Giúp tôi giải toán và làm văn


hoang viet nhat 16 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\left(36-16\right).\left(-5\right)+6.\left(-14-6\right)\)

\(20.\left(-5\right)+6.\left(-14-6\right)\)

\(20.\left(-5\right)+6.\left(-20\right)\)

\(\left(-20\right).5+6.\left(-20\right)\)

\(\left(-20\right).\left(5+6\right)\)

\(\left(-20\right).11\)

\(-220\)

 Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 25 phút trước
Báo cáo sai phạm

Lời giải :

\(\left(36-16\right)\cdot\left(-5\right)+6\cdot\left(-14-6\right)\)

\(=20\cdot\left(-5\right)+6\cdot\left(-20\right)\)

\(=-20\cdot\left(5+6\right)\)

\(=-20\cdot11\)

\(=-220\)

Đọc tiếp...
🎉 Party Poppe 27 phút trước
Báo cáo sai phạm

a. \(\hept{\begin{cases}x⋮12\\x⋮25\\x⋮30\end{cases}}\)=> x \(\in\)BC(12; 25; 30) = B(300) =  {0; 300; 600; ....}

mà 0 < x < 500 nên x = 300

b. x(x + 1) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x+1=0\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-1\end{cases}}\)

Vậy x = 0;-1

c. (x2 + 5)(x - 5) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x^2+5=0\\x-5=0\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x^2=-5\left(\text{loại}\right)\\x=5\end{cases}}\)

Vậy x = 5

d. x - \(\frac{1}{9}\)\(\frac{8}{3}\)

x = \(\frac{1}{9}\)\(\frac{8}{3}\)

x = \(\frac{25}{9}\)

e. \(\frac{-x}{4}=\frac{9}{-x}\)

<=> (-x)(-x) = 4.9

<=> x2 = 36

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=6\\x=-6\end{cases}}\)

Vậy x = \(\pm\)6

f. (x - 3)(2y + 4) = 7

Tìm x mà y ở đâu ra z bn?

Đọc tiếp...
tên chi kệ mình 46 phút trước
Báo cáo sai phạm

BCNN(25,42,60)=2100

BCNN(120,140,160)=3360

Đọc tiếp...
ice ❅❅❅❅❅❅ dark 47 phút trước
Báo cáo sai phạm

Ta có : 25 = 5^2

           42 = 2.3.7

           60 = 2^2.3.5

BCNN( 25;42;60 ) = 2^2.3.5^2.7 = 2100 

Ta có : 120 = 2^3.3.5

           140 = 2^2.5.7 

           160 = 2^5.5

BCNN ( 120;140;160 ) = 2^5.3.5.7 = 3360 

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Bảo Nhi 42 phút trước
Báo cáo sai phạm

Mk bt lm nhưng ngại ghi

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 1 giờ trước (15:06)
Báo cáo sai phạm

a) 5.22 + (x + 3) = 52

5.4 + (x + 3) = 25

5.4 + x + 3 = 25

20 + x + 3 = 25

x + 23 = 25

x = 25 - 23

b) 23 + (x - 32) = 53 - 43

8 + (x - 9) = 125 - 64

8 + x - 9 = 61

x - 1 = 61

x = 61 + 1

x = 62

c) 4(x - 5) - 23 = 24.3

4(x - 5) - 8 = 16.3

4(x - 5) - 8 = 48

4(x - 5) = 48 + 8

4(x - 5) = 56

x - 5 = 56 : 4

x - 5 = 14

x = 14 + 5

x = 19

Đọc tiếp...
nuyễn lê giahuy 1 giờ trước (15:01)
Báo cáo sai phạm

giải giúp mính với nha

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 45 phút trước
Báo cáo sai phạm

Lời giải :

Câu 2:

Ta có 972 chia hết cho 9

=> 200* chia hết cho 9

=> 2+0+0+* chia hết cho 9

Hay 2 + * chia hết cho 9

=> * = 7

Vậy ta có biểu thức cần tìm là 972 + 2007 chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 46 phút trước
Báo cáo sai phạm

Lời giải :

Câu 1 :

Ta có 3036 chia hết cho 3

=> 52*2* chia hết cho 3

=> 5+2+*+2+* chia hết cho 3

Hay 9 + * + * chia hết cho 3

Mà 9 chia hết cho 3 => * + * chia hết cho 3

....

Đề cho hơi cụt nhỉ ?

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 1 giờ trước (15:03)
Báo cáo sai phạm

mình còn thiếu \(\frac{7}{15}\) ( tổng số quãng đường )

                           \(\frac{1}{5}\) tổng số quãng đường

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 1 giờ trước (15:01)
Báo cáo sai phạm

                          Phân số chỉ số phần quãng đường ngày thứ hai đội đó sửa được là :

                                \(70\%.\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{7}{15}\)

                          Phân số chỉ số phần quãng đường ngày thứ ba đội đó sử được là :

                                   \(1-\left(\frac{1}{3}+\frac{7}{15}\right)=\frac{1}{5}\)

                          Đoạn đường đó dài số mét là :

                               \(32:\frac{1}{5}=160\left(m\right)\)

                              Đáp số : 160 m đường 

                        Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
❤๖²⁴ʱ๖ۣۜǥà ❄ς๏йッ❤ 14 phút trước
Báo cáo sai phạm

Mặt phẳng nghiêng dài 6 m cao 1.8 m cho ta lợi về lực hơn 

Vì 6 : 1.8 < 10 : 2 

=> 3.333...<5

Ta có : nếu lấy chiều dài nhân với chiều cao ra được số nào bé hơn

Thì độ nghiêng của số bé hơn sẽ nghiêng hơn so vs số lớn hơn ( Tự nghĩ ra ^^ )

Đọc tiếp...
Võ Diệu Ly 1 giờ trước (14:55)
Báo cáo sai phạm

cậu trả lời câu này hộ tớ với TvT

Một mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 2m và một mặt phẳng nghiêng khác dài 6m, cao 1,8m. Hỏi mặt phẳng nghiêng nào cho ta lợi về lực hơn? Vì sao?

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 1 giờ trước (14:48)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1 lít nước = 1 kg 

         : 10 lít nước = 10 kg =100 N 

Trọng lượng của thùng chứa nước là : 

      0,5 kg = 5 N

Lực tối thiểu cần dùng là  

100 + 5 = 105 N 

Vậy cần dùng ít nhất 105 N  để nước từ dưới giếng lên 

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Pé Shusi 2 giờ trước (14:31)
Báo cáo sai phạm

Trả lời

1.Không.Vì 5 cứ nhân lên 5 lần thì luôn có chữ số tận cùng là 5 nên không chia hết cho 2.

2.Không luôn.Vì 7 nhân lên thì lần lượt có các chữ số tận cùng sau:7;9;1;7;9;....Mà các chữ số tận cùng đều là số lẻ .

Nên tất nhiên không chia hết cho 6.

Chắc zậy,hihi !

Đọc tiếp...
🎉 Party Poppe 4 giờ trước (12:18)
Báo cáo sai phạm

(2,8x - 32) : \(\frac{2}{3}\)= 90

<=> 2,8x - 32 = 60

<=> 2,8x = 92

<=> x = \(\frac{230}{7}\)

Đọc tiếp...
Pé Shusi 4 giờ trước (11:50)
Báo cáo sai phạm

Nếu đề đúng thì xem mk thế nhá.

(2,8.32-32):2/3=(89,6-32):2/3=57,6:2/3=38,4

Chứ đâu có =90 đâu.

Vậy đúng thì mấy bạn tính xem có =90 không.

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan 3 giờ trước (12:56)
Báo cáo sai phạm

(2,8xX-32):2/3=90

14/5xX-32=90x2/3

14/5xX-32=60

14/5xX=60+32=92

X=92:14/5

X=230/7

Đọc tiếp...
GUNDAM BATTLE(team gà học tập) 6 giờ trước (9:45)
Báo cáo sai phạm

/x + 1/ là giá trị tuyệt đối hả bạn

Đọc tiếp...
Đào Nguyễn Tiến Thành 5 giờ trước (11:23)
Báo cáo sai phạm

vậy dấu này / là gái trị tuyetj đối hả?

Đọc tiếp...
nguyen tien hung 5 giờ trước (10:51)
Báo cáo sai phạm

mk cần đáp án đúng vào lúc chiều nay

Đọc tiếp...
Pé Shusi 5 giờ trước (10:43)
Báo cáo sai phạm

Nếu 7 giờ thì kim phút chỉ số 12 và kim giờ chỉ số 7 thì tại sau 2 kim lại trùng nhau được ?

Mk hơi thắc mắc điều đó có ai giải thích được không.

Theo mình nghĩ thì là 1 giờ 6 phút tức là sau 6 phút nữa vì:

Cứ 5 phút thì số 1 đến số 2 có 5 gạch được chia ra để vừa đủ 5 phút.

Nếu 6 phút thì kim phút sẽ ở dấu gạch thứ nhất bắt đầu từ số 1.

Còn kim giờ thì sẽ nhích được nửa dấu gạch bắt đầu từ số 1.

Vì cứ 12 phút thì kim giờ mới nhích được 1 dấu.

Vậy 2 kim đó đã gần nhất trùng nhau !

Mặc dù không trùng 1 chỗ nhưng nó đã sát nhau.

Vẫn đỡ hơn là 7 h ạ !

Đọc tiếp...
Mai Nguyễn Ngọc Minh 6 giờ trước (10:35)
Báo cáo sai phạm

hiệu số kim đồng hồ là:

12:2=6(giờ)

vậy lúc đó sẽ là:

6+1=7(giờ)

Đáp số :7 giờ

học tốt

Đọc tiếp...
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 6 giờ trước (10:11)
Báo cáo sai phạm

             Bài giải: 

Hiệu số kim đồng hồ là:

\(12:2=6\)( giờ )

Vậy thời điểm đó là:

\(6+1=7\)( giờ )

Đáp số: \(7\)giờ

Chắc vậy =))

Đọc tiếp...
Pé Shusi 6 giờ trước (9:42)
Báo cáo sai phạm

a)-20 < x < 21

=>x thuộc {-19;-18;-17;-16;-15;-14;-13;-12;...;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20}

Tổng của tất cả các số nguyên x trên là:

  [(-19+20)+(-18+19)+(-17+18)+...+(-1+2)+0]

=1+1+1+1+...+1+0

=1.[(20-(-19):1+1)]

=1.40

=0

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 6 giờ trước (10:00)
Báo cáo sai phạm

đáp số 

0

hok tốt

Đọc tiếp...
okazaki * nightcore - ngày này năm trước * 6 giờ trước (9:58)
Báo cáo sai phạm

đáp số 

hok tốt

Đọc tiếp...
Pé Shusi 6 giờ trước (9:52)
Báo cáo sai phạm

a)6(x+23)+40=100

   6(x+8)        =100-40

    6(x+8)       =60

=>x+8            =60:6

=>x+8             =10

                 =>x=10-8

                 =>x=2

b)22(x+32)-5=55

    4(x+9)      =55+5

    4(x+9)      =60

=>x+9          =60:4

=>x+9          =15

           =>x   =15-9

           =>x   =6

Đọc tiếp...
okazaki * nightcore - ngày này năm trước * 6 giờ trước (9:59)
Báo cáo sai phạm

a ) 

= 2

b) 

=6

hok tốt

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 6 giờ trước (10:00)
Báo cáo sai phạm

a ) 2

b ) 6

hok tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: