Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lương Bảo Tiên 16 tháng 3 2015 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Vận tốc đi bộ là 6750 : 30 = 225 (m/phút)

Vận tốc đi xe đạp là 225 x 4 = 900 (m/phút)

Mình nghĩ vậy, không chắc đúng đâu đó, sai thì xin lỗi

Đọc tiếp...
Shiro senpai Hôm qua lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

đúng rồi nhé

Đọc tiếp...
ran mori 14 tháng 3 2016 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

vận tốc đi bộ là 1,8km/h

cách giải tự tìm nha bạn

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 27 tháng 8 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Thời gian đi tỉ lệ nghịch với vận tốc 

Tỉ lệ vận tốc đi và về là 50/60 = 5/6

Thời gian đi và về sẽ tỉ lệ nghịch với 5/6 = 6/5

Gọi thời gian đi là 6 phần , thời gian về sẽ là 5 phần . Hiệu số phần bằng nhau là 6 - 5 = 1 ( phần )

Hiệu thời gian là 1 phần tương ứng với 18 phút = 0,3 giờ

Vậy 1 phần = 0,3 giờ

Thời gian đi là : 0,3 *6 = 1,8 giờ

Thời gian về là : 0,3 * 5 = 1,5 giờ

Quãng đường là 1,8 * 50 = 90 km

Đọc tiếp...
Ma quang thanh Hôm qua lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Một ô tô đi từ A sang B với vận tốc 50 km/giờ và đi từ B về A với vận tốc 60 km/giờ cho nên thời gian lúc về kém thời gian lúc đi 18 phút. Quãng đường dài 90 ki - lô - mét.

Đọc tiếp...
Đào Trọng Nghĩa 19 tháng 3 2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

quãng đường đó dài 90 km

k mình nha

Đọc tiếp...
ღCô gái_ngốk nghếch❇ Hôm qua lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Thời gian người đi từ A đã đi được trước đó là : 

   7 giờ 45 phút - 7 giờ = 45 phút = 0,75 giờ

Quãng đường người đi từ A đã đi trước đó là :

   0,75 x 40 = 30 ( km )

Quãng đường thật là :  

   142,5 - 30 = 112,5 ( km ) 

Thời gian để hai người gặp nhau là :

   9 giờ - 7 giờ 45 phút = 1giờ 15 phút = 1,25 giờ

Tổng hai vận tốc là :

   112,5 : 1,25 = 90 km/giờ

Vận tốc của người đi từ B là :

   90 - 40 = 50 km / giờ

             Đ/s : ....

Đọc tiếp...
stick man Hôm qua lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/detail/41407341258.html

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 3 tháng 9 2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

nửa giờ = 30 phút

Thời gian bạn Tuấn đi hết quãng đường AB ít hơn bạn Dũng đi là 30 phút - 15 phút = 15 phút 

Tỉ số vận tốc Dũng đi so với vận tốc Tuấn đi là: 5/6

Trên cùng một quãng đường, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên tỉ số thời gian Dũng đi so với thời gian Tuấn đi là: 6/5

Bài toán: Hiệu tỉ

Coi thời gian Dũng đi là 6 phần, Tuấn đi là 5 phần

Thời gian Dũng đi là: 15 : (6 - 5) x 6 = 90 phút = 1,5 giờ

Quãng đường AB là: 1,5 x 5 = 7,5 (km)

Đọc tiếp...
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 7 tháng 2 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

bạn Lan ko giải thích rõ thì làm sao mà hiểu bản chất được

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 19 tháng 3 2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

16 km / h

đúng 100% nha bn

ok nha

Đọc tiếp...
linh nhi nguyễn đặng 1 tháng 4 2018 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

Không tính thời gian nghỉ thời gian đi từ thành phố về quê là:

16 giờ  30 phút - 6 giờ 15 phút -7 giờ 15 phút = 3 giờ

Vận tốc hà đi xe máy là:

48 : 3 = 16(km/giờ) 

Thời gian hà về nhà là:

3 : 2 = 1,5( giờ)

Vận tốc hà đi xe máy là:

48 : 1,5 = 32(km/giờ)

Đáp số: 32 km/giờ)

Đọc tiếp...
Rem 19 tháng 3 2018 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

16km/gio

Đọc tiếp...
Đào Phương Anh 21 tháng 3 2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

           Đổi:45 phút=0,75 giờ     

     Ô tô khởi hành lúc:        11giờ+45phút=11giờ45phút 

     Quãng đường ô tô đi được trong 0,75 giờ là:     30 x 0,75=22,5 (km)

      Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là:         22,5 :(55-30)=0,9(giờ)= 54 phút

       Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:       11 giờ 45 phút + 54 phút=12 giờ 39 phút

Đọc tiếp...
teddy bear 23 tháng 3 2017 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

12 giờ 39 phút chắc chắn luôn nhé

Đọc tiếp...
Phạm Bảo Ngọc Hôm qua lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

12 giờ 39 phút

Đọc tiếp...
trần như 25 tháng 3 2015 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

đổi 3 giờ 20 phút = \(\frac{10}{3}giờ\)

nửa thời gian đầu dài là: \(\frac{10}{3}:2=\frac{5}{3}giờ\)

quãng đường người đó đi bằng ô tô trong nửa giờ đầu là:

\(\frac{5}{3}\cdot42=70km\)

vận tốc xe đạp là: 42 x \(\frac{2}{7}=12\)km / giờ

quãng đường người đó đi bằng xe đạp trong nửa thời gian sau là:

12 x \(\left(\frac{10}{3}-\frac{5}{3}\right)\)= 20 km

vậy cả quãng đường AB dài là: 70 + 20 = 90 km

ĐS: 90 km

mình giải thật chi tiết cho bạn hiểu rùi đấy

1 đúng nhé

 

Đọc tiếp...
trần như 25 tháng 3 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

xin lỗi lúc nãy mình nhầm, cái này mới đúng

đổi 3 giờ 20 phút = $\frac{20}{3}giờ$203 gi

nửa thời gian đầu dài là: $\frac{20}{3}:2=\frac{10}{3}giờ$203 :2=103 gi

quãng đường người đó đi bằng ô tô trong nửa giờ đầu là:

$\frac{10}{3}\cdot42=140km$103 ·42=140km

vận tốc xe đạp là: 42 x $\frac{2}{7}=12$27 =12km / giờ

quãng đường người đó đi bằng xe đạp trong nửa thời gian sau là:

12 x $\left(\frac{20}{3}-\frac{10}{3}\right)$(203 103 )= 40 km

vậy cả quãng đường AB dài là: 140 + 40 = 180 km

ĐS: 180 km

mình giải thật chi tiết cho bạn hiểu rùi đấy

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
trinh 25 tháng 3 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

xin lỗi lúc nãy mình nhầm, cái này mới đúng

đổi 3 giờ 20 phút = \(\frac{20}{3}giờ\)

nửa thời gian đầu dài là: \(\frac{20}{3}:2=\frac{10}{3}giờ\)

quãng đường người đó đi bằng ô tô trong nửa giờ đầu là:

\(\frac{10}{3}\cdot42=140km\)

vận tốc xe đạp là: 42 x \(\frac{2}{7}=12\)km / giờ

quãng đường người đó đi bằng xe đạp trong nửa thời gian sau là:

12 x \(\left(\frac{20}{3}-\frac{10}{3}\right)\)= 40 km

vậy cả quãng đường AB dài là: 140 + 40 = 180 km

ĐS: 180 km

mình giải thật chi tiết cho bạn hiểu rùi đấy

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 16 tháng 4 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Quãng đường tàu chui qua cái cầu bằng chiều dài của đoàn tàu cộng với chiều dài của cây cầu.

Nếu gọi chiều dài đoàn tàu là a (mét) thì quãng đường đó là: a+165m. Tàu đi qua a+165m trong 1 phút=60 giây.   (1)

Tàu chạy qua cột mốc ở biển trong 5 giây chính là tàu đi quãng đường bằng chiều dài của tàu trong 5 giây. Tàu đi hết a trong 5 giây (2)

Từ (1) và (2) suy ra tàu đi 165 m (chiều dài cây cầu trong):

                                         60 giây-5 giây=55 (giây)

Vận tốc của con tàu là:

                                           165:55=3(m/giây)

Từ 1 suy ra chiều dài của tàu thủy đó là:

                                             3.15=15 (m)

                                                Đáp số: .............

 

 

Đọc tiếp...
Lý Chiêu Quân 11 tháng 3 2016 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

Giải:

Quãng đường con ong bay được trong 1 phút là;

8,4:60=0,14 (km)

0,14 km=140m

Quãng đường con ngựa đi trong 1 phút:

5x60=300 (m)

Vì 140m<300m

Nên:Con ngựa đi được quãng đường dài hơn và dài hơn số mét: 300-140=160 m

ĐS:Con ngựa đi được quãng đường dài hơn và dài hơn 160 m

Đọc tiếp...
Trần Thanh Loan 13 tháng 3 2017 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

8,4km/h = 8400m/60' = 140m/phút 
5m/giây = 300m/phút 
300m/phút > 140m/phút. Vậy trong một phút, con ngựa di chuyển được quãng đường dài hơn và dài hơn là: 
300 - 140 = 160 (m) 
ĐS: Ngựa di chuyển được QĐ dài hơn ; 160m

Đọc tiếp...
tranlananh 20 tháng 3 2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

cậu có thể giải ra ko

cảm ơn cậu nhé

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 27 tháng 3 2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 0,157 giờ.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Kết bạn với mình nữa nhé.

Đọc tiếp...
Dư Thị Khánh Hòa 1 tháng 4 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

=0,157

=0,157

=0,157

NHỚ CLICK CHO MÌNH NHÉ

Đọc tiếp...
Nguyễn thị Ngà 28 tháng 3 2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

đổi 60km/giờ=1000m/phút

đoạn đường hầm hải vân dài là:1000*6,28=6280m

vận tốc của xe tải là:60/3*2=40km/giờ

                              40km/giờ=40000m/giờ

ô tô tải chay hết đường hầm hai vân mất số thời gian là:6280/40000=0,157 giờ

                                                   đáp số:0,157 giờ

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 1 tháng 4 2015 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

1,864 km

Đọc tiếp...
Đặng Phạm Quỳnh Trang 23 tháng 3 2017 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

                Bài giải:

      Đổi:18km/giờ=300m/phút

            30km/giờ=500m/phút

Quãng đường đầu máy xe lửa chạy trong 2.33 phút là:

           300 x 2.33= 699 (m)

Quãng đường xe máy chạy trong 2.33 phút là:

           500 x 2.33=1165 (m)

Chiều dài chiếc cầu đó là:

           699 + 1165=1864 (m)

                 Đáp số: 1864 m.

Nhớ nha!

Thank you!

       

Đọc tiếp...
bí mật 27 tháng 3 2017 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

                                              giai 

                   doi 18 km/gio = 300m /phut 

                 30 km/gio = 500m/phut 

quang duong dau may xe lua chay trong 2,23 phut la 

                          300x2,23 = 699 (m) 

quang duong xe may chay trong 2 ,23 phut la 

                          500 x 2,23 = 1165 (m) 

                    chieu dai chiec cau do la 

                  699+1165 =1864 (m) 

                          dap so 1865 m 

nho k minh nha ban ! 

chuc ban hoc  gioi ! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Ly Hôm qua lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Quãng đường từ A đến C là:

45 x 1,2 = 54 (km/giờ)

Quãng đường từ A đến B là:

54 - (43,5 x 1,6) = 1 số âm

Bạn ơi cho tớ hỏi bạn có viết sai đề ko vậy? Nếu có thì bạn chép lại để tớ giải ra cho nha

~Học tốt~

Đọc tiếp...
♥✪BCS★Hoả❀ ♥ 9 tháng 3 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

mk ko bt có hay ko??nhưng mà nâng cao bỏ trọ này hình như là có đs

Đọc tiếp...
#Taurus#Bất lực với anh em,bạn bè...=.= Hôm qua lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

ko chép sai đâu

Đọc tiếp...
Nhật Hằng Hôm qua lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Quãng đường AB còn lại là:

           85 - 25 = 60 (km)

Đổi: 40 phút = 2/3 giờ

Vận tốc của ô tô là:

           60 : 2/3 = 90 (km/giờ)

                        Đáp số: 90 km/giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Ly Hôm qua lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Vận tốc = 1,5 x 60 = 90 km/giờ

giải tiếp khúc hồi này nhá. Nãy tớ quên đổi nó về lại với km/giờ. Xin lỗi

Đọc tiếp...
Pinky Hôm qua lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Bạn nhật hằng đũng rồi

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Chi 23 tháng 3 2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

a, doi 2 gio 24 phut = 2,4 gio .

van toc ca no khi nuoc lang la :

60 : 2,4= 25 km/gio

van toc ca no khi nguoc dong tu b den a la :

dap so : 25 km/gio va 21 km/gio

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 21 tháng 3 2016 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

thằng bên trên làm sai bét

Kết quả là a) 21km/h

                b)17km/h

Đọc tiếp...
nguyenhoaianh 13 tháng 3 2018 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

đổi 2 giờ 24 phút là 2,4 giớ 

vận tốc canoo khi nước lặng là

60:2,4 =25 km /giớ

vận tốc canô khi ngược dòng tứ b đến a là 

đ/s 25km/ giờ , 21km/ giờ

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 3 tháng 1 2018 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

Cách 1: Sử dụng phương pháp giả thiết tạm.

Ta minh họa bài toán như hình vẽ dưới đây:

A C B E M F Quãng đường xe thứ nhất đi đc Quãng đường xe thứ hai đi đc

Giả thiết rằng có một xe thứ ba phải đi quãng đường FE dài gấp đôi quãng đường AC và vận tốc cũng gấp đôi vận tốc xe thứ nhất.

Vậy đoạn đường FE dài : 200 x 2 = 400 (km)

Vận tốc xe thứ ba là:    50 x 2 = 100 (km/h)

Vậy thì trong cũng một khoảng thời gian như xe thứ nhất đi, quãng đường còn lại để tới C của xe thứ ba  gấp đôi quãng đường còn lại của xe thứ nhất để tới C. 

Vậy thì hai xe thứ hai và thứ ba gặp nhau tại E.

Quãng đường xe thứ ba đi nhiều hơn xe thứ hai là:

            200 + 10 = 210 (km)

Hiệu hai vận tốc là:

           100 - 40 = 60 (km)

Thời gian để hai xe gặp nhau tại E hay thời gian để khoảng cách đến C của xe thứ hai gấp đôi xe thứ nhất là:

           210 : 60 = 3,5 (h)

Vậy khoảng cách đến C của xe thứ hai gấp đôi xe thứ nhất lúc:

           7 giờ + 3,5 giờ  = 10,5 giờ = 10 giờ 30 phút.

Cách 2:

Trong cùng một khoảng thời gian, quãng đường xe thứ hai đi được bằng 4/5 lần quãng đường xe thứ nhất đi được.

Ta có hình vẽ:

A C B E M A'

Từ hình vẽ ta có : \(\frac{AB+EM}{BE}=\frac{5-4}{4}=\frac{1}{4}\Rightarrow AB+EM=\frac{1}{4}BE\)

Kẻ thêm đoạn CA' = AB ( = 10km)

Ta có AB + EM = MC + CA' = MA'

Vậy thì \(MA'=\frac{1}{4}BE\) 

Lại có AA' = AC + CA' = 200 + 10 = 210 (km)

Vậy nên \(BE=\frac{210}{6}\times4=140\left(km\right)\)

Vậy thời gian để xe thứ hai đi đến E là: 

            140 : 50 = 3,5 (giờ)

 Vậy khoảng cách đến C của xe thứ hai gấp đôi xe thứ nhất lúc:

          7 giờ + 3,5 giờ  = 10,5 giờ = 10 giờ 30 phút.

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 27 tháng 7 2018 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

tích mình đi

làm ơn

rùi mình

tích lại

thanks

Đọc tiếp...
cô nàng sư tử Hôm qua lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

thêm like nữa ko có chi

Đọc tiếp...
Bách Ngọc 21 tháng 3 2015 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

                                                 Bài giải
  Ca nô đi quãng đường đó hết số thời gian là:
           9:24=0,375 ( giờ )
            0,375 giờ = 22,5 phút
                Đáp số : 22,5 phút.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Anh 20 tháng 3 2016 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

                             Giải

Ca nô đi hết quãng đường đó hết số thời gian là:

                9:24=0,375 (giờ)

        0,375 giờ = 22,5 phút = 22 phút 30 giây

                                         Đáp số: 22 phút 30 giây

Đọc tiếp...
dtgrfuy 20 tháng 3 2015 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

0.375 giờ = 22 phút 30 giây

Đọc tiếp...
luu thanh huyen 30 tháng 3 2015 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

a) Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là : 135 : 1,5 = 90 ( km/giờ )

b) Ta có sơ đồ :

v xe máy : /-----/-----/

v ô tô :      /-----/-----/-----/

( Ngoặc tổng là 90 km/giờ. Hỏi chấm km/giờ ở v xe máy và v ô tô )

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là : 2 + 3 = 5 ( phần )

Vận tốc của xe máy là : 90 : 5 x 2 = 36 ( km/giờ )

Vận tốc của ô tô là : 90 - 36 = 54 ( km/giờ )

                        Đáp số : a) 90 km/giờ

                                     b) v xe máy : 36 km/giờ

                                        v ô tô : 54 km/giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng Thơ 21 tháng 5 2018 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

a. Tổng vận tốc hai xe là 90 km/giờ

b.Vận tốc ô tô là 54 km/giờ ; vận tốc xe máy la 36 km/giờ

Đọc tiếp...
Nguyen An Trang 27 tháng 4 2017 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

nếu mà phần b là tìm chỗ gặp nhau cách a bao nhiêu km thì làm tke nao ạ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: