Giúp tôi giải toán


tran van thang 20 giờ trước (14:48)
Báo cáo sai phạm

     lx-1l + lx-2l =x-3

=> x-1+x-2=x-3

=> 2x-1-2 =x-3

=> 2x-3 =x-3

=> 2x=x

=> x=0

Bùi Hoàng Linh Chi 21 giờ trước (13:57)
Báo cáo sai phạm

\(23-\frac{x}{47+x}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{x}{47+x}=\frac{68}{3}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=68\\47+x=3\Rightarrow x=-44\end{cases}}\)

Bùi Hoàng Linh Chi 21 giờ trước (13:56)
Báo cáo sai phạm

\(23+\frac{x}{47-x}=\frac{2}{3}\)

\(\frac{x}{47-x}=\frac{-67}{3}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-67\\47-x=3\Rightarrow x=44\end{cases}}\)

Đặng Tuấn Anh Hôm qua lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

\(2+4+6+...+2\times x=210\)

\(2\left(1+2+3+...+x\right)=210\)

\(1+2+3+...+x=210:2=105\)

Vì tổng này là tổng các số liên tiếp từ 1 đến x nên tổng có x số

Tổng này là :

\(\left(x+1\right)\times x:2=105\)

\(\left(x+1\right)\times x=210\)

\(\Rightarrow x=14\)

Cô Long_Nghiên Hy Trần Hôm qua lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

\(|-2x-5|-|4-x|\)

Cô Long_Nghiên Hy Trần Hôm qua lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

bạn học lớp mấy đó

Kayasari Ryuunosuke Hôm qua lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Xét thấy :

\(\left|x+5\right|+\left|4-3x\right|\ge0\)

\(\Rightarrow5x\ge0\)

\(\Rightarrow x\ge0\)

Vậy : 

\(\left|x+5\right|+\left|4-3x\right|=x+5+4-3x=5x\)

\(9-2x=5x\)

\(7x=9\)

\(x=\frac{9}{7}\)

Devil Hôm qua lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

lập bảng xét dấu, ta có

x           1         2        3          4
x-1 -         0    +        +         +           +
x-2 -               -    0   +         +           +
x-3 -               -         -     0   +           +
x-4 -               -         -          -     0     +
(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+        0     -    0    +    0   -     0     +

vậyđể x thỏa mãn biểu thức thì:

1<x<2 hoặc3<x<4

Nguyễn Thị Yến Vy Hôm qua lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{131}{x-4}\)có giá trị nguyên thì 131\(⋮\)x-4 => x-4 \(\in\)Ư(131) ={1,-1,131,-131}

Sau đó bn tìm x-4 rồi tìm x là được

Trần Hà Chi 25/07 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

5x+3(10-x)+x=45

<=> 5x+30-3x+x=45

<=>3x+30=45

<=>3x=15

<=>x=5

le quang an Hôm qua lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

x = 5 nha

Trần Thị Thảo 25/07 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

5x+30-3x+x=45

5x-3x+x=15

x(5-3+1)=15

x.3=15

x=5

Trần Thị Thảo 24/07 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

5x+30-3x+x=45

5x-3x+x+30=45

x(5-3+1)=15

x.3=15

x=5

vậy x=5

vũ tiền châu 24/07 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

phương trình đơn giản vậy mà không biết giải , ngố quá

Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui 24/07 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

<=>6x+3(10-x)=45

<=>6x+30-3x=45

<=>3x+30=45

<=>3x=15

<=>x=15:3

<=>x=5

Vậy x=5

o0oNguyễno0o 24/07 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

49 - 3 ( x + 6 ) = 13

       3 ( x + 6 ) = 49 - 13

       3 ( x + 6 ) = 36

          x + 6      = 36 : 3

          x + 6      = 12

          x            = 12 - 6

         x             = 6

nhất sông núi 25/07 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Số gạo mỗi bao đựng được là:

400:8=50(kg)

10 bao như thế đựng được là:

10x50=500(kg)

Đáp số:500 kg

nguyển văn hải 24/07 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

3(x+6) = 49 -13 = 36

\(x+6=36:3=12\)

\(x=12-6\)

\(x=6\)

mấy hôm nayminhf sẽ trả lời nhiều nên các bn trên 11 điểm nhớ k mình nhiều nhé

0o0 khùng mà 0o0 24/07 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

1 + x = 2 

      x = 2 - 1 

      x  = 1 

Vậy số cần tìm là 1

perfect shadow 24/07 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

1+x=2

    x=2-1

    x=1

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 24/07 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

1 + X = 2

      X = 2 - 1

      X = 1

Huy Nguyễn Hữu 24/07 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

720:[41-(2x-5)]=23.5

\(\Rightarrow\)720:[41-(2x-5)]=40

\(\Rightarrow\)46-2x=720:40=18

\(\Rightarrow\)46-2x=18

\(\Rightarrow\)2x=46-18=28

\(\Rightarrow\)x=28/2=14

Nhok Nhí Nhố 24/07 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

720:[41-2x-5)]=40

41-(2x-5)=18

2x-5=23

2x=28=>x=14

me

Ichigo Sứ giả thần chết 23/07 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(\left(17x-25\right):8+65=9^2\)

=> \(\frac{17x}{8}-\frac{25}{8}+65=81\)

=> \(\frac{17x}{8}=81-65+\frac{25}{8}\)

=> \(\frac{17x}{8}=\frac{153}{8}\)

=> \(17x=\left(153.8\right):8\)

=> \(17x=153\)

=> \(x=153:17=9\)

I have a crazy idea 23/07 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

\(\left(50-6x\right).18=2^3.3^2.5\)

\(\Leftrightarrow\left(50-6x\right).18=360\)

\(\Leftrightarrow50-6x=360:18\)

\(\Leftrightarrow50-6x=20\)

\(\Leftrightarrow6x=50-20\)

\(\Leftrightarrow6x=30\)

\(\Leftrightarrow x=30:6\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy...

Trần Thu Phương 23/07 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

( 50 - 6x ) . 18 = 2. 3. 5

( 50 - 6x ) . 18 = 72 . 5

( 50 - 6x ) . 18 = 360

50 - 6x = 360 : 18

50 - 6x = 20

6x = 50 - 20

6x = 30

x = 30 :6

x = 5

Vậy x = 5

tran thi thuy vy 23/07 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

(50-6x).18=8.9.5

(50-6x).18=360

(50-6x)=360:18

(50-6x)=20

6x=50-20

6x=30

x=30:6=5

Dũng Lê Trí 23/07 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

1) \(x\left(x-1\right)-2\left(1-x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x=2\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=2\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=1\end{cases}}\)

2) \(\left(x+1\right)^2=x+1\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=0\end{cases}}\)

3) \(\left(x-3\right)^3+\left(3-x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)^3+3=x\)

\(\Leftrightarrow\left(x-4\right)\left(x-3\right)\left(x-2\right)=0\)

4) \(x^3=x^5\)

\(\hept{\begin{cases}x=-1\\x=1\\x=0\end{cases}}\)

Bùi Tiến Vỹ 23/07 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(3x-12\right)^2}=\sqrt{16x^2}\)

=>\(\sqrt{\left(3x-12\right)^2}=\sqrt{4x^2}\)

=>|3x-12|=|4x|

=>3x-12=4x hoặc 3x-12=-4x

=>3x-4x=12 hoặc 3x+4x=12

=>x=-12 hoặc x=\(\frac{12}{7}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: