Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng hôn ( Cool Team ) 12 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

     2x + 5 ⋮ x + 2 

=> 2(x + 2) + 1 ⋮ x + 2 

=>1⋮ x + 2

=> x + 2 ∈ Ư(1) 

=> x+2 

=> x + 2 ∈ {-1;1} 

=> x ∈ {-3;-1}

Vậy  x ∈ {-3;-1}

Đọc tiếp...
ミ★I ɗøŋ'է ŋεεɗ ★彡 12 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

\(2x+5⋮x+2\)

=>\(2\left(x+2\right)+1⋮x+2\)

=>\(1⋮x+2=>x+2\inƯ\left(1\right)=\pm1\)

tự nốt nhé

Đọc tiếp...
꧁༺༒ℳℴℴ𝔶 ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ༒༻꧂ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ 19 giờ trước (14:06)
Báo cáo sai phạm

\(x+12=\left(-5\right)-x\)

\(x+x=\left(-5\right)-12\)

\(2x=-17\)

\(x=-\frac{17}{2}\)

Vậy \(x=-\frac{17}{5}\)

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 23 giờ trước (9:58)
Báo cáo sai phạm

x+12=(-5)-x

x+x=(-5)-12

  2x=-17

    x=-17/2

Vậy x=-17/2

Đọc tiếp...
Vũ Thùy Chi 23 giờ trước (10:01)
Báo cáo sai phạm

x + 12 = -5 - x

x + x = -12 -5

2x = -17

 x = -17 : 2

x = - 8,5

Đọc tiếp...
Nguyen Huu Minh Thanh Hôm qua lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

Mấy câu đầu tách vế phải ra thừa số ,lập bảng giá trị , đối chiếu ĐK rồi kết luận .Còn câu cuối thì làm đến phần bên dưới  và tương tự như câu trước 

5xy-5x+y=5→5x(y-1)+y-1=4→(5x+1)(y-1)=4

Đọc tiếp...
Nhật Quỳnh 22 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

4) Ta có x2-x+2=(x-1)2-x

=> x chia hết cho x-1

Ta có x=x-1+1

=> 1 chia hết cho x+1 

=> x+1 thuộc Ư (1)={-1;1}

Nếu x+1=-1 => x=-2

Nếu x+1=1 => x=0

5) Ta có x2+2x+4=(x+2)2-2x

=> 2x chia hết cho x+1

Ta có 2x=2(x+1)-2

=> x+1 thuộc Ư (2)={-2;-1;1;2}

Ta có bảng

x+1-2-112
x-3-201
Đọc tiếp...
Nhật Quỳnh 22 giờ trước (10:46)
Báo cáo sai phạm

1) Ta có x+3=x+1+2

=> 2 chia hết cho x+1

=> x+1 \(\inƯ\left(2\right)=\left\{-2;-1;1;2\right\}\)

Ta có bảng

x+1-2-112
x-3-201

2) Ta có 2x+5=2(x+2)+1

=> 1 chia hết cho x+2

=> x+2 =Ư (1)={-1;1}

Nếu x+2=-1 => x=-3

Nếu x+2=1 => x=-1

3, Ta có 3x+5=3(x-2)+11

=> 11 chia hết cho x-2

=> x-2 thuộc Ư (11)={-11;-1;1;11}

Ta có bảng

x-2-11-1111
x-91313
Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Bảo Quân 5 tháng 4 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

es 

x = X nhân X chia X cộng X trừ X 

Vậy x = x cộng trừ nhân chia

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Ngân 5 tháng 4 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

bạn tham khảo bài này nhé

câu hỏi của nguyễn thanh trường 

Đọc tiếp...
Thiều Anh Thư 4 tháng 4 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

x : 5 + 745 = 393 : 3(347+3)

x : 5 + 745 = 131 x 350

x : 5 + 745 = 45850

           x : 5 = 45850 - 745

           x : 5 = 45105

                x = 45105 x 5

                x = 225525

Vậy  x = 225525

Đọc tiếp...
Tiểu Thiên Yết 4 tháng 4 lúc 23:05
Báo cáo sai phạm

\(697:\left(15x+364\right):x=17\)

\(\Leftrightarrow697:\left(15x+364\right)=17x\)

\(\Leftrightarrow697=17x\left(15x+364\right)\)

\(\Leftrightarrow255x^2+6188x-697=0\)

\(\Leftrightarrow nghiem-xau-minh-khong-lam-nhe!\)

Đọc tiếp...
Channel Shinshi 4 tháng 4 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

a) x-14=3x + 18

x - 3x = 18 + 14

-2x = 32

=> x = -16

b) (x+7)(x-9)=0

=> TH1: x+7=0 => x = -7

=> TH2: x-9=0 => x = 9

c) x(x+3) =0

=> TH1: x=0

=> TH2: x+3 =0 => x = -3

d) (x-2)(5-x)=0

=> TH1: x-2=0 => x=2

=> Th2: 5-x=0 => x=5 

Đọc tiếp...
Ngô Đức Anh 6 tháng 4 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

4278875441

Đọc tiếp...
Ngô Đức Anh 6 tháng 4 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

4278875441

Đọc tiếp...
Ngô Đức Anh 5 tháng 4 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

4278875441

Đọc tiếp...
Đặng Thu Trang 2 tháng 4 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

2 bn co ve lam dung

camon 2bn nha

Đọc tiếp...
Đỗ phương Trang 2 tháng 4 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

(x-1).(y+2)=5

=>x-1;y+2\(\inƯ\left(5\right);x,y\in Z\)

Khi đó ta có bảng sau

X-1-1-515
X0-426
Y+2-5-151
Y-7-33-1

    Vậy (x;y) \(\in\){(0;-7),(-4;-3),(2;3),(6;-1)}

Đọc tiếp...
Lê Minh Khải 2 tháng 4 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

(x-1).(y+2)=5

\(\Rightarrow\)x-1 và y+2 \(\in\)B(5)

\(\Rightarrow\)B(5)\(\in\)\(\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

\(\Rightarrow\)Ta có bảng sau:

x-1-11-55
x02-46
y+2-55-11
y-73-3-1

    Vậy:............

nhớ k cho mk!!!

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nhật Quỳnh 1 tháng 4 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Có 4x+3=4(x+2)-3

Vì x+2\(⋮\)x+2 => 4(x+2)\(⋮\)x+3

=> 3 \(⋮\)x+2 hay x+2\(\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

Ta có bảng

x+2-3-113
x-5-3-11
Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh 30 tháng 3 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

tìm x biết:

1 - 2b + c - 3x = -9

chú ý: b = -3, c = -7

Thay b = -3 , c= - 7 vào ta có :
1 - 2(-3) + -7 -3x = -9
1-(-6) + -7 -3x =-9
7 + (-7) -3x = -9
0-3x = -9
3x = 9 
=> x=3
Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Ayawasa Misaki 30 tháng 3 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

 X= 5 ( mk nghĩ vậy cũng ko chắc lém đâu )

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Vân 31 tháng 3 lúc 7:23
Báo cáo sai phạm

 \(3\left(x-2\right)+2x=19\)

\(\Leftrightarrow3x-6+2x=19\)

\(\Leftrightarrow5x=25\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Học Tốt

Đọc tiếp...
Bùi Thị Hằng 30 tháng 3 lúc 23:48
Báo cáo sai phạm

<=>3x-6+2x=19

<=>5x=25

<=>x=5

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh 30 tháng 3 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Tìm x

a. x + 6734 = 3478 + 5782

x + 6734 = 9260

       x = 9260 - 6734

       x = 2526

 b. 2054 + x = 4725 - 279

2054 + x = 4446
        x = 4446 - 2054

        x = 2392

c. x - 3254 = 237 x 145     

x - 3254 = 34365

x = 34365 + 3254

x = 37619

d. 124 - x = 44658 : 54

124 - x = 827

x = 124 - 827

x = -703
Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Phạm Bảo Sơn 30 tháng 3 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

a=2526,b=2392,c=37619

Đọc tiếp...
Ayawasa Misaki 30 tháng 3 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

a. x + 6734 = 3478 + 5782 

    x + 6734 = 9260

    x             = 9260 - 6734

    x             =  2526 

     Vậy x = 2526

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 31 tháng 3 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

\(\text{X : 0,25 - X = 15,6}\)

\(x:\left(0,25-1\right)=15,6\)

\(x.\left(\frac{-3}{4}\right)=\frac{78}{5}\)

\(x=\frac{78}{5}:\left(\frac{-3}{4}\right)\)

\(x=-20,8\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: