Giúp tôi giải toán và làm văn


Nhi Huỳnh 21/11/2014 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

số l xang 1km tốn là :100:12,5=8[l]

số l xang di 60 km la:8 nhân 60 =480[l]

đáp số:480 l

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 27/12/2016 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

7,5 

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
tran thi lan anh 11/12/2016 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

giải

60km thì tiêu thụ hết số xăng là:

(60 nhân12,5):100=7,5(l)

Đọc tiếp...
GTV bé chuối 04/11/2018 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

120 sản phẩm

240 sản phẩm

Một trong hai cái đúng nha bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Huyền Trang 11/11 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

120 sản phẩm

Đọc tiếp...
Lê Trọng Thế 05/10/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

120 sản phẩm đúng 100%

Đọc tiếp...
Nguyễn An Hà 07/12/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

30

nhớ k mk nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Mai Ly 16/11/2016 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

30 nhá bạn 

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Đào Minh Tiến 13/11/2016 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Nếu đội công nhân đó có 5 người làm 18 m đường thì sau 30 ngày xong.

chúc bạn may mắn

Đọc tiếp...
Freya 03/11/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có: z = k . y tức là

z = 0,8 . y

y = h . x tức là y = 5 . x

Ta được quyền suy ra:

z = h . k . x => 1/hk . z tức là 5 . 0,8 . x => 1/5 . 0,8 = 1/4

Vậy z tỉ lệ thuận với x

Theo hệ số tỉ lệ 1/hk (hay 1/4)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Đoàn 14/11/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn đã giúp

Đọc tiếp...
Freya 03/11/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

ko có j đâu 

Đọc tiếp...
Đặng Thị Vãi 17/11/2014 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

sao máy bay mà bay được 240kg kì vậy?

 

Đọc tiếp...
nguyen thi gia an 18/11/2014 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

mình ghi là km mà chứ đâu phải là kg đâu bạn vài hãy coi lại xem

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Huyền Trang 11/11 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

1h = 60p

1h máy bay đi đc là :

60 x240:15 = 960(km)

Đáp số :960km

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 07/06/2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Trong 8 ngày 1 người làm được là :

200 : 10 = 20 (m2)

Trong 1 ngày 1 người làm được là :

20 : 8 = 2,5 (m2)

Trong 7 ngày 1 người làm được là :

2,5 x 7 = 17,5 (m2)

Trong 7 ngày 12 người làm được là :

17,5 x 12 = 210 (m2)

                                              Đáp số: 210 m2 đất

Đọc tiếp...
trần như 07/06/2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

tóm tắt:

10 người: 8  ngày: 200m3 đất

12 người: 7  ngày:.....m3 đất?

giải:

12 người đào trong 8 ngày đc:

12 x 200 : 10 = 240 (m3 đất)

12 người trong 7 ngày đào đc:

240 x 7 : 8 = 210 (m3 đất)

ĐS: 210 m3 đất

đây là cách giải lớp 7

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21/11/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Trong 8 ngày 1 người làm được là :

200 : 10 = 20 (m2 )

Trong 1 ngày 1 người làm được là :

20 : 8 = 2,5 (m2 )

Trong 7 ngày 1 người làm được là :

2,5 x 7 = 17,5 (m2 )

Trong 7 ngày 12 người làm được là

: 17,5 x 12 = 210 (m2 )

Đáp số: 210 m2 đất

Đọc tiếp...
nàng tiên winx 09/10/2018 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

6 người làm xong công việc trong số giờ là:

    8 x 9 = 72 ( giờ )

1 người làm xong công việc trong số giờ là:

    72 x 6 = 432 ( giờ )

Nếu mỗi ngày làm 9 giờ thì 6 ngày làm trong:

    9 x 6 = 54 ( giờ )

Vậy để hoàn thành công việc trong 6 ngày, mỗi ngày làm 9 giờ thì cần:

    432 : 54 = 8 ( người )

             Đáp số : 8 người

Đọc tiếp...
Dora Rinho 24/10/2018 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

\(8người\)

Đọc tiếp...
nàng tiên winx 09/10/2018 lúc 08:43
Báo cáo sai phạm

thanks bạn

Đọc tiếp...
trần như 14/08/2015 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 phần đó lần lượt là a, b, c

Có:  a/2 = b/3; b/5 = c/7

=> a/10 = b/15 = c/21   và  a + b + c = 92

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, có:

\(\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{21}=\frac{a+b+c}{10+15+21}=\frac{92}{46}=2\)

suy ra: a/10 = 2    => a = 20

           b/15 = 2       => b = 30

         c/21 = 2        =>  c = 42

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 05/08/2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y,z là 3 số cần tìm. Ta có x/3=y/7=2z/10

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: x/3=y/7=2z/10=x+y+2z/3+7+10=-920/20=-46.

=>x=-46.3=-138

y=-46.7=-322

z=-46.5=-230.

Vậy 3 số đó tỉ lệ với 1/3,1/7,2/5 là -138,-322,-230

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thành 23/10/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Đào Đức Mạnh tai sao bạn là gọi là 2z/10 mong bạn giúp nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 05/10/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

1 người ăn hết số gạo trong số ngày là :

         120 x 15 = 1800 ( ngày )

Đơn vị đó ăn hết số gạo trong số ngày là :

          1800 : 30 = 60 ( ngày )

                       Đ/S : 60 ngày

       

Đọc tiếp...
linh khuonghoang 05/10/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Nếu coa 1 người ăn thì có số ngày là : 

120 x 15 = 1800 ( ngày ) 

Nếu có 30 người rời đi nơi khác thì đơn vị còn lại số người là :

120 - 30 = 90 ( người )

Đơn vị đó ăn hết số gao trong số ngày là:

1800 / 90 = 20 ( ngày ).

Đ/ s....

h cho mình nha. 

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim huyền 30/09/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

a) 1 năm = 12 tháng 
    1 năm sài hết số bình gas là:
               12:3=4 (bình)
một bình gas hết số tiền là:
13x70000=910000 (đồng)
b)số tiền gas trong 1 năm là:
4x910000=3640000(đồng)
 Đáp số: a) 4 bình gas
              b) 3640000 đồng
 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Triết Hưng 30/09/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Nhầm là 3640000 chứ ko phải 3600000

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Triết Hưng 30/09/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

A)1 năm có 12 tháng

     Ba tháng 1 bình,vậy 12 tháng là:12:3=4(bình)

B)1 tháng 13kg 4 tháng là:13x4=52(kg)

    1kg 70000 đồng,52 kg là:52x70000=3600000(kg) 

Đáp số:a)4 bình,b)3600000

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 29/09/2018 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

5b.
1 ngày công lạo động thì người ta tiện đc:
(8:4)x6=12(bánh xe)
Muốn tiện 12 bánh xe thì mất:
1260:12=105(ngày công)

P/s:...

##diemconglinh##

.@

Đọc tiếp...
minh trần lê 29/09/2018 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn =)))

Đọc tiếp...
minh trần lê 29/09/2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

 Giải : 

1260 gấp 6 số lần là :

1260 : 6 = 210 ( lần )

a ) muốn tiện 1260 bánh xe đó mất số giờ là :

4 x 210 = 840 ( giờ )
b ) muốn tiện 1260 bánh xe ấy mất số ngày là :

840 : 8 = 105 ( ngày )

ĐÁP SỐ :  a) 840 giờ                                                                                                                                    b) 105 ngày

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: