Giúp tôi giải toán và làm văn


NCTK ( Box Toán - Văn - Anh ) Hôm kia lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

\(10-2\left(4-3x\right)=-4\)

\(\Leftrightarrow10-8+6x=-4\)

\(\Leftrightarrow2+6x=-4\)

\(\Leftrightarrow6x=-4-2\)

\(\Leftrightarrow6x=-6\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-6}{6}\)

\(\Leftrightarrow x=-1\)

\(\text{Vậy }x=-1\)

Đọc tiếp...
Maknae W1 _ chungha _ ioi 21 giờ trước (15:39)
Báo cáo sai phạm

10 - 2( 4 - 3x ) = -4

=> 10 - 8 + 6x = -4

=> ( 10 - 8 + 4 ) = 6x

=> 6 = 6x => x = 1

Đọc tiếp...
cao xuân cường 16 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

10-2(4-3x)=-4

2(4-3x)=10-(-4)

2(4-3x)=14

(4-3x)=14/2

4-3x=7

3x=4-7

3x=-3

x=-3/3

x=-1

vậy x = -1

Đọc tiếp...
Nhật Hằng CTV Hôm kia lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

\(\left(-5\right)^2.x=56+22x\)

\(\Leftrightarrow25x=56+22x\)

\(\Leftrightarrow25x-22x=56\)

\(\Leftrightarrow3x=56\)

\(\Rightarrow x=\frac{56}{3}\)

Đọc tiếp...
hoa học trò 21 tháng 1 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

số xấu vậy 

Đọc tiếp...
hoa học trò 21 tháng 1 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

từ 1 phương trình tìm đc x theo y

sau đó thế x vào phương trình thứ 2 thì tìm đc y= căn 42; x=căn 24/ căn 7

Đọc tiếp...
Vương Nguyễn Bảo Ngọc 21 tháng 1 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Đề này:x/3=4/y 

             x/y=2/7

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 2 tháng 11 2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

- Nếu y = 0, khi đó ta có:
\(\frac{1}{12}=\frac{1}{5x}=\frac{1}{4x}\) (vô lý).
- Nếu \(y\ne0\), khi đó ta có:
\(\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5xy}=\frac{y+7y^2}{4xy}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5}=\frac{y+7y^2}{4}\) (do \(xy\ne0\)).
\(\Leftrightarrow4\left(y+5y^2\right)=5\left(y+7y^2\right)\)
\(\Leftrightarrow4y+20y^2=5y+35y^2\)
\(\Leftrightarrow15y^2+y=0\)
\(\Leftrightarrow y\left(15y+1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow15y+1=0\) ( do y khác 0).
\(\Leftrightarrow y=-\frac{1}{15}\).
Từ đó ta có:
\(\frac{1+3.\frac{-1}{15}}{12}=\frac{1+5.\frac{-1}{15}}{5x}=\frac{1+7.\frac{-1}{15}}{4x}\)
suy ra \(\frac{1}{15}=\frac{\frac{2}{3}}{5x}\)\(\Leftrightarrow5x=15.\frac{2}{3}=10\).\(\Leftrightarrow x=2\).
vậy \(x=2,y=-\frac{1}{15}\).

 

Đọc tiếp...
trần như 13 tháng 6 2015 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{1+3y+1+5y+1+7y}{12+5x+4x}=\frac{15y+3}{9x+12}=\frac{3\left(5y+1\right)}{3\left(3x+4\right)}=\frac{5y+1}{3x+4}\)

......

Đọc tiếp...
Kousaka Honoka 2 tháng 4 2018 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{3+15y}{12+9x}\) 

\(=\frac{1+5y}{4+3x}\)

=> 4+3x = 5x

=> 4 = 2x

=> x=2

Thay x =2 vào trên ta có:

\(\frac{1+5y}{10}=\frac{1+7y}{8}\) 

=> 8(1+5y) = 10(1+7y)

=> 8 + 40y = 10 + 70y

=> 8-10=70y-40y

=> -2 = 30y

=> y = \(\frac{-2}{30}=\frac{-1}{15}\)

Vậy cặp số (x;y) thỏa mãn là \(\left(2;\frac{-1}{15}\right)\)

Đọc tiếp...
Forever Miss You 20 tháng 1 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Bổ sung điều kiện:x,y nguyên

\(x\left(x+y\right)=2=2\cdot1=1\cdot2=\left(-2\right)\left(-1\right)=\left(-1\right)\left(-2\right)\)

đến đây thì dùng phương trình ước số mak giải nha bạn

Đọc tiếp...
con họa mi 20 tháng 1 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

 x(x+y)=2

=>2 chia hết cho  x và (x+y)

x và (x+y)\(\in\)Ư(2)

x và (x+y)\(\in\){-1;-2;1;2}

ta có bảng

x-1-212
x-y-2-121
y1-1-11
 
Đọc tiếp...
Firebringer 31 tháng 10 2018 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}.\frac{2}{6}.\frac{3}{8}.\frac{4}{10}.\frac{5}{12}.....\frac{30}{62}.\frac{31}{64}=4^x\)

\(=\frac{1}{2.2}.\frac{2}{2.3}.\frac{3}{2.4}.\frac{4}{2.5}.\frac{5}{2.6}....\frac{30}{2.31}.\frac{31}{2.32}=4^x\)

\(=\frac{1}{2^{31}.2^5}=4^x\)

\(=\frac{1}{2^{36}}=4^x\)

\(=\frac{1}{2^{36}}=2^{2x}\)

\(=2^{-36}=2^{2x}\)

\(=-36=2.x\)

\(x.2=-36\)

\(x=-36:2\)

\(x=-18\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 30 tháng 10 2018 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}.\frac{2}{6}.\frac{3}{8}.\frac{4}{10}.\frac{5}{12}.....\frac{30}{62}.\frac{31}{64}=4^x\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{1.2.3.4.5.....30.31}{4.6.8.10.12.....62.64}=4^x\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{2.3.4.5.....30.31}{2\left(2.3.4.5.....30.31\right).64}=4^x\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{1}{128}=4^x\)

\(\Leftrightarrow\)\(2^{2x}=2^{-7}\) ( trong sgk có phần đọc thêm nói về cái này nhé ) 

\(\Leftrightarrow\)\(2x=-7\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{-7}{2}\)

Vậy \(x=\frac{-7}{2}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phan Gia Linh 30 tháng 10 2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

ket bn nha cau

mk dng ko co bn olm

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Anh 20 tháng 1 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

x = y = 2 nha.

tk cho mình nhé.

Đọc tiếp...
bang bang cap 40 ai solo ko 5 tháng 3 2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm
Cáp Hưng 1 tháng 12 2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Biểu thức đúng khi x = y = 0

khi x\(\ne\)0 và y\(\ne\)

ta có: \(\frac{x+y}{x.y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\)

Suy ra: x = y = 2

Đọc tiếp...
Incursion_03 19 tháng 1 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+5\right)\left(x-2\right)^4=0\)

\(\Leftrightarrow x+5=0\left(h\right)x-2=0\)

\(\Leftrightarrow x=-5\left(h\right)x=2\)

Vậy x = -5 hoặc x = 2

P/S" (h) là hoặc

Đọc tiếp...
Hoàng Trúc Nhi 19 tháng 1 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

(x+5).(x-2)4=0

suy ra x+5=0 hoac (x-2)4=0

suy ra x=0-5 hoac x-2 = 0

suy ra x=-5 hoac x=-2

Vay x =-5 hoac x- -2

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 19 tháng 1 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

a) \(-\left(x+84\right)+213=-16\)

\(\Leftrightarrow-x-84=-16-213\)

\(\Leftrightarrow-x-84=-229\)

\(\Leftrightarrow-x=-229+84\)

\(\Leftrightarrow-x=-145\)

\(\Leftrightarrow x=145\)

b) \(x+\left(-35\right)=18\)

\(\Leftrightarrow x=18+35\)

\(\Leftrightarrow x=53\)

c) \(-2x-\left(-17\right)=15\)

\(\Leftrightarrow-2x=15-17\)

\(\Leftrightarrow-2x=-2\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Uchiha Sarada 10 tháng 12 2016 lúc 5:37
Báo cáo sai phạm

b ) x + (-35) = 18
     x           = 18 - (-35)
     x           = 53

Đọc tiếp...
Thảo Phương Đinh 20 tháng 1 2018 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

a) –(x + 84) + 213 = –16

     –x – 84 + 213 = –16

     –x + 129 = –16

     –x = –16 –129

     –x = –145

=> x = –145

Vậy x = 145

b) x + (–35) = 18

     x – 35 = 18

     x = 18 + 35

     x = 53

 Vậy x = 53

c) –2x – (–17) = 15

     –2x + 17 = 15

     –2x = 15 – 17

     –2x = –2

 => x = 1

 Vậy x = 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 25 tháng 12 2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

x:(0,5+0,125)=9,78

x:0,625=9,78

x=6,1125

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Anh 19 tháng 1 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

mấy bạn ơi không có phaan phối của phép chia đối với phép cộng đâu

Đọc tiếp...
Lan Stella Magic 25 tháng 12 2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng CTV 21 tháng 6 2017 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{x+4}{2014}+1\right)+\left(\frac{x+3}{2015}+1\right)=\left(\frac{x+2}{2016}+1\right)+\left(\frac{x+1}{2017}+1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x+2018}{2014}+\frac{x+2018}{2015}=\frac{x+2018}{2016}+\frac{x+2018}{2017}\)

\(\Rightarrow\frac{x+2018}{2014}+\frac{x+2018}{2015}-\frac{x+2018}{2016}-\frac{x+2018}{2017}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+2018\right).\left(\frac{1}{2014}+\frac{1}{2015}-\frac{1}{2016}-\frac{1}{2017}\right)=0\)

=> x+2018=0

=> x=-2018

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Bảo 17 tháng 7 2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

(\(\frac{x+4}{2014}\)+1)+(\(\frac{x+3}{2015}\)+1)=(\(\frac{x+2}{2016}\)+1)+(\(\frac{x+1}{2017}\)+1)

=(x+2018)(\(\frac{1}{2014}+\frac{1}{2015}+\frac{1}{2016}+\frac{1}{2017}\))=0

vậy x= -2018
 

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 21 tháng 6 2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+4}{2014}+\frac{x+3}{2015}=\frac{x+2}{2016}+\)\(\frac{x+1}{2017}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x+4}{2014}+1\right)+\left(\frac{x+3}{2015}+1\right)=\left(\frac{x+2}{2016}+1\right)+\left(\frac{x+1}{2017}+1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x+2018}{2014}+\frac{x+2018}{2015}=\frac{x+2018}{2016}+\frac{x+2018}{2017}\)

\(\Rightarrow\frac{x+2018}{2014}+\frac{x+2018}{2015}-\frac{x+2018}{2016}-\frac{x+2018}{2017}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+2018\right)\left(\frac{1}{2014}+\frac{1}{2015}+\frac{1}{2016}+\frac{1}{2017}\right)=0\)

\(M\text{à:}\frac{1}{2014}+\frac{1}{2015}-\frac{1}{2016}-\frac{1}{2017}\ne0\)

\(\Rightarrow x+2018=0\Rightarrow x=-2018\)

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 18 tháng 1 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

3x2 + 3x = 0

=> 3x(x + 1) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}3x=0\\x+1=0\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-1\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Vũ 18 tháng 1 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

3.x+ 3.x = 0    

3.(x2+x)=0

    x2+x=0:3

    x2+x=0

=>x=-1:0

Đọc tiếp...
thomas lê 1 tháng 9 2015 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

a) xy-x-y= -1

=> x.(y-1)-y= -1

=>x.(y-1)-y+1= -1+1

=>x.(y-1)-(y-1)=0

=>(y-1).(x-1)=0

=> +) y-1=0  => y=1

Hoặc

    +) x-1=0   => x=1

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18 tháng 1 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

\(x^2+xy+9xy=4\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+y+9y\right)=4\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+10y\right)=4\)

Ta có bảng sau :

\(x\)\(1\)\(4\)\(2\)\(-2\)\(-1\)\(-4\)
\(x+10y\)\(4\)\(1\)\(2\)\(-2\)\(-4\)\(-1\)
\(y\)\(\text{loại}\)\(\text{loại}\)\(0\)\(0\)\(\text{loại}\)\(\text{loại}\)
Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18 tháng 1 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

\(xy+y=5\)

\(\Leftrightarrow y\left(x+1\right)=5\)

\(\Leftrightarrow y\left(x+1\right)=1.5=5.1=\left(-1\right)\left(-5\right)=\left(-5\right)\left(-1\right)\)

Ta có bảng sau :

\(y\)\(1\)\(5\)\(-1\)\(-5\)
\(x+1\)\(5\)\(1\)\(-5\)\(-1\)
\(x\)\(4\)\(0\)\(-6\)\(-2\)
Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18 tháng 1 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-2\right)\left(x+2\right)>0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-2\\x+2\end{cases}}\)cùng dấu

Trường hợp 1 : \(x-2\)và \(x+2\)cùng dương

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-2>0\\x+2>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>0+2\\x>0-2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>2\\x>-2\end{cases}}\left(\text{vô lí}\right)\)

Nên ta loại trường hợp 1

Trường hợp 2 : \(x-2\)và \(x+2\)cùng âm

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-2< 0\\x+2< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 0+2\\x< 0-2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 2\\x< -2\end{cases}}\left(\text{​​}\text{vô lí}\right)\)

Nên ta loại trường hợp 2

Trường hợp 3 : \(x-2< x+2\)luôn đúng 

\(\Rightarrow x\ge2\)

\(\left(x-2\right)\left(x+3\right)=15\)

Lập bảng là ra

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18 tháng 1 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-2\right)\left(x+2\right)>0\)

\(\Rightarrow\)\(\left(x-2\right)\)và \(\left(x+2\right)\) cùng dấu

Trường hợp : \(\left(x-2\right)\)và \(\left(x+2\right)\)cùng dương

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-2>0\\x+2>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>0+2\\x>0-2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>2\\x< -2\end{cases}}\Leftrightarrow x>3\left(1\right)\)

Trường hợp : \(\left(x-2\right)\)và \(\left(x+2\right)\)cùng âm

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-2< 0\\x+2< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 0+2\\x< 0-2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 2\\x< -2\end{cases}}\Leftrightarrow x< -3\left(2\right)\)

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra       \(\Rightarrow x\in\left\{...;-4;-3;3;4;.....\right\}\)  

Đọc tiếp...
lê thị thu huyền 18 tháng 8 2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x-2\right)\left(x+2\right)>0\)

\(\Leftrightarrow x^2-4\ge0\)

\(\Leftrightarrow x\notin\left\{-1;0;1\right\}\)

Đọc tiếp...
Gauss 21 tháng 1 2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Tìm các số nguyên x biết 

a) ( x - 2 ) x ( x+1) = 0

=> x - 2 = 0 hoặc x + 1 = 0

+ x - 2 = 0                                              + x + 1 = 0

   x      = 0 + 2                                           x        = 0 - 1

   x      = 2                                                 x        = -1

          Vậy x = 2 hoặc x = -1

b) (x2 + 7 ) x ( x2 - 49 ) < 0

=> x2 + 7 và x2 - 49 khác dấu

mai 

c) ( x2 - 7 ) x ( x2 - 49) < 0

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Trang 22 tháng 12 2016 lúc 23:40
Báo cáo sai phạm

a. x = 2

b. x = 0;1;2;3;4;5;6

c. x = 0

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 21 tháng 1 2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

a)(x-2) x (x+1)=0

<=>x-2=0 hoặc x+1=0

+)x-2=0=>x=0+2=>x=2

+)x+1=0=>x=0-1=>x=-1

vậy x=2 hay x=-1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: