Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 30 tháng 7 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Nếu đề của bạn là xe đạp đi tớ C thì không đủ dữ kiện để giải

Sửa lại: Nếu xe đạp đi tớ B thì xe máy tới D quá một quãng đường bằng bằng 0,6 quãng đường AB

Quãng đường xe máy đi bằng 1 + 0,6 = 1,6 lần quãng đường AB  = 1,6 lần quãng đường xe đạp đi trong cùng một khoảng thời gian

Gọi a;b là vận tốc của xe mãy và xe đạp

=> a - b = 18

Trong cùng 1 khoảng thời gian, quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc

=> a = 1,6 b

Ta có a - b = 1,6 b - b = 0,6 b = 18 => b = 18 : 0,6 = 30 km/h

=> a = 30 + 18 = 48 km/h

Vậy....

 

Đọc tiếp...
pharaong 12 tháng 12 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Thành 18 tháng 2 2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 26 tháng 2 2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
milley raly 12 tháng 3 2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm
TNT học giỏi 12 tháng 3 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Thời gian người thứ hai làm là

       (40x80):100=32 phút

thời gian  người thứ nhất làm là

       20 x 40 = 800 (phút) = 13 giờ 20 phút

 số sản phẩm người thứ hai làm là

       800 : 32 = 25 ( sản phẩm )

               Dpads số : 25 sản phẩm

Đọc tiếp...
Kilala 3 tháng 3 2015 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

1 giờ đi được là:

  90 : 2 = 45 ( km )

đổi 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ 

3 giờ 45 phút ô tô đó đi được là :

  45 x 3,75 = 168,75 ( km )

đáp số 168,75 km

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 3 tháng 3 2015 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

đổi 2 giờ = 2 x 60 = 120 phút

3 giờ 45 phút = 3 x 60 + 45 = 180 + 45 = 225 phút

Theo đề bài trong 120 phút ô tô đi được 90 km

            nên trong 225 phút ô tô sẽ đi được 225 x 90 : 120 = 168,75 km

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

168,75 nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
nguyen ha 24 tháng 12 2016 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm
Giải : Gọi số gạo lúc đầu ở mỗi kho A,B,C lần lượt là a,b,c (tạ) Ta có : Kho A : Sau khi nhập 1/7a suy ra a+a/7=8a/7(tạ) Kho B : Sau khi xuất 1/9 b suy ra b-b/9 = 8b/9 Kho C : Sau khi xuất 2/7c suy ra c-c/7= 5c/7 Ta có : 8a/7=8b/9=5c/7 và b-a=20(tạ) BCNN(8;5)=40 «=» a/35=b/45=c/56=b-a/45-35=20/10=2 Vậy:a/35=2 suy ra a=70 b/45=2 suy ra b=90 c/56=2 suy ra c=112 Vậy số gạo lúc đầu của 3 kho A,B,C lần lượt là 70 Tạ ,90 Tạ,112 tạ
Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 10 tháng 1 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

                                   Giải

10m lưới gấp 2m lưới số lần là :

          10 : 2 = 5 ( lần )

10 m lưới cùng loại nặng :

     6 . 5 = 30 ( kg )

             Đáp số : 30kg

Đọc tiếp...
WINNER 10 tháng 1 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

2m nặng 6kg 

Suy ra 10m lưới nặng \(6\cdot10:2=6\cdot5=30\)

Đáp số 30 kg

Đọc tiếp...
Killing Me 10 tháng 1 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

xl các bạn nha nhưng cấp 2 rồi nên ko lm kiểu này đc đâu

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 10 tháng 1 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : 7x = 5z => x/5 = z/7 => x/15 = z/21 (1)

               x/3 = y/2 => x/15 = y/10 (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{21}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau

Ta có : \(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{21}\)=> \(\frac{4x}{60}=\frac{3y}{30}=\frac{2z}{42}=\frac{4x-3y-2z}{60-30-42}=\frac{-2}{-12}=\frac{1}{6}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{15}=\frac{1}{6}\\\frac{y}{10}=\frac{1}{6}\\\frac{z}{21}=\frac{1}{6}\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{6}.15=\frac{15}{6}\\y=\frac{1}{6}.10=\frac{5}{3}\\z=\frac{1}{6}.21=\frac{7}{2}\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
hung 30 tháng 12 2014 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ dài chiều cao là : 26 - 6 = 20 (m) 
Diện tích thửa ruộng đó là : (34 + 26). 20 : 2 = 600 ()
Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

Đọc tiếp...
Hikari 9 tháng 2 2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

đáy lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kg thóc.


 

Đọc tiếp...
Trần Võ ánh Hoàng 6 tháng 1 2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

mình cũng bằng 423kg thóc

tick cho mình nhé

Đọc tiếp...
Hikari 9 tháng 2 2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

đáy lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

sốki-lô-gam thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kg.

Đọc tiếp...
Công chúa hoa hồng 6 tháng 1 2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

432 kg là đúng đó tk đi

kb với mk nha

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 22 tháng 12 2014 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Day lon la:

26+8=34 (m)

Chieu cao la:

34-6=28 (m)

Dien tich thua ruong la:

(26+34)*28/2=840 (m2)

So thoc thu hoach duoc:

840/100*70,5=592,2 ( kg thoc)

Dap so: 592,2 kg thoc

Đọc tiếp...
Free 2 tháng 1 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm
  1. Sorry!!!!!! Mình nhầm.Là tỉ lệ nghịch
  2. WINNER là bạn cùng lớp nên biết
Đọc tiếp...
Mai Kim Thái Bào 2 tháng 1 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

i don't think so

Đọc tiếp...
WINNER 2 tháng 1 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

xy=2650

=>x*1325=2650

=>x=2

good luck

Đọc tiếp...
Vo Trong Duy 27 tháng 11 2014 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Ta có: y=6x; x=12z

       =>y=6x=6*(12z)=>6*12*x=72x

Vậy y TLT với x theo hệ số tỉ lẹ 72.

Đọc tiếp...
LÊ TIẾN ĐẠT 7 tháng 7 2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

ta có y=6x : x=12z

y=6x=6*12z

6*12*x=72x

vay tlt või theo he so 72

Đọc tiếp...
Lê Hiền Nam 29 tháng 12 2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt

4 kg đậu : 2.5 kg đường

9 kg đậu :   ?  kg đường

Bài giải

Phải dùng số kg đường để nấu chè từ 9 kg đậu là :

9 x 2.5 : 4 = 5.625 ( kg )

Đáp số : 5.625 kg

Đọc tiếp...
Lê Đức Tâm 22 tháng 12 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

cái mink cần là làm theo cách giải cấp 2

Đọc tiếp...
Thảo Phương 22 tháng 12 2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Số kg đường cần thiết là 9x2,5/4= 5,625 (kg)

Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 6 tháng 8 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền lãi sau một năm tỉ lệ thuận với 3;5;7 là x;y;z.

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\) và \(x+y+z=225\)( triệu )

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}=\frac{z+y+z}{3+5+7}=\frac{225}{15}=15\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=15\Rightarrow x=15.3=45\\\frac{y}{5}=15\Rightarrow y=15.5=75\\\frac{z}{7}=15\Rightarrow z=15.7=105\end{cases}}\)

Vậy tiền lãi của 3 đơn vị kinh doanh sau 1 năm lần lượt là: 45;75;105 ( triệu ) 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 8 2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 + 7 = 15 ( phần )

Đơn vị 1 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 3 = 45 000 000đ

Đon vị 2 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 5 = 75 000 000đ

Đơn vị 3 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 7 = 105 000 000đ

Mình chỉ biết làm theo cách tiểu học thôi

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 14 tháng 12 2018 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

Vì tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp
=> Đơn vị thứ nhất được chia số tiền lãi là:
225: (3+5+7).3=45 triệu
Đơn vị thứ hai được chia số tiền lãi là:
225 : (3+5+7).5=75 triệu
Đơn vị số ba đc chia số tiền lãi là:
225-45-75=105 triệu

Đọc tiếp...
Kiyllie 10 tháng 11 2016 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

8 người trong một ngày đắp được số m đường là: 

    360   : 6   =  60 (m).

12 người trong một ngày đắp được số m đường là: 

 12 x 60 : 8  = 90 (m ). 

Số ngày 12 người  đắp  trong  1080 m đường là: 

   1080 : 90  = 12 ( ngày) . 

Đọc tiếp...
nguyen phuong anh 2 tháng 1 2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

12 là đúng 1000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Lê Mai Tâm 1 tháng 12 2016 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Một người làm 1 ngày được là :

       360 : 6 : 8 bằng 7,5   (m)

12 người làm một ngày được là :

     12 nhân 7,5 bằng 90   (m)

Thời gian 12 người  đắp 1080 m đường là :

    1080 : 90 bằng 12   (ngày)

                  Đáp số : 12 ngày

Đọc tiếp...
dieu 8 tháng 11 2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

vi z ti le thuan voi y theo he so k nen z=ky

vi y ti le thuan voi x theo he so ti le h nen y=hx

do do

z=ky=k(hx)=(kh)x

nen suy ra z ti le thuan voi x theo he so ti le kh

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 10 tháng 12 2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

@Nguyễn Diệp Chi_6A7 k có j âu,thì mk cop thật mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Chi_6A7 10 tháng 12 2018 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

Lớp 6A ; 45 h/s

Lớp 6B : 48 h/s

Lớp 6C : 46 h/s

P/S : Trần Minh Phong chép mạng đó ! Ko có ý chù dập đâu nha !

# Hoc tot #

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 10 tháng 12 2018 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Mổi hs nộp số kg giấy vụn là:
(135 + 144 - 138) : 47 = 3 (kg)
Lớp 6A có số hs là : 135 : 3 = 45 (hs)
Lớp 6B có số hs là: 144 : 3 = 48 (hs) 
Lớp 6C có số hs là: 138 : 3 = 46 (hs)

Đáp số.Lớp 6A:45 (hs)
Lớp 6B :48 (hs) 
Lớp 6C : 46 (hs)

Đọc tiếp...
Dương Văn Phong 24 tháng 11 2016 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

32 và 43

Đọc tiếp...
Lê Hải Anh 9 tháng 12 2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

32

43

nhớ k mk

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 11 tháng 3 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

32 và 43

kết bạn đi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: