Giúp tôi giải toán và làm văn


Neko Baka 18 tháng 5 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Thời gian đi là: 10 giờ 10 phút - 8 giờ 30 phút= 1 giờ 40 phút

Đổi: 1 giờ 40 phút= 5/3 giờ

Vận tốc trung bình là: 60:5/3= 36 km/giờ

Đ/s:..

Ko chắc

~ Neko Baka

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Tiến (Team Gà Công Nghiệp) 18 tháng 5 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

thời gian xe máy đi là

10 giờ 10 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 40 phút = \(1\frac{2}{3}\) giờ = \(\frac{5}{3}\)giờ

vận tốc xe máy là

60 : \(\frac{5}{3}\)= 36 km/giờ

đáp số 36 km/giờ

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱĐαη ๖ۣۜLê(๖ۣۜGĭɾℓ cá tính)༉ 18 tháng 5 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

thời gian xe máy đi đc là:

10 h 10 phút - 8 h 30 phút = 1h 40 phút = \(1\frac{2}{3}h\)\(=\frac{5}{3}h\)

vận tốc xe máy là:

\(60:\frac{5}{3}=36\)km/h

Đ/S : 36 km/h

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 18 tháng 5 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

thời gian xe máy đi từ A đến B là 

  11:33 +15/60=7/12 giờ = 35 phút 

Xe máy đến b lúc 6h +35 phút =6h35 phút 

Đọc tiếp...
Lê Thùy Trâm 18 tháng 5 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

6 giờ 35 phút

Đọc tiếp...
Don't look at me [ ●SΔD◆ ] {⋆⋆} 18 tháng 5 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Thời gian xe  máy đi hết tổng cộng là: 

\(\frac{11}{33}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}\left(giờ\right)=\)35 phút

Nên xe máy đến tỉnh B lúc: 6 giờ + 35 phút = 6 giờ 35 phút.

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 6 tháng 4 2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Hiệu thời gian là : 17 giờ ‐ 15 giờ = 2 giờ

Thời gian đi 60 km là : 2 x 2 = 4 giờ ﴾ vì thời gian đi 60 km là 2 phần ﴿

Quãng đường AB là : 60 x 4 = 240 ﴾ km ﴿ 

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 15 tháng 5 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Giải :

Hiệu thời gian khi chạy với vận tốc 60km/h và 40km/h:

17h - 15h = 2h

Thời gian chạy với vận tốc 60km/h:

2h * 2 = 4h

Quãng đường AB

60 *  4 = 240 (km)

Đáp số 240km

Đọc tiếp...
Doraemon 5 tháng 4 2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Hiệu thời gian khi chạy với vận tốc 60km/h và 40km/h:

17h - 15h = 2h

Thời gian chạy với vận tốc 60km/h:

2h * 2 = 4h

Quãng đường AB

60 *  4 = 240 (km)

Đáp số 240km

Đọc tiếp...
mai linh 15 tháng 5 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

trả lời

a, 7 giờ 30 phút

b, cách b 50.25 km

cách a 74.25 km

Đọc tiếp...
Trần Hải Đăng 15 tháng 5 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

câu a)Hiệu vận tốc 2 xe

          Quãng đường chia hiệu vận tốc

Đọc tiếp...
nguyen khanh ngoc 3 tháng 5 2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

a,7 giờ 30 phút

b, cách b : 50.25km

cách a : 74.25km

Đọc tiếp...
Công Tử Máu 14 tháng 5 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc đi quãng đường AB là x (km/h) (x>0)

       vận tốc quãng đường AC là x+1 (km/h)

thời gian đi hết quãng đường AB là 2 giờ 30 phút = \(\frac{5}{2}h\)

thời gian đi hết quãng đường AC là 2 giờ = \(2h\)

Vì quãng đường AB dài hơn quãng đường AC là 0.5 km = \(\frac{1}{2}km\), nên ta có phương trình:

    \(\frac{5}{2}x-2\left(x+1\right)=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5}{2}x-2x-2=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}x=\frac{5}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy vận tốc trên quãng đường AC = 5+1=6km/h

Quãng đường AC = s=v.t=6.2=12km

Vậy quãng đường AC =12km

Đọc tiếp...
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) CTV 10 tháng 5 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

THời gian chiếc ca nô xuôi dòng là 

4 + 5 = 9 ( giờ )

Quãng đường sông từ A -> B là :

9 x 3 = 27 ( km )

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 25 tháng 5 2018 lúc 7:50
Báo cáo sai phạm

Thời gian của chiếc cano đó là:

       4 + 5 = 9 (giờ)

Quãng đường sông từ A -> B là: 

       9 x 3 = 27 (km)

                Đáp số: 27 km

Đọc tiếp...
Kiều trang 13 tháng 5 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Thoi gian cua chiec cano do la:4+5=9(gio)

Quang duong AB dai so km la:9x3=27(km)

                                                                  Dap so: 27 km 

           "Nho cho mik nha"

        

Đọc tiếp...
lê thao vy 6 tháng 5 2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

1 giờ ca nô đó đi xuôi dòng thì đi đc :

     1 : 4 = 1/4 ( khúc sông ) 

1 giờ ca nô đi ngược dòng thì đi đc : 

     1 : 5 = 1/5 ( khúc sông ) 

3 km/giờ tương ứng :

      1/4 - 1/5 = 1/20 

Quãng sông AB dài : 

       5  : 1/20 = 100 ( km ) 

             ĐS : 100km

Đọc tiếp...
Ma Tốc Độ 9 tháng 5 2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

cái gì mà học giỏi thế

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 17 tháng 5 2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
Quân Đỗ 19 tháng 7 2018 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc của VĐV bơi khi không có vận tốc dòng nước là x(m/phút)(x>0)

Ta có:

Quãng đường ngược dòng giữa 2 cầu là:20x-1000(m)

Quãng đường xuôi dòng giữa 2 cầu là:15x+750(m)

Vì khoảng cách giữa 2 cầu là như nhau nên ta có:

20x-1000=15x+750

=>20x-15x=750+1000

=>5x=1750

=>x=1750/5

=>x=350(Thỏa mãn)

=>Khoảng cách giữa 2 cầu là:15*350+750=6000(m)=6(km)

Vậy khoảng cách giữa 2 cầu A và B là 6km

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Thuỳ 14 tháng 5 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

nửa giờ=0,5 giờ =30 phút

Quãng đường xe đạp đi trước = khoảng cách 2 xe và =

14 x 0,5=7 (km)

Hiệu vận tốc 2 xe là:

42-14=28(km/giờ)

Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp sau 

7:28= 0,25(giờ)=15 (phút)

Thời gian xe máy khởi hành

8  giờ +  30 phút=8 giờ 30 phút

Thời gian gặp nhau lúc

8 giờ 30 phút+ 15 phút=8 giờ 45 phút

Chỗ gặp nhau cách A:

42x 0,25=10,5(km)

Đ/s:10,5km

Học tốt ^^

T.i.c.k nhen ^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Tiến (Team Gà Công Nghiệp) 14 tháng 5 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

đổi nửa giờ = 30 phút = 0,5 giờ

người đi xe đạp đi trước xe máy là

14 x 0,5 = 7 km

hiệu vận tốc là

42 - 14 = 28 km/giờ

thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là

28 : 7 = 4 giờ

xe máy đuổi kịp xe đạp lúc

8 giờ + 30 phút + 4 giờ = 12 giờ 30 phút

chỗ gặp nhau cách A số km là

42 x 4 = 168 km

đáp số A) 12 giờ 30 phút

            B) 168 km

Đọc tiếp...
vegje lla 15 tháng 5 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

don't look at me có biết xóa câu trả lời đi không ? có mấy người cứ chép bài này nộp cô giáo

Đọc tiếp...
Don't look at me 14 tháng 5 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc thực của ca nô là V

      vận tốc dòng nước là V1 

  t1 = 2h, t2 = 3h    t là thời gian thỏa mãn yêu cầu đề bài

Ta có: \(t_1=2=\frac{AB}{V+V_1}\)

      \(t_2=3=\frac{AB}{V-V_1}\)

\(\frac{t_1}{t_2}=\frac{2}{3}=\frac{V-V_1}{V+V_1}\)

\(\Rightarrow2V+2V_1=3V-3V_1\Rightarrow V=5V_1\)

\(\frac{AB}{V+V_1}=2=\frac{AB}{6V1}\Rightarrow AB=12V_1\)

\(\Rightarrow t=\frac{12V_1}{5V_1}=2,4\left(h\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Thụy Sĩ 14 tháng 5 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

1h20p = \(\frac{4}{3}\)h.

Gọi vận tốc của xe đạp là x (km/h), (x>0)

Vận tốc xe ô tô là : 4x

Độ dài quãng đường đi bằng xe đạp là: \(\frac{4}{3}x\)(km)

Độ dài quãng đường đi bằng ô tô là : 2.4x = 8x (km)

Ta có hệ pt: \(\frac{4}{3}x+8x=140\)

Giải pt => x=15 (km/h)

Vậy vận tốc xe đạp là: 15 km/h và vận tốc ô tô là : 15.4=60 km/h.

NHẤN ĐÚNG NHA !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 12 tháng 7 2015 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

thời gian xe máy đã đi trước ô tô khởi hành là

11h 30' - 8h 30'=3h

quãng đường xe máy đã đi trước ô tô là

3*44=132 km

hiệu vận tốc của hai xe là

59-44=15

thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là

132:15=8,8 h

ô tô đuổi kịp xe mấy lúc

8h 30'+ 8h 48'=17h 18 phút

chỗ hai xe gặp nhau cách a

59*8,8=519,2 km

Đọc tiếp...
Vũ đức cường 19 tháng 5 2018 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

bạn ơ 132 ở đâu ra thế bạn

Đọc tiếp...
Xử Nữ Đáng Yêu 14 tháng 5 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

À quên mất ! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 18 tháng 4 2015 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

 

Thời gian xe máy đi được khi ô tô xuất phát là:

11 giờ - 7 giờ = 4 giờ

Quãng đường xe máy đã đi được khi ô tô xuất phát là:

4x30=120(km)

Sau 1 giờ hai xe gần nhau là:

90 - 30 = 60(km)

Ô tô đuổi kịp xe máy số giờ là:

120:60=2(giờ)

Đ/s: 2 giờ.

 

Đọc tiếp...
công chúa Hồng Nhung 9 tháng 3 2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

2 giờ chắc 100 % luôn 

Đọc tiếp...
Nhân Nghĩa 1 tháng 5 2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

2 giờ là đúng 0%

Đọc tiếp...
Cao Thành Đạt 26 tháng 4 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Đổi 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

Quãng đường AB dài số km là:

36 x 3,5 = 126 [ km ]

Ô tô đó đến B sau số thời gian là:

126 : 52,5 = 2,4 [ giờ ]

          hay = 2 giờ 24 phút

                Đáp số: 2 giờ 24 phút

Xong rùi đó mình chúc bạn học tốt nha!!!

P/S: Hok Tốt!!!

Đọc tiếp...
Roxy Channel 10 tháng 5 2017 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm
Đổi: 3 giờ 30 phút=3,5 giờ Quãng đường xe máy đã đi là: 36*3,5=126(km) Thời gian ô tô sẽ đến B là: 126:52,5=2,4(giờ) Đổi:2,4 giờ=2 giờ 24 phút Đ/S:2 giờ 24 phút
Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Bảo Minh 13 tháng 5 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Ô tô đi trong số giờ là:

       7 giờ - 5 giờ 44 phút = 1 giờ 16 phút

                   1 giờ 16 phút = 19/15 giờ

Ô tô đi được số ki - lô - mét là :

        45 x 19 : 15 = 57 ( km)

Ô tô con đi trong số giờ là :

        7 giờ - 6 giờ 6 phút = 54 phút 

                        54 phút  = 9/10 giờ

Ô tô con đi được số ki - lô - mét là :

       50 x 9 : 10 = 45 ( km )

Khoảng cách Hà Nội - Hải Phòng là :

       57 + 45 = 102 ( km )

                   Đ/S 102 km

có phải chị thư nhà bác nga diễn không ?

Nếu phải thì chị k cho em nhiều vào

Đọc tiếp...
lê thị thùy linh 12 tháng 5 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

thank 2 bn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Tiến 12 tháng 5 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

thời gian xe máy đi trước ô tô là

8 giờ 45 phút - 7 giờ 15 phút = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

số km xe máy đi trước ô tô là

35 x 1,5 = 52,5 km

hiệu vận tốc là

65 - 35 = 30 km/giờ

thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là

52,5 : 30 = 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút

ô tô đuổi kịp xe máy lúc

8 giờ 45 phút + 1 giờ 45 phút = 9 giờ 90 phút = 10 giờ 30 phút

đáp số 10 giờ 30 phút

Đọc tiếp...
vũ ngọc hải 12 tháng 5 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

số thời gian xe máy đi trước là : 8 giờ 45 - 7 giờ 15 = 1 giờ 30 phút 

                                                                                  hay 1,5 giờ 

1,5 giờ xe máy đi được : 1,5 x 35 = 52,5 km

thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là : 52,5 : ( 65 - 35 ) = 1,75(giờ)

                                                                               hay 1 giờ 45 phút 

đến số giờ là : 1 giờ 45 phút + 8 giờ 45 phút = 10 giờ 30 phút 

đáp số : 10 giờ 30 phút

Đọc tiếp...
Nguễn Lê Bảo Trân 8 tháng 5 2015 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

 1 phút  10 giây =70 giây

70-8=62 giây 

vân tốc đoàn tàu : 310: 62= 5 m/s

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 25 tháng 4 2016 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Ta thấy:

   - Thời gian tàu chạy qua cột điện có nghĩa là tàu chạy được một đoạn đường bằng chiều dài của đoàn tàu.

  - Thời gian đoàn tàu chui qua đường hầm bằng thời gian tàu vượt qua cột điện cộng thời gian qua chiều dài đường hầm.

  - Tàu chui qua hết đường hầm có nghĩa là đuôi tàu ra hết đường hầm.

Vậy thời gian tàu qua hết đường hầm là:

1 phút – 8 giây = 52 giây.

Vận tốc của đoàn tàu là:

260 : 52 = 5 (m/giây) = 18 (km/giờ)

Chiều dài của đoàn tàu là: 5 × 8 = 40 (m)

Đáp số: 40m

                    18km/giờ

Đọc tiếp...
Ha Trang My 19 tháng 4 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

18km/gio

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: