Giúp tôi giải toán


Sorano Yuuki 4 giờ trước (23:04)

dzậy thì bn phải tìm cách khác chứ bn cứ đăng lug tug như dzậy thì mọi người sẽ ko thik bn đấy

Trần Đăng Hiệu 5 giờ trước (22:52)

\(\frac{:C}{:>}\)

TRỊNH THỊ THANH HUYỀN 5 giờ trước (22:31)

đừng hỏi những câu hỏi ko liên qan tới toán nhé bạn

môn toán chứ có pải vật lý đâu mà hỏi loạn xạ v

muốn học tổng hợp thì vô học 24h ế bn à

TRỊNH ANH TUẤN 5 giờ trước (22:12)

độ dài : đo = thước kẻ, thước dây , thước xích ................

lực : đo = lực kế, .............

thể tích : đo = bình chia độ ,bình tràn

khối lượng : đo = cân 

Nguyễn Việt Hoàng 5 giờ trước (22:05)

Đây là toán mà sao toàn hỏi vật lí vậy

Đinh Anh Thư 5 giờ trước (21:58)

Trọng lượng. Trong khoa học và kỹ thuật, trọng lượng của một vật thường được xem là lực mà lực hấp dẫn tác động lên vật thể đó. Nó được ký hiệu bằng chữ W nghiêngTrọng lượng. 

phuc 5 giờ trước (21:59)

trọng lượng là lưc hút của trái đất lên vật 

Nguyễn Việt Hoàng 6 giờ trước (21:44)

A chia 3 dư 2

Ai thấy mình đúng TK nha !

THANKS !

SKT_NTT CTV 6 giờ trước (21:43)

Ta thấy A có 2015 số hạng. Nhóm 2 số thành 1 cặp và ta nhận được 1007 cặp, dư 1  số

A = 2 + ( 22 + 23 ) + ... + ( 22014 + 22015 )

A = 2 + 22 . ( 1 + 2 ) + ... + 22014 . ( 1 + 2 )

A = 2 + 22 . 3 + ... + 22014 . 3

A = 2 + 3 . ( 22 + ... + 22014 )

Ta thấy 3 . ( 22 + ... + 22014 ) \(⋮\)3 và dư số hạng 2

Vậy A chia 3 dư 2

Nguyễn Việt Hoàng 6 giờ trước (21:26)

con gái đó

zinba vs conan 6 giờ trước (21:25)

ko đc đăng câu hỏi ko liên quan đến toán

FOREVER__ALONE 6 giờ trước (21:25)

bn là con trai hay con gái z trare lời đi mik kb rùi

Mai xuân 6 giờ trước (21:25)

a) Ta có: \(2x\left(x-\frac{1}{7}\right)=0\)

Suy ra : 2x = 0                   hay : \(x-\frac{1}{7}=0\)

             x = 0                            \(x=\frac{1}{7}\)

Vậy x = 0 hoặc\(x=\frac{1}{7}\)

b) Ta có : \(\left(x-3\right)\cdot\left(x+\frac{2}{3}\right)=0\)

Suy ra : x - 3 = 0                        hay : \(x+\frac{2}{3}=0\)

             x = 3                                     \(x=-\frac{2}{3}\)

Vậy x = 3 hoặc x = \(-\frac{2}{3}\)

Bang Tam 5 giờ trước (22:40)

+) \(2x\left(x-\frac{1}{7}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=0\\x-\frac{1}{7}=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\frac{1}{7}\end{cases}}\)

+) \(\left(x-3\right)\left(x+\frac{2}{3}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=0\\x+\frac{2}{3}=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-\frac{2}{3}\end{cases}}\)

Cô nàng cá tính 6 giờ trước (21:28)

\(2.\left(x-\frac{1}{7}\right)=0\)

\(x-\frac{1}{7}=0:2\)

\(x-\frac{1}{7}=0\)

\(x=0+\frac{1}{7}\)

\(x=\frac{1}{7}\)

Vậy \(x=\frac{1}{7}\)

Lại Thanh Tùng M 6 giờ trước (21:18)
Minh cung song ngu
chu thị quỳnh hoa 6 giờ trước (21:15)

mik cung Thiên Bình

kikiki 6 giờ trước (21:14)

không đăng những câu hỏi không liên quan đến toán

nguyển văn hải 6 giờ trước (21:12)

ta có 100-(1+1/2+1/3+.....+1/100)

=(1+1+1......1)(99 số 1)-(1+1/2+1/3+......+1/100)

=(1-1)+(1-1/2)+(1-1/3)+.......+(1-1/100)

=1/2+2/3+3/4+.....+99/100

SKT_NTT CTV 6 giờ trước (21:10)

Ta có :

\(100-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=100-\left[1+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(1-\frac{2}{3}\right)+...+\left(1-\frac{99}{100}\right)\right]\)

\(=100-\left[\left(1+1+1+...+1\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+...+\frac{99}{100}\right)\right]\)

\(=100-\left[100-\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+...+\frac{99}{100}\right)\right]\)

\(=100-100+\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+...+\frac{99}{100}\right)\)

\(=\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+...+\frac{99}{100}\)

Nguyemminhanh 6 giờ trước (21:18)

Ta có:

100-(1+1/2+1/3+...+1/100)

=(1-1)+(1-1/2)+(1-1/3)+...+(1-1/100)

=1/2+2/3+...+99/100

tth 7 giờ trước (20:50)

Các bạn giải nhanh nha! 

Ngày mai lúc 8h 30 (hoặc sớm hơn) mình sẽ chấm và đưa ra đáp án.

duc tuan nguyen 6 giờ trước (21:52)

giả sử \(\sqrt{n}\)+\(\sqrt{n+4}\) là số nguyên dương

khi đó (\(\sqrt{n}\)+\(\sqrt{n+4}\))2 cũng là số nguyên dương

->n+2.\(\sqrt{n\left(n+4\right)}\)+n+4 là số nguyên dương

->2n+4+2\(\sqrt{n\left(n+4\right)}\) là số nguyên dương

 tổng trên là số nguyên dương <=>\(\sqrt{n\left(n+4\right)}\)là số nguyên<=>n(n+4) là bình phương của 1 số

Ta thấy với mọi n nguyên dương thì nếu

n=1 thì không thỏa mãn

n=2 thì không thỏa mãn

do đó với mọi n>2 thì tất cả các số là bình phương 1 số đều có dạng (n+2)2 =n2+4n+4

mà để là bình phương 1 số thì n(n+4) phải thêm 4 đơn vị với mọi số n (n>2)

do đó n(n+4) không thể là 1 số chính phương

do đó điều giả sử là không đúng

vậy KL

Tiểu Ma Bạc Hà 6 giờ trước (21:12)

Đặt A = \(\sqrt{n}+\sqrt{n+4}\)

=> \(A^2=n+n+4+2\sqrt{n\left(n+4\right)}\) = \(2n+4+2\sqrt{n\left(n+4\right)}\)

Vì n nguyên dương nên 2n + 4 nguyên dương

Mặt khác n(n+4) >0 , không là số chính phương nên \(\sqrt{n\left(n+4\right)}\) , không phải số nguyên dương 

=> \(2\left(\sqrt{n\left(n+4\right)}\right)\) không phải số nguyên dương

=> A2 không phải số nguyên dương => A không phải số nguyên dương ( đpcm)

============================

SKT_NTT CTV 7 giờ trước (20:48)

Bình góp số tiền = 25% hay \(\frac{1}{4}\)số tiền 3 bạn còn lại 

\(\Rightarrow\)Bình góp số tiền = \(\frac{1}{5}\)số tiền cả 4 bạn

Minh góp số tiền = \(\frac{100}{3}\%\)hay \(\frac{1}{3}\)số tiền 3 bạn còn lại

\(\Rightarrow\)Minh góp số tiền = \(\frac{1}{4}\)số tiền cả 4 bạn

Hải góp số tiền = 50% hay \(\frac{1}{2}\)số tiền 3 bạn còn lại

\(\Rightarrow\)Hải góp số tiền = \(\frac{1}{3}\)số tiền cả 4 bạn

Ba bạn Bình,Minh và Hải góp được số tiền bằng :

\(\frac{1}{5}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{47}{60}\)( tiền bóng )

An góp được số tiền bằng :

\(1-\frac{47}{60}=\frac{13}{60}\)( tiền bóng )

Trái bóng có số tiền là :

\(26000:\frac{13}{60}=120000\)( đồng )

Đáp số : 120000 đồng

hồ huy hoàng 7 giờ trước (20:22)

ko được đăng những câu hỏi ko liên quan tới toán

Trần Khởi My 7 giờ trước (20:19)

mình nè

tth 7 giờ trước (20:16)

Mấy bạn toàn giải sai câu b hết! Giải không rõ ràng nên toán Tuổi Thơ không thể tiến hành phát thưởng được.

Toán Tuổi thơ xin thông báo đáp án đúng:

Đáp án:

a) Vì A chia hết cho cả 2 và 5 nên A chia hết cho 10. Do đó y = 0.

  Vì A chia hết cho 3 nên 6 + 2 + x + 1 + y = 9 + x là số chia hết cho 3.

Do đó x\(⋮\) 3

Vậy x \(\in\){0 ; 3 ; 6 ; 9}

b) Vì A chia 2 dư 1 nên y là lẻ.

Vì A chia hết cho 45 nên A chia hết cho 9 và 5.

  Suy ra y = 5 và 6 + 2 + x + 1 + y = 14 + x là số chia hết cho 9.

Do đó (x + 5) \(⋮\)  9

Vậy x = 4

Trịnh Thành Công CTV 7 giờ trước (20:16)

A=62x1y

a)Ta có:Để A chia hết cho 2 và 5 thì số đó tận cùng là số 0

        \(\Rightarrow A=62x10\)

                Để A chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của A chia hết cho 3 thì A chia hết cho 3

      \(\Rightarrow\)\(\left(6+2+x+1+0\right)⋮3\)

       \(\Rightarrow\left(9+x\right)⋮3\)

                 \(\Leftrightarrow x=0;3;6;9\)

Vậy y=0 thì x = 0;3;6;9

b)Khó

Forever_Alone 7 giờ trước (20:18)

a ) Để A chia hết cho 2 và 5 thì y chỉ có thể là 0 . Suy ra y = 0 

Thay y = 0 ta có số A = 62x10 .

Để  A = 62x10 chia hết cho 3 thì 6 + 2 + x + 1+ 0 chia hết cho 3 hay 9 + x chia hết cho 3 mà x là chữ số nên \(9\le x+9\le18\)

Từ đó suy ra \(x\in\left\{0;3;6;9\right\}\)

Ta có các cặp chữ số ( x;y ) thỏa mãn là : \(\left(0;0\right),\left(3;0\right),\left(6;0\right),\left(9;0\right)\)

Vậy ............

b) Để A chia hết cho 45 thì A chia hết cho cả 5 và 9 ( vì ƯCLN(5,9) = 1) 

Để A chia hết cho 5 thì \(y\in\left\{0;5\right\}\)mà A  chia 2 dư 1 nên y là số lẻ nên y = 5

Thay y = 5 vào A ta có số A = 62x15 

Để A chia hết cho 9 thì 6 +2 + x +1 +5 chia hết cho 9 hay 14 +x chia hết cho 9 mà x là chữ số nên \(14\le x+14< 23\)

suy ra x = 4 

Ta có cặp số ( x;y ) thỏa mãn A chia hết cho 45 và chia 2 dư 1 là \(\left(4;5\right)\)

Vậy.................

Trịnh Thành Công CTV 7 giờ trước (20:08)

\(A=\frac{4}{3}.\frac{4}{7}+\frac{4}{7}.\frac{4}{11}+\frac{4}{11}.\frac{4}{15}+...+\frac{4}{95}.\frac{4}{99}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{99}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{3}-\frac{1}{99}\)

\(\Leftrightarrow\frac{32}{99}\)

ST CTV 7 giờ trước (20:12)

Trịnh Thành Công làm sai rồi kìa

\(A=\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{7}+\frac{4}{7}\cdot\frac{4}{11}+...+\frac{4}{95}\cdot\frac{4}{99}\)

\(=\frac{4.4}{3.7}+\frac{4.4}{7.11}+...+\frac{4.4}{95.99}\)

\(=4\left(\frac{4}{3.7}+\frac{4}{7.11}+...+\frac{4}{95.99}\right)\)

\(=4\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{99}\right)\)

\(=4\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{99}\right)=4\cdot\frac{32}{99}=\frac{128}{99}\)

Kim Ngưu Ngốk 7 giờ trước (20:21)

ừa , SAI THẬt

SKT_NTT CTV 8 giờ trước (19:00)

1 thế kỷ = 100 năm

1 năm dân số nước ta tăng lên số người là :

85 : 100 x 1,5 = 1275000 ( người )

sau 1 thế kỷ, dân số nước ta tăng lên số người là :

1275000 x 100 = 127500000 ( người )

dân số nước ta sau một thế kỷ là :

85000000 + 127500000 = 212500000 ( người )

Đáp số : ...

nguyễn thị minh châu 7 giờ trước (20:00)

=212500000

SKT_NTT CTV 9 giờ trước (18:56)

a) \(5\frac{8}{17}:x+\frac{-1}{17}:x+3\frac{1}{17}:17\frac{1}{3}=\frac{4}{17}\)

\(\frac{93}{17}:x+\frac{-1}{17}:x+\frac{52}{17}:\frac{52}{3}=\frac{4}{17}\)

\(\left(\frac{93}{17}+\frac{-1}{17}\right):x+\frac{52}{17}.\frac{3}{52}=\frac{4}{17}\)

\(\frac{92}{17}:x+\frac{3}{17}=\frac{4}{17}\)

\(\frac{92}{17}:x=\frac{4}{17}-\frac{3}{17}\)

\(\frac{92}{17}:x=\frac{1}{17}\)

\(x=\frac{92}{17}:\frac{1}{17}\)

\(x=92\)

b) \(\frac{1}{1.4}+\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.10}+...+\frac{1}{x.\left(x+3\right)}=\frac{6}{19}\)

\(\frac{1}{3}.\left(1-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}\right)+\frac{1}{3}.\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{10}\right)+...+\frac{1}{3}.\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+3}\right)=\frac{6}{19}\)

\(\frac{1}{3}.\left(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+3}\right)=\frac{6}{19}\)

\(\frac{1}{3}.\left(1-\frac{1}{x+3}\right)=\frac{6}{19}\)

\(1-\frac{1}{x+3}=\frac{6}{19}:\frac{1}{3}\)

\(1-\frac{1}{x+3}=\frac{18}{19}\)

\(\frac{1}{x+3}=1-\frac{18}{19}\)

\(\frac{1}{x+3}=\frac{1}{19}\)

\(\Rightarrow x+3=19\)

\(\Rightarrow x=19-3\)

\(\Rightarrow x=16\)

Bí Mật 11 giờ trước (16:38)

abcdeg = abc000 + deg = 1000 x abc + deg = 1001 x ab... Vì 7 chia hết cho 7 nên 7 x 143 x abc cũng chia hết cho 7 và abc - deg cũng chia hết cho 7 nên tổng này chia hết cho 7. Vậy abcdeg chia hết cho 7.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: