Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Trung Kiên CTV 16/09 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

\(3n^3+6n=3n^3-3n+9n\)

\(=3n.\left(n^2-1\right)+9n\)

\(=3n.\left(n-1\right)\left(n+1\right)+9n\)

\(=3\left(n-1\right)n\left(n+1\right)+9n⋮9\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 14/09/2018 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Lý thuyết về hai góc đối đỉnh.

Kiến thức cơ bản:

1. Hai góc đối đỉnh:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mối cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

ˆO1O1^ đối đỉnh với ˆO3⇒ˆO1=ˆO3O3^⇒O1^=O3^

ˆO2O2^ đối đỉnh với ˆO4⇒ˆO2=ˆO4.

hok tốt

Đọc tiếp...
Chi kute 14/09/2018 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Hai góc đối đỉnh là 2 góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

2 góc đối đỉnh bằng nhau

Bài này mk vừa ms học xng

Đọc tiếp...
chery lia 14/09/2018 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

cảm ơn

Đọc tiếp...
Linh Chi 12/09/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Nếu n=2k (k thuộc N) thì n+6 chia hết cho 2

Nếu n=2k+1(k thuộc N)thì n+3=2k+4 chia hết cho 2 

Vậy (n+3).(n+6) chia hết cho 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 12/09/2018 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

+ Nếu n chẵn => n+3 lẻ và n+6 chẵn => (n+3)(n+6) chẵn => chia hết cho 2

+ Nếu n lẻ => n+3 chẵn và n+6 lẻ => (n+3)(n+6) chẵn => chia hết cho 2

Đọc tiếp...
phuong 11/09/2018 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

CM. Ta có thể viết 100...01 = 103n+ 1, trong đó n là số nguyên dương. Sử dụng hằng đẳng thức a3+ b3= (a+b)(a2- a b + b2) với a = 10nvà b = 1, ta thu được (10n)3+ 1 = (10n+ 1)(102n- 10n+ 1). Do (10n+ 1) > 1 và (102n- 10n+ 1) > 1 khi n là nguyên dương nên ta có đpcm.

bạn tham khảo nha

Đọc tiếp...
Phạm thùy dương 11/09/2018 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Hahah cion hấp !

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 11/09/2018 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU

Đọc tiếp...
lenomessi 11/09/2018 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Ta xét : A = 17 * a+16 * b + 16 * a+17 * b

                = 33 * a + 33 * b

  Vì \(\hept{\begin{cases}33\cdot a⋮11\\33\cdot b⋮11\end{cases}}\)Với mọi a , b \(\inℕ\)=> A \(⋮11\)

Mà 17 * a + 16 * b \(⋮\)11

= > 16 * a + 17 * b cũng \(⋮11\) ĐPCM

\(⋮\)\(⋮\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang 11/09/2018 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

Vì 17 x a chia hết cho 11

Suy ra  a chia hết 11

Vì 16 x b chia hết cho 11 

Suy ra b chia hết cho 11

Vậy 16 x a cũng chia hết cho 11

17 x b cũng sẽ chia hết cho 11

Vậy 16 x a + 17 x b chia hết cho 11

Đọc tiếp...
titanic 10/09/2018 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ hình ra nhé

Ta có góc A+ góc B+ góc C+ góc D =360  độ

=> góc A+ góc B = 360-80-70=210  độ 

Có góc BAy =1/2 góc A

góc ABy=1/2 góc B

nên góc BAy+ góc ABy=1/2.( góc A+ góc B )=1/2.210=105 độ

Tam giác ABy có  góc ABy+ góc BAy+ góc AyB =180 độ

=> góc AyB=180 độ - ( góc ABy+góc BAy ) =180 độ -105 độ=75 độ

Vậy góc AyB= 75 độ 

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang 09/09/2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Ta có 2(x3 + y3) - 3(x2 + y2) = 2(x2 - xy + y2) - 3[(x + y)2 - 2xy] = 2[(x + y)2 - 3xy] - 3 + 6xy = 2 - 6xy - 3 + 6xy = -1

Đọc tiếp...
Kiba Channel 09/09/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Các bạn giải thích kxi hơn giùm mình

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Giang 02/09/2018 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

Sai đề rồi là \(A=2^{2008}-1\)

Ta có : \(2A=2+2^2+2^3+...+2^{2007}+2^{2008}\)

            \(A=1+2+2^2+...+2^{2007}\)

\(\Rightarrow A=2A-A=2^{2008}-1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 04/09/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

\(A=1+2+2^2+2^3+...+2^{2007}\)

\(2A=2+2^2+2^3+...+2^{2008}\)

\(2A-A=\left(2+2^2+2^3+...+2^{2008}\right)-\left(1+2+2^2+...2^{2007}\right)\)

\(A=2^{2008}-1\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
emdixaqua CTV 02/09/2018 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = 1 + 2  + 22 + 23 + .... + 22007

=> 2A = 2  + 22 + 23 + .... + 22008

=> A = 22008 - 1 

Đọc tiếp...
Tokisaki Kurumi 02/09/2018 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

Bn ơi nhưng sao ra đc 22008 và 1 biến đi đâu vậy? Sao lại chuyển thành 2A? Phần b cho biết A = 22006 - 1 cơ mà?

Đọc tiếp...
Bonking 02/09/2018 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

a)

( 3x - 5 ) ( 2x + 11 ) - ( 2x + 3 ) ( 3x + 7 )

= ( 6x^2 + 33x - 10x - 55 ) - ( 6x^2 + 14x + 9x + 21 )

= ( 6x^2 + 23x - 55 ) - ( 6x^2 + 23x + 21 )

= 6x^2 + 23x - 55 - 6x^2 - 23x - 21

= ( 6x^2 - 6x^2 ) + ( 23x - 23x ) - ( 55 + 21 )

= -76

=> với mọi x thì giá trị của biểu thức luôn bằng -76

=> đpcm

b)c) tương tự

Đọc tiếp...
phan thi hong nhung 02/09/2018 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

cái này khá dài nên mik ns lun nha 

: bạn nhân đa thức vs đa thức làm bình thường vậy thôi . kết quả là 1 số tự nhiên thì nó kg phụ thuộc vào biến nha 

   chuk hok tốt 

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 31/08/2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức, ta có:

\(\frac{a}{b}\)=\(\frac{c}{d}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{a}{c}\)=\(\frac{b}{d}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau,ta có:

\(\frac{a}{c}\)=\(\frac{b}{d}\)=\(\frac{a+b}{c+d}\)=\(\frac{a-b}{c-d}\)

Hk tốt

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 31/08/2018 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

( a + b )2 = ( a + b )( a + b )

               = a2 + ab + ab +b2

               = a2 + 2ab + b2

\(\Rightarrow\)a2 + 2ab + b2 = ( a + b )2

Bạn bị sai đề bên trái đó

Hk tốt

Đọc tiếp...
Lê Thiên Hương 30/08/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó.

Hoặc có thể nói :

\(1.1=1\) vì \(1:1=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 30/08/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Chứng minh 1 x 1 =1 

Vì :...

1 chia 1 =1 nên 1 nhân 1 =1 

\(\left(1\div1=1\Rightarrow1\times1=1\right)\)

Đọc tiếp...
be hat mit 31/08/2018 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

câu hỏi gì tớ trả hiểu

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: