Giúp tôi giải toán


Pham Thuy Linh 03/03/2017 lúc 08:19

\(\frac{1}{2}\)công nhân tổ 1 làm 1 ngày thì được:

      \(\frac{1}{15}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{30}\)(công việc)

1/5 số công nhân tổ 2 làm 1 ngày thì được:

      \(\frac{1}{12}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{60}\)(công việc)

1/2 công nhân tổ 1 và 1/5 công nhân tổ 2 làm được:

       \(\frac{1}{30}+\frac{1}{60}=\frac{1}{20}\)(công việc)

1/2 công nhân tổ 1 và 1/5 công nhân tổ 2  hoàn thành trong:

    \(1:\frac{1}{20}=20\)(ngày)

Đáp số: 20 ngay

Kudo Shinnichi 05/03/2017 lúc 09:26

Thanh Lớp 5b tiểu học Tự Lạn à

Nguyễn Hà Linh 03/03/2017 lúc 08:23

Trong 1 ngày số công nhân tổ 1 làm được : 1 : 15 = 1/15 ( công việc )

Trong 1 ngày số công nhân tổ 2 làm được : 1 : 12 = 1/12 ( công việc )

Trong 1 ngày 1/2 số công nhân tổ 1 làm được : 1/15 : 2 = 1/30 ( công việc )

Trong 1 ngày 1/5 số công nhân tổ 2 làm được : 1/12 : 5 = 1/60 ( công việc )

Trong 1 ngày 1/2 số công nhân tổ 1 và 1/5 số công nhân tổ 2 cùng làm được : 1/30 + 1/60 = 1/20 ( công việc )

1/2 số công nhân tổ 1 và 1/5 số công nhân tổ 2 cùng làm công việc hết : 1 : 1/20 = 20 ( ngày )

                                         Đáp số : 20 ngày 

Thiên Sứ Mặt Trăng 18/02/2017 lúc 21:31

2 vòi chay thì xonh số giờ là:

   1:  (1/6 +1/5) = 15( giờ)

Cao Nguyên Dung 21/03/2017 lúc 19:55

20 ngày 

ĐÚNG 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Nguyễn Thị Thanh Tú 18/02/2017 lúc 21:37

Coi bể nước là 1 đơn vị

1 giờ vòi thứ nhất chảy được số phần của bể là:

1:6=1/6(bể)

1 giờ vòi thứ hai chảy được số phần của bể là:

1:5=1/5(bể)

1 giờ cả hai vòi chảy được số phần của bể là:

1/6+1/5=11/30(bể)

Nếu cả hai vòi cùng chảy thì sau số giờ bể đầy là:

1:11/30=30/11(giờ)

Đáp số: 30/11 giờ

Trần thị Loan 26/02/2015 lúc 07:41

không tính bước đầu tiên trùng nhau thì có 80 lần bước chân của hai người trùng nhau

Ta có cứ đi được 200 cm tức là người chị bước được 4 bước chân thì bước chân của hai em lại trùng nhau 1 lần

vậy có 80 lần bước chân trùng nhau của 2 chị em thì người chị đã bước được 80 x 4  = 320 bước chân

Nguyễn Minh Mai Phương 26/02/2015 lúc 08:13

bài này tớ làm rùi

là 320 bước chân 

Nguyễn Phương Linh 26/02/2015 lúc 22:04

chi di duoc 320 buoc chan con em di duoc 400 buoc. Cho ca hai cai luon do !!!

nguyen duy hoang 20/04/2015 lúc 20:49

cứ 1 km  ô tô tiêu thụ số xăng là

12 : 100 = 3/25(lít xăng)

đi 75 km quãng đường thì tiêu thụ số xăng là

3/25 x 75 = 9( lít)

ĐS  9 lít
 

 

 

Trần Hà Quỳnh Như 26/04/2016 lúc 19:12

100 km tiêu thụ 12 lít xăng. 
50 km tiêu thụ ? lít xăng. 
Ta có: 
Tỉ số giữa 100 km và 50 km là: 100 : 50 = 2 lần 
Vậy đi 50 km tốn: 12 : 2 =6 lít xăng 
Hoặc: 
1 lít xăng thì đi được: 100 : 12 = 100/12 km 
Vậy đi 50 km thì cần: 50 : 100/12 = 6 lít xăng

Xuân MAi 07/12/2016 lúc 21:31

đang tìm câu tả lời cũng giống câu tả lời 1

Đỗ Văn Hoài Tuân 20/06/2015 lúc 13:04

1 em làm trong 1 giờ được:

16:2:20=0,4 (m2)

50 em làm trong 3 giờ được:

0,4*50*3=60 (m2)

Đáp số: 60 m2

trần như 20/06/2015 lúc 13:29

giải:

50 em làm trong 2 giờ đc:

         50 x 16 : 20 = 40 (m2)

50 em làm trong 3 giờ đc:

        3 x 40 : 2 = 60 (m2)

         ĐS: 60 m2

cách làm này hơi khó hiểu, nhưng nó sẽ đúng với mọi trường hợp, bạn thông cảm nhé, 

Nguyễn Quang Thành 18/02/2015 lúc 16:14

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đỗ Khánh Linh 26/02/2016 lúc 19:31

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

thien ty tfboys 25/06/2015 lúc 09:46

Giảm 10 hs của 7A sang 7C thì tổng 7A và 7B còn 85-10=75 hs  

75 hs với tỷ lệ 7:8 thì 7A cò: 75/(7+8).7+10= 45 hs và 7A có: 85-45=40 hs  

Tỷ 7B:7C khi 7C nhận 10 hscó tỷ 8:9 thì 7C có: 40/8.9-10= 35 hs  

Vậy 7A có 45 ,7B có 40 và 7C có 35

Văn Ngọc Khánh Nguyên 28/03/2016 lúc 10:45

ôi xin lỗi mk mới học lớp 4 thôi nhưng hãy**** cho mình nha

Hồ Ngọc Bảo Hân 23/02/2015 lúc 20:57

Tiêu thụ hết 31,25 lít xăng thì ô tô đó đi được 250km.

Thùy Dương 04/02/2017 lúc 14:39

tiêu thụ hết 31,25 lít xăng thì ô tô đó đi đc 250km

Dương Lê Minh 04/02/2017 lúc 14:40

250 km bạn ạ

le anh tu 03/02/2017 lúc 14:07

Khoảng thời gian giữa 2 lần chỉ giờ đúng của chiếc đồng hồ chết là 12 giờ.

Khoảng thời gian giữa 2 lần chỉ giờ đúng của đồng hồ thứ 2 và thứ 3 là thời gian để mỗi đồng hồ đó chậm 12 giờ.

Đồng hồ thứ 2 chậm 1 phút trong 1 ngày nên chậm 12 giờ = 720 phút sau 720 ngày.

Đồng hồ đeo tay chậm 1 phút trong 1 giờ nên chậm 12 giờ = 720 phút sau 720 giờ.

Vậy chiếc đồng hồ chết chỉ giờ đúng nhiều lần nhất. 

hung 30/12/2014 lúc 13:24

Độ dài đáy lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ dài chiều cao là : 26 - 6 = 20 (m) 
Diện tích thửa ruộng đó là : (34 + 26). 20 : 2 = 600 (m^2)
Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

Hikari 09/02/2015 lúc 20:36

đáy lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kg thóc.


 

Trần Võ ánh Hoàng 06/01/2016 lúc 19:57

mình cũng bằng 423kg thóc

tick cho mình nhé

Kilala 03/03/2015 lúc 18:30

1 giờ đi được là:

  90 : 2 = 45 ( km )

đổi 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ 

3 giờ 45 phút ô tô đó đi được là :

  45 x 3,75 = 168,75 ( km )

đáp số 168,75 km

Trần thị Loan 03/03/2015 lúc 18:28

đổi 2 giờ = 2 x 60 = 120 phút

3 giờ 45 phút = 3 x 60 + 45 = 180 + 45 = 225 phút

Theo đề bài trong 120 phút ô tô đi được 90 km

            nên trong 225 phút ô tô sẽ đi được 225 x 90 : 120 = 168,75 km

nguyen quoc chien 21/01/2017 lúc 15:37

168,75 nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: