Giúp tôi giải toán và làm văn


BIBIBO 23 giờ trước (13:48)
Báo cáo sai phạm

Đề:198-42:6.X+16=130

      198-7.X+16      =130

      198-7.X            =130-16

      198-7.X            =114

             7.X            =198-114

             7.X            =84

               X              =84:7

               X              =12

Hok tốt (. là nhân nha)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ [ ●SΔD◆ ] { ⋆ ⋆ } Hôm qua lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

   198 - 42 : 6 x X + 16 = 130

   198 - 7 x X + 16       = 130 

   198 - 7 x X               = 130 - 16

   198 - 7 x X               = 114

           7 x X                = 198 - 114

           7 x X                = 84

                 X                = 84 : 7

                 X                = 12 

        #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
kudo shinichi Hôm qua lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

198 - 42 : 6 . x + 16 = 130

=> 214 - 7.x = 130

=> 7.x = 214 - 130

=> 7.x = 84

=> x = 84 : 7

=> x = 12

(. là nhân)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ [ ●SΔD◆ ] { ⋆ } Hôm qua lúc 8:32
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có : 1 + 3 + 5 +...+ 99

Tổng này có : ( 99 - 1 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

Tổng này là : ( 1 + 99 ) x 50 : 2 = 2500 

         \(\frac{2500}{2+4+6+...+x}=1\)

Vì thương = 1 => tử bằng mẫu => tổng dưới phải bằng 2500

        \(\Rightarrow x=2+2x\left(50-1\right)=100\)

Vậy : X = 100

        #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜTɦĭếυ★彡 Hôm qua lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

Đặt S=1 + 3 + 5 ... + 99

Số số hạng của S là :

  (99 - 1 ) / 2) + 1 = 50

Tổng S=( ( 99 + 1) * 50 ) / 2

            =( 100 * 50 ) / 2

            =50 * 50

            =2500

Ta có :\(\frac{1+3+5+...+99}{2+4+...+x}=1\) 1

=>1 + 3 + 5 + ... + 99 = 2 + 4 + ... + x

=>2+4+ ... + x = 2500   

=>{ ( x + 2 ) [ ( x - 2 ) / 2 + 1 ] } /2 = 2500

=>{ ( x + 2 ) [ ( x - 2 ) / 2 + 1 ] } = 5000

=>( x + 2 ) . \(\frac{x}{2}\)= 5000

=>( x + 2 ) . x = 10000

Đến đây bạn tự làm nha!

Chúc bạn hok giỏi!

Nếu làm sai đừng ném đá nha!

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 27 tháng 4 2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

                 18,84 x x + 11,16 x x = 0,6

                 x                              = ( 18,84 + 11,16 ) x x = 0,6

                 x                              = 0,6 : ( 18,84 + 11,16 )

                 x                              = 0,6 : 30 

                 x                              = 0,02

Đọc tiếp...
Thao Tran 27 tháng 4 2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

18,84x + 11,16x = 0,6
<=> 30x = 0,6
<=> x = 0,6 / 30 = 0,02

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Anh 3 tháng 5 2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

18,84 x X + 11,16 x X = 0,6

ta có : ( 18,84 + 11,6 ) x X = 0,6 

                     30         x X  = 0,6 

                                    X   = 0,6 : 30 

                                   X     = 0,02

Đọc tiếp...
ミ★ÇųϮë★ ( Team Gà Công Nghiệp ) 13 tháng 5 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

26 + 8x = 6x + 46

26 - 46 = 6x - 8x

-20 = -2x

x = ( -20 ) : ( -2 )

x = 10

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 14 tháng 5 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

8x-6x=46-26

2x=20

x=20:2

x=10

Vậy x=10

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
💖Kim Seok Jin _ You are my brightest star✰♫ 13 tháng 5 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(26+8x=6x+46\)

\(\Rightarrow8x-6x=46-26\)

\(\Rightarrow x\left(8-6\right)=20\)

\(\Rightarrow2x=20\)

\(\Rightarrow x=20:2\)

\(\Rightarrow x=10\)

Vậy x = 10.

~Study well~

#Seok_Jin#

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 3 tháng 6 2017 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

a) 3. |9-2x| - 17 = 16

3. |9-2x| = 16 + 17

3. |9-2x| = 33

|9-2x| = 33:3

|9-2x| = 11

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}9-2x=11\\9-2x=-11\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-2\\2x=20\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=10\end{cases}}}\)

b) \(3-4.\left|5-6x\right|=7\)

4.|5-6x| = 3 - 7

4.|5-6x| = -4

|5-6x| = (-4) : 4

|5-6x| = -1

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5-6x=-1\\5-6x=1\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}6x=6\\6x=4\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=\frac{2}{3}\end{cases}}\)

c)Hikaru Yuuki như bạn này làm

d) Mình chưa biết

e) |2x-3| - (2x-3) = 0

=> |2x-3| = 2x-3

=> 2x-3 = 0

2x = -3

x = (-3) : 2

x = \(\frac{-3}{2}\)

g) |4-x| + (4-x) = 0

|4-x| = 4-x

=> 4-x = 0

x = 4 - 0

x = 4

Đọc tiếp...
Hikaru Yuuki 3 tháng 6 2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

c). |9 - 7x| = 5x - 3

Vì |9 - 7x| luôn lớn hơn hoặc bằng (cái kia mik ghi thiếu, thông cảm) 0 với mọi x. 

Do đó: \(5x-3\ge0\)

Ta có:

|9 - 7x| = 5x - 3

=> 9 - 7x = 5x - 3

- 7x - 5x = - 3 - 9

- 12x = - 12

=> x = 1

hay 9 - 7x = 3 - 5x

=> - 7x + 5x = 3 - 9

=> - 2x = -6

=> x = 3

Vậy x = 1; x = 3

Phù... xog rùi, mệt quá, mik giải đến đây chắc bn cx tự giải đc mấy cái kia rùi. Vậy nhé

Đọc tiếp...
Hikaru Yuuki 3 tháng 6 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

b). 3 - 4 |5 - 6x| = 7

4 |5 - 6x| = 3 - 7

4 |5 - 6x| = - 4

|5 - 6x| = - 4 : 4

|5 - 6x| = -1

Mà |5 - 6x| luôn lớn hơn 0 với mọi x

Do đó, x không tìm được giá trị

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 12 tháng 5 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

\(2xy-10x+3y=28\)

\(\Leftrightarrow2x.\left(y-5\right)+3y=28\)

\(\Leftrightarrow2x.\left(y-5\right)+3y-15=28-15\)

\(\Leftrightarrow2x.\left(y-5\right)+3.\left(y-5\right)=13\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3\right).\left(y-5\right)=13\)

Mà \(x,y\in Z\Rightarrow2x+3;y-5\in Z\)

em lập bảng rồi tìm x,y nhưng mà phải nguyên nhé em

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà 13 tháng 5 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn nhek , Lê tài bảo châu

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu 12 tháng 5 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{8}{17}:x=\frac{16}{15}\)

\(x=\frac{8}{17}:\frac{16}{15}\)

\(x=\frac{8}{17}\times\frac{15}{16}\)

\(x=\frac{15}{34}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Công Hà 12 tháng 5 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

\(x=\frac{8}{17}:\frac{16}{15}\)

\(x=\frac{8}{17}\times\frac{15}{16}\)

\(x=\frac{15}{34}\)

k me 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 12 tháng 5 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

    8/17 : x = 16/15 

             x = 8/17 : 16/15

             x = 15/34

      #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 14 tháng 5 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

1/2x+2/5(21/2-5x)=21/4

1/2x+2/5.21/2-2/5.5x=21/4

1/2x-2/5x+21/5=21/4

x(1/2-2/5)=21/4-21/5

x.1/10=21/20

x=21/20:1/10

x=21/20.10/1

x=21/2

Vậy x=21/2

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
phạmthanhtrúc 12 tháng 5 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Phải trình bày đầy đủ nhoaaa!

Đọc tiếp...
Chú mèo đáng yêu 12 tháng 5 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm
Trần thị Loan Quản lý 1 tháng 4 2015 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

gọi số thứ nhất là \(x\), số còn lại là \(\frac{3}{8}x\)

theo đề bài ta có: \(\left(\frac{3}{8}x\right)^2-x^2=-880\Rightarrow\frac{9x^2}{64}-x^2=-880\Rightarrow\frac{9x^2-64x^2}{64}=-880\)

=>\(-55x^2=-880.64=-56320\Rightarrow x^2=\left(-56320\right):\left(-55\right)=1024=32^2=\left(-32\right)^2\)

=> x = 32 hoặc -32

vậy 2 số cần tìm là: 32 và 3/8. 32 = 12

hoặc -32 và -12

Đọc tiếp...
Bùi Đình Nam 17 tháng 3 2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

x=14 y=2

Đọc tiếp...
Vũ Đỗ Đình Đạt 17 tháng 3 2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x= 14

y=2

Đọc tiếp...
Hiếu Nguyễn Trọng 6 tháng 1 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

y = 18

x = 2

bấm đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 3 tháng 8 2018 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

\(50\%.x+x=52\)

\(\frac{1}{2}x+x=52\)

\(x.\left(\frac{1}{2}+1\right)=52\)

\(x.\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{2}\right)=52\)

\(x.\frac{3}{2}=52\)

\(x=52:\frac{3}{2}\)

\(x=52.\frac{2}{3}\)

\(x=\frac{104}{3}\)

Vậy \(x=\frac{104}{3}\)

\(x-\frac{2}{3}-\frac{2}{15}-\frac{2}{35}-\frac{2}{63}=\frac{1}{9}\)

\(x-\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}\right)=\frac{1}{9}\)

\(x-\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)=\frac{1}{9}\)

\(x-\left(1-\frac{1}{9}\right)=\frac{1}{9}\)

\(x-1+\frac{1}{9}=\frac{1}{9}\)

\(x=\frac{1}{9}-\frac{1}{9}+1\)

\(x=1\)

Vậy \(x=1\)

\(\frac{75}{20}-x=\frac{2}{3}.10\)

\(x=\frac{75}{20}-\frac{20}{3}\)

\(x=\frac{225}{60}-\frac{400}{60}\)

\(x=-\frac{175}{60}=-\frac{35}{12}\)

Vậy \(x-\frac{35}{12}\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 3 tháng 8 2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

a) 1,5 . x + 15 + x = 31

 (1,5 + 1) . x + 15 = 31

                   2,5 .x = 31 - 15

                  2,5 - x = 16

                         x = 2,5 - 16

                         x =  -13,5

b) (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + ( x + 4) + (x + 5) = 45

  (x + x + x ....+ x) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 45

                       5x + 15 = 45

                                5x = 45 - 15

                               5x = 30

                                 x = 6

          

Đọc tiếp...
Son Dao Van 3 tháng 8 2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

bài lớp 5 hả

Đọc tiếp...
Cậu Bé Thông Minh 9 tháng 5 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

\(x\in c???\)

Đề bài là : Tìm \(x\inℤ\)biết :

 \(\left[\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right]:\frac{-5}{6}< x< \frac{4}{21}:\frac{4}{-7}\)

\(\Rightarrow\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right]:\frac{-5}{6}< x< \frac{4}{21}:\frac{-4}{7}\)

\(\Rightarrow\left[0+\frac{3}{4}\right]:\frac{-5}{6}< x< \frac{4}{21}\cdot\frac{7}{-4}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{4}:\frac{-5}{6}< x< \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{-1}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{4}\cdot\frac{6}{-5}< x< -\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{-9}{10}< x< -\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{-27}{30}< x< -\frac{10}{30}\)

Tự tìm :v

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 14 tháng 5 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

=>x-3.3-x=50.-2

=>x.0= -100

=>x = -100:0

=>x= rỗng

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤Huỳnh Tấn NamĐͥ�ͣ�ͫt༉ 8 tháng 5 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-3}{50}=\frac{-2}{3-x}\)

\(\Rightarrow x-3\times3-x=50\times\left(-2\right)\)

\(\Rightarrow x-3\times3-x=-100\)

\(\Rightarrow\left(x-3\right)^2=-100\)

\(\Rightarrow x=-100+3\)

\(\Rightarrow x=-97\times2\)

\(\Rightarrow x=-194\)

Đọc tiếp...
Jang Won-young 8 tháng 5 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

X-2/3=7/6

=>x=7/6+2/3

=>x=11/6

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ◥ὦɧ◤Độ¢﹏Á¢ツ 8 tháng 5 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{4}{3}-x\right).\left(\frac{-5}{6}\right)=\frac{-7}{3}\)

\(\frac{4}{3}-x=\frac{-7}{3}:\frac{-5}{6}\)

\(\frac{4}{3}-x=\frac{14}{5}\)

\(x=\frac{4}{3}-\frac{14}{5}\)

\(x=\frac{-22}{15}\)

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ◥ὦɧ◤Độ¢﹏Á¢ツ 8 tháng 5 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

\(x-\frac{2}{3}=\frac{7}{6}\)

\(x=\frac{7}{6}+\frac{2}{3}\)

\(x=\frac{11}{6}\)

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Cậu Bé Thông Minh 7 tháng 5 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

\(x^2-25\%x=0\)

\(\Rightarrow x^2-\frac{25}{100}x=0\)

\(\Rightarrow x^2-\frac{1}{4}x=0\)

Tìm nốt :v

Đọc tiếp...
๖ۣۜҨž乡тяầи♚νăи♚нùиɢ❦ 7 tháng 5 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

\(x^2-25\%=0\)

\(\Rightarrow x^2-\frac{1}{4}=0\)

\(\Rightarrow x^2=0+\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow x^2=\frac{1}{4}\)

Tự làm tiếp !!! ^.^"

Đọc tiếp...
nguyễn lan anh 7 tháng 5 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

rối mắt quá

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 4 tháng 8 2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(-8\le x< 2\)

=> x = {-8; -7;-6;-5;-4;...;0;1}

Tổng của các số nguyên đó là: (-8)+(-7)+...+0+1

                                           = (-8)+(-7)+(-6)+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+[(-1)+1]+0

                                           = (-35) +0+0

                                           = -35

Ta có: -100 < x < -50 (làm tương tự)

2) \(5+x=-\left|5\right|+10\)

=> 5 + x = 5

=> x      =  5 - 5 = 0

Vậy x = 0

Ta có:  \(\left|x\right|+7=19\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=19-7=12\)

=> x  = { -12 ; 12 }

Ta có: \(\left|x\right|=\left(-14\right)+\left(-10\right)\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=-24\)

\(\Rightarrow x\in\theta\)( không có giá trị x vì giá trị tuyệt đối của x không thể là 1 số âm)

Đọc tiếp...
Vũ Anh Kiệt 6 tháng 5 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

dễ mà tuyết

t kiệt đây

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤Huỳnh Tấn NamĐͥ�ͣ�ͫt༉ 6 tháng 5 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-12}{4}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-12}{4}=\frac{2}{4}\)

\(\Leftrightarrow x-12=2\)

\(\Leftrightarrow x=2+12\)

\(\Leftrightarrow x=14\)

Đọc tiếp...
Tôi_Mệt_Rồi 6 tháng 5 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-12}{4}=\frac{1}{2}\)

\(\frac{x-12}{4}=\frac{2}{4}\)

=>x-12=2

=>x=14

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: