Giúp tôi giải toán và làm văn


Online Math 11/11/2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

6 gời 35 phút = 6,5 giờ

 đến số giờ anh hùng đuổi kịp bác ba là

  10 - (   6,5 - 6 ) x 5 = 9,5 giờ

          đáp số 9,5 giờ

Đọc tiếp...
Cô Nàng Xinh Xắn 12/11/2017 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

bạn có chắc chắn không

Đọc tiếp...
Cô Nàng Xinh Xắn 11/11/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Giải giúp mình với nha ai nhanh + đúng thì mình k (ai chắc chắn đúng thi nói nha để mình xem) nhanh lên nha

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 09/11/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc của người đó là:

          40 + 30 = 70 km/giờ:

Thời gian đi của người đó là:

           10 giờ 30 phút + 10 giờ = 20 giờ 30 phút

Đổi: 20 giờ 30 phút = 20,5 giờ 

Quãng đường của người đó dài số ki-lô-mét là:

           20,5 x 70 = 1435 km

                           Đáp số: 1435 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Linh 09/11/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Thời qian đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

      10 giờ 30 phút -10 giờ=30 phút

Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài là:

     30*30=900(km)

           Đ/S:900 km

Đọc tiếp...
dam quang tuan anh 09/11/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Thơi gian xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B là : 10 giờ 30 phút - 10 giờ = 30 phút 

Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là : 30 x 30 = 900 (km)

Đáp số : 900 km

Đọc tiếp...
jimin 30/10/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Nham! (Sori)!

N chia het cho 4, n chia het cho " 3n - n + 4.n=...? ".

Đọc tiếp...
Bùi Thái Hoàng 30/10/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Hình như bạn nhầm rồi , n làm sao chia hết cho 3n + 4 ?

Đọc tiếp...
Phạm Băng Băng 23/02/2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x(km, x>0)

thời gian dự định của ô tô là x/40 (h)

thời gian thực tế là (x/2-60)/40 + (x/2+60)/50+40

Theo bài ra ta có pt 

x/40-[(x/2-60)/40+(x/2+60)/90)=1

r tự giải pt r kết luận đi nka ^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Thái 14/03/2016 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Sau 5 giờ thì 2 người đã đi được  5/8 quãng đường.

Quãng đường còn lại mà người thứ hai phải đi trong 9 giờ là:

1 – 5/8 = 3/8 (quãng đường)

Thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AB là:

9 : 3 x 8 = 24 (giờ)

Sau 8 giờ thì người thứ hai đi được:

8 : 24 = 1/3 (quãng đường)

8 giờ người thứ nhất đi được:

1 – 1/3 = 2/3 (quãng đường)

Thời gian người thứ nhất đi hết quãng đường AB là:

8 : 2 x 3 = 12 (giờ)

Đáp số:  12 giờ  ;  24 giờ

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 30/03/2016 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Sau 5 giờ thì 2 người đã đi được  5/8 quãng đường.
Quãng đường còn lại mà người thứ hai phải đi trong 9 giờ là:
1 – 5/8 = 3/8 (quãng đường)
Thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AB là:
9 : 3 x 8 = 24 (giờ)
Sau 8 giờ thì người thứ hai đi được:
8 : 24 = 1/3 (quãng đường)
8 giờ người thứ nhất đi được:
1 – 1/3 = 2/3 (quãng đường)
Thời gian người thứ nhất đi hết quãng đường AB là:
8 : 2 x 3 = 12 (giờ)
Đáp số:  12 giờ  ;  24 giờ 

Đọc tiếp...
tututi 26/03/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

12 giờ;24 giờ

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 20/06/2015 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

bài này hồi lớp 5 mk làm rồi.Dần đi nhanh hơn và đi nhanh hơn 4 km

Đọc tiếp...
trần như 20/06/2015 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

bn xem tại đây nhé: http://olm.vn/hoi-dap/question/6640.html

Đọc tiếp...
Mai Bay 08/07/2017 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Cungf một lúc Giang đi từ a đến b còn Dương đi từ b về a. Hai bạn gặp nhau lần đầu  tiên tại một điểm c cách a 3 km , rồi lại tiếp tục đi. Giang đến b rồi về a nhay, còn Dương đi đến a rồi trở về b ngay. Hai bạn gặp nhau lần 2 tại một điểm d cách b  2 km. Tính quãng đường  ab và xem ai đi nhanh hơn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hằng 08/10/2014 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

gọi quãng đương AB là S thời gian T vận tốc V, theo công thức ta có V=S:T

thời gian đi 1/2S lúc đầu là

 T1=  1/2S :15

 thời gian 1/2S còn lại là

T2 =  1/2S :10

tổng thời gian đi hết quãng đường là là

 : (T1+T2) =  (1/2S:15  + 1/2S:10 )

Vận tốc trung bình là

V = S : ( 1/2S : 15 + 1/2S : 10 ) = 12km

ĐS; 12km

Đọc tiếp...
CAO TUAN ANH 30/08/2016 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

12 đó bạn mình được 100 điểm đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 08/10/2017 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

12 MIK CHẮC LUÔN, BN NGUYỄN THỊ HẰNG TRẢ LỜI SAI RÙI .

CHẮC LUÔN MIK THI VIOLYMPIC, K VÀO 12 THẾ LÀ ĐÚNG .

12 NHA CÁC BN, 100% LUÔN .CHẮC LUÔN ĐÓ .

Đọc tiếp...
kyoukai no rinne 14/03/2017 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Do dai cua doan doc xuong do la : 15.54=810

Do dai doc len la : 6.54=324

Do dai quang duong la:810+324=1134

Đọc tiếp...
NguyenphuongTrungHiep Si 17/06/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

                                                độ dài dốc xuống là :

                                                           15 x 54 = 810 km

                                                độ dài dốc lên là : 

                                                         6 x 54 = 324 km

                                                độ dài cả quãng đường là :

                                                          810 + 324 = 1134 km 

Đọc tiếp...
oOo Cô nàng hạnh phúc oOo 22/04/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

độ dài của đoạn dốc xuống là:

  15*54=810 km

độ dài dốc lên là :

 6*54=324 km

độ dài cả quãng đường là:

810+324=1134

        ĐS:1134 km

chúc học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 24/09/2016 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Quãng đường đi trong ngày thứ nhất đi được bằng 1/2 quãng đường đi trong ba ngày còn lại . Nên quãng đường đi trong ngày thứ nhất đi bằng 1/3 quãng đường AB.

Quãng đường trong ngày thứ hai đi đc bằng 1/3 quãng đường đi được trong ba ngày còn lại. Nên quãng đường đi trong ngày thứ hai đi được bằng 1/4 quãng đường AB.

Quãng đường đi được trong ngày thứ ba đi được bằng 1/4 quãng đường đi trong ba ngày còn lại. Nên quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng 1/5 quãng đường AB

Vậy số phần quãng đường đi trong ngày thứ 4 là:

             1‐ ( 1/3 + 1/4 + 1/5) = 13/60 ( quãng đường AB ) 

Quãng đường AB dài là:

            52 : 13/60= 240 ( km )

                    Đáp số : 240 km

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 18/09/2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Quãng đường ngày đầu đi được là

\(\frac{1}{2+1}=\frac{1}{3}\) quãng đường AB

 Quãng đường ngày thứ 2 đi được là:

\(\frac{1}{3+1}=\frac{1}{4}\) quãng đường AB

Quãng đường ngày thứ 3 đi được là:

\(\frac{1}{4+1}=\frac{1}{5}\)quãng đường AB

Phân số chỉ quãng đường ngày cuối đi được là

\(1-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=\frac{13}{60}\)quãng đường AB

Độ dài quãng đường AB là:

\(52:\frac{13}{60}=240\left(km\right)\)

Đáp số.............

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 02/10/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

240 km kick mik nha ae

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 10/04/2017 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

\(a,\)

Sau mỗi giờ ô tô và xe máy đi được số km là :

           45 + 30 = 75 ( km )

   Đổi : 2 giờ 30 phút = \(2,5\)giờ 

Quãng đường AB dài số km là :

           75 x 2,5 = 187,5 ( km )

\(b,\)

Chỗ hai xe gặp nhau cách B số km là :

           \(30\times2,5=75\left(km\right)\)

                                  Đ/S : . . . 

Đọc tiếp...
tth 11/04/2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

a) Quãng đường AB dài:

(45 + 30) x 2,5 = 187,5 km

b) Chỗ hai xe gặp nhau cách B số km là:

30 x 2,5 = 75 km

Đs

  tk mình nhé

Đọc tiếp...
SKT_BFON 10/04/2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

a) sau mỗi giờ ô tô và xe máy đi được số km là :

          45 + 30 = 75 ( km )

 Đoi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường AB dài số km là :

       75 x 2,5 = 187,5 ( km )

b)

Cho 2 xe gặp nhau cách B số km là :

         30 x 2,5 = 75 ( km )

                   Đáp số : a) 187,5 km

                                 b) 75 km

Mọi người bấm nút dung của mình xem sao nó không được nè !

Đọc tiếp...
Phạm Nhật Quang 23/11/2015 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của Nam so với bẮc là 2/3 nghĩa là Nam đi chậm hơn. Nam đi đựoc 2 phần đường thì Bắc đi đựoc 3 phần đường. 
Khi 2 người gặp nhau là đã trọn quãng đừong AB rồi. Lại thêm thời gian của Nam đi so với Bắc chỉ là 3/4 Nên quãng đừong đi của Nam so với BẮc là : 
2/3.3/4=1/2 (vì quãng đường= vận tốc.thời gian). Nên khi chia quãng đường ra làm 3 phần thì 
Nam đi được: 
31,5:(1+2)=10,5km 
Bắc đi được : 
31,5:(1+2).2=21 km

Đọc tiếp...
đồng tố uyên 06/11/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

ai còn cách giải dễ hiểu hơn ko

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 06/11/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Phạm Nhật Quang làm đúng rồi^_^

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: