Giúp tôi giải toán và làm văn


Han Sara ft Tùng Maru 12 phút trước (18:41)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{4}\)và \(\frac{7}{10}\)

Ta có : \(\frac{3}{4}=\frac{3\times3}{4\times3}=\frac{9}{12}\)

\(1-\frac{9}{12}=\frac{3}{12};1-\frac{7}{10}=\frac{3}{10}\)

Vì \(\frac{3}{12}< \frac{3}{10}\)nên \(\frac{9}{12}>\frac{7}{10}\)hay \(\frac{3}{4}>\frac{7}{10}\)

\(\frac{15}{44}\)và  \(\frac{21}{64}\)

Vì \(\frac{15}{44}>\frac{15}{45}=\frac{1}{3};\frac{1}{3}=\frac{21}{63}>\frac{21}{64}\)nên \(\frac{15}{44}>\frac{21}{64}\)

Học tốt # ^-<

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 30 phút trước (18:22)
Báo cáo sai phạm

a) 9 và 24

9 = 32

24 = 23 . 3

BCNN( 9, 24 ) = 23 . 32

                     = 72

b) 12 và 52

12 = 22 . 3

52 = 22 . 13

BCNN( 12, 52 ) = 22 . 3 . 13

                      = 156

c) 14; 21 và 56

14 = 2.7

21 = 3.7

56 = 23 . 7

BCNN( 14, 21, 56 ) = 23 . 3 . 7

                            = 168

d) 16; 34 và 104

16 = 24

34 = 2 . 17

104 = 23 . 13

BCNN( 16, 34, 104 ) = 24 . 13 . 17

                              = 3536

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 29 phút trước (18:23)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

9= 32.

24= 23. 3.

=> BCNN( 9; 24)= 23. 32= 72.

Vậy BCNN( 9; 24)= 72.

b) Ta có:

12= 22. 3.

52= 22. 13.

=> BCNN( 12; 52)= 22. 3. 13= 156.

Vậy BCNN( 12; 52)= 156.

c) Ta có:

14= 2. 7.

21= 3. 7.

56= 23. 7.

=> BCNN( 14; 21; 56)= 23. 3. 7= 168.

Vậy BCNN( 14; 21; 56)= 168.

d) Ta có:

16= 24.

34= 2. 17.

104= 23. 13.

=> BCNN( 16; 34; 104)= 24. 13. 17= 3536.

Vậy BCNN( 16; 34; 104)= 3536.

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 34 phút trước (18:18)
Báo cáo sai phạm

là bội chung nhỏ nhất

nhá

..............................................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 38 phút trước (18:14)
Báo cáo sai phạm

Độ dài mảnh vải đó là:

45: 75%= 60( m)

Đoạn mảnh vải người ta cắt đi là:

60x \(\frac{3}{5}\)= 36( m)

Số vải còn lại là:

60- 36= 24( m)

Vậy số vải còn lại là 24 m.

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 1 giờ trước (17:10)
Báo cáo sai phạm

Mảnh vải đó dài số m là :

   45 : 7 x 100 = 60 ( m )

Người ta cắt đi số m vải là :

  60 x 3/5 = 36 ( m )

Còn lại số m vải là :

 60 - 36 = 24 ( m )

       Đ/s : 24 m vải

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 giờ trước (17:09)
Báo cáo sai phạm

Manh vai do dai so m la:

45 : 75 x 100 = 60 (m)

Phan so chi so met vai con lai sau khi cat la:

1-3/5 = 2/5 

Con lai so m vai la:

60 x 2/5 = 24 (m)

D/S: 24 m

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 1 giờ trước (17:35)
Báo cáo sai phạm

z t x o m

a,vì xOz =700< xOy=1800 => ox nằm giữa oy

=>xoz+zoy=1800

=>zoy=1800-700

=1100

vậy zoy=1100

b,xoz=700<xot=1400=>oz nằm giữa ot và ox

ta có:xoz=1/2.xot mà oz nằm giữa ot và ox

=>oz là tia phân giác của xot

=>đpcm

c,zoy=1100<zom=1800

=>oy nằm giữa oz và om

=>zoy+yom=zom

=>yom=zom-zoy

          =1800-1100

          =700

vậy yom=700

Đọc tiếp...
phan nguyen ngoc anh 1 giờ trước (17:18)
Báo cáo sai phạm

Thank you very much ^-^

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 giờ trước (17:04)
Báo cáo sai phạm

Cho \(B=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{128}+\frac{1}{256}\)

\(\Rightarrow2B=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{128}\)

\(\Rightarrow2B-B=1-\frac{1}{256}\)

\(\Rightarrow B=1-\frac{1}{256}< 1\)

\(\Rightarrow1+1-\frac{1}{256}< 1+1=2\)

Thay B vaof A

\(A=1+1-\frac{1}{256}< 1+1=2\)

\(\Rightarrow A< 2\)

maf \(A=1+\left(1-\frac{1}{256}\right)>1\)

=> \(1< A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{256}< 2\)

=> A khong phai la so tu nhien

Đọc tiếp...
Emma Granger 1 giờ trước (17:02)
Báo cáo sai phạm

Ta có: 
A= 1+1/2+1/4+1/8+....+1/256

Đặt 1/2+1/4+1/8+...+1/256 là S.
Ta có: 
S = 1/2+1/4+1/8+...+1/256
2S=1+1/2+1/4+....+1/128
2S-S= 1+1/2+1/4+....+1/128 - 1/2-1/4-1/8-...-1/256
S=1-1/256
S= 255/256 
=> S không là số nguyên
S+1 = \(1\frac{255}{256}\)=A
=> A không là số nguyên
Vậy A không phải là số nguyên

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền CTV 1 giờ trước (16:54)
Báo cáo sai phạm

22 + 333 

= 4 + 19683

= 19687

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 24 phút trước (18:28)
Báo cáo sai phạm

22+ 333= 4+ 5559060566555523= 5559060566555527.

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 2 giờ trước (16:45)
Báo cáo sai phạm

2,697 . 8,1 + 2,697.91 + 2,697.0,9

= 2,697.(8,1+91+0,9)

=2,697.100

= 269,7

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 2 giờ trước (16:42)
Báo cáo sai phạm

\(2.697\cdot8.1+2.697\cdot91+2.697\cdot0.9\)

\(=2.697\cdot\left(8.1+91+0.9\right)\)

\(=2.697\cdot100\)

\(=269.7\)

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Hoàng Anhdf 1 giờ trước (16:57)
Báo cáo sai phạm

2,697.8,1+2,697.91+2,697.0,9=

2,697 . ( 8,1 + 91 + 0,9 )

2,697 . 100

269,7

Đọc tiếp...
TAKASA 1 giờ trước (17:00)
Báo cáo sai phạm

\(A)9^{10}:3^5\)

\(=\left(3^2\right)^{10}:3^5\)

\(=3^{20}:3^5\)

\(=3^{20-5}\)

\(=3^{15}\)

\(B)16^8:4^3\)

\(=\left(2^4\right)^8:\left(2^2\right)^3\)

\(=2^{32}:2^6\)

\(=2^{32-6}\)

\(=2^{26}\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 2 giờ trước (16:47)
Báo cáo sai phạm

a) 910:35 =(32)10: 35 =  320:35 = 315

b) 168:43 = (42)8:43= 416:43 = 413

Đọc tiếp...
Kary Lê Phương 2 giờ trước (16:42)
Báo cáo sai phạm

\(a,9^{10}:3^5=3486784401:243=14348907\)

\(b,\)tuong tu nhu phan a, ban tu lam nha

p/s: phan b tinh ra ket qua kao qua nen mk ko tien viet, luoi mak!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: