Giúp tôi giải toán và làm văn


Ác Mộng 17 tháng 6 2015 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a và b

Ta có:

7/9 . a = 2/8 . b

=>56a=18b =>28a=9b(1)=>b>a

Mà b-a=9

=>9b-9a=9.9=81

Từ (1) =>28a-9a=81

=>19a=81

=>a=81/19

b=81/19 + 9=252/19

Vậy 2 số cần tìm là 81/19 và 252/19

 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 22 tháng 3 2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a và b
Ta có:
7/9 . a = 2/8 . b
=>56a=18b =>28a=9b(1)=>b>a
Mà b-a=9
=>9b-9a=9.9=81
Từ (1) =>28a-9a=81
=>19a=81
=>a=81/19
b=81/19 + 9=252/19
Vậy 2 số cần tìm là 81/19 và 252/19

:3

Đọc tiếp...
truong huy hoang 7 tháng 3 2018 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

a. VD: (12 + 30 + 68) \(⋮\)11 nên 123068 \(⋮\)11

Vậy: (ab + cd + eg) \(⋮\)11 thì abcdeg \(⋮\)11.

b. Đề bài sai

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
phạm nguyễn hà vi 14 tháng 4 2018 lúc 6:58
Báo cáo sai phạm

vd {12+36+68} : 11 nen 123068 : 11

vay { ab+ cd+ eg} :11 thi abcdeg :11

chuc ban hoc gioi nha

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 14 tháng 4 2018 lúc 6:29
Báo cáo sai phạm

a. VD: (12 + 30 + 68) ⋮ 11 nên 123068 ⋮ 11
Vậy: (ab + cd + eg) ⋮ 11 thì abcdeg ⋮ 11.
b. Đề bài sai
Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Kirito_kun 2 giờ trước (12:41)
Báo cáo sai phạm

=7 

mk thik truyện dị dới

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Thảo Trâm 2 giờ trước (12:34)
Báo cáo sai phạm

20,11,1,

Đọc tiếp...
☘ Tokyo Ghoul ☘ 2 giờ trước (12:32)
Báo cáo sai phạm

3 + 4 =7

mk thích đọc truyện thể loại :

1. Ngôn tình                                             10. Truyện ma

11. Trinh thám                  thiếu * 21. anime

Đọc tiếp...
-Thiên Tử_ 1 giờ trước (13:01)
Báo cáo sai phạm

111...1222...2=111...1000...0+222...2 mỗi chữ số có 100 chữ số

                    =111...1*10^100+2*111...1 (111...1 có 100 chữ số 1)

=111...1(10^100+2)

=111...1000...02(99chu số 0)

100...02(100chu so 0)=3+999...9(100 chữ số 9)=39*11...1(100 chữ số 1)

=3(1+3*11...1) 100 chữ số 1

=3(1+33...3) 100 chữ số 3

=3*333...34(99 chữ số 3)

=>111...1222...2(100 chữ số 1 và 100chu số 2)

=111...1(100 chữ số 1)*3*333...34(99 chữ số 3)

=333...3(100 chữ số 3)*333...34(99 chữ số 3) là tk 2 số tự nhiên liên tiếp

Đọc tiếp...
TF girls 1 giờ trước (12:59)
Báo cáo sai phạm

111.......11222....222\(=\)111.....1 \(.10^n+2222.....2=11111....1.10^n+2\left(1111.....1\right)\)(n chữ số 1)

\(=111......1\left(10^n+2\right)\)(n chữ số 1)

Nhận xét:\(10^n=999.....9+1\)(n chữ số 9)

\(=9999.....9+1\)

đặt a\(=111....1\Rightarrow111....11222......222=a\left(9a+1+2\right)=a\left(9a+3\right)=3a\left(3a+1\right)\)

vì 3a và 3a+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp \(\Rightarrow\)111...11222..222 là tích 2 tự nhiên liên tiếp

mình chỉ biết làm 1 cách thôi

                                         

Đọc tiếp...
Đặng Nhật Nam 23 tháng 4 2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

ko có bạn nào làm dc à

thất vọng quá

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Yến Nhi 2 giờ trước (12:34)
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi , cho mk nha !! ^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Yến Nhi 2 giờ trước (12:32)
Báo cáo sai phạm

Còn nếu là so sánh thì mk có cách đó :

Ta có :

\(A=\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\).....

\(\frac{1}{100^2}< \frac{1}{99.100}\)

Vậy  \(\Rightarrow A< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+.....+\frac{1}{99.100}\)

\(\Rightarrow A< 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+....+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow A< 1-\frac{1}{100}\Rightarrow A< \frac{99}{100}\)

Mà ta thấy , \(\frac{99}{100}< 1\)

Vậy kết luận , A < 1

Đọc tiếp...
Nhật Hằng 2 giờ trước (12:24)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{100^2}< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{99.100}< 1\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}< 1\)

\(=1-\frac{1}{100}< 1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{100^2}< 1\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 22 tháng 3 2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(M=\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{8^2}+...+\frac{1}{\left(2n\right)^2}\)

\(=\frac{1}{2^2.2^2}+\frac{1}{2^2.3^2}+\frac{1}{2^2.4^2}+...+\frac{1}{2^2.n^2}\)

\(=\frac{1}{2^2}.\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{n^2}\)

\(=\frac{1}{2^2}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

\(=\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

Coi \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\)

\(=\frac{1}{2.2}+\frac{1}{3.3}+\frac{1}{4.4}+...+\frac{1}{n.n}\)

Vì: \(\frac{1}{2.2}<\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3.3}<\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{4.4}<\frac{1}{3.4}\)

\(...\)

\(\frac{1}{n.n}<\frac{1}{\left(n-1\right).n}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{\left(n-1\right).n}\)

\(\Rightarrow A<1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\)

\(\Rightarrow A<1-\frac{1}{n}\)

Mà \(1-\frac{1}{n}<1\Rightarrow A<1\)

Vì \(A<1\) nên \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}<1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)<\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow M<\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 2 giờ trước (12:37)
Báo cáo sai phạm

Tình Nghuyễn Thị

Sợ lũ lớp 6 thật

Mấy bài tập cm bất đẳng thức giờ lớp 8 học mà bó đầu bó tay vì khó

Lũ lớp 6 lại học òi thì có mà.... Thật là lớp 8 mới học bất đẳng thức mà sao lớp 6 giờ tài vậy????

Đọc tiếp...
Tình Nguyễn Thị 2 giờ trước (12:33)
Báo cáo sai phạm

phạm thị thuỳ linh

lớp 6 bây giờ học rồi

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 3 tháng 7 2015 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Dễ mà bạn:

a) Cho A=1/100-1/100.99-1/99.98-...-1/3.2-1/2.1

\(A=\frac{1}{100}-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{98.99}+\frac{1}{99.100}\right)\)

\(A=\frac{1}{100}-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{98}-\frac{1}{99}+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)\)

\(A=\frac{1}{100}-\left(1-\frac{1}{100}\right)=\frac{1}{100}-\frac{99}{100}=-\frac{98}{100}=-\frac{49}{50}\)

b) \(-15,5.20,8+3,5.9,2-15,5.9,2+3,5.20,8=-15,5.\left(20,8+9,2\right)+3,5\left(9,2+20,8\right)\)

\(=-15,5.30+3,5.30=30\left(3,5-15,5\right)=30.\left(-12\right)=-360\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 3 tháng 7 2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

e) và g) đều là dãy số viết theo qui luật

Đọc tiếp...
An Vlogs Channel The Summer Holiday 2 giờ trước (12:23)
Báo cáo sai phạm

bài này dễ mà , nhưng Thạch giải rồi nên mik thôi vậy

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 22 tháng 7 2016 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

Ta có: C = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ..... + 98.99

=> 3C = 3.(1.2 + 2.3 + 3.4 + ..... + 98.99)

=> 3C = 1.2.(3 - 0) + 2.3.(4 - 1) + .... + 98.99.(100 - 97)

=> 3C = 1.2.3 - 1.2.3 + 2.3.4 - 2.3.4 + ..... + 98.99.100

=> 3C = 98.99.100

=> C = $C=\frac{98.99.100}{3}=485100$

Đọc tiếp...
Iron man 8 tháng 6 2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Ô tô đi với vận tốc 50km/giờ vì :

         100 : 2 = 50

                   đs : 50

Đọc tiếp...
Lâm Thị Huyền Vi 20 tháng 4 2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

H​=1.1+2.2+3.3+4.4+...+97.97+98.98

H=1.(2-1)+2.(3-1)+3.(4-1)+4.(5-1)+...+97.(98-1)+98.(99-1)

H=1.2-1 + 2.3-2 + 3.4-3 + 4.5-4 + ... + 97.98-97 + 98.99-98

H=1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + ... + 97.98 + 98.99 -1 -2 -3 -4 -... -97 - 98

H=(1.2+2.3+3.4+4.5+...+97.98+98.99) - (1+2+3+4+...+97+98)​

H=1/3.3.(1.2+2.3+3.4+4.5+...+97.98+98.99)​ - [(98+1).(98-1+1)] / 2

H=1/3.(1.2.3+2.3.3+3.4.3+4.5.3+...+97.98.3+98.99.3) - [99.98]/2

H=1/3.(1.2.3 + 2.3.(4-1) + 3.4.(5-2) + 4.5.(6-3) +... + 97.98.(99-96) + 98.99.(100-97) - [99.49]

H=1/3.(1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+4.5.6-3.4.5+...+97.98.99+96.97.98+98.99.100-97.98.99) - 4851

H=1/3(98.99.100) - 4851

H=(98.33.100)-4851

H=323400-4851

H==318549

Đọc tiếp...
Thái Viết Nam 19 tháng 10 2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

B' O M A N M

a) Vì O thuộc tia đối của tia AB nên khoảng cách từ O đến A ngắn hơn khoảng cách từ O đến B

=> OA<OB

b) M nằm giữa O và N vì:

M là trung điểm của OA, N là trung điểm của OB mà OA<OB

nên M nằm giữa O và N

c) Theo hình và đề thì A nằm giữa M và N

nên MN= MA + AN

nên độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào O

Đọc tiếp...
LE NGUYEN HA GIANG 19 tháng 1 2017 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

sai bét lun. tui đồng ý với nguyễn bảo linh

Đọc tiếp...
không cần biết 3 tháng 2 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

sai bét

Đọc tiếp...
nguyen thi thu 30 tháng 11 2014 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

VÌ BCNN(a;b). UCLN(a;b) =a.b nen a.b =300.15 =4500

có a=6.c,b=6.d và UCLN(c;d)=1

suy ra 6.c.6.d =4500

           36.c.d =4500

           c.d =125

mà UCLN(c;d) =1 nen c=1;d=125

                                a=6;b=750 và ngược lại a=750;b=6

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 24 tháng 11 2018 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Do ƯCLN(a; b) = 15 => a = 15 x m; b = 15 x n (m; n) = 1

=> BCNN(a; b) = 15 x m x n = 300

=> m x n = 300 : 15 = 20

Giả sử a > b => m > n do (m; n) = 1 => m = 20; n = 1 hoặc m = 5; n = 4

+) Với m = 20 và n = 1 thì a = 15 x 20 = 300; b = 15 x 1 = 15

+) Với m = 5 và n = 4 thì a = 15 x 5 = 75; b = 15 x 4 = 60

Vậy các cặp giá trị (m; n) thỏa mãn đề bài là: (300; 15); (75; 60); (15; 300); (60; 75).

Đọc tiếp...
Hà Thùy Dương 13 tháng 4 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Ta có: BCNN(a,b)*ƯCLN(a,b)=a*b

=>a*b=300*15=4500

Giả sử a<b. Vì ƯCLN(a,b)=15

=>a=15*m                   b=15*n

Và ƯCLN(m,n)=1

=>15*m*15*n=4500

225*m*n=4500

m*n=20

Ta có:

mnab
12012240
454860

Vậy a=1 hoặc 4; b=240 hoặc 60

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 5 giờ trước (9:43)
Báo cáo sai phạm

Bạn ghép hai câu trả lời vào nhé, mình bấm nhầm nút gửi.

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 5 giờ trước (9:43)
Báo cáo sai phạm

 \(\ge1+\frac{m}{b+m}+\frac{b}{b+m}=1+\frac{m+b}{b+m}=1+1=2\)

Vậy a/b + b/a lớn hơn hoặc bằng 2 (điều phải chứng minh)

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 5 giờ trước (9:38)
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số nghịch đảo nhau là a/b và b/a (a,b > 0)

Theo đề bài ta cần chứng minh a/b +b/a lớn hơn hoặc bằng 2

Không mất tính tổng quát, giả sử a lớn hơn hoặc bằng b, suy ra a = b + m (m lớn hơn hoặc bằng 0)

Ta có: a/b + b/a = (b+m)/b + b/(b+m) = 1 + m/b + b/(b+m)

\(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{b+m}{b}+\frac{b}{b+m}=1+\frac{m}{b}+\frac{b}{b+m}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên 5 giờ trước (9:42)
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+\frac{1}{1.3}\right|+\left|x+\frac{1}{3.5}\right|+...+\left|x+\frac{1}{97.99}\right|=50x\)

Vì \(\left|x+\frac{1}{1.3}\right|\ge0\forall x\)

     \(\left|x+\frac{1}{3.5}\right|\ge0\forall x\)

        ................

       \(\left|x+\frac{1}{97.99}\right|\ge0\forall x\)

(VT: Vế trái; VP: Vế phải)

\(\Rightarrow VT\ge0\Rightarrow VP=50x\ge0\)mà \(50>0\)

\(\Rightarrow x>0\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{1.3}>0\forall x\)

        ..............

      \(x+\frac{1}{97.99}>0\forall x\)(1)

(1) \(\Leftrightarrow x+\frac{1}{1.3}+x+\frac{1}{3.5}+...+x+\frac{1}{97.99}=50x\)

\(\Leftrightarrow49x+\left(\frac{1}{1.3}+...+\frac{1}{97.99}\right)=50x\)

\(\Leftrightarrow50x-49x=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+...+\frac{2}{97.99}\right)\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{99}\right)\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{99}\right)\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\cdot\frac{98}{99}=\frac{49}{99}\)

Vậy....

P/s: Làm bừa :) Ko chắc đúng nhé

Đọc tiếp...
Y Na 5 giờ trước (9:33)
Báo cáo sai phạm

Xinloi, t ghi thiếu đề

\(\left|x+\frac{1}{1.3}\right|+\left|x+\frac{1}{3.5}\right|+...+\left|x+\frac{1}{97.99}\right|=50x\)

Đọc tiếp...
Amsterdam_Học24h 3 giờ trước (10:52)
Báo cáo sai phạm

minh chuan bi thi ne ngay mai thu 4

Đọc tiếp...
tran khanh vy 24 tháng 12 2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

mink có 10 đề liền

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Ngọc 24 tháng 10 2017 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

mink có

Đọc tiếp...
Phạm Lê Nam Bình 2 giờ trước (12:09)
Báo cáo sai phạm

mình có vài bài đấy !!! đây :

Bài toán 1.  Tính các tổng sau.

a) 1 + 2+ 3+ 4 +....+ n      b) 2+4+6+8+...+2.n

c) 1+3+5+7+...+(2.n +1)  d) 1+4+7+10+..+2005

e) 2+5+8+...+2006         f) 1+5+9+..+2001

Bài toán 2.  Tính nhanh tổng sau.  A = 1 +2 +4 +8 +16 +....8192

Bài toán 3 Tìm x \(\in\)N biết.

a) ( x - 1 )3 = 125  ;                  b) 2x+2 - 2x = 96;

 c) (2x +1)3 = 343 ;                  d) 720 : [ 41 - (2x - 5)] = 23.5.

e) 16x <1284    

Bài toán 4 Tính các tổng sau bằng cách hợp lý.

A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+2100

B = 1 + 3 + +32 +32 +...+ 32009

C = 1 + 5 + 52 + 53 +...+ 51998

D = 4 + 42 + 43 +...+ 4n

Bài toán 5 Tính các tổng sau bằng cách hợp lý.

A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+2100

B = 1 + 3 + +32 +32 +...+ 32009

C = 1 + 5 + 52 + 53 +...+ 51998

D = 4 + 42 + 43 +...+ 4n

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: