Giúp tôi giải toán


nguyen thi binh 08/06/2017 lúc 14:10

ta có :2.(10a+b)=20a+2b-3a-2b=17a

vì 17 chia hết cho 17 =>17a chia hết cho 17

=> 2.(10a+b)-(3a+2b)chia hết cho 17

vì 3a+2b chia hết cho 17 => 2(10a+b) chia hết cho 17

mà( 2,17) =1=>10a+b chia hết cho 17

vậy nếu 3a+2b chia hết cho 17 thì 10a+b chia hết cho 17

Nguyen ngọc huyen 08/06/2017 lúc 14:20

nguyen thi binh thanks

The Last Control Union 06/06/2017 lúc 20:56

Vì (a - 1) ; a ; (a + 1) là 3 số tự nhiên liến tiếp nên

(a - 1).a.(a + 1) luôn chia hết cho 6

Chứng minh:

Giả sử 3 số tự nhiên liên tiếp là a , a + 1 , a + 2

Cần chứng minh : a.(a + 1).(a + 2) \(⋮\)6

Ta thấy :

a(a + 1) hoặc (a + 1)(a + 2) đều là tích 2 số tự nhiên liên tiếp

=> Luôn chia hết cho 2 (1)

a.(a + 1)(a + 2) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp 

=> Luôn chia hết cho 3 (2)

Từ (1) và (2) 

=> Tích 3 số tự nhiên liến tiếp luôn chia hết cho 6

Zlatan Ibrahimovic 06/06/2017 lúc 20:53

ế,sao a lại lớn hơn a đc,mà chỉ cần là stn là đc ko phải điều kiện j loằng ngoằng nữa,ta có:

Trong 3 stn liên tiếp luôn tồn tại 1 số chia hết cho 3.

Trong 3 stn liên tiếp luôn tồn tại ít nhất 1 số chia hết cho 2.

Mà (2;3)=1.

=>Tích của 3 stn liên tiếp chia hết cho 2*3=6.

*)Áp dụng tính  chất:Trong n stn bất kì luôn có 1 số chia hết cho n.

do tuan anh 06/06/2017 lúc 21:21

câu toán là 

 cho hình thang vuông ABCD có gócA=gócD=90.AB=4CM,AD=15CM,BC=17CM. TÍNHCD

do tuan anh 06/06/2017 lúc 21:16

bạn ơi cho mình hỏi câu toán  này đc ko bạn

nghia 05/06/2017 lúc 20:18

nghiêm của đa thức khi bằng 0 là

\(x^3-3x^2-x+3=0\)

<=>\(x^2\left(x-3\right)-\left(x-3\right)=0\)

<=>\(\left(x^2-1\right)\left(x-3\right)=0\)

<=>\(\orbr{\begin{cases}x^2-1=0\\x-3=0\end{cases}}\)<=>\(\orbr{\begin{cases}\left(x-1\right)\left(x+1\right)=0\\x-3=0\end{cases}}\)(1)

(1)<=> x=-1; x=1; x=3

=> đa thức có 3 nghiệm -1 ; 1 ; 3

Nguyễn Quang Trung CTV 03/06/2017 lúc 21:01

Ta có : \(\frac{2}{2.5}+\frac{2}{5.8}+\frac{2}{8.11}+\frac{2}{11.14}+\frac{2}{14.17}\)

\(=\frac{2}{3}\left(\frac{3}{2.5}+\frac{3}{5.8}+\frac{3}{8.11}+\frac{3}{11.14}+\frac{3}{14.17}\right)\)

\(=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+.....+\frac{1}{14}-\frac{1}{17}\right)\)

\(=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{17}\right)=\frac{2}{3}.\frac{15}{34}=\frac{5}{17}< 1\)

Thành viên 03/06/2017 lúc 16:48

Nguyễn Quốc Thịnh

3A = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + … + 99.100.3

= 1.2.3 + 2.3.﴾4 ‐ 1﴿ + 3.4.﴾5 ‐ 2﴿ + … + 99.100. ﴾101 ‐ 98﴿

= 1.2.3 + 2.3.4 ‐ 1.2.3 + 3.4.5 ‐ 2.3.4 + … + 99.100.101 ‐ 98.99.100

= 99.100.101

⇒ A = 33.100.101 = 333 300

Ai k mình và kết bạn với mình mình sẽ trả ơn 

Itsuka Kotori 03/06/2017 lúc 16:50

1,2 + 2,3 + 3,4 + ... + 99,100 = 99,100 + 1,2 x [(99,100 - 1,2) : 1,1 + 1] : 2

                                            = (99,100 + 1,2) x                90                 : 2

                                            = 4513,5

P/S: Không bt có đúng hay không nữa ? Nếu sai thì thông cảm nha!

Hello Kitty 03/06/2017 lúc 19:34

nham 333 300 sorry nhe

ST CTV 03/06/2017 lúc 16:37

Đặt A là tên biểu thức

\(A=1-\frac{15}{16}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{8^2}+...+\frac{1}{4n^2}\)

\(A=\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{8^2}+...+\frac{1}{2^2n^2}\)

\(A=\frac{1}{2^2}\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

Ta có: \(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2};\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3};\frac{1}{4^2}< \frac{1}{3.4};....;\frac{1}{n^2}< \frac{1}{\left(n-1\right)n}\)

\(A< \frac{1}{2^2}\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{\left(n-1\right)n}\right)\)

\(A< \frac{1}{2^2}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)\)

\(A< \frac{1}{2^2}\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{4n}< \frac{1}{4}\)(đpcm)

SKT_NTT CTV 31/05/2017 lúc 21:34

sửa lại đề : Chứng tỏ rằng : A = \(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+...+\frac{2013}{2014!}< 1\)

bài làm

A = \(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+...+\frac{2013}{2014!}\)

A = \(\frac{2-1}{2!}+\frac{3-1}{3!}+...+\frac{2014-1}{2014!}\)

A = \(1-\frac{1}{2!}+\frac{3}{3!}-\frac{1}{3!}+...+\frac{2014}{2014!}-\frac{1}{2014!}\)

A = \(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{2013!}-\frac{1}{2014!}\)

A = \(1-\frac{1}{2014!}< 1\)

Duong Thanh Minh 31/05/2017 lúc 21:31

lon hon 1 nha ban

than mau dung 31/05/2017 lúc 21:49

bé hơn 1 mới đúng

SKT_NTT CTV 30/05/2017 lúc 16:46

Vì a \(\in\)N nên ta xét a có 2 dạng : 2k và 2k + 1  ( k \(\in\)N )

+) nếu a = 2k thì : a . ( a + 1 ) = 2k . ( 2k + 1 ) \(⋮\)2

+) nếu a = 2k + 1 thì : a . ( a + 1 ) = ( 2k + 1 ) . ( 2k + 1 + 1 ) = ( 2k + 1 ) . ( 2k + 2 ) = ( 2k + 1 ) . 2 . ( k + 1 ) \(⋮\)2

Vậy với a \(\in\)N thì a . ( a + 1 ) \(⋮\)2

Nguyễn Gia Triệu 30/05/2017 lúc 16:43

ta có a(a+1) là 2 số liên tiếp

\(\Rightarrow a\left(a+1\right)⋮2\)

Hoàng Thanh Tuấn 30/05/2017 lúc 16:39

gọi số lớn là a,số nhỏ là b theo giả thiết có tỉ lệ:

\(\hept{\begin{cases}\frac{a+b}{a-b}=4\left(1\right)\\\frac{a-b}{ab}=\frac{1}{45}\left(2\right)\end{cases}}\)

giải 1 : \(\Rightarrow5b=4a\Rightarrow a=\frac{5b}{4}\)thế vào 2 có

\(\frac{\frac{5b}{4}-b}{\frac{5b}{4}.b}=\frac{\frac{b}{4}}{\frac{5b^2}{4}}=\frac{b.4}{5b^2.4}=\frac{1}{5b^2}=\frac{1}{45}\Rightarrow b^2=9\Rightarrow\orbr{\begin{cases}b=3\\b=-3\end{cases}}\)

đến đay bạn thay lại b vào biểu thức của a tính nốt nhé

SKT_NTT CTV 30/05/2017 lúc 16:47

Hoàng Thanh Tuấn giải sai rồi kìa

SKT_NTT CTV 30/05/2017 lúc 16:37

gọi hai số đó là \(a,b\ne0\)

Theo bài ra ta có : \(\frac{a+b}{4}=\frac{a-b}{1}=\frac{ab}{45}\)( 1 )

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a+b}{4}=\frac{a-b}{1}=\frac{a+b+a-b}{4+1}=\frac{2a}{5}\Rightarrow\frac{2a}{5}=\frac{ab}{45}\Rightarrow\frac{18a}{45}=\frac{ab}{45}\Rightarrow18a=ab\Rightarrow b=18\)

Thay \(b\)vào ( 1 ) ta có :

\(\frac{a+b}{4}=\frac{a-b}{1}\)

\(\Rightarrow a+18=4.\left(a-18\right)\)

\(\Rightarrow a+18=4a-72\)

\(\Rightarrow a-4a=-72-18\)

\(\Rightarrow-3a=-90\)

\(\Rightarrow a=30\)

Vậy hai số cần tìm là 30 và 18

Hồ Kiều Trinh 30/05/2017 lúc 09:36

   Gọi các cạnh của tam giác là : AB ; AC ; BC.

\(\Rightarrow\frac{AB}{2}=\frac{AC}{3}=\frac{BC}{4}\)

  Gọi 3 chiều cao tương ứng là: AH ; BN ; CM.

\(\Rightarrow s=\frac{1}{2}CM.AB=\frac{1}{2}BN.AC=\frac{1}{2}AH.BC\)\(\Leftrightarrow CM.AB=BN.AC=AH.BC\left(1\right)\)

Mà : \(\frac{AB}{2}=\frac{AC}{3}=\frac{BC}{4}\)                                                                                                                                     

Để hợp lí vs điều kiện (1) , ta có:

\(\Rightarrow2CM.\frac{AB}{2}=3BN.\frac{AC}{3}=4AH.\frac{BC}{4}\)

\(\Leftrightarrow2CM=3BN=4AH\)

Theo tính chất tỉ lệ thức, ta có: \(\frac{CM}{6}=\frac{BN}{4}=\frac{AH}{3}\)

                                                             Vậy 3 chiều cao tương ứng là : 6:4:3

Hoàng Bắc Nguyệt 30/05/2017 lúc 09:26

gọi độ dài 3 cạnh của tam giác là a,b,c ( a,b,c thuộc N* )

ba chiều cao tương ứng là x,y,z ( x,y,z thuộc N) ; diện tích là S

ta có a= 2S/x ; b= 2S/y ; c= 2S/z

và a/2 = b/3 = z/4

=> 2S/2x = 2S/3y = 2S/4z => 2x = 3y = 4z => x/6 = y/4 = z/3

vậy 3 chiều cao tương ứng tỉ lệ với 6 ; 4 ; 3

Hoàng Thanh Tuấn 30/05/2017 lúc 09:23

gọi 2 Cạnh lần lượt là 2x;3x;4x

đường cao tương tứng lần lượt là : \(h_1=\frac{2S}{2x};h_2=\frac{2S}{3x};h_3=\frac{2S}{4x}\)VỚI S LÀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC

CÓ tỉ số :\(h_1:h_2:h_3=\frac{2S}{2x}:\frac{2S}{3x}:\frac{2S}{4x}=1:\frac{2}{3}:\frac{1}{2}\)

Đào Trọng Luân 27/05/2017 lúc 17:57

Ta có:

\(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{70}=\left[1+\frac{1}{70}\right]+\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{69}\right]+\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{68}\right]+...+\left[\frac{1}{35}+\frac{1}{36}\right]\)

\(=\frac{71}{1.70}+\frac{71}{2.69}+\frac{71}{3.68}+...+\frac{71}{35.36}\)

\(=71\left[\frac{1}{1.70}+\frac{1}{2.69}+\frac{1}{3.68}+...+\frac{1}{35.36}\right]⋮71\)

=> \(A=1\times2\times3\times4\times...\times70\times\left[1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{70}\right]⋮71\)=> ĐPCM

AI THẤY ĐÚNG NHỚ ỦNG HỘ NHA

Trà My CTV 27/05/2017 lúc 23:02

ta có thể chứng minh A là số tự nhiên không khó

SKT_NTT CTV 27/05/2017 lúc 18:52

Nhưng mà Trà My và Đào Trọng Luân nè, nếu một số tự nhiên \(⋮\)71, nếu nhân với phân số chưa chắc \(⋮\)71

hồ huy hoàng 24/05/2017 lúc 16:29

ko được đăng những câu hỏi ko liên quan tới toán

lê thị lan anh 24/05/2017 lúc 16:26

có mình nhưng mình hết lượt rồi !

trần thị hương giang 24/05/2017 lúc 16:15

có tui nè

Hoàng Trân Như Nhi 30/05/2017 lúc 07:39

ta có A=9999931999 - 5555571997

=> A = 9999931996 . 9999933 - 5555571996. 555557

     A = (9999934)449 . (.......7) - (5555574)449 . (.....7)

     A = (......1) . (...7)- (....1) . ( .....7)

     A = (.....7) - (.....7) 

     A = (......0)

vì A có tận cùng bằng 0

=> A chia hết cho 5

vậy A chia hết cho 5

Bùi Thế Hào 22/05/2017 lúc 22:11

Ta có: 9999931999=9999933.9999931996=9999933.(9999934)499=(.....7).(.....1)499

=> 9999931999 có tận cùng là 7.

Lại có: 5555571997=555557.5555571996=555557.(5555574)499=555557.(....1)499

=> 5555571997 có tận cùng là 7.

=> A có tận cùng là: ....7-.....7=0

=> A chia hết cho 5

Edogawa Conan 22/05/2017 lúc 20:50

a. Ta có: \(A=2^1+2^2+...+2^{2010}=\left(2^1+2^2\right)+....+\left(2^3+2^4\right)+...+\left(2^{2009}+2^{2010}\right)\)

\(=2\left(1+2\right)+2^3\left(1+2\right)+....+2^{2009}\left(1+2\right)\)

\(=3\left(2+2^3+....+2^{2009}\right)\)

\(\Rightarrow A⋮3\)(vì có chứa thừa số 3)

\(A=\left(2^1+2^2+2^3\right)+...+\left(2^{2008}+2^{2009}+2^{2010}\right)\)

\(=2\left(1+2+2^2\right)+...+2^{2008}+\left(1+2+2^2\right)\)

\(=7\left(2+2^4+....+2^{2008}\right)\)

\(\Rightarrow A⋮7\)(vì có chứa thừa số 7)

Bạn làm tương tự với các phần còn lại nhé

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: