Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Anh Quân 1 phút trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

2^300 và 4^150

Có : 2^300 = 2^2.150 = (2^2)^150 = 4^150

=> 2^300 = 4^150

2^300 và 3^200

Có : 2^300 = 2^100.3 = (2^3)^100 = 8^100

3^2 = 3^2.100 = (3^2)^100 = 9^100

Vì 8^100 < 9^100 => 2^300 < 3^200

k mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Oanh 14 phút trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

Ta có

40=2^3.5

52=2^2.13

=>BCNN(40,52)=2^3.5.13=520

k mk nhé

Đọc tiếp...
Lê Thị Huế 9 phút trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

ta có

40=2^3.5

52=2^2.13

suy ra bcnn40,52=2^3.5.13=520

Đọc tiếp...
nhok bướng bỉnh 12 phút trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

\(40=2^3×5\)

\(52=2^2×13\)

BCNN(40,52) = 2^3 × 5 × 13 = 520.

Vậy BCNN(40 , 52 ) = 520

^^

Đọc tiếp...
hoang va hieu 7 phút trước (21:38)
Báo cáo sai phạm

 Gọi số học sinh lớp 6a là a 

vì a chia làm 2 hàng thì dư 1 ban => a  sẽ có tận cùng là số lẻ

=> a sẽ có tận cùng là 5

=> a thuộc tập { 5 , 15 , 25 , 35 , 45 , 55 ,........}

vì 25 < a < 50 mà a xếp làm 4 hàng dư 3 => a =45

vậy số học sinh lớp 6a là : 45

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 17 phút trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

Chia hết cho 8 thì nhóm 2 số thành 1 cặp ví dụ 7^10+7^11 = 7^10.(1+7) = 7^10 . 8 ; chia hết cho 56 thì cũng nhóm 2 sô thành 1 cặp ví dụ 7^10+7^11=7^9.(7+7^2) = 7^9.56 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đa Tiến 6 phút trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

tớ ko hiểu

Đọc tiếp...
Toi La Ai 16 phút trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

giúp mình sửa cái này dùm,mình đang thi thấy vừa nhấn số 9,sau đó nhấn 11 nó ghi sai (không có số 10)nó là bài 3 vòng 3

Đọc tiếp...
Nhóc_Siêu Phàm 19 phút trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

The value of XLV in the decimal number system is 45

Đọc tiếp...
ngọc tan 20 phút trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

mình nghũ là 10500

Đọc tiếp...
chiến 6b 24 phút trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

1 con gà

Đọc tiếp...
love karry wang 10 phút trước (21:35)
Báo cáo sai phạm

Một con gà... Rồi sao nữa? 

Đọc tiếp...
500 anh em lớp 5a1 18 phút trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

1 con ga

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Oanh 8 phút trước (21:37)
Báo cáo sai phạm

B(3)={0;3;6;9;12}

B(-3)={-3;-6;-9;-12;-15}

k nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 8 phút trước (21:37)
Báo cáo sai phạm

BC hay là bội riêng từng số vậy bạn ơi ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 26 phút trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

a = ...3^1999-...3^1997 = ...3^1996 . ...3^3 - ...3^1996 . 3

 = (...3^4)^499 . ....7 - (...3^4)^499 . 3

 = ...1^499 . ...7 - ...1^499 . 3 = ....1 . ....7 - ...1 . 3 = ....7 - ...3 = ....4

=> a ko chia hết cho 5

Hình như đề sai rùi bạn ơi

Đọc tiếp...
Phạm Vân Khánh 17 phút trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

    Vì A là trung điểm của CD   (theo đề bài)

nên CA =AD =1/2 CD =8cm

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng tiến 26 phút trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

vì A là trung điểm của CD

\(\Rightarrow\)AC =AD = \(\frac{1}{2}\)CD =\(\frac{1}{2}\)x16=8cm

Vậy B.8cm

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 27 phút trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

\(3.\left(x-2\right)^5+19=115\)

\(3.\left(x-2\right)^5=96\)

\(\left(x-2\right)^5=32\)

\(\left(x-2\right)^5=2^5\)

\(\Rightarrow x-2=2\)

\(\Rightarrow x=4\)

vậy \(x=4\)

b) \(5.3^{x+1}-45=90\)

\(5.3^{x+1}=90+45\)

\(5.3^{x+1}=135\)

\(3^{x+1}=27\)

\(3^{x+1}=3^3\)

\(\Rightarrow x+1=3\)

\(\Rightarrow x=2\)

vậy \(x=2\)

Đọc tiếp...
The Last Legend 15 phút trước (21:30)
Báo cáo sai phạm

a,        3(x-2)5 + 19=115

                    3(x-2)5=115-19

                    3(x-2)5=96

                      (x-2)5=96:3

                      (x-2)5=32

           \(\Rightarrow\)(x-2)5=25      mà số mũ 5 > 1

           \(\Rightarrow\)x-2=2

                       x=2+2

                       x=4

                        Vậy x=4

b,    5.3x+1-45=90

            5.3x+1=90-45

            5.3x+1=45

               3x+1=45:5

               3x+1=9       mà 9=33

        \(\Rightarrow\)3x+1=33    mà cơ số 3 > 1

       \(\Rightarrow\)x+1=3

                     x=3-1

                     x=2

                      Vậy x=2.

Đọc tiếp...
lê bảo ninh 16 phút trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

quên mình chưa ghi, tính n chứ ko phải tính tổng nha

Đọc tiếp...
Võ Thái Hào 18 phút trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

để 3n+4:2n+1

thì 2n+5:2n+1

suy ra 5:2n+1

2n+1 thuộc ước của 5

ước{5}={1;5}

2n+1=1;2n=0; n=0

2n+1=5;2n=4;n=2

Vậy n=0;n=2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phụ Thắng 29 phút trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

3n+4=2n+1

=6n+8:2n+1

=(6n:2n)+(8:1)

=   3      +  8

=   13

Do vừa rồi vừa nhân 2 nên kq=13:2=6,5

Đọc tiếp...
Phạm Trần Anh Khoa 20 phút trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

E=1+3+3^2+3^3+3^4+...+3^1991

E=(1+3+3^2)+(3^3+3^4+3^5)+...+(3^1989+3^1990+3^1991)

E=13+3^3(1+3+3^2)+...+3^1989(1+3+3^2)

E=13+3^3.13+...+3^1989.13

E=13(1+3^3+...+3^1989) chia hết cho 13

còn chung minh chia hết cho 41 thì mik không biết

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 34 phút trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

Chia hết cho 13 thì nhóm 3 số thành 1 cặp 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 36 phút trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

Đặt tổng trên = A

Có : A = 1+2+2^2+...+2^15

= (1+2+2^2+2^3)+(2^4+2^5+2^6+2^7)+....+(2^12+2^13+2^14+2^15)

= 15 + 2^4.(1+2+2^2+2^3)+...+2^12.(1+2+2^2+2^3)

= 15+2^4.15+...+2^12.15

= 15.(1+2^4+...+2^12) chia hết cho 15

=> ĐPCM

k mk nha

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thái Hòa 33 phút trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

bạn cứ học phần này :

1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

2. Ước chung và bội chung.

3. Ước chung lớn nhất.

4. Bội chung nhỏ nhất. 

 Và làm những dạng đề như thế này:

Mình chỉ nhớ mỗi bài này thôi: Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh.

Đọc tiếp...
Hoang Thi Thu Hang 39 phút trước (21:06)
Báo cáo sai phạm

tui lam roi, ko kho dau, de het say

Đọc tiếp...
Võ Thái Bin 40 phút trước (21:05)
Báo cáo sai phạm

tính n = 3n+4:2n+1

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 43 phút trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

Có . Đó là 1 số và số đối của nó

Ví dụ : a = 1 và b = -1 thì 1 chia hết cho -1 và -1 cũng chia hết cho 1

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh Khiêm 35 phút trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

đó là 1 

Vd : a = 1 và b = -1 thì 1 chia hết cho -1 và -1 cũng chia hết cho

Vậy câu trả lời là 1

tk nhé ( chúc bn học tốt )

Đọc tiếp...
Hoang Thi Thu Hang 36 phút trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

ban nguyen minh quan lam dung roi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: