Giúp tôi giải toán


Vương Nguyễn 04/09/2017 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

a)Tổng số tuổi của đội bóng là:

25x6=150(tuổi)

b)Tổng số tuổi của 5 người trừ thủ môn là:

24x5=120(tuổi)

Số tuổi của thủ môn là:

150-120=30(tuổi)

Đáp số:a)150 tuổi

            b)30 tuổi

Vũ Trung Kiên 17/09 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

a)150 tuổi

b)30 tuổi

Vũ Mạnh Toàn 05/09/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

a)Tổng số tuổi của 6 người đó là:

          25.6=150(tuổi)

b)Tuổi của người thủ quân là:

          150-(24.5)=30( tuổi)

              Đ/s...........

SKT_BFON 11/08/2017 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

Giờ chị ấy đến là :

40 : 32 = 1,25 ( gio )

Đổi : 1,25 giờ =  1 giờ 15 phút

Vậy chị ấy đến nơi lúc : 

6 giờ 30 phút + 1 giờ 15 phút = 7 giờ 45 phút

Đáp số : 7 giờ 45 phút

Gọi em là Sát Thủ Assadin 11/08/2017 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Giờ chị ấy tới là:

  40:32=1,25 (giờ)

  Đổi 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

  Vậy chị ấy tới nơi lúc: 6 giờ 30 phút + 1 giờ 15 phút = 7 giờ 45 phút.

           Đáp án : Chị ấy tới nơi lúc 7 giờ 45 phút

                                                       NHỚ K CHO MÌNH NHA BẠN "THÂN VŨ QUỲNH UYÊN".

Chu Quyen Nhan 11/08/2017 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Chị An đi hết quãng đường trong khoảng thời gian là :

40 : 32 = 1,25 ( giờ )

6,30 giờ = 6,5 giờ

chị An đến nơi lúc :

6,5 + 1,25 = 7,75 ( giờ )

7,75 = 7 giờ 45 phút 

ĐS :....

zZz Thúy Loan zZz 03/08/2017 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

5 giờ = 18000 giây

Hình ảnh có liên quan

o0oNguyễno0o 03/08/2017 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

1 giờ = 60 phút 

1 phút = 60 giây

=> 5 giờ = 60 x 5 = 300 phút

     5 giờ = 300 x 60 = 18 000 giây

.....

I have a crazy idea 03/08/2017 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

5 giờ = ... ? giây 

  1 giờ = 60 phút 

=> 5 giờ = 300 phút 

    1 phút = 60 giây

=> 300 phút =18 000 giây 

Vậy...

Le Nhat Phuong 03/08/2017 lúc 07:34
Báo cáo sai phạm

Số giờ 2 chiếc xe gặp nhau là

      \(5+3=8\) giờ

                    Đáp số; 8 giờ

Asuna Yuuki 03/08/2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

8 giờ là sai

LÊ HỒNG ANH 03/08/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Số giờ 2 xe gặp xe gặp nhau là :

5 + 3 = 8 ( giờ )

Đáp số : 8 giờ 

mai nguyễn 29/07/2017 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

60 năm nữa ngày 8/3 là chủ nhật

Hô Chi MInh 10/08/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

chủ nhật

LÊ HỒNG ANH 03/08/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

60 năm nữa ngày 8/3 là chủ nhật

Lê Trần Khánh Linh 29/07/2017 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

coi thứ 5 đầu tiên là 2

      tuần sau là 9

       tuần sau là 16

        tuần sau là 23

     tuần sau nữa là 30

 ta ko thể chọn thứ 5 đầu tiên là gày chẵn lớn hơn 2. vậy 26 là chủ nhật

Hô Chi MInh 10/08/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

26 là chủ nhật

LÊ HỒNG ANH 03/08/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

coi thứ 5 đầu tiên là 2

tuần sau là 9

tuần sau là 16

tuần sau là 23

tuần sau nữa là 30

ta không thể chọn thứ 5 đầu tiên là số chẵn lớn hơn 2 . Vậy 26 chủ nhật

Nguyễn Thu Trang 19/09/2016 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

a , Việt đi nhanh hơn Nam và nhanh hơn số giờ là :

                        3 - 2 = 1 ( giờ )

b , Việt đi chậm hơn Nam và chậm hơn số giờ là :

                        2 + 1 = 3 ( giờ )

                                 Đáp số : a,1 giờ

                                               b,3 giờ

                                                                     

 

             

                                 

             

Hô Chi MInh 10/08/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

a)1 gio;b)3 gio

LÊ HỒNG ANH 03/08/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

a , Việt đi nhanh hơn Nam và nhanh hơn số giờ là :

3 - 2 = 1 ( giờ )

b , Việt đi chậm hơn Nam và chậm hơn số giờ là : 

2 + 1 = 3 ( giờ )

Đáp số : a . 1 giờ

b . 3 giờ

le nguyen quoc hung 15/09/2014 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

bac tam khoi hanh luc 22 gio toi ngay 9 thang 5

 

Dai Bang Do 17/08/2017 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

Theo giờ mát-xcơ-va thì bác Tâm về Hà Nội lúc:

              16-4=12(giờ ngày 10-5)

Theo giờ mát-xcơ-va thì bác Tâm khởi hành lúc:

              12-14=22(giờ ngày 9-5)

LÊ HỒNG ANH 03/08/2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Bác Tâm khởi hành theo giờ Hà Nội là :

16 - 14 = 2 ( giờ )

Bác Tâm khởi hành theo giờ mat -xco - va là :

24 + 2 - 4 = 22 ( giờ )

Đáp số : 22 giờ

Edogawa Conan 11/07/2017 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

45 phút = \(\frac{3}{4}\)giờ = 0,75 giờ

15 phút = \(\frac{1}{4}\)giờ = 0,25 giờ

90 phút = 1,5 giờ

30 phút = \(\frac{1}{2}\)giờ = 0,5 giờ

6 phút = \(\frac{1}{10}\)giờ = 0,1 giờ

12 phút = \(\frac{1}{5}\)giờ = 0,2 giờ

lê thị thu hồng 11/07/2017 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

45 phút bằng 3/4 h bằng 0.75 h

15 phút bằng 1/4 h bằng 0.25 h

90 phút bằng 1,5 h

30 phút bằng 1/2 h bằng 0.5 h

6 phút bằng 1/10 h bằng 0.1 h

12 phút bằng 1/5 h bằng 0.2 h

Nguyễn Đình Dũng 17/06/2015 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

1 phút có 3 em

1 giờ có 180 em

1 ngày có 4320 em

Đỗ Văn Hoài Tuân 17/06/2015 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

 Số em bé ra đời trong 1 phút là: 
1 x ( 60 : 20 ) = 3 ( em bé ) 
Số em bé ra đời trong 1 giờ là: 
3 x 60 = 180 ( em bé ) 
Số em bé ra đời trong 1 ngày là: 
180 x 24 = 4320 ( em bé ) 
Đáp số : 
1 phút có : 3 em bé 
1 giờ có: 180 em bé 
1 ngày có : 4320 em bé

Nguyễn Phương Ngọc 03/10/2015 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

TRƯỚC TIÊN TA SẼ ĐỔI RA GIÂY NHƯ SAU : 1 PHÚT =60 GIÂY ; 1 GIỜ = 3600 GIÂY ; 1 NGÀY = 86400 GIÂY

Số em bé ra đời trong 1 phút là : 1x(60 :20 ) = 3 (em bé )

Sô em bé ra đời trong 1 giờ là :3 x 60 = 180 (em bé )

Số em bé ra đời trong 1 ngày là : 180 x 24 = 4320 (em bé )

                                                               Đáp số : 1 phút có 3 em bé

                                                                             1 giờ có 180 em bé

                                                                             1 ngày có 4320 em bé

Trần Nhật Quỳnh 09/06/2017 lúc 07:04
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Trãi sinh năm:

1980 - 600 = 1380

Vậy Nguyễn Trãi sinh năm 1380

Năm 1380 thuộc thế kỉ 14

                       Đáp số: Nguyễn Trãi sinh năm 1380, thuộc thế kỉ 14

Trần Quốc Đạt 11/06/2017 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Giải:

Nguyển Trãi sinh năm:

1989-600=1380

Mà năm 1380 Thuộc thế kỉ 14

ĐS:.....

tth 11/06/2017 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Trãi sinh năm:

1980 - 600 = 1380

Năm 1380

Nếu sinh năm 1300 thì thuộc thế kỉ 13 (lấy hai số đầu) Nhưng vì thêm 80

năm nữa nên Nguyễn Trãi sinh ra thuộc thế kỉ 14

LÊ HỒNG ANH 03/08/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

365 ngày

Nguyễn Lương Phương Thảo 07/07/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

365 ngày nha

Hồ Trần Yến Nhi 07/07/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

365 ngày

Tăng Chấn Hồng 08/07/2017 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Ai ra 6 : 30 là đúng đó

Nguyễn Thanh Hương 07/07/2017 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

300m/phút = 18km/giờ

Thời gian máy bay đó đi từ A đến B là :

144 : 18 = 8 giờ

Thời gian máy bay đó cất cánh là :

14 giờ 30 phút - 8 giờ = 6 giờ 30 phút

                             đáp số : 6 giờ 30 phút

Edogawa Conan 07/07/2017 lúc 07:29
Báo cáo sai phạm

Đổi: 300 m/phút = 18 km/h

Thời gian máy bay đó đi từ A đến B là:

144 : 18 = 8 (giờ)

Thời gian máy bay cất cánh là:

14 giờ 30 phút - 8 giờ = 6 giờ 30 phút

Đáp số: 6 giờ 30 phút
 

cô nàng dễ thương 17/09/2016 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

ít nhất là

52

nhiều nhât slaf 53

đó đúng

ko hả cacs bn

Trần Văn Thành 17/09/2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

  Một năm có 365 ngày ( năm nhuận 366) 
Một tuần có 7 ngày -> trong 7 ngày có 1 ngày chủ nhật 
365=7*52+1 
-> có 52 tuần và dư 1 ngày 
-> ít nhất là có 52 chủ nhật và nhiều nhất là 53

nguyen thuy tram 13/07/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

ít nhất 52 ngày 

nhiều nhất 53 ngày 

k nha \(☺☻♥♦♣♠\)

Edogawa Shinichi 04/07/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

hiệu vận tốc hai xe là:

36-12=24(km/giờ)

thời gian đi để gặp nhau là:

36:24=1,5(giờ)

hai xe gặp nhau lúc:6+1,5=7,5(giờ)

đổi:7,5giờ=7gio30phut

ngo thanh binh 07/04/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

hiệu vận tốc hai xe là:                                                                                                                                                                           36 -12 =24(km/giờ)

thời gian đi để gặp nhau là :

36:24 =1,5(giờ)

hai xe gặp nhau lúc:

6 + 1,5 =7,5(giờ)                                                                                                                                                                                      =7 giờ 30 phút

           đáp số : 7 giờ 30 phút

Son Go Han 07/04/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

6 giờ 30 phút k cho mình đi

vjbbgigi 09/08/2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Quá dễ lik-e cho mình mình làm cho 

Nguyễn Phương Oanh 09/08/2015 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm

kết quả là 52 tuần và 2 ngày nha bn

Nguyễn Đình Dũng 09/08/2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

gừm bực thằng vjbbgigi OLM khóa nick nó luôn đi

super saiyan vegeto 07/11/2016 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

chủ nhật

Ánh Trăng Năm Ấy 28/06/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

Mình chắc chắn là thứ 5

Trịnh Thị Thúy Loan 28/06/2017 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

ai biết

45 hình ảnh nhân vật hoạt hình nữ dễ thương nhất năm

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 27/06/2017 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Chiéc thứ nhất chạy nhanh sau : 30 ngày x2=60'= 1h 
Để nhanh lên đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua : 24x30=720 ngày-tương tự như thế :Chiéc thứ hai chạy chậm sau : 20 ngày x 3=60'= 1h 
Để chậm lại đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua :24x20=480 ngay 
ỨCNN củ 480 &720 là 1440 
Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đếu chỉ giờ chính xác

Image result for hình ảnh động dễ thương

Nguyễn Kiều Phương 15/11/2016 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đều chỉ giờ chính xác.

Mai Hương Trà 19/04/2016 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

cả 2 đồng hồ đc lấy lại theo giờ chính xác là sao vậy pn

Noo Phước Thịnh 10/06/2017 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

1 ngàu có 24 giờ 

 1 giờ có 60 phút 

1 phút có 60 giây

Trần Đức Vũ 11/06/2017 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

1 ngày có 24 giờ ; có 1440 phút ; có 86400 giây

Seohuyn 10/06/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

1 ngày = 24 giờ

             = 1440 phút

             = 86400 giây

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: