Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Violympic


Nguyễn Ngọc Hoài An Nguyễn Ngọc Hoài An 20 tháng 7 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

\(SADC=SBDC\)(Vì chung đáy DC và đường cao đều là đường cao hình thang)\(SAOD=SBOC\)(Vì chung SADC=SBDC và chung tam giác DOC => SAOD = SBOC=5)\(\frac{SAOD=SBOC}{DOC}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}\)Vì SDOC=2 x SAOD Mà 2 tam giác này lại chung đáy DC nên đường cao từ D xuống AC = 2 x đường cao từ B xuống AC

\(SAOB=\frac{1}{2}SAOD\)(Vì chung đáy AO và đường cao từ B xuống AC = \(\frac{1}{2}\)đường cao từ D xuống AC)\(SAOB\)là :              5 : 2 = 2,5 ( cm2) 

\(SABCD\)LÀ:               2,5 + 5 + 5 + 10 = 22,5 ( cm2 ) 

ĐÁP SỐ : 22,5 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 20 tháng 7 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

A B C D 5 10 O

Xét tam giác AOD và tam giác COD có chung cạnh đáy OD nên

S(AOD) / S(COD) = đường cao hạ từ A xuống BD / đường cao hạ từ C xuống BD = 5/10=1/2

Xét tam giác ABC và tam giác ABD có chung đáy AB, đường cao hạ từ C xuống AB = đường cao hạ từ D xuống AB nên

S(ABC) = S(ABD). Hai tam giác trên có chung phần diện tích là S(AOB) => S(AOD) = S(BOC) = 5 cm2

S(BCD) = S(COD)+S(BOC)=10+5=15 cm2

Xét tam giác ABD và tam giác BCD có chung đáy BD nên

S(ABD) / S(BCD) = đường cao hạ từ A xuống BD / đường cao hạ từ C xuống BD =1/2

=> S(ABD) = S(BCD)/2 = 15/2 = 7,5 cm2

S(ABCD)=S(ABD)+S(BCD)=7,5+15=22,5 cm2

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰Šơŋ☠Ťùŋɠ☠ⱮŤƤ✰⁀ᶦᵈᵒᶫ ๖²⁴ʱ✰Šơŋ☠Ťùŋɠ☠ⱮŤƤ✰⁀ᶦᵈᵒᶫ 20 tháng 7 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

Kết luận lại 

minB = 0 tại x = 2 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰Šơŋ☠Ťùŋɠ☠ⱮŤƤ✰⁀ᶦᵈᵒᶫ ๖²⁴ʱ✰Šơŋ☠Ťùŋɠ☠ⱮŤƤ✰⁀ᶦᵈᵒᶫ 20 tháng 7 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

\(B=\left(-x-2\right)^4+5\left(x-2\right)^2\)

Ta có ; \(\hept{\begin{cases}\left(-x-2\right)^4\ge0\forall x\\5\left(x-2\right)^2\ge0\forall x\end{cases}\Rightarrow\left(-x^2-2\right)^4+5\left(x-2\right)^2\ge0\forall x}\)

Dấu ''='' xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}-x^2-2=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2=-2\left(ktm\right)\\x=2\left(tm\right)\end{cases}}}\)

Vậy minA = 0 tại x = 2 

Đọc tiếp...
lê đức anh lê đức anh 19 tháng 7 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

trường hợp hàng trăm là 1:

hàng chục là: 3,4,5,6,7,8,9    (7)( không thể là 2 được vì 13-(2+1)=10)

->hàng trăm là 9,8,7,6,5,4,3 

+ta thấy mỗi số sẽ tương ứng với số kia sao cho tổng là 12

->vậy hàng trăm là 1 thì có 7 trường hợp

trường hợp hàng trăm là 2:

hàng chục là: 3,4,5,6,7,8 ( do 9+2=11;11+2=13 là lặp lại 2 số 2)

hàng trăm là: 8,7,6,5,4,3 (6)

->hàng trăm là 2 thì có 6th

tương tự theo cách đó, ta có:

3ab thì có 8th

4ab thì có  6 th

5ab thì có 6th

6ab có 5th

7ab có 4th

8ab có 4th

9ab có  2th

->có số số tự nhiên thỏa mãn là:

           7+6+8+6+6+5+4+4+2=48 số   

                        đ/s:48 số

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 19 tháng 7 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Đó là các số: \(139,148,157,166,175,184,193\)

                       \(229,238,247,256,265,274,283,292\)

                       \(319,328,337,346,355,364,373,382,391\)

                       \(418,427,436,445,454,463,472,481\)

                       \(517,526,535,544,553,562,571\)

                       \(616,625,634,643,652,661\)

                       \(715,724,733,742,751\)

                       \(814,823,832,841\)

                       \(913,922,931\)

Học tốt 

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 19 tháng 7 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

@@ Kamado Tanjirou @@ (@@ Kamado Tanjirou @@), bạn ấy làm gần đúng, chỉ cần bỏ các con số có chữ số 0 vì người ta chi cho chọn từ 1 đến 9 

Đọc tiếp...
♥ ヴァイオレット ♥ エヴァーガーデン ♥ ♥ ヴァイオレット ♥ エヴァーガーデン ♥ CTV 18 tháng 7 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Bài làm 

~ trong trường hợp đây là hình thang cân thì đx ~

Xét hình thang ABCD có:

M là trung điểm AD ( do AM = MD )

N là trung điểm BC ( do BN = NC )

=> MN là đường trung bình

=> MN = ( AB + DC ) / 2

=> MN . 2 = AB + DC

=> 3,5 . 2 = 2 + DC

Hay 7 = 2 + DC

=> DC = 5 ( cm )

Vì ABCD là hình thang cân

=> Chu vi = 2 + 5 + ( 1,5 x 4 ) 

= 7 + 6

= 13

Chu vi hình thang ABCD là 13 cm

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thúy Phượng Phạm Thị Thúy Phượng 19 tháng 7 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Bài 2Quy ước: tất cả đều viết véc tơ:* Khai thác giả thiết:+ IA =2IB <=> IA = 2( AB -AI) <=> IA = -2AB <=> AI = 2AB+ 3JA + 2JC =0 <=> 3JA + 2(JA+ AC) =0 <=> JA = ( -2/5)AC <=> AJ = (2/5) ACChỉ ra được vị trí các điểm I, J:+ I đối xứng với A qua B ( tức B là trung điểm AI)+ J nằm trên đoạn AC sao cho AJ = 2/5 AC* Ta có:+ GI = GA + AI = GA + 2AB+ GJ = GA + AJ = GA + (2/5) ACSuy ra:GI - 5 GJ = -4 GA + 2(AB - AC) = -4GA + 2CB = -4GA + 2(GB -GC)= -2GA +4GB ( chỗ này có áp dụng tính chất trọng tâm: GA +GB + GC =0)Do B là trung điểm của AI => 2GB = GA +GISuy ra:GI - 5 GJ = -2GA + 2GA + 2 GI=> GI = - 5 GJĐẳng thức này suy ra I, J, G thẳng hàng => IJ đi qua G (đpcm)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz zZz Cool Kid_new zZz CTV 17 tháng 7 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2-yz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}=\frac{x^2+xy}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}-\frac{xy+yz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}=\frac{x}{x+z}-\frac{y}{x+y}\)

Tương tự:\(\frac{y^2-zx}{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}=\frac{y}{x+y}-\frac{z}{y+z};\frac{z^2-xy}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}=\frac{z}{z+y}-\frac{x}{z+x}\)

Khi đó:

\(\frac{x^2-yz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}+\frac{y^2-zx}{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}+\frac{z^2-xy}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}=0\)

Đọc tiếp...
Blackcoffee Blackcoffee 16 tháng 7 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Dịch: Cho ABCD là HCN có AB = 12cm, AD = 6 cm. M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD. Tính diện tích tam giác AMN với đơn vị cm2.

SABCD = \(AB\cdot AD=12\cdot6=72\left(cm^2\right)\)

SADN =  \(\frac{AD\cdot DN}{2}=\frac{AD\cdot\frac{1}{2}CD}{2}=\frac{AD\cdot\frac{1}{2}AB}{2}=\frac{6\cdot\frac{1}{2}12}{2}=18\left(cm^2\right)\)

SABM = \(\frac{AB\cdot BM}{2}=\frac{AB\cdot\frac{1}{2}BC}{2}=\frac{AB\cdot\frac{1}{2}AD}{2}=\frac{12\cdot\frac{1}{2}6}{2}=18\left(cm^2\right)\)

SMNC \(\frac{MC\cdot NC}{2}=\frac{\frac{1}{2}BC\cdot\frac{1}{2}CD}{2}=\frac{\frac{1}{2}AD\cdot\frac{1}{2}AB}{2}=\frac{\frac{1}{2}6\cdot\frac{1}{2}12}{2}=9\left(cm^2\right)\)

        SABCD = SADN + SABM + SMNC + SAMN

  \(\Leftrightarrow\)SAMN = SABCD - SADN - SABM - SMNC

\(\Rightarrow\) SAMN = 72 - 18 - 18 - 9

                     = 27 (cm2)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: