Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoang Minh Thanh 1 giờ trước (10:33)
Báo cáo sai phạm

X nhỏ nhất đó bạn .Do mình thiếu sót , cảm ơn bạn nhiều Nguyễn Ngọc Anh Minh

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 2 giờ trước (09:41)
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có 

\(x=5m+3\Rightarrow2x=10m+6=\left(10m+5\right)+1\left(1\right)\) 

\(x=7n+4\Rightarrow2x=14n+8=\left(14n+7\right)+1\left(2\right)\)

\(x=9k+5\Rightarrow2x=18k+10=\left(18k+9\right)+1\left(2\right)\)

Từ (1) (2) (3) => 2x chia cho 5; 7; 9 đều dư 1 => 2x-1 chia hết cho 5; 7; 9

=> 2x-1 là BSC của 5; 7; 9 từ đó => x

Nhưng theo mình đề bài ra chưa chặt chẽ vì có vô số BSC(5;7;9) nên có vô số giá trị của x thoả mãn đề bài. Nên để đề bài có giá trị duy nhất thì giá trị cần tìm của x phải là số tự nhiên nhỏ nhất thoả mãn đề bài

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hà Thi 21/08/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

gọi số xe 12 chỗ là a và số xe 7 chỗ là b ( a, b thuộc N*)
Ta có số người đi xe 12 chỗ là 12a và số người đi xe 7 chỗ là 7b.
Từ để bài ta thấy:
7b+12a=64 (1)
Mà 12a, 64 chia hết cho 4 7b chia hết cho 4
ƯC(7,4)=1 (2)
b chia hết cho 4 (3)
Từ (1) b thuộc 4,8 vì 12a+7b=64 nên  7b<64 và b>10
ta thay b=4 vào (1)
b=4, a=3
thay b bằng 8 vào (1)
 b=8 và a ko thuộc N
và a bằng 3 xe 12 chỗ 
b bằng 4 xe 7 chỗ 

Đọc tiếp...
edogawaconan 17/11/2016 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

theo bai ra ta co 12x+7y=64

ta thay 64 va 12y deu chia het cho 4 nen 7y se chia het cho 4

vi 7y chia het cho4 nhung 7 ko chia het cho4 nen y phai chia het cho4

tu do suy ra 7y<64 va y phai nho hon 10

tu do suy ra y thuoc 4 hoac 8

neu y=4 thi x=3 (chon)

neu y=8 thi ko co gia tri x

vay co 3 xe 12 cho ngoi 

4 xe 7 cho ngoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Hưng 05/11/2016 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Có thế cũng hỏi ng v

Đọc tiếp...
Thái Thạch Bảo Châu 02/03/2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm
b đặt x là số xe loại 12 chỗ và y là số xe loại 7 chỗ
số người ngồi vừa đủ số ghế nên t có 12x+7y=64
y=(64-12x)/7
do y phải nguyên dương nên 64-12x phải chia hết cho 7 hay 64-12x phải là bộ chung của 7
sau đó b kẻ bảng cho các gt của 64-12x là bộ của 7 rồi tìm x thỏa mãn là nguyên dương
hoặc có cách khác nhanh hơn là b lập một bảng 2 dòng 1 dòng là x 1 dòng là y rồi thay x từ 1 trở đi để tìm cặp x và y phù hợp
Đọc tiếp...
phung viet hoang 02/03/2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Câu này khá dễ 
Gọi số xe 12 chỗ là X (xe) điều kiện (X < 6 ) 
Gọi số xe 7 chỗ là Y (xe) điều kiện ( Y < 10) 
Do có 64 người nên ta có phương trình 12X + 7Y = 64. 
Thay X=1 suy ra Y= ( Làm tương tự thay X= 2 3 4 5 ) rồi suy ra Y ta được kết quả X=3 Y=4 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đọc tiếp...
Phạm Văn Toản 11/04/2016 lúc 08:04
Báo cáo sai phạm

xin loi 12x chu khong phai 12

Đọc tiếp...
Vũ Đình Khoa 14/09/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

\(2^2.3-\left(10^6+8\right):3^2\)

\(=4.3-\left(1000000+8\right):9\)

\(=12-1000008:9\)

\(=12-111112\)

\(=-111100\)

Đọc tiếp...
Thuan Tran 14/09/2018 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm
Giúp mình với
Đọc tiếp...
ღFeckyღ CTV Hôm qua lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

eiiiiiii sorry nha thiếu, làm tiếp nè =))

\(để\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+\left|x+3\right|+\left|x+4\right|=4\)

=> dấu = xảy ra khi đồng thời  \(\hept{\begin{cases}\left|x+1\right|+\left|-x-4\right|=3\\\left|x+2\right|+\left|-x-3\right|=1\end{cases}}\)

Vậy \(-3\le x\le-2\)

Đọc tiếp...
ღFeckyღ CTV Hôm qua lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

a)\(\left|4-x\right|+\left|x+1\right|=5\)

\(\left|4-x\right|+\left|x+1\right|\ge\left|4-x+x+1\right|=5\)

dấu = xảy ra khi (4-x).(x+1)=0

=> \(-1\le x\le4\)

b) \(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+\left|x+3\right|+\left|x+4\right|=4\)

\(\left|x+1\right|+\left|x+4\right|=\left|x+1\right|+\left|-x-4\right|\ge\left|x+1-x-4\right|=\left|-3\right|=3\)

dấu = xảy ra khi \(\left(x+1\right).\left(-x-4\right)\ge0\)

\(-4\le x\le-1\)

\(\left|x+2\right|+\left|x+3\right|=\left|x+2\right|+\left|-x-3\right|\ge\left|x+2-x-3\right|=\left|-1\right|=1\)

dấu = xảy ra khi \(\left(x+2\right).\left(-x-3\right)\ge0\)

\(-3\le x\le-2\)

Đọc tiếp...
Fabulous Joker 12/11 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

7.2x+1 - 3.2x+1 = 32

2x+1 ( 7 - 3 ) = 32

2x+1 = 8

x+1 = 3

x=2

Đọc tiếp...
thuý trần 13/11 lúc 06:19
Báo cáo sai phạm

7 : 2x+1 - 3.2x+1 =32

2x+1  ( 7 - 3 ) = 32

2x + 1 = 8 

x + 1 = 3 

x =2

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 13/11 lúc 05:40
Báo cáo sai phạm

\(7\times2^{x+1}-3\times2^{x+1}=32\)

\(\Rightarrow2^{x+1}\left(7-3\right)=32\)

\(\Rightarrow2^{x+1}\times4=32\)

\(\Rightarrow2^{x+1}=32\div4\)

\(\Rightarrow2^{x+1}=8\)

\(\Rightarrow2^{x+1}=2^3\)

\(\Rightarrow x+1=3\)

\(\Rightarrow x=3-1\)

\(\Rightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Tiến Huy 16/10/2017 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ:\(x\ne9\)

Với \(x>9\)(1): \(\frac{x^2\left(x-3\right)}{x-9}< 0\Leftrightarrow x^2\left(x-3\right)< 0\Leftrightarrow x-3< 0\Leftrightarrow x< 3\)

Giao với (1) ta được \(x\in\varnothing\)

Với \(x< 9\left(2\right)\Leftrightarrow\frac{x^2\left(x-3\right)}{x-9}< 0\Leftrightarrow x^2\left(x-3\right)>0\Leftrightarrow x-3>0\Leftrightarrow x>3\)

Giao với (2) ta được \(3< x< 9\)

Vậy với \(3< x< 9\)thì bđt đúng

Đọc tiếp...
ღTrần Tiểu Hyღ CTV 11/11 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

\(\left|x^2+|6x-2|\right|=x^2+4\)

vì \(x^2\ge0\)

\(\left|x^2+|6x-2|\right|=x^2+4\)

\(\Rightarrow x^2+|6x-2|=x^2+4\)

\(\Rightarrow\left|6x-2\right|=4\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}6x-2=4\\6x-2=-4\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}}\)

Vậy \(x=1,x=-\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Son Goku 11/11 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Ta có:x^2 + |6x - 2| lớn hơn hoặc bằng 0.

=>|x^2 + |6x - 2| = x^2 + |6x - 2|

Nên ta có: x^2 + |6x - 2| = x^2 + 4

               <=> |6x - 2| = 4

...

K nha bn!

Đọc tiếp...
Kelly 11/11 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

\(\frac{6.\left(x+1\right)}{30}+\frac{10.\left(x+5\right)}{30}=\frac{15.\left(x+3\right)}{30}\)

\(\Rightarrow16x+56=15x+45\)

\(\Rightarrow x=-11\)

Đọc tiếp...
Phương Trần CTV 11/11 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{20}+\frac{x-1}{21}=\frac{x-2}{22}+\frac{x-3}{23}\)

\(1+\frac{x}{20}+1+\frac{x-1}{21}=1+\frac{x-2}{22}+1+\frac{x-3}{23}\)

\(\frac{x+20}{20}+\frac{21+x-1}{21}=\frac{22+x-2}{22}+\frac{23+x-3}{23}\)

\(\frac{x+20}{20}+\frac{x+20}{21}=\frac{x+20}{22}+\frac{x+20}{23}\)

\(\frac{x+20}{20}+\frac{x+20}{21}-\frac{x+20}{22}-\frac{x+20}{23}=0\)

\(\left(x+20\right)\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{21}-\frac{1}{22}-\frac{1}{23}\right)=0\)

Mà \(\frac{1}{20}+\frac{1}{21}-\frac{1}{22}-\frac{1}{23}\ne0\)

\(\Rightarrow x+20=0\)

\(\Rightarrow x=-20\)

Vậy x = -20

Đọc tiếp...
ღTrần Tiểu Hyღ CTV 11/11 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{x}{20}+1\right)+\left(\frac{x-1}{21}+1\right)=\left(\frac{x-2}{22}+1\right)+\left(\frac{x-3}{23}+1\right)\)

\(\frac{x+20}{20}+\frac{x+20}{21}-\frac{x+20}{22}-\frac{x+20}{23}=0\)

\(\left(x+20\right).\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{21}-\frac{1}{22}-\frac{1}{23}\right)=0\)

mà \(\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{21}-\frac{1}{22}-\frac{1}{23}\right)\ne0\)

=> x+20=0 => x=-20

vậy x=-20

Đọc tiếp...
Darwin Watterson 09/11/2018 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

\(x\in BC\left(12;25;30\right)\)

Ta có: \(12=2^2.3\)

\(25=5^2\)

\(30=2.3.5\)

\(\Rightarrow BCNN\left(12;25;30\right)=2^2.3.5^2=300\)

\(\Rightarrow BC\left(12;25;30\right)=B\left(300\right)=\left\{0;300;600...\right\}\)

Do  \(0< x< 500\)

\(\Rightarrow x=300\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 09/11/2018 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

x là bội chung của 12, 25 , 30

 Ta có: 12=22.3;  25=52;  30=2.3.5

=> BCNN (12, 25,30)=22.3.52=300

=> BC(12,25,30)=B(300)={0, 300, 600,...}

Mà 0<x<500

=> x=300

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: