Giúp tôi giải toán và làm văn


✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 50 phút trước
Báo cáo sai phạm

Câu a) là chia hết cho 14 nha viết nhầm 

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 52 phút trước
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : 87 - 218  = ( 23)- 217+ 1

=> 8- 218 = 23 x 7 - 217 x  21

=> 87 - 218 = 221 - 217 x 2

=> 87 - 218 = 217 + 4 - 217 x 2

=> 87 - 218 = 217 x 24 - 217 x 2

=> 87 - 218 = 217 x ( 24 - 2 )

=> 87 - 218 = 217 x ( 16 - 2 )

=> 87 - 218 = 217 x 14

=> 87 - 218 chia hết cho 4 ( vì phân tích có thừa số 14 )

b) Ta có : 106 - 57 = ( 2 x 5 )6 - 56 + 1

=> 106 - 57 = 26 x 56 - 56 x 51

=> 10- 57 = 56 x ( 2- 51 )

=> 106 - 57 = 56 x ( 64 - 5 )

=> 106 - 57 = 5x 59

=> 106 - 57 chia hết cho 59 ( vì phân tích ra có thừa số 59 )

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 1 giờ trước (22:18)
Báo cáo sai phạm

Theo tớ câu b) sai cậu à

b) 106 - 57 chia hết cho 59

Đấy là theo tớ sai thì thôi nha

Chúc cậu hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 1 giờ trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

Tìm số nguyên tố p.

+) p = 2 

=> p + 10 = 2 + 10 = 12 là hợp số

=> p = 2 loại

+) p = 3

=> p + 10 = 3 + 10 = 13 là số nguyên tố

và p + 20 = 3 + 20 = 23 là số nguyên tố.

=> p = 3 thỏa mãn.

+) p = 3k ( k > 1 ) là hợp số nên loại.

+) p = 3k + 1 

=> p + 20 = 3k +1 +20 = 3k +21 = 3 (k +7) là hợp số.

+) p = 3k +2 

=> p + 10 = 3k + 2 + 10 = 3k + 12 = 3 ( k +4 ) là hợp số.

Vậy p =3 .

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 2 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

Xét p = 2  \(\Rightarrow\) p + 10 = 12 ( không là số nguyên tố )

Xét p = 3  \(\Rightarrow\) p + 10 = 13 ( là số nguyên tố ) , p + 20 = 23 ( là số nguyên tố )

Chọn p = 3

Xét p > 3 mà p là số nguyên tố  \(\Rightarrow\) Ta có : p = 3k + 1 hoặc p = 3k + 2

+ Nếu p = 3k + 1  \(\Rightarrow\) p + 20 = 3k + 21 = 3 . ( k + 7 ) chia hết cho 3

Mà p > 3  \(\Rightarrow\) p + 20 không là số nguyên tố.

+ Nếu p = 3k + 2  \(\Rightarrow\) p + 10 = 3k + 12 = 3 . ( k + 4 ) chia hết cho 3

Mà p > 3  \(\Rightarrow\) p + 10 không là số nguyên tố. 

Vậy p = 3

Chúc bn hok tốt ~

Đọc tiếp...
Online Vietnamese 2 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

Nếu p=2 thì p+10=12(loại)

Nếu p=3 thì p+10=13

                    p+20=23           (chọn)

Nếu p>3 thì p có dạng 3k+1 hoặc 3k+2

Nếu p=3k+1 thì p+10=3k+1+20=3k+21(loại)

Nếu p=3k+2 thì p+10=3k+2+10=3k+12(loại)

Vậy p=3

Hok tốt

k mk nha

Đọc tiếp...
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA) 2 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

a) Do D nằm giữa A và B; BD < AB (4 < 6)

 => AD + BD = AB => AD = 6 - 4 = 2 (cm)

b) Do C thuộc tia DB => D, B, C thẳng hàng.

    Mà CD > BD (6 > 4) => B nằm giữa D và C

    => BD + BC = CD => BC = 6 - 4 = 2 (cm)

  => AB = BC (=2 cm)

Đọc tiếp...
༺ Ϯịςɦ ฑɦã _ вϮş ༻ 2 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

13 < x < 25         

\(\in\){ 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 }

123 < hoặc bằng x < 130

x  \(\in\){ 124 ; 126 ; 128 ; 130 }

256< x < hoặc bằng 264       

\(\in\)  { 258 ; 260 ; 262 ; 264 }

32 < hoặc = x < hoặc = 41

\(\in\){ 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 }        < K có số 41 vì số 41 k chia hết cho 2 >

Đọc tiếp...
songoten 2 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

a 14->24

b 123->129

c 257->264

d 32->41

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 2 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

a) (x+5)(y-2)=13

Ta có: 13=1.13=-1.(-13)

Ta có bảng:

x+51-1 
y-213-13 
x-4-6 
y15-11 

Vậy các cặp(x;y) thỏa mãn là: (-4;15);(-6;-11)

Hok "tuốt" nha^^

Đọc tiếp...
Cậů Cȟǚ Fäçeböøk 2 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

a ) 117600 = 48  x 49 x 50

b ) 132600 = 50 x 51 x 52

Học tốt

Đọc tiếp...
「-Lady- 」 2 giờ trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

#Trl :

a) 117600 = 48 x 49 x 50

b) 132600 = 50 x 51 x 52

Đọc tiếp...
༺ Ϯịςɦ ฑɦã _ вϮş ༻ 2 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Dương Nguyệt Linh eii ! Cái đó là tính tổng chứ  pk

Đọc tiếp...
Nguyễn Dương Tùng Duy 2 giờ trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

dưới 8đ và trên 6đ

Đọc tiếp...
nameless 2 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

Dưới 8, nhưng bài kiểm tra 15p không quan trọng, chứ ý tới hệ số 2 và 3 là được.

Đọc tiếp...
༺ Ϯịςɦ ฑɦã _ вϮş ༻ 2 giờ trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

Dưới 9 điểm và trên 6 điểm nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 2 giờ trước (21:19)
Báo cáo sai phạm
Dương Nhã Tịnh 2 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{x+7}{x+1}=\frac{x+1+6}{x+1}=1+\frac{6}{x+1}\)

Để \(x+7⋮x+1\Rightarrow x+1\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6\right\}\)

Ta có bảng sau:

x+11236-1-2-3-6
x0125-2-3-4-7

Vây...

học tốt 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 2 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

giúp mình với

Đọc tiếp...
Fudo CTV 2 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

                                                             Bài giải

Ta có: \(\left(x+5\right)\left(y-6\right)=13\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x+5\right)\text{ , }\left(y-6\right)\inƯ\left(13\right)\)

Ta có bảng :

x + 5 - 1 1 - 13 13
y - 6 - 13 13 - 1 1
x - 6 - 4 - 18 - 8
y - 719 5 7

Vậy \(\left(x\text{ , }y\right)=\left(-6\text{ };\text{ }7\right),\left(-4\text{ ; }19\right),\left(-18\text{ ; }5\right),\left(-8\text{ ; }7\right)\)

Các câu khác bạn làm tương tự như vậy !

Đọc tiếp...
Phạm Thị Lan Anh 2 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

Tìm các cặp số nguyên x,y biết

đề là vậy á xin lỗi vì quên ghi đề

Đọc tiếp...
ta duc khanh toan 3 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

vâng chi đưa ra câu hỏi ko ý ngh

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 2 giờ trước (21:37)
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị là: \(\overline{abb}\)( a khác 0, a,b,c là số tự nhiên có 1 chữ số)

\(\overline{abb}=a.100+b.10+b=a.100+b.11=98a+2a+7b+4b\)

\(=\left(98a+7b\right)+\left(2a+4b\right)=7\left(14a+7\right)+2\left(a+2b\right)\)

Theo bài ra : \(\overline{abb}\) chia hết cho 7 mà \(7\left(14a+7\right)⋮7\)

=> \(2\left(a+2b\right)⋮7\)=> \(a+2b⋮7\)=> a + b + b chia hết cho 7

Vậy tổng các chữ số \(\overline{abb}\) chia hết cho 7.

Đọc tiếp...
Hoàng Hoàng Long⁀ᶦᵈᵒᶫ⁀2k8 2 giờ trước (21:38)
Báo cáo sai phạm

Em cảm ơn chị nhiều !

Đọc tiếp...
•ℭɦĭ ηɠốƙ⁀ᶦᵈᵒᶫ 3 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

80 - ( 4 . 5^2 - 3 . 2^3 )

= 80 - ( 4 . 25 - 3 . 8 )

= 80 - ( 100 - 24 )

= 80 - 76

= 4

Học tốt

Đọc tiếp...
Online Vietnamese 3 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

=4

Nhớ k mk nhé

hok tốt

Đọc tiếp...
ta duc khanh toan 2 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

= 80 - (4 . 25 - 3. 8)

= 80 - ( 100 - 24 )

= 80 -76

= 4

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 3 giờ trước (21:06)
Báo cáo sai phạm

Ta có:416=25.13

416 có:(5+1) (1+1)=12(ước)

Ta có:3969=34.72

3969 có:(4+1) (2+1)=15(ước)

Ta có:19008=26.33.11

19008 có:(6+1) (3+1) (1+1)=56(ước)

Đọc tiếp...
•ℭɦĭ ηɠốƙ⁀ᶦᵈᵒᶫ 3 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

5 . 4^2 - 18 : 3^2

= 5 . 16 - 18 : 9

= 80 - 2

= 78

Học tốt :)

Đọc tiếp...
lung thị thu hiền 2 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

5.4^2-18:3^2

=5.16-18:9

=80-2

=78

Đọc tiếp...
Kinnen 3 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

78 nha

Cách làm nè 

5 . 42 - 18 : 32

= 5 . 16 - 18 : 9

= 80 - 2 f cậu

= 78

P/S : Chúc cậu học tốt nhá với lại tớ có trả lời cái câu hỏi mà cậu đăng trước câu này ấy sai nhé . Xin lỗi vì câu đó làm sai nha .

Đọc tiếp...
༺ Ϯịςɦ ฑɦã _ вϮş ༻ 3 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

b) { 370 - [ 40 - 2 . 3 + ( 54 : 5)  ] } + 63

 370 - [ 40 - 2 . 9  + 25 ] + 216

= 370 - [ 40 - 18 + 25 ] + 216

=  370 - 47 + 216

= 539

Mình sửa câu b nha . Xin lỗi 

Đọc tiếp...
༺ Ϯịςɦ ฑɦã _ вϮş ༻ 3 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

a) [ 131 - 3 . ( 4: 42 ) + 25 . 7 ] : ( 92 : 27 )  

 =  ( 131 - 3 . 4 + 25 . 7 ) : (  81 : 27 )

= ( 131 - 12 + 175 ) : 3

= ( 119 + 175 ) : 3

= 294 : 3

= 98

b) { 370 - [ 40 - 2 . 3 + ( 54 : 5)  ] } + 63

= [ 370 - ( 40 -  2 . 6 + 5 ) ] + 216

=  [370 - ( 40 - 12 + 5 )] + 216

= 370 -  33 + 216

= 337 + 216

= 553

=

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Bình 3 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

Mong các bạn ủng hộ cho kênh youtube của mình nha !!

Tên youtube:P Music

Link:https://www.youtube.com/channel/UCs0JKZKs4zoDYqqtAmtiBBA?view_as=subscriber

Nhóm của mình gồm có:
Hậu Trần YTVN

Vanh_GoG_VN

M.Ichibi

P Music(là mình)

Mong các bạn ủng hộ nha !!

Đọc tiếp...
nameless 3 giờ trước (21:06)
Báo cáo sai phạm

a) Lười chép lại đề
= [131 - 3.(64 : 16) + 175] : (81 : 27)
= [131 - 3.4 + 175] : 3
= [131 - 12 + 175] : 3
= [119 +175] : 3
= 294 : 3
= 98
b) Lười chép lại đề
= {370 - [40 - 2.9 + (625:25)]} + 216
= {370 - [40 - 18 + 25]} + 216
= {370 - [22 + 25]} + 216
= {370 - 47} + 216
= 323 + 216
= 539

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: