Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thanh Huyền 8 tháng 12 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

10- 2x = 25-3x

10-25 = -3x+2x

-15     = -x

 15     = x

Vậy x=15

_Học tốt nha_

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 8 tháng 12 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 8 tháng 12 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

nhanh nhoa

Đọc tiếp...
Nhok Gấu cute 11 giờ trước (18:42)
Báo cáo sai phạm

Nhờ bạn mà mình đúng rùi.

Thank you bạn nhìu nhìu nha!!!

Đọc tiếp...
Nhok Gấu cute 7 tháng 12 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn nhìu

Đọc tiếp...
✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) 7 tháng 12 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

\x . 3,9 + x . 0,1 = 2,7

x . (3,9 + 0,1) = 2,7

x . 4 = 2,7

x = 2,7 : 4

x = 0,675

b) 12,3 : x - 4,5 : x = 15

(12,3 - 4,5) : x = 15

7,8 : x = 15

x = 7,8 : 15

x = 0,52

Đọc tiếp...
Asuna yuuki 3 tháng 12 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{3}x-0,4=\frac{9}{40}\)

\(\Rightarrow\frac{5}{3}x=\frac{9}{40}+0,4\)

\(\Rightarrow\frac{5}{3}x=\frac{5}{8}\)

\(\Rightarrow x=\frac{5}{8}:\frac{5}{3}\)

\(\Rightarrow x=\frac{3}{8}\)

vậy x=\(\frac{3}{8}\)

Đọc tiếp...
nguyenthienho 3 tháng 12 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

5/3x = 9/40+0,4

5/3x = 5/8

x = 5/8:5/3

x = 3/8

Đọc tiếp...
Khánh Phạm Gia 3 tháng 12 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Câu 1:

\(2^{x+2}-96=2^x\)

\(\Leftrightarrow2^{x+2}-2^x=96\)(chuyển vế nha bạn)

\(\Leftrightarrow2^x.\left(2^2-1\right)=96\)

\(\Leftrightarrow2^x.3=96\Rightarrow2^x=32=\left(+-6\right)^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

Câu 2:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)

\(\Rightarrow a=b.1=b\)và \(b=c.1=c\)và \(c=a.1=a\)

\(\Rightarrow a=b=c\)

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 3 tháng 12 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

1) \(2^{x+2}-96=2^x\)\(\Leftrightarrow2^{x+2}-2^x=96\)\(\Leftrightarrow2^x\left(2^2-1\right)=96\)

\(\Leftrightarrow3.2^x=96\)\(\Leftrightarrow2^x=32=2^5\)\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy \(x=5\)

2) \(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}=\frac{a+b+c}{b+c+a}=1\)

\(\Rightarrow a=b\)\(b=c\)\(c=a\)\(\Rightarrow a=b=c\)

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 2 tháng 12 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

a) Số tiền năm nay của ông Nam tăng 5 triệu đồng so với năm ngoái

=> x = 5

b) Số tiền năm nay của ông nam giảm 2 triệu đồng so với năm ngoái tức là tăng -2 tiệu đồng

=> x = -2

Đọc tiếp...
Mega Jukain 2 tháng 12 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Số tiền của ông Nam giảm là  2 000 000 đồng

=> x = - 2 000 000

Đọc tiếp...
Nhok's Họ Lê 2 tháng 12 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

a) Vì tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng 55 triệu đồng nên x=5.x=5.

b) Vì tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái giảm 22 triệu đồng nên x=−2x=−2 (vì giảm 22 có nghĩa tương đương với tăng −2−2). 


 

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 1 tháng 12 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{x-3}{90}-1\right)+\left(\frac{x-2}{91}-1\right)+\left(\frac{x-1}{90}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-93}{90}+\frac{x-93}{91}+\frac{x-93}{92}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-93\right)\left(\frac{1}{90}+\frac{1}{91}+\frac{1}{92}\right)=0\)

mà \(\frac{1}{90}+\frac{1}{91}+\frac{1}{92}\ne0\)

\(\Leftrightarrow x-93=0\Leftrightarrow x=93\)

Vậy x=93

Đọc tiếp...
Lê Trần Hồng Phúc 1 tháng 12 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Đề tớ gõ sai, Sr các cậu...

Đề đúng là :

\(\frac{x-3}{90}+\frac{x-2}{91}+\frac{x-1}{92}=3\)

Giúp tớ nhen...Giải chi tiết giùm nha...Thank you !!!

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 27 tháng 7 2018 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Ta có: x.(x - y) = \(\frac{3}{10}\)(1)

           y.(y - x) = \(\frac{3}{50}\)

lấy (1) chia y.(y-x)=\(\frac{3}{50}\), ta được:

\(\frac{x}{y}=-5\)

\(\Leftrightarrow x=-5y\)(2)

Thay (2) vào y. (y - x) = \(\frac{3}{50}\), ta lại được:

-6y2 = \(\frac{-3}{50}\)

y = \(\frac{1}{10}\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

y = \(\frac{-1}{10}\Rightarrow x=\frac{-1}{2}\)

Vậy y = \(\frac{1}{10}\); x = \(\frac{1}{2}\)

       y = \(\frac{-1}{10}\); x = \(\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Minh Tuấn Nguyễn 20 tháng 1 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

x(x-y)=3/10 (1) 
y(x-y)= -3/50 (2) 
Lấy (1) chia vế theo vế cho (2) ta được 
x/y= -5 <=> x= - 5y (3) 
Thế (3)vào (2) ta được -6y^2=-3/50 <=>y= +-1/10 =>x-+1/2

mk chỉ làm ngắn gọn thôi

Đọc tiếp...
titanic 15 tháng 12 2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{x-1}{2013}+\frac{x-2}{2012}=\frac{x-3}{2011}+\frac{x-4}{2010}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x-1}{2013}-1\right)+\left(\frac{x-2}{2012}-1\right)=\left(\frac{x-3}{2011}-1\right)+\left(\frac{x-4}{2010}-1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x-2014}{2013}+\frac{x-2014}{2012}=\frac{x-2014}{2011}+\frac{x-2014}{2010}\)

\(\Rightarrow\frac{x-2014}{2013}+\frac{x-2014}{2012}-\frac{x-2014}{2011}-\frac{x-2014}{2010}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2014\right).\left(\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2011}-\frac{1}{2010}\right)=0\)

Vì \(\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2011}-\frac{1}{2010}\ne0\)nên để biểu thức =0 

\(\Leftrightarrow x-2014=0\Rightarrow x=2014\)

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 3 tháng 12 2017 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

Ta cTa có: 2013 x − 1 + 2012 x − 2 = 2011 x − 3 + 2010 x − 4 ⇒ 2013 x − 1 − 1 + 2012 x − 2 − 1 = 2011 x − 3 − 1 + 2010 x − 4 − 1 ⇒ 2013 x − 2014 + 2012 x − 2014 = 2011 x − 2014 + 2010 x − 2014 ⇒ 2013 x − 2014 + 2012 x − 2014 − 2011 x − 2014 − 2010 x − 2014 = 0 ⇒ x − 2014 . 2013 1 + 2012 1 − 2011 1 − 2010 1 = 0 
1 = 0

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 29 tháng 11 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

x . 2,9 + x : 10 = 1,05

x . 2,9 + x . 0,1 = 1,05

x . ( 2,9 + 0,1 ) = 1,05

x . 3                = 1,05

     x                = 1,05 : 3

     x                = 0,35

Vậy x = 0,35

Đọc tiếp...
bao binh 8 tháng 4 2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm
Nếu x<4 : pttđ 4-x+2x=3. X=-1 ( thỏa mãn đk) nếu x>4,pttd:-(4-x)+2x=3 -4+x+2x=3. X=7/3 (ko tm đk) vậy x=-1
Đọc tiếp...
Hồ Anh Khôi 8 tháng 4 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Nếu x<4 : pttđ 4-x+2x=3. X=-1 ( thỏa mãn đk) nếu x>4,pttd:-(4-x)+2x=3 -4+x+2x=3. X=7/3 (ko tm đk) vậy x=-1

Đọc tiếp...
NTH 18 tháng 9 2017 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

x=1 là câu tả lời của mik^_^

Đọc tiếp...
thang Tran 20 tháng 7 2015 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow2^{x+1}.3^y=4^x.3^x\Rightarrow2^{x+1}.3^y=2^{2x}.3^x\)

=> x + 1 = 2x và y = x 

=> 2x - x = 1 và y = x 

=> x = 1 và x = y = 1 

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro 6 tháng 11 2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(2^{x+1}.3^y=12^x\)

\(\Rightarrow2^{x+1}.3^y=3^x.4^x\)

\(\Rightarrow2^{x+1}.3^y=3^x.2^{2x}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2^{x+1}=2^{2x}\\3^y=3^x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=2x\\y=x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\\text{Vì y = x}\Rightarrow y=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 25 tháng 9 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

x =1

và y =1

hok tốt

Đọc tiếp...
Me 28 tháng 11 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

                                                             Bài giải

\(3^x\cdot3^{x+2}=243\)

\(3^{x+x+2}=243\)

\(3^{2x+1}=243\)

\(3^{2x+1}=3^5\)

\(\Rightarrow\text{ }2x+1=5\)

\(2x=5-1\)

\(2x=4\)

\(x=4\text{ : }2\)

\(x=2\)

Đọc tiếp...
o lờ mờ 27 tháng 11 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

\(2x+108⋮2x+3\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3\right)+105⋮2x+3\)

Do \(2x+3⋮2x+3\Rightarrow105⋮2x+3\)

Cần cù bù khả năng xét ước 105 hộ:v

Đọc tiếp...
ninja school 27 tháng 11 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

hãm shit mày cop mạng rùi chat với tau ư, đéo thèm hủy kb đi and xóa tin nhắn

Đọc tiếp...
o lờ mờ 27 tháng 11 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

\(x+13⋮x+1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)+12⋮x+1\)

Do \(x+1⋮x+1\) nên \(12⋮x+1\)

\(\Rightarrow x+1\in\left\{1;12;6;2;4;3;-1;-12;-6;-2;-4;-3\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{0;11;5;1;3;2;-2;-13;-7;-3;-5;-4\right\}\)

Đọc tiếp...
Tiến_Về_Phía_Trước 26 tháng 11 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

ta có: \(3n+1⋮11-2n\Rightarrow2\left(3n+1\right)=6n+2⋮11-2n.\)(1)

mà \(3\left(11-2n\right)=33-6n⋮11-2n\)(2)

\(\Rightarrow\left(1\right)+\left(2\right)\Leftrightarrow6n+2+33-6n⋮11-2n\)

\(\Leftrightarrow35⋮11-2n\Leftrightarrow\left(11-2n\right)\inƯ\left(35\right)=\left\{\pm1;\pm5;\pm7;\pm35\right\}\)

11-2n-35-7-5-115735
n23986532-12

Vậy \(x=\left\{-12;2;3;5;6;8;9;23\right\}\)

Học tốt nha ^3^

(Không cần phải nhất, nhì đâu :V)

Đọc tiếp...
Lê Trần Khánh Linh 26 tháng 11 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

3n + 1 chia hết cho 11-2n

\(\Rightarrow\)6n + 2 chia hết cho 11 - 2n

33 - 6n chia hết cho 11 - 2n

\(\Rightarrow\)6n + 2 + ( 33 - 6n ) chia hết cho 11 - 2n

\(\Rightarrow\)35 chia hết cho 11 - 2n

\(\Rightarrow\)11 - 2n \(\in\)Ư( 35 ) = { 1; -1;3;-3;5;-5;7;-7;35;-35}

\(\Rightarrow\)2n \(\in\){ -24; 4; 6; 10; 12; 16; 18;  46}

\(\Rightarrow\)\(\in\){ 2; 3; 5; 6; 8 ; 9; 23 }

Đọc tiếp...
♡Kinnen ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFσɾεʋεɾ ๖ۣۜAℓσηε♡ 26 tháng 11 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Mk cho link câu hỏi ương tự : https://olm.vn/hoi-dap/detail/15776954688.html

Đọc tiếp...
MerJason 20 tháng 5 2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

cau b hoi tat nhi

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 17 tháng 2 2018 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

a) \(xy+3x=5y-2\)
\(\Leftrightarrow x\left(y+3\right)=5y-2\)
\(\Leftrightarrow x=\frac{5y-2}{y+3}\)
\(\Leftrightarrow x=\frac{5\left(y+3\right)-17}{y+3}\)
\(\Leftrightarrow x=5-\frac{17}{y+3}\)
Do x nguyên, y nguyên nên y+3 là Ư(17)

Ta có bảng:
 

y+3-17-1117
y-20-4-214
x622-124


Vậy (x;y) là (6;-20);(22;-4);(-12;-2);(4;14)  

b) \(\Leftrightarrow\frac{\frac{99.100.101}{3}}{100x^2+\frac{99.100}{2}}=\frac{6666}{131}\Rightarrow x=\pm4\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 2 tháng 11 2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

- Nếu y = 0, khi đó ta có:
\(\frac{1}{12}=\frac{1}{5x}=\frac{1}{4x}\) (vô lý).
- Nếu \(y\ne0\), khi đó ta có:
\(\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5xy}=\frac{y+7y^2}{4xy}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5}=\frac{y+7y^2}{4}\) (do \(xy\ne0\)).
\(\Leftrightarrow4\left(y+5y^2\right)=5\left(y+7y^2\right)\)
\(\Leftrightarrow4y+20y^2=5y+35y^2\)
\(\Leftrightarrow15y^2+y=0\)
\(\Leftrightarrow y\left(15y+1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow15y+1=0\) ( do y khác 0).
\(\Leftrightarrow y=-\frac{1}{15}\).
Từ đó ta có:
\(\frac{1+3.\frac{-1}{15}}{12}=\frac{1+5.\frac{-1}{15}}{5x}=\frac{1+7.\frac{-1}{15}}{4x}\)
suy ra \(\frac{1}{15}=\frac{\frac{2}{3}}{5x}\)\(\Leftrightarrow5x=15.\frac{2}{3}=10\).\(\Leftrightarrow x=2\).
vậy \(x=2,y=-\frac{1}{15}\).

 

Đọc tiếp...
trần như 13 tháng 6 2015 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{1+3y+1+5y+1+7y}{12+5x+4x}=\frac{15y+3}{9x+12}=\frac{3\left(5y+1\right)}{3\left(3x+4\right)}=\frac{5y+1}{3x+4}\)

......

Đọc tiếp...
Kousaka Honoka 2 tháng 4 2018 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{3+15y}{12+9x}\) 

\(=\frac{1+5y}{4+3x}\)

=> 4+3x = 5x

=> 4 = 2x

=> x=2

Thay x =2 vào trên ta có:

\(\frac{1+5y}{10}=\frac{1+7y}{8}\) 

=> 8(1+5y) = 10(1+7y)

=> 8 + 40y = 10 + 70y

=> 8-10=70y-40y

=> -2 = 30y

=> y = \(\frac{-2}{30}=\frac{-1}{15}\)

Vậy cặp số (x;y) thỏa mãn là \(\left(2;\frac{-1}{15}\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: