Giúp tôi giải toán


Bùi Quang Sang 14 giờ trước (21:44)

\(x.1-25\%.x=\frac{1}{2}\)

\(x.\left(1-25\%\right)=\frac{1}{2}\)

\(x.\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}\)

\(x.\left(\frac{4}{4}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}\)

\(x.\frac{3}{4}=\frac{1}{2}\)

\(x=\frac{1}{2}:\frac{3}{4}\)

\(x=\frac{2}{3}\)

Vậy : \(x=\frac{2}{3}\)

Trần Thục Uyên Hôm qua lúc 07:56

= X*(2/3 + 1/5) = 26/15

=X*13/15 = 26/15

X=26/15 : 13/15

X=2

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 07:52

X x (2/3+1/5)=26/15

X x 13/15=26/15

X=26/15 : 13/15

X=2

Bùi Quang Sang Hôm qua lúc 21:18

\(\frac{x}{-6}=\frac{-2}{4}\)

=> \(x.4=\left(-6\right).\left(-2\right)\)

     \(x.4=12\)

      \(x=12:4\)

      \(x=3\)

Vậy : \(x=3\)

Ai thấy tớ đúng k nha  

cảm ơn mọi người >.<

Nguyễn Thị Hồng Điệp Hôm qua lúc 21:19

Ta có:\(\frac{x}{-6}=-\frac{2}{4}\)

=> \(4x=-6\cdot\left(-2\right)\)

<=>\(4x=12\)

<=>\(x=12:4\)

<=>\(x=3\)

Vậy:\(x=3\)

songoten 15 giờ trước (20:28)

vậy làm đệ tử tui rồi

Lê Thành Long 21/04 lúc 14:56

                       A, Sai 100 % nhé                                                                                                  B,Sai 100 % nhé

Nguyễn Ngọc Hà Thi 21/08/2015 lúc 09:23

gọi số xe 12 chỗ là a và số xe 7 chỗ là b ( a, b thuộc N*)
Ta có số người đi xe 12 chỗ là 12a và số người đi xe 7 chỗ là 7b.
Từ để bài ta thấy:
7b+12a=64 (1)
Mà 12a, 64 chia hết cho 4 7b chia hết cho 4
ƯC(7,4)=1 (2)
b chia hết cho 4 (3)
Từ (1) b thuộc 4,8 vì 12a+7b=64 nên  7b<64 và b>10
ta thay b=4 vào (1)
b=4, a=3
thay b bằng 8 vào (1)
 b=8 và a ko thuộc N
và a bằng 3 xe 12 chỗ 
b bằng 4 xe 7 chỗ 

edogawaconan 17/11/2016 lúc 21:16

theo bai ra ta co 12x+7y=64

ta thay 64 va 12y deu chia het cho 4 nen 7y se chia het cho 4

vi 7y chia het cho4 nhung 7 ko chia het cho4 nen y phai chia het cho4

tu do suy ra 7y<64 va y phai nho hon 10

tu do suy ra y thuoc 4 hoac 8

neu y=4 thi x=3 (chon)

neu y=8 thi ko co gia tri x

vay co 3 xe 12 cho ngoi 

4 xe 7 cho ngoi

Nguyễn Tài Hưng 05/11/2016 lúc 22:17

Có thế cũng hỏi ng v

thang Tran 10/08/2015 lúc 10:53

xy + 3x - 7y = 21 (1)

xy + 3x - 2y  = 11 (2) 

LẤy (1) - (2) => xy + 3x - 7y - ( xy  + 3x - 2y) = 21 - 11 = 10

=> xy + 3x - 7y - xy - 3x + 2y = 10 

=> -5y = 10 

=> y = -2 Thay vào ta có 

x.y +3x - 7y =  x. (-2) + 3. x - 7 (-2) = 21 

=> -2x + 3x + 14 = 21 

=> x = 21 - 14 = 7 

Vậy x = 7 ; y = -5

Tick đúng nha you

nguyen thieu cong thanh 24/04/2015 lúc 20:20

1/21+1/28+1/36+...+2/[x.(x+1)]=2/9

=>2/42+2/56+2/72+...+2/[x.(x+1)]=2/9

=>2.(1/42+1/56+1/72+...+1/[x.(x+1)])=2/9

=>2.(1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+...+1/x-1/(x+1))=2/9

=>1/6-1/(x+1)=1/9

=>1/(x+1)=1/18

=>x+1=18

=>x=17

Ngô Mai Phương 24/04/2015 lúc 20:26

Đặt \(A=\frac{1}{21}+\frac{1}{28}+\frac{1}{36}+...+\frac{2}{x.\left(x+1\right)}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}A=\frac{1}{21.2}+\frac{1}{28.2}+\frac{1}{36.2}...+\frac{2}{x.\left(x+1\right).2}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}A=\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}A=\frac{1}{6.4}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}A=\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}A=\frac{1}{6}-\frac{1}{x+1}\)

\(\Rightarrow A=\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{x+1}\right):\frac{1}{2}\)

Theo bài ra ta có :

\(\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{x+1}\right):\frac{1}{2}=\frac{2}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{6}-\frac{1}{x+1}=\frac{2}{9}.\frac{1}{2}\)

\(\frac{1}{6}-\frac{1}{x+1}=\frac{2}{18}\)

\(\frac{1}{x+1}=\frac{1}{6}-\frac{2}{18}\)

\(\frac{1}{x+1}=\frac{3}{18}-\frac{2}{18}\)

\(\frac{1}{x+1}=\frac{1}{18}\)

\(\Rightarrow x+1=18\)

\(\Rightarrow x=18-1\)

\(\Rightarrow x=17\)

Vậy x = 17

Nguyễn Diệu Linh 20/04 lúc 18:16

biết làm nh dài quá

Nguyễn Đức Minh 20/04 lúc 12:34

ban vt sai dau bai roi phai la 

1/2+1/6+1/12+....+1/(x+1).x=2016/2017

1/1.2+1/2.3+1/3.4+.....+1/x.(x+1)=2016/2017

1-1/2+1/2-1/3+......+1/x-1/x+1=2016/2017

1-1/x+1=2016/2017

1/x+1=1-2016/2017

1/x+1=1/2017

=>x+1=2017

=>x=2016

b)

85/8:x+(-4)/17:x+15:51=4/11

85/8:x+(-4)/17:x=13/187

1413/136:x=13/187

x=15543/104

Trần Thùy Trang 20/04 lúc 09:41

\(\frac{n-8}{n+3}\)nguyên => \(n-8⋮n+3\)

=> \(n+3-11⋮n+3\)

=> 11 chia hết cho n+3

=> n+3 thuộc tập hợp các số \(11;-11;1;-1\)

=> n thuộc tập hợp các số 8,-14,-2,-4

Nguyễn Phương Hiền Thảo 20/04 lúc 09:25

\(x^2=\frac{4}{9}\Rightarrow x^2=\frac{2^2}{3^2}\Rightarrow x^2=\left(\frac{2}{3}\right)^2\Rightarrow x=\frac{2}{3}\)

Nguyễn Phương Hiền Thảo 20/04 lúc 09:27

mik bị thiếu là -2/3 nên pn thông cảm nha^^^^^^^^^^^^ahihi

Nga Nguyễn 20/04 lúc 09:26

\(\frac{4}{9}=4:9=2^2:3^2=\left(2:3\right)^2=\left(\frac{2}{3}\right)^2\)

Vậy \(x=\frac{2}{3}\)

Nguyễn Ngọc Phương Thảo 19/04 lúc 16:53

\(\left(x-1\right)\left(3x+2\right)=0\)

\(\Rightarrow\)\(x-1=0\)hoặc \(3x+2=0\)

\(\Rightarrow\)\(x=1\)hoặc \(x=\frac{-2}{3}\)

Ngọc Lưu 19/04 lúc 16:58

<=> (3x + 2)(x - 1) = 0

3x + 2 =0 (1) hoặc x - 1 =0 (2)

(1)<=> 3x+2=0

<=> 3x=-2

<=> x = -2/3

(2) <=> x-1=0

<=> x=1

Vậy.............

Hiền Nguyễn Thị Thu 19/04 lúc 16:57

bạn biến đổi kiểu j ra \(\left(x-1\right)\left(3x+2\right)=0\)

tth 19/04 lúc 06:15

x= 5/6 nha

nhớ tk

chúc bạn học tốt

^.^

Vương Thị Nguyệt Ánh 13/03/2016 lúc 16:00

Nếu x = 0 => 2^0 + 624 = 5^y => 625 = 5^y => 5^4 = 5^y => y = 4

Nếu x > 0 => 2^x + 624 chẵn mà 5^y lẻ => không có x; y thoả mãn

Vậy x = 0; y = 4

trần như 12/07/2015 lúc 19:05

a) \(\left(x-\frac{1}{3}\right)^2-\frac{1}{4}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-\frac{1}{3}\right)^2=0+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow x-\frac{1}{3}=\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: