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{2140}-\frac{1}{2141}\)

\(A=\frac{1}{2}-\frac{1}{2141}\Rightarrow A>\frac{1}{2}\). Mà \(\frac{1}{2}< \frac{2}{3}\Rightarrow A< \frac{2}{3}\)

Có \(\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{4^3}+...+\frac{1}{2140^3}< A\Rightarrow\)\(\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{4^3}+...+\frac{1}{2140^3}< \frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
ミÇlєαrツĐN™ 24 tháng 6 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

+Xét \(x=-1\)

\(\Rightarrow\left(-1\right)^P\left(-1+1\right)=\left(1-4\right).\left(P-1\right)\)

\(\Rightarrow P\left(-1\right)=0\)

=> x = -1 là 1 nghiệm của đa thức P(x)

+Xét \(x=\pm2\)

\(\Rightarrow P\left(\pm2\right)=0\)

=> x = 2 và x = -2 là 2 nghiệm của đa thức P(x)

Từ 2 TH trên

=> Đa thức P(x) có ít nhất 3 nghiệm

=> đpcm

Đọc tiếp...
Đào Kim Anh 24 tháng 6 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

a)

x=3 <=> 3.f(5) =(9-9).f(3) =0.f(3) => f(5) =0

b) 

x=0 <=> 0.f(2) =-9.f(0) => f(0) =0 => x= 0 là nghiệm 

ý (a) x= 5 là nghiệm 

x=-3 <=> -3.f(-1) =(9-9).f(-3) =0.f(-3) => f(-1) =0 => x= -1 là nghiệm

đủ 3 nghiệm x ={0;-1;5}

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

ưqervcfeqcrqeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Đọc tiếp...
Thành Nguyễn 12 tháng 6 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

tính nhanh :

\(\frac{19}{11}\)+ (\(\frac{8}{3}\)+\(\frac{3}{11}\))

=(\(\frac{19}{11}\)+\(\frac{3}{11}\)) +\(\frac{8}{3}\)

=2 +\(\frac{8}{3}\)

=\(\frac{14}{3}\)

72,48 + 72,48 + 72,58 x 98

=72,48 x (72,58 + 98)

=12363,6384

HOK TỐT

T-T

Đọc tiếp...
Xyz CTV 8 tháng 6 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

Ta có 7x + 4y \(⋮\)29

=>  7x + 4y + 29x \(⋮\)29 (vì  29x \(⋮\)29)

=> 36x + 4y \(⋮\)29

=> 4(9x + y) \(⋮\)29

=> 9x + y \(⋮\)29 (đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 24 tháng 5 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

a) ANOM là hình thang; NO //AM

Xét \(\Delta AON\) có đáy là NO và đường cao chính là đường cao của hình thang ANOM 

Xét \(\Delta MON\) có đáy là NO và đường cao chính là đường cao của hình thang ANOM 

=> S ( \(\Delta\)AON ) = S ( \(\Delta\)MON )  với S là kí hiệu diện tích.

mà S ( \(\Delta\)AON ) = S ( \(\Delta\)AIN ) + S ( NIO ) 

và S ( \(\Delta\)MON ) = S ( \(\Delta\)MIO ) + S ( NIO )

=> S ( \(\Delta\)AIN ) = S ( \(\Delta\)MIO ) 

b) Ta có: S (\(\Delta\) MNC ) = S ( \(\Delta\)MON ) + S ( \(\Delta\)NOC ) 

mà S (\(\Delta\) MON ) = S ( \(\Delta\)AON ) 

=> S ( \(\Delta\)MNC ) = S ( \(\Delta\)AON  ) + S ( \(\Delta\)NOC ) = S ( AOC ) 

Lại có: S ( \(\Delta\)AOC ) = \(\frac{1}{2}\)S ( ABC )  vì O là trung điểm của BC 

=> S ( \(\Delta\)MNC ) = \(\frac{1}{2}\)S ( ABC ) 

=> S ( ABMN ) = S ( ABC ) - \(\frac{1}{2}\)S ( ABC ) = \(\frac{1}{2}\)S ( ABC ) 

=>  S ( \(\Delta\)MNC )  = S ( ABMN)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: