Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen duy hoang 23/04/2015 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

1 km ô tô tiêu thụ số lít xăng là;

12 : 100 = 0,12 ( lít )

75 km thì tiêu thụ số xăng là

0.12 x 75 = 9 (lít)

đáp số 9 lít

1 đúng nha

Đọc tiếp...
giảng thế anh 25/04/2017 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Tiêu thụ hết : 12 : 100 x 75 = 9 lit

Đọc tiếp...
nguyen thanh trung 17/04/2016 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

tieu thu het 9 l

Đọc tiếp...
Nguyen Phan Anh Duy 09/11/2014 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

tầng thứ 3 có 36 bậc vậy 1 tầng có 12 bậc

tầng thứ 10 có 12.10=120 bậc thang

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Trang 06/02/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Đi lên tầng 3 có 36 bậc cầu thang => Mỗi tầng có : 36 : 3 = 12 ( bậc cầu thang )

10 tầng có số bậc cầu thang là : 12 x 10 = 120 ( bậc cầu thang )

Vậy 10 tầng thì có 120 bậc cầu thang !!

Đúng tích mk !!

Đọc tiếp...
tran thi hien 12/02/2016 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

co 180 bac luc nay minh tinh nham roi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Bốn người ăn 1 ngày hết 18 : 2 = 9 (kg)

Bốn người ăn 5 ngày hết 9 x 5 = 45 (kg)

Nếu 9 người ăn 1 ngày thì hết 45 : 9 = 5 (kg)

Chín người ăn 7 ngày, mỗi ngày 1 bữa hết 5 x 7 = 35 (kg)

  Không chắc đâu nha !

Đọc tiếp...
ngoc anh 16/01/2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

                       1 bữa 1 người ăn hết số gạo là

               18 : 4 : 5 : 2 =0,45 [ kg]

                       một ngày một người ăn 3 bữa thì hết số gạo là

                0,45 * 3= 1,35 [ kg ]

                       9 nguoi an 7 ngay het so gao la       

                1,35 * 7 * 9 = 35,05 [ kg ]

Đọc tiếp...
Nguyễn Diễm Quỳnh 28/12/2014 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

nhanh len!Giup minh voi

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Quyến 28/01/2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

13,5 l dầu cân nặng số kg là:

        12 - 1,2 = 10,8 ( kg )

1 l dầu cân nặng số kg là:

        10,8 : 13,5 = 0,8 ( kg )

khối lượng của số l dầu trong can khi đầy dầu là:

          19,2 - 1,2 = 18 ( kg )

can đó chứa đk số l dầu là:

        18 : 0,8 = 22,5 ( l )

                     Đáp số: 22,5 l dầu.

Đọc tiếp...
trần nguyễn anh thư 29/11/2014 lúc 07:34
Báo cáo sai phạm

1 chai nước nặng là 0,75*1,05+0,2=0,9875(kg)

24chai nặng là 0,9875*24=23,7(kg)

đáp số 23,7 kg

 

 

Đọc tiếp...
nguyenthihoa 24/02/2018 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

23,7 kg. đúng 100 % luôn

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ngọc 24/01/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

/?????????????/

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 01/07/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

120 tá áo 2 ngày thì cần số chị công nhân là : 12 x 3 : 2 = 18 ( chị công nhân )

Vậy 180 tá áo 2 ngày thì cần số chị công nhân là : 180 x 18 : 120 = 27 ( chị công nhân )

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 01/07/2015 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

              1 chị công nhân dệt trong 3 ngày được: 120 : 12 = 10 (tá áo)

                1 chị công nhân trong 1 ngày dệt được: 10 : 3 = 10/3 ( tá áo)

                 1 chị công nhân trong  2 ngày dệt được: 10 : 3  x 2= 20/3 ( tá áo)

                   Muốn dệt được 180 tá áo trong 2 ngày thì cần số công nhân là:

                          180 : 20/3 = 27 (công nhân)

Đọc tiếp...
Nghĩa Nam Lê 17/01/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

theo bài ra ta có Một  ngày 12 người thợ dệt được số tá áo là:
120 : 3 = 40 ﴾tá áo ﴿
Mỗi người thợ dệt một ngày được số tá áo là:
40 : 12 = 10/3 ﴾tá áo﴿ 
Số công nhân dệt 2 ngày xong 180 tá áo là:
180 : ﴾2 x 10/3﴿ = 27 ﴾công nhân﴿
Đáp số: 27 công nhân

Đọc tiếp...
Kirisaki Chitoge 17/01/2016 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

kết quả là 25 tạ đó 
 100% tick nha

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 19/01/2018 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

diện tích thửa ruộng hình bình hành đó là

\(100\times50=5000\left(m^2\right)\)

số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là

\(\left(5000\div100\right)\times50=2500\left(kg\right)\)

đổi \(2500kg=25t\text{ạ}\)

đáp số : \(25t\text{ạ}\)

Đọc tiếp...
Lê Thành Long 11/10/2014 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng là:

100*50=5000(m2)

Số thóc thu hoạch được là:

50*(5000/100)=2500(kg)=25 tạ

Đáp số:25 tạ

Đọc tiếp...
nguyễn doãn đồng 19/01/2018 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

7 hộp:1,75 kg

12 hộp:?... kg

12 hộp nặng số kg là:

1,75 x 12 : 7 = 3 {kg}

Đ/s: 3 kg

Đọc tiếp...
Lưu Bảo An 19/01/2018 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

12 hộp kẹo như thế cân nặng là:

        [1,75 : 7 ] * 12 = 3 kg 

                                đáp số 3 kg

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 19/01/2018 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Mỗi hộp kẹo cân nặng số ki - lô - gam là:

      1,75 : 7 = 0,25 (kg)

12 hộp kẹo như thế cân nặng số ki - lô - gam là:

      0,25 x 12 = 3 (kg)

            Đáp số: 3 kg.

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26/07/2015 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Số giờ ng thợ làm đc là : 

8.2=16(h)

Số sản phẩm làm trong 1 h là : 

112:16=7(san pham)

Số h làm trog 3 ngày là : 

9.3=27 (h)

Số sản phẩm làm đc là : 

7.27=189(san pham)

Vậy ng thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 h thì đc 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang 13/03/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

số giờ người thợ làm được là :

         2 x 8 = 16 ( giờ )

1 giờ làm được số sản phẩm là :

         112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

số giờ làm trong 3 ngày là :

        9 x 3 = 27 ( giờ )

số sản phẩm làm được là :

       7 x 27 = 189 ( sản phẩm )

                 Đs : 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
công xinh đẹp đáng yêu 13/03/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

                       Giải

Số giờ người thợ làm được là :

    2 x 8 = 16 ( giờ )

Số sản phẩm làm trong 1 giờ là :

   112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

Số giờ làm trong 3 ngày là :

   9 x 3 = 27 ( giờ )

Số sản phẩm làm được là :

   27 x 7 = 189 ( sản phẩm )

          Đs : 189 sản phẩm

Nhớ tíck nhé 

Ai kết bạn với mình đi mình hết lượt rồi

Đọc tiếp...
hươnggiang 10/12/2014 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

1 km nặng là :

16 : 0,8 = 20(kg)

thanh sắt dài 0,18 km nang là:

20 x 0,18 = 3,6(kg)

đáp số: 3,6kg

Đọc tiếp...
Ngô Quang Hân 11/01/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

1 km sat cân nang là :

     16 : 0,8 = 20 (kg)

Thanh sat cùng loai dài 0,18 km cân nang là

0,18 . 20 = 3,6 (kg)      

              Đáp số 3,6 kg 

Đọc tiếp...
Pham Han 25/09/2016 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

Thanh bo can nang 1kg.An cat doi thanh bo sau do tiep tuc chia nua thanh bo thanh 4 phan bang nhau.Hoi moi phan bo nho bao nhieu gam

Đọc tiếp...
Hikari 09/02/2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

đáy lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

sốki-lô-gam thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kg.

Đọc tiếp...
Công chúa hoa hồng 06/01/2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

432 kg là đúng đó tk đi

kb với mk nha

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 22/12/2014 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Day lon la:

26+8=34 (m)

Chieu cao la:

34-6=28 (m)

Dien tich thua ruong la:

(26+34)*28/2=840 (m2)

So thoc thu hoach duoc:

840/100*70,5=592,2 ( kg thoc)

Dap so: 592,2 kg thoc

Đọc tiếp...
Mavis Fairy Tail 08/01/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

=) theo mik thì bài nok là thế này (là dạng tỉ lệ thuận nha) !

Tóm tắt:

Đội 1: 10 người               648 m3

hoặc : 18 ngày                 648m3

Đôi 2 : 8 người                 ?

hoặc   25 ngày                  ?

            Gọi x là số m đất đào được trong 25 ngày

        Vì số công nhân (ngày) và số mét đất là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

Ta có:    648 . 10 = x . 8

             6480 = x . 8

              x = 810 m3

Vậy 8 công nhân đội II làm 25 ngày đào được 810 m3

Học tốt nhé bn!!!! :'>

Đọc tiếp...
Ngô Thị Diệu Linh 08/01/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

mn gợi ý thôi tự làm nhé

đầu tiên tìm 18 người 1 ngày làm bao nhiu

sau đó 1 người 1 ngày bao nhiêu

rồi 1 người làm 25 ngày được bao nhiêu

cuối cùng 8 người 25 ngày được bao nhiêu

k nhé

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 11/12/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Bài này căng quá.

Đọc tiếp...
hyun mau 29/12/2014 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

có số lít dầu là: (3,8 x 6,4): 4,49

Đọc tiếp...
Kary Lê Phương 06/01/2018 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

Một lít dầu cân nặng là :

4,49 : 6,4 = 0,7015625 ( kg )

Có số lít dầu là :

3,8 : 0,7015625 = 5,41648106904 ( l )

Đáp số : 5,41648106904 l dầu .

hình như bạn ra đề sai rồi nhưng mình vẫn làm, nếu đúng ủng hộ nhé !

chúc bn học tốt _!_

Đọc tiếp...
Lê Vi 02/11/2014 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 tạ = 100kg

        1 tấn = 1000kg

1 tạ có thể làm : 100.25=2500(kg)

1 tấn có thể làm : 1000.25=25000(kg)

Đọc tiếp...
Vũ Thị Minh nguyệt 23/09/2015 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 tạ = 100kg  ; 1 tấn = 1000kg

1 tạ giấy vụn sản xuất được số cuốn vở là:

                     25 x 100= 2500 ( cuốn vở )

1 tấn giấy vụn sản xuất được số cuốn vở là:

                     25 x 1000 = 25000 ( cuốn vở )

                                 Đáp số : 2500 cuốn vở : 25000 cuốn vở.

                                       

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 17/07/2017 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1 000 kg

1 ta giấy vụn sản xuất được số cuốn vở là : 

             25 x 100 = 2 500 ( cuốn )

1 tấn giấy vun sản xuất được số cuốn vở là :

             25 x 1 000 = 25 000 ( cuốn )

                      Đáp số : 2 500 cuốn ; 25 000 cuốn

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 05/08/2016 lúc 07:30
Báo cáo sai phạm

Đi 1km tốn số lít xăng là:
       12 : 100 = 0,12 (lít)

Ô tô đó chạy 450km thì tốn số lít xăng là:
        0,12 x 450 = 54 (lít)

              Đáp số: 54 lít

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 03/08/2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Đi 1km tốn số lít xăng là:
       12 : 100 = 0,12 (lít)

Ô tô đó chạy 450km thì tốn số lít xăng là:
        0,12 x 450 = 54 (lít)

              Đáp số: 54 lít

     

Đọc tiếp...
trieu dang 07/06/2015 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

            2 ngày ----------- 8 người ----------- 64m

            5 ngày ----------- 9 người ----------- …m?

Giải:

Cách 1 (Rút về đơn vị)

          Trong 1 ngày 8 người sửa được:

                  64 : 2 = 32 (m)

          Trong 5 ngày 8 người sửa được:    

                  32 x 5 = 160 (m)

          Trong 5 ngày 1 người sửa được:    

                 160 : 8 = 20 (m)

           Trong 5 ngày 9 người sửa được:    

                 20 x 9 = 180 (m)

           Đáp số: 180 m.

Cách 2 (Dùng tỉ số)

          Coi 1 người làm trong 1 ngày được 1 công  thì số công để sửa 64m đường là: 

                8 x 2 = 16 (công)

           Vậy 9 người làm trong 5 ngày được :

                9 x 5 = 45 (công)

          Ta có:

                 16 công ------------- 64m 

                 45 công ------------- ..m?

          45 công so với 16 công thì gấp :

                 45 : 16  = 45/16 (lần) 

          Với 45 công ta sửa được:

                 64 x 45/16 = 180 (m)

          Đáp số: 180 m.

Đọc tiếp...
Phan Huy Viet 26/09/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

trong 5 ngày 8 người sửa là

            64 chia 2 nhân 5=160 [m]

trong 5 ngày 9 người sửa là

            160 chia 8 nhân 9=180[m]

                          đáp số : 180 m đường

Đọc tiếp...
nguyễn vũ minh huyền 28/12/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

đáp án là 180 m đường

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: