Giúp tôi giải toán và làm văn


the loser Hôm kia lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Bài giải
Trong 1 giờ thì nếu nhẹ nhàng đến bến hết :
1 : 4 = 1/4 ( quãng sông )
Trong 1 giờ thì nếu cập bến hết :
1 : 8 = 1/8 ( quãng sông )
Đò ngược dòng thì sẽ được :
( 1/4 - 1/8 ) : 2 = 1/16 ( quãng sông )
Nếu khóm bèo trôi theo dòng nước thì sẽ mất :
1 : 1/16 = 16 ( giờ )
Đáp số : 16 giờ

Đọc tiếp...
Tử Thần Hôm kia lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ đò xuôi dòng đi được:
1 : 4 = 1/4 (quãng đường)
Trong 1 giờ đò ngược dòng đi được:
1 : (4 x 2) = 1/8 (quãng đường)
Đò ngược dòng được số phần quãng đường là:
(1/4 - 1/8) : 2 = 1/16 (quãng đường)
Vậy một khóm bèo trôi theo dòng nước hết số giờ là:
1 : 1/16 = 16 (giờ)
Đáp số: 16 giờ

Đọc tiếp...
Phùng Hà Phương Hôm kia lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ đò đi xuôi dòng được: 1:4=\(\frac{1}{4}\)(Quãng đường)

Trong 1 giờ đò đi ngược dòng được: 1:(4x2)=\(\frac{1}{8}\)(Quãng đường)

Đò đi ngược dòng được: \(\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\right):2=\frac{1}{16}\)(quãng đường)

\(\Rightarrow\)Một khóm bèo trôi theo dòng nước hết: 1:\(\frac{1}{16}\)=16 ( giờ)

                                         Đ/S: 16 giờ

Đọc tiếp...
hanh fc phương anh 25 tháng 2 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

chủ nhật

Đọc tiếp...
hieu doanduc 25 tháng 2 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

chủ nhật

Đọc tiếp...
Trần Thị Hiền 6 tháng 3 2016 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

chủ nhật 

Đọc tiếp...
Kan 27 tháng 1 lúc 6:57
Báo cáo sai phạm

\(3^{a+1}+3^a=108\)

\(3^a.3+3^a=108\)

\(3^a.\left(3+1\right)=108\)

\(3^a.4=108\)

\(3^a=27=3^3\)

\(\Rightarrow a=3\)

PP/ss: Hoq chắc

Đọc tiếp...
Kan 27 tháng 1 lúc 6:59
Báo cáo sai phạm

\(3^{a+1}+3^a=108\)

\(3^a.3+3^a=108\)

\(3^a\left(1+3\right)=108\)

\(3^a.4=108\)

\(\Rightarrow3^a=27=3^3\)

\(\Rightarrow a=3\)

Đọc tiếp...
#NNTL 27 tháng 1 lúc 7:05
Báo cáo sai phạm

\(3^{a+1}+3^a=108\)

\(3^a.3+3^a=108\)

\(3^a.\left(3+1\right)=108\)

\(3^a.4=108\)

\(3^a=27=3^3\)

\(\Rightarrow a=3\)

Đọc tiếp...
Trịnh Hương Giang 11 tháng 6 2015 lúc 9:02
Báo cáo sai phạm

55 phut co phai ko tuyet

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11 tháng 6 2015 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

55 phút               

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 11 tháng 6 2015 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ, kim phút chạy được 1 vòng thì kim giờ chạy được 1/12 vòng.

Vì kim phút quay nhanh hơn kim giờ 12 lần nên kim giờ quay được :

1 + 1/12 = 1/13 (vòng)

Mà kim giờ quay được 1/12 vòng trong 1 giờ vậy quay 1/13 vòng trong :

1/13 : 1/12 = 12/13 (giờ) hay 55 phút 23 giây.

Đáp số : 55 phút 23 giây

Đọc tiếp...
Trịnh Đình Anh Tuấn 16 tháng 12 2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

tùy năm nhưng tính theo năm nay thì lịch này sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Quế Chi 16 tháng 12 2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Bảng này sai rồi(theo năm 2018)

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 16 tháng 12 2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

đúng đó

bảng này sai chắc luôn(theo năm 2018)

hôm nay 16 chứ ko phải 14

Đọc tiếp...
phạm nguyên hưng 5 tháng 3 2015 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

b) 1 giờ 7 phút

5 phút 20 giây

195 giây

5,5 giờ

Đọc tiếp...
Le Phuong Thao 5 tháng 3 2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

a)12 phut                                                     b)1 gio 7 phut

72 phut                                                         5 phut 20 giay

20giay                                                          195 phut

150 giay                                                       5,5 gio

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hiếu 5 tháng 3 2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

a/1/5=12

1,2=72

1/3=20

2,5=132

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 23 tháng 11 2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 27 tháng 6 2017 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Chiéc thứ nhất chạy nhanh sau : 30 ngày x2=60'= 1h 
Để nhanh lên đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua : 24x30=720 ngày-tương tự như thế :Chiéc thứ hai chạy chậm sau : 20 ngày x 3=60'= 1h 
Để chậm lại đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua :24x20=480 ngay 
ỨCNN củ 480 &720 là 1440 
Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đếu chỉ giờ chính xác

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Phương 15 tháng 11 2016 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đều chỉ giờ chính xác.

Đọc tiếp...
cô nàng dễ thương 17 tháng 9 2016 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

ít nhất là

52

nhiều nhât slaf 53

đó đúng

ko hả cacs bn

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 17 tháng 9 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

  Một năm có 365 ngày ( năm nhuận 366) 
Một tuần có 7 ngày -> trong 7 ngày có 1 ngày chủ nhật 
365=7*52+1 
-> có 52 tuần và dư 1 ngày 
-> ít nhất là có 52 chủ nhật và nhiều nhất là 53

Đọc tiếp...
nguyen thuy tram 13 tháng 7 2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

ít nhất 52 ngày 

nhiều nhất 53 ngày 

k nha \(☺☻♥♦♣♠\)

Đọc tiếp...
akabane karma 22 tháng 9 2018 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

a) Bác Hồ sinh năm 1890 , Bác Hồ sinh vào thế kỉ ...

=> XIX

b) Năm 1911 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước , năm đó thuộc thế kỉ ...

=> XX

c) Từ năm 1985 tới nay là ... năm 

=> 33

Đọc tiếp...
loan thanh 13 tháng 11 2018 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

a bác hồ sinh năm 1890 vậy bác hồ sinh vào thế kỉ 19

b năm 1911 bác hồ ra đi tìm đường cứu nươc vậy nam đó thuộc thế kỉ 20

c từ năm 1985 tới nay là 33 năm

Đọc tiếp...
Nguyen Quang Huy 27 tháng 10 2018 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

a thế kỉ IX

b thế kỉ XX

c 33 nam

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 25 tháng 9 2018 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

1.Từ năm 542 đến nay là:

2018-542=1476
2.Từ năm 354  TCN đến nay la:

2018+354=2372
3.Từ năm 179 TCN đến nay là:
2018+179=2197

Đọc tiếp...
Phạm Văn Anh Vũ 18 tháng 9 2018 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

Thank you ! + 1 tích

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 18 tháng 9 2018 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Hiện tại năm 2018 

- Từ năm 542 đến nay là : 2018 - 542 = 1476 (năm)

- Từ năm 354 TCN đến nay là : 2018 - ( - 354 ) = 2372 ( năm)

- Từ năm 179 TCN đến nay là : 2018 - ( - 179 ) = 2197 ( năm )

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 18 tháng 1 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

cố 9 hính tám giác nhé bán !

Đọc tiếp...
vu ngoc diep 30 tháng 12 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Có 9 hình tam giác 

Đọc tiếp...
ANGELY SUGAR 30 tháng 12 2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm
Có 6 hình tam giác
Đọc tiếp...
vu ngoc diep 30 tháng 12 2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

7251 giây = 2 giờ 0 phút 51 giây

Đọc tiếp...
lyna trang 9 tháng 9 2018 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

7251 giây = 2 giờ 0 phút 51 giây

tk mk nha

mơn nhìu

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triệu 9 tháng 9 2018 lúc 7:29
Báo cáo sai phạm

2 giờ 0 phút 51 giây

Đọc tiếp...
Công chúa cá tính 25 tháng 7 2018 lúc 7:38
Báo cáo sai phạm

Bài giải

a) Tổng vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng nước là :

7,5 + 2,5 = 10 (km/giờ)      

Thời gian sẽ mất khi ca nô đi xuôi dòng là :

15 : 10 = 1,5 (giờ)

1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

b) Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là :

7,5 - 2,5 = 5 (km/giờ)

Thời gian sẽ mất khi ca nô đi ngược dòng là :

15 : 5 = 3 (giờ)

Đáp số : a) 1 giờ 30 phút

             b) 3 giờ

Các bạn thấy đúng ko ?

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 20 tháng 7 2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Theo mình A và B đi bằng nhau :

Vì :

Bước 1 : Ta cần phải đổi : 36 km = 36000 m 

Bước 2 : Ta chia 36000 m / 1 giờ ra thành giây : 36000 : 60 : 60 = 10 m 

Vậy là xong !

Đọc tiếp...
Phương Thảo 20 tháng 7 2018 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

A. Đổi 1 giây = \(\frac{1}{3600}\)giờ

          10 m = \(\frac{1}{1000}\)km

=> Vận tốc của A là:

      \(\frac{1}{1000}:\frac{1}{3600}=\frac{1}{1000}x\frac{3600}{1}=36\)(km/h)

B. Vận tốc của B là:

       36 : 1 = 36 (km/h)

Vậy A và B có cùng vận tốc

Đọc tiếp...
Hà Hường Trang 20 tháng 7 2018 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

A nhanh hơn vì ta thấy 1 giờ = 60 phút = 3600 giây vì thế người nhanh hơn là A .

Đọc tiếp...
gv 21 tháng 9 2014 lúc 8:14
Báo cáo sai phạm

2014 không chia hết cho 4 nên năm 2014 có 365 ngày.

21 là chủ nhật thì cứ sau 1 tuần (7 ngày) thì quay lại chủ nhật.

365 : 7 = 52 dư 1.

Vậy sau 365 ngày là 52 tuần và thêm 1 ngày => 21/9/2015 sẽ là thứ hai.

Đọc tiếp...
lê quang dũng 5 tháng 10 2017 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

- 2014 không chia hết cho 4 nên

    => năm 2014 có 365 ngày.

- ngày 21 là ngày chủ nhật thì cứ 1 tuần sau lại quay lại chủ nhật

                   1 tuần=7 ngày

                          365:7=52 (dư 1)

         vậy sau  365 ngày là 52 tuần và thêm 1 ngày

                  => ngày 21/9/2015 sẽ là ngày thứ 2.

Đọc tiếp...
Tiểu thư Bạch Hậu 5 tháng 1 2017 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

thư hai

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
Trần Diệu Linh 24 tháng 6 2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

bài này có đáp án là thứ 7

Vì ngày thứ 5 đầu tiên là ngày 2 và ngày cuối là 30 { Chon vì khác tháng 2 nên mỗi tháng sẽ có 320 hay 31 ngày } 

Nếu ngày thứ 5 đầu tiên là ngày 4 thì ngày thứ 5 cuối cùng là 32 { Không chọn vì yêu câu như trên thì tháng đó sẽ có 4 ngày thứ 5 mà đề bài yêu câu là 5 ngày thứ 5}

 

 

Đọc tiếp...
nguen quang huy 24 tháng 6 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

thứ 3            

Đọc tiếp...
parksunyoung 15 tháng 7 2018 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

thứ 7 nha bn mk làm rồi

Đọc tiếp...
thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ 1 tháng 4 2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

thời gian từ 6 giờ đến 24 giờ là: 24 - 6=18 (giờ)

thời gian từ bây giờ đến nửa đêm là: 18: (4+5) x 4 = 8 (giờ)

vậy bây giờ là : 24 - 8 = 16 (giờ)

Đọc tiếp...
Nguyễn Mẫn Đạt 1 tháng 4 2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

bây giờ là 16 giờ

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 15 tháng 4 2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

thời gian từ 6 giờ đến 24 giờ là: 24 - 6=18 (giờ)
thời gian từ bây giờ đến nửa đêm là: 18: (4+5) x 4 = 8 (giờ)
vậy bây giờ là : 24 - 8 = 16 (giờ)

Đọc tiếp...
Phạm xuân hiếu 6 tháng 3 2017 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

Thời gian làm 2 sản phẩm là :

11 giờ 20 phút - 7 giờ 30 phút = 3 giờ 50 phút

Thời gian làm 1 sản phẩm là :

3 giờ 50 phút : 2 = 1 giờ 55 phút 

5 sản phẩm hết số thời gian là :

1 giờ 55 phút x 5 + 1 giờ = 10 giờ 35 phút

Đọc tiếp...
lien my tieu thu 16 tháng 1 2016 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

neu cach giai giup minh 

Đọc tiếp...
trần tiến đạt 6 tháng 3 2017 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

lam 5 san pham het so thoi gian la

   105x5+1 = 635

dap so 635

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: