Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyet Anh Hôm qua lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Voi van toc do, ca heo boi 2400 m het :

2400: 72=34 phut 52 giay

Dap so 34 phut 52 giay

Đọc tiếp...
Không Bít Hôm qua lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

1 giờ cá heo bơi đc 72km=72000m

cá heo bơi 2400m hết số phút là :

             2400:72000=\(\frac{1}{30}\)(giờ)=60x\(\frac{1}{30}\)=2(phút)

                     Vậy cá heo bơi 2400m hết 2 phút

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV Hôm qua lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

72 giờ = 72 000m

1 giờ = 60 phút

Vận tốc của cá heo với đơn vị m/phút là : 72 000 : 60 = 1200m/phút

=> Với vận tốc đó , cá heo bơi 2400m hết : 2400 : 1200 = 2 phút

Đ/s: 2 phút

P/s: Lâu không làm mấy dạng như này . Sai bạn bỏ qua =))

Đọc tiếp...
việt hoàng 21/10/2018 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Giả sử Minh và Nam đi theo đường MI'N . Gọi điểm N' là điểm đối xứng N qua bãi sông. 

Ta có : MI'N = MI' + I'N = MI' + I'N' = MI'N'

Để MI'N ngắn nhất thì ba điểm M;I';N' thẳng hàng. Lúc đó I = I' 

=> NP = NK - PK = NK - NH = 450 (m)

\(MP=\sqrt{MN^2-NP^2}=600\left(m\right)\)

N'P = N'K + KP = 750 (m)

\(MN'=\sqrt{MP^2+N'P^2}=150\sqrt{41}\left(m\right)\)

Thời gian ngắn nhất là :

\(t=\frac{MN'}{V}=\frac{150\sqrt{41}}{2}=75\sqrt{41}=480\left(s\right)=8\left(phút\right)\)

Đọc tiếp...
việt hoàng 21/10/2018 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Giả sử Minh và Nam đi theo đường MI'N . Gọi điểm N' là điểm đối xứng N qua bãi sông. 

Ta có : MI'N = MI' + I'N = MI' + I'N' = MI'N'

Để MI'N ngắn nhất thì ba điểm M;I';N' thẳng hàng. Lúc đó I = I' 

=> NP = NK - PK = NK - NH = 450 (m)

MP=√MN2−NP2=600(m)

N'P = N'K + KP = 750 (m)

MN'=√MP2+N'P2=150√41(m)

Thời gian ngắn nhất là :

t=MN'V =150√412 =75√41=480(s)=8(phút)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 24/05/2015 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

Thời gian đi từ A đến C của Hùng là:  11 - 8 = 3 (giờ)

          Thời gian đi từ B đến C của Dũng là:   11 - 8 = 3 (giờ)

          Quãng đường AB là 30 km do đó cứ 1 giờ  khoảng cách của Hùng và Dũng bớt đi 10 km. Vì vậy lúc 9 giờ Hùng còn cách Dũng là 20 km, lúc đó Ninh gặp Dũng nên Ninh cũng cách Hùng 20 km.

          Đến 9 giờ 24 phút, Ninh gặp Hùng do đó tổng vận tốc của Ninh và Hùng là:

                             20 : \(\frac{24}{60}=50\left(km\h\right)\)

          Do vận tốc của Ninh bằng 1/4 vận tốc của Hùng nên vận tốc của Hùng là:

                             [50 : (1 + 4)] . 4 = 40 (km/h)

          Từ đó suy ra quãng đường BC là:

                             40 . 3 - 30 = 90 (km)

                                                                   Đáp số:  BC = 90 km

Đọc tiếp...
bui thi linh chi 18/04/2018 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời nhanh đi để tui còn làm bài nhá

Đọc tiếp...
bui thi linh chi 17/04/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

tại sao cứ đi 1h là k/c bớt đi 10km

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Bích 09/01/2019 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

thanks Tran Thi Hong Giang nha

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 09/01/2019 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian lúc đi là a, thời gian lúc về là b, ta có
a+ b = 11h45- 7h30 = 4,25 h 
=> a= 4,25 - b
Quãng đường từ nhà đến huyện là: 
5 x a = 12 x b
5 x (4,25 - b) = 12b
21,25 -5b = 12b
17b = 21,25
b= 1,25
Quãng đường là
12 x 1,25 = 15 km

Đọc tiếp...
jimin 30/10/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Nham! (Sori)!

N chia het cho 4, n chia het cho " 3n - n + 4.n=...? ".

Đọc tiếp...
Bùi Thái Hoàng 30/10/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Hình như bạn nhầm rồi , n làm sao chia hết cho 3n + 4 ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20/06/2015 lúc 08:13
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của 2 chị em là như nhau,xuất phát cùng một lúc => gặp nhau ở chính giữa đường
=>quãng đường cậu em đi được là 400/2 = 200m
=>thời gian cậu em đi là 200/2 = 100 giây
=>Quãng đường chú chó đi được là 100.3=300m
Đáp số : 300 m

Đọc tiếp...
pham kim han 20/06/2015 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của 2 chị em là như nhau,xuất phát cùng một lúc => gặp nhau ở chính giữa đường
=>quãng đường cậu em đi được là 400/2 = 200m
=>thời gian cậu em đi là 200/2 = 100 giây
=>Quãng đường chú chó đi được là 100.3=300m
Đáp số : 300 m

Đọc tiếp...
Trần Bảo Long 20/06/2015 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của 2 chị em là như nhau,xuất phát cùng một lúc => gặp nhau ở chính giữa đường
=>quãng đường cậu em đi được là 400/2 = 200m
=>thời gian cậu em đi là 200/2 = 100 giây
=>Quãng đường chú chó đi được là 100.3=300m
Đáp số : 300 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 09/05/2017 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

9h42=9,7h

8h30=8,5h

Vận tốc của xe máy là:

60:(9,7-8,5)=50 km/h

Đọc tiếp...
Music Girl 14/05/2018 lúc 06:32
Báo cáo sai phạm

Thời gian để người đó đi hết quãng đường AB là:

9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

Vận tốc trung bình của xe máy là:

60÷1,2=50(km/giờ)

Đ/s:............

Đọc tiếp...
Đặng Thị Dung 09/05/2017 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Thời gian người đi xe máy đó đi là :

9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút

Đổi : 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

Vận tốc của người đi xe máy đó là :

       60 : 1,2 = 50 ( km/giờ )

                    Đ/S : 50 km/giờ .

Tk giúp mình nha !!! ^_^

  

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Hải Yến 02/09/2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

Không tin

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 01/04/2016 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

12 phút=12/60=0,2 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

Vận tốc ngược dòng của ca nô là :

26,4:2,2=12(km/h)

Vận tốc của dòng nước là :

15-12=3(km/h)

Đọc tiếp...

Bài 1: Một người đi xe đạp quãng đường 18,3 km hết 1,5 giờ. Hỏi cứ đi với vận tốc như vậy thì người đi quãng đường 30,5 km hết bao nhiêu thời gian?

Bài 2: Một xe máy chạy qua chiếc cầu dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó xe máy đi quãng đường dài 120 km hết bao nhiêu thời gian?

Bài 3: Một xe máy đi từ A với vận tốc 30 km/giờ và sau 1 ½ giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc bằng 3/5 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ thì mới đi được quãng đường AB?

Bài 4: Hai thành phố cách nhau 208,5km, một xe máy đi từ Thành phố A đến Thành phố B với vận tốc là 38,6 km/h. Một ô tô khởi hành cùng một lúc với xe máy đi từ Thành phố B đến Thành phố A với vận tốc 44,8km/h. Hỏi sau mấy giờ xe máy và ô tô gặp nhau?

Bài 5: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/h cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/h. Sau 2 giờ ô tô và xe máy gặp nhau. Tính quãng đường AB?

Bài 6: Một ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc là 48 km/h. Cùng lúc đó một ô tô đi từ thị xã B đến thị xã A với vận tốc là 54 km/h. Sau 2 giờ hai ô tô gặp nhau. Tính quãng đường từ thị xã A đến thị xã B?

Bài 7: Một ô tô và một xe máy đi cùng một lúc ở hai đầu của quãng đường và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ 15 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Ô tô đi với vận tốc 54km/h, xe máy đi với vận tốc 38km/h. Tính quãng đường trên?

Bài 8: Hai ca nô khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau trên quãng đường sông dài 175km với vận tốc 24km/h và 26km/h. Hỏi sau bao nhiêu thời gian kể từ lúc khởi hành đến lúc hai ca nô gặp nhau?

Bài 9: Trên quãng đường dài 255 km, một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi với vận tốc 62 km/h, xe máy đi với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau mấy giờ ô tô và xe máy gặp nhau?

Bài 10: Tại hai đầu của một quãng đường dài 17,25 km một người đi bộ và một người chạy xuất phát cùng một lúc và ngược chiều nhau. Vận tốc người đi bộ bằng 4,2 km/h, vận tốc người chạy bằng 9,6 km/h. Tính thời gian để hai người gặp nhau?

Bài 11: Hai người đi bộ ngược chiều nhau từ hai địa điểm A và B cách nhau 18 km để gặp nhau. Vận tốc của người đi từ A là 4 km/h. Vận tốc của người đi từ B là 5 km/h. Hỏi sau mấy giờ họ gặp nhau? Khi gặp nhau người đi từ A cách B mấy km?

Bài 12: Hai Thành phố A và B cách nhau 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/h và một xe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp và xe máy gặp nhau? Lúc gặp nhau xe máy cách B bao nhiêu km?

Bài 13: Một ô tô và một xe mày đi ngược chiều nhau. ô tô đi từ A với vận tốc 48,5 km/h. Xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/h. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 14: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 174 km. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc đi từ A bằng 1,5 lần vận tốc đi từ B.

Bài 15: Một ô tô và một xe máy đi ngược chiều nhau, ô tô đi từ A với vận tốc 44,5 km/h, xe máy đi từ B với vận tốc 32,5 km/h. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 16: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường Ab dài 162 km. Sau 2 giờ chúng gặp nhau.
a. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết ô tô đi từ A bằng 4/5 vận tốc ô tô đi từ B.
b. Điểm gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Bài 17: Một ô tô khởi hành tại A lúc 4 giờ sáng đi về B với vận tốc 60 km/h. Đến 5 giờ ô tô khác khởi hành tại B và đi về A với vận tốc 70 km/h. Hai xe gặp nhau lúc 8 giờ. Tính khoảng cách từ A đến B?

Bài 18: Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/h. Đến 8 giờ 30 phút một xe ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? Biết rằng A cách B 657,5 km

Bài 19: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khời hành lúc 4 giờ 24 phút. Vào lúc 6 giờ 36 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi từ B lớn hơn người đi từ A là 1km/h. Hai người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 158,4 km

 

 Bài 20: Hai ô tô ở A và B cách nhau 60 km cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 2,5 giờ thì ô tô ddi từ A đuổi kịp ô tô đi từ B.
a. Tìm vận tốc mỗi ô tô biết rằng tổng hai vận tốc là 76 km/h
b. Tính quãng đường đi từ A đến lúc xe từ A đuổi kịp xe đi từ B.


Bài 21: Một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Hỏi kể từ lúc xr máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

Đọc tiếp...

Được cập nhật 16/12/2018 lúc 10:16

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
emdixaqua 18/06/2018 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Quãng đường AB dài là:

   60 x 2 = 120 (km)

Nếu người đó đi với vận tốc 40km/h thì  cần thời gian là:

120: 40 = 3 giờ 

Đọc tiếp...
Ngô Quang Đạt 1 14/06/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bài 2:                                                                                 Bài giải:

                                             Đổi:1 phút=60 giây

Vận tốc km/giờ của xe máy là:

                      250:20x60=750(m/phút)=0,75(km/phút)

Thời gian xe máy khi đi 120 km là:

                      120:0,75=160 phút=2 giờ 40 phút

                         Đáp số: 2 giờ 40 phút

                  CHÀO MỪNG FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018!    

Đọc tiếp...
Đào Nhật Minh 28/07/2018 lúc 07:48
Báo cáo sai phạm

2 giờ 30 phút

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 01/04/2015 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

vậy bn hỏi để cho mọi ng` trả lời xem đúng ko hả?

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Ngân 01/04/2015 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

cach lam la:

Thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là :14h - 8h = 6h.
Thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là : (14h - 0,5h) - 9h = 4,5h =
Một giờ xe thứ nhất đi được : (quãng đường AB).
Một giờ xe thứ hai đi được : (quãng đường AB).
Phân số chỉ 20km là : - = (quãng đường AB)
Vậy quãng đường AB dài : 20 : = 360 (km)
Vận tốc xe thứ nhất là : 360 . = 60 (km/h)
Khi hai xe cùng bắt đầu đi chúng cách nhau 60km (vì xe thứ nhất đi trước xe thứ hai 1 giờ). Do đó, chúng gặp nhau (kể từ khi xe thứ hai đi) sau: 60 : 20 = 3 (h)
Nơi gặp nhau cách A là: 60 + 60 . 2 = 240 km. 
 

Đọc tiếp...
PTVH 29/06/2016 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

ở chỗ tính quãng đường thì bn lấy 20 chia cho bao nhiêu là lm sao lại ra đc kết quả là 360

Đọc tiếp...
Trần Minh Đức 23/08/2015 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Giải :

          Thời gian người đó đi trên đường là :

                   (11 – 7) + (15 – 12) = 7 (giờ)

          Ta nhận xét :

          Tốc độ người đó đi trong tiếng thứ 7 là :

                   10 (km/giờ) = 10 + 2 x 0

          Tốc độ người đó đi trong tiếng thứ 6 là :

                   12 (km/giờ) = 10 + 2 x 1

          Tốc độ người đó đi trong tiếng thứ 5 là :

                   14 (km/giờ) = 10 + 2 x 2

          . . .

          Từ đó rút ra tốc độ người đó lúc xuất phát (trong tiếng thứ nhất) là :

                   10 + 2 x 6 = 22 (km/giờ)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trang 18/03/2016 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

ai nói cho tôi hiểu bài này hơn được không??

Đọc tiếp...
trần như 10/06/2015 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

anh đi từ nhà đến trường hết 10 phút thì một phút anh đi được 1/10 quãng đường.
em đi từ nhà đến trường hết 20  phút thì mỗi phút em đi được 1/20 quãng đường
nếu em đi trước 5 phút. thì số phần quãng đường em đi được là:

      1/20 x 5 = 1/4

thì bắt đầu anh đi. ta sẽ quy về toán chuyển động cùng chiều. anh gặp em lúc

             1/4 : (1/10 - 1/20) = 5 phút.

  vậy anh em sẽ gặp nhau ở: 1/10 x 5 = 1/2 quãng đường

ko chắc!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trương Bảo Ngọc 28/05/2016 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm
ta thấy 10 phút < 20 phút nên anh đi nhanh hơn em Vì 20 - 10= 10 (phút). Nếu em đi trước anh 10 thì em sẽ gặp anh ở cuối đoạn đường tức là ở trường. Thực tế em đi trước anh chỉ 5 phút 1 nửa 10 phút nên anh sẽ đuổi kịp ở giữa đoạn đường đến trường
Đọc tiếp...
TXT Channel Funfun 04/04/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Vận tốc xe lửa là :

450 : (57 - 12) = 10 (m/giây)

Chiều dài xe lửa là :

10 x 12 = 120 (m)

Đ/s : 10 m/giây

120 m

k nha

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Thư 04/04/2017 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp mình trong đêm nay. Mình cứ tưởng là đến tận đến sáng ngày mai mới có người giúp. Thực sự là quá nhanh ấy chứ, bởi vì mình mới đăng bài lên cách 15 phút thôi à. một lầ nữa mình thực sự cảm ơn các bạn rất rất rất rất là nhiều! THANK YOU !

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền Diệu 04/04/2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

120 bạn ạ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: