Giúp tôi giải toán và làm văn


Chu Quyen Nhan 15/01 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

theo mk nghĩ thì       k có số abcd 

abcd chia hết cho 2 và 5 nên tận cùng phải là 0 vậy d = 0 

chia hết cho 3 và 9 , số chia hết cho 9 cũng chia hết cho 3 

vậy tổng abcd = 22 nên k chia hết cho 9 nên k có số abcd

Đọc tiếp...
NAU TE 15/04/2015 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

 

Quãng đường AC Việt đi là:

7h30p-6h50p= 40p= 2/3h

Nam đi quãng đường BC dài là:

7h30p-7h10p= 20p=1/3h

Quãng đường AC dài:

15 x 2/3= 10(km)

Quãng đường BC dài là:

12 x 1/3= 4(km)

Quãng đường AB dài là:

10+4= 14(km)

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 08/01/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có S1+S2=11S1+S2=11
Cùng 1 thời gian thì vận tốc và quãng đường là 2 đại lượn tỉ lệ nghịch nên S124=S220S124=S220. . Áp dụng t.c của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
S124=S220=S1+S244=14S124=S220=S1+S244=14
S124=14⟹S1=6S124=14⟹S1=6
S220=14⟹S2=5S220=14⟹S2=5

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Bui Hoat 31/07/2015 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y là số vòng quay của kim phút và kim giờ khi chỉ đến 10 giờ thì lúc này 2 kim đối diện nhau trên 1 đường thẳng

Do đó : x - y=\(\frac{1}{3}\)( ứng với các số từ 12 giờ đến số 4 trên đồng hồ)

và x : y = 12( Do kim phút chạy nhanh gấp 12 lần kim giờ)

Do đó:\(\frac{x}{y}=\frac{12}{1}\Rightarrow\frac{x}{12}=\frac{y}{1}=\frac{x-y}{12-1}=\frac{1}{3}:11=\frac{1}{33}\)

\(\Rightarrow x=\frac{12}{33}\left(v\text{òng}\right)\)    \(\Rightarrow x=\frac{4}{11}\left(gi\text{ờ}\right)\)

Vậy thời gian ít nhất để 2 kim đồng hồ khi 10 giờ đến lúc nằm đối diện trên một đường thẳng là\(10gi\text{ờ}+\frac{4}{11}gi\text{ờ}\approx10gi\text{ờ}22ph\text{út}\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 08/01/2018 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Trong 7 giây thì cả ô tô và tàu hỏa đi ngược chiều nhau và đi được quãng đường bằng độ dài của tàu hỏa (196m).

=> Tổng vận tốc của ô tô và tàu hỏa là:

    196 : 7 = 28 (mét /giây)

Đổi 28 mét/giây = 28x3600 mét/giờ = 100800 mét/giờ = 100800 : 1000 km/giờ = 100,8 km/giờ

=> Vận tốc tàu hỏa là:

   100,8 - 96 = 4,8 (km/giờ)

ĐS: 4,8 km/giờ

Đọc tiếp...
ARATAMA 06/01/2017 lúc 08:01
Báo cáo sai phạm
NGUYỄN HƯƠNG GIANG 06/01/2017 lúc 07:01
Báo cáo sai phạm

Thời gian 2 người đã đi là:

10 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút = 3 giờ

Tổng vận tốc là

135 : 3 = 45 km/ h

Vận tốc người 1 là

( 45+3):2=24km/ h

Vận tốc người 2 là

24-3= 21km/h

Đáp số :............

Đọc tiếp...
Son Goku 07/01/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm
Vũ Thảo Nguyên 24/03/2016 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

                                                      Đổi 18 phút = 0,3 giờ 

Tổng vận tốc 2 xe là : 24 : 0,3 =80(km / giờ)

Hiệu vận tốc 2 xe là :24:3=8(km/giờ)

Vận tốc ô tô 1 là : (80+8):2=44( km/giờ)              Vận tốc ô tô 2 là :44-8=36( km/giờ)

Đọc tiếp...
đoàn văn kháng 03/04/2015 lúc 23:38
Báo cáo sai phạm

\(18'=\frac{3}{10}=\frac{24}{v_1+v_2}\)nên V1+V2=80

\(3=\frac{24}{v_1-v_2}\)nên V1-V2=8

V1= 44km/h,   V2= 36km/h

phân tích: hai chuyển động cùng chiều gặp nhau thì thời gian gặp nhau bằng quãng đường chia cho hiệu vận tốc

hai chuyển động ngược chiều gặp nhau thì thời gian gặp nhau bằng quãng đường ( tổng qđ 2 chuyển động đi được) chia cho tổng vận tốc.

Đọc tiếp...
sherlock kudo 01/04/2017 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

36 nhé!

Đọc tiếp...
Bùi Thị Lan Hương 24/08/2016 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

v ô tô là 36 km/h                                            v xe đạp là 12 km/h

                          thử lại đi , chắc chắn đúng đấy

Đọc tiếp...
Chiến Binh Bất Bại 07/01/2018 lúc 07:15
Báo cáo sai phạm

Hai xe này gặp nhau ở chỗ:

 96:2=48[km]

Vận tốc của xe đạp là:

 48:4=12[km]

Vận tốc của ô tô là :

48-12=36[km]

    Đ/S : V ô tô:36km

                V xe đạp:12 km

Đọc tiếp...
Lê Phúc Duy 14/06/2015 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc 2 xe là:

  150:2=75(km/giờ)

Hiệu vận tốc 2 xe là:

  150:10=15(km/giờ)

( Đây là bước vẽ sơ đồ tổng hiệu bạn nhớ vẽ nha )

Vận tốc ô tô là:

   (75+15):2=45(km/giờ)

Vận tốc xe máy là:

   45-15=30(km/giờ)

           Đáp số: v xe máy:30 km/giờ

                       v ô tô: 45 km/giờ

( v là vận tốc nhé bạn)

 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 07/01/2018 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc của tàu trở hàng là v (km/h) => vận tốc tàu trở khách là v + 7 (km/h)

Vì tàu trở hàng đi được 1,5h thì tàu trở khách mới xuất phát nên khi tàu trở khách đi đc 4h thì tàu trở hàng đi được 5,5h

Quãng đường tàu trở hàng đi đc sau 5,5h là : 5,5v (km)

Quãng đường tàu trở khách đi đc sau 4h là : 4(v + 7) (km)

Do sau 4h tàu trở khách cách tàu trở hàng 45 km nên ta có phương trình :

\(S_{AB}-5,5v-4\left(v+7\right)=45\)

\(\Leftrightarrow319-5,5v-4v-28=45\)

\(\Leftrightarrow291-9,5v=45\)

\(\Rightarrow v=\frac{291-45}{9,5}=\frac{492}{19}\approx26\left(\frac{km}{h}\right)\) \(\Rightarrow v+7\approx33\left(\frac{km}{h}\right)\)

Vậy vận tốc của tàu trở hàng là 26 (km/h) => vận tốc tàu trở khách là 33 (km/h)

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 07/01/2018 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

https://h.vn/hoi-dap/question/261561.html 

đây là bài dự phòng nếu em đánh sai 25 thành 45 nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Trang 05/01/2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

bạn chắc ko nguyễn nah quân

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 05/01/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là s (km) ( s > 0 ) , vận tốc ô tô dự định đi là v (km/h) ( v > 0 )

Vì dự định người đó đi hết 4 giờ nên : 

               s = v x 4 (km)

Vận tốc trung bình của ô tô trong thực tế là :

               v1 = v+6 (km/h)

Trong thực tế ô tô đi hết 3,5 giờ nên :

              s = 3,5 x (v+6)

Từ đó , ta có : v x 4 = 3,5 x (v+6)

=> v = 21 (km/h)

Vậy vận tốc thực của ô tô là 21 km/h

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 03/08/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là a

thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là b

60% = \(\frac{3}{5}\)

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\Rightarrow\frac{a}{5}=\frac{b}{3}\)

a - b = 4

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau là

\(\frac{a}{5}=\frac{b}{3}=\frac{a-b}{5-3}=\frac{4}{2}=2\)

Suy ra

\(\frac{a}{5}=2\Rightarrow a=2\cdot5=10\)

\(\frac{b}{3}=2\Rightarrow b=2\cdot3=6\)

Vậy thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là 10 giờ

       thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là 6 giờ

Đọc tiếp...
Dương Lê 29/12/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

lay 4h nhan 60 phan tram

Đọc tiếp...
Pk M 21/12/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

- Gọi thời gian xe 1 là Ta, xe thứ 2 là Tb.          Gọi vận tốc xe 1 là Va, xe 2 là Vb

- Vì đi trên cùng một quãng đường AB nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

- Theo đề bài, ta có:

+ Va . Ta = Vb. Tb

+ Va = 60% Vb

+ Ta- Tb = 4 hay Tb = Ta- 4

\(\Rightarrow\) 60%. Vb . Ta = Vb. Ta -4

            Ta -4              = (  60% Vb. Ta ) : Vb

            Ta -4              =  3/5 . Ta

          Ta - (3/5. Ta)    = 4

               2/5 Ta          = 4

                      Ta          = 4: (2/5)

                      Ta           = 10 (h)

  \(\Rightarrow\) Tb = 10 -4 = 6 (h)

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Quỳnh 04/01/2018 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc xe thứ nhất là     x (km/h). Vậy
             vận tốc xe thứ hai sẽ là     x - 15 (km/h)
                   vận tốc xe thứ hai sẽ là     x - 18 (km/h)
Theo đề bài, xe thứ hai đến đích chậm hơn xe thứ nhất 12 phút và sớm hơn xe thứ ba 3 phút.
Như vậy, nếu xe thứ ba xuất phát trước tiên; 3 phút sau xe  thứ hai sẽ xuất phát và sau 12 phút nữa xe thứ nhất sẽ xuất phát thì cả ba xe đến đích cùng một lúc (nghĩa là xe thứ hai và thứ nhất đuổi kịp xe thứ ba). Đây chính là bài toán hai (hoặc ba phần tử) xuất phát từ các điểm khác nhau, khác tốc độ đuổi kịp nhau (trong trường hợp này là chuyển động cùng hướng) !
     - Quãng đường xe thứ ba đi được trong 15 phút (1/4h) là: (x - 18)/4 [km]
     - Thời gian để xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ ba là: [(x - 18)/4] : 18 [h] (1) 
     - Quãng đường xe thứ hai đi được trong 12 phút (1/5h) là: (x - 15)/5 [km]
     - Thời gian để xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ hai là: [(x - 15)/5] : 15 [h] (2)
      Cả ba xe gặp nhau ở đích, do đó ta có (1) =  (2) hay
(x - 18)/72  =  (x - 15)/75. Giải ra ta được x  = 90.
      Thay giá trị  x  = 90 vào (1) ta tìm được thời gian để xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ ba và hai sẽ là 1h.
      Tốc độ xe thứ hai là  :   90 - 15 = 75 (km/h)
      Tốc độ xe thứ ba là   :   90 - 18 = 72 (km/h)
      Độ dài đường đua là  :   90 x 1  =  90 (km)
Đáp số:   a) đường đua dài 90 km
               b) vận tốc xe thứ nhất: 90 (km/h); xe thứ hai: 75 (km/h); xe thứ ba: 72 (km/h)
               c) thời gian xe thứ nhất chạy là: 1h; xe thứ hai 1h12'; xe thứ ba 1h15'

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 18/07/2015 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Giải theo trung học cơ sở:

8giờ 20 phút = (8+1/3) giờ= 25/3 giờ  

Giả sử khi đi là xuôi dòng, còn khi về là ngược dòng.  

Gọi x là vận tốc khi nước lặng.  

Thời gian đi:  

80/ (x+4)  

Thời gian về:  

80/(x-4)  

Như vậy ta có phưong trình:  

80/(x+4)+80/(x-4) =25/3

 <=>16/(x+4) + 16/(x-4) = 5/3 (rút gọn cho nhỏ dễ giải )  

Giải phuơng trình này ra ta nhận được x là xong. 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 30/03/2016 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Gọi a là vận tốc tàu thủy, thì:
V_xuôi là:   a+4
V_ngược là: a-4
Thời gian xuôi:   80/ (a+4)
Thời gian ngược:    80/ (a-4)
Thời gian  đi và về 8 giờ 20 phút  = 25/3 giờ
Ta được biểu thức:   80/(a+4)  +  80/(a-4)  = 25/3
            (Về phương trình bậc 2 của THCS)
Giải ra ta được 1 nghiệm a = 20 km/giờ

Đọc tiếp...
Võ Bảo Long 04/01/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

gọi vận tốc thực của tàu khi nước yên lặng là x km/h (x>o) 
vận tốc của thuyền lúc đi là x-4 km/h 
vận tốc của thuyền lúc về là x+4 km/h 
thời gian thuyền di đến bến bên kia la 80/(x-4) h 
thời gian thuyền di được khi quay về la 80/(x+4) h 
vì thời gian cả di lẩn về là 8h20' (hay 25/3 h) nên ta có pt: 
80/(x+4) + 80/(x-4) = 25/3 
<=> 240x-960+240x+960=25x^2-400 
<=> 25x^2-480x-400=0 
dental' = (-240)^2 +25*400= 67600 (>0) căn dental'= 240 
vậy pt có hai nghiệm 
x1= (240-260)/25=0.0.......(loại) 
x2=(240+260)/25=20 (nhận)
vậy vận tốc của tàu khi nước yên lặng là 20 km/h

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 03/01/2018 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

Cách 1: Sử dụng phương pháp giả thiết tạm.

Ta minh họa bài toán như hình vẽ dưới đây:

A C B E M F Quãng đường xe thứ nhất đi đc Quãng đường xe thứ hai đi đc

Giả thiết rằng có một xe thứ ba phải đi quãng đường FE dài gấp đôi quãng đường AC và vận tốc cũng gấp đôi vận tốc xe thứ nhất.

Vậy đoạn đường FE dài : 200 x 2 = 400 (km)

Vận tốc xe thứ ba là:    50 x 2 = 100 (km/h)

Vậy thì trong cũng một khoảng thời gian như xe thứ nhất đi, quãng đường còn lại để tới C của xe thứ ba  gấp đôi quãng đường còn lại của xe thứ nhất để tới C. 

Vậy thì hai xe thứ hai và thứ ba gặp nhau tại E.

Quãng đường xe thứ ba đi nhiều hơn xe thứ hai là:

            200 + 10 = 210 (km)

Hiệu hai vận tốc là:

           100 - 40 = 60 (km)

Thời gian để hai xe gặp nhau tại E hay thời gian để khoảng cách đến C của xe thứ hai gấp đôi xe thứ nhất là:

           210 : 60 = 3,5 (h)

Vậy khoảng cách đến C của xe thứ hai gấp đôi xe thứ nhất lúc:

           7 giờ + 3,5 giờ  = 10,5 giờ = 10 giờ 30 phút.

Cách 2:

Trong cùng một khoảng thời gian, quãng đường xe thứ hai đi được bằng 4/5 lần quãng đường xe thứ nhất đi được.

Ta có hình vẽ:

A C B E M A'

Từ hình vẽ ta có : \(\frac{AB+EM}{BE}=\frac{5-4}{4}=\frac{1}{4}\Rightarrow AB+EM=\frac{1}{4}BE\)

Kẻ thêm đoạn CA' = AB ( = 10km)

Ta có AB + EM = MC + CA' = MA'

Vậy thì \(MA'=\frac{1}{4}BE\) 

Lại có AA' = AC + CA' = 200 + 10 = 210 (km)

Vậy nên \(BE=\frac{210}{6}\times4=140\left(km\right)\)

Vậy thời gian để xe thứ hai đi đến E là: 

            140 : 50 = 3,5 (giờ)

 Vậy khoảng cách đến C của xe thứ hai gấp đôi xe thứ nhất lúc:

          7 giờ + 3,5 giờ  = 10,5 giờ = 10 giờ 30 phút.

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 04/01/2018 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

SẼ vào lúc:10 giờ 30 phút

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 04/01/2018 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Sẽ vào lúc 10 giờ 30 phút nha bạn . 

Đọc tiếp...
Kẻ Lạnh Lùng 14/03/2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

khoảng cách giữa mỗi giờ là 15 khoảng nhỏ

vậy sau số giờ 2 kim trùng nhau là :

15 : 55 = 3/11 ( giờ )

       Đáp số : 3/11 giờ

bài này trong phần mềm lớp 5 

Đọc tiếp...
nguyen duc hung 03/01/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

15p,phải ko bn

Đọc tiếp...
Cô gái nóng bỏng 14/03/2017 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Là 3/11

đúng thì k cho mình nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: