Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thu Hà 1 giờ trước (8:57)
Báo cáo sai phạm

Tổng C có số số hạng là:

( 55 - 1 ) : 2 + 1 = 28 (số hạng )

Chia 2 số làm 1 nhóm thì lập được số nhóm là:

28 : 2 = 14 (nhóm)

Ta có: C=-1+3-5+7-...-53+55

              = (-1 + 3 ) + (-5 + 7 ) + (-53 + 55 )

              = 2 + 2 + ... + 2

              = 2 . 14

              = 28

Vậy C = 28.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Potato Potato 1 giờ trước (8:47)
Báo cáo sai phạm

         Bài giải

Dãy số đó có số số hạng là:

   (55 - 1) : 2 = 27(số)

 Tổng dãy số đó là :

  (1+55) x 27 : 2 = 756(đơn vị)

     Đáp số:756 (đơn vị)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 2 giờ trước (8:38)
Báo cáo sai phạm

C=-1+3-5+7-....-53+55

Có số cặp là :[(55-1)/2+1]/2=14

Mà khoảng cách giữa 2 số liền nhau là:-1+3=2;-5+7=2;.....

=>S=14*2=28(số cặp nhân với khoảng cách giữa 2 số)

học tốt

Đọc tiếp...
Đỗ Mai Linh 12 giờ trước (22:40)
Báo cáo sai phạm

x - (20-x) = x-16

x-20+x=x-16

x-(x-20+x)=16

x-x+20-x=16

0+20-x=16

20-x=16

 x=20-16

=>x=4

Vậy x=4

Đọc tiếp...
miku 12 giờ trước (22:36)
Báo cáo sai phạm

x - ( 20 - x ) = x - 16

x - 20 + x = x- 16

x + x - x = - 16 + 20 

x = 4 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Ngọc 12 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

x - ( 20 - x ) = x - 16

x - 20 + x = x - 16

x + x - x = -16 + 20

x = 4

k cho mình nha, chúc bạn học tốt ^_^

Đọc tiếp...
Xyz CTV 12 giờ trước (22:18)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=\frac{1}{5^2}+\frac{2}{5^3}+...+\frac{n}{5^{n+1}}+...+\frac{11}{5^{12}}\)

=> \(5A=\frac{1}{5}+\frac{2}{5^2}+...+\frac{n}{5^n}+...+\frac{11}{5^{11}}\)

Lấy 5A trừ A theo vế ta có :

5A - A = \(\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{5^2}+...+\frac{n}{5^n}+...+\frac{11}{5^{11}}\right)-\left(\frac{1}{5^2}+\frac{2}{5^3}+...+\frac{n}{5^{n+1}}+...+\frac{11}{5^{12}}\right)\)

4A = \(\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5^2}+...+\frac{1}{5^{11}}\right)-\frac{11}{5^{12}}\)

Đặt B = \(\frac{1}{5}+\frac{1}{5^2}+...+\frac{1}{5^{11}}\)

=> 5B = \(1+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{5^{10}}\)

Lấy 5B trừ B ta có : 

=> 5B - B = \(\left(1+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{5^{10}}\right)-\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5^2}+...+\frac{1}{5^{11}}\right)\)

=> 4B =\(1-\frac{1}{5^{11}}\)

=> B = \(\frac{1}{4}-\frac{1}{5^{11}.4}\)

Khi đó 4A = \(\frac{1}{4}-\frac{1}{5^{11}.4}-\frac{1}{5^{12}}\)

=> A = \(\frac{1}{16}-\left(\frac{1}{5^{11}.16}+\frac{1}{5^{12}.4}\right)< \frac{1}{16}\left(\text{ĐPCM}\right)\)

Đọc tiếp...
Ice Wings CTV 13 tháng 9 2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Vì a,b khác 0 và a,b > 2 => a có dạng là 2+m và b có dạng 2+n

Theo đề bài ra ta có:

2+m+2+n=(2+m)(2+n)

=> 4+m+n=4+2m+2n+mn

=> 4+(m+n)=4+2(m+n)+mn

Vì 4=4 nhưng 2(m+n)>(m+n)

=> a+b < ab             ĐPCM

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 22 tháng 11 2017 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

Vì a,b khác 0 và a,b > 2 => a có dạng là 2+m và b có dạng 2+n

Theo đề bài ra ta có:

2+m+2+n=(2+m)(2+n)

=> 4+m+n=4+2m+2n+mn

=> 4+(m+n)=4+2(m+n)+mn

Vì 4=4 nhưng 2(m+n)>(m+n)

=> a+b < ab             ĐPCM

Đọc tiếp...
To Aru Majutsu no Index 1 tháng 9 2017 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

Vì a , b\(\ne\)0 và a , b > 2 \(\Rightarrow\) a có dạng là 2 + m , b là 2 + n.

Ta có : ( 2 + m ) + ( 2 + n )

\(\Rightarrow\) 4 + m + n = 4 + 2m + 2n + mn

\(\Rightarrow\)4 + ( m + n ) = 4 + 2 ( m + n ) + mn

Vì 4 = 4 nhưng 2 ( m + n ) > m + n

\(\Rightarrow\) a + b < ab \(\Rightarrow\) ( Đpcm )

Đọc tiếp...
Đỗ Việt Khôi 3 phút trước
Báo cáo sai phạm

A+B.A+C=A(B+C)

Đọc tiếp...
Lê Minh Khải 2 giờ trước (8:28)
Báo cáo sai phạm

CÒN ĐÚNG

HOK TỐT

K MK NHA

Đọc tiếp...
NGUYỄN HỒNG SƠN 3 giờ trước (7:03)
Báo cáo sai phạm

??????????????????????

Đọc tiếp...
Phượng Thiên Hoàng Y ( Team ~ Thiên ~ ❄️ Nguyệt ~🌙 ) 12 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

Tìm X

|x+2| =0

      x  =  0 - 2

      x =  -2

          x =  -2

             Học tốt k đúng cho mình nhé

Đọc tiếp...
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ 12 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

|x+2|=0

=>x+2=0

x=0-2

x=(-2)

Vậy x=(-2)

Đọc tiếp...
ღ☪ôทջ✼☪ɦúα︵²ᵏ⁷ (ζℰɑლ♕Giáℭ♕Qʊỷ) 2 giờ trước (7:52)
Báo cáo sai phạm

| x+2| = 0

     x   = 0 - 2

     x   = -2

  HOKTOT#

Đọc tiếp...
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ 12 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

Có c+7 là Ư(10)={1;2;5;10;-1;-2;-5;-10}

=>c thuộc{-6;-5;-2;3;-8;-9;-12;-17}

Vậy.....

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Ngọc 12 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

c + 7 thuộc Ư(10) = ( -10, -5, -2, -1, 1, 2, 5, 10 )

=> c thuộc ( -17, -12, -9, -8, -6, -5, -2, 3 )

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Huyền 12 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

Có : c+7 là ước của 10

=> c+7 thuộc Ư(10)={1;-1;2;-2;5;-5;10;-10}

... (tự làm)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜƓiȵ༄²ᵏ⁶ 2 giờ trước (8:03)
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{2x+1}{x-1}\)là số nguyên

=>\(2x+1⋮x-1\)

<=>\(2x-2+3⋮x-1\)

Mầ \(2x-2=2\left(x-1\right)⋮x-1\)

=>\(3⋮x-1\)

=>\(x-1\inƯ\left(3\right)\)

=>\(x-1\in\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

=>\(x\in\left\{-2;0;2;4\right\}\)

Vây \(x\in\left\{-2;0;2;4\right\}\)để \(\frac{2x+1}{x-1}\)là số nguyên

Đọc tiếp...
ღϮɦẩ๓ йǥųуệϮ Łyღ 12 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)\ge\left(ac+bd\right)^2\)

\(\Leftrightarrow a^2.c^2+a^2.d^2+b^2.c^2+b^2.d^2\ge\left(ac\right)^2+2acbd+\left(bd\right)^2\) 

\(\Leftrightarrow\left(ac\right)^2+\left(ad\right)^2+\left(bc\right)^2+\left(bd\right)^2\ge\left(ac\right)^2+2acbd+\left(bd\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(ad\right)^2+\left(bc\right)^2\ge2acbd\)

\(\Leftrightarrow\left(ad\right)^2-2acbd+\left(bc\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(ac-bd\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\)luôn đúng 

Dấu " = " xảy ra khi \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\) 

Đọc tiếp...
Vũ Huyền 13 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

Bổ sung bài : Tìm x

Ta có : \(B\left(12\right)=\left\{0;\pm12;\pm24;\pm48;\pm60;...\right\}\)

Mà \(20\le x\le50\)nên \(x\in\left\{24;36;48\right\}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành Đạt 27 tháng 7 2016 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

đúng 100%

làm vậy sẽ đc cô giáo khen và tặng điểm 10 tròn trịa bạn nhá

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 10 tháng 10 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

Đọc tiếp...
phan văn đức 14 tháng 3 2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

số bị : là : 84 x 16 + 83 = 1427 

Đáp số : 1427

Đọc tiếp...
Diệu Vy 9 tháng 12 2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a) <=> 15-5x-20=-12-3

<=> -5x=-12-3-15+20=-10

=>x=-10:(-5)=2

b)<=>7-x-25-7=-25

<=> -x=-25-7+25+7=0 =>x=0

c) /x+2/=0 => x+2=0 =>x=-2

d) sai đề

e)<=> /x-5/ = 7

<=> \(\orbr{\begin{cases}x-5=7\\x-5=-7\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=12\\x=-2\end{cases}}\)

g) <=> -x-20-8+2x=-15

<=> x=-15+20+8=13

Đọc tiếp...
just kara 9 tháng 12 2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

d là | x + 3 | = 7 - ( - 2 )

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Duy 13 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

mong được k mình sớm nhất

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Duy 13 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

a, 4x + 6 = 3x - 4

=> 4x - 3x = - 4 - 6

=> 1x = -10

=> x = - 10

Vậy x = - 10

b, Vì IbI > 0 nên để IbI - b = 0 thì b cũng phải lón hơn 0

Vậy b > 0

c, 2315 . (-2314 +1 ) - 2314 . ( 1- 2315)

= 2315 . (- 2314) + 2315 . 1 - 2314 . 1 - 2314 . 2315

= 2315 . (- 2314 + 1 + 2314) - 2314 . 1

= 2315 . 1 -2314 . 1

= 1. ( 2315 - 2314)

=1. 1

=1

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 13 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

a)Tìm x:

4x+6=3x-4

4x-3x=-4-6

       x=-10

Vậy x=-10

c)Tính nhanh:

2315.(-2314+1)-2314.(1-2315)

=2315.(-2314)+2315-2314-2314.2315

=2315.(-2314+1-2314)-2314

=2315.(-4627)-2314

=-10711505-2314

=-10713819

Đọc tiếp...
ミ★ℚųỳйɦ Wเвų★彡 13 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

(-1) + 2 + (-3) + 4 + ... + (-2019) + 2020

= [ (-1) + 2 ] + [ (-3) + 4 ] + ... + [ (-2019) + 2020 ]

= 1 + 1 + ... + 1

= 1 . 1010

= 1010

Đọc tiếp...
♥°ღŤɦảo✫•°*˜*°•✫Ngʉyêŋ✰˚♥ 13 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

\(\left(-1\right)+2+\left(-3\right)+4+...+\left(-2019\right)+2020\)

\(=\left[\left(-1\right)+2\right]+\left[\left(-3\right)+4\right]+...+\left[\left(-2019\right)+2020\right]\)

\(=1+1+...+1\)

\(=1010\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 13 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

  (-1)+2+(-3)+4+...+(-2019)+2020

=(-1+2)+(-3+4)+...+(-2019+2020)

=1+1+...+1     (có 1010 số 1)

=1.1010

=1010

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 1 giờ trước (8:50)
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{-3042014}{152014}-\frac{152014}{3042014}\right)\left(\frac{7}{12}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)\)

\(=\left(-200,1298189\right)\left(\frac{7}{12}+\frac{4}{12}-\frac{3}{12}\right)\)

\(=\left(-200,1298189\right).\frac{2}{3}\)

\(=-133,4198793\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Phúc Nightcore 13 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

\(A=1+2+2^2+...+2^{49}\)

\(2A=2+2^2+2^3+...+2^{50}\)

\(2A-A=2^{50}-1\)

\(A=\left(2^2\right)^{25}-1=4^{25}-1< 4^{25}=B\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: