Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thanh Hiền 7 giờ trước (10:59)
Báo cáo sai phạm

\(7^{2x}+7^{2x+2}=2450\)

\(\Rightarrow7^{2x}+7^{2x}\times7^2=2450\)

\(\Rightarrow7^{2x}\times\left(1+7^2\right)=2450\)

\(\Rightarrow7^{2x}\times50=2450\)

\(\Rightarrow7^{2x}=49\)

\(\Rightarrow7^{2x}=7^2\)

\(\Rightarrow2x=2\)

\(\Rightarrow x=2:2\)

\(\Rightarrow x=1\)

Vậy x = 1

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 7 giờ trước (10:50)
Báo cáo sai phạm

\(1+2+3+4+...+x=780\)

Ta có: từ 1 đến x có x số hạng

\(\Rightarrow\)\(\frac{\left(x+1\right)x}{2}=780\)

\(x.\left(x+1\right)=780.2\)

\(x.\left(x+1\right)=1560\)

\(x.\left(x+1\right)=39.40\)

\(\Rightarrow x=39\)

Vậy \(x=39\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Khoa 7 giờ trước (10:45)
Báo cáo sai phạm

x(x+1)/2=780

x^2+x=1560

x^2+x-1560=0

(x-39)(x+40)=0

x=39 hoặc x=-40

vì x>0 nên x=39

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 23 giờ trước (19:21)
Báo cáo sai phạm

Trả lời

x - 12 = 12345

x = 12345 + 12

x = 12357

hok tốt

Đọc tiếp...
Tôn Thị Thanh Hoài 23 giờ trước (19:20)
Báo cáo sai phạm

x-12=12345

x=12345+12

x=12357

Đọc tiếp...
lương khánh linh 7 giờ trước (11:36)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(x-12=12345\)

\(\Leftrightarrow\) \(x=12345+12\)

\(\Leftrightarrow\) \(x=12357\)

HC tốt #

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru Hôm qua lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

\(x+\frac{31}{10}=14,5+\frac{12}{10}\)

\(x+\frac{31}{10}=\frac{29}{2}+\frac{12}{10}\)

\(x+\frac{31}{10}=\frac{157}{10}\)

\(x=\frac{157}{10}-\frac{31}{10}\)

\(x=\frac{63}{5}\)

Học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

\(x+\frac{31}{10}=14,5+\frac{12}{10}\)

\(\Rightarrow x+\frac{31}{10}=\frac{157}{10}\)

\(\Rightarrow x=\frac{157}{10}-\frac{31}{10}\)

\(\Rightarrow x=\frac{63}{5}\)

Vậy  \(x=\frac{63}{5}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
lyna trang Hôm qua lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

x+31/10=14,5+12/10

x+31/10=29/2+12/10

x+31/10=145/10+12/10

x+31/10=157/10

x           = 157/10-31/10

x           =63/5

Ủng hộ mk nha mn

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh Hôm qua lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

1234 - x = 234

x = 234 + 1234

x= 1468

125 + x = 2004

 x = 2004 - 125

 x = 1879

Đọc tiếp...
Wendy Marvell Hôm qua lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

1234 - x  = 234

           x  = 1234 - 234 = 1000

125 + x = 2004

          x  = 2004 - 125 = 1879

Đọc tiếp...
Cong chua disney Hôm qua lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

1234 - x = 234 => x = 1234 - 234 => x = 1000

125 + x = 2004 => x = 2004 - 125 => x = 1879

-hok tốt =w=

Đọc tiếp...
trần thanh hiếu Hôm qua lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

x=1064-712

x=352

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

\(x+712=1064\)

\(\Rightarrow x=1064-712\)

\(\Rightarrow x=352\)

Vậy x = 352

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
lương khánh linh Hôm qua lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(x+712=1064\)

\(\Leftrightarrow\)   \(x=1064-712\)

\(\Leftrightarrow\)   \(x=352\)

Hc tốt #

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình dễ thương Hôm qua lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

x = 43

Hok tốt !

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh Hôm qua lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

x - 12 = 31

=> x = 31 + 12

=> x = 43

vậy_

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

\(x-12=31\)

\(\Rightarrow x=31+12\)

\(\Rightarrow x=43\)

Vậy x = 43

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Jung Chae Yeon Hôm qua lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

x=101+20

x= 121

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đọc tiếp...
Diệp anh tú Hôm qua lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

x - 20 = 101

x = 101 + 20

x = 121

Vậy .....

hok tốt.

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 6 giờ trước (11:49)
Báo cáo sai phạm

x - 20 = 101

x        = 101 + 20

x        = 121

# Học tốt

Đọc tiếp...
LÊ TIẾN ĐẠT Hôm qua lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

x-12=156

x=156+12

x=168

Đọc tiếp...
Wendy Marvell Hôm qua lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

 x - 12 = 156

       x   = 156 + 12

       x    = 168

Đọc tiếp...
Neir Automata Hôm qua lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(x-12=156\)

\(x=156+12\)

\(x=168\)

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 6 giờ trước (11:51)
Báo cáo sai phạm

x - 13 = 123

x        = 123 + 13

x        = 132

# Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

\(x-13=123\)

\(\Rightarrow x=123+13\)

\(\Rightarrow x=136\)

Vậy x = 136

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Neir Automata Hôm qua lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

\(x-13=123\)

\(x=123+13\)

\(x=136\)

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình dễ thương Hôm qua lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

x =1

Nhé bn !!

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 6 giờ trước (11:50)
Báo cáo sai phạm

x + 12 = 13 

x         = 13 - 12

x         = 1

# Học tốt

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt Hôm qua lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

x+12=13 

x = 1

..............

..............

Đọc tiếp...
parksunyoung 15/07 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

x=0 nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 15/07 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

\(x\div2=x\div3\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{x}{3}\)

\(\Rightarrow3x=2x\)

\(\Rightarrow3x-2x=0\)

\(\Rightarrow x=0\)

Vậy x = 0

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
nene 15/07 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thanh Hiền 15/07 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

+) \(x+4,9\times102=507,87\)

\(\Rightarrow x+499,8=507,87\)

\(\Rightarrow x=507,87-499,8\)

\(\Rightarrow x=8,07\)

Vậy x = 8,07

+) \(\frac{3}{4}:x+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{4}:x=\frac{5}{6}-\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{4}:x=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow x=\frac{3}{4}:\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow x=\frac{9}{4}\)

Vậy  \(x=\frac{9}{4}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 15/07 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

\(x+4.9\cdot102=507.87\)

\(x+499.8=507\cdot87\)

\(x=507.87-499.8\)

\(x=8.07\)

\(\frac{3}{4}:x+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}\)

\(\frac{3}{4}:x=\frac{5}{6}-\frac{1}{2}\)

\(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{3}\)

\(x=\frac{3}{4}:\frac{1}{3}\)

\(x=\frac{9}{4}\)

Đọc tiếp...
Neir Automata 15/07 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

\(1)x+4,9\cdot102=507,87\)

\(\Leftrightarrow x+499,8=507,87\)

\(\Leftrightarrow x=507,87-499,8\)

\(\Leftrightarrow x=8,07\)

Vậy x=8,07

\(2)\frac{3}{4}:x+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}:x=\frac{5}{6}-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}:x=\frac{5}{6}-\frac{3}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}:x=\frac{2}{6}\left(=\frac{1}{3}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}:x=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{4}:\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{1}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{9}{4}\)

Vậy x=\(\frac{9}{4}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 14/07 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

          \(\left(3x+4\right)^3=\left(9x+8\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\)\(27x^3+108x^2+144x+64=81x^2+144x+64\)

\(\Leftrightarrow\)\(27x^3+27x^2=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(27x^2\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x+1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-1\end{cases}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 14/07 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

\(x:32=22\)

\(\Rightarrow x=22\times32\)

\(\Rightarrow x=704\)

Vậy x = 704

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Rokusuke 14/07 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

\(x:32=22\)

\(x=22.32\)

\(x=704\)

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn Hôm qua lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

x:32=22

⇒x=22×32

⇒x=704

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình dễ thương 14/07 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

x . 12 = 24 

x        = 24 : 12 

x        = 2

Hok Tốt !!

Mình Đầu Nè !!!

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 14/07 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

x.12 = 24

=> x = 24 : 12

=> x = 12 

vậy___

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 14/07 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

\(x\times12=21\)

\(\Rightarrow x=24:12\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vậy x = 2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 13/07 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+...+\frac{1}{y\times\left(y+1\right)}=\frac{996}{997}\)

\(\Leftrightarrow1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+....+\frac{1}{y}-\frac{1}{y+1}=\frac{996}{997}\)

\(\Leftrightarrow1-\frac{1}{y+1}=\frac{996}{997}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{y+1}=1-\frac{996}{997}=\frac{1}{997}\)

\(\Leftrightarrow y+1=997\Leftrightarrow y=996\)

Vậy y = 996

Đọc tiếp...
TAKASA 13/07 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

1/1×2 + 1/2×3 + 1/3×4 + ... + 1/ y x (y+1) =996/997

1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+...+1/y - 1/y+1 =996/997

1-1/y+1=996/997

1/ y+1 =1-996/997

1/y+1 = 997/997-996/997

1/y+1=1/997

=> y+1 =997

y=997-1

y=996

Vậy y = 996

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: