Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Toàn 04/01/2018 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

80 số nha . 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiện Giáp 07/02/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

2688 dam bao khong sai minh thu roi

Đọc tiếp...
Ngô Khánh Linh 02/01/2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Có 8 cách chọn chữ số hàng chục nghìn ( do số 0 không thế đứng đầu )
Có 8 cách chọn chữ số hàng nghìn
Có 1 cách chọn chữ số hàng trăm
Có 7 cách chọn chữ số hàng chục
Có 6 cách chọn chữ số hàng đơn vị
Do đó có : 8x8x1x7x6=2688 (số) có 5 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm của mỗi số là 5

Đọc tiếp...
Mỹ Anh 29/12/2016 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

\(2n+7⋮n+1\)

\(\Rightarrow2n+2+5⋮n+1\)

\(\Rightarrow2\left(n+1\right)+5⋮n+1\)

Mà \(2\left(n+1\right)⋮n+1\)(1)

      \(2\left(n+1\right)+5⋮n+1\) (2)

Từ (1) và (2) => \(5⋮n+1\)

=> n + 1 \(\in\)Ư (5)

Ta có:

Ư (5) = {1; 5}

\(\Rightarrow n+1\in\left\{1;5\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;4\right\}\)

Đọc tiếp...
Lucy Heartfilia 29/12/2016 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{2n+7}{n+1}=\frac{2\left(n+1\right)+5}{n+1}=\frac{2\left(n+1\right)}{n+1}+\frac{5}{n+1}=2+\frac{5}{n+1}\)

Để \(A\in N\)thì \(\left(n+1\right)\inƯ\left(5\right)\)

Mà \(Ư\left(5\right)=\left\{1;5\right\}\)

Nếu : n + 1 = 1 => n = 0

        n + 1 = 5 => n = 4

Vậy n \(\in\){0 ; 4 }

Đọc tiếp...
Võ Công Hoàng Đạt 26/12/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

khó quá?

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 29/05/2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Số bắt đầu đếm của bạn Nam lớn hơn số bắt đầu đếm của bạn Đào là :

  30 - 20 = 10 ( đơn vị )

Sau mỗi lần đếm , số của bạn Đào sẽ gần với số của bạn Nam thêm là :

  5 - 3 = 2 ( đơn vị )

Số lần đếm để cả hai bạn có số giống nhau đầu tiên là :

 10 : 2 = 5 ( lần )

Nếu cả hai bạn đếm cùng một lúc thì số giống nhau đầu tiên đếm được là :

 30 + ( 3 x 5 ) = 45 

Hay : 20 + ( 5 x 5 ) = 45 

                   Đáp số : 45 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 29/05/2018 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Ta có : 30 + 3.? = x

BCNN (3;5) = 15 

Mà 30 chia hết cho 5 

Nên 3.? chia hết cho 5 

Nên ? = 5 

Vậy Số cần tìm là : 30 + 15 = 45 

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 29/05/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số là : 

30 x 3 = 90 

theo đề bài ta có sơ đồ :

st1 : |-----|-----|

st2 : |-----|

st3 : |-----|-----|-----|

giá trị của 1 phần là :

90 : (2 + 1 + 3) = 15

số thứ 1 là : 

15 x 2 = 30

số thứ 2 là : 

15 x 1 = 15

số thứ 3 là : 

15 x 3 = 45

đ\s....

Đọc tiếp...
Pham Ngoc Huynh 29/05/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là : 30

số thứ hai là : 15

số thứ ba là : 45

Đọc tiếp...
vu huong giang 29/05/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

30 x 3 = 90

Coi số thứ nhất là 1 phần, số thứ 2 là 2 phần và số thứ 3 là 6 phần

Tổng số phần bằng nhau là:

1+2+6= 9  (phần)

Số thứ ba là:

90 :  9  = 10

Số thứ hai là:

10 x 2 = 20

Số thứ ba là:

20 x 3 = 60

Đáp số: 10 ; 20 ; 60

Đọc tiếp...
Gokazaru 29/05/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

                                                 Bài giải

Hiệu tuổi bố và tuổi con không thay đổi theo thời gian vậy bố mãi mãi hơn con 24 tuổi .

                   Vậy tuổi bố là :

                                               ( 44 : 24 ) : 2 = 34 ( tuổi )

                   Tuổi con là : 

                                               44 - 34 = 10 ( tuổi )

                   Con sinh năm :

                                              2008 - 10 = 1998

                                                        Đáp số : 1998

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 29/05/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

số tuổi của bố là : 

   ( 44 + 24 ) : 2 = 34 ( tuổi )

số tuổi của con là :

   34 - 24 = 10 ( tuổi )

bố sinh con vào năm :

    2008 - 10 = 1998 

         đáp số : 1998

Đọc tiếp...
Công chúa cầu vòng 29/05/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn Mình muốn tích hết nhưng chỉ được 1 cái

Vậy bạn nào trả lời đủ nhất mình sẽ h

Đọc tiếp...

Mình có thắc mắc,mai mình có kiểm tra toán học thêm rồi:(Giải ra giúp mình nha)

Bài toán1:Tổng kết năm học,một trường tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 195 học sinh giỏi.Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn một học sinh tiên tiến 2 quyển vở.Cô văn phòng nhẩm tính phải mua 2006 quyển vở thì vừa đủ phát thưởng.Hỏi cô văn phòng tính đúng hay sai?Vi sao?

                                                                         Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đọc tiếp...

Được cập nhật 29/05/2018 lúc 21:53

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Lê Thị Ngọc Mai 29/05/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

số vở của số học sinh giỏi là:

2*195=390(quyển vở)

số vở còn lại:

2006-390=1616(quyển)

tổng số học sinh nhận thưởng là:462+195=657(Học sinh)

Vì 1616 không thể chia được cho 657  1616:657(=302 và dư 2)

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 29/05/2018 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

a) Số thứ nhất : 19 : 9 = 2 ( dư 1 )

    Số thứ hai : 28 : 9 = 3 ( dư 1 )

    Số thứ ba : 37 : 9 = 4 ( dư 1 )

......................................................

......................................................

Quy luật : Mỗi số hạng của dãy chia cho 9 đều dư 1 và được thương hơn số chỉ vị trí 1 đơn vị .

Số hạng thứ 2018 của dãy là :

  ( 2018 + 1 ) x 9 + 1 = 18 172 

b) Các số 20162017 và 20172018 muốn có mặt trong dãy trên thì chia cho 9 dư 1 .

Ta có : 2 + 0 + 1 + 6 + 2 + 0 + 1 + 7 = 19 ; 19 chia 9 dư 1 

2 + 0 + 1 + 7 + 2 + 0 + 1 + 8 = 21 ; 21 chia 9 dư 3 .

Vậy số 20162017 có mặt trong dãy số trên còn số 20172018 không có mặt trong dãy số trên .

Chúc bạn học giỏi ! 

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền CTV 29/05/2018 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

a, Gọi chữ số thứ 2018 của dãy là x

Theo công thức tìm số các số hạng ta có :

( x - 19 ) : 9 + 1 = 2018

( x - 19 ) : 9       = 2018 - 1

( x - 19 ) : 9       = 2017

  x - 19               = 2017 x 9

  x - 19               = 18153

  x                      = 18153 + 19

  x                      = 18172

Vậy chữ số thứ 2018 là 18172

Câu b mình chưa nghĩ ra nha !

Đọc tiếp...
Hello Family 29/05/2018 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn nha ! Nhờ có hai bạn mà mình giải được bài toán này rồi . Các bạn khác không cần trả lời nữa đâu .

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: