Giúp tôi giải toán và làm văn


๖ۣۜRan Mori๖ۣۜ.♡ Hôm kia lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Trả lời      (xin lỗi-mk chỉ làm đc câu a)

a) Có góc BFC = góc BEC = 90 độ. ( Vì BE, CF là đường cao của tam giác ABC )
Suy ra F và E thuộc đường tròn đường kính BC.
Hay tứ giác BFEC nội tiếp.

                                                ~Học tốt!~

Đọc tiếp...
Lê Hiểu Minh Hôm kia lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 27 tháng 7 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{200}=\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{199}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{200}\right)\)

\(\Rightarrow\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{200}\right)-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{200}\right)=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{200}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{100}\right)=\frac{1}{101}+...+\frac{1}{200}\)=>đpcm

Đọc tiếp...
Tô Thị Hải Yến 1 tháng 4 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

tại vì tôi ko biết

Đọc tiếp...
Tiểu Thiên Yết Hôm kia lúc 0:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{4}+\frac{8}{9}+\frac{15}{16}+.....+\frac{n^2-1}{n^2}\)

\(=\frac{2^2-1}{2^2}+\frac{3^2-1}{3^2}+\frac{4^2-1}{4^2}+....+\frac{n^2-1}{n^2}\)

\(=\left(1+1+1+....+1\right)-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+.....+\frac{1}{n^2}\right)\)

\(=n-1-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+....+\frac{1}{4^2}\right)\)

Mà \(0< \frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+....+\frac{1}{4^2}< 1\) ( không biết chứng minh thì ib )

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+....+\frac{1}{4^2}\) không là số nguyên => đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Chi 25 tháng 7 2016 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

Huhu trả lời mình dùm đi các cậu :(((

Đọc tiếp...
Vũ Thị Thúy Nga 29 tháng 3 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

a, \(x^4+x^2+2\)

Có \(x^4>0\)với mọi x thuộc N*

x > 0 với mọi x thuộc N*

2 > 0

=> \(x^4+x^2+2\)>0

Đọc tiếp...
siêu trộm từ thế kỉ XXII 8 tháng 8 2016 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

mình mới học lớp 6 mà biết giải bài lớp 8 à

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 1 tháng 4 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

A B C O E D M F

a ) Vì E  là trung điểm AD \(\Rightarrow OE\perp BD\Rightarrow OE\perp EM\)

Lại có : MB là tiếp tuyến của (O) \(\Rightarrow OB\perp BM\)

\(\Rightarrow\widehat{OEM}=\widehat{OBM}=90^0\Rightarrow OEBM\)  nội tiếp 

b ) Vì MB là tiếp tuyến của (O)

\(\Rightarrow\widehat{MBD}=\widehat{MAB}\Rightarrow\Delta MBD~\Delta MAB\left(g.g\right)\)

\(\Rightarrow\frac{MB}{MA}=\frac{MD}{MB}\Rightarrow MB^2=MD.MA\)

c ) Vì MB,MC là tiếp tuyến của (O) \(\Rightarrow OM\) là phân giác \(\widehat{BOC}\)

\(\Rightarrow\widehat{MOC}=\frac{1}{2}\widehat{BOC}\)

Mà \(\widehat{BFC}=\frac{1}{2}\widehat{BOC}\Rightarrow\widehat{BFC}=\widehat{MOC}\)Ta có : \(OB\perp MB,OC\perp MC\Rightarrow OBMC\)nội tiếp MB , MC  là tiếp tuyến của (O)Từ câu a ) \(\Rightarrow O,E,B,M,C\) cùng thuộc 1 đường tròn \(\Rightarrow\widehat{MEC}=\widehat{MOC}\Rightarrow\widehat{MEC}=\widehat{BFC}\Rightarrow ME//BF\)\(\Rightarrow BF//AM\) 
Đọc tiếp...
•๖ۣۜHυүềη ²ƙ⁷ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜBạ¢ɦ ๖ۣۜDươηɠ )⁀ᶦᵈᵒᶫ 30 tháng 3 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

a. Xét ΔOADvà ΔOCB:

Ta có: ˆO góc chung

OC=OA

CD=AB (OC=OA và OD=OB)

Vậy ΔOAD = ΔOCB (c.g.c)

Vậy ˆODA=ˆOBC (góc tương ứng)

Xét ΔABC và ΔCDA:

Ta có:

AC cạnh chung

ˆODA=ˆOBC

CD=AB (OC=OA và OD=OB)

Vậy ΔABC = ΔCDA(g.c.g)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Toàn 30 tháng 3 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

xét tam giác OBC và tam giác ODA có

OC = OA

góc O chung

OB = OD

=> tam giác OBC = tam giác ODA (c.g.c)

=>CB = AD ( cạnh tương ứng )

ta có OD = OB ; OA = OC =>AB=CD

a) xét tam giác ABC và tam giác CDA có

CD = AB

AC chung

AD = CB 

=>tam giác ABC = tam giác CDA (c.c.c)

b) xét tam giác ABD và tam giác CDB có

CD = AB

BD chung

AD = CD 

=> tam giác ADB = tam giác CDB(c.c.c)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 30 tháng 3 lúc 2:12
Báo cáo sai phạm

Làm bài lớp 7 cho vui :)

Đọc tiếp...
Seu Vuon 24 tháng 2 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

1. Dạng này có giải rồi bn. Dùng hđt A3 +B3 = (A+B)3 -3AB(A+B) : 2x - 8 + 4x +13 = 4x +2x +5

2. Pt <=> x2 +y2 +1 -2xy -2x+2y +y2 +4y +4 =0 <=> (x-y-1)2 + (y+2)2 =0 <=> x-y-1=0 và y+2 =0 <=>x = -1 và y = -2

Đọc tiếp...
Lê Chí Hùng 13 tháng 3 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

bài 2: Ta có: x- 2xy + y2 + y2 -2x + 6y + 5 =0

            hay (x - y)2 y2 -2x + 6y + 5 =0

            nên (x - y)2 - 2(x-y) y+ 4y + 5 =0

            suy ra:  (x - y)2 - 2(x-y) + 1 y+ 4y + 4=0

           vậy ta được: (x-y-1)2 + (y+2)=0

mà (x-y-1)>= 0,  (y+2)2 >=0

Vậy để pt trên có giá trị bằng 0 thì y=-2; x-y-1=0

từ đó suy ra x=-1; y=-2

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 13 tháng 4 2017 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{3}{1.4}+\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+...+\frac{3}{n\left(n+3\right)}\)với \(n\in N\ne0\)

\(\Rightarrow S=\left(1-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{10}\right)+...+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+3}\right)\)

\(\Rightarrow S=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{7}-\frac{1}{7}+\frac{1}{10}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+3}\)

\(\Rightarrow S=1-\frac{1}{n+3}\)

\(\Rightarrow S< 1\left(ĐPCM\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Lan Phương 9 tháng 1 2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm
  • S = \(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+3}\)

  • S = \(1-\frac{1}{n+3}\)

\(\Rightarrow\) S < 1 ( đpcm )

 

 

Đọc tiếp...
Sesshomaru 9 tháng 4 2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

=> S = ( 1 -\(\frac{1}{4}\)) + ( \(\frac{1}{4}\)\(\frac{1}{7}\)) +(\(\frac{1}{7}\)\(\frac{1}{10}\)) +.....+ (\(\frac{1}{n}\)\(\frac{1}{n+3}\))

=> S = 1 - \(\frac{1}{4}\)+\(\frac{1}{4}\)\(\frac{1}{7}\)\(\frac{1}{7}\)-  \(\frac{1}{10}\)+......+ \(\frac{1}{n}\)-  \(\frac{1}{n+3}\)

=> S = 1 - \(\frac{1}{n+3}\)

vậy S = 1-  \(\frac{1}{n+3}\)

Đọc tiếp...
Luzo 29 tháng 5 2019 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Vì \(0< a1< a2< a3< ...< a15\)nên ta có: 

\(\hept{\begin{cases}a1+a2+a3+a4+a5< 5a5\\a6+a7+a8+a9+a10< 5a10\\a11+a12+a13+a14+a15< 5a15\end{cases}\Rightarrow\frac{a1+a2+a3+...+a15}{a5+a10+a15}< \frac{5.\left(a5+a10+a15\right)}{a5+a10+a15}=5}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜĐủ★彡{☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 29 tháng 5 2019 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

ta có

a1+a2+a3+a4+a5>5a5

a6+a7+...+a10>5a10

a11+..+a15>5a15

=>a1+a2+...+a15>5(a5+a10+a15)

-=>đpcm

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 29 tháng 5 2019 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Ta có \(a_1+a_2+a_3+a_4+a_5< 5\)   

         \(a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}< 5a_{10}\)

         \(a_{11}+a_{12}+a_{13}+a_{14}+a_{15}< 5a_{15}\)

\(\Rightarrow a_1+a_2+....+a_{15}< 5\left(a_5+a_{10}+a_{15}\right)\)

Vậy \(\frac{a_1+a_2+a_3+...+a_{15}}{a_5+a_{10}+a_{15}}< 5\)

Đúng ko các bạn? có ai có cách làm khác k ?

Đọc tiếp...
kudo shinichi 27 tháng 3 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\Rightarrow ab+bc+ca=0\Rightarrow\frac{bc}{a^2}+\frac{ca}{b^2}+\frac{ab}{c^2}=-\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)+3=3\)

ta có điều phải chứng minh

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Nhung 26 tháng 3 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

d/-(a+b+c)+(b-c)-(a-c+1)=-a-b-c+b-c-a+c-1=c-2a-1=vế phải

cứ phá ngoặc ra ik xong rồi rút gọn là ra mà :D

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Nhung 26 tháng 3 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

a/xét vế trái:-(59-3x)+39=-59+3x+39=3x-20=vế phải(đpcm)

b/xét vế trái:-(a+b+c)+(b-c)-(a-c-1)=-a-b-c+b-c-a+c+1=1+c-2a=vế phải

c/xét vế trái:-(19-2x)+39=-19+2x+39=2x+20

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Liên Phương 26 tháng 3 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

-(a+b+c)+(b+c)-(a-c-1)
=-a-b-c+b+c-a+c+1
=1+c-2a

Đọc tiếp...
ღTiểų Tɦưღ 26 tháng 3 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

a/-(59-3x)+39

= -59 + 3x + 39 

= 3x + ( -59 + 39 ) 

=3x - 20 ( đpcm)

b/ -(a+b+c) +(b-c) - (a-c-1)

= -a - b - c + b - c -a + c + 1

= 1 + ( -c-c+c)+( -a - a) +( -b + b) 

= 1 + c - 2a ( đpcm)

c/sửa đề:

 -(19-2x)+39

-= -19 + 2x + 39

= 2x + 20 ( đpcm)

d/  -(a+b+c) +(b-c) - (a-c+1)

= -a - b - c + b -c -a + c -1

= c - 2a -1( đpcm)

hok tốt!!

Đọc tiếp...
Lê Thạch 26 tháng 3 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

a) ta có: -(59-3x)+39=-59+3x+39=(-59+39)+3x=-20+3x=3x-20

b,c) phá ngoặc như câu a

d) -(a+b+c)+(b-c)-(a-c+1)=-a-b-c+b-c-a+c-1=(-a-a)-(b-b)-(c+c-c)-1=-2a-c-1=c-2a-1

kb nha

Đọc tiếp...
I am➻Minh 26 tháng 3 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

a,

-(59-3x)+39

=-59+3x+39

=3x-20=VP

b,c,d làm tương tự nha

hok tốt

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 20 tháng 7 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

 a+b=c+d => a=c+d-b 
thay vào ab+1=cd 
=> (c+d-b)*b+1=cd 
<=> cb+db-cd+1-b^2=0 
<=> b(c-b)-d(c-b)+1=0 
<=> (b-d)(c-b)=-1 
a,b,c,d,nguyên nên (b-d) và (c-b) nguyên 
mà (b-d)(c-b)=-1 nên có 2 TH: 
TH1: b-d=-1 và c-b=1 
<=> d=b+1 và c=b+1 
=> c=d 
TH2: b-d=1 và c-b=-1 
<=> d=b-1 và c=b-1 
=> c=d 
Vậy từ 2 TH ta có c=d.

Đọc tiếp...
truong xom 25 tháng 4 2018 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

a+b=c+d => a=c+d-b 

thay vào ab+1=cd 

=> (c+d-b)*b+1=cd 

<=> cb+db-cd+1-b^2=0 

<=> b(c-b)-d(c-b)+1=0 

<=> (b-d)(c-b)=-1 

a,b,c,d,nguyên nên (b-d) và (c-b) nguyên 

mà (b-d)(c-b)=-1 nên có 2 TH: 

TH1: b-d=-1 và c-b=1 

<=> d=b+1 và c=b+1 

=> c=d 

TH2: b-d=1 và c-b=-1 

<=> d=b-1 và c=b-1 

=> c=d 

Vậy từ 2 TH ta có c=d.

Đọc tiếp...
truong xom 25 tháng 4 2018 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

a+b=c+d => a=c+d-b 

thay vào ab+1=cd 

=> (c+d-b)^b+1=cd 

<=> cb+db-cd+1-b^2=0 

<=> b(c-b)-d(c-b)+1=0 

<=> (b-d)(c-b)=-1 

a,b,c,d,nguyên nên (b-d) và (c-b) nguyên 

mà (b-d)(c-b)=-1 nên có 2 TH: 

T/H1: b-d=-1 và c-b=1 

<=> d=b+1 và c=b+1 

=> c=d 

T/H2: b-d=1 và c-b=-1 

<=> d=b-1 và c=b-1 

=> c=d 

Vậy từ 2 T/H ta có c=d.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 3 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

Luôn có thể phân tích N thành:  \(N=p_1^{s_1}.p_2^{s_2}.p_3^{s_3}...p_n^{s_n}\)

Với \(p_1;p_2;...;p_n\)là các số nguyên tô và \(p_1< p_2< ...< p_n\)

\(s_1;s_2;s_3;...;s_n\)nguyên dương 

Khi đó 3 ước lớn nhất của N lần lượt là: \(N_1=p_1^{s_1-1}.p_2^{s_2}.p_3^{s_3}...p_n^{s_n}=\frac{p_1^{s_1}.p_2^{s_2}.p_3^{s_3}...p_n^{s_n}}{p_1}=\frac{N}{p_1}\)

\(N_2=p_1^{s_1}.p_2^{s_2-2}.p_3^{s_3}...p_n^{s_n}=\frac{p_1^{s_1}.p_2^{s_2}.p_3^{s_3}...p_n^{s_n}}{p_2}=\frac{N}{p_2}\)

\(N_3=p_1^{s_1}.p_2^{s_2}.p_3^{s_3-1}...p_n^{s_n}=\frac{p_1^{s_1}.p_2^{s_2}.p_3^{s_3}...p_n^{s_n}}{p_3}=\frac{N}{p_3}\)

Theo bài ra: \(N< N_1+N_2+N_3\)

=> \(N< \frac{N}{p_1}+\frac{N}{p_2}+\frac{N}{p_3}\)

=> \(1< \frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}+\frac{1}{p_3}\)

Vì \(p_1< p_2< ...< p_n\)

=> \(1< \frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}+\frac{1}{p_3}< \frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_1}=\frac{3}{p_1}\)

=> \(p_1< 3\)mà \(p_1\)nguyên tố => \(p_1\)= 2

=> \(1< \frac{1}{2}+\frac{1}{p_2}+\frac{1}{p_3}\)

=> \(\frac{1}{2}< \frac{1}{p_2}+\frac{1}{p_3}< \frac{2}{p_2}\)=> \(p_2< 4\)mà \(p_2\)nguyên tố 

=> \(p_2=3\)

=> N có hai ước nguyên tố là 2; 3 mà (2; 3) =1; 2.3 = 6

=> N có ước là 6 

Hay N chia hết cho 6

Đọc tiếp...
GV Quản lý 3 tháng 10 2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Nếu n > 3 thì vì n là nguyên tố nên n chia cho 3 dư 1 hoặc 2 => \(n=3k\pm1\) 

Suy ra \(n^2+2=9k^2+3\) chia hết cho 3. Trái với giả thiết \(n^2+2\) là số nguyên tố.

Vậy n chỉ có thể bằng 3. Khi đó \(n;n^2+2;n^3+2\) lần lượt là \(3;11;29\) đều là số nguyên tố.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Khánh Linh 28 tháng 3 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

Nếu n > 3 vì n là số nguyên tố nên n chia cho 3 dư 1 hoặc =>n= 3k+1 hoặc n=3k-1

=> n2 +2= 9k2 + 3 chia hết cho 3 (vô lí với đề bài n2 +2 là số nguyên tố)

Vậy n=3 KHI đó n :n+ 2 :n3 + 2 lần 3;11;29 đều là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Chu Diệp Khanh 25 tháng 3 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

etetrttymrturfgdfeeeyeeegguthkxgdzyyyzrzeeerrttytjjmetetetetethehtemeteteetu,o;/o

7lkyuxrxytwtqtwyer

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 25 tháng 3 lúc 7:07
Báo cáo sai phạm

À tổng ba ước, em quên, cho em xin lỗi

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 3 lúc 7:06
Báo cáo sai phạm

Em xem lại đề. Nếu có số tự nhiên N nhỏ hơn tích 3 ước hay tổng 3 ước???

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: