Giúp tôi giải toán và làm văn


Bonking 2 giờ trước (12:16)
Báo cáo sai phạm

7 ( x - 6 ) = 4x + 9

7x - 42 = 4x + 9

7x - 4x = 9 + 42

3x = 51

x = 51 : 3

x = 17

Vậy x = 17

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 2 giờ trước (12:17)
Báo cáo sai phạm

\(7\left(x-6\right)=4x+9\)

\(7x-42=4x+9\)

\(7x-4x=9+42\)

\(3x=51\)

\(x=51:3\)

\(x=17\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 4 giờ trước (10:43)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{327}+\frac{x+3}{326}+\frac{x+4}{325}+\frac{x+5}{324}+\frac{x+329}{5}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(\frac{x+2}{327}+1\right)+\left(\frac{x+3}{326}+1\right)+\left(\frac{x+4}{325}+1\right)+\left(\frac{x+5}{324}+1\right)+\frac{x+329}{5}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x+2+327}{327}+\frac{x+3+326}{326}+\frac{x+4+325}{325}+\frac{x+5+324}{324}+\frac{x+329}{5}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x+329}{327}+\frac{x+329}{326}+\frac{x+329}{325}+\frac{x+329}{324}+\frac{x+329}{5}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x+329\right)\left(\frac{1}{327}+\frac{1}{326}+\frac{1}{325}+\frac{1}{324}+\frac{1}{5}\right)=0\)

Vì \(\frac{1}{327}+\frac{1}{326}+\frac{1}{325}+\frac{1}{324}+\frac{1}{5}\ne0\)

Nên \(x+329=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=-329\)

Vậy \(x=-329\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Hello 3 giờ trước (11:53)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{327}+\frac{x+3}{326}+\frac{x+4}{325}+\frac{x+5}{324}+\frac{x+329}{5}=0\)

\(\Rightarrow\frac{x+2}{327}+\frac{x+3}{326}+\frac{x+4}{325}+\frac{x+5}{324}+\frac{x+329+20}{5}=0\)

\(\Rightarrow\frac{x+2}{327}+\frac{x+3}{326}+\frac{x+4}{325}+\frac{x+5}{324}+\frac{x+329}{5}+4=0\)

\(\Rightarrow\frac{x+2}{327}+1+\frac{x+3}{326}+1+\frac{x+4}{325}+1+\frac{x+5}{324}+1+\frac{x+329}{5}=0\)

\(\Rightarrow\frac{x+329}{327}+\frac{x+329}{326}+\frac{x+329}{325}+\frac{x+329}{324}+\frac{x+329}{5}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+329\right)\left(\frac{1}{327}+\frac{1}{326}+\frac{1}{325}+\frac{1}{324}+\frac{1}{5}\right)=0\)

\(\Rightarrow x+329=0\Leftrightarrow\left(\frac{1}{327}+\frac{1}{326}+\frac{1}{325}+\frac{1}{324}+\frac{1}{5}\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x=-329\)

Vậy \(\Rightarrow x=-329\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 22/09 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

1.CMR:

a) 3.\(\left(x^2+y^2+z^2\right)-\left(x-y\right)^2\) \(-\left(y-z\right)^2-\left(z-x\right)^2=\left(x+y+z\right)^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Ánh 21/09 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Dạ xin thưa là toán số em vô cùng ngu 

Đọc tiếp...
gàdsfàds 17 giờ trước (21:57)
Báo cáo sai phạm

thế toán hình có bt lm k

Đọc tiếp...
gàdsfàds 21/09 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

thế thì trl lm quái j,lp 8 k bt trl câu hỏi của lp 7

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 21/09 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

a) (3x-1)3 = 27 = 33

=> 3x - 1 = 3

3x = 4

x = 4/3

b) 32x-1 = 27 = 33

=> 2x - 1 = 3

2x = 4

x = 2

c) 68-2x = 36 = 62

=> 8 -2x = 2

=> 2x = 6

x = 3

d) (3x-2)10 = (3x-2)7

=> (3x-2)10 - (3x-2)7 = 0

(3x-2)7. [(3x-2)3 - 1] = 0

=> (3x-2)7 = 0 => 3x-2 = 0 => 3x = 2 => x = 2/3

(3x-2)3 - 1 = 0 => (3x-2)3 =  1 => 3x - 2 = 1 => 3x = 3 => x = 1

KL:...

Đọc tiếp...
cool queen 23/09 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

\(\left(3x-1\right)^3=3^3\)

\(3x-1=3=>3x=4\)

\(=>x=\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
Đinh Thị Khánh Linh 21/09 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

b) (x-5)18+(y+4)20

bài này đề là sao vậy mih ko hiểu

Đọc tiếp...
Đinh Thị Khánh Linh 21/09 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a)   -1/2x +3/7=2/3x-1/2

=>-1/2x-2/3x=-1/2-3/7

=>-7/6x=-13/14

=>x=-39/49

Đọc tiếp...
Fullmoon 19/09 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

\(x^3+x^2+x=-\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow3x^3+3x^2+3x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^3=-2x^3\)

\(\Leftrightarrow x+1=-\sqrt[3]{2}x\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{1}{\sqrt[3]{2}+1}\) 

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 19/09 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

a , x³ - x² - x = 1/3 
<=> x³ = x² + x + 1/3 
<=> 3x³ = 3(x² + x + 1/3) 
<=> 3x³ = 3x² + 3x + 1 
<=> 3x³ + x³ = x³ + 3x² + 3x + 1 
<=> 4x³ = (x + 1)³ 
<=> \(x\sqrt[3]{4}\) = x + 1 
<=> \(\sqrt[3]{4}x-x=1\)
<=> \(x\left(\sqrt[3]{4}-1\right)=1\)
\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{\sqrt[3]{4}-1}\)         

b, \(x^3=2+\sqrt{5}+2-\sqrt{5}+3\sqrt[3]{\left(2+\sqrt{5}\right)\left(2-\sqrt{5}\right)}\left(\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}\right)\)

\(\Leftrightarrow x^3=4+3x\sqrt[3]{4-5}\)

\(\Leftrightarrow x^3=4-3x\)

\(\Leftrightarrow x^3+3x-4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x^2+x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{4}\right]=0\)

Vì [....] >0

=> x-1=0

=> x=1

mk đang vội nên làm vậy thôi ha . CÓ gì ko hiểu thì nhắn tin vs mk !

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Nguyên 19/09 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

2[x-51]=30,648

x-51=30,648/2

x-51=15,324

x=15,324+51

x=66,324

vậy x=66,324

Đọc tiếp...
phan thi hong nhung 19/09 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

\(5.\left(3-x\right)+12=22\)

\(5\left(3-x\right)=10\)

\(3-x=10:5\)

\(3-x=2\)

\(x=3-2\)

\(x=1\)

lớp 6???

Đọc tiếp...
Kagamine Len 19/09 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Ta có :

5(3-x)+12=22

     x=3-(22-12):5

     x=3-10:5

     x=3-2

     x=1

      

Đọc tiếp...
Thám tử lừng danh conan 19/09 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

\(5\left(3-x\right)+12=22\)

\(\Rightarrow15-5x+12-22=0\)

\(\Rightarrow5-5x=0\)

\(\Rightarrow5x=5\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
manh vi 18/09/2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

có cần trình bày ra không bạn

Đọc tiếp...
manh vi 18/09/2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

2x+3+2x=36

22+3+22=36

Đọc tiếp...
Đỗ Thanh Ba 18/09/2018 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

các bạn trình bày giúp mình bài giải

Đọc tiếp...
miyano shiho 17/09/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

\(\left(4x-5\right)\left(6x+1\right)-\left(8x+3\right)\left(3x-4\right)=15\)

\(24x^2+4x-30x-5-\left(24x^2-32x+9x-12\right)=15\)

\(24x^2+4x-30x-5-24x^2+32x-9x+12=15\)

\(-3x=8\)

\(x=-\frac{8}{3}\)

=.= hok tốt!!

Đọc tiếp...
Bùi_Thị _Oanh123 17/09/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm
  • ta co: (4x-5)(6x+1)-(8x+3)(3x-4)=15
  •           24x2-26x-5-24x2+23x+12=15
  •           -3x+7                               =15
  •            -3x                                  =15-7
  •             -3x                                 =8
  •             x                                     =\(\frac{-8}{3}\)
  • vay x=\(\frac{-8}{3}\)
Đọc tiếp...
Tran Van Hoa 17/09/2018 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Bạn chỉ áp dụng phương pháp nhân đa thức với đa thức sau 

rút gọn các hạng tử đồng dạng cho nhau thì nó sẽ trở về

dạng tìm x như bình thường

Đọc tiếp...
Lục Nhi 16/09/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

số số hạng là : \(\frac{\left(2x+1\right)-1}{2}\)+ 1 = x + 1

tổng dãy số : \(\frac{\left(2x+1+1\right)\times\left(x+1\right)}{2}\)= (x+1)\(\times\)(x+1)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)\times\left(x+1\right)=169=13\times13\)\(\Rightarrow\)\(x+1=13\Rightarrow x=12\)

Đọc tiếp...
sssongokusss 16/09/2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 16/09/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Ta có\(x.\frac{1}{3}+\frac{3}{2}=x+\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow x.\frac{1}{3}-x=\frac{1}{3}-\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x.\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{-7}{6}\)

\(\Rightarrow x=\frac{7}{9}\)

Vậy..

tk mk nha bn

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 16/09/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

\(3^2.x-22=2^2.2^3\Leftrightarrow9x-22=4.8\)

\(\Leftrightarrow9x-22=32\Leftrightarrow9x=32+22\)

\(\Leftrightarrow9x=54\Leftrightarrow x=54:9\)

\(\Leftrightarrow x=6\)

Vậy x = 6

Đọc tiếp...
sssongokusss 16/09/2018 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

( 99 - 1 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
Nhiễm Tịch 16/09/2018 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

 - ( 3x - 3^2 ). 5^3 = 3.5^4
=> ( 3x- 9 ). 125 = 3. 625
=> ( 3x- 9 ). 125 = 1875
=> 3x- 9            = 1875 : 125
=> 3x- 9            = 15
=> 3x                = 15+ 9
=> 3x                = 24
=> 3x                = 24 : 3
=> x                  = 8

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 16/09/2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

\(\left(3x-3^2\right).5^3=3.5^4\)

\(\left(3x-9\right).125=3.625\)

\(\left(3x-9\right).125=1875\)

\(\left(3x-9\right)=1875:125\)

\(\left(3x-9\right)=15\Rightarrow3x=15+9\Rightarrow3x=24\)

\(x=24:3\Rightarrow x=8\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 16/09/2018 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

810 - 9(5 + x) = 36

810 - 9(5 + x) = 729

         9(5 + x) = 810 - 729

         9(5 + x) = 81

           (5 + x) = 81 : 9

            5 + x = 9

                  x = 9 - 5

                  x = 4

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 16/09/2018 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

\(810-9\left(5+x\right)=3^6\Leftrightarrow810-9\left(5+x\right)=729\)

\(9\left(5+x\right)=810-729\Leftrightarrow9\left(5+x\right)=81\)

\(5+x=81:9\Leftrightarrow5+x=9\)

\(x=9-5\Leftrightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 16/09/2018 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

10100 - 5(x + 3) = 25

             5(x + 3) = 10100 - 25

             5(x + 3) = 10075

               (x + 3) = 10075 : 5

               (x + 3) = 2015

                x         = 2015 - 3

                x         = 2012

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 16/09/2018 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

\(10100-5\left(x+3\right)=25\Leftrightarrow5\left(x+3\right)=10100-25\)

\(5\left(x+3\right)=10075\Leftrightarrow x+3=10075:5\)

\(x+3=2015\Leftrightarrow x=2015-3\)

\(x=2012\)

Đọc tiếp...
DoraemonChipY 16/09/2018 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

\(10100-5\left(x+3\right)=25\)

\(\Leftrightarrow5\left(x+3\right)=10100-25\)

\(\Leftrightarrow x+3=10075:5\)

\(\Leftrightarrow x+3=2015\)

\(\Leftrightarrow x=2012\)

Đọc tiếp...
lê quang dũng 16/09/2018 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

2012 - 9 ( x + 4 ) = 1751

          9 ( x + 4 ) = 2012 - 1751

         9 ( x + 4 ) = 261

           ( x + 4 ) = 261 : 9

           ( x + 4 ) = 29

           x = 29 - 4 

          x = 25

Vậy .........

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 16/09/2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(2012-9\left(x+4\right)=1751\)

\(9\left(x+4\right)=2012-1751\)

\(9\left(x+4\right)=261\Leftrightarrow x+1=261:9\)

\(\Leftrightarrow x+1=29\Rightarrow x=29-1\Leftrightarrow x=28\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 17/09/2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

2012 - 9(x + 4) = 1751

            9(x + 4) = 2012 - 1751

             9(x + 4) = 261

                x + 4 = 261 : 9 = 29

                      x = 29 - 4

                       x = 25

Chúc bạn học tốt!

Thân!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: