Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 6


= 3n . n + 3n .1 + 11 . n + 11 . 1 

=3n2 + 3n  + 11n + 11 

= 3n + 14n2 +11

= 17n4 + 11

Đọc tiếp...

ey nhầm lớp 

sai đó 

Đọc tiếp...

53.(51+4)+53.(49+91)+53

= 53 x ( 55 + 140 + 1 ) 

= 53 x  196 = 10388

Đọc tiếp...

53 . ( 51 + 4 ) + 53 . ( 49 + 91 ) + 53

= 53 . 55 + 53 . 140 + 53 . 1

= 53 . ( 55 + 140 + 1 )

= 53 . 196

= 10388

Đọc tiếp...

53.(51+4)+53.(49+91)+53= 53.55+53.140+53=53.( 55+140)+53=53.195+53=10335+53=10388

Đọc tiếp...

25.37+25.63-150 =  25 x ( 37 + 63) - 150

=  25 x 100 - 150

= 2500 - 150 = 2450

Đọc tiếp...

25.37 + 25.63 -150 = -99 =)

Đọc tiếp...

đáp án bằng: âm 99 =)

Đọc tiếp...

12.125.24 = 3 .4 .125 .2.12

=  8 . 125 . 36

= 1000 . 36 = 36 000

Đọc tiếp...

Các số đó là: 568; 586; 658; 685; 856; 865

Ta thấy: Chữ số 5; 6; 8 đều xuất hiện ở mỗi hàng trăm; chục; đơn vị 2 lần

Vậy  568 +  586 + 658 + 685 + 856 + 865 = (5 + 6 + 8) x 100 x 2 + (5 + 6 + 8) x 10 x 2 + (5 + 6 + 8) x 1 x 2 

= 1900 + 190 + 19 = 2109

Đọc tiếp...

có tất cả các số từ 1 đến 1000 là:

( 1000 - 1 ) : 1 + 1 = 1000 ( số )

Trung bình cộng của các số đó là:

( 1+ 1000 ) : 2 = 500.5 ( vì trung bình cộng 1 dãy bằng trung bình cộng của số đầu và số cuối )

Tổng các số đó là:

1000 x 500.5 = 500500

Đáp số: 500500

Đọc tiếp...

s=19900

trust me!!!

my answer is correct 100%

Đọc tiếp...

Số số hạng của dãy trên là:

  \(\left(199-1\right)\div1+1=199\)

Tổng của dãy là:

   \(\left(199+1\right)\times199\div2=19900\)

Học tốt;-;

Đọc tiếp...

Vì  39 là số nguyên tố nên chỉ có hai ước là  1  và 39

nên có phép tính là:

(1)  39 : 1 =  39

 số chia là :  1  ; thương là : 39

(2)  39 : 39 = 1

số chia là :  39  ; thương là : 1

Đọc tiếp...

số chia là 3,thương là 13

trust me!!!

my answer is correct 100%

Đọc tiếp...

a, 27x 36 + 73 x 99 + 27 x 14 - 49 x 73    

= 27 ( 36 + 14 ) + 73 ( 99 - 49 )  = 27 x 50  +  73 x 50

= 50 ( 27 + 73)  = 50 x 100  = 5 000 

   b, 21 x (271 + 29 ) + 79 x ( 271 + 29)

=   (271 + 29 ) (  21 + 79)

=   300 x  100 =  30 000

Đọc tiếp...

Đổi 60 cm = 0,6 m 

Diện tích sân là:

20. 30 = 600 m2

Diện tích một viên đá lát hình vuông là:

0,6 . 0,6 = 0,36 m2

Diện tích phần đá lát sân là:

0, 36. 1 400 = 504 m2

Diện tích phần đất để trồng cỏ là:

600 – 504 = 96 m2

Chi phí bỏ ra để trồng cỏ là:

96. 30 000 = 2 880 000 (đồng)

Vậy chi phí bỏ ra để trồng cỏ là 2 880 000 đồng.

Đọc tiếp...

Đổi \(60cm=0,6m\) 

Diện tích sân là:

\(20\times30=600\left(m^2\right)\)

Diện tích một viên đá lát hình vuông là:

\(0,6\times0,6=0,36\left(m^2\right)\)

Diện tích phần đá lát sân là:

\(0,36\times1400=504\left(m^2\right)\)

Diện tích phần đất để trồng cỏ là:

\(600-504=96\left(m^2\right)\)

Chi phí bỏ ra để trồng cỏ là:

\(96\times30000=2880000\)(đồng)

Vậy chi phí bỏ ra để trồng cỏ là \(2880000\) đồng.

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...

ủa lm cho bn r mà, xem lại câu trước đi

Đọc tiếp...

1 . 91 . 25 - 91 . 13 - 91 . 12     =91.(25-13-12)     =91.0=0

2 . 64.16+81.84+17.1664.16+81.84+17.16

    =(64.16+17.16)+81.84=(64.16+17.16)+81.84

    =16.(64+17)+81.84=16.(64+17)+81.84

    =16.81+81.84=16.81+81.84

    =81.(16+84)=81.(16+84)

    =81.100=81.100

     =8100

~ Hok tốt nhé !~

Đọc tiếp...

Một sân bóng hình chữ nhật, có dài 50m, chiều rộng 25 m. Người ta chia sân bóng thành hai phần bằng nhau nên:

Chiều rộng một phần hình chữ nhật là :

 25 : 2  = 12,5 ( m)

Chiều dài một phần hình chữ nhật là :

50 : 2  = 25 ( m )

Chu vi một phần hình chữ nhật là :

( 12,5 + 25 ) * 2 = 75 ( m )

Diện tích một phần hình chữ nhật là :

Đọc tiếp...
Trên 25 dưới 30
Đọc tiếp...
Trên 25 dưới 30
Đọc tiếp...

25 + ( x - 15 ) = 30

          x - 15    = 30 - 25

          x           = 5 + 15

          x           = 20

91 . 25 - 91 . 13 - 91 . 12

= 91. ( 25 - 13 -12 )

= 91. 0

= 0

64 . 16 + 81 . 84 + 17 . 16

= 16. ( 64 + 17 ) + 81 . 84

= 16 . 81 + 81 . 84

= 81 . ( 84 + 16 )

= 81 . 100

= 8100

~HT~ and ~ T.i.c.k ~

Đọc tiếp...
a)=91.(25-13-12)=91×0=0
Đọc tiếp...
b)=16.(64+17)+81.84=16.81+81.84=81.(84+16)=81.100=8100 HT
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: