Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Hữu Đức 23 tháng 4 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

k mik đi mik h lại cho

Đọc tiếp...
My little heart 23 tháng 4 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

9 giờ - 7 giờ 15 phút - 15 phút

Trả lời :

9 giờ - 7 giờ 15 phút - 15 phút

= 9h - 7h - 15' -15'

= 9h - 7h

= 2h

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Đức 23 tháng 4 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

đm mấy cháu

Đọc tiếp...
Lê Phạm Việt Đức 20 tháng 4 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

1 năm có:

Năm nhuận có 366 ngày

Năm không nhuận có 365 ngày

Đọc tiếp...
❤🔅Thảo Ly♎✅ 20 tháng 4 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

1 ngày có 24 giờ

1 giờ có 60 phút

1 phút có 60 giây 

`1 năm không nhuận có:  365 x 24 x 60 x 60 = 31 536 000 ngày

1 năm nhuận có: 366 x 24 x 60 x 60 = 31 622 400 ngày

Đọc tiếp...
Miumiu Channel 20 tháng 4 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm
1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, vậy nên: Với năm không nhuận (365 ngày) thì 1 năm sẽ có 365.24.60.60 = 31536000 giây. Với năm nhuận (366 ngày) thì 1 năm sẽ có 366.24.60.60 = 31622400 giây.
Đọc tiếp...
VÕ THÀNH LONG 10 tháng 8 2016 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

10 phút

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành Đạt 31 tháng 7 2016 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Kim giờ và kim phút chỉ trung nhau khi đồng hồ điểm 12 giờ

Vậy còn:

12 giờ- 2 giờ=10 giờ

Vậy saau 10 giờ nữa thì hai kim giờ và phút trùng nhau.

Đọc tiếp...
Đào Khánh Huyền 20 tháng 4 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

10 giờ

Đọc tiếp...
☘️ Thiên Vương Tinh ( knhs2 ) ❤ 20 tháng 4 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

a, Xét tam giác ABD có AH là đường cao ( AH vuông góc với BC )
Đồng thời AH là đường trung tuyến ( HD = HB )
\(\Rightarrow\) tam giác ABD cân tại A (1)

Lại có tam giác ABC vuông tại A, góc C = 30 độ
\(\Rightarrow\)Góc B = 90 độ góc
= 90 - 30 = 60 độ ( 2 )
Từ (1) và (2) => ABC là tam giác đều

b) AH = CE
Bai lam:
Xet tam giac AHD va tam giac DEC, ta co:
+) Goc HDA = goc EDC do doi dinh
+) Goc AHD = goc DEC = 90
+) Goc DAH = goc DCE
=> Tam giac AHD = tam giac DEC g.g.g
=> AH = CE 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Phương Trinh 16 tháng 4 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

=2 và 16/60 vì giờ đổi ra giờ nên 2 giờ giữ nguyên,vì 16 phút đổi ra giờ tức là đổi từ bé ra lớn nên ta làm phép tính chia và chia cho mối quan hệ là 60 nên kết quả là 2 và16/60

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 16 tháng 4 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Đổi : 2 giờ 16 phút = ? giờ.

  • Cách làm : 2 giờ 16 phút = 120 phút + 16 phút = (120 + 16) phút = 136 phút.
Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Tuấn 16 tháng 4 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

2 giờ 16 phút = 2+\(\frac{16}{60}\)giờ = 2+ \(\frac{4}{15}\)giờ=2\(\frac{4}{15}\)giờ

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 6 tháng 2 2015 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

Khi kim phút quay 1 vòng (12 giờ) thì kim giờ mới quay được \(\frac{1}{12}\)vòng (1 giờ)

Mà hiện tại là 4 giờ đúng nên khoảng cách giữa kim giờ và kim phút là \(\frac{1}{3}\)vòng  

Do đó thòi gian để kim phút đuổi kịp kim giờ hay kim phút gặp kim giờ là

                                       \(\frac{1}{3}:\left(1-\frac{1}{12}\right)\)=\(\frac{4}{11}\)(vòng) hay \(\frac{4}{11}\)giờ

*Lưu ý : bài toán này gióng với bài toán vận tốc nhung thay vì lấy km/h làm đơn vị đo thì bài toán này lấy đơn vị vòng (của đồng hồ)  và công thúc tinh cuối cùng chính là cách tinh thời gian đuổi kịp của 2 vật cách xa nhau  

                                                  quãng đường : hiệu vận tốc                                      

Đọc tiếp...
phạm kim ngân 15 tháng 3 2017 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

1 ô tô và 1 xe máy cũng xuất phát từ a và đi liên tục , vận tốc xe máy 45km/gio . vận tốc ô tô 60 km/giờ .hỏi khi xe máy đi được 60 km thì ô tô đi được ... km

Đọc tiếp...
linh nhi nguyễn đặng 6 tháng 4 2018 lúc 6:42
Báo cáo sai phạm

Thời gian từ 20 giờ 15 phút ngày thứ năm đến 24 giờ cùng ngày là:

                    24 giờ - 20 giờ 15 phút = 3 giờ 45 phút

   Thời gian từ 0 giờ này thứ bảy đến 4 giờ 15 phút cùng ngày là:

                    4 giờ 15 phút - 0 giờ = 4 giờ 15 phút

Ngày thứ sáu tàu đi hết 24 giờ.

=> Tàu thống nhất s1 đi từ Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh hết:

             3 giờ 45 phút + 24 giờ + 4 giờ 15 phút = 32 giờ

                                                    Đáp số: 32 giờ

Đọc tiếp...
ASHAKI TARU 8 tháng 4 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

32 giờ

Đọc tiếp...
kokimono 4 tháng 3 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

khó quá !

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 2 tháng 4 2016 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

Giải:

Từ 7 giờ sáng nay đến 7 giờ tối nay (tức 19 giờ) có khoảng thời gian là: 19 - 7 = 12 giờ

"từ 7 giờ sáng nay đến bây giờ bằng 1/3  khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ tối nay" Nghĩa là "từ 7 giờ sáng nay đến bây giờ bằng1/4 khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối nay.

Vậy Bây giờ là: 12 : 4 + 7 = 10 giờ sáng

ĐS: 10 giờ

Đọc tiếp...
nguyễn thu hiền 14 tháng 2 2016 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

giúp mình bài này đi

Đọc tiếp...
anhtuan5a 3 tháng 1 2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

k minh di dung 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Super Cold Boy 1 tháng 8 2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Thời gian từ đầu ngày (0h ) đến bây giờ là:
               \(\frac{3}{3+5}=\frac{3}{8}\)(tổng số thiowf gian trong ngày)

Vậy bây giờ là:

               \(0+\left(24\cdot\frac{3}{8}\right)=9\left(h\right)\)

                               ĐS:...

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 7 tháng 6 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

1 ngày có 24 giờ

Thời gian từ đầu ngày đến bây giờ (hoặc từ bây giờ đến hết ngày) là :

           24 : (3 + 5) x 3 = 9 (giờ)

     Đầu ngày là số giờ là : 0 giờ 

Vậy bây giờ là : 0 + 9 = 9 giờ

           

     

  

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 7 tháng 6 2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Thời gian từ đầu ngày là 0 giờ.

Thời gian đến hết ngày là 24 giờ.

Gọi thời điểm cần tìm là a (giờ)

Ta có : (a - 0) = \(\frac{3}{5}\) (24 - a)

=> a = \(14,4-\frac{3}{5}a\)

=> a - \(\frac{3}{5}\) = 14,4

=> \(\frac{2}{5}\)a = 14,4

=> a = 36

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 6 tháng 5 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

vận tốc của xe máy là 30km/giờ

vậy xe máy đi được 15km thì mất \(\frac{1}{2}\)giờ = 30 phút

ô tô bắt đầu đi lúc :

7 giờ 15 phút + 30 phút = 7 giờ 45 phút

lúc ô tô bắt đầu đi thì xe máy đã đi được 15km nên khoảng cách hai xe lúc đó là 15km

thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là :

15 : ( 40 - 30 ) = 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

a) ô tô đuổi kịp xe máy lúc :

7 giờ 45 phút + 1 giờ 30 phút = 9 giờ 15 phút

b) chỗ gặp cách A là :

40 x 1,5 = 60 ( km )

Đáp số : a ) 9 giờ 15 phút

             b ) 60 km

Đọc tiếp...
nga le 20 tháng 8 2017 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

a 9g15p

b60p

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 9 tháng 5 2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Ô tô bắt đầu lúc :

7h 15p + 30p = 7h 45p

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy :

15 : ( 40 - 30 ) = 1,5h

Đổi ra = 1h 30p

ô tô đuổi kịp xee gắn máy :7h 45p + 1h 30p = 9 h 15 p

Chỗ gặp nhau cách điểm a :

40 x 1,5 = 60km

Đáp số : a ) .... ; b).....

Đọc tiếp...
Lê Thị Thùy Linh 27 tháng 4 2015 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

từ thứ 2 đến thứ 5 gồm:

t2, t3, t4, t5

chỉ có thứ 3 và 4 là bố bình đi làm cả ngày. 1 ngày 24 h. vậy 2 ngày = 24 * 2 = 48 h

từ 12 h trưa t2 đến 12 h tối t2 là12 h. từ 12 h tối t4 =>12 h trưa t5 là 12 h.12 + 12 = 24 h.

từ 7 h sáng t2 đến 12 h trưa t4 là 7 h. từ 12 h trưa t5 => 8 h tối t5 là 8 h.

48 + 24 + 7 + 8 = 72 + 15 = 87 (giờ)

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27 tháng 4 2015 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

73 giờ, chắc chắn luôn                                              

Đọc tiếp...
Teto vocaloid Hôm kia lúc 23:05
Báo cáo sai phạm

từ 7h sáng t2 -t5 là 3 ngày

=>24*3=72h

từ 7h sáng t5-8h tối t5 là 13h

=>72+13=85h

Đọc tiếp...
Khuất Thanh Hòa 23 tháng 3 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

mất số TG để ô tô gặp xe máy là:

       175:(40+30)=2,5 giờ= 2 giờ 30 phút

2 xe gặp nhau lúc :

        7 giờ 30 phút+2 giờ 30 phút=10 giờ

                                            Đ/S: 10 giờ

Đọc tiếp...
Uchiha Sasuke 11 tháng 8 2015 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

60 năm nữa thì ngày 8 tháng ba là chủ nhật

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 11 tháng 8 2015 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

Năm thường có 365 ngày(tháng 2 có 28 ngày); năm nhuận có 366 ngày(tháng 2 có 29 ngày). Kể từ ngày 8/3/2004 thì sau 60 năm nữa là 8/3/2064. Cứ 4 năm lại có một năm nhuận. Năm 2004 là năm nhuận, năm 2064 cũng là năm nhuận. Trong 60 năm này có số năm nhuận là: (60:4)+1=15+1=16(năm). Nhưng vì đã qua 2 tháng của năm 2004 nên từ 8/3/2004 đến 8/3/2064 có 15 năm có 366 ngày và 45 năm có 365 ngày. Vì thế 60 năm có số ngày là: 366*15+365*45=5490+16425=21915(ngày). Mỗi tuần lễ có 7 ngày nên ta có: 21915:7=3130(tuần) và dư 5 ngày. Vì vậy 8/3/2064 là chủ nhật

___________________________________________________________________________________________________________________
li-ke cho mình nha cảm ơn ban

Đọc tiếp...
Dương Minh Tiến 11 tháng 8 2015 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

Năm thường có 365 ngày (tháng 2 có 28 ngày).

Năm nhuận có 366 ngày (tháng 2 có 29 ngày).

Kể từ 8 tháng 3 năm 2004 thì sau 60 năm là 8 tháng 3 năm 2064

Cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận. Năm 2004 là năm nhuận, năm 2064 cũng là năm nhuận. Trong 60 năm này có số năm nhuận là 60:4+1=16 (năm).

Nhưng vì đã qua tháng 2 của năm 2004 nên từ 8 tháng 3 năm 2004 đến 8 tháng 3 năm 2064 có 15 năm  có 366 ngày và 45 năm có 365 ngày. Vì thế 60 năm có số ngày là: 366x15+365x45=21915 (ngày).

Mỗi tuần lễ có 7 ngày nên ta có 21915:7=3130 (tuần) và dư 5 ngày. Vì 8 tháng 3 năm 2004 là thứ ba nên 8 tháng 3 năm 2064 là chủ nhật.

Đọc tiếp...
Bùi Ái Thi 14 tháng 4 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Quãng đường bác Hùng về quê là:

                                  36x2,5=90(km)

Nếu đi ô tô thì bác Hùng về quê sau:

                                   90:60=1,5(giờ)

                                                   Đáp số:1,5 giờ

Đọc tiếp...
Trương Khánh Linh 27 tháng 3 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Quãng đường bác Hùng về quê dài là : 36 x 2,5 =  90 {km}

Nếu bác đi bằng ô tô với vận tốc 60km/giờ thì bác về tới quê lúc : 90 : 60 = 1,5 {giờ}

Đổi : 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

                   Đáp số : 1 giờ 30 phút

Chúc bạn học tốt nhé ! ^^

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 16 tháng 5 2017 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Sau mỗi giờ hai xe đi được : 47 + 38 = 85 km

Thời gian để hai xe gặp nhau : 148,75 : 85 = 1,75 giờ hay 1 giờ 45 phút

ĐS : . . . 

Đọc tiếp...
♥๖Lan_Phương_cute#✖#girl_học_đường๖ۣۜ💋:))♥。◕‿◕。 26 tháng 3 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Sau mỗi giờ 2 xe đi được :

47 + 38 = 85 ( km )

Thời gian 2 xe gặp nhau :

148,75 : 85 = 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút

Đ/S : 1 giờ 45 phút

Đọc tiếp...
Đặng Phương Nam 11 tháng 5 2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

4 giờ 15 phút

5 giờ kém 15 phút
Đúng nha!! ^^

Đọc tiếp...
Cao Đăng Hải 5 tháng 6 2015 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

Đúng quá còn gì

4 giờ 15 phút

5 giờ kém 15 phút

 

 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 7 tháng 5 2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ:

6h       hiện tại                                                     7h sáng mai

 !_______!_______!_______!_______!_______!

Khoảng cách từ 6h sáng nay đến 7h sáng mai là 24 + 1 = 25(h)

Thời điểm từ 6 giờ đến bây giờ là 1 phần và từ bây giờ đến 7 giờ sáng mai là 4 phần.

1 phần có giá trị là : 25 : 5 = 5(h)

Thời điểm hiện tại là : 6 + 5 = 11 (h)

đúng cái nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 30 tháng 3 2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 11 giờ.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Kết bạn với mình nữa nhé.

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 8 tháng 3 2017 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

11 h đúng mà

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 10 tháng 4 2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

a) Thời gian ô tô lên dốc 1km là

1 : 24 =1/24 giờ

Thời gian ô tô xuống dốc 1km là

1 : 40 = 1/40 giờ

b) Thời gian ô tô lên dốc 12km là

12 : 24 = 1/2 giờ

Thời gian ô tô xuống dốc 12km là

12 : 40 = 3/10 giờ

Đi lên dốc và xuống dốc hết:

1/2 + 3/10 =4/5 giờ = 0,8 giờ = 48 phút 

Đáp số 48 phút

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Lan 25 tháng 4 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

a.thời gian để đi lên 1km đèo là:

1:24=1/24 {giờ}

thời gian để đi xuống 1km đèo là:

1:40=1/40{giờ}

b.thời gian ô tô lên dốc 12km là:

12:24=0,5 {giờ}

thời gian ô tô xuống dốc 12km là:

12:40=0,3 {giờ}

thời gian ô tô đi hết đèo là:

0,5+0,3=0,8{giờ}=48{phút}

đ/s:........

Đọc tiếp...
nguyenthimaihuong 14 tháng 3 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

 dap so 48 phut     100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
phan thành luân 5 tháng 3 2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

là 18 giờ vì nửa đêm là 24 giờ nên (24 :2) + 6 = 18

nhớ k mình nhé bạn

Đọc tiếp...
Dang VO Kha Ai 19 tháng 3 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Là 18 giờ ,còn cách giải giống bạn phan thành luân 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: