Giúp tôi giải toán và làm văn


💮Chiyuki Fujito 🎼 1 giờ trước (19:06)
Báo cáo sai phạm

a) 3x - 5 = -7 - 13

=> 3x - 5 = - 20

=> 3x = - 15

=> x = -5

b) | x | - 10 = -3

=> | x | = 7 

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=7\\x=-7\end{cases}}\)

~ Học tốt~

Đọc tiếp...
刘梦 52 phút trước
Báo cáo sai phạm

a, 3x - 5 = - 7 - 13                               b,   | x | - 10 = - 3 

    3x - 5 = - 20                                          | x | = - 3 + 10 

    3x = - 20 + 5                                         | x | = 7

    3x = - 15                                       =>   \(\orbr{\begin{cases}x=7\\x=-7\end{cases}}\)

     x = - 5                                         Vậy x = 7 hoặc x = - 7 

Vậy x = - 5 

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 18 phút trước
Báo cáo sai phạm

a) 3x-5=-7-13

3x-5=-20

3x=-20+5

3x=-15

  x=-15:3

  x=-5

vậy x=5

b) |x|-10=-3

|x|=-3+10

|x|=7

=> x=\(\pm\)7

vậy x=\(\pm\)7

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 1 giờ trước (19:04)
Báo cáo sai phạm

a) 100 + (+430) + 2145+ (-530)

= 100+ 430  + 2145 - 530

= 530 - 530 +2145

= 0 + 2145 = 2145

 b) (-12).15 = -10.15 -2.15 = -150 - 30 = -180

c) (+12).13 + 13.(-22)

= 13.   (12 - 22)

= 13. (-10)

= -130

d) {[14 : (-2)] + 7} : 2020

=     { - 7 + 7} : 2020

= 0 : 2020

=0

Học tốt

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 15 phút trước
Báo cáo sai phạm

a) 100 + (+430) + 2145+ (-530)

=100+430+2145-530

=530+2145-530

=(530-530)+2145

=0+2145

=2145

b) (-12).15=-180

c) (+12).13 + 13.(-22)

=13.[12+(-22)]

=13.[-10]

=-130

d) {[14 : (-2)] + 7} : 2020

={-7+7}:2020

=0:2020

=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trang 21 phút trước
Báo cáo sai phạm

Cảm on các bn nhiều

Đọc tiếp...
战哥 1 giờ trước (19:00)
Báo cáo sai phạm

Để \(3-2n⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow-2n+2+1⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow-2\left(n-1\right)+1⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow1⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow n-1\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

\(\Leftrightarrow n\in\left\{0;2\right\}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
刘梦 1 giờ trước (18:49)
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯCLN ( 21n + 4 ; 14n + 3 ) là d , d \(\in\)N sao ) 

=>     21n + 4 \(⋮\) d 

         14n + 3 \(⋮\) d 

=>   2.( 21n + 4 ) \(⋮\)

       3.( 14n + 3 ) \(⋮\)

=>   42n + 8  \(⋮\) d 

       42 + 9  \(⋮\) d 

=>  (  42 + 9 ) - ( 42 + 8 ) \(⋮\)

    => 1  \(⋮\) d 

 => d = 1 ( d \(\in\) N sao ) 

=> ƯCLN( 21n +4 ; 14n + 3 ) = 1 ( đpcm ) 

   

Đọc tiếp...
刘梦 59 phút trước
Báo cáo sai phạm

 Bn 💮Chiyuki Fujito 🎼 ơi ! Tìm a sao bn lại kết luận " 6 điểm thẳng hàng " ?? 

Đọc tiếp...
チューズデイ CTV 2 giờ trước (18:36)
Báo cáo sai phạm

a) -7 là bội của x + 6

\(\Rightarrow-7⋮x+6\)

\(\Rightarrow x+6\inƯ\left(-7\right)=\left\{\pm1;\pm7\right\}\)

Ta có bảng:

x + 6-11-77
x-7-5-131

Vậy: \(x\in\left\{-7;-5;-13;1\right\}\)

b) 2x - 1 là ước của -15

\(\Rightarrow2x-1\inƯ\left(-15\right)=\left\{\pm1;\pm3;\pm5;\pm15\right\}\)

Ta có bảng: 

2x - 1-11-33-55-1515
x01-12-23-78

Vậy: \(x\in\left\{0;\pm1;\pm2;3;-7;8\right\}\)

Đọc tiếp...
Dương Ánh Nguyệt 1 giờ trước (18:43)
Báo cáo sai phạm

Phần b tớ thiếu Ư(15), cho tớ làm lại nhé :

Ta có : 2x-1 là ước của -15

=> 2x-1 thuộc Ư(15)={-15;-5;-3;-1;1;3;5;15}

+) 2x-1=-15 => 2x=-14 => x=-7  (t/m)

+) 2x-1=-5 => 2x=-4 => x=-2  (t/m)

+) 2x-1=-3 => 2x=-2 => x=-1  (t/m)

+) 2x-1=-1  => 2x=0 => x=0  (t/m)

+) 2x-1=1 => 2x=2 => x=1  (t/m)

+) 2x-1=3 => 2x=4 => x=2  (t/m)

+) 2x-1=5 => 2x=6 => x=3  (t/m)

+) 2x-1=15 => 2x=16 => x=8  (t/m)

Vậy ...

Đọc tiếp...
チューズデイ CTV 2 giờ trước (18:37)
Báo cáo sai phạm

ua minh sai sao troi? :((

Đọc tiếp...
チューズデイ CTV 4 giờ trước (16:22)
Báo cáo sai phạm

|0| + |45| + (-|-455)| + |-796|

= 0 + 45 - 455 + 796

= 386

-|-33 | + (-12) + 18 + |45 - 40| - 57

= -33 - 12 + 18 + 5 - 57

= -79

|40 - 37| - |13 - 52|

= |3| - |-39|

= 3 - 39

= -36

Đọc tiếp...
チューズデイ CTV 4 giờ trước (16:07)
Báo cáo sai phạm
๖²⁴ʱ närütö๛ 4 giờ trước (16:32)
Báo cáo sai phạm

     \(8x-6⋮19\)

\(\Rightarrow8x-6+38⋮19\)(vì \(38⋮19\))

\(\Rightarrow8x+32⋮19\)

\(\Rightarrow8x+8.4⋮19\)

\(\Rightarrow8\left(x+4\right)⋮19\)

Vì 8 không chia hết cho 19

Để \(8\left(x+4\right)⋮19\)

\(\Rightarrow x+4⋮19\)

\(\Rightarrow x+4=19k\)\(\left(k\in N\right)\)

\(\Rightarrow x=19k-4\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 4 giờ trước (15:50)
Báo cáo sai phạm

x-(-13)+x+16=3x-4

x+13+x+16=3x-4

13+15+4=3x-x-x

28-4=2x

24=x

vậy x=24

Đọc tiếp...
チューズデイ CTV 4 giờ trước (16:17)
Báo cáo sai phạm

x - 13 + x + 16 = 3x - 4

2x + 3 = 3x - 4 

2x - 3x = -4 - 3

-x = -7

=> x = 7

Đọc tiếp...
Vũ Thị Tuyết 4 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm
X-13+x+16=3x-4 =>x-13+x+16-3x+4=0 =>-x+7=0 =>-x=-7 =>x=7
Đọc tiếp...
Nghiem Tuan Minh 5 giờ trước (15:33)
Báo cáo sai phạm

\(\)Ta có 3n-2=3n-3+1=3(n-1)+1

Vì 3(n-1) chia hết cho (n-1)

Để [3(n-1)+1] chia hết cho (n-1)

\(\Leftrightarrow\)1 chia hết cho (n-1)

\(\Leftrightarrow\)(n-1)\(\in\) Ư(1)

Ư(1)={1;-1}

+n-1=1\(\Rightarrow\)n=2

+n-1=-1\(\Rightarrow\)n=0

Vậy n\(\in\){2;0} thì 3n-2 chia hết cho (n-1)

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 5 giờ trước (15:18)
Báo cáo sai phạm

6n+3 \(⋮\)2n+5

=> 3(2n+5)  - 12 \(⋮\)2n+5

=> 12 \(⋮\)2n+5

=> \(2n+5\inƯ\left(12\right)=\left\{-12;-6;-4;-3;-2;-1;1;2;3;4;6;12\right\}\)

=> 2n \(\in\left\{-17;-11;-9;-8;-7;-6;-4;-3;-2;-1;1;7\right\}\)

~ Tự lm nốt

Đọc tiếp...
nghiêm thùy linh 5 giờ trước (15:16)
Báo cáo sai phạm

6n+3 = 6n+15-12 = 3(2n+5) - 12

vì 2n+5 chia hết cho 2n+5 với mọi n

-----> 3(2n+5) chia hết cho 2n+5 với mọi n

để 3(2n+5) -12 chia hết cho 2n+5 thì 12 phải chia hết cho 2n+5 -----> 2n+5 thuộc ước của 12 

giải ra ta tìm đc n

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Hường 5 giờ trước (15:12)
Báo cáo sai phạm

ai trả lời được câu hỏi này mình cho 1 link

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: