Giúp tôi giải toán và làm văn


Dương Nhã Tịnh Hôm qua lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

(x-6)3=(x-6)2

<=> (x-6)3-(x-6)2=0

<=> (x-6)2(x-6-1)=0

<=> (x-6)2(x-7)=0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-6=0\\x-7=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=6\\x=7\end{cases}}}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Online Vietnamese Hôm qua lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: (x - 6)3 = (x - 6)2

\(\Leftrightarrow\)(x-6)3-(x-6)2=0

\(\Leftrightarrow\)(x-6)2.(x-6-1)=0

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}\left(x-6\right)^2=0\\x-6-1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x-6=0\\x-7=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=6\\x=7\end{cases}}\)

Vậy..........

Đọc tiếp...
Fudo CTV Hôm qua lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

                                                             Bài giải

\(\left(x-6\right)^3=\left(x-6\right)^2\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x-6\right)^3-\left(x-6\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x-6\right)^2\left[\left(x-6\right)-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x-6\right)^2\left[x-6-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x-6\right)^2\left[x-7\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x-6\right)^2=0\\x-7=0\end{cases}}\)                     \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-6=0\\x=7\end{cases}}\)                        \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=6\\x=7\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\text{ }x\in\left\{6\text{ ; }7\right\}\)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Hôm qua lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) ( 2x + 1 )( x - 1 ) = 0

=> 2x + 1 = 0 hoặc x - 1 = 0

=> 2x       = -1/2 hoặc x = 1

Vậy x = -1/2 hoặc x = 1.

b) 1/2x + 3 + x = 12

3/2x + 13 = 12

3/2x         = -1

     x         = -1 : 3/2

     x         = -2/3

Vậy x = -2/3

~ Đag dùng đt nên bấm hơi khó, câu c tính kq của 8.27 rồi tính bình thg, câu d lầ 12 : 4 rồi lấy kq của 12 : 4 nhân cho 7. rồi ta sẽ có 6x - 36 = 21 sau đó tính bthg ~

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Trần Bình Mnh Hôm qua lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn rất nhiều!!!  >3<

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ★๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ★✎﹏ Hôm kia lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

\(4x^3+15=47\)

\(4x^3=47-15\)

\(4x^3=32\)

\(x^3=32:4\)

\(x^3=8\)

\(x^3=2^3\)

\(\Rightarrow x=2\)

\(4.2^x-3=125\)

\(4.2^x=125+3\)

\(4.2^x=128\)

\(2^x=128:4\)

\(2^x=32\)

\(2^x=2^5\)

\(x=5\)

Đọc tiếp...
•乂υƘαツ Hôm kia lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

\(4x^3+15=47\)

\(4x^3=47-15=32\)

\(x^3=32:4=8\)

\(x^3=2^3\)

\(x=2\)

\(4\cdot2^x-3=125\)

\(4\cdot2^x=125+3=128\)

\(2^x=128:4=32\)

\(2^x=2^5\)

\(x=5\)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖) Hôm kia lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

4 . 2x - 3 = 125

4 . 2x = 125 + 3

4 . 2x = 128

2x = 128 : 4

2x = 32

=> x = 5

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 18 tháng 10 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

81x=27

(34)x=33

34x=33

=>4x=3

      x=3/4

vậy x=3/4

Đọc tiếp...
༺ ༄༂✎₷ωεεէ ༂࿐ ༺ 18 tháng 10 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Ta có : 81= 27 

\(\Leftrightarrow\)( 34 )= 27

\(\Rightarrow\)34x = 33

\(\Rightarrow\)4x = 3

\(\Rightarrow\)x = 3 / 4

Vậy : x = 3 / 4

Đọc tiếp...
nguyen anh hieu 17 tháng 10 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

=2x/6=3y/15=z/7

=x/3=y/5=z/7

Áp dụng tính chất......................bằng nhau

ta có x/3=y/5=z/7=x+y+z/3+5+7=14/15

suy ra x=14/5

y=88/5

z=98/15

Đọc tiếp...
Vũ Hải Lâm 17 tháng 10 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\)

\(\Rightarrow\frac{2x}{6}=\frac{3y}{15}=\frac{z}{7}=\frac{2x+3y-z}{6+15-7}=\frac{14}{14}=1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=1\\\frac{y}{5}=1\\\frac{z}{7}=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\y=5\\z=7\end{cases}}\)

Vậy.....

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 17 tháng 10 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Ta có: \(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\Rightarrow\frac{2x}{6}=\frac{3y}{15}=\frac{z}{7}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{2x}{6}=\frac{3y}{15}=\frac{z}{7}\Rightarrow\frac{2x}{6}+\frac{3y}{15}-\frac{z}{7}=\frac{14}{14}=1\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=1\\\frac{y}{5}=1\\\frac{z}{7}=1\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\y=5\\z=7\end{cases}}\)

Vậy x = 3, y = 5, z = 7

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Quỳnh Chi 15 tháng 10 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

20+5x = 52.55

20+5x = 25.315

20+5x = 78125

      5x = 78125 - 20

      5x = 78105

        x = 78105 : 5

        x = 15621

vậy x = 15621

Đọc tiếp...
Shine_Forever 14 tháng 10 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

\(20+5x=5^2.5^5\)

           \(5x=78125-20\)

           \(5x=78105\)

             \(x=78105:5\)

             \(x=15621.\)( Cái đề này hình như có j đó sai sai, xem lại đề nha pạn )

Đọc tiếp...
•乂υƘαツ 13 tháng 10 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

\(20+5x=5^2\cdot5^5\)

\(20+5x=5^7\)

\(20+5x=78125\)

\(5x=20-78125\)

\(5x=-78105\)

\(x=-15621\)

Đọc tiếp...
SSBĐ Love HT CTV 8 tháng 10 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

\(2,8:0,5=\left|x-1\right|:1,5\)

\(\Rightarrow5,6=\left|x-1\right|:1,5\)

\(\Rightarrow\left|x-1\right|=5,6.1,5\)

\(\Rightarrow\left|x-1\right|=8,4\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=8,4\\x-1=-8,4\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=8,4+1\\x=-8,4+1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=9,4\\x=-7,4\end{cases}}}\)

Vậy \(x\in\left\{9,4;-7,4\right\}\)

Chúc em học tốt nhé!

Đọc tiếp...
ツ๖ۣۜSaromee«⇜ 8 tháng 10 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

2,8:0,5=|x-1|:1,5

|x-1|:1,5=5,6

|x-1|=8,1

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=8,1\\x-1=-8,1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=9,1\\x=-7,1\end{cases}}\)

Vậy x=9,1 hoặc x=-7,1

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ★๖ۣۜKɾĭσɗ★⁀ᶦᵈᵒᶫ 7 tháng 10 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+14x+49}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+7\right)^2}=11\)

\(\Leftrightarrow x+7=11\)

\(\Leftrightarrow x=11-7\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
☆》Ąйɦ Ŧųấйツ《☆ 6 tháng 10 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+14x+49}=11\)

\(\Rightarrow\sqrt{\left(x+7\right)^2}=11\)

\(\Rightarrow x+7=11\)

\(\Rightarrow x=11-7=4\)

ahihi mik ms lớp 8

Đọc tiếp...
SSBĐ Love HT CTV 6 tháng 10 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+14x+49}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+7\right)^2}=11\)

\(\Leftrightarrow x+7=11\)

\(\Leftrightarrow x=11-7=4\)

Vậy x = 4

Chúc bạn học tốt nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 24 tháng 7 2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

=> 2 + 3 + 5  + 7+ ... +99 + 49X = 2 + 2499 + 49X

= 2501 + 49 X = 7500

=> 49X = 7500 - 2501 = 4999

=>X = 4999 : X = \(\frac{4999}{49}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thảo Nguyên 3 tháng 10 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

(2x-5)5= (2x-5)3

(2x-5)5-(2x-5)3= 0

(2x-5)3.(2x-5)2-(2x-5)3.1= 0

(2x-5)3.[(2x-5)2-1]= 0

= > (2x-5)= 0 hoặc (2x-5)2-1= 0

+)(2x-5)= 0

= >2x-5= 0

2x= 0+5

2x= 5

= > x= \(\frac{2}{5}\)

 +)(2x-5)2-1= 0

(2x-5)2= 1

(2x-5)2 = 12= (-1)2

= >2x-5 = 1 hoặc2x-5 = -1

+)2x-5 = 1

2x = 1+5

2x = 6

x= 6:2

x= 3

+)2x-5 = -1

2x = -1+5

2x = 4

x= 4:2

x= 2

Vậy x\(\in\)\(\frac{2}{5}\);3;2}

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 3 tháng 10 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^5=\left(2x-5\right)^3\)

=>\(\left(2x-5\right)^5-\left(2x-5\right)^3=0\)

=>\(\left(2x-5\right)^3.\left\{\left(2x-5\right)^2-1\right\}=0\)

=>\(\orbr{\begin{cases}\left(2x-5\right)^3=0\\\left(2x-5\right)^2-1=0\end{cases}}\)

=>\(\orbr{\begin{cases}2x-5=0\\\left(2x-5\right)^2=1\end{cases}}\)

=>\(x=\left\{\frac{5}{2};3;2\right\}\)\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\\orbr{\begin{cases}2x-5=1\\2x-5=-1\end{cases}}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Me 3 tháng 10 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^5=\left(2x-5\right)^3\)

\(\left(2x-5\right)^5-\left(2x-5\right)^3=0\)

\(\left(2x-5\right)^3\left[\left(2x-5\right)^2-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(2x-5\right)^3=0\\\left(2x-5\right)^2-1=0\end{cases}}\)    \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-5=0\\\left(2x-5\right)^2=1=\left(\pm1\right)^2\end{cases}}\) \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=5\\2x-5=-1\text{ hoặc }2x-5=1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\2x=4\text{ hoặc }2x=6\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\x=2\text{ hoặc }x=3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\text{ }x\in\left\{\frac{5}{2}\text{ ; }2\text{ ; }3\right\}\)

Đọc tiếp...
Ichigo Sứ giả thần chết 23 tháng 7 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(\left(17x-25\right):8+65=9^2\)

=> \(\frac{17x}{8}-\frac{25}{8}+65=81\)

=> \(\frac{17x}{8}=81-65+\frac{25}{8}\)

=> \(\frac{17x}{8}=\frac{153}{8}\)

=> \(17x=\left(153.8\right):8\)

=> \(17x=153\)

=> \(x=153:17=9\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Trinh 23 tháng 9 2018 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

(17x - 25 ) : 8 + 65 = 92     

(17x - 25 ) : 8 + 65 = 81

(17x - 25) : 8 = 81 - 65 = 16

17x - 25 = 16 x 8 = 128

17x = 128+25=153

x= 153:17 =9

Đọc tiếp...
Trà My 28 tháng 7 2016 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(2.3^x=10.3^{12}+8.27^4\)

=>\(2.3^x=10.3^{12}+8.\left(3^3\right)^4\)

=>\(2.3^x=10.3^{12}+8.3^{12}\)

=>\(2.3^x=3^{12}.\left(10+8\right)\)

=>\(2.3^x=3^{12}.18\)

=>\(2.3^x=3^{12}.3^2.2\)

=>\(2.3^x=3^{14}.2\)

=>\(3^x=3^{14}\)

=>x=14

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 28 tháng 7 2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

\(2.3^x=10.3^{12}+8.27^4\)

\(\Rightarrow2.3^x=10.3^{12}+2^3.\left(3^3\right)^4\)

\(\Rightarrow2.3^x=10.3^{12}+2^3.3^{12}\)

\(\Rightarrow3^x.2=3^{12}\left(10+8\right)\)

\(\Rightarrow3^x.2=3^{12}.18\)

Kiểm tra lại đề nha bạn

Đọc tiếp...
Cold Devil 28 tháng 7 2016 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow2.x^3=9565938\)

\(\Rightarrow x^3=9565938:2=4782969\)

\(\Rightarrow x=168.49....\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hồng Ngọc 26 tháng 12 2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

2^x+1*3^y=(3*4)^x=3^x*2^2x

3^y-x=2^x-1

y-x=x-1=0

x=y=1

Đọc tiếp...
Nguyễn tũn 1 tháng 8 2018 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

hãy k cho tui

tui ko k lại đâu

mại dô!!!!!

THANKS

Đọc tiếp...
Dragon Walker 27 tháng 5 2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

a)2x+1.3y=12x

=>2x+3y=(3.4)x=3x.22x

=>3y-x=2x-1

=>y-x=x-1=0

=>x=y=1

b)10x:5y=20y

=>10x=20y.5y

=>10x=100y

=>10x=(102)y

=>10x=102y

=>x=2y

=>y=2x

c)2x=4y-1

=>2x=(22)y-1=22.(y-1)=22y-2

=>x=2y-2(1)

27y=3x+8

=>(33)y=3x+8=33y

=>x+8=3y(2)

thay 1 vao 2 ta co:

3y=2y-2+8

=>3y-2y=6

=>y=6

=>x=2y-2=2.6-2=12-2=10

=>x=6

y=10

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 26 tháng 8 2018 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{0,3}=\frac{y}{0,7}=z=\frac{3x}{0,9}\)\(=\frac{z-3x}{1-0,9}=\frac{1}{0,1}=10\)( tính chất dãy tỉ số bằng nhau )

\(=>\hept{\begin{cases}x=0,3.10=3\\y=0,7.10=7\\z=10\end{cases}}\)

Vậy x = 3; y = 7; z = 1

Đọc tiếp...
Trịnh Xuân Diện 3 tháng 9 2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

a. 2+2x+3=144                                  b.3+ 3x+2 = 810

=>2x .1 +2x.23=144                             =>3x.1 +3x.32=810

=>2x.(1+8)=144                                   =>3x.(1+9) =810

=>2x             = 16                                    =>3x           = 81

=>2x             = 24                                                 => 3x             =34

=>x            = 4                                     =>x              = 4

vậy x=4                                               vậy x=4

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 2 tháng 8 2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là :

 \(\left(x+10\right)+1=x-9\)số hạng

Tổng là :

 \(\left(x+10\right).\left(x-9\right)=10212\)

\(\Rightarrow\left(x+10\right)\left(x-9\right)=\left(101+10\right)\left(101-9\right)\)

\(\Rightarrow x=101\)

Đọc tiếp...
The love of Shinichi and Ran is immortal so no one can change it 2 tháng 8 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Cách 1

10+11+12+13+...+X = 5106

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+...+X=5151

=> [X.(X+1)]:2=5151

X.(X+1)=10302

X.(X+1)=101.102

=>X=101

Cách 2

Từ 10 đến 19 có
19 – 10 + 1 = 10 số
Từ 20 đến 29 có
29 – 20 + 1 = 10 số
….
Chữ số hàng chục là 1 hoăc 2,3,4… thì hàng chục lần lượt là
10 x 10 = 100
20 x 10 = 200
30 x 10 = 300
….
Và mỗi hàng chục như vậy lại có hàng đơn vị có tổng đều bằng
0 + 1 + 2 + … + 9 = 45
Vậy từ 10 đến 99 có tổng bằng
100 + 200 + 300 + … + 900 + 45 x 9 ( hàng đơn vị lặp lại từ 1 đến 9 là 9 lần nên nhân 45 với 9)
= 4500 + 45 x 9 = 4905
Lại có 4905 + 100 + 101 = 5106.
Đáp số X = 101

Đọc tiếp...
Trần Hải An 2 tháng 8 2016 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Số số hạng dãy trên có là:

( x - 10 ) + 1 = x - 9 ( số hạng )

Tổng trên là:

( x + 10 ) . ( x - 9 ) = 10212

=> ( x + 10 ) . ( x - 9 ) = 111 . 92

=> ( x + 10 ) . ( x - 9 ) = ( 101 + 10 ) . ( 101 - 9 )

=> x = 101

Đọc tiếp...
lê thị thu huyền 30 tháng 6 2017 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

\(\left|5x+13\right|=2x-7\)

khi \(x>\frac{7}{2}\), biểu thức có dạng:

\(\orbr{\begin{cases}5x+13=2x-7\\5x+13=7-2x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x=-20\\7x=-6\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{20}{3}\\x=-\frac{6}{7}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: