Giúp tôi giải toán và làm văn


Hyouka CTV 20 tháng 9 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ,một xe tải chạy từ A đến B mất \(\frac{1}{6}h\), một xe con chạy từ B đến A mất \(\frac{1}{3}h\), cả hai xe chạy cùng lúc :

           \(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\)h

Vậy cả hai xe cùng chạy cùng lúc thì 2h gặp nhau

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 20 tháng 9 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Trang làm kiểu j vậy??? 

Gọi quãng đường xe tải và xe con đã đi cho đến khi gặp nhau lần lượt là S1,S2 , vận tốc của chúng theo thứ tự là V1,V2

Trong cùng thời gian,quãng đường đi đc tỉ lệ thuận với vận tốc nên (S1/V1) = (S2/V2) = t ( t chính là thời gian cần tìm) 

Coi quãng đường AB là đơn vị quy ước thì S1 + S2 = 1 ; V1 = 1/6, V2 =  1/3

Đến đây áp dụng tính chất tỉ số bằng nhau rồi ra kết quả :))

Đọc tiếp...
Trang 20 tháng 9 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

2 xe cùng chạy cùng lúc thì gặp nhau lúc:

                3 + 6 = 9 (giờ)

~hok tốt~

#Trang#

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 5 tháng 8 2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y,z là 3 số cần tìm. Ta có x/3=y/7=2z/10

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: x/3=y/7=2z/10=x+y+2z/3+7+10=-920/20=-46.

=>x=-46.3=-138

y=-46.7=-322

z=-46.5=-230.

Vậy 3 số đó tỉ lệ với 1/3,1/7,2/5 là -138,-322,-230

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thành 23 tháng 10 2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Đào Đức Mạnh tai sao bạn là gọi là 2z/10 mong bạn giúp nhé

Đọc tiếp...
Freya 3 tháng 11 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có: z = k . y tức là

z = 0,8 . y

y = h . x tức là y = 5 . x

Ta được quyền suy ra:

z = h . k . x => 1/hk . z tức là 5 . 0,8 . x => 1/5 . 0,8 = 1/4

Vậy z tỉ lệ thuận với x

Theo hệ số tỉ lệ 1/hk (hay 1/4)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Đoàn 14 tháng 11 2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn đã giúp

Đọc tiếp...
Freya 3 tháng 11 2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

ko có j đâu 

Đọc tiếp...
Dương Văn Phong 24 tháng 11 2016 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

32 và 43

Đọc tiếp...
Lê Hải Anh 9 tháng 12 2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

32

43

nhớ k mk

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 11 tháng 3 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

32 và 43

kết bạn đi

Đọc tiếp...
nguyen ba manh 16 tháng 8 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

sai đè rồi

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 16 tháng 8 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Bạn tra google vào câu hỏi của Lê Duy Anh - toán lớp 6 - Học toán với Online Math

Vào 1 câu hỏi của bạn ấy rồi bấm vào câu hỏi khác của Lê Duy Anh , rồi lúc đó bạn tự tìm nha

Hoặc vào trang táp "mới nhất" bây giờ vẫn đang có đấy

Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 6 tháng 8 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền lãi sau một năm tỉ lệ thuận với 3;5;7 là x;y;z.

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\) và \(x+y+z=225\)( triệu )

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}=\frac{z+y+z}{3+5+7}=\frac{225}{15}=15\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=15\Rightarrow x=15.3=45\\\frac{y}{5}=15\Rightarrow y=15.5=75\\\frac{z}{7}=15\Rightarrow z=15.7=105\end{cases}}\)

Vậy tiền lãi của 3 đơn vị kinh doanh sau 1 năm lần lượt là: 45;75;105 ( triệu ) 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 8 2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 + 7 = 15 ( phần )

Đơn vị 1 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 3 = 45 000 000đ

Đon vị 2 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 5 = 75 000 000đ

Đơn vị 3 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 7 = 105 000 000đ

Mình chỉ biết làm theo cách tiểu học thôi

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 14 tháng 12 2018 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

Vì tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp
=> Đơn vị thứ nhất được chia số tiền lãi là:
225: (3+5+7).3=45 triệu
Đơn vị thứ hai được chia số tiền lãi là:
225 : (3+5+7).5=75 triệu
Đơn vị số ba đc chia số tiền lãi là:
225-45-75=105 triệu

Đọc tiếp...
trieu dang 7 tháng 6 2015 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

            2 ngày ----------- 8 người ----------- 64m

            5 ngày ----------- 9 người ----------- …m?

Giải:

Cách 1 (Rút về đơn vị)

          Trong 1 ngày 8 người sửa được:

                  64 : 2 = 32 (m)

          Trong 5 ngày 8 người sửa được:    

                  32 x 5 = 160 (m)

          Trong 5 ngày 1 người sửa được:    

                 160 : 8 = 20 (m)

           Trong 5 ngày 9 người sửa được:    

                 20 x 9 = 180 (m)

           Đáp số: 180 m.

Cách 2 (Dùng tỉ số)

          Coi 1 người làm trong 1 ngày được 1 công  thì số công để sửa 64m đường là: 

                8 x 2 = 16 (công)

           Vậy 9 người làm trong 5 ngày được :

                9 x 5 = 45 (công)

          Ta có:

                 16 công ------------- 64m 

                 45 công ------------- ..m?

          45 công so với 16 công thì gấp :

                 45 : 16  = 45/16 (lần) 

          Với 45 công ta sửa được:

                 64 x 45/16 = 180 (m)

          Đáp số: 180 m.

Đọc tiếp...
Phan Huy Viet 26 tháng 9 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

trong 5 ngày 8 người sửa là

            64 chia 2 nhân 5=160 [m]

trong 5 ngày 9 người sửa là

            160 chia 8 nhân 9=180[m]

                          đáp số : 180 m đường

Đọc tiếp...
Ngô Anh Tuấn 16 tháng 5 2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

đáp án là 180m là đúng bạn đấy đúng rồi ai đang dùng mạng để làm bại thì hãy làm nhưng từ lần sau bạn đừng chép trên mạng nhé bại là phải tự nghĩ

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11 tháng 8 2015 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Nếu ô tô đi 240 km thì tiêu hao hết số lít xăng là :

240 x 15 : 100 = 36 ( lít xăng )

         Đáp số : 36 lít xăng

Đọc tiếp...
Đôraemon 1 tháng 8 2016 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

đi 1km tiêu hết số xăng là

15:100=0,15 lít

đi 240km tiêu hết số xăng là

0,15x240=36 lít 

              đáp số : 36 lít xăng

Đọc tiếp...
Sống Lỗi Huy 28 tháng 10 2016 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm
thien ty tfboys 25 tháng 6 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

Giảm 10 hs của 7A sang 7C thì tổng 7A và 7B còn 85-10=75 hs  

75 hs với tỷ lệ 7:8 thì 7A cò: 75/(7+8).7+10= 45 hs và 7A có: 85-45=40 hs  

Tỷ 7B:7C khi 7C nhận 10 hscó tỷ 8:9 thì 7C có: 40/8.9-10= 35 hs  

Vậy 7A có 45 ,7B có 40 và 7C có 35

Đọc tiếp...
Văn Ngọc Khánh Nguyên 28 tháng 3 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

ôi xin lỗi mk mới học lớp 4 thôi nhưng hãy**** cho mình nha

Đọc tiếp...
An Nhiên 2 tháng 10 2017 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

gọi 3 phân số đó là: a/b ; c/d và e/f 
tử của chúng tỉ lệ thuận với 3;5;7 
--> a/3 = c/5 = e/7 --> c = 5a/3 ; e = 7a/3 
mẫu của chúng tỉ lệ thuận với: 2;3;4 
--> b/2 = d/3 = f/4 --> d = 3b/2 ; f = 2b 

Lại có: a/b + c/d + e/f = 295/24 
--> a/b + (5a/3)/(3b/2) + (7a/3)/(2b) = 295/24 
--> a/b + (10a)/(9b) + (7a)/(6b) = 295/24 
--> (59a)/(18b) = 295/24 
--> a/b = 15/4 

a/b là phân số tối giản --> a = 15 ; b = 4 
--> c = 25 ; d = 6 --> c/d = 25/6 
--> e = 35 ; f = 8 --> e/f = 35/8

Đọc tiếp...
Triệu Minh Quân 30 tháng 10 2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

ngu vl :

\(12\frac{7}{24}=\frac{295}{24}\)

Đọc tiếp...
Tokimo 15 tháng 12 2017 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

Sao ra (59)a + 18(b) = 295/24 ạ

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh ( Box Toán - Lý - Anh ) 2 tháng 7 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Tỉ lệ nghịch là hai đại lượng đối nghịch như kiểu như cái này tăng cái kia giảm

Tỉ lệ thuận là hai đại lượng tăng thì cùng tăng mà giảm thì cùng giảm

Đọc tiếp...
๖ACE✪▄︻̷̿┻̿═━一█▬█ █ ▀█▀ 2 tháng 7 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

cho mk các bài toán tham khảo nữa bn

Đọc tiếp...
Mavis Fairy Tail 8 tháng 1 2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

=) theo mik thì bài nok là thế này (là dạng tỉ lệ thuận nha) !

Tóm tắt:

Đội 1: 10 người               648 m3

hoặc : 18 ngày                 648m3

Đôi 2 : 8 người                 ?

hoặc   25 ngày                  ?

            Gọi x là số m đất đào được trong 25 ngày

        Vì số công nhân (ngày) và số mét đất là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

Ta có:    648 . 10 = x . 8

             6480 = x . 8

              x = 810 m3

Vậy 8 công nhân đội II làm 25 ngày đào được 810 m3

Học tốt nhé bn!!!! :'>

Đọc tiếp...
Ngô Thị Diệu Linh 8 tháng 1 2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

mn gợi ý thôi tự làm nhé

đầu tiên tìm 18 người 1 ngày làm bao nhiu

sau đó 1 người 1 ngày bao nhiêu

rồi 1 người làm 25 ngày được bao nhiêu

cuối cùng 8 người 25 ngày được bao nhiêu

k nhé

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 11 tháng 12 2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Bài này căng quá.

Đọc tiếp...
Người Thừa Vô Danh 19 tháng 11 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

                                                                                  A                                                             M                                       C    40km         B

Gọi M  là trung điểm của AB.Kể từ M,nếu vận tốc của xe là 60km/h thì lúc 11 giờ xe đã tới B nhưng do vận tốc giảm xuống còn 40 km/h nên lúc 11 giờ xe mới tới C còn cách B là 40 km.

a)   Trong cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận vs vận tốc nên ta có\(\frac{MB}{60}\)=  \(\frac{MC}{40}\)                                                 Theo bài ra ta có:  MB-MC=40  (km)

Ap dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có

       \(\frac{MB}{60}\) =  \(\frac{MC}{40}\)=\(\frac{MB-MC}{60-40}\)=\(\frac{40}{20}\) = 2   

Suy ra  MB= 2.60=120  (km).Vậy AB=120.2=240 (km)

b)   Xe khởi hành lúc 11-\(\frac{240}{60}\)= 7  (giờ)

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 9 tháng 6 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

a)Tỉ số vận tốc giữa lúc đầu và lúc sao là:
60 : 40 = 3/2
Vì trên cùng một quãng đường vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian ,nên thời gian đi nửa quãng đường còn lại sau khi giảm tốc 32 thời gian đi nửa quãng đường còn lại trước khi giảm tốc , đến 11 giờ ô tô vẫn còn cách B 40km. Vậy để đi hết quãng đường còn lại ô tô phải đi thêm 1 giờ nữa.
Thời gian ô tô đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc ban đầu là:
      1:(3-2).2=2(giờ)
Nữa quãng đường AB dài là :
      60.2=120(km)
Quãng đường AB dài là:
      120.2=240(km)
b) Ô tô khởi hành lúc:
       11-(2.2)=7(giờ).

Đọc tiếp...
suqer gogeto 21 tháng 6 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

Giải
Gọi x là thời gian dự tính ô tô sẽ đi hết quảng đường AB(x>0) 
Ta có :

AB=60x=40x+40=>20x=40=>x=2=>AB=120km 
Thời gian ô tô khởi hành là :

11 - 2 = 9 giờ

Đáp số : 120 km

9 giờ

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26 tháng 7 2015 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Số giờ ng thợ làm đc là : 

8.2=16(h)

Số sản phẩm làm trong 1 h là : 

112:16=7(san pham)

Số h làm trog 3 ngày là : 

9.3=27 (h)

Số sản phẩm làm đc là : 

7.27=189(san pham)

Vậy ng thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 h thì đc 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang 13 tháng 3 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

số giờ người thợ làm được là :

         2 x 8 = 16 ( giờ )

1 giờ làm được số sản phẩm là :

         112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

số giờ làm trong 3 ngày là :

        9 x 3 = 27 ( giờ )

số sản phẩm làm được là :

       7 x 27 = 189 ( sản phẩm )

                 Đs : 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
N-NHOK TÌ(Team TST) 30 tháng 5 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Số h người thợ lm đc là:

8.2=16(h)

1h lm đc số sản phẩm là;

112:16=7(sản phẩm)

số h lm trg 3 ngày là:

9.3=27(h)

số sản phẩm lm đc là:

7.27=189(sản phẩm)

đs=189 sản phẩm

#HỌC TỐT#
 

Đọc tiếp...
olympic 20 tháng 4 2015 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Số dân tăng sau 1 năm là :

5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là :

5000 + 90 = 5090 (người)

ĐS : 5090 người

Like nha !

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 20 tháng 4 2015 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Số người xã đó tăng thêm là:                                                                                                       18 x 5=90 người                                                                                                                             Đáp số:90 người      

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 25 tháng 4 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Số dân tăng sau 1 năm là : 5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là : 5000 + 90 = 5090 (người)

Đáp số : 5090 người

Đọc tiếp...
linh cute 19 tháng 7 2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

330km gấp 100km số lần là:

330:100=3,3 ( lần )

ô tô đi quãng đường 330 km thì tiêu thụ hết số xăng là:

12x3,3=39,6 (lít)

đáp số ...

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 15 tháng 4 2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

39,6 lít

Đọc tiếp...
trần thị lâm minh 6 tháng 5 2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

kết quả:

39,6 lít

đ/s:39,6 lít

Đọc tiếp...
ffffffffg 4 tháng 5 2015 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:
3,2cm3 nặng: 22,4g
4,5cm3 nặng: ...... g ?
Bài giải:
1cm3 kim loại đó cân nặng là:
22,4 : 3,2 = 7 (g)
4,5 cm3 kim loại đó cân nặng là:
7 x 4,5 = 31,5 (g)
Đáp số: 31,5g

Đọc tiếp...
NAU TE 4 tháng 5 2015 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

1cm3 thì cân nặng là :

22,4 : 3,2 = 7 (g)

Khối kim loại có thể tích là 4,5cm3 thì cân nặng là :

7 x 4,5 = 31,5 (g)

ĐS : 31,5g

Bài này trong sách giáo khoa  !

đúng thì cho 1 đ-ú-n-g

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 12 tháng 5 2018 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

trra lời

31,5g

nha

hok tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: