Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Cao Minh ( Box Toán - Lý - Anh ) 2 tháng 7 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Tỉ lệ nghịch là hai đại lượng đối nghịch như kiểu như cái này tăng cái kia giảm

Tỉ lệ thuận là hai đại lượng tăng thì cùng tăng mà giảm thì cùng giảm

Đọc tiếp...
๖ACE✪▄︻̷̿┻̿═━一█▬█ █ ▀█▀ 2 tháng 7 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

cho mk các bài toán tham khảo nữa bn

Đọc tiếp...
Người Thừa Vô Danh 19 tháng 11 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

                                                                                  A                                                             M                                       C    40km         B

Gọi M  là trung điểm của AB.Kể từ M,nếu vận tốc của xe là 60km/h thì lúc 11 giờ xe đã tới B nhưng do vận tốc giảm xuống còn 40 km/h nên lúc 11 giờ xe mới tới C còn cách B là 40 km.

a)   Trong cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận vs vận tốc nên ta có\(\frac{MB}{60}\)=  \(\frac{MC}{40}\)                                                 Theo bài ra ta có:  MB-MC=40  (km)

Ap dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có

       \(\frac{MB}{60}\) =  \(\frac{MC}{40}\)=\(\frac{MB-MC}{60-40}\)=\(\frac{40}{20}\) = 2   

Suy ra  MB= 2.60=120  (km).Vậy AB=120.2=240 (km)

b)   Xe khởi hành lúc 11-\(\frac{240}{60}\)= 7  (giờ)

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 9 tháng 6 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

a)Tỉ số vận tốc giữa lúc đầu và lúc sao là:
60 : 40 = 3/2
Vì trên cùng một quãng đường vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian ,nên thời gian đi nửa quãng đường còn lại sau khi giảm tốc 32 thời gian đi nửa quãng đường còn lại trước khi giảm tốc , đến 11 giờ ô tô vẫn còn cách B 40km. Vậy để đi hết quãng đường còn lại ô tô phải đi thêm 1 giờ nữa.
Thời gian ô tô đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc ban đầu là:
      1:(3-2).2=2(giờ)
Nữa quãng đường AB dài là :
      60.2=120(km)
Quãng đường AB dài là:
      120.2=240(km)
b) Ô tô khởi hành lúc:
       11-(2.2)=7(giờ).

Đọc tiếp...
suqer gogeto 21 tháng 6 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

Giải
Gọi x là thời gian dự tính ô tô sẽ đi hết quảng đường AB(x>0) 
Ta có :

AB=60x=40x+40=>20x=40=>x=2=>AB=120km 
Thời gian ô tô khởi hành là :

11 - 2 = 9 giờ

Đáp số : 120 km

9 giờ

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26 tháng 7 2015 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Số giờ ng thợ làm đc là : 

8.2=16(h)

Số sản phẩm làm trong 1 h là : 

112:16=7(san pham)

Số h làm trog 3 ngày là : 

9.3=27 (h)

Số sản phẩm làm đc là : 

7.27=189(san pham)

Vậy ng thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 h thì đc 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang 13 tháng 3 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

số giờ người thợ làm được là :

         2 x 8 = 16 ( giờ )

1 giờ làm được số sản phẩm là :

         112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

số giờ làm trong 3 ngày là :

        9 x 3 = 27 ( giờ )

số sản phẩm làm được là :

       7 x 27 = 189 ( sản phẩm )

                 Đs : 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
N-NHOK TÌ(Team TST) 30 tháng 5 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Số h người thợ lm đc là:

8.2=16(h)

1h lm đc số sản phẩm là;

112:16=7(sản phẩm)

số h lm trg 3 ngày là:

9.3=27(h)

số sản phẩm lm đc là:

7.27=189(sản phẩm)

đs=189 sản phẩm

#HỌC TỐT#
 

Đọc tiếp...
olympic 20 tháng 4 2015 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Số dân tăng sau 1 năm là :

5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là :

5000 + 90 = 5090 (người)

ĐS : 5090 người

Like nha !

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 20 tháng 4 2015 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Số người xã đó tăng thêm là:                                                                                                       18 x 5=90 người                                                                                                                             Đáp số:90 người      

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 25 tháng 4 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Số dân tăng sau 1 năm là : 5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là : 5000 + 90 = 5090 (người)

Đáp số : 5090 người

Đọc tiếp...
linh cute 19 tháng 7 2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

330km gấp 100km số lần là:

330:100=3,3 ( lần )

ô tô đi quãng đường 330 km thì tiêu thụ hết số xăng là:

12x3,3=39,6 (lít)

đáp số ...

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 15 tháng 4 2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

39,6 lít

Đọc tiếp...
trần thị lâm minh 6 tháng 5 2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

kết quả:

39,6 lít

đ/s:39,6 lít

Đọc tiếp...
ffffffffg 4 tháng 5 2015 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:
3,2cm3 nặng: 22,4g
4,5cm3 nặng: ...... g ?
Bài giải:
1cm3 kim loại đó cân nặng là:
22,4 : 3,2 = 7 (g)
4,5 cm3 kim loại đó cân nặng là:
7 x 4,5 = 31,5 (g)
Đáp số: 31,5g

Đọc tiếp...
NAU TE 4 tháng 5 2015 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

1cm3 thì cân nặng là :

22,4 : 3,2 = 7 (g)

Khối kim loại có thể tích là 4,5cm3 thì cân nặng là :

7 x 4,5 = 31,5 (g)

ĐS : 31,5g

Bài này trong sách giáo khoa  !

đúng thì cho 1 đ-ú-n-g

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 12 tháng 5 2018 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

trra lời

31,5g

nha

hok tốt

Đọc tiếp...
Trương Quang Khải 17 tháng 12 2014 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm
ho khuu hien thien 19 tháng 4 2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

xin lỗi mình bấm nhầm 2250 kg rau nha

Đọc tiếp...
ho khuu hien thien 19 tháng 4 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

 Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật  : 160 : 2 = 80 m 

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật : 80- 30 = 50 m

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật : 50 x 30 = 1500 m2

Số kg rau trên cả khu vườn đó người ta thu hoạch được là

1500 : 10 x 15 = 2250 m2

Đáp số 2250m2

Đọc tiếp...
mickey 15 tháng 4 2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

1 l xăng đi được số km là : 12 : 100 = 0,12 ( km )

Ô tô đó đã đi được quãng đường 330 km thì tiêu thụ hết số l xăng là : 330 x 0,12 = 39,6 ( l )

                                                           Đáp số : 39,6 l

Đọc tiếp...
linh cute 19 tháng 7 2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

330km gấp 100km số lần là:

330:100=3,3 ( lần )

ô tô đi quãng đường 330 km thì tiêu thụ hết số xăng là:

12x3,3=39,6 (lít)

đáp số ...

Đọc tiếp...
cun con de thuong 26 tháng 2 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

1lit xang di duoc so km la  12 : 100 = 0,12 ( km )                                                                                                                                  o to do di quang duong 330 km thi tieu thu het so lit xang la   330 x 0,12 = 39,6 ( lit )                                                                                      dap so 39,6 lit xang

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30 tháng 7 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Nếu đề của bạn là xe đạp đi tớ C thì không đủ dữ kiện để giải

Sửa lại: Nếu xe đạp đi tớ B thì xe máy tới D quá một quãng đường bằng bằng 0,6 quãng đường AB

Quãng đường xe máy đi bằng 1 + 0,6 = 1,6 lần quãng đường AB  = 1,6 lần quãng đường xe đạp đi trong cùng một khoảng thời gian

Gọi a;b là vận tốc của xe mãy và xe đạp

=> a - b = 18

Trong cùng 1 khoảng thời gian, quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc

=> a = 1,6 b

Ta có a - b = 1,6 b - b = 0,6 b = 18 => b = 18 : 0,6 = 30 km/h

=> a = 30 + 18 = 48 km/h

Vậy....

 

Đọc tiếp...
pharaong 12 tháng 12 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Thành 18 tháng 2 2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 26 tháng 2 2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
milley raly 12 tháng 3 2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm
TNT học giỏi 12 tháng 3 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Thời gian người thứ hai làm là

       (40x80):100=32 phút

thời gian  người thứ nhất làm là

       20 x 40 = 800 (phút) = 13 giờ 20 phút

 số sản phẩm người thứ hai làm là

       800 : 32 = 25 ( sản phẩm )

               Dpads số : 25 sản phẩm

Đọc tiếp...
Kilala 3 tháng 3 2015 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

1 giờ đi được là:

  90 : 2 = 45 ( km )

đổi 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ 

3 giờ 45 phút ô tô đó đi được là :

  45 x 3,75 = 168,75 ( km )

đáp số 168,75 km

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 3 tháng 3 2015 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

đổi 2 giờ = 2 x 60 = 120 phút

3 giờ 45 phút = 3 x 60 + 45 = 180 + 45 = 225 phút

Theo đề bài trong 120 phút ô tô đi được 90 km

            nên trong 225 phút ô tô sẽ đi được 225 x 90 : 120 = 168,75 km

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

168,75 nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
nguyen ha 24 tháng 12 2016 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm
Giải : Gọi số gạo lúc đầu ở mỗi kho A,B,C lần lượt là a,b,c (tạ) Ta có : Kho A : Sau khi nhập 1/7a suy ra a+a/7=8a/7(tạ) Kho B : Sau khi xuất 1/9 b suy ra b-b/9 = 8b/9 Kho C : Sau khi xuất 2/7c suy ra c-c/7= 5c/7 Ta có : 8a/7=8b/9=5c/7 và b-a=20(tạ) BCNN(8;5)=40 «=» a/35=b/45=c/56=b-a/45-35=20/10=2 Vậy:a/35=2 suy ra a=70 b/45=2 suy ra b=90 c/56=2 suy ra c=112 Vậy số gạo lúc đầu của 3 kho A,B,C lần lượt là 70 Tạ ,90 Tạ,112 tạ
Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 10 tháng 1 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

                                   Giải

10m lưới gấp 2m lưới số lần là :

          10 : 2 = 5 ( lần )

10 m lưới cùng loại nặng :

     6 . 5 = 30 ( kg )

             Đáp số : 30kg

Đọc tiếp...
WINNER 10 tháng 1 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

2m nặng 6kg 

Suy ra 10m lưới nặng \(6\cdot10:2=6\cdot5=30\)

Đáp số 30 kg

Đọc tiếp...
Killing Me 10 tháng 1 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

xl các bạn nha nhưng cấp 2 rồi nên ko lm kiểu này đc đâu

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 10 tháng 1 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : 7x = 5z => x/5 = z/7 => x/15 = z/21 (1)

               x/3 = y/2 => x/15 = y/10 (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{21}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau

Ta có : \(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{21}\)=> \(\frac{4x}{60}=\frac{3y}{30}=\frac{2z}{42}=\frac{4x-3y-2z}{60-30-42}=\frac{-2}{-12}=\frac{1}{6}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{15}=\frac{1}{6}\\\frac{y}{10}=\frac{1}{6}\\\frac{z}{21}=\frac{1}{6}\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{6}.15=\frac{15}{6}\\y=\frac{1}{6}.10=\frac{5}{3}\\z=\frac{1}{6}.21=\frac{7}{2}\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
hung 30 tháng 12 2014 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ dài chiều cao là : 26 - 6 = 20 (m) 
Diện tích thửa ruộng đó là : (34 + 26). 20 : 2 = 600 ()
Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

Đọc tiếp...
Hikari 9 tháng 2 2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

đáy lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kg thóc.


 

Đọc tiếp...
Trần Võ ánh Hoàng 6 tháng 1 2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

mình cũng bằng 423kg thóc

tick cho mình nhé

Đọc tiếp...
Hikari 9 tháng 2 2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

đáy lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

sốki-lô-gam thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kg.

Đọc tiếp...
Công chúa hoa hồng 6 tháng 1 2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

432 kg là đúng đó tk đi

kb với mk nha

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 22 tháng 12 2014 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Day lon la:

26+8=34 (m)

Chieu cao la:

34-6=28 (m)

Dien tich thua ruong la:

(26+34)*28/2=840 (m2)

So thoc thu hoach duoc:

840/100*70,5=592,2 ( kg thoc)

Dap so: 592,2 kg thoc

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: