Giúp tôi giải toán


Do Not Ask Why Hôm qua lúc 06:23

b) a,b x 6 - a,b = 1a,b

a,b x (6 - 1) = 10 + a,b 

a,b x 5 = 10 + ab

a,b x 5 - a,b = 10 

a,b x (5 - 1) = 10 

a,b x 4 = 10 

a,b = 10 : 4 

a,b = 2,5 

Lê Mạnh Tiến Đạt Hôm qua lúc 06:59

Mình chỉ biết làm phần b thôi .

a.b x 6 - a,b = 1a,b

a,b x 6         = 1a,b + a,b + a,b 

a,b x 6          = 10 + a,b x 2

a,b x 4          = 10

a,b               = 10 : 4

a,b               = 2,5

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 Hôm qua lúc 20:34

B)

( x + 4/3 ) * 7/4 = 5 - 7/6

( x + 4/3) * 7/4 = 5/1 - 7/6

( x + 4/3) * 7/4 = 30/6 - 7/6

( x + 4/3) * 7/4 = 23/6 

( x + 4/3)        = 23/6 : 7/4

( x+ 4/3)         = 23/6 . 4/7

( x+ 4/3)         = 46/21

  x                 = 46/21 - 4/3

  x                  = 46/21 - 28/21

 x                 =  18/21 = 6/7
Tk vs kb hộ mk nha! thank u 

    

Lê Thị Ngọc Huyền Hôm qua lúc 08:47

dễ ợt thì làm thử coi

tui mới bắt dầu học mà huhu

Nguyễn Hoàng Phượng Quyên Hôm qua lúc 20:41

dễ z hỏi chi == lười quá ak 

Trần Nhật Quỳnh Hôm qua lúc 19:31

2x = 1, 2, 7, 14

Nếu 2x = 1 thì x = 1/2

Nếu 2x = 2 thì x = 1

Nếu 2x = 7 thì x = 7/2

Nếu x = 14 thì x = 7

Songoku Sky Fc11 Hôm qua lúc 19:27

\(2x\in\left(14\right)=\text{{}1,2,7,14\)

=>2x=1                       =>x=1:2:0;5    x=2;2=1 x=7:2=35x=14:2=7                    

    2x=2

    2x=7

   2x=14

KAITO KID 2005 Hôm qua lúc 19:24

2x = 1,2,7,14

vs 2x = 1 thì x= 1/2

vs 2x = 2 thì x=1

vs 2x=7 thì x= 7/2

vs 2x=14 thì x = 7

Nguyễn Bảo Trâm Hôm qua lúc 18:14

9 + 1 = 10

10 + 1 = 11

11 + 1 = 12

.....

1000 + 1 = 1001

Vậy ta có dãy số : 10 ; 11 ; 12 ; .... ; 1001 . Các số chẵn trong dãy số đó là : 10 ; 12 ; .... ; 1000

Số các số hạng từ 10 - 1000 là :

      ( 1000 - 10 ) : 2 + 1 = 496 ( số )

Tổng dãy số từ 1 - 1000 là :

      ( 1 + 1000 ) x 496 : 2 = 248248 

                      Đ/s : 248248

TNT TNT Học Giỏi Hôm qua lúc 18:25

câu trả lời là 

  9 = 1= 10

còn lại tự làm nhé

   đs.....cc

Nguyễn Thị Linh Chi Hôm qua lúc 18:49

10

11

12

.......k biết nha

1001 nha

mèo thơ 8 Hôm qua lúc 18:08

1232421908

nguyen hong ngoc mai 16 giờ trước (20:30)

x           =1234556505-213597 

x            =123421908

TNT TNT Học Giỏi Hôm qua lúc 18:35

x + 2134597= 1234556505

x                 = 1234556505 - 212134597

x                 = 12324211908

Bastkoo CTV 26/05 lúc 21:12

\(x.\frac{1}{6}.7,2+1,3.x+x.\frac{1}{2}+3,5=30,5\)

\(x.1,2+1,3.x+x.0,5+3,5=30,5\)

\(x\left(1,2+1,3+0,5\right)+3,5=30,5\)

x.6 + 3,5 = 30,5

x.6 = 30,5 - 3,5

x.6 = 27

x = 27 : 6

x = 4,5

Number one princess in the world 25/05 lúc 20:34

( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ... + ( x + 100 ) = 5750

x + 1 + x + 2 + x + 3 + ... + x + 100 = 5750

( x + x + ... + x ) + ( 1 + 2 + 3 + ... + 100 ) = 5750

100x + 5050 = 5750

100x = 5750 - 5050

100x = 700

x = 700 : 100

x = 7

Vậy x = 7

Bùi Quang Sang 25/05 lúc 20:34

( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ... + ( x + 100 ) = 5750

Ta có : ( x + x + x + ...+ x ) + ( 1 + 2 + 3 + ... + 100 ) = 5750

           ( x . 100 ) + ( 1 + 100 ) . 100 : 2 = 5750

           ( x . 100 ) + 5050 = 5750

                      => x . 100 = 5750 - 5050

                           x . 100 = 700

                                    x = 700 : 100

                                    x  = 7

                          Vậy     x = 7

Nếu bn ko biết thì . là nhân đó

Nguyễn Tiến Dũng 26/05 lúc 08:24

100.x+(1+2+3+...+100)=5750

100.x+5050=5750

100.x=5750-5050

100.x=700

x=700/100

x=7

Do Not Ask Why 25/05 lúc 16:22

1.

36,75 * X < 367514/10000

36,75 * X = 36,7514 

X = 36,7514 : 36,75 

X = 26251/262250 

2.

a)Số hạng thứ I: 3 = 3 + 15 x 0.

Số hạng thứ II: 18 = 3 + 15 x 1.

Số hạng thứ III: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2). 

Số hạng thứ IV: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3) ........

Số hạng thứ 100: 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +...+ 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 +...+ 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253

b) 11703 = 3 + 15 x (1 + 2 +...+ n) => 15 x (1 + 2 +...+ n) = 11700

=> 1 + 2 +...+ n = 780 => n x (n + 1) = 780 x 2

=> n x (n + 1) = 39 x 40

=> n = 39

Vậy: Số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Nguyễn Tuấn Đức 25/05 lúc 20:03

Bài 1 sai rồi

x=1 hoặc 0

phạm đức trung 25/05 lúc 16:19

1) X = 1

2)A)so thu 100 la 74253

B)so 11703 la so hang thu 39


 

Nguyễn Văn Dũng 22/05/2017 lúc 20:35

a.X=1

 b.X=2

Do mik k bt giải thích nên chỉ viết đc như vậy thôi 

k mik nha 

Kudo Shinichi 22/05/2017 lúc 20:46

Gọi biểu thức là A

\(A=\frac{x+11}{x+1}=\frac{x+1+10}{x+1}=\frac{x+1}{x+1}+\frac{10}{x+1}=1+\frac{10}{x+1}\)

lập bảng rồi tìm ra x

phần dưới tươn tụ

Võ Thị Thanh Trà 22/05/2017 lúc 20:41

a. x = 1 ; x = 4; x = 9

b. x = 2 ; x = 4 

Trịnh Thành Công CTV 23/05 lúc 19:50

\(6x+x=5^{11}:5^9+3^1\)

\(\Leftrightarrow7x=5^2+3\)

\(\Leftrightarrow7x=28\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{28}{4}\)

\(\Leftrightarrow x=7\)

\(5x+2x=6^2+5^0\)

\(\Leftrightarrow7x=36+1\)

\(\Leftrightarrow7x=37\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{37}{7}\)

Hoàng Ngọc Tuyết Nhung 23/05 lúc 20:00

\(6x+x=5^{11}:5^9+3^1\)

\(6x+x=5^{11-9}+3^1\)

\(6x+x=5^2+3^1\) 

\(6x+x=25+3\) 

\(6x+x=28\)

\(\left(6+1\right).2x=28\) 

\(7.2x=28\)

\(2x=28:7\)

\(2x=4\)

\(x=4:2\)\(x=2\)

Edogawa Conan 22/05/2017 lúc 21:49

Ta có:

\(\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{8.9.10}\right).x=\frac{23}{45}\)

\(\Rightarrow2.\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+....+\frac{1}{8.9.10}\right):2.x=\frac{23}{45}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+...+\frac{2}{8.9.10}\right):2.x=\frac{23}{45}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{8.9}-\frac{1}{9.10}\right):2.x=\frac{23}{45}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{90}\right):2.x=\frac{23}{45}\)

\(\Rightarrow\frac{11}{45}x=\frac{23}{45}\)

\(\Rightarrow x=\frac{23}{45}\div\frac{11}{45}=\frac{23}{11}\)

Vậy \(x=\frac{23}{11}\)

Do Not Ask Why 23/05/2017 lúc 07:54

\(\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{8.9.10}\right).x=\frac{23}{45}\)

\(\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{8.9.10}\right).\frac{1}{2}.x=\frac{23}{45}\)

\(\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+.....+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\right).\frac{1}{2}.x=\frac{23}{45}\)

\(\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+....+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}\right).\frac{1}{2}.x=\frac{23}{45}\)

\(\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{90}\right).\frac{1}{2}.x=\frac{23}{45}\)

\(\frac{22}{45}.\frac{1}{2}x=\frac{23}{45}\)

\(\frac{11}{45}.x=\frac{23}{45}\)

 \(x=\frac{23}{45}\div\frac{11}{45}\)

\(x=\frac{23}{11}\)

=> \(x=\frac{23}{11}\)

ST CTV 23/05/2017 lúc 06:40

\(\frac{x+1}{2}=\frac{8}{x+1}\)

=> (x + 1)(x + 1) = 2.8

=> (x + 1)2 = 16

=> \(\orbr{\begin{cases}x+1=4\\x+1=-4\end{cases}}\)=>\(\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy x = {3;-5}

Ho Bao Ngoc 2 giờ trước (10:56)

Cảm ơn bạn nhé

Ho Bao Ngoc 22/05/2017 lúc 21:52

sai rồi bạn ơi

Đề là x+1 phần 2 = 8 phần x+1

Lưu Đức Mạnh 21/05/2017 lúc 18:16

d. (x-5)(x^2-9)=0

=>x-5=0 hay x^2-9=0

=>x=5 hay x^2=9

=>x=5 hay x^2=3^2

=>x=5 hay x=3 hay x=-3

nhok sư tử 21/05/2017 lúc 17:46

lm đc sao bn ấy làm câu c r đúng ko ta sẽ làm các câu khác cho

tên kia ta ko nên nhớ ta đang âm nặng mk coi xem ta có bảo ai cho ko

ko biết thì im nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Asuna Yuuki 21/05/2017 lúc 17:31

\(c.\left(x+7\right).\left(x+8\right)=0\)

\(=>x+7=0\)hoặc \(x+8=0\)

\(=>x=0-7=-7\)hoặc \(x=0-8=-8\)

Vậy x = -7 hoặc-8

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 11:51

x * 30 = 2340 

x       = 2340 : 30 

x       = 78 

suy ra x = 78 

39600 : x = 90 

            x = 39600 : 90

            x = 440

suy ra x = 440 

Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi 21/05/2017 lúc 12:01

x * 30 = 2340

       x = 2340 : 30

       x = 78

39600 : x = 90

            x = 39600 : 90

            x = 440

quách anh thư 21/05/2017 lúc 12:00
x*30=2340 x=2340:30 x=78 39600:x=90 x=39600:90 x=440
Nguyen Thi Lan Huong 21/05/2017 lúc 11:29
a ) ( x + 0,75 ) x 3,2 = 4 x + 0,75 = 4 : 3,2 x + 0,75 = 1,25 x = 1,25 - 0,75 x = 0,5 b ) 5 x x : 3 x 4 + 299 = 2599 5 x x : 3 x 4 = 2599 - 299 5 x x : 3 x 4 = 2300 5 x x : 3 = 2300 : 4 5 x x : 3 = 575 5 x x = 575 x 3 5 x x = 1725 x = 1725 : 5 x = 345
Nguyễn Linh Ngọc 21/05/2017 lúc 11:27

a) (x+0,75).3,2=4

x+0,75=4:3,2

x+0,75=1,25

x=1,25-0,75

x=0,5

SKT_NTT CTV 21/05/2017 lúc 08:37

a) 6x + x = 511 : 59 + 31

7x = 52 + 3

7x = 25 + 3

7x = 28

x = 28 : 7

x = 4

b) 5x + 3x = 36 : 33 . 4 + 12

8x = 33 . 4 + 12

8x = 27 . 4 + 12

8x = 108 + 12

8x = 120

x = 120 : 8

x = 15

kudo shinichi 21/05/2017 lúc 08:35

a) \(6x+x=5^{11}:5^9+3^1\)

             \(7x=25+3\)

              \(7x=28\)

                 \(x=4\)

b) \(5x+3x=3^6:3^3.4+12\)

              \(8x=27.4+12\)

              \(8x=108+12\)

              \(8x=120\)

                 \(x=15\)

kudo shinichi 19/05/2017 lúc 10:53

a) x + 30%x = -1,31

  (1 + 30%)x = -1,31

         13/10x = -1,31

                 x = -1,31 : 13/10

                 x = -131/130

b) (x - 1/2) : 1/33 + 5/7 = 68/7

            (x - 1/2) : 1/33 = 68/7 - 5/7

             (x - 1/2) : 1/33 = 9

                       (x - 1/2) = 9 x 1/33

                         x - 1/2 = 3/11

                                 x = 3/11 + 1/2

                                  x = 17/22

c) (4,5 - 2x) . ( -11) = 11/14

                (4,5 - 2x) = 11/14 : (-11)

                (4,5 - 2x) = -1/14

                        2x = 4,5 + 1/14

                         2x = 32/7

                          x = 16/7

girl trung học 19/05/2017 lúc 11:03

dễ mk

pn

ak

Vũ Hồng Phúc 19/05/2017 lúc 10:51

a,x + 30%x = -1,31

x.130%= -1,31

x           = -131/130

b, (x-1/2) : 1/33 + 5/7 = 68/7

     (x-1/2) . 33           = 68/7 -5/7

     (x-1/2).33             = 9

      x-1/2                    = 9:33

      x-1/2                     = 3/11

       x                           = 3/11 + 1/2

       x                           =17/22

c,(4,5 - 2x).(-11) = 11/14

    4,5 - 2x           = 11/14 : (-11)

     4,5 - 2x           = -1/14

             2x            = 4,5 -(-1/14)

             2x            = 32/7

Pegasus lv5 18/05/2017 lúc 18:04

(x-1)5= -243      (x-1)5=-35      => x-1=-3    

                                                x= -3+1

                                               x=-2             k cho mik nha

                                          mik co het suc viet do

Nguyễn Quang Tâm 18/05/2017 lúc 18:00

(x-1)5=-243
(x-1)5=(-3)5
x-1=-3
x=-2
 

Sakata Kintoki 18/05/2017 lúc 20:59

      Giải phương trình:

     \(x-2\sqrt{x}=0\) \(\left(x\ge0\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x}=0\\\sqrt{x}-2=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}x=0\\\sqrt{x}=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\x=4\end{cases}}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: