Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Miu Tổng Hôm qua lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

ê bạn bài cho a/b>b/d mà tự nhiên lòi c ở đâu ra mà chứng minh v?

sửa lại: với a/b>c/d cmr a.d>c.b

bài làm: với a/b=c/d ( b d khác 0) 

               suy ra a.d=c.b( nhân chéo)

                suy ra nếu a/b>c/d thì a.d>c.b

Đọc tiếp...
Phạm Minh Thành 21 tháng 6 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

nick tên gì

Đọc tiếp...
Lại THANH TÙNG 21 tháng 6 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm
Em có nhưng máy hơi lác
Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Minh 22 tháng 6 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{7}\)\(x\)+\(\frac{5}{14}\)\(-\)\(\frac{1}{4}\)\(1,2\)

\(\frac{5}{7}\)\(x\)\(+\)\(\frac{3}{28}\)=\(1,2\)

\(\frac{5}{7}\)\(x\)=\(\frac{153}{140}\)

         \(x\) =\(\frac{153}{100}\)=  \(1,53\)

good luck

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Bình 20 tháng 6 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

x=1,53 nhé 

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Lê Minh Tâm 24 tháng 6 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

5/7 (x + 1/2) - 1/4 = 1,2

5/7 (x + 1/2) - 1/4 = 6/5

5/7 (x + 1/2) = 6/5 +1/4

5/7 (x + 1/2) = 29/20

      (x + 1/2) = 29/20 : 5/7

       x + 1/2  = 203/100

                x  = 203/100 - 1/2

                x  = 153/100

Đọc tiếp...
Toàn Xe Độ 26 tháng 6 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

a) Ngày thứ nhất bán được số khoai tây là:

                  42 .1/6 = 7 (kg)

     Số khoai còn lại là :

            42 - 7 = 35 (kg)

     Ngày thứ hai bán được số khoai tây là:

            35 . 3/7 = 15 (kg)

b) Tỉ số % của số khoai tây bán được ngày đầu so với ngày thứ 2 là:

           7/15 . 100 = 46,6%

Vậy a) ngày thứ 1 bán được 7 kg khoai tây

            ngày thứ 2 bán được 15 kg khoai tây

        b) tỉ số % của số khoai tây bán được ngày đầu so với ngày thứ 2 là 46,6%

Đọc tiếp...
Phạm Như Ý 25 tháng 6 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi:con điên có 40898 cái bàn chải .hỏi nó đã đánh được bao nhiêu cái bàn chải?

Đọc tiếp...
Nhi Nguyễn Yến 21 tháng 6 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

a) Số khoai ngày thứ nhất bán được là:

42 x \(\frac{1}{6}\)= 7 (kg)

Số khoai ngày thứ hai bán được là:

( 42 - 7 ) x\(\frac{3}{7}\)= 15 (kg)

Sau hai ngày bán, số khoai còn lại là:

42 - ( 7 + 15 ) = 20 (kg)

b) Tỉ số phần trăm giữa ngày thứ nhất và ngày thứ hai là:

7 x 15 : 100 = 1,05%

Đáp số : a) 20 kg

b) 1,05% ( không chắc)

Đọc tiếp...
Phùng Tuấn Minh 30 tháng 6 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

Mhài mhước
Trúma Hnề
Nhưng khiếu hài hước được đấy bạn 😉

Đọc tiếp...
Lê Vinh Huy 30 tháng 6 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

đùa tui đấy à ?

Đọc tiếp...
Lê Minh Tâm 24 tháng 6 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

bạn hài hước thật

Đọc tiếp...
Tuyết Lạc Ninh 20 tháng 6 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: xOz=xOy+yOz

         Và x'Oy=x'Oz+yOz

 Mà xOy>x'Oz

⇒xOz>x'Oy

b) Ta có: xOy+yOz+x'Oz=180° 

      ⇒yOz=180°-xOy-x'Oz

    hay:yOz=180°-40°-30°=110° 

c) Ta có: yOz+zOt=110°+(30°+40°)=180° 

Mà yOz và zOt là 2 góc kề nhau

⇒Oy và Ot là 2 tia đối nhau.

Đọc tiếp...
Khánh Nguyễn 19 tháng 6 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

=  -2/5 + -5/9 + 2/5

= -43/45  + 2/5

= -5/9

Đọc tiếp...
nguyên thảo 2 tháng 7 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

- 2/5 + ( -5/9 ) + 2/5 = (-2/5+2/5)+-5/9=0+-5/9=-5/9

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc 1 tháng 7 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm
(-2/5 + 2/5)+(-5/9)=0+(-5/9)=-5/9
Đọc tiếp...
Khánh Nguyễn Hôm qua lúc 17:59
Báo cáo sai phạm
꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ Hôm qua lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm ,dây AB đi qua O có độ dài là 

A 3cm

B.12 cm 

C 6cm 

D 9cm

Đọc tiếp...
nguyên thảo 2 tháng 7 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

 B = 12 CM

Đọc tiếp...
nguyên thảo 2 tháng 7 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

n + 3 +2 / n +2

= n + 2 / n+ 2 +3/+2 = 1+3/n+2

để n+5/n+2 là số nguyên thì (1+3/n+2) thuộc Z

<=> 3/n+2 thuộc Z => 3 chia hết cho n+2

<=> n+2 thuộc Ư(3)

LẬP BẢNG

N+2 =: -3 ; -1 ; 1 ; 3 

N=:-5; -3;-1;1

VẬY N THUỘC { -5;-3;-1;1}

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Yến 19 tháng 6 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

lớp 6 nhé minh anh , từ chỗ n-2 là mình viết sai phải là n+ 2

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Minh Anh 19 tháng 6 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm
Lớp mấy vậy ạ
Đọc tiếp...
Vũ Tuyết Dung 25 tháng 6 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm
Anh Nam giải chuẩn không cần chỉnh luôn
Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 18 tháng 6 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe trước là \(0,7\times3,14=2,198\left(m\right)\)

Chu vi bánh xe sau là: \(0,9\times3,14=2,826\left(m\right)\)

Nếu bánh trước quay 135 vòng thì bánh sau quay được số vòng là: 

\(2,198\times135\div2,826=105\)(vòng)

Đáp số 105 vòng 

Đọc tiếp...
Trang nè 22 tháng 6 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Bài 1 

a. Ta có ; góc BOC = góc AOC - góc AOB

\(\Rightarrow\)       góc BOC = 125độ - 65độ

\(\Rightarrow\)      góc BOC = 60độ

b.Vì OM là tia phân giác góc BOC nên góc BOM = góc COM = \(\frac{60}{2}\)= 30độ

Ta lại có ;   góc AOM = góc AOC - góc COM

 \(\Rightarrow\)        góc AOM = 125độ - 30độ

\(\Rightarrow\)         góc AOM = 95độ 

c.Vì góc CON kề bù với góc COM nên ta có 

       góc CON  + góc COM = 180độ

\(\Rightarrow\)góc CON = 180độ - 30độ

\(\Rightarrow\)góc CON = 150độ

Bài 2 bạn tự vẽ hình nhé

Đọc tiếp...
6 Nguyễn Thái Bình 1 tháng 7 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

số học sinh còn laị chiếm số phần trăm là 

100% - 35% = 65 % 

số học sinh giỏi hơn số học sinh còn lại số phần trăm là 

65% - 35% = 30% 

số học sinh khối 6 là 

60 : 30% = 200 ( h/s ) 

đáp số : 200 h/s

Đọc tiếp...
trầ bích ngọc 19 tháng 6 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

số hs còn lại chiếm số phần trăm là

            100phần trăm-35 phần trăm = 75 phần trăm

số hs loại giỏi  hơn số hs còn lại số phần trăm là

           75 phần trăm-35 phần trăm = 40 phần trăm

số hs của khối 6 là

       60 : 40 phần trăm = 150 (hs)

Đọc tiếp...
Tạ Khắc Hưng 19 tháng 6 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

P=\(\frac{5}{3x7}\) +\(\frac{5}{7x11}\)+\(\frac{5}{11x15}\)+...+\(\frac{5}{\left(4n-1\right)x\left(4n+3\right)}\)

\(\frac{4}{5}\)P=\(\frac{4}{3x7}\)+\(\frac{4}{7x11}\)+\(\frac{4}{11x15}\)+...+\(\frac{4}{\left(4n-1\right)x\left(4n+3\right)}\)

\(\frac{4}{5}\)P=\(\frac{1}{3}\)-\(\frac{1}{7}\)+\(\frac{1}{7}\)-\(\frac{1}{11}\)+...+\(\frac{1}{4n-1}\)-\(\frac{1}{4n+3}\)

\(\frac{4}{5}\)P=\(\frac{1}{3}\)-\(\frac{1}{4n+3}\)

P=\(\frac{5}{12}\)-\(\frac{5}{16n+12}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 19 tháng 6 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Rút gọn bằng kiểu nào?

\(P=\frac{5}{3\cdot7}+\frac{5}{7\cdot11}+\frac{5}{11\cdot15}+...+\frac{5}{\left(4n-1\right)\left(4n+3\right)}\)

\(P=\frac{5}{4}\left(\frac{4}{3\cdot7}+\frac{4}{7\cdot11}+\frac{4}{11\cdot15}+...+\frac{4}{\left(4n-1\right)\left(4n+3\right)}\right)\)

\(P=\frac{5}{4}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{4n+3}\right)\)

\(P=\frac{5}{4}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4n+3}\right)\)

...

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc 1 tháng 7 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm
Đúng rùi bn
Đọc tiếp...
Vũ Khánh Linh 28 tháng 6 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Bạn đúng rồi. Đây là tỉ số phần trăm dạng 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Đức Kiên 23 tháng 6 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Uh

0,3 = \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{30}{100}\) = \(\)30%

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc 1 tháng 7 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm
Đề kiểu j vậy
Đọc tiếp...
Trang nè 20 tháng 6 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

đề bài thiếu đó bạn 

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Đức Kiên 23 tháng 6 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

\(4\frac{3}{4}-0,37+\frac{1}{8}-1,28-2,5+3\frac{1}{12}\)

\(\frac{19}{4}-\frac{37}{100}+\frac{1}{8}-\frac{32}{25}-\frac{5}{2}+\frac{37}{12}\)

\(\frac{4750}{1000}-\frac{370}{1000}+\frac{125}{1000}-\frac{1280}{1000}-\frac{1500}{1000}+\frac{37}{12}\)

\(\frac{4750-370+125-1280-2500}{1000}+\frac{37}{12}\)

=\(\frac{29}{40}+\frac{37}{12}=\frac{87}{120}+\frac{370}{120}=3\frac{97}{120}\)

Good luck

Đọc tiếp...
Chiên Thân 22 tháng 6 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

\(4\frac{3}{4}-0,37+\frac{1}{8}-1,28-2,5+3\frac{1}{12}\)

\(=\frac{19}{4}-\frac{37}{100}+\frac{1}{8}-\frac{32}{25}-\frac{5}{2}+\frac{37}{12}\)

\(=\frac{4750}{1000}-\frac{370}{1000}+\frac{125}{1000}-\frac{1280}{1000}-\frac{2500}{1000}+\frac{37}{12}\)

\(=\frac{4750-370+125-1280-2500}{1000}+\frac{37}{12}\)

\(=\frac{29}{40}+\frac{37}{12}=\frac{87}{120}+\frac{370}{120}=\frac{457}{120}=3\frac{97}{120}\)

--Good luck--

Đọc tiếp...
Khánh Nguyễn 19 tháng 6 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

= 19/4 - 0,37 + 1/8 -  1,28 - 2,5 + 37/12

= 19/4 - 37/100 + 1/8 - 32/25 - 5/2 + 37/12 

= 219/50 + (-231/200) - 67/12

= 129/40 - 67/12

=(-283/120)

bạn k cho mình đi làm ơn đó 

Đọc tiếp...
Quỳnh Đào 18 tháng 6 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Ta có \(E=\frac{5n-4}{2n+5}\)

\(\Rightarrow2E=\frac{10n-8}{2n+5}=\frac{5\left(2n+5\right)-33}{2n+5}=5-\frac{33}{2n+5}\)

Để E nguyên => 2E nguyên => 5-\(\frac{33}{2n+5}\)nguyên

=> \(\frac{33}{2n+5}\)nguyên

=> \(33⋮2n+5\)

\(\Rightarrow2n+5=Ư_{\left(33\right)}=\left\{-33;-1;1;33\right\}\)

Ta có bảng

2n+5-33-1133
2n-38-6-428
n-19-3-214

Vậy n={-19;-3;-2;14}

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: