Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Hương Giang 12 tháng 11 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

                                             Bài Làm

vì 3 số ;a,b,c lần lượt tỉ lệ thuận với 3 số 4,7,10

=>a/4=b/7=c/10 và 2a+3b+4c=45

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có:

a/4=b/7=c/10=2a+3b+4c/2x4+3x7+4x10=2a+3b+4c/8+21+40=45/69=15/23

Do đó

a/4=15/23=>a=60/23

b/7=15/23=>105/23

c/10=15/23=>150/23

=> Vậy a=60/23 :b=105/23 :c=150/23

* những dấu "/" là dấu gạch ngăn cách giữa tử và mẫu

 bài này mình làm bừa theo cảm tính không biết có đúng không

******************HỌC TỐT***********************

Đọc tiếp...
Nguyễn Châu 8 tháng 11 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

vận tốc ô tô đó: 

  225:4,5=50 (km/h)

với vận tốc đó thì ô tô chạy được 115 km trong số giờ:

115x1:50=2,3 (giờ)

Đọc tiếp...
lê ngọc tuyền 8 tháng 11 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Gọi số kg thóc và số kg gạo lần lượt là x,y(kg)

Vì sô kg thóc và số kg gạo là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

=> y=kx ( k khác 0)

x=50 và y=36

=> 36=k.50

=> k= 36 : 50 = 0,72

=> y=0,72x

Mà x=175 => y= 175.0,72 = 126 (kg)

Vậy nếu xát 175 kg thóc thì đc 126 kg gạo

Đọc tiếp...
trieu dang 22 tháng 6 2015 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số giấy vụn hai trường thu gom được là :

                           1 tấn 300 kg + 2 tấn 700 kg = 3 tấn 1 000 kg .

( Vì em lấy 1 tấn + 2 tấn và 300 kg + 700 kg ) .

                            Đổi 3 tấn 1 000 kg = 4 tấn . ( vì 1 000 kg = 1 tấn ) .

4 tấn gấp 2 tấn số lần là :

                            4 : 2 = 2 ( lần )

 Vậy từ số giấy vun mà mà cả hai trường thu gom được có thể sản xuất được số cuốn vở học

sinh là :                 50 000 x 2 = 100 000 (cuốn vở ) .

Đáp số : 100 000 cuốn vở .

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 22 tháng 6 2015 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Tổng số giấy vụn hai trường thu gom được là :

               1 tấn 300 kg + 2 tấn 700 kg = 3 tấn 1 000 kg .

( Vì em lấy 1 tấn + 2 tấn và 300 kg + 700 kg ) .

                            Đổi 3 tấn 1 000 kg = 4 tấn . ( vì 1 000 kg = 1 tấn ) .

4 tấn gấp 2 tấn số lần là :

                            4 : 2 = 2 ( lần )

 Vậy từ số giấy vun mà mà cả hai trường thu gom được có thể sản xuất được số cuốn vở học

sinh là :                 50 000 x 2 = 100 000 (cuốn vở ) .

                                   Đáp số : 100 000 cuốn vở .

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 2 tháng 11 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên ta phải đổi số giấy vụn của hai liên đội trường, sau đó ta phải tìm tổng số giấy vụn của Trường Hòa Bình và Hoàng Diệu. Nếu nớ ra bằng 4000kg thì ta phải đổi ra là bằng 4 tấn. Các bạn hãy tính ta có tóm tắt nha! Sau khi bạn đã tóm tắt rồi, ta lấy 50000 cuốn chia 2 nhân 5 thì nó ra.

 Bài này có hướng dẫn cho học sinh yếu nha các bạn :))))))))))

Đọc tiếp...
Hikari 1 tháng 3 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

số mét mương 1 người đào được là:

36 : 10 = 3,6 (m)

số mét mương 25 người đào được là:

3,6 x 25 = 90 (m)

đáp số: 90 m mương.

Đọc tiếp...
Phạm Lan Phương 22 tháng 3 2017 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

90 m mương là đúng

Đọc tiếp...
huong 21 tháng 8 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

Có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 3/5 mà tỉ số là số có 2 chư số?

Đọc tiếp...
nguyen duy hoang 20 tháng 4 2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

cứ 1 km  ô tô tiêu thụ số xăng là

12 : 100 = 3/25(lít xăng)

đi 75 km quãng đường thì tiêu thụ số xăng là

3/25 x 75 = 9( lít)

ĐS  9 lít
 

 

 

Đọc tiếp...
linh cute 19 tháng 7 2018 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

đi 1km ô tô tiêu thụ hết số xăng là:

12:100=3/25 ( lít xăng)

đi 75 km quãng đường thì tiêu thụ hết số xăng là:

3/25 x 75 =9 (lít xăng )

đáp só :..

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 26 tháng 4 2016 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

100 km tiêu thụ 12 lít xăng. 
50 km tiêu thụ ? lít xăng. 
Ta có: 
Tỉ số giữa 100 km và 50 km là: 100 : 50 = 2 lần 
Vậy đi 50 km tốn: 12 : 2 =6 lít xăng 
Hoặc: 
1 lít xăng thì đi được: 100 : 12 = 100/12 km 
Vậy đi 50 km thì cần: 50 : 100/12 = 6 lít xăng

Đọc tiếp...
duc nguyen 12 tháng 11 2017 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là : \(\frac{-5}{3}\)

(đọc ở trong chú ý phía dưới câu hỏi đó trong sách giáo khoa là bạn hiểu )

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 20 tháng 9 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Trang làm kiểu j vậy??? 

Gọi quãng đường xe tải và xe con đã đi cho đến khi gặp nhau lần lượt là S1,S2 , vận tốc của chúng theo thứ tự là V1,V2

Trong cùng thời gian,quãng đường đi đc tỉ lệ thuận với vận tốc nên (S1/V1) = (S2/V2) = t ( t chính là thời gian cần tìm) 

Coi quãng đường AB là đơn vị quy ước thì S1 + S2 = 1 ; V1 = 1/6, V2 =  1/3

Đến đây áp dụng tính chất tỉ số bằng nhau rồi ra kết quả :))

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 20 tháng 9 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ,một xe tải chạy từ A đến B mất \(\frac{1}{6}h\), một xe con chạy từ B đến A mất \(\frac{1}{3}h\), cả hai xe chạy cùng lúc :

           \(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\)h

Vậy cả hai xe cùng chạy cùng lúc thì 2h gặp nhau

Đọc tiếp...
Trang 20 tháng 9 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

2 xe cùng chạy cùng lúc thì gặp nhau lúc:

                3 + 6 = 9 (giờ)

~hok tốt~

#Trang#

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 5 tháng 8 2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y,z là 3 số cần tìm. Ta có x/3=y/7=2z/10

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: x/3=y/7=2z/10=x+y+2z/3+7+10=-920/20=-46.

=>x=-46.3=-138

y=-46.7=-322

z=-46.5=-230.

Vậy 3 số đó tỉ lệ với 1/3,1/7,2/5 là -138,-322,-230

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thành 23 tháng 10 2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Đào Đức Mạnh tai sao bạn là gọi là 2z/10 mong bạn giúp nhé

Đọc tiếp...
Freya 3 tháng 11 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có: z = k . y tức là

z = 0,8 . y

y = h . x tức là y = 5 . x

Ta được quyền suy ra:

z = h . k . x => 1/hk . z tức là 5 . 0,8 . x => 1/5 . 0,8 = 1/4

Vậy z tỉ lệ thuận với x

Theo hệ số tỉ lệ 1/hk (hay 1/4)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Đoàn 14 tháng 11 2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn đã giúp

Đọc tiếp...
Freya 3 tháng 11 2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

ko có j đâu 

Đọc tiếp...
Dương Văn Phong 24 tháng 11 2016 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

32 và 43

Đọc tiếp...
Lê Hải Anh 9 tháng 12 2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

32

43

nhớ k mk

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 11 tháng 3 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

32 và 43

kết bạn đi

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 16 tháng 8 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Bạn tra google vào câu hỏi của Lê Duy Anh - toán lớp 6 - Học toán với Online Math

Vào 1 câu hỏi của bạn ấy rồi bấm vào câu hỏi khác của Lê Duy Anh , rồi lúc đó bạn tự tìm nha

Hoặc vào trang táp "mới nhất" bây giờ vẫn đang có đấy

Đọc tiếp...
nguyen ba manh 16 tháng 8 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

sai đè rồi

Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 6 tháng 8 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền lãi sau một năm tỉ lệ thuận với 3;5;7 là x;y;z.

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\) và \(x+y+z=225\)( triệu )

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}=\frac{z+y+z}{3+5+7}=\frac{225}{15}=15\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=15\Rightarrow x=15.3=45\\\frac{y}{5}=15\Rightarrow y=15.5=75\\\frac{z}{7}=15\Rightarrow z=15.7=105\end{cases}}\)

Vậy tiền lãi của 3 đơn vị kinh doanh sau 1 năm lần lượt là: 45;75;105 ( triệu ) 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 8 2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 + 7 = 15 ( phần )

Đơn vị 1 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 3 = 45 000 000đ

Đon vị 2 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 5 = 75 000 000đ

Đơn vị 3 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 7 = 105 000 000đ

Mình chỉ biết làm theo cách tiểu học thôi

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 14 tháng 12 2018 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

Vì tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp
=> Đơn vị thứ nhất được chia số tiền lãi là:
225: (3+5+7).3=45 triệu
Đơn vị thứ hai được chia số tiền lãi là:
225 : (3+5+7).5=75 triệu
Đơn vị số ba đc chia số tiền lãi là:
225-45-75=105 triệu

Đọc tiếp...
trieu dang 7 tháng 6 2015 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

            2 ngày ----------- 8 người ----------- 64m

            5 ngày ----------- 9 người ----------- …m?

Giải:

Cách 1 (Rút về đơn vị)

          Trong 1 ngày 8 người sửa được:

                  64 : 2 = 32 (m)

          Trong 5 ngày 8 người sửa được:    

                  32 x 5 = 160 (m)

          Trong 5 ngày 1 người sửa được:    

                 160 : 8 = 20 (m)

           Trong 5 ngày 9 người sửa được:    

                 20 x 9 = 180 (m)

           Đáp số: 180 m.

Cách 2 (Dùng tỉ số)

          Coi 1 người làm trong 1 ngày được 1 công  thì số công để sửa 64m đường là: 

                8 x 2 = 16 (công)

           Vậy 9 người làm trong 5 ngày được :

                9 x 5 = 45 (công)

          Ta có:

                 16 công ------------- 64m 

                 45 công ------------- ..m?

          45 công so với 16 công thì gấp :

                 45 : 16  = 45/16 (lần) 

          Với 45 công ta sửa được:

                 64 x 45/16 = 180 (m)

          Đáp số: 180 m.

Đọc tiếp...
Phan Huy Viet 26 tháng 9 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

trong 5 ngày 8 người sửa là

            64 chia 2 nhân 5=160 [m]

trong 5 ngày 9 người sửa là

            160 chia 8 nhân 9=180[m]

                          đáp số : 180 m đường

Đọc tiếp...
Ngô Anh Tuấn 16 tháng 5 2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

đáp án là 180m là đúng bạn đấy đúng rồi ai đang dùng mạng để làm bại thì hãy làm nhưng từ lần sau bạn đừng chép trên mạng nhé bại là phải tự nghĩ

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11 tháng 8 2015 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Nếu ô tô đi 240 km thì tiêu hao hết số lít xăng là :

240 x 15 : 100 = 36 ( lít xăng )

         Đáp số : 36 lít xăng

Đọc tiếp...
Đôraemon 1 tháng 8 2016 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

đi 1km tiêu hết số xăng là

15:100=0,15 lít

đi 240km tiêu hết số xăng là

0,15x240=36 lít 

              đáp số : 36 lít xăng

Đọc tiếp...
Sống Lỗi Huy 28 tháng 10 2016 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm
thien ty tfboys 25 tháng 6 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

Giảm 10 hs của 7A sang 7C thì tổng 7A và 7B còn 85-10=75 hs  

75 hs với tỷ lệ 7:8 thì 7A cò: 75/(7+8).7+10= 45 hs và 7A có: 85-45=40 hs  

Tỷ 7B:7C khi 7C nhận 10 hscó tỷ 8:9 thì 7C có: 40/8.9-10= 35 hs  

Vậy 7A có 45 ,7B có 40 và 7C có 35

Đọc tiếp...
Văn Ngọc Khánh Nguyên 28 tháng 3 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

ôi xin lỗi mk mới học lớp 4 thôi nhưng hãy**** cho mình nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: