Giúp tôi giải toán và làm văn


Quách Trần Vũ 14/08/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Làm xong công việc trong 1 ngày cần số người là:

7x10=70(người)

Làm xong công việc trong 5 ngày cần số người là:

70:5=14(người)

Đ/s:14 người

Đọc tiếp...
PHAM MY TUE 11/09/2018 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm
Hình như trong sách giáo khoa
Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh 14/08/2018 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

bài 1:

giải:

Để làm xong cồn việc trong 1 ngày thì cần số người là:

7x10=70(người)

Để làm xong cồn việc trong 5 ngày thì cần số người là:

70:5=14(người)

Đ/S: 14 người

Bài 2:                 Bài giải:

 1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

120x20=2400(ngày)

150 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

2400:150=16(ngày)

Đ/S: 16 ngày

Bài 3:                                Bài giải:

1 cái máy bơm hút hết nước ở hồ trong số giờ là:

3x4=12(giờ)

6 cái máy bơm hút hết nước ở hồ trong số giờ là:

12 : 6= 2(giờ)

Đ/S: 2 giờ.

Nếu đúng thì tk nha mng!

Đọc tiếp...
Lê Thị Như Quỳnh 14/08/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

a)  1000 người:      tăng 21 người

     4000 người:      tăng:...? người

b)  1000 người:      tăng 15 người

     4000 người:      tăng:...? người.  

    Giải theo cách tìm tỉ số.

a) 4000 người gấp 1000 người số lần là:

         4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm là:

          21 x 4 = 84 (người)

b) 4000 người gấp 1000 người số lần là:

         4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm là:

          15 x 4 = 60 (người)

ĐS: a) 84 người;    b) 60 người.

Đọc tiếp...
Lê Thị Như Quỳnh 14/08/2018 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

a)  1000 người:      tăng 21 người

     4000 người:      tăng:...? người

b)  1000 người:      tăng 15 người

     4000 người:      tăng:...? người.  

    Giải theo cách tìm tỉ số.

a) 4000 người gấp 1000 người số lần là:

         4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm là:

          21 x 4 = 84 (người)

b) 4000 người gấp 1000 người số lần là:

         4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm là:

          15 x 4 = 60 (người)

ĐS: a) 84 người;    b) 60 người.

nếu đúng thì bn

chúc bn hk tốt

Đọc tiếp...
đinh hải yến 14/08/2018 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

ai đó tích sai cho bạn nguyễn tũn hộ tôi cái

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 01/07/2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

mik tính ra được :

56,25 = 56 giờ 15 phút

nhưng chưa đúng thì phải ....

Đọc tiếp...
Anh chàng năm ấy 01/07/2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Hết 56 , 25 giờ ( 56 giờ 15 phút )

Đọc tiếp...
võ duy phan 01/07/2018 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Bài này bạn cần rút về đơn vị theo các bước sau :(mình giải tắt một chút )
1 bạn trong 4 giờ cắt được số bông: 400 : 25 = 16 ( bông) 
900 bông gấp 16 bông số lần là: 
900: 16 = 56, 25 ( lần) 
1 bạn cắt 900 bông trong số giờ là: 
56,25 x 4 = 225 giờ 
4 bạn cắt 900 bông trong số giờ là: 
225 : 4 = 56 giờ 15 phút ( 56,25 giờ )

Đọc tiếp...
Guiltykamikk CTV 30/06/2018 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :

\(126\div2=63\left(m\right)\)

Gọi chiều dài khu vườn là a  \(\left(0< a< 63\right)\)\(\left(m\right)\)

Chiều rộng khu vườn là :  \(\frac{3}{4}a\left(m\right)\)

Ta có :  \(a+\frac{3}{4}a=63\)

\(\Leftrightarrow\frac{7}{4}a=63\)

\(\Leftrightarrow a=36\left(tm\right)\)

Vậy chiều dài khu vườn là 36 (m)

Chiều rộng khu vườn là  \(\frac{3}{4}\times36=27\left(m\right)\)

Diện tích khu vườn là :

\(36\times27=972\left(m^2\right)\)

Số cây trồng được là :

\(972\div45\times5=108\)( cây )

Vậy ...

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 01/07/2018 lúc 07:44
Báo cáo sai phạm

chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là 

35 . 4 = 140 (m)

diện tích của thửa ruộng đó là 

140 . 35 = 4900(m)

số ki lô gam thóc thu đc trên thửa ruộng đó là 

( 4900 : 100 ) . 70 = 3430 ( kg )

đáp số : 3430 kg 

Đọc tiếp...
Haibara Ai CTV 01/07/2018 lúc 07:49
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng |-------| ( chiều rộng 35m)

Chiều dài   |-------|-------|-------|-------|

Chiều dài của thửa ruộng đó là : 35 x 4 = 140 (m)

Diện tích của thửa ruộng đó là : 35 x 140 = 4900 (m2)

Trên thửa ruộng đó, thu hoạch đươc số ki-lô-gam thóc là : 4900 : 100 x 70 = 3430 (kg)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 01/07/2018 lúc 00:14
Báo cáo sai phạm

bạn vẽ sơ đồ giúp mik nha 

bài giải 

chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là 

35 . 4 = 140 (m)

diện tích của thửa ruộng đó là 

140 . 35 = 4900(m)

số ki lô gam thóc thu đc trên thửa ruộng đó là 

( 4900 : 100 ) . 70 = 3430 ( kg )

đáp số : 3430 kg 

GHI CHÚ : DẤU . MÀ MIK VIẾT THAY CHO DẤU NHÂN NHÉ . CẤP 2 VIẾT KIỂU THẾ :))

THẤY ĐÚNG THÌ K MIK NHA

Đọc tiếp...
mai văn chương 30/06/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

 Sau khi mua 3 quyển vở thì An còn lại số tiền là:

50000-13500=36500(đồng)

 1 quyển vở hết số tiền là:

13500:3=4500(đồng)

 An mua 2 quyển vở thì hết tiền là:

4500x2=8000(đồng)

 Vậy sau khi mua 2 quyển vở thì An còn lại số tiền là:

36500-8000= 28500(đồng)

hok tốt

==,==

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 30/06/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Số tiền An còn lại sau khi mua 3 quyển vở là :

\(50000-13500=36500\)( đồng )

Số tiền An mua 1 quyển vở thì sẽ hết là :

\(135000:3=4500\)( đồng )

Số tiền An đã mua 2 quyển vở là :

\(4500\times2=9000\)( đồng )

Số tiền An còn lại là :

\(50000-13500-9000=27500\)( đồng )

Đáp số : 27500 đồng

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 01/07/2018 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

An mua 1 quyển vở hết tiền là:

13,500 : 3 = 4,500 (đồng)

An mua 2 quyển vở hết tiền là:

4,500 x 2 = 9000 (đồng)

An mua 5 quyển vở hết tiền là:

13,500 + 9000 = 22,500 (đồng)

Còn lại tiền là:

50 000 - 22,500 = 27,500 (đồng)

Đọc tiếp...
hoàng thị vân 14/11/2014 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

135 chúc bạn học tốt nha !

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Mỹ Anh 17/06/2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

cần đi 135 bậc để lên được tầng 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Phát Lộc 17/06/2018 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

cần đi 135 bậc

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 07/06/2018 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Bài 2 :

Số tiền mua 1 quyển vở thì hết là :

\(112000:14=8000\)( đồng )

Số tiền mua 20 quyển vở thì hết là :

\(8000\cdot20=160000\)( đồng )

Đáp số : 160000 đồng

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 07/06/2018 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

           Mua 12 m vải hết số tiền là :

                    98 000 : 7 x 12 = 168 000 ( đ)

                                  đ/s:..............

             Mua 20 q hết số tiền là :

                     112 000 : 14 x 20 = 160 000 ( đ)

                                đ/s:..........

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 07/06/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

1 . Mua 12 m vải hết :

98 000 : 7 x 12 = 168 000 ( đồng )

Đáp số : 168 000 đồng

2 . Mua 20 quyển hết số tiền là :

112 000 : 14 x 20 = 160 000 ( đồng )

đáp số : 160 000 đồng

Đọc tiếp...
gv 13/09/2014 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

24 cốc và 12 chén hết 624 000 đ

Gấp đôi mỗi loại lên thì số tiền cũng gấp đôi, vậy:

48 cốc và 24 chén hết 624 000 x 2 =1 248 000 đ     (a)

Ta lại có:

10 cốc và 8 chén hết 296 000 đ

Gấp ba mỗi loại lên thì số tiền cũng gấp ba lên, vậy:

30 cốc và 24 chén hết 296 000 x 3 = 888 000 đồng    (b)

So sánh (a) và (b) ta thấy cùng là 24 chén, nhưng chênh lệch số cốc và số tiền tương ứng là:

    48 cốc - 30 cốc = 1 248 000 - 888 000 đ

     18 cốc = 360 000 đ

=> 1 cốc = 360 000 : 18 = 20 000 đ

=> 10 cốc là 10 x 20 000 đ = 200 000 đ

=> 8 chén = 296 000 - 10 cốc = 296 000 - 200 000 = 96 000 đ

=> 1 chén = 96 000 : 8 = 12 000 đ

ĐS: 1 cốc: 20 000 đ

       1 chén: 12 000 đ

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Khải 13/09/2014 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

24 cốc+12 chén=624000đ

10 cốc+8 chén=296000đ

trừ1 :48 cốc + 24 chén=1248000 đ

trừ2 :30  cốc +24 chén =888000 đ

48 cốc-30 cốc=1248000 đ-888000 đ

18 cốc=360000 đ

1 cốc=20000 đ

200000+8 chén=296000 đ

8 chén=96000 đ

1chén=12000 đ

đs:12000 đ

20000 đ                                                                  

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 26/07/2018 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Đáp số: Cốc:2000đ

           :Chén:1200đ

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 18/02/2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 26/02/2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26/07/2015 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Số giờ ng thợ làm đc là : 

8.2=16(h)

Số sản phẩm làm trong 1 h là : 

112:16=7(san pham)

Số h làm trog 3 ngày là : 

9.3=27 (h)

Số sản phẩm làm đc là : 

7.27=189(san pham)

Vậy ng thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 h thì đc 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang 13/03/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

số giờ người thợ làm được là :

         2 x 8 = 16 ( giờ )

1 giờ làm được số sản phẩm là :

         112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

số giờ làm trong 3 ngày là :

        9 x 3 = 27 ( giờ )

số sản phẩm làm được là :

       7 x 27 = 189 ( sản phẩm )

                 Đs : 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
công xinh đẹp đáng yêu 13/03/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

                       Giải

Số giờ người thợ làm được là :

    2 x 8 = 16 ( giờ )

Số sản phẩm làm trong 1 giờ là :

   112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

Số giờ làm trong 3 ngày là :

   9 x 3 = 27 ( giờ )

Số sản phẩm làm được là :

   27 x 7 = 189 ( sản phẩm )

          Đs : 189 sản phẩm

Nhớ tíck nhé 

Ai kết bạn với mình đi mình hết lượt rồi

Đọc tiếp...
mickey 15/04/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

1 l xăng đi được số km là : 12 : 100 = 0,12 ( km )

Ô tô đó đã đi được quãng đường 330 km thì tiêu thụ hết số l xăng là : 330 x 0,12 = 39,6 ( l )

                                                           Đáp số : 39,6 l

Đọc tiếp...
linh cute 19/07/2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

330km gấp 100km số lần là:

330:100=3,3 ( lần )

ô tô đi quãng đường 330 km thì tiêu thụ hết số xăng là:

12x3,3=39,6 (lít)

đáp số ...

Đọc tiếp...
cun con de thuong 26/02/2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

1lit xang di duoc so km la  12 : 100 = 0,12 ( km )                                                                                                                                  o to do di quang duong 330 km thi tieu thu het so lit xang la   330 x 0,12 = 39,6 ( lit )                                                                                      dap so 39,6 lit xang

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Hoàn Xuân 27/03/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Các bạn cho mình xin bài giải lun nhá

Đọc tiếp...
lê nguyễn phương linh 08/06/2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

                                                                                              giải 

                                                  Khối kim loại cùng chất có thể tích 5,4 cm3 cân nặng số gam là :

                                                                               31,5 : 4,5 x 5,4 =  37,8 ( gam ) 

                                                                                                        Đáp số : 37,8 gam 

                                                                                      BẠN NHỚ K MIK NHA ! 

Đọc tiếp...
ffffffffg 04/05/2015 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:
3,2cm3 nặng: 22,4g
4,5cm3 nặng: ...... g ?
Bài giải:
1cm3 kim loại đó cân nặng là:
22,4 : 3,2 = 7 (g)
4,5 cm3 kim loại đó cân nặng là:
7 x 4,5 = 31,5 (g)
Đáp số: 31,5g

Đọc tiếp...
NAU TE 04/05/2015 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

1cm3 thì cân nặng là :

22,4 : 3,2 = 7 (g)

Khối kim loại có thể tích là 4,5cm3 thì cân nặng là :

7 x 4,5 = 31,5 (g)

ĐS : 31,5g

Bài này trong sách giáo khoa  !

đúng thì cho 1 đ-ú-n-g

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 12/05/2018 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

trra lời

31,5g

nha

hok tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: