Giúp tôi giải toán và làm văn


Đoàn Vũ Minh Châu 2 giờ trước (22:46)
Báo cáo sai phạm

Muốn chia hết cho 5 và 2 thì có tận cùng bằng 0 ta có số *260

Mà muốn số đó chia hết cho 3 và 9 thì có tổng các sô chia hết cho 3 và 9 

tổng :2+6+0=8 và 9 chia hết cho 9 nên số đó là 9-8=1

vậy số đó là 1260

Đọc tiếp...
Anh Hải (- Truy kích 3.0) 2 giờ trước (22:38)
Báo cáo sai phạm

Ai trả lờ được cho k nha :))

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Anh 3 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm

Vậy hả Hồng Phúc? Làm phiền bạn quá, tks!

Đọc tiếp...
Hồng Phúc 3 giờ trước (22:20)
Báo cáo sai phạm

ko tinh nhanh dc

Đọc tiếp...
Triệu Vy 2 giờ trước (22:56)
Báo cáo sai phạm

a,  ( 1/2 + 1) . ( 1/3 + 1) . (1/4 + 1) ... ( 1/999 + 1)

= 3/2 . 4/3 . 5/4 . 1000/999

= 1/2 . 1/1 . 1/1 ... 1000/1

= 1000/2 

= 500

b, (1/2-1) . (1/3-1) . (1/4-1) ... (1/1000-1)

= -1/2 . (-2)/3 . (-3)/4 ... (-999)/1000

= (-1)/1 . (-1)/1 . (-1)/1 ... (-1)/1000

= (-1)/1000

c, 3/2^2 . 8/3^2 . 15/4^2 ... 99/10^2

= 1.3/2.2 * 2.4/3.3 * 3.5/4.4***9.11/10.10

=( 1.2.3...99).(3.4.5...11)/(2.3.4....10).(2.3.4...10)

= 1.11/2.10

= 11/20

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 3 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^9}\)

\(2A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^8}\)

\(2A-A=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^8}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^9}\right)\)

\(A=1-\frac{1}{2^9}\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 3 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

A= 1/2+1/2^2+1/2^3+....+1/2^9(1)

=> 2A = 1+1/2+1/2^2+...+1/2^8(2)

Lấy (2) - (1) ta có ;

=> A = 1-1/2^19

Vậy.................

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 3 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

A= 1/2+1/2^2+1/2^3+....+1/2^10(1)

=> 2A = 1+1/2+1/2^2+...+1/2^9(2)

Lấy (2) - (1) ta có ;

=> A = 1-1/2^10

Vậy.................

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 3 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

       A = 1/2 + 1/2^2 + 1/2^3 + ...+ 1/2^10 

     2A = 1 + 1/2 + 1/2^2 + ...+ 1/2^9 

2A - A = 1 - 1/2^10 

   A     = 1 - 1/2^10 

Chúc học giỏi !!! 

Đọc tiếp...
Kasumi Reiko 3 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

2A = 1+1/2+1/2^2+...+1/2^9

2A - A = 1 - 1/2^10

A = 1 - 1/1024

A = 1024/1024 - 1/1024

A = 1023/1024

Kết quả và cách làm thì đừng lo, bảo đảm đúng

Đọc tiếp...
Phương Anh Nguyễn 3 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

Đặt A= 2015^2013+1/2015^2014+7, B=2015^2014-2/2015^2015-2

2015A= 2015^2014+2015/2015^2014+7= 1 + (2008/2015^2014+7)

2015B= 2015^2015-4030/2015^2015-2= 1 - (4028/2015^2015-2)

Do 2015A>1>2015B nên A>B

Đọc tiếp...
Phương Anh Nguyễn 3 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

Làm sao như vậy được bạn? Ngay số hạng đầu tiên là 1/1 đã lớn hơn 1/2 rồi, các phân số sau đều lớn hơn 0. Bạn xem lại đề nhé. 

Đọc tiếp...
Anh Hải (- Truy kích 3.0) 3 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

B= \(5\frac{1}{2}\)\(\left(14\frac{3}{7}-3\frac{4}{7}\right):\frac{9}{13}\)

\(5\frac{1}{2}-10\frac{6}{7}:\frac{9}{13}\)

=\(5\frac{1}{2}-\frac{76}{7}\)x\(\frac{13}{9}\)

=\(5\frac{1}{2}\)\(-\)\(13\frac{31}{36}\)

=\(5\frac{13}{36}\)\(-13\frac{31}{36}\)

\(\frac{193}{36}\)\(-\)\(\frac{499}{36}\)

=\(\frac{153}{13}\)

Nhớ k nha

Đọc tiếp...
ngô thế trường 3 giờ trước (21:34)
Báo cáo sai phạm

ta có

x/2(-2)+1/3=1/x+3

bớt hai vế cho x ta có;

x+1/3=3/x+3

vậy1/3+3=x+3/x

=10/3=4/x

quy đồng 4/x ta có:10+x=12

vây. x=2

Đọc tiếp...
chu an Ninh 3 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

thời vua hùng có từ 400 năm tcn 

thời ai cập có từ 4000 năm tcn

Đọc tiếp...
Bui Huu Manh 3 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

Ai cập.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 3 giờ trước (21:38)
Báo cáo sai phạm

ai cập có trc vì ai cập có từ tk thứ 3 còn VN tận tk thứ 10 ms có cơ

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 4 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

\(b)\) Để \(A>0\) thì : 

Trường hợp 1 : 

\(\hept{\begin{cases}5x+2>0\\8x-1>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}5x>-2\\8x>1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x>\frac{-2}{5}\\x>\frac{1}{8}\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(x>\frac{1}{8}\)

Trường hợp 2 : 

\(\hept{\begin{cases}5x+2< 0\\8x-1< 0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}5x< -2\\8x< 1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x< \frac{-2}{5}\\x< \frac{1}{8}\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(x< \frac{-2}{5}\)

Vậy để \(A>0\) thì \(x>\frac{1}{8}\) hoặc \(x< \frac{-2}{5}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 3 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

\(c)\) Để \(A< 0\) thì : 

Trường hợp 1 : 

\(\hept{\begin{cases}5x+2< 0\\8x-1>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}5x< -2\\8x>1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x< \frac{-2}{5}\\x>\frac{1}{8}\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(x\in\left\{\varnothing\right\}\)

Trường hợp 2 : 

\(\hept{\begin{cases}5x+2>0\\8x-1< 0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}5x>-2\\8x< 1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x>\frac{-2}{5}\\x< \frac{1}{8}\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{-2}{5}< x< \frac{1}{8}\)

Vậy để \(A< 0\) thì \(\frac{-2}{5}< x< \frac{1}{8}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 4 giờ trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

\(a)\) Để \(A=0\) thì : 

\(5x+2=0\)

\(\Rightarrow\)\(5x=-2\)

\(\Rightarrow\)\(x=\frac{-2}{5}\)

Vậy để \(A=0\) thì \(x=\frac{-2}{5}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: