Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Ngọc Vân Huyền 5 tháng 8 2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Điều kiện  \(x\ge\frac{-1}{2}\)

Ta có : \(\sqrt{2x+1}+x^2-3x+1=0\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{2x+1}+2x^2-6x+2=0\)

\(\Leftrightarrow-\left(2x+1\right)+2\sqrt{2x+1}-1+2\left(x^2-2x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2\left(x-1\right)^2-\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\sqrt{2}\left(x-1\right)-\sqrt{2x+1}+1\right].\left[\sqrt{2}\left(x-1\right)+\sqrt{2x+1}-1\right]=0\)

Tới đây bạn tự làm nhé!

Đọc tiếp...
Võ Đông Anh Tuấn 10 tháng 6 2017 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhỏ là x

=> số lớn là x+5,7

Theo đề bài ra ta có :

\(x.\left(x+5,7\right)=\left(x.2,5\right).\left(\left(x+5,7\right).2\right)\)

Ko có máy tình tự giải pt ra nha :)

Đọc tiếp...
khai 26 tháng 6 2017 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

22,​8 và 28,5

Đọc tiếp...
khai 10 tháng 6 2017 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

S​ố bé là : 5,7/(2,5-2)*2=22,8

​Số lớn là : 22,8 + 5,7 = 28,5

​Đáp số : 22,8 và 28,5

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 18 tháng 3 2015 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 người không đổi, ta có sơ đồ

Tuổi anh hiện nay: !___!___!___!___!

Tuổi em hiện nay:  !___!___!___!

Khi tuoi anh bằng tuổi em hiện nay: 3 phần

Tuổi em khi đó: 2 phần

Vậy tuổi em hiện nay là: 30: ( 3+2) x 3= 18( tuổi)

Vậy tuổi anh hiện nay là: 18 : 3 x 4= 24 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Phạm Mai Hương 3 tháng 2 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

24 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 12 tháng 2 2017 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 24 tuổi.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 2 tháng 6 2017 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Đường tròn c: Đường tròn qua B với tâm I Đường tròn c_1: Đường tròn qua B_1 với tâm I_1 Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [B, A] Đoạn thẳng i: Đoạn thẳng [C, A] Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [B, C] Đoạn thẳng h_1: Đoạn thẳng [B_1, A_1] Đoạn thẳng i_1: Đoạn thẳng [C_1, A_1] Đoạn thẳng j_1: Đoạn thẳng [B_1, C_1] A = (-2.5, 0.82) A = (-2.5, 0.82) A = (-2.5, 0.82) C = (4.54, 0.72) C = (4.54, 0.72) C = (4.54, 0.72) Điểm B: Điểm trên g Điểm B: Điểm trên g Điểm B: Điểm trên g Điểm D: Điểm trên i Điểm D: Điểm trên i Điểm I: Giao điểm của k, l Điểm I: Giao điểm của k, l Điểm I: Giao điểm của k, l A_1 = (8.28, 0.89) A_1 = (8.28, 0.89) A_1 = (8.28, 0.89) A_1 = (8.28, 0.89) C_1 = (15.32, 0.79) C_1 = (15.32, 0.79) C_1 = (15.32, 0.79) C_1 = (15.32, 0.79) Điểm B_1: Điểm trên g_1 Điểm B_1: Điểm trên g_1 Điểm B_1: Điểm trên g_1 Điểm B_1: Điểm trên g_1 Điểm D_1: Điểm trên i_1 Điểm D_1: Điểm trên i_1 Điểm I_1: Giao điểm của k_1, l_1 Điểm I_1: Giao điểm của k_1, l_1 Điểm I_1: Giao điểm của k_1, l_1 Điểm I_1: Giao điểm của k_1, l_1

Em xem lại đề bài nhé. Với bài toán này, đường trong tâm I không là duy nhất.

Đọc tiếp...
Việt Hoàng ___ CTV 18 tháng 11 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

 \(a^3-a-1=0\)

\(\Rightarrow x^3=\left(a+1\right)\)

Ta có :

\(M=\frac{\left(a^2-1\right)\left(2a^2+3a+2\right)}{a^7}\)

\(M=\frac{\left(a+1\right)\left(a-1\right)\left(2a^2+3a+2\right)}{a^7}\)

\(M=\frac{a^3\left(a-1\right)\left(2a^2+3a+2\right)}{a^7}\)

\(M=\frac{\left(a-1\right)\left(2a^2+3a+2\right)}{a^4}\)

\(M=\frac{2a^3+3a^2+2a-2a^2-3a-2}{a^4}\)

\(M=\frac{2a^3+a^2-a-2}{a^4}\)

\(M=\frac{2\left(a+1\right)+a\left(a-1\right)-2}{a^4}\)

\(M=\frac{2a+2+a^2-a-2}{a^4}\)

\(M=\frac{2a+a^2-a}{a^4}\)

\(M=\frac{a\left(2+a-1\right)}{a^4}=\frac{a+1}{a^3}=\frac{a+1}{a+1}=1\)

Vậy...................

Đọc tiếp...
Nguyễn Tú Linh 10 tháng 10 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Tổng của số bé nhất và số lớn nhất là: 2735x2 =5470; hiệu hai số là : (40-1)x2=78; số bé là: (5470-78):2=2696

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Linh 29 tháng 9 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 40 số chẵn liên tiếp là 2735. Số bé nhất là

Đọc tiếp...
Upin & Ipin 15 tháng 9 lúc 7:45
Báo cáo sai phạm

Goi so be nhat la x 

Thi so chan lien tiep thu 40 se la x+78

Suy ra tong cua 40 so chan lien tiep se la

\(x+x+2+x+4+...+x+78=40x+\left(2+4+6+...+78\right)\)

=\(40x+\frac{\left(78+2\right).\left(\left(78-2\right):2+1\right)}{2}=40x+1560\)

Trung binh cong cua chung la 2735

=>\(\frac{40x+1560}{40}=2735\)

ban giai ra tim duoc x=2696

cai doan \(\left(78-2\right):2+1\) la minh tim so so hang cua tong  2+4+6+...78

Chuc ban hoc tot

Đọc tiếp...
Tokitou _ Muichirou 16 tháng 11 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

bn lm dung io , tang 1 tk

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 14 tháng 11 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau một khoảng là 2 đơn vị

Giữa 2 số chẵn đó có 18 số chẵn tức là có 19 khoảng 2 đơn vị 

=> Hiệu của 2 số đó :

          19 x 2 = 38

    Số lớn trong 2 số đó :

         ( 362 + 38 ) : 2 = 200

Đáp số : 200

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 3 tháng 1 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

= 2004/2005 x 2005/2003 x 2003/2004

2004/2005 x 2005/2003 x 2003/2004

=1

k mk nhoa

Đọc tiếp...
Vi Thị Hòa 27 tháng 1 2018 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

20042005 x200520052005200320032003 2003200320042004 

là một đó em 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 16 tháng 11 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2004}{2005}\)\(\frac{200520052005}{200320032003}\)x\(\frac{20032003}{20042004}\)

=\(\frac{2004}{20042004}\)x\(\frac{200520052005}{2005}\)x\(\frac{20032003}{200320032003}\)

=\(\frac{1}{10001}\)x100010001x\(\frac{20032003}{200320032003}\)

=\(\frac{1x100010001x20032003}{10001x200320032003}\)

=\(\frac{100000001x20032003}{200320032003}\)

=10000

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: