Giúp tôi giải toán và làm văn


Hân Hân 10 giờ trước (16:10)
Báo cáo sai phạm

Bài 3 : Tổng số tuổi hai bố con hiện nay là :

                   59 - 2- 2 = 55 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là : 55 : (2+9) * 9 = 45 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 55 - 45 = 10 ( tuổi )

Vậy tuổi bố .....

Tuổi con .....

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Hòa 10 giờ trước (16:34)
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :  7 lần số bi của Bình bằng 5 lần số bi của Trung hay số bi của Bình bằng 5/7 số bi của Trung

           Số bi của Trung là: 12 : ( 7-5 ) x 7 = 42 ( viên bi )

           Số bi của Bình là : 42 - 12 = 30 ( viên bi )

          Tổng số bi của 2 bạn : 30 + 42 = 72 ( viên bi )

Bài 2 : Dũng chia cho Hùng số viên bi là : 64 : ( 3 + 5 ) x 3 = 24 ( viên bi )

Bài 3 : Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là : 59 - ( 2 x 2 ) = 55 ( tuổi )

          Tuổi bố là : 55 : ( 2 + 9 ) = 45 ( tuổi )

          Tuổi con là : 55 - 45 = 10 ( tuổi )

Bài 4 : Thời gian 2 xe gặp nhau là : 120 : ( 35 + 65 ) = 1,2 giờ

          Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau là : 35 x 1,2 = 42 ( km )

          Quãng đường từ B đến chỗ gặp nhau là : 120 - 42 = 78 ( km )

Bài 5 : Khoảng cách 2 xe khi đi cùng lúc là : 15 x 2 = 30 ( km )

       a) Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là : 30 : ( 35 - 15 ) = 1,5 ( giờ )

       b) Chỗ gặp nhau cách A : 35 x 1,5 = 52,5 ( km )

CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!    

                                                                      

                  

Đọc tiếp...
Xyz 10 giờ trước (16:08)
Báo cáo sai phạm

1) Tỉ số số bi của Trung với Bình là 

7 : 5  = 7/5

Gọi số bi của Trung là 5 phần thì số bi của Bình là 7 phần

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 5 = 2 phần

Số bi của Trung là :

12 : 2 x 7 = 42 viên

Số bi của Bình là

42 - 12 = 30 viên

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 3 tháng 7 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Tại sao lại là  đi và về

Đọc tiếp...
Nắng Hạ 3 tháng 7 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

phần (35x2)+45=115 nhé

Đọc tiếp...
Nắng Hạ 3 tháng 7 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

đổi 35phuts =7/12h

quãng đường đi đến công trường là: 7/12x 45=26.25km

thời gian cần cho mỗi lần đến và đi là: (35x2)+45=80(phút)

thời gian có là: 11h 25-7h35=230(phút)

trong thời gian 230 phút này xe trừ đi các thời gian đi,về  và xếp gạch thì còn vừa đủ hai lần vậy quãng dw[ngf mà xe đi được là: (tính cả quãng đường đi và về ) 26,25x4=105 km

đ/s

không bbits có đúng ko nhưng theo mk nghĩ là như vậy

Đọc tiếp...
Xyz 1 tháng 7 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Tổng thời gian đi của 2 xe là : 

10 giờ 30 phút - 7 giờ = 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

Tổng vận tốc của 2 xe là : 

45 + 25 = 70 km/h

Quãng đường AB dài số km là : 

3,5 x 70 = 245 km 

Đọc tiếp...
♡__Ąйвų__♡•™ 1 tháng 7 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

#) Giải

Ta có thời gian ô tô ( xe máy ) đi để gặp xe còn lại là:

10 giờ 30 phút - 7 giờ = 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

=> Quãng đường từ chỗ gặp nhau đến A là:

45 x 3,5 = 157,5 ( km )

=> Quãng đường từ chỗ gặp nhau đến B là:

25 x 3,5 = 87,5 ( km )

=>  Quãng đường AB là:

157,5 + 87,5 = 245 ( km )

      Đ/s: 245 km

~ Hok tốt ~  

Đọc tiếp...
bí mật hhh [ MCU ] 28 tháng 6 lúc 8:16
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của tàu khi nước lặng là :

( 18,6 + 28,4 ) : 2 = 23,5 ( km/giờ )

Vận tốc dòng nước là : 

28,4 - 23,5 = 4,9 ( km/giờ )

                   Đáp số : tàu : 23,5 km/giờ 

                                  nước : 4,9 km/giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Dương 27 tháng 6 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

vận tốc của tàu khi nước lặng là :

     (  28,4 + 18,6 )  / 2 = 23,5 ( km / giờ )

vận tốc của dòng nước là :

      28,4 - 23,5 = 4,9 (km / giờ )

                        Đ / S : 23,5 km / giờ 

                                   4,9 km / giờ

Đọc tiếp...
聖なる 27 tháng 6 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Vận tốc tàu khi nước lặng là :

           ( 28,4 + 18,6 ) : 2 = 23,5 ( km/giờ )

Vận tốc dòng nước là :

          ( 28,4 - 18,6 ) : 2 = 4,9 ( km /giờ )

                        Đ/s : ....

Hk tốt 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 3 tháng 5 2016 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Vận tốc dòng nước: 

(28,4-18,6):2=4,9 km/h 

Vận tốc tàu khi nước lặng:

28,4-4,9=23,5 km/h

ĐS : 4,9km/h;23,5km/h.

Đọc tiếp...
ngô thế trường 11 tháng 4 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

vận tốc dòng nước là;

(28,4-18,6):2=4,9 km/h

vận tốc của tàu là:

28,4-4,9=23,5km/h

Đọc tiếp...
dinh huynh nhu ha 4 tháng 5 2016 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

van toc cua tau thuy khi nuoc lang la                                                                                                                                                                (28,4+18,6) :2 =23,5 (km/gio)                                                                                                                                                             van toc cua dong nuoc la                                                                                                                                                                                   28,4-23,5 = 4,9 (km/gio)                                                                                                                                                                                  ds : 4,9km/gio            

                  nho cho minh nha                                                              

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh ( Team HP ) 27 tháng 6 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

Nhầm nha

Cụm bèo trôi từ A đến B hết

( 32 + 48 ) : 2 = 40 ( phút )

Đáp số : 40 phút

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh ( Team HP ) 27 tháng 6 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Thời gian cụm bèo trôi từ A đến B là :

32 + 48 : 2 = 40 ( phút )

Đáp số : 40 phút

Đọc tiếp...
聖なる 27 tháng 6 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Tỉ số thời gian của ca-nô khi xuôi dòng và khi ngược dòng là :

               32 : 48 = \(\frac{2}{3}\)

=> Tỉ số vận tốc của ca-nô khi xuôi dòng và ngược dòng là : \(\frac{3}{2}\)

 Gọi vận tốc xuôi dòng là : 3v

    =>    vận tốc ngược dòng là : 2v

=> Vận tốc dòng nước xuôi là : 

               ( 3v - 2v ) : 2 = \(\frac{6}{1}\)

  Tỉ số vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là :

          3v : \(\frac{v}{2}\)\(\frac{6}{1}\)

=> Tỉ số thời gian xuôi dòng với thời gian cụm bèo trôi là : \(\frac{1}{6}\)

=> Cụm bèo ( dòng nước ) trôi từ A đến B hết thời gian là : 32 x 6 = 192 ( phút )

                                                  Đ/s : 192 phút

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 24 tháng 7 2016 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Vận tốc dự định so với vận tốc thực tế là : 

            45/35 = 9/7

Vì cùng quãng đường nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Vậy thời gian theo dự định so với thời gian thực tế là : 7/9 

Hiệu số phần là: 9 - 7 = 2 (phần) 

Thời gian thực tế đi là : 30 : 2 x 9 = 135 (phút) = 2,25 giờ 

Quãng đường AB là : 35 x 2,25 = 78,75 (km) 

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 24 tháng 7 2016 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

Vận tốc dự định so với vận tốc thực tế là : 

            45/35 = 9/7

Vì cùng quãng đường nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Vậy thời gian theo dự định so với thời gian thực tế là : 7/9 

Hiệu số phần là: 9 - 7 = 2 (phần) 

Thời gian thực tế đi là : 40 : 2 x 9 = 180 (phút) = 3 giờ 

Quãng đường AB là : 35 x 3 = 105 (km) 

Đọc tiếp...
•๖ۣۜKɧáηɧ ๖ۣۜLγ⚡2ƙ8•™ [MCU] ★ Human ★ 26 tháng 6 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

v dự định so với v thực tế là:

45/35=9/7

vì cùng s nên t và v là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

vậy t theo dự định so với t thực tế là 7/9

hiệu số phần là:

9-7=2( phần)

t thực tế đi là:

30:2x9=135(phút)=2,25 giờ

s ab là 35x 2,25= 78,75(km)

đáp số: 78,75km

Đọc tiếp...
kyouka hakiri soma 21 tháng 6 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

đáp số

chiều dài :80m

vận tốc 36 km / h

hok tốt

Đọc tiếp...
hakiri soma *[ RBL ]* Bastkoo *{ Dino }* 21 tháng 6 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

đáp số

chiều dài :80m

vận tốc 36 km / h

hok tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 21 tháng 6 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

#)Bạn tham khảo nhé :

Câu hỏi của dinh viet hoang - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath 

P/s : Nếu link không hoạt động thì vào thống kê hỏi đáp của mình rồi ấn vô chữ nhé !

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧Bacon☙ 21 tháng 6 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

kham khảo 

Địa điểm A cách địa điểm B 24 km. Vào lúc 6 giờ một người đi bộ từ A về B. Đến 7 giờ 20 phút một người đi xe đạp từ A đuổi kịp người đi bộ lúc 7 giờ 50 phút. Đến B, người đi xe đạp quay về A ngay và gặp lại người đi bộ lúc 9 giờ 20 phút. Tính vận tốc mỗi người?

vào thống kê hỏi đáp của mình có chữ màu xanh trong câu trả lời này nhấn zô đó sẽ ra

hc tốt ~:B~

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 15 tháng 5 2015 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có: Tổng vận tốc của ô tô và xe đạp là: 72000 : 72 = 1000 (m/ph)

Sau khoảng thời gian 72 + 48 = 120 (phút) ta có:

Xe đạp đi được quãng đường là: BC + CD = BD

Ô tô đi được quãng đường là: AC + CB + BC + CD = AB + BD

Hiệu của hai quãng đường của ô tô và xe đạp là: (AB + BD) – BD = AB = 72000

Hiệu của hai vận tốc của ô tô và xe đạp là: 72000 : 120 = 600 (m/ph)

Vậy vận tốc của ô tô là: (1000 + 600) : 2 = 800 (m/ph)

Vận tốc của xe đạp là: (1000 - 600) : 2 = 200 (m/ph)

đúng cái nha

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 21 tháng 6 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

------------------------ | ------------- | ; AB = 72km 
A . . . . . . . . . . . .C . . . . . . B 

- Gọi C là điểm mà ô tô và xe đạp gặp nhau.Đặt AC = x(km) --> BC = 72 - x (km) 

- Ô tô đi từ A --> C hết 1h12' = 1,2 (h) --> Vận tốc của ô tô là: x/1,2 (km/h) 

- Xe đạp đi từ B --> C hết 1,2h --> Vận tốc của xe đạp là: (72 - x)/1,2 

- Sau đó ô tô tiếp tục đi về B rồi quay lại A ngay với vận tốc cũ , ô tô gặp xe đạp sau 48 phút kể từ lúc gặp nhau lần trước. 

Có nghĩa là: từ C,ô tô đi đã đi thêm 48' = 0,8h nữa,tức là đi được: 
0,8.x/1,2 = 2x/3 (km) 

Cũng từ C,xe đạp đi thêm 0,8h thì gặp ô tô --> xe đạp đã đi được: 
0,8.(72 - x)/1,2 = 2(72 - x)/3 (km) 

| ----------- | ------------- | ------------- | 
A . . . . . D. . . . . . .C . . . . . . .B 

Giả sử D là điểm gặp nhau lần thứ 2;ta thấy kể từ C,ô tô đi đến B ;rồi quay lại A;đến D thì gặp xe đạp 
--> Ô tô đi được quãng đường: 
CB + BD = CB + CB + CD = 2CB + CD = 2(72 - x) + CD 
--> 2x/3 = 2(72 - x) + CD 

Xe đạp kể từ C;đi đến D thì gặp ô tô đuổi kịp đằng sau 
--> Xe đạp đã đi được quãng đường: CD 
theo trên thì trong 0,8h này xe đạp đi được: 2(72 - x)/3 (km) 
--> CD = 2(72 - x)/3 (km) 

--> ta có pt: 2x/3 = 2(72 - x) + 2(72 - x)/3 
--> 2x = 432 - 6x + 144 - 2x 
--> 10x = 576 
--> x = 57,6 

--> vận tốc ô tô là:

      57,6/1,2 = 48 (km/h) 
--> vận tốc xe đạp là:

     (72 - 57,6)/1,2 = 12(km/h) 

               Đ/s: 12 km

Đọc tiếp...
Phạm Thùy Dương 18 tháng 3 2017 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

200m/p là đúng rồi đấy

Đọc tiếp...
Đình Nguyễn 27 tháng 3 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa 2 vận tốc là: 60 : 40 = 3/2
Vì cùng quãng đường nên vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.
Coi thời gian đi với vận tốc 60 km/h là 2 phần thì thời gian đi với vận tốc 40 km/h là 3 phần.
Hiệu số phần là: 3 – 2 = 1 phần
1 phần thời gian ứng với số giờ là:
17 – 15 = 2 giờ
Vậy với vận tốc 60 km/h ô tô đi từ A đến B hết số giờ là:
2 x 2 = 4 giờ
Quãng đường AB dài là:
4 x 60 = 240 km
Để đến B lúc 16 giờ thì ô tô đi hết số giờ là:
4 + (16 – 15) = 5 giờ
Vận tốc phải tìm là: 240 : 5 = 48 km/h.

Đọc tiếp...
Trần Anh Thư 28 tháng 4 2018 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

50 km /giờ nha!~Ai k mk,mk k lại gấp 5 lần lun nha!~

       Học tốt^^

Đọc tiếp...
Thu Hiền 22 tháng 4 2017 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

50 km / h 

Đọc tiếp...
Đinh Bảo Châu Thi 1 tháng 5 2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

tổng vận tốc là; 60+30=90(km/g)

Độ dài quãng đường ab là;90 x 2=180(km)

Quãng đường từ chỗ 2 xe gặp nhau đến tỉnh B là;

30 x 2 = 60(km)

thời gian xe ô tô đi đến b là;

180 : 60=3 (giờ)

thời gian xe máy đi đến b là

180 : 30=6(giờ)

Khi oto đến tỉnh B,xe máy còn phải đi;

6-3=3(giờ)

 

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Kim Thu 19 tháng 6 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

3 giờ nha

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...

Bài 1: Một người đi xe đạp quãng đường 18,3 km hết 1,5 giờ. Hỏi cứ đi với vận tốc như vậy thì người đi quãng đường 30,5 km hết bao nhiêu thời gian?

Bài 2: Một xe máy chạy qua chiếc cầu dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó xe máy đi quãng đường dài 120 km hết bao nhiêu thời gian?

Bài 3: Một xe máy đi từ A với vận tốc 30 km/giờ và sau 1 ½ giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc bằng 3/5 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ thì mới đi được quãng đường AB?

Bài 4: Hai thành phố cách nhau 208,5km, một xe máy đi từ Thành phố A đến Thành phố B với vận tốc là 38,6 km/h. Một ô tô khởi hành cùng một lúc với xe máy đi từ Thành phố B đến Thành phố A với vận tốc 44,8km/h. Hỏi sau mấy giờ xe máy và ô tô gặp nhau?

Bài 5: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/h cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/h. Sau 2 giờ ô tô và xe máy gặp nhau. Tính quãng đường AB?

Bài 6: Một ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc là 48 km/h. Cùng lúc đó một ô tô đi từ thị xã B đến thị xã A với vận tốc là 54 km/h. Sau 2 giờ hai ô tô gặp nhau. Tính quãng đường từ thị xã A đến thị xã B?

Bài 7: Một ô tô và một xe máy đi cùng một lúc ở hai đầu của quãng đường và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ 15 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Ô tô đi với vận tốc 54km/h, xe máy đi với vận tốc 38km/h. Tính quãng đường trên?

Bài 8: Hai ca nô khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau trên quãng đường sông dài 175km với vận tốc 24km/h và 26km/h. Hỏi sau bao nhiêu thời gian kể từ lúc khởi hành đến lúc hai ca nô gặp nhau?

Bài 9: Trên quãng đường dài 255 km, một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi với vận tốc 62 km/h, xe máy đi với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau mấy giờ ô tô và xe máy gặp nhau?

Bài 10: Tại hai đầu của một quãng đường dài 17,25 km một người đi bộ và một người chạy xuất phát cùng một lúc và ngược chiều nhau. Vận tốc người đi bộ bằng 4,2 km/h, vận tốc người chạy bằng 9,6 km/h. Tính thời gian để hai người gặp nhau?

Bài 11: Hai người đi bộ ngược chiều nhau từ hai địa điểm A và B cách nhau 18 km để gặp nhau. Vận tốc của người đi từ A là 4 km/h. Vận tốc của người đi từ B là 5 km/h. Hỏi sau mấy giờ họ gặp nhau? Khi gặp nhau người đi từ A cách B mấy km?

Bài 12: Hai Thành phố A và B cách nhau 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/h và một xe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp và xe máy gặp nhau? Lúc gặp nhau xe máy cách B bao nhiêu km?

Bài 13: Một ô tô và một xe mày đi ngược chiều nhau. ô tô đi từ A với vận tốc 48,5 km/h. Xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/h. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 14: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 174 km. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc đi từ A bằng 1,5 lần vận tốc đi từ B.

Bài 15: Một ô tô và một xe máy đi ngược chiều nhau, ô tô đi từ A với vận tốc 44,5 km/h, xe máy đi từ B với vận tốc 32,5 km/h. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 16: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường Ab dài 162 km. Sau 2 giờ chúng gặp nhau.
a. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết ô tô đi từ A bằng 4/5 vận tốc ô tô đi từ B.
b. Điểm gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Bài 17: Một ô tô khởi hành tại A lúc 4 giờ sáng đi về B với vận tốc 60 km/h. Đến 5 giờ ô tô khác khởi hành tại B và đi về A với vận tốc 70 km/h. Hai xe gặp nhau lúc 8 giờ. Tính khoảng cách từ A đến B?

Bài 18: Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/h. Đến 8 giờ 30 phút một xe ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? Biết rằng A cách B 657,5 km

Bài 19: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khời hành lúc 4 giờ 24 phút. Vào lúc 6 giờ 36 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi từ B lớn hơn người đi từ A là 1km/h. Hai người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 158,4 km

 

 Bài 20: Hai ô tô ở A và B cách nhau 60 km cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 2,5 giờ thì ô tô ddi từ A đuổi kịp ô tô đi từ B.
a. Tìm vận tốc mỗi ô tô biết rằng tổng hai vận tốc là 76 km/h
b. Tính quãng đường đi từ A đến lúc xe từ A đuổi kịp xe đi từ B.


Bài 21: Một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Hỏi kể từ lúc xr máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

Đọc tiếp...

Được cập nhật 19 tháng 6 lúc 20:13

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
emdixaqua 18 tháng 6 2018 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Quãng đường AB dài là:

   60 x 2 = 120 (km)

Nếu người đó đi với vận tốc 40km/h thì  cần thời gian là:

120: 40 = 3 giờ 

Đọc tiếp...
Ngô Quang Đạt 1 14 tháng 6 2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bài 2:                                                                                 Bài giải:

                                             Đổi:1 phút=60 giây

Vận tốc km/giờ của xe máy là:

                      250:20x60=750(m/phút)=0,75(km/phút)

Thời gian xe máy khi đi 120 km là:

                      120:0,75=160 phút=2 giờ 40 phút

                         Đáp số: 2 giờ 40 phút

                  CHÀO MỪNG FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018!    

Đọc tiếp...
Đào Nhật Minh 28 tháng 7 2018 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

2 giờ 30 phút

Đọc tiếp...
Đoàn Đạt 22 tháng 6 2015 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

Từ 6 giờ đến 6 giờ 20 phút có: 6 giờ 20 phút-6 giờ=20 phút

Đổi: 20 phút=1/3 giờ

Trong khoảng thời gian 1/3 giờ, xe máy đã đi dược là: 45x1/3=15 (km)

Mỗi giờ ô tô gần xe máy là: 55-45=10 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là: 1,5 (giờ)

Đổi: 1,5 giờ=1 giờ 30 phút

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc: 6 giờ 20 phút+1 giờ 30 phút=7 giờ 50 phút

Địa điểm gặp nhau cách tỉnh B là: 165-55x1,5=82,5 (km)

ĐS: Ô tô đuổi kịp xe máy lúc: 7 giờ 50 phút

       Địa điểm gặp nhau cách B: 82,5 km

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 22 tháng 6 2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Thời gian ô tô xuất phát từ A cách thời gian xe mày bắt đầu xuất phát từ A là :

6 giờ 20 phút - 6 giờ = 20 phút = \(\frac{1}{3}\)giờ

Từ khi ô tô bắt đầu xuất phát từ A thì xe máy đã đi được quãng đường dài :

\(45\times\frac{1}{3}=15\left(km\right)\)

Sau mỗi giờ, ô tô gần xe máy là :

55 - 45 = 10 ( km )

Thời gian chạy để hai xe ô tô và xe máy gặp nhau là :

15 : 10 = 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Hai xe gặp nhau vừa đúng :

6 giờ 20 phút + 1 giờ 30 phút = 7 giờ 50 phút

Chỗ gặp nhau cách tỉnh A quãng đường :

55 x 1,5 = 82,5 ( km )

Và, chỗ gặp nhau cách tỉnh B quãng đường :

165 - 82,5 = 82,5 ( km )

Kết luận : Ô tô đuổi kịp xe máy vừa đúng 7 giờ 50 phút. Và chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh B 82,5 km.

Đọc tiếp...
trần huy đức 24 tháng 6 2017 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

82,5 đúng 

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧Bacon☙ 17 tháng 6 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

bn có thể vào đây kham khảo nha

Câu hỏi của bui thi lan anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

nếu ko nhấn được vào thống kê hỏi đáp của mình , có chữ màu xanh ở câu trả lời này 

bn ấn ZÔ đó là được nha

hc tốt

Đọc tiếp...
suqer gogeto 17 tháng 6 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Thời gian ô tô thứ 2 đên B sau khi gặp ô tô thứ nhất là:

105 : 70 = 1,5 (giờ)

Lúc này ô tô thứ nhất còn cách B.

105 – 40 x 1,5 = 55 (km)

Hiệu 2 vận tốc:

60 – 40 = 20 (km/giờ)

Thời gian ô tô 1 chạy với vận tốc 40km/giờ.

55 : 20 = 2,75 (giờ)

Ô tô thứ nhất chạy 40km/giờ với 55km (đến B):

55 : 40 = 1,375 (giờ)

Thời gian ô tô 1 chạy 1/2 quãng đường với vận tốc 40km/giờ.

2,75 + 1,375 = 4,125 (giờ)

Quãng đường AB dài:

40 x 4,125 x 2 = 330 (km)

        đáp số :330 km

Đọc tiếp...
Lux Arcadia 17 tháng 6 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

A B C D E 6h 7h20 7h50 9h20

Tất cả số liệu phút bạn tự quy đổi sang giờ.

Bây giờ ta biểu diễn các mốc thời gian trên trục:

Gọi vận tốc đi bộ là a, vận tốc xe đạp là b (km/h)

Ta có: \(AD=a\left(7h50-6h\right)=a.\frac{11}{6}\)

\(AD=b\left(7h50-7h20\right)=b.\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow a.\frac{11}{6}=b.\frac{1}{2}\Leftrightarrow a=\frac{3b}{11}\left(1\right)\)

Mặt khác: Đến lúc 9h 20 phút thì người đi bộ đi được quãng đường AE.

Còn người đi xe đạp đi được quãng đường AB và EB.

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}AE=a\left(9h20-6\right)=\frac{10a}{3}\\AB+EB=b\left(9h20-7h20\right)=2b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow AB+AE+EB=\frac{10a}{3}+2b\)

\(\Leftrightarrow2AB=\frac{10a}{3}+2b\Leftrightarrow48=\frac{10}{3}a+2b\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra: \(b=\frac{33}{2};a=\frac{9}{2}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 17 tháng 6 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

#)Mình thấy cái này đáng nhẽ phải là toán nâng cao 6 chứ nhỉ ???

#)Giải : 

A C D E B

( Bạn tự kí hiệu thêm các mốc thời gian nhé, tăng dần từ trái sang phải theo dữ liệu đề bài )

Gọi vận tốc đi bộ là a ( km/h ) vận tốc đi xe đạp là b ( km/h )

Theo bài ra, ta có : \(AD=a\left(7h50p-6h\right)=a.\frac{11}{6}\)

\(AD=b\left(7h50p-7h20p\right)=b.\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow a.\frac{11}{6}=b.\frac{1}{2}=\Leftrightarrow a=\frac{3b}{11}\left(1\right)\)

Đến 9h20p thì người đi bộ đi được quãng đường AE, người đi xe đạp đi được quãng đường AB và EB

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}AE=a\left(9h20p-6\right)=\frac{10a}{3}\\AB+EB=b\left(9h20p-7h20p\right)=2b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow AB+AE+EB=\frac{10a}{3}+2b\)

\(\Rightarrow2AB=\frac{10a}{3}+2b\Leftrightarrow48=\frac{10a}{3}+2b\left(2\right)\)

Từ (1) và (2), ta suy ra được \(a=\frac{9}{2};b=\frac{33}{2}\)

Vậy ................................................................

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: