Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Tiến Vỹ 12 giờ trước (12:22)
Báo cáo sai phạm

172-2.(x-12)=94

2(x-12)=172-94

2(x-12)=78

x-12=78:2=39

x=39-12

x=27

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 12 giờ trước (12:20)
Báo cáo sai phạm

\(172-2\left(x-12\right)=94\)

\(\Rightarrow2\left(x-12\right)=172-94\)

\(\Rightarrow2\left(x-12\right)=78\)

\(\Rightarrow x-12=39\)

\(\Rightarrow x=39+12=51\)

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 12 giờ trước (12:17)
Báo cáo sai phạm

\(172-2.\left(x-12\right)=94\)

\(\Rightarrow2.\left(x-12\right)=172-94\)

\(\Rightarrow2.\left(x-12\right)=78\)

\(\Rightarrow x-12=78\div2\)

\(\Rightarrow x-12=39\)

\(\Rightarrow x=39+12\)

\(\Rightarrow x=51\)

Đọc tiếp...
hoàng lê huy Hôm qua lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

a * 2 = b * 5

5 * 2 = b * 5

10 = b * 5

b = 10 / 5

b = 2

a phải lớn hoặc bằng 5

a = 5

b = 2

Đọc tiếp...
bui phuong anh 9 giờ trước (15:16)
Báo cáo sai phạm
nguyen hoang sinh Hôm qua lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

a0 va b0

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 17/11 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

(x.2).(2y+3)=26

2x(2y+3)=26

x(2y+3)=13

TH1<=>x=1;2y+3=13

<=>x=1; y=5

TH2 <=> x=13 ;2y+3=1

x=13 ; y= -1

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Hà Thị Bích Tuyền 17/11 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

x=4;y=5 k min nha

Đọc tiếp...
boy thiếu bn gái Hôm qua lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

mình cho kq của bài bn huy .bn cứ nối tiếp là xong

\(\Leftrightarrow k=\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
nguyen van huy 16/11 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=k\)=> \(\hept{\begin{cases}x=2k\\y=4k\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^2=4k^2\\y^2=16k^2\end{cases}}\)=> x2.y2 = 64k4

Mà theo đề bài thì x2.y2 = 2 nên 64k4 = 2

                                            => k4 = \(\frac{1}{32}\)???

                          

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 16/11 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

a) x - 28 = 22

    x = 22 + 28 

    x =    50

b) x - 55 = 16 

    x = 16 + 55

    x =     71

c) x - 26 = 46

    x = 46 + 26

    x =    72

d) x - 33 = 18

    x = 18 + 33

    x =     51

e) x - 38 = 44

    x =  44 + 38

    x =      82

g) x - 5 = 57

   x = 57 + 5

   x =    62

Đọc tiếp...
cô gái đến từ hôm qua 17/11 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

a,x-28=22

   x=22+28

   x=50

b,x-55=16

   x=16+55

     x=71

c,d,g tương tự

Đọc tiếp...
monkey d luufy 14 giờ trước (10:15)
Báo cáo sai phạm

Bài dài quá cơ!

Đọc tiếp...
Vũ Việt Hà 15/11 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Ta có: 9999x +x = 56418749670000

          x . (9999+1)=  56418749670000

          x . 10000 = 56418749670000

          x =  56418749670000 : 10000

          x = 5641874967

vậy x  = 5641874967

 RẤT VUI ĐƯỢC GIÚP BẠN :)

Đọc tiếp...
Uzumaki Naruto 15/11 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm


a, ( x + 17 ) : 21 + 3  = 7
    ( x + 17 ) : 21 = 7 - 3
    ( x + 17 ) : 21 = 4
      x + 17 = 4 x 21
      x + 17 = 84
      x = 84 - 17
      x = 67
b, 3x+3 - 13 = 230
=> 3x + 3  = 230 + 13
=> 3x+3 = 243
=> 3x+3 = 35
=> x + 3 = 5
=> x = 5 -3
=> x = 2
c, 2x - 15 = 23
    2x = 23 + 15 = 38
    x = 38 : 2
    x = 19
d, ( x + 16 ) : 31 - 3 = 7
    ( x + 16 ) : 31 = 10
      x + 16 = 10 x 31 = 310
      x = 310 - 16
      x = 294

Đọc tiếp...
Super Saiyan God 15/11 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

a)(x+17):21+3=7

(x+17):21=10

x+17=210

x=93

Đọc tiếp...
nguyên thành 14/11 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

a, để â rút gon đc thì 63 và 3n+1 phải có ước chung

mà 63=31x3

=>ước chung của 63 và 3n+1={3;31}

TH1: ƯC là 3

=>3n+1 phải chia hết cho 3 . mà 3n chia hết cho 3

                                             1ko chia hết cho 3

=>3n+1 ko chia hết cho 3( ko khả thi)

TH2:ƯC là 31

=> 3n+1 chia hết cho 31

=> n=10

Vậy n=10 thì A đc rút gọn

Đọc tiếp...
nguyên thành 14/11 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

b, để A là số tự nhiên thì 63 phải chia hết cho 3n-1

=>3n-1 thuộc Ư(63)

=>3n-1={1;3;31;63}

TH1:3n+1=1

=>3n=0 =>n=0 ko thuộc N* ( ko khả thi)

TH2: 3n+1=3

=>3n=2 =>n=2/3 ko thuộc N* ( ko khả thi)

TH3: 3n+1=31

=>3n=30 =>n=10 thuộc N* ( khả thi)

TH4: 3n+1=63

=>3n=62 =>n=62/3  ko thuộc N* ( ko khả thi)

 ko thuộc N* ( ko khả thi)

Vậy ta có n=10 để A là STN

Đọc tiếp...
rot 16/11 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

dễ mà 2+2=2.2=22

Đọc tiếp...
Song Ngư 13/11/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

chú ý :    

\(x>1\)các bạn nhé

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai 13/11/2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

+ Xét \(x=0\)\(\Rightarrow x+x=x.x=x^x\)

                        \(\Rightarrow0+0=0.0=0^0\)

                         \(\Rightarrow0=0=0\)( đúng- nhận)

+ Xét\(x\ge1\)\(\Rightarrow x+x>x.x\)và \(x^x\)

                                 Vậy \(x=0\)

Đọc tiếp...
Phạm Hàn Minh Chương 12/11/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

64 + 3x = 64 

<=> 3x = 64 - 64 

<=> 3x = 0 

<=> x = 0 : 3 = 0 

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 12/11/2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

\(64+3x=64\)

\(\Rightarrow3x=64-64\)

\(\Rightarrow3x=0\)

\(\Rightarrow x=0\div3\)

\(\Rightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
rot 16/11 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

64+3x=64

3x=0

x=0

Đọc tiếp...
PHẠM THÁI HÀ 12/11/2017 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

12+X phần 17+X              13+X phần 20 nhé các bn hiểu nhầm đề bài rồi

Đọc tiếp...
PHẠM THÁI HÀ 12/11/2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

ko phải kết quả âm đâu

Đọc tiếp...
Phong Thiên 12/11/2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

a/ 12 + \(\frac{x}{17}\) + X = \(\frac{4}{5}\) => 85x12 + 5X + 85X = 17x4 => 1020 + 90X = 68 => 90X = -952 => X= \(\frac{-476}{45}\)

b/ X x \(\frac{21}{2}\) + X x \(\frac{1}{2}\) = 27 => 21X + X =27 x 2 => 22X = 54 => X= \(\frac{27}{11}\)

c/ 13 + \(\frac{x}{20}\)\(\frac{3}{4}\) => 20 x 13 + X = 3 x 5 => 260 + X = 15 => X = -245

Đọc tiếp...
ghast boy minecraff 10/11/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

vì( 2/3X-1 )(3/4X+1/2)=0

suy ra (2/3X-1) hoặc (3/4X+1/2) = 0

nếu 2/3x-1=0   thì x=1.5

nếu 3/4x+1/2=0 thì x=-0,25

Đọc tiếp...
yêu húa 10/11/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

vì tích của 2 số bằng 0

=>2/3x-1=0   hoặc   3/4x+1/2=0

2/3x=1                    3/4x=  -1/2

x=3/2                    x=-2/3

vậy x thuộc{3/2;-2/3}

Đọc tiếp...
Nguyễn Cẩm Chi 10/11/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

cảm ơn

thế bạn biết làm câu này ko 

(x+20)^100+(y+4)=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 10/11/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

<=>(x-1)^x + 6 - [ (x-1)^x + 2 ] = 0

<=> (x-1)^x + 6 - (x-1)^x - 2 = 0

<=> 4 = 0 ( vô lí )

=> ko tồn tại x tm bài toán trên

Đọc tiếp...
Bui Danh 10/11/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Vì x chia hết cho12;21 và 28 =>x là BCNN của 21;12 và 28

=>x e {84;168;252;...}

mà 150<x<300 => x = {168;252}

Đọc tiếp...
TPA 10/11/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Vi x chia het cho 12,x chia het cho 21,x chia het cho 28 nen x E BC(12,21,28)

12=22.3

21=7.3

28=22.7

BCNN(12,21,280)=22.3.7=4.3.7=84

BC(12,21,28)=B(84)={0;84;168;252;...}

Vi  x E BC(12,21,28) và 150<x<300 nen:

x=168;252.

Đọc tiếp...
duc_1412_gioiok 10/11/2017 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Ai làm đúng nhanh mình k

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: