Giúp tôi giải toán


0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 11/06/2017 lúc 09:18

12 = 2\(^2\).  3 

16 = 2\(^4\)

18 = 2 . 3\(^2\) 

ƯCLN ( 12; 16 ; 18 ) = 2 

20 = 2\(^2\). 5 

28 = 2\(^2\) . 7 

BCNN ( 20 ; 28) = 2\(^2\). 5 . 7 = 140 

^^ Học tốt! 

nghia 11/06/2017 lúc 09:20

a,   có : 12 = 22 x 3

             16 = 24

             18 = 2 x 32

=>  ƯCLN(12;16;18) = 2

b,   có  20 = 22 x 5

            28 = 22 x 7

=>  BCNN(20;28) = 22 x 5 x 7= 140

pham thi hong diep 11/06/2017 lúc 09:20

12=22.3

16=24

18=2.32

=>ƯCLN(12;16;18)=2.3=6

20=22.5

28=22.7

=>BCNN(20;28)=22.5.7=140

Ai thấy đúng k mk nha

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 11/06/2017 lúc 09:08

 Trần Phương Anh 

23 + 3x = 5\(^6\)  : 5\(^3\)

23 + 3x = 5\(^{6-3}\)

23 + 3x = 5\(^3\)

         3x = 125  - 23

         3x = 102

          x  = 102: 3

         x  = 34

^^ Học tốt!  

Truong_tien_phuong 11/06/2017 lúc 09:07

23 + 3x = 56 : 53

=> 23+3x= 53

=>3x= 53-23

=>3x=102

=>x=102:3

>x=34

vậy x=34

Đỗ Thị Thanh Lương 11/06/2017 lúc 09:12

\(23+3x=5^6\div5^3\)

\(23+3x=5^{6-3}\)

\(23+3x=5^3\)

\(23+3x=125\)

           \(3x=125-23\)

           \(3x=102\)

             \(x=102\div3\)

            \(x=34\)

Nguyễn Thị Nguyệt Hà 11/06/2017 lúc 09:07

1+2+3+...+ X = 36

                  X = 36 - (1+2+3)

                  X = 36 - 6

                  X = 30

1+2+3+...+ X = 45

                 X = 45 - (1+2+3)

                 X = 45 - 6

                 X = 39

Đào Trọng Luân 11/06/2017 lúc 09:06

1 + 2 +3 + ... + x = \(\frac{x-1+1}{2}\left[x+1\right]=\frac{x}{2}\left[x+1\right]=36\)

=> x = 8

1+2+3+...+x = 45 =\(\frac{x-1+1}{2}\left[x+1\right]=\frac{x}{2}\left[x+1\right]=45\)

=> x = 9

Dũng Lê Trí 11/06/2017 lúc 09:05

1 + 2 + 3 + ... + x = 45

x (x+1)/2 = 45

x(x+1)=45 x 2 

x(x+1)=90

x(x+1) = 9 x 10

x = 9

1 + 2 + 3 + ... + x = 36

Tương tự :

x(x+1)= 36 x 2 

x(x+1) = 72

x(x+1) = 8 x 9 

x = 8

Dũng Lê Trí 11/06/2017 lúc 09:02

\(\frac{\left(6x-39\right)}{3}=201\)

\(6x-39=201\cdot3\)

\(6x-39=603\)

\(6x=603+39=642\)

\(x=642:6\)

\(x=107\)

nguyễn thành đạt 11/06/2017 lúc 09:14

X = 107

NGƯỜI DẤU MẶT 11/06/2017 lúc 09:06

Câu trả lời là:

(6x-39):3=201

(6x-39)=201.3

(6x-39)=603

6x=603+39

6x=642

x=642:6

x=107

Hoàng Văn Dũng 11/06/2017 lúc 09:12

C={55;57;59;61;63}

NGƯỜI DẤU MẶT 11/06/2017 lúc 09:11

B={1;2;3;4;5;6;7;8}

A={0;1;2;3;4;5;6;7;8}

C={55;57;59;61;63}

Hoàng Văn Dũng 11/06/2017 lúc 09:08

B={1;2;3;4;5;6;7;8}

A={0;1;2;3;4;5;6;7;8}

C={1;3;5;7;9;...;63}

iam deadpool 11/06/2017 lúc 08:47

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

Songoku Sky Fc11 11/06/2017 lúc 08:48

"Giúp tôi giải toán" trên Online Math đã trở thành một diễn đàn hết sức sôi động cho các bạn học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh từ mọi miền đất nước. Ở đây các bạn có thể chia sẻ các bài toán khó, lời giải hay và giúp nhau cùng tiến bộ. Để diễn đàn này ngày càng hữu ích, các bạn lưu ý các thông tin sau đây:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Online Math hiện có 2 loại giải thưởng cho các bạn có điểm hỏi đáp cao: Giải thưởng chiếc áo in hình logo của Online Math cho 3 - 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tháng và giải thưởng 1 tháng VIP cho 3 - 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tuần. 

Duong Minh Hieu 11/06/2017 lúc 09:00

còn lại tự tính nha
 

Duong Minh Hieu 11/06/2017 lúc 09:00

\(=\frac{1}{120}-\left(\frac{1}{30.33}+\frac{1}{33.36}+...+\frac{1}{117.120}\right)\)

\(=\frac{1}{120}-\left[\frac{1}{3}.\left(\frac{3}{30.33}+\frac{3}{33.36}+...+\frac{3}{117.120}\right)\right]\)

\(=\frac{1}{120}-\left[\frac{1}{3}.\left(\frac{1}{30}-\frac{1}{33}+\frac{1}{33}-\frac{1}{36}+...+\frac{1}{117}-\frac{1}{120}\right)\right]\)


 

Cậu Bé Ngu Ngơ 11/06/2017 lúc 08:43

cho mình hỏi dấu nhân có phải ko

Hoàng Văn Dũng 11/06/2017 lúc 08:42

11x11=121

22x22=484

33x33=1089

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 11/06/2017 lúc 08:43

11 x 11 = 121

22 x 22 = 484 

33 x 33 = 1089 

^^ Học tốt! 

hà thùy linh 11/06/2017 lúc 09:12

kb với mình ko?

11x11=121

22x22=484

33x33=1089

Phùng Quang Thịnh 11/06/2017 lúc 08:49

\(\frac{1}{x}+\frac{y}{2}=\frac{5}{8}\)
=) \(\frac{1}{x}=\frac{5}{8}-\frac{y}{2}=\frac{5}{8}-\frac{4y}{8}\)
=) \(\frac{1}{x}=\frac{5-4y}{8}\)
=) \(x.\left(5-4y\right)=8\)
=) \(x,5-4y\inƯ\left(8\right)=\left\{1,-1,2,-2,4,-4,8,-8\right\}\)
Nhưng ta có \(5-4y\)là số lẻ 
=) \(x\)là số chẵn ( Vì \(x.\left(5-4y\right)=8\))
Vậy ta có bảng tìm \(x,y\):
 

\(x\)\(-8\)\(8\)(chọn)
\(5-4y\)\(-1\)\(1\)
\(4y\)\(6\)\(4\)
\(y\)\(\frac{3}{2}\)(loại vì \(y\in Z\)\(1\)(chọn)

Vậy cặp \(\left(x;y\right)\)thỏa mãn là : \(\left(8,1\right)\)

hà thùy linh 11/06/2017 lúc 09:17

x= 8, y=1

thử lại:1/8+1/2=5/8

 chúc bạn thành công trong cuộc sống

Hoàng Văn Dũng 11/06/2017 lúc 08:57

\(\frac{1}{x}+\frac{y}{2}=\frac{5}{8}\)

\(\frac{1}{x}=\frac{5}{8}-\frac{y}{2}\)

\(\frac{1}{x}=\frac{5-4y}{8}\)

=>x(5-4y)=8

=>x thuộc Ư(8)

5-4y thuộc Ư(8)

mà Ư(8)={1;-1;2;-2;4;-4;8;-8}

4y thuộc {4;6;3;7;1;9;-3;13}

y thuộc {1;6/4;3/4;7/4;1/4;9/4;-3/4;13/4}

x thuôc {1;-1;2;-2;4;-4;8;-8}

Vậy (x,y)={(1,1)}

Songoku Sky Fc11 11/06/2017 lúc 08:40

"Giúp tôi giải toán" trên Online Math đã trở thành một diễn đàn hết sức sôi động cho các bạn học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh từ mọi miền đất nước. Ở đây các bạn có thể chia sẻ các bài toán khó, lời giải hay và giúp nhau cùng tiến bộ. Để diễn đàn này ngày càng hữu ích, các bạn lưu ý các thông tin sau đây:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Online Math hiện có 2 loại giải thưởng cho các bạn có điểm hỏi đáp cao: Giải thưởng chiếc áo in hình logo của Online Math cho 3 - 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tháng và giải thưởng 1 tháng VIP cho 3 - 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tuần. 

iam deadpool 11/06/2017 lúc 08:35

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

nguyen kieu trang 11/06/2017 lúc 08:49

 ban ko nen gui mấy câu hỏi linh tinh lên đây. Online Math để học tập chứ ko phải bậy bạ các cậu muốn nói gì thì nói đâu nhé 

nghia 11/06/2017 lúc 08:28

15 x 18 = 3 x 5 x 2 x 32

             = 5 x 2 x 33

             = 10 x 27

             = 270

nguyen manh hung 11/06/2017 lúc 08:32

15x18=270 k mình nha please

Hoàng Văn Dũng 11/06/2017 lúc 08:27

15x18=270

Nguyễn Thị Anh Thư 11/06/2017 lúc 08:28

{15;24;33;42;51;60}. Chúc bn làm bài đúng,học tốt nha^_^

nguyen manh hung 11/06/2017 lúc 08:33

{24;33;42;51;60} k minh nha

nghia 11/06/2017 lúc 08:31

Gọi tập hợp số tự nhiên có 2 chữ số mà tổng các chữ số = 6 là A

\(\Rightarrow A=\left\{15;24;33;42;51;60\right\}\)

Thầy Vũ Xuân Cường 11/06/2017 lúc 08:19

Cách 1:

E={14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21}

Cách 2:

E={ a thuộc N, 13<a<=21}

nghia 11/06/2017 lúc 08:25

Cách 1:

\(E=\left\{14;15;16;17;18;19;20;21\right\}\)

Cách 2:

\(E=\left\{x\in N\left|13< x\le21\right|\right\}\)

Nguyễn Thị Anh Thư 11/06/2017 lúc 08:22

C1: E={14;15;16;17;18;19;20;21}

C2:E={x€N|13<x<=21}

Dấu € tượng trưng dấu " thuộc" nhé bn,mik lười đánh văn bản ,học tôt^^

Thầy Vũ Xuân Cường 11/06/2017 lúc 08:23

Em nhóm số đầu và số cuối:

(1 + 199) + (2 + 198) + (3 + 197) + ....

= 200 + 200 + 200 +

Em có biết cách tính xem có bao nhiêu số hạng bằng 200 không em?

Trần Đức Vũ 11/06/2017 lúc 08:40

Xét hàng đơn vị các chữ số : 1;2;3;4;5;6;7;8;9 xuất hiện 1 lần                                                                                                             Xét hàng chục các chữ số : 1;2;3;4;5;6;7;8;9 xuất hiện 20 lần                                                                                                             Xét hàng trăm chữ số : 1 xuất hiện 100 lần                                                                                                                                         Tổng các chữ số của dãy là :                                                                                                                                                              (1+2+3+4+5+6+7+8+9)*1+(1+2+3+4+5+6+7+8+9)*20+1*100=1045             Đ/S:1045

chu huong giang 11/06/2017 lúc 08:27

thầy ơi bài này cô giao em giao tinh tong cac chu so la 1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+0+....+199

iam deadpool 11/06/2017 lúc 08:13

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: