Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt 7 tháng 6 2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Trong 8 ngày 1 người làm được là :

200 : 10 = 20 (m2)

Trong 1 ngày 1 người làm được là :

20 : 8 = 2,5 (m2)

Trong 7 ngày 1 người làm được là :

2,5 x 7 = 17,5 (m2)

Trong 7 ngày 12 người làm được là :

17,5 x 12 = 210 (m2)

                                              Đáp số: 210 m2 đất

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21 tháng 11 2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Trong 8 ngày 1 người làm được là :

200 : 10 = 20 (m2 )

Trong 1 ngày 1 người làm được là :

20 : 8 = 2,5 (m2 )

Trong 7 ngày 1 người làm được là :

2,5 x 7 = 17,5 (m2 )

Trong 7 ngày 12 người làm được là

: 17,5 x 12 = 210 (m2 )

Đáp số: 210 m2 đất

Đọc tiếp...
trần như 7 tháng 6 2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

tóm tắt:

10 người: 8  ngày: 200m3 đất

12 người: 7  ngày:.....m3 đất?

giải:

12 người đào trong 8 ngày đc:

12 x 200 : 10 = 240 (m3 đất)

12 người trong 7 ngày đào đc:

240 x 7 : 8 = 210 (m3 đất)

ĐS: 210 m3 đất

đây là cách giải lớp 7

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 4 tháng 1 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

ღ๖ۣۜPɦạм ๖ۣۜHồηɠ ๖ۣۜHạηɦღ ( Team Taylorღ MinWolfツ ) nói là: bố đéo hiểu mày nói gì.          Cho rằng ღ๖ۣۜPɦạм ๖ۣۜHồηɠ ๖ۣۜHạηɦღ ( Team Taylorღ MinWolfツ ) là con ranh cứt chó.

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 18 tháng 1 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Đọc tiếp...
Công tử họ hoàng 13 tháng 1 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

hôm nay mới thấy dương ngọc thiện chửi bậy nha thế mà còn nói hoàng anh tuấn hả hừ hừ hừ

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱミ★๖ۣۜHυү❄๖ۣۜTú★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ✎﹏( Cool Team ) 3 tháng 1 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

chờ mãi ...

Giair 

Theo bài ra ta có 

\(\hept{\begin{cases}\frac{S_1}{S_2}=\frac{2}{3}=\frac{10}{15}\\\frac{S_2}{S_3}=\frac{5}{7}=\frac{15}{21}\end{cases}}\)

Gọi s1;s2;s3 lần lượt là a;b;c ( a;b;c>0 )

\(a:b:c=10:15:21\Rightarrow\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{21}\)và \(a+b+c=92\)

ADTC dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{21}=\frac{a+b+c}{10+15+21}=\frac{92}{46}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{a}{10}=2\\\frac{b}{15}=2\\\frac{c}{21}=2\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=20\\b=30\\c=42\end{cases}}}\)

Vậy ......... 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh 18 tháng 11 2014 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

(120:0,5)=240 giờ

 

Đọc tiếp...
congchua 7 tháng 7 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

120:0.5 =240 giờ

Đọc tiếp...
nguyen thu trang 17 tháng 1 2018 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

bằng không khí

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 20 tháng 11 2017 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

x.y.z tỉ lệ thuận với 2,3,6

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}=\frac{z}{6}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có :

\(\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}=\frac{z}{6}==\frac{2x-3y-z}{4-9-6}=\frac{1}{-11}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-2}{11};y=\frac{-3}{11};z=\frac{-6}{11}\)

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 16 tháng 11 2014 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

Đổi  1 tấn nước = 10000000g nước                           25kg muối = 25000g muối

Tóm tắt ;

10000000g nước    :   25000g muối

500g nước             :   ? gam muối

500g nước chứa được gam muối là:

\(\frac{500\cdot25000}{10000000}\)= 1,25g muối

Vậy 500g nước chứa được 1,25g muối

Đọc tiếp...
đỗ hoàng anh 7 tháng 11 2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm
  1. biết rằng 14 dm sắt nặng 109 phẩy 2 kg hỏi 7 m khới sắt nặng bao nhiêu  kg
Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 6 tháng 8 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền lãi sau một năm tỉ lệ thuận với 3;5;7 là x;y;z.

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\) và \(x+y+z=225\)( triệu )

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}=\frac{z+y+z}{3+5+7}=\frac{225}{15}=15\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=15\Rightarrow x=15.3=45\\\frac{y}{5}=15\Rightarrow y=15.5=75\\\frac{z}{7}=15\Rightarrow z=15.7=105\end{cases}}\)

Vậy tiền lãi của 3 đơn vị kinh doanh sau 1 năm lần lượt là: 45;75;105 ( triệu ) 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 8 2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 + 7 = 15 ( phần )

Đơn vị 1 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 3 = 45 000 000đ

Đon vị 2 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 5 = 75 000 000đ

Đơn vị 3 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 7 = 105 000 000đ

Mình chỉ biết làm theo cách tiểu học thôi

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 14 tháng 12 2018 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

Vì tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp
=> Đơn vị thứ nhất được chia số tiền lãi là:
225: (3+5+7).3=45 triệu
Đơn vị thứ hai được chia số tiền lãi là:
225 : (3+5+7).5=75 triệu
Đơn vị số ba đc chia số tiền lãi là:
225-45-75=105 triệu

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 10 tháng 12 2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

@Nguyễn Diệp Chi_6A7 k có j âu,thì mk cop thật mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Chi_6A7 10 tháng 12 2018 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

Lớp 6A ; 45 h/s

Lớp 6B : 48 h/s

Lớp 6C : 46 h/s

P/S : Trần Minh Phong chép mạng đó ! Ko có ý chù dập đâu nha !

# Hoc tot #

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 10 tháng 12 2018 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Mổi hs nộp số kg giấy vụn là:
(135 + 144 - 138) : 47 = 3 (kg)
Lớp 6A có số hs là : 135 : 3 = 45 (hs)
Lớp 6B có số hs là: 144 : 3 = 48 (hs) 
Lớp 6C có số hs là: 138 : 3 = 46 (hs)

Đáp số.Lớp 6A:45 (hs)
Lớp 6B :48 (hs) 
Lớp 6C : 46 (hs)

Đọc tiếp...
Phan Ngọc Quỳnh Anh 7 tháng 12 2014 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

       Xe thứ nhất chở được số lít dầu: 27 * 20 = 540 (l)

       Số lít dầu xe thứ hai chở: 540 + 90 = 630 (l)

       Số thùng dầu xe thứ hai chở là: 630 / 45 = 14 (thùng)

       Đáp số: 14 thùng   

           

Đọc tiếp...
Lê Thúy Hiền 13 tháng 12 2014 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Xe thứ nhất chở được số lít dầu là:

   27 x 20 = 540 (l)

Số lít dầu xe thứ hai chở được là:

   540 + 9 = 630 (l)

Số thùng dầu xe thứ hai chở được là:

  630 : 45 = 14 (thùng)

      Đáp số : 14 thùng.

Đọc tiếp...
Hz Playku 7 tháng 12 2016 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

 giai

xe thu nhat cho so lit dau la

27*20=540(lit)

so lit dau xe thu 2 cho la

540+90=630(lit)

xe thu 2 cho so thung dau la

630:45=14(thung)

  d/s 14 thung

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 29 tháng 7 2015 lúc 7:12
Báo cáo sai phạm

a. x=ky

=> 6=4k

=> k=6/4=3/2

b. y=x/k=6:3/2=6. 2/3=4 (!!)

c. x=9

thì y=x:k=9: 3/2 = 9. 2/3=6

x=15

thì y=x:k=15: 3/2=15 .2/3=10

Đọc tiếp...
Võ Văn Phùng 19 tháng 11 2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Cách 1:

a) y tỉ lệ thuận với x nên y = k.x

\(\Rightarrow k=\frac{y}{x}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\)

b) \(y=\frac{2}{3}x\)

c) * Khi x = 9 \(\Rightarrow y=\frac{2}{3}.9=6\)

* Khi x = 15\(\Rightarrow y=\frac{2}{3}.15=10\)

Cách 2: a) x và y tỉ lệ thuận với nhau nên ta được: x = k.y

\(\Rightarrow k=\frac{x}{y}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\)

Suy ra hệ số tỉ lệ của y đối với x là \(\frac{1}{k}=\frac{2}{3}\)

b) \(y=\frac{2}{3}x\)

c) * Khi x = 9 \(\Rightarrow y=\frac{2}{3}.9=6\)

* Khi x = 15\(\Rightarrow y=\frac{2}{3}.15=10\)

\(\Rightarrow k=\frac{y}{x}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\)

b) \(y=\frac{2}{3}x\)

c) * Khi x = 9 \(\Rightarrow y=\frac{2}{3}.9=6\)

* Khi x = 15\(\Rightarrow y=\frac{2}{3}.15=10\)

Đọc tiếp...
nguyen thao vy 5 tháng 11 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

ĐĐDDĐDĐDDDDDDDDDDĐDDDDDĐDĐDĐDDDDDDDĐDDDDDDDDDDDĐ

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 19 tháng 11 2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm mà thợ lành nghề làm trong 56 giờ là:

            11 x 56 = 616 (sản phẩm)

Vậy để hoàn thành khối lượng công việc mà thợ lành nghề làm trong 56 giờ thì thợ học việc phải làm trong:

            616 : 7 = 88 (giờ)

                        Đáp số: 88 giờ.

Đọc tiếp...
Takishama Kei 16 tháng 12 2014 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Chan chan la 88 gio

Đọc tiếp...
Tiểu thư Bạch Hậu 2 tháng 12 2016 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

88 giờ 

tk mk

mk tk lại

hứa

Đọc tiếp...
truongthihaly 16 tháng 11 2019 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Vì z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên

z=k*y     (1)

Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên

y=h*x     (2)

Từ (1) và (2) suy ra: z và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Suy ra:z=k*y              suy ra: z=k*(h*x)=(k*h)*x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ kh

Đọc tiếp...
dieu 8 tháng 11 2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

vi z ti le thuan voi y theo he so k nen z=ky

vi y ti le thuan voi x theo he so ti le h nen y=hx

do do

z=ky=k(hx)=(kh)x

nen suy ra z ti le thuan voi x theo he so ti le kh

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: