Giúp tôi giải toán và làm văn


✟_๖ۣۜSησωү_✟ 28 tháng 10 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

 * Bài 1 mk nhầm 1 chút ở phần vẽ sơ đồ. Các bạn thông cảm!!

Bài 2:                                             

                                                        Bài giải

            Ta có sơ đồ:

       Nửa đêm                                                       Bây giờ                                Nửa đêm               

             *___________|____________|___________*___________|__________*

          Thời gian từ nửa đếm hôm trước đến nửa đêm hôm sau là 24 giờ, bây giờ là:

                                     24 : ( 3 + 2 ) x 3 = 14,4 (giờ)

                                   Đổi: 14,4 giờ  = 14 giờ 24 phút 

                                                   Đáp số: 14 giờ 24 phút

       

Đọc tiếp...
✟_๖ۣۜSησωү_✟ 28 tháng 10 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

                            Bài giải

        Ta có sơ đồ:

           6 h sáng                                                     Bây giờ                                        Nửa đêm

                 *___________|___________|___________*______________|_____________*

         Thời gian từ 6 giờ sáng đến nửa đêm là:

                        24 - 6 = 18 (giờ)

         Thời gian từ 6 giờ sáng đến bây giờ là:

                   18 : (3 + 2) x 3 = 10,8 (giờ)

           Đổi : 10,8 giờ = 10 giờ 48 phút

     Bây giờ là:

              6 giờ + 10 giờ 48 phút = 16 giờ 48 phút

                           Đáp số : 10 giờ 48 phút

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 28 tháng 10 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/detail/74292041726.html

Xem ở link này (mình gửi cho)

Học tốt!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜKɦóĭঔ๖ۣۜTàη༉꧁๖ۣۜK๖ۣۜP꧂ 7 tháng 10 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Đổi đơn vị: 15phút=\(\frac{1}{4}\)giờ

Từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 30 phút, người đi xe đạp đi được: \(\frac{1}{4}\)x 12 = 3 ( km )

Kể từ lúc 6 giờ 30 phút trở đi, người đi xe đạp và người đi bộ gặp nhau sau: 

8h - 6h30p = 1h30p = \(\frac{3}{2}\)giờ

Tổng vận tốc của 2 người: 12+4=16 (km/h)

Độ dài quãng đường AB: 3 + \(\frac{3}{2}\)x 16 = 27 ( km )

Đáp số 27 km 

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Giang 7 tháng 10 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Người đi xe đạp đã đi được một quãng đường lúc người đi bộ xuất phát là:
12 x (6 giờ 30 phút – 6 giờ 15 phút) =  3 (km)

Thời gian hai người gặp nhau kể từ khi người đi bộ xuất phát là:
8 giờ – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 30 phút = 3/2 giờ.

Tổng vận tốc của người đi xe đạp và đi bộ là:
12 + 4 = 16 (km/giờ)

Quãng đường hai người đã đi được (Từ lúc người đi bộ xuất phát) là:
16 x 3/2 = 24 (km).

Quãng đường AB dài là:
24 + 3 = 27 (km)

Đáp số: Quãng đường AB dài 27km.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Giang 7 tháng 10 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Thời gian xe đã đi kể từ lúc bắt đầu xuất phát đến lúc gặp nhau là:
9 giờ – 7 giờ = 2 (giờ)
Tổng vận tốc của hai xe là:
174:2 = 87 (km/giờ).
Vận tốc của xe xuất phát từ A là:
(87 + 5) : 2 = 46 (km/giờ)
Vận tốc của xe xuất phát từ B là:
46 – 5 = 41 (km/giờ)
Đáp số: xe từ A là 46 km/giờ
           

Đọc tiếp...
nguyen tienhung 29 tháng 9 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm
 
Hiện tại con có số tuổi là:

5 + 5 = 10 (tuổi)

Số tuổi con kém cha không bao giờ thay đổi. Ta có sơ đồ khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con:

Cha: l------l------l------l

Con: l------l

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần hay tuổi con khi đó là:

32 : 2 x 1 = 16 (tuổi)

Vậy tuổi cha gấp 3 lần tuổi con sau số năm là:

16 - 10 = 6 (năm)

                   Đáp số: 6 năm
 

  
Đọc tiếp...
hayate club 29 tháng 9 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

6 năm nữa nha bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Nhật Quang 28 tháng 9 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

 nửa quãng đường đầu người đó đi được:

\(s=v\cdot t=30\cdot\left(3\cdot0,5\right)=30\cdot1,5=45\left(km\right)\)

trên 1/4 quãng đường tiếp theo, người đó đi được:

\(s=v\cdot t=20\cdot\left(3\cdot0,25\right)=20\cdot0,5=10\left(km\right)\)

trên 1/4 quãng đường cuối, người đó đi được:

\(s=v\cdot t=24\cdot\left(3\cdot0,5\right)=24\cdot0,5=12\left(km\right)\)

Tổng chiều dài quãng đường là:

\(45+10+12=67\left(km\right)\)

(trong đó S: là quãng đường, V là vận tốc, T là thời gian đi hết quãng đường đó)

#chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 9 tháng 3 2018 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của xuồng khi xuôi dòng là \(\frac{60}{2}=30\)( km/h )

Vận tốc của xuồng khi ngược dòng là \(\frac{60}{4}=15\)( km/h )

Vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là:

\(\left(30+15\right):2=22,5\)( km/h )

Vận tốc của dòng nước là:

\(30-22,5=7,5\)( km/h )

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 5 2015 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

Đổi 2 phút = \(\frac{1}{30}\) giờ.

Trong 2 phút, xe lửa đi được là:

\(45\times\frac{1}{30}=1,5\) (km) = 1500 m

Trong 2 phút đó, xe lửa đi đoạn đường dài bằng chiều dài đường hầm cộng với chiều dài xe lửa, tức là bằng:

9 + 1 = 10 (lần chiều dài xe lửa)

Vậy chiều dài xe lửa là:

1500 : 10 x 1 = 150 (m)

                                             Đáp số: 150 mét 

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 15 tháng 5 2015 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

                                      Đổi: 2 phút = \(\frac{1}{30}\) giờ

                                      Chiều dài của đường hầm là:

                                        \(45\times\frac{1}{30}=1,5\left(km\right)\)

                                          Chiều dài xe lửa là:

                                       \(1,5:9=\frac{1}{6}\left(km\right)\)

                                             Đáp số: 1/6 km

 

        

Đọc tiếp...
Trần Minh Đức 1 tháng 7 2015 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

                                            Giải

          Thời gian đi từ A đến C của Hùng là:  11 - 8 = 3 (giờ)

          Thời gian đi từ B đến C của Dũng là:   11 - 8 = 3 (giờ)

          Quãng đường AB là 30 km do đó cứ 1 giờ  khoảng cách của Hùng và Dũng bớt đi 10 km. Vì vậy lúc 9 giờ Hùng còn cách Dũng là 20 km, lúc đó Ninh gặp Dũng nên Ninh cũng cách Hùng 20 km.

          Đến 9 giờ 24 phút, Ninh gặp Hùng do đó tổng vận tốc của Ninh và Hùng là:

                             20 :

          Do vận tốc của Ninh bằng 1/4 vận tốc của Hùng nên vận tốc của Hùng là:

                             [50 : (1 + 4)] . 4 = 40 (km/h)

          Từ đó suy ra quãng đường BC là:

                             40 . 3 - 30 = 90 (km)

                                                                   Đáp số:  BC = 90 km

Đọc tiếp...
goku 2005 1 tháng 1 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

quãng đường BC là : 90 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Đạt 2 tháng 1 2017 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

sau 20: là gì thế

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 6 tháng 2 2015 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

Khi kim phút quay 1 vòng (12 giờ) thì kim giờ mới quay được \(\frac{1}{12}\)vòng (1 giờ)

Mà hiện tại là 4 giờ đúng nên khoảng cách giữa kim giờ và kim phút là \(\frac{1}{3}\)vòng  

Do đó thòi gian để kim phút đuổi kịp kim giờ hay kim phút gặp kim giờ là

                                       \(\frac{1}{3}:\left(1-\frac{1}{12}\right)\)=\(\frac{4}{11}\)(vòng) hay \(\frac{4}{11}\)giờ

*Lưu ý : bài toán này gióng với bài toán vận tốc nhung thay vì lấy km/h làm đơn vị đo thì bài toán này lấy đơn vị vòng (của đồng hồ)  và công thúc tinh cuối cùng chính là cách tinh thời gian đuổi kịp của 2 vật cách xa nhau  

                                                  quãng đường : hiệu vận tốc                                      

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 20 tháng 8 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

đáp số 

4/11

hok tốt

Đọc tiếp...
phạm kim ngân 15 tháng 3 2017 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

1 ô tô và 1 xe máy cũng xuất phát từ a và đi liên tục , vận tốc xe máy 45km/gio . vận tốc ô tô 60 km/giờ .hỏi khi xe máy đi được 60 km thì ô tô đi được ... km

Đọc tiếp...
Phạm Nhật Quang 23 tháng 11 2015 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của Nam so với bẮc là 2/3 nghĩa là Nam đi chậm hơn. Nam đi đựoc 2 phần đường thì Bắc đi đựoc 3 phần đường. 
Khi 2 người gặp nhau là đã trọn quãng đừong AB rồi. Lại thêm thời gian của Nam đi so với Bắc chỉ là 3/4 Nên quãng đừong đi của Nam so với BẮc là : 
2/3.3/4=1/2 (vì quãng đường= vận tốc.thời gian). Nên khi chia quãng đường ra làm 3 phần thì 
Nam đi được: 
31,5:(1+2)=10,5km 
Bắc đi được : 
31,5:(1+2).2=21 km

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 2 tháng 4 2017 lúc 6:29
Báo cáo sai phạm

Nam đi được \(10,5km\)

Bắc đi được \(21km\)

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Bóng Đêm 2 tháng 4 2017 lúc 6:52
Báo cáo sai phạm

Nam đi được 10,5km

Bắc đi được 21 km

Đọc tiếp...
Trương Tố Phàm 19 tháng 8 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

1 giờ 15 phút nha bn

k cho mk nha

mk k lại

ddamr bào

nha

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 22 tháng 3 2017 lúc 5:55
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc của người đi bộ và chạy là : 4,1 + 9,5 = 13,6 ( km/giờ )

Kể từ lúc xuất phát hai người gặp nhau là : 17 - 13,6 = 1,25 ( giờ )

                        Đổi : 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút 

                                                     Đ/S : 1 giờ 15 phút 

Đọc tiếp...
cute princess 30 tháng 3 2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

1h 15 p nha bn

Đọc tiếp...
phung viet hoang 3 tháng 3 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

Đoàn tàu hỏa dài 200 m lướt qua người đi xe đạp hết 12 giây, có nghĩa là sau 12 giây tổng quãng đường tàu hỏa và xe đạp đi là 200 m. Như vậy tổng vận tốc của tàu hỏa và xe đạp là : 
200 : 12 = 50/3(m/giây), 
50/3 m/giây = 60 km/giờ. 
Vận tốc của xe đạp là 18 km/giờ, thì vận tốc của tàu hỏa là : 
60 - 18 = 42 (km/giờ).

Đọc tiếp...
NGUYEN DANG KHOI 27 tháng 1 2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

biết thì tớ sẽ ra đường cho xe cán

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị kim Oanh 26 tháng 7 2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

phung viet hoang oi lam sao tính 50/3m/giay ra 60/gio vay

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 1 tháng 4 2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

An và Bình cùng đi bộ từ a đến b và bắt đầu cùng lúc.Trong nửa thời gian đầu An đi với vận tốc 5 km/giờ và nửa thời gian sau đi với vận tốc 4 km/giờ. Còn Bình trong nửa quãng đường đầu đi với vận tốc 4 km/giờ nửa quãng đường sau đi với vận tốc 5 km/giờ. Hỏi ai đến b trước?

Giải:

Quảng đường An đi là:

S = 5 x t/2 + 4 x t/2 = 9 x t/2

Thời gian An đi hết quãng đường AB:

t = 2/9 x S (1)

Thời gian Bình đi hết quãng đường AB là:

t = S/2 : 4 + S/2 : 5 = 9/40 x S (2)

So sánh (1) và (2) Ta thấy An đến B trước Bình.

ĐS: An đến trước

Đọc tiếp...
nguyen hai yen 21 tháng 3 2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

sao lại đến trước

Đọc tiếp...
Hạ Nguyệt Nhi 21 tháng 4 2018 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Quảng đường An đi là:

S = 5 x t/2 + 4 x t/2 = 9 x t/2

Thời gian An đi hết quãng đường AB:

t = 2/9 x S (1)

Thời gian Bình đi hết quãng đường AB là:

t = S/2 : 4 + S/2 : 5 = 9/40 x S (2)

So sánh (1) và (2) Ta thấy An đến B trước Bình.

ĐS: An đến trước

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: