Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Công Minh 25/04/2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Ta có \(2012^{2015}\)chia hết cho 4 nên \(7^{2012^{2015}}\)tận cùng bằng số 1

          \(92^{94}\)chia hết cho 4 nên \(3^{92^{94}}\)tận cùng bằng 1

Vậy : \(7^{2012^{2015}}-3^{92^{94}}\)tận cùng bằng 0 nên A tận cùng bằng 0 nên A chia hết ch0 5

Đọc tiếp...
Trịnh Lê Na 01/05/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

0,5 ko chia hết cho 5, giang nguyen làm sai rùi. Ai thấy mk đúng thì k nha

Đọc tiếp...
Duy An 25/04/2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

A:5 bạn nha

Đọc tiếp...
Wrecking Ball Hôm qua lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Lấy điểm O tùy ý.

Qua O vẽ 9 đường thẳng lần lượt song song với 9 đường thẳng đã cho. 9 đường thẳng qua O tạo thành 18 góc không có điểm chung, mỗi góc này tương ứng = góc giữa 2 đường thẳng trong số 9 đường thẳng đã cho.

Tổng số đo 18 góc đỉnh O là 360o do đó có ít nhất có 1 góc ko nhỏ hơn:

                                               360o : 18 = 20o 

=> Ít nhất cx có 2 đường thẳng mà góc nhọn giữa chúng ko nhỏ hơn 20o

Đọc tiếp...
phongth04a ha Hôm qua lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

ai nhanh mk k cho nha!!!

mình đang cần gấp!! :))

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải Hôm qua lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

A B C D E x y
a) Xét tứ giác BEDC có:
\(\widehat{BEC}=\widehat{BDC}\)
\(\widehat{BEC}\)và \(\widehat{BDC}\) cùng nhìn cạnh BC
=> BEDC là tứ giác nội tiếp 
b) Do BEDC là tứ giác nội tiếp nên: \(\widehat{BED}+\widehat{BCD}=180^o\)
Mà \(\widehat{BED}+\widehat{DEA}=180^o\Rightarrow\widehat{BCD}=\widehat{DEA}\)(*)
Mặt khác ta có:
\(\widehat{xAB}=\widehat{ACB}\)(cùng chắn cung AB)
hay \(\widehat{xAE}=\widehat{BCD}\)(**)
Từ (*) và (**) suy ra \(\widehat{DEA}=\widehat{xAE}\)
=> xy song song với ED (2 góc sole trong) (đpcm)

c) Do tứ giác BEDC là tứ giác nội tiếp
Mà \(\widehat{EBD}\)và \(\widehat{ECD}\)cùng nhìn cạnh ED
=> \(\widehat{EBD}=\widehat{ECD}\)(đpcm)

d) \(\widehat{BOC}=2\widehat{BAC}=120^o\)
DIện tích hình quạt BOC là: \(S_{qBOC}=\frac{\pi.R.n}{180}=\frac{\pi.2.120}{180}=\frac{4}{3}\pi\left(cm^2\right)\)
\(BC^2=OB^2+OC^2-2.OB.OC.cos120^o=12\Rightarrow BC=2\sqrt{3}\)
OH là đường cao, tam giác BOC cân tại O => BH=1/2.BC=\(\sqrt{3}\left(cm\right)\)
\(OH^2=OB^2-BH^2=2^2-3=1\Rightarrow OH=1\left(cm\right)\)
Diện tích tam giác BOC là: \(S_{\Delta BOC}=\frac{1}{2}.OH.BC=\frac{1}{2}.1.2\sqrt{3}=\sqrt{3}\left(cm^2\right)\)
=> Diện tích hình viên phân là: \(S_{vp}=S_{qBOC}-S_{\Delta BOC}=\frac{4}{3}\pi-\sqrt{3}\left(cm^2\right)\)

 

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 06/05/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A\left(x\right)=x^4+2x^2+4\)

Mà 

\(x^4>0\)với mọi x        (1)

\(2x^2>0\)với mọi x               (2)

và \(4>0\)                  (3)

Từ (1) ; (2) và (3)

\(\Rightarrow x^4+2x^2+4>0\)với mọi x

\(\Rightarrow x^4+2x^2+4\)vô nghiệm với mọi A (x)

\(\Leftrightarrow A\left(x\right)>0\)

\(\Leftrightarrow x\in R\)(đpcm)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 22/05 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

\(A\left(x\right)=x^4+2x^2+4\)

\(\Rightarrow A\left(x\right)=x^4+x^2+x^2+1+3\)

\(\Rightarrow A\left(x\right)=x^2\left(x^2+1\right)+x^2+1+3\)

\(\Rightarrow A\left(x\right)=\left(x^2+1\right)^2+3\ge3\).Với \(\forall x\in R\)

=>ĐPCM

Đọc tiếp...
Bùi Chí Hào 11/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

 Theo đề ta có : EC= 1/2 ED  => EC= 1/3 CD   => ED=2/3 DC

                        BM= 2/5 BC => MC= 3/5 BC

a)

   Diện tích tam giác ABM là :( AB x BM)/2 = (AB x BC x 2/5)/2 = (48 x 2/5)/2 = 9,6 cm2

b)

  Diện tích tam giác CEM là : (CE x MC)/2 = (1/3 DC x 3/5 BC)/2 = (48 x 1/3 x 3/5 )/2 = 4,8 cm2

 Tỉ số diện tích tam giác ABM và CEM là : 9,6:4,8 = 2:1

c)

  Diện tích tam giác ADE là : (AD x DE)/2 = (AD x DC x 2/3)/2 = (48 x 2/3)/2 = 16 cm2

  Diện tích tam giác AEM là : SABCD - SABM - SCEM - SADE = 48 - 9,6 - 4,8 - 16 = 17,6 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hưng 21/09/2016 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

bì này mink chữa nghỉ ra mink cũng đang tìm cách tính của nó

Đọc tiếp...
Tran Thi Mai Anh 23/03/2018 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm
em là sky dễ thương 05/08/2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Ta có :384 =\(2^7.3\)

Tích 4 số tự nhiên chăn có dạng:

\(2^4.n.\left(n+1\right).\left(n+2\right).\left(n+3\right)\)

Ta cần chứng minh tích n:

n.(n+1).(n+2).(n+3) chia hết cho \(2^3.3\)hay chia hết cho 8 và 3(vì 8 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau)

Đọc tiếp...
Đào Trọng Luân 19/05 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

A = (3 + 1) (32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1)

2A = (3 - 1)(3 + 1) (32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1)

2A = (32 - 1)(32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1)

= (34 - 1)(34 + 1) ... (364 + 1)

= (38 - 1)(38 + 1)(316+1)(332+1)(364+1)

= (316-1)(316+1)(332+1)(364+1)

= (332-1)(332+1)(364+1)

= (364-1)(364+1)

= (3128-1)

=> A = \(\frac{3^{128}-1}{2}\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị lan hương 19/05 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

\(2A=2\left(3+1\right)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)...\left(3^{64}+1\right)\)

        \(=\left(3-1\right)\left(3+1\right)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)...\left(3^{64}+1\right)\)

        áp dụng hằng đẳng thức \(a^2-b^2\)

ta có 2A=\(3^{128}-1\)=>A=\(\frac{3^{128}-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 17/05/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

1) Ta có : \(S=\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}=111a+111b+111c=111\left(a+b+c\right)=3.37.\left(a+b+c\right)\)

Giải sử S là số chính phương 

=> 3(a + b + c )  \(⋮\)  37 

   Vì 0 < (a + b + c ) \(\le27\)

=> Điều trên là vô lý 

Vậy S không là số chính phương

Đọc tiếp...
Trần Quốc Việt 18/05/2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

2/            Gọi số đó là abc

Có: \(\overline{abc}-\overline{cba}=\left(100a+10b+c\right)-\left(100c+10b+a\right)\)

\(=100a+10b+c-100c-10b-a=99a-99c=99\left(a-c\right)\)

Sau đó phân tích 99 ra thành các tích của các số và tìm \(a-c\) sao cho \(99\left(a-c\right)\)là một số chính phương (\(a;c\in N\)và \(a-c\le9\)

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 06/07/2015 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: B= 3+32+33+....+32005

=> 3B=32+33+....+32005+32006

=> 3B-B=(32+33+....+32005+32006)-(3+32+33+....+32005)

=> 2B=32006-3

=> 2B+3=32006 (đpcm)

Đọc tiếp...
KODOSHINICHI 08/09/2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

1. 3A = 3^2 + 3^3 + 3^4 + ... + 3^100 + 3^ 101 
=> 3A - A = (3^2 + 3^3 + 3^4 + ... + 3^100 + 3^ 101) - (3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + ... + 3^100 ) 
=> 2A = 3^101 - 3 => 2A + 3 = 3^101 vậy n = 101 
2. 2A = 8 + 2 ^ 3 + 2^4 + ... + 2^20 + 2^21 
=> 2A - A = (8 + 2 ^ 3 + 2^4 + ... + 2^20 + 2^21) - (4+ 2^2 + 2 ^ 3 + 2^4 + ... + 2^20 ) 
=> A = 2^21 là một lũy thừa của 2 
3. 
a) 3A = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + ... + 3^100 + 3^ 101 
=> 3A - A = (3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + ... + 3^100 + 3^ 101) - (1 + 3 + 3 ^2 + 3 ^ 3 + ... + 3 ^100) 
=> 2A = 3^101 - 1 => A = (3^101 - 1)/2 
b) 4B = 4 + 4 ^ 2 + 4 ^3 + 4 ^ 4 + ... + 4 ^ 100 + 4^ 101 
=> 4B - B = (4 + 4 ^ 2 + 4 ^3 + 4 ^ 4 + ... + 4 ^ 100 + 4^ 101) - (1 + 4 + 4 ^ 2 + 4 ^3 + 4 ^ 4 + ... + 4 ^ 100 ) 
=> 3B = 4^101 - 1 => B = ( 4^101 - 1)/2 
c) xem lại đề ý c xem quy luật như thế nào nhé. 
d) 3D = 3^101 + 3^ 102 + 3^ 103 + ... + 36 150 + 3^ 151 
=> 3D - D = (3^101 + 3^ 102 + 3^ 103 + ... + 36 150 + 3^ 151) - (3 ^100 + 3 ^ 101 + 3 ^ 102 + .... + 3 ^ 150) 
=> 2D = 3^ 151 - 3^100 => D = ( 3^ 151 - 3^100)/2

Đọc tiếp...
Dragon song tử 11/10/2016 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

2B + 3 = 3^2006

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 15/05/2018 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Xét trường hợp P là số chẵn 

\(P^2+1\)là số lẻ ; \(P^2-1\)là số chẵn => Hai số trên nguyên tố cùng nhau

Đề bài sai à bạn

Đọc tiếp...
trieu dang Hiệp sĩ 05/06/2015 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

ta có x=-1 là ngiệm của N(x)

=>ax^3-2ax-3=a.(-1)3-2a(-1)-3=0

                  =-a+2a-3=0

                 =a+3=0

                 =a    =-3

Vậy a=3 thì N(x) có nghiệm là -1

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 15/05/2018 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

ta có:\(x=-1\)là nghiệm của\(ℕ^∗\)

\(\Rightarrow ax^3-2ax-3\)

\(\Rightarrow a-\left(-1\right)^3-2a\left(-1\right)-3=0\)

\(\Rightarrow-a+2a-3=0\)

\(\Rightarrow a+3=0\)

\(\Rightarrow a=0-3=-3\)

vậy x = -3

Đọc tiếp...
nguyenthihoaithuong 27/04/2016 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

bạn ơi sao bên trên là -3 mà kết luận lại là 3

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 13/05/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}>1\Rightarrow a>b\)

Ta có :

\(\frac{a+m}{b+m}< \frac{a}{b}\)

<=> \(b\left(a+m\right)< a\left(b+m\right)\)

<=> \(ab+bm< ab+am\)

<=> \(bm< am\)

<=> \(b< a\)  (Đúng do giả thiết cho)

Vậy ......

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 13/05/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{a\left(b+m\right)}{b\left(b+m\right)}=\frac{ab+am}{b^2+bm}\)

           \(\frac{a+m}{b+m}=\frac{b\left(a+m\right)}{b\left(b+m\right)}=\frac{ab+bm}{b^2+bm}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}>1\Rightarrow a>b\)

\(\Rightarrow ab+am>ab+bm\)

\(\Rightarrow\frac{a+m}{b+m}< \frac{a}{b}\)

Đọc tiếp...
Đồng Thiên Ái 13/05/2018 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{8^2}+\frac{1}{10^2}+\frac{1}{12^2}+\frac{1}{14^2}\)

              \(=\frac{1}{2^2}\left(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{7^2}\right)\)  

            \(< \frac{1}{2^2}\left(1+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}\right)\)  

            \(=\frac{1}{2^2}\left(1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)\)

             \(=\frac{1}{2^2}\left(2-\frac{1}{7}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{28}< \frac{1}{2}\)

 Vậy   \(A< \frac{1}{2}\).

    

               

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 13/05/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.4}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{4.6}+...+\frac{1}{97.99}+\frac{1}{98.100}\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)+...+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{97}-\frac{1}{99}\right)+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{98}-\frac{1}{100}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{99}+\frac{1}{98}-\frac{1}{100}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{97}+\frac{1}{98}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-...-\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)< \frac{1}{2}.\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Vũ 04/04/2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

a, chứng minh EFGH là hình bình hành do có EF//HG (cùng song2 với AC) và HE//GF(cùng song2 BD)

mà có EG=HF=> EFGH là hình thoi (*)

ta có BD//HE=> góc HEF vuông (**)

từ (*)(**) => EFGH là hình vuông ( hình thoi có 1 góc vuông )

Đọc tiếp...
trần hoàng anh 04/04/2018 lúc 23:04
Báo cáo sai phạm

A B C D E F G H M

a) Dễ dàng chứng minh được \(\Delta AEH=\Delta BFE=\Delta CGF=\Delta DHG\)

\(\Rightarrow EH=EF=FG=HG\)

=>EFGH là hình thoi

\(\Delta AEH\)vuông cân tại A =>\(\widehat{AEH}=45^0\)

\(\Delta BEF\)vuông cân tại B=>\(\widehat{BEF}=45^0\)

=>\(\widehat{HEF}=90^0\)

=> EFGH  là hình vuông

b) Ta chứng minh được : \(\Delta EBC=\Delta FCD\left(cgv.cgv\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{BCE}=\widehat{CDF}\)

\(\Rightarrow\widehat{BCE}+\widehat{MCD}=\widehat{CDF}+\widehat{MCD}\)

\(\Rightarrow90^0=\widehat{MCD}+\widehat{CDM}\)

\(\Rightarrow180^0-\widehat{MCD}-\widehat{CDM}=\widehat{DMC}\)

\(\Rightarrow\widehat{DMC}=90^0hayDF\perp CE\)

gọi N là giao điểm của AG và DF 

cm tương tự \(DF\perp CE\)ta được AG\(\perp\)DF

=>GN//CM mà G là trung điểm của DC =>N là trung điểm của DM

\(\Delta\)ADM có AN vừa là đường cao vừa là đường phân giác =>\(\Delta ADM\)cân tại A

c)ta cm \(\Delta DMC~\Delta DCF\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{DC}{DF}=\frac{CM}{CF}\)

\(\Rightarrow\frac{S_{DMC}}{S_{DCF}}=\left(\frac{DC}{DF}\right)^2\Rightarrow S_{DMC}=\left(\frac{DC}{DF}\right)^2\cdot S_{DCF}\)

Mà \(S_{DCF}=\frac{1}{2}DF\cdot DC=\frac{1}{4}DC^2\)

Vậy \(S_{DMC}=\frac{DC^2}{DF^2}\cdot\frac{1}{4}DC^2\)

Trong tam giác DCF theo định lý py ta go có:

\(DF^2=CD^2+CF^2=CD^2+\left(\frac{1}{2}AB\right)^2=CD^2+\frac{1}{4}CD^2=\frac{5}{4}CD^2\)

 Do đó \(S_{DMC}=\frac{CD^2}{\frac{5}{4}CD^2}\cdot\frac{1}{4}CD^2=\frac{1}{5}CD^2=\frac{1}{5}a^2\)

Đọc tiếp...
Girl 04/03/2018 lúc 06:15
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của Nguyễn Tiến Đạt - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: