Giúp tôi giải toán


Đào Trọng Luân 22/06 lúc 19:11

Tông các phần đó là:

3/5 + 5/6 + 2 = 103/30 [phần]

Số tỉ lệ 3/5:

1140 : 103/30 . 3/5 = 20520/103

số tỉ lệ 5/6:

1140 : 103/30 . 5/6 = 28500/103

số tỉ lệ 2:

1140 : 103/30 . 2 = 68400/103

Vậy:..........

Natsu_Draneel 18/07/2016 lúc 13:16

Một công nhân làm xong công việc đó thì cần số ngày là: 

                15 x 20 = 300 ( ngày )

 15 công nhân đã làm được 6 ngày tương đương với 1 công nhân phải làm trong số ngày là:

                  15 x 6 = 90 (ngày)

Số ngày còn lại để 1 công nhân làm hết công việc đó là: 

                300 - 90 = 210 ngày 

Số công nhân còn lại phải làm sau khi bớt đi 5 người là: 

                 15 - 5 = 10 (công nhân)

Số ngày cần thiết để 10 công nhân làm hết công việc còn lại là:

                  210 : 10 = 21 ngày

                       Đáp số: 21 ngày. 

nguyen thai san 05/10/2014 lúc 10:19

dễ đó mà kết quả bằng 21

 

Phạm Thị Hương Giang 10/01/2017 lúc 20:47

21 đó bạn nhé

nhớ tk cho mình nhé

hihi

o0o Kurogane ikki2 o0o 18/06/2017 lúc 18:42
x-2-1134
y42-2-6-8
Songoku Sky Fc11 18/06/2017 lúc 18:38

Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận và cột thứ 3 trong bảng cho biết khi x=-1 thì y=2 nên hệ số tỉ lệ của y với x = -2 hay y=-2

x-2-1134
y42-2-6-8

Ninja Vip XYZ 12/06/2017 lúc 11:27

Ba đồ bắt chước songoku sky Fc 11 bôi bát quá đi nhất sông núi

nhất sông núi 12/06/2017 lúc 11:24

1/49 ngày gấp 7 ngày số lần :

49:7=7(lần)

Số cây trồng được trong 49 ngày là:

123x7=861(cây)

Đáp số:861 cây

Đang tải dữ liệu...

TRỊNH ANH TUẤN 12/06/2017 lúc 11:20

c1: 49 ngày gấp 7 ngày số lần là:

            49 : 7 = 7 ( lần)

vậy cứ 49 ngày thì nhà trường trồng được số cây là:

         123 x 7 = 861 ( cây )

                      đáp số: 861 cây

c2 : 3kg thì có số % đường là:

           3 x 24% = 72 %

                 Đáp số: 72 %
 

Hikari 09/02/2015 lúc 20:57

số tiền mua một mét vải phải trả là:

60000 : 4 = 15000 (đồng)

số tiền mua 6,8 mét vải cùng loại phải trả là:

15000 x 6,8 = 102000 (đồng)

đáp số: 102000 đồng.

Thắng Max Level 19/03/2017 lúc 16:41

Mua 1m vải phải trả số tiền là :

  60 000 : 4 = 15 000 ( đồng )

Mua 6,8m vải phải trả số tiền là :

  15 000 x 6,8 = 102 000 ( đồng )

Nhiều hơn số tiền là :

  102 000 - 60 000 = 42 000 ( đồng )

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Mai xuân 02/06/2017 lúc 21:42

mua 1m vải hết số tiền là :

60 000 : 4 = 15 000 ( đồng )

Mua 6.8m vải cùng loại hết số tiền là :

15 000 x 6.8 = 102 000 ( đồng )

Mua 6.8m vải cùng lại thì phải trả nhiều hơn số tiền là :

102 000 - 60 000 = 42 000 ( đồng )

Đáp số : ...

o0o I am a studious person o0o CTV 01/12/2016 lúc 21:11

1 đinh ốc tiện trong số phút là : 

\(\frac{30}{45}=\frac{2}{3}\)( phút )

1 h 15 ' = 60 + 15 = 75  ( phút )

75 phút hay 1h 15' tiện dc số đinh ốc là : 

    \(75\times\frac{2}{3}=50\)cái đinh ốc

Trịnh Thành Công 01/12/2016 lúc 21:21

             Đổi 1 giờ 15 phút=75 phút

Trong 1 giờ 15 phút người đó làm được số đỉnh ốc là:
        (30:45).75=50(đỉnh ốc)
               Đáp số:50 đỉnh ốc

Huỳnh Hướng Ân 01/12/2016 lúc 21:11

không k vì còn 1 cách nũa

trieu dang 22/06/2015 lúc 11:25

Tổng số giấy vụn hai trường thu gom được là :

                           1 tấn 300 kg + 2 tấn 700 kg = 3 tấn 1 000 kg .

( Vì em lấy 1 tấn + 2 tấn và 300 kg + 700 kg ) .

                            Đổi 3 tấn 1 000 kg = 4 tấn . ( vì 1 000 kg = 1 tấn ) .

4 tấn gấp 2 tấn số lần là :

                            4 : 2 = 2 ( lần )

 Vậy từ số giấy vun mà mà cả hai trường thu gom được có thể sản xuất được số cuốn vở học

sinh là :                 50 000 x 2 = 100 000 (cuốn vở ) .

Đáp số : 100 000 cuốn vở .

Nguyễn Đình Dũng 22/06/2015 lúc 11:28

Tổng số giấy vụn hai trường thu gom được là :

               1 tấn 300 kg + 2 tấn 700 kg = 3 tấn 1 000 kg .

( Vì em lấy 1 tấn + 2 tấn và 300 kg + 700 kg ) .

                            Đổi 3 tấn 1 000 kg = 4 tấn . ( vì 1 000 kg = 1 tấn ) .

4 tấn gấp 2 tấn số lần là :

                            4 : 2 = 2 ( lần )

 Vậy từ số giấy vun mà mà cả hai trường thu gom được có thể sản xuất được số cuốn vở học

sinh là :                 50 000 x 2 = 100 000 (cuốn vở ) .

                                   Đáp số : 100 000 cuốn vở .

Huỳnh Thị Minh Huyền 05/08/2015 lúc 13:16

số người sau khi thêm là

10+20=30(ng`)

30 ng` gấp 10 ng`

30:10=3(lần)

ng` ta bổ sung thêm 20ng` nữa cùng đào thì trong 1 nhày đào đươc 

35x3=105(m)

ĐS:105 m đường

top scorer 30/07/2015 lúc 21:22


Một người đào được số met mương là :

35:10=3,5(mét mương)

Số người đội công nhân đó bổ xung thêm là :

10+20=30(người)

Số mét mương người ta bổ xung thêm 20 người nữa là :

3,5 X 30=105 (mét mương )

ĐS: 105 mét mương.

Nguyen Quynh Trang 02/08/2015 lúc 11:41

l-i-k-e mink nha!!

Nguyễn Quang Thành 18/02/2015 lúc 16:14

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đỗ Khánh Linh 26/02/2016 lúc 19:31

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Trần Thị Minh Trang 11/04/2016 lúc 22:47

ra 8 giờ 45 phút nha nhớ k mình đấy

Hồ Thị Hạnh Trang 04/03/2017 lúc 09:01

8 giờ 45 phút nha 

Edogawa Conan 15/04/2015 lúc 20:01

39,6 lít

Nhok_Lạnh_Lùng 11/05/2017 lúc 11:23

39,6 lít xăng nhé bạn

kudo shinichi 27/04/2017 lúc 19:07

= 39,6 l xăng

olympic 20/04/2015 lúc 13:23

Số dân tăng sau 1 năm là :

5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là :

5000 + 90 = 5090 (người)

ĐS : 5090 người

Like nha !

Lại Trọng Hải Nam 20/04/2015 lúc 12:16

Số người xã đó tăng thêm là:                                                                                                       18 x 5=90 người                                                                                                                             Đáp số:90 người      

Edogawa Conan 25/04/2017 lúc 17:26

Người dân tăng lên sau 1 năm :

5000 : 100 x 18 = 90 ( người )

số người sau 1 năm :

5000 + 90 = 5090 ( người )

Đáp số : 5090 người dân

sắp kết thúc năm học mk chúc các bn học giỏi

Lê Nguyên Hạo Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 20:09

Số kg trái cây cần dùng để làm 1 lọ là :

18 : 36 = 0,5 ( kg trái cây )

Số kg trái cây nếu mẹ muốn làm 21 lọ nữa thì cần là :

0,5 x 21 = 10,5 ( kg trái cây )

Đáp số : 10,5 kg trái cây

Zlatan Ibrahimovic 10/05/2017 lúc 10:11

12 quyển gấp 4 quyển là:

          12:4=3(lần).

Mẹ phải mua hết số tiền là:

          90000:3=30000(đồng).

                     Đáp số:...

Do Not Ask Why 10/05/2017 lúc 10:35

12 quyển tập gấp 4 quyển tập số lần là: 

12 : 4 = 3 (lần)

Mẹ mua 4 quyển tập thì cần số tiền là: 

90 000 : 3 = 30 000 (đồng)

Đáp số: 30 000 đồng 

Hoàng Hải Yến 10/05/2017 lúc 10:44

Mẹ mua 4 quyển tập cần số tiền là :

90000 : 12 x 4 = 30000 ( đồng )

Đáp số : 30000 đồng

mickey 15/04/2015 lúc 20:12

1 l xăng đi được số km là : 12 : 100 = 0,12 ( km )

Ô tô đó đã đi được quãng đường 330 km thì tiêu thụ hết số l xăng là : 330 x 0,12 = 39,6 ( l )

                                                           Đáp số : 39,6 l

Edogawa Conan 09/05/2017 lúc 20:40

1 lít xăng đi được là :

12 : 100 = 0,12 ( km )

Ô tô đi đường 330 km hết số giờ là :

330 x 0,12 = 39,6 ( l )

Đáp số : 39,6 lít

Ngô Bảo Trâm 09/05/2017 lúc 19:16

39,6l bạn

ffffffffg 04/05/2015 lúc 11:32

Tóm tắt:
3,2cm3 nặng: 22,4g
4,5cm3 nặng: ...... g ?
Bài giải:
1cm3 kim loại đó cân nặng là:
22,4 : 3,2 = 7 (g)
4,5 cm3 kim loại đó cân nặng là:
7 x 4,5 = 31,5 (g)
Đáp số: 31,5g

NAU TE 04/05/2015 lúc 11:25

1cm3 thì cân nặng là :

22,4 : 3,2 = 7 (g)

Khối kim loại có thể tích là 4,5cm3 thì cân nặng là :

7 x 4,5 = 31,5 (g)

ĐS : 31,5g

Bài này trong sách giáo khoa  !

đúng thì cho 1 đ-ú-n-g

kevinvip 19/02/2017 lúc 07:56

mình nghĩ đáp số la 31,5 g

NGUYEN_CAM_TU 17/10/2014 lúc 20:35

nua chu vi thua ruong hinh chu nhat la:

700/2=350 (m)

ta coi chieurong la2phan chieu dai la 5phan nhu the .

Chieu dai thua ruong hinh chu nhat la : 

350: (2+5)*5=250 (m)

Chieu rong thua ruong hinh chu nhat la 

350-250=100 (m)

Dien tich hinh chu nhat la

250*100=25000(m) 

Thua ruong thu duoc so ki lo gam ngo la

25000/100*30=7500(kg) 

dap so 7500kg

Dương Thị Mỹ Hạnh 16/10/2014 lúc 22:14

thu hoạch được 7500 kg ngô

 

SKT_NXS 06/12/2016 lúc 20:22

Nửa chu vi thửa ruộng là : 

700 : 2 = 350 ( m)

Coi chiều rộng là 2 phần , chiều dài là 5 phần như thế.

Chiều rộng thửa ruộng là :

350 : ( 2+5) * 2 = 100(m)  

Chiều dài thửa ruộng là : 

350 - 100 = 250

Diện tích thửa ruộng là :

250* 100 =25000

Cả thửa ruộng thu được số kg ngô la : 

30 * ( 25000 : 100 ) = 7500 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: