Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thu Trang 19/09/2016 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

a , Việt đi nhanh hơn Nam và nhanh hơn số giờ là :

                        3 - 2 = 1 ( giờ )

b , Việt đi chậm hơn Nam và chậm hơn số giờ là :

                        2 + 1 = 3 ( giờ )

                                 Đáp số : a,1 giờ

                                               b,3 giờ

                                                                     

 

             

                                 

             

Edogawa Conan 11/07/2017 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

45 phút = \(\frac{3}{4}\)giờ = 0,75 giờ

15 phút = \(\frac{1}{4}\)giờ = 0,25 giờ

90 phút = 1,5 giờ

30 phút = \(\frac{1}{2}\)giờ = 0,5 giờ

6 phút = \(\frac{1}{10}\)giờ = 0,1 giờ

12 phút = \(\frac{1}{5}\)giờ = 0,2 giờ

lê thị thu hồng 11/07/2017 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

45 phút bằng 3/4 h bằng 0.75 h

15 phút bằng 1/4 h bằng 0.25 h

90 phút bằng 1,5 h

30 phút bằng 1/2 h bằng 0.5 h

6 phút bằng 1/10 h bằng 0.1 h

12 phút bằng 1/5 h bằng 0.2 h

Nguyễn Đình Dũng 17/06/2015 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

1 phút có 3 em

1 giờ có 180 em

1 ngày có 4320 em

Đỗ Văn Hoài Tuân 17/06/2015 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

 Số em bé ra đời trong 1 phút là: 
1 x ( 60 : 20 ) = 3 ( em bé ) 
Số em bé ra đời trong 1 giờ là: 
3 x 60 = 180 ( em bé ) 
Số em bé ra đời trong 1 ngày là: 
180 x 24 = 4320 ( em bé ) 
Đáp số : 
1 phút có : 3 em bé 
1 giờ có: 180 em bé 
1 ngày có : 4320 em bé

Nguyễn Phương Ngọc 03/10/2015 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

TRƯỚC TIÊN TA SẼ ĐỔI RA GIÂY NHƯ SAU : 1 PHÚT =60 GIÂY ; 1 GIỜ = 3600 GIÂY ; 1 NGÀY = 86400 GIÂY

Số em bé ra đời trong 1 phút là : 1x(60 :20 ) = 3 (em bé )

Sô em bé ra đời trong 1 giờ là :3 x 60 = 180 (em bé )

Số em bé ra đời trong 1 ngày là : 180 x 24 = 4320 (em bé )

                                                               Đáp số : 1 phút có 3 em bé

                                                                             1 giờ có 180 em bé

                                                                             1 ngày có 4320 em bé

Trần Nhật Quỳnh 09/06/2017 lúc 07:04
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Trãi sinh năm:

1980 - 600 = 1380

Vậy Nguyễn Trãi sinh năm 1380

Năm 1380 thuộc thế kỉ 14

                       Đáp số: Nguyễn Trãi sinh năm 1380, thuộc thế kỉ 14

Trần Quốc Đạt 11/06/2017 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Giải:

Nguyển Trãi sinh năm:

1989-600=1380

Mà năm 1380 Thuộc thế kỉ 14

ĐS:.....

tth 11/06/2017 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Trãi sinh năm:

1980 - 600 = 1380

Năm 1380

Nếu sinh năm 1300 thì thuộc thế kỉ 13 (lấy hai số đầu) Nhưng vì thêm 80

năm nữa nên Nguyễn Trãi sinh ra thuộc thế kỉ 14

Nguyễn Lương Phương Thảo 07/07/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

365 ngày nha

Hồ Trần Yến Nhi 07/07/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

365 ngày

Kaitu kid 07/07/2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

năm xxi có 365 ngày . mình chắc 100% luôn.

Tăng Chấn Hồng 08/07/2017 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Ai ra 6 : 30 là đúng đó

Nguyễn Thanh Hương 07/07/2017 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

300m/phút = 18km/giờ

Thời gian máy bay đó đi từ A đến B là :

144 : 18 = 8 giờ

Thời gian máy bay đó cất cánh là :

14 giờ 30 phút - 8 giờ = 6 giờ 30 phút

                             đáp số : 6 giờ 30 phút

Edogawa Conan 07/07/2017 lúc 07:29
Báo cáo sai phạm

Đổi: 300 m/phút = 18 km/h

Thời gian máy bay đó đi từ A đến B là:

144 : 18 = 8 (giờ)

Thời gian máy bay cất cánh là:

14 giờ 30 phút - 8 giờ = 6 giờ 30 phút

Đáp số: 6 giờ 30 phút
 

cô nàng dễ thương 17/09/2016 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

ít nhất là

52

nhiều nhât slaf 53

đó đúng

ko hả cacs bn

Trần Văn Thành 17/09/2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

  Một năm có 365 ngày ( năm nhuận 366) 
Một tuần có 7 ngày -> trong 7 ngày có 1 ngày chủ nhật 
365=7*52+1 
-> có 52 tuần và dư 1 ngày 
-> ít nhất là có 52 chủ nhật và nhiều nhất là 53

nguyen thuy tram 13/07/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

ít nhất 52 ngày 

nhiều nhất 53 ngày 

k nha \(☺☻♥♦♣♠\)

Edogawa Shinichi 04/07/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

hiệu vận tốc hai xe là:

36-12=24(km/giờ)

thời gian đi để gặp nhau là:

36:24=1,5(giờ)

hai xe gặp nhau lúc:6+1,5=7,5(giờ)

đổi:7,5giờ=7gio30phut

ngo thanh binh 07/04/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

hiệu vận tốc hai xe là:                                                                                                                                                                           36 -12 =24(km/giờ)

thời gian đi để gặp nhau là :

36:24 =1,5(giờ)

hai xe gặp nhau lúc:

6 + 1,5 =7,5(giờ)                                                                                                                                                                                      =7 giờ 30 phút

           đáp số : 7 giờ 30 phút

Son Go Han 07/04/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

6 giờ 30 phút k cho mình đi

vjbbgigi 09/08/2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Quá dễ lik-e cho mình mình làm cho 

Nguyễn Phương Oanh 09/08/2015 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm

kết quả là 52 tuần và 2 ngày nha bn

Nguyễn Đình Dũng 09/08/2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

gừm bực thằng vjbbgigi OLM khóa nick nó luôn đi

super saiyan vegeto 07/11/2016 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

chủ nhật

Ánh Trăng Năm Ấy 28/06/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

Mình chắc chắn là thứ 5

Trịnh Thị Thúy Loan 28/06/2017 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

ai biết

45 hình ảnh nhân vật hoạt hình nữ dễ thương nhất năm

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 27/06/2017 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Chiéc thứ nhất chạy nhanh sau : 30 ngày x2=60'= 1h 
Để nhanh lên đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua : 24x30=720 ngày-tương tự như thế :Chiéc thứ hai chạy chậm sau : 20 ngày x 3=60'= 1h 
Để chậm lại đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua :24x20=480 ngay 
ỨCNN củ 480 &720 là 1440 
Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đếu chỉ giờ chính xác

Image result for hình ảnh động dễ thương

Nguyễn Kiều Phương 15/11/2016 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đều chỉ giờ chính xác.

Mai Hương Trà 19/04/2016 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

cả 2 đồng hồ đc lấy lại theo giờ chính xác là sao vậy pn

Noo Phước Thịnh 10/06/2017 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

1 ngàu có 24 giờ 

 1 giờ có 60 phút 

1 phút có 60 giây

Trần Đức Vũ 11/06/2017 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

1 ngày có 24 giờ ; có 1440 phút ; có 86400 giây

Seohuyn 10/06/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

1 ngày = 24 giờ

             = 1440 phút

             = 86400 giây

Lê Mạnh Tiến Đạt 09/06/2017 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

Bình chạy hết số thời gian là :

 60 . \(\frac{1}{5}\)= 12 ( giây )

Cường chạy hết số thời gian là :

 60 . \(\frac{1}{4}\)= 15 ( giây )

Vậy Bình chạy nhanh hơn và nhanh hơn Cường :

 15 - 12 = 3 ( giây )

Harry Potter05 09/06/2017 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Thời gian Bình chạy là:

       60 x \(\frac{1}{5}\)= 12 ( giây )

 Thời gian Cường chạy là:

         60 x \(\frac{1}{4}\)= 15 ( giây )

   Vậy Bình chạy nhanh hơn Cường và nhanh hơn số giây là:

          15 - 12 = 3 ( giây )

Nhok FA 09/06/2017 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

thời gian bình chạy là 

60 x 1/5 =12 (giây)

thời gian cường chạy là 

60 x1/4 = 15 (giây)

vậy bình chạy nhanh hơn và nhanh hơn

15 -12 =3(giây)

VÕ THÀNH LONG 10/08/2016 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

10 phút

Nguyễn Trần Thành Đạt 31/07/2016 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Kim giờ và kim phút chỉ trung nhau khi đồng hồ điểm 12 giờ

Vậy còn:

12 giờ- 2 giờ=10 giờ

Vậy saau 10 giờ nữa thì hai kim giờ và phút trùng nhau.

Edogawa Shinichi 07/06/2017 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

10phut

Thi Toán Khơi Dậy Niềm Vui 22/05/2017 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

12 m = 120dm

số đoạn gỗ đã cắt

 120 : 15 = 8 (đoạn)

số lần để cưa

8 - 1 = 7 (lần)

thời gian để cưa

7 x (6+2) - 2 = 54 (phút)

         đs : 54 phút

tth 22/05/2017 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Đổi: 12 m = 120 dm

Để cưa thành những đoạn dài 15 dm. Người đó phải cưa số lần là:

120 : 15 = 8 lần

Thời gian cưa:

8 x 6 = 48 phút

Thời gian nghỉ:

8 x 2 = 16 phút

Người ấy cưa xong cây gỗ hết số thời gian là:

16 + 48 = 64 phút

  ( Đổi: 64 phút = 1 giờ 4 phút  ) (nếu cần)

Đs:

Nguyễn Tiến Dũng 22/05/2017 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

12m=120 m

Số đoạn được cưa là:

120:15=8 đoạn 

Số lần cưa gỗ là:

8-1=7 lần

Thời cưa cây gỗ ko kể thời gian nghỉ:

7x6=42 phút

Thời gian cưa hết khúc gỗ là:

(7-1):2x2+42=48 phút

Number one princess in the world 22/05/2017 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

Đổi 120 m = 0,12 km

Trong 90 giây đoàn tàu đi được quãng đường dài :

0,6 + 0,12 = 0,72 ( km )

Suy ra thời gian đoàn tàu đi được quãng đường bằng chiều dài tàu là 0,12 km

Vận tốc của tàu đi qua cầu là :

0,72 : 90 = 0,008 ( km/h )

Thời gian một người nhìn thấy tàu chạy trước mắt mình là :

0,12 : 0,008 = 15 ( giây )

Đáp số :  15 giây

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 22/05/2017 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Đổi 120 m = 0,12 km

Trong 90 giây đoàn tàu đi được quãng đường dài :

0,6 + 0,12 = 0,72 ( km )

Suy ra thời gian đoàn tàu đi được quãng đường bằng chiều dài tàu là 0,12 km

Vận tốc của tàu đi qua cầu là :

0,72 : 90 = 0,008 ( km/h )

Thời gian một người nhìn thấy tàu chạy trước mắt mình là :

0,12 : 0,008 = 15 ( giây )

Đáp số :  15 giây

Lê Mạnh Châu 22/05/2017 lúc 08:01
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Đổi: 120 m = 0,12 km

Trong 90 giây đoàn tàu đi được quãng đường dài:

          0,6 + 0,12 = 0,72 ( km )

Suy ra thời gianđoàn tau đi được quãng đường bằng chiều dài tàu là 0,12 km.

Vận tốc của tàu đi qua cầu là:

             0,72 :  90 = 0,008 ( km/h )

Thời gian một người nhìn thấy tàu chạy trước mắt mình là:

               0,12 : 0,008 = 15 ( giây )

                                      Đáp số: 15 giây

Dung Nguyễn 11/04/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Thời gian đi và nghỉ của người đó là : 2 giờ 45 phút + 45 phút + 1 giờ 25 phút = 4 giờ 50 phút 

Người đó đến nơi lúc : 7 giờ 30 phút + 4 giờ 50 phút = 12 giờ 20 phút

                                                          Đáp số : 12 giờ 20 phút

Nguyễn Hải Yến 11/04/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

12 giờ 20 phút có đúng không các bạn. Nếu đúng thì like cho mình nhé ! Cảm ơn

Cô nàng Cử Tạ Kim Bok Joo 21/02/2017 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

12 giờ 20 phút nha bn

tốngđứcthiệnquý 20/05/2017 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

hiệu vận tốc

45-30=15 km/giờ

thời gian xe máy đi 

60\15=4 giờ 

quãng đường xe máy đi 

30 . 4=120 km

thời gian ôtô tới gần

120/15=8giờ

thời gian đuổi kịp

8+ 4=12giờ

điểm gặp cách a

45 .  4=180 km 

Nguyễn Phương Trà 03/07/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Kaito Kid chăm học quá

Kaito Kid 20/05/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Ô tô A 60km C B Xe máy

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: