Giúp tôi giải toán và làm văn


Shiratori Hime 07/01/2018 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

C1 = xxx

C2 = xvI

C3 =xx

C4 = v

Đọc tiếp...
Lý Trương Thuần 29/12/2017 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

XXI+IXXXX

XIX-III=XVI

IV×V=XX

XXV:V=V

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Ánh 14/11/2017 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

MDCLXV=1666

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 14/11/2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

MDCLXVI = 1666

My dear cat lose xtin vitamin infinitive.

Hơi dởm nha

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 14/11/2017 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Câu tiếng Anh:

My dear cat lose xtra vitamin imature.

Đọc tiếp...
lê quang dũng 03/11/2017 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

\(a,CCLXXXVIII\)

\(b,M=1000\)

\(c,MMMDCCCLXXXVIII=3988.\)

           ~ kHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG NỮA~

Đọc tiếp...
leminhduc 03/11/2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

a, CCLXXXVIII

b, M=1000

c, MMMDCCCLXXXVIII

~ Vừa viết nhầm ~

Đọc tiếp...
Phạm Công gia hân 07/11/2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

A. CCLXXXVIII

B. M = 1000

C. MMMDCCCLXXXVIII

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 19/09/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Từ 3 que diêm ta xếp được 4 số, đó là:

III; IV; VI; IX

Vậy:

Đọc tiếp...
Bạch Ngọc Phượng 05/12/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

iii;iv;vi;ix

Đọc tiếp...
Nguyễn Thọ Châu An 14/11/2017 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

1. III

2.VI

3.IV

4.LI

5.C

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 18/09/2017 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

số la mã 30 viết : XXX

Đọc tiếp...
ling min laura 18/09/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

đoàn xuân tùng toàn nghĩ linh tinh thôi

Đọc tiếp...
Shiratori Hime 07/01/2018 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

số la mã 30 = xxx

chúc bn học tốt

số la mã dễ mà

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 06/08/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

                Giải

Các số la mã ta có thể viết được từ 2 chữ số I và V IV,VI,VII,VIII

Vậy ta có thể viết được 4 số la mã từ 2 chữ số I và V.

Đọc tiếp...
duc 04/10/2017 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

4 nhe bạn!

Đọc tiếp...
duc 04/10/2017 lúc 08:04
Báo cáo sai phạm

có 8 số nhe bạn!

Đọc tiếp...
Linh Nhi 29/08/2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Các số la mã ta có thể viết được từ 2 chữ số I và V IV,VI,VII,VIII

Vậy ta có thể viết được 4 số la mã từ 2 chữ số I và V.

Đọc tiếp...
thai huu tram 05/08/2016 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

moi chu so co the viet 2 lan

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 15/08/2015 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

A.I; II; III; V; IV; VI; VII; VIII

B.II; V; X

Đọc tiếp...
Moon Light 15/08/2015 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

a)I ; II ; III ; IV ; V ; VI ; VII ; VIII

b)II ; V ; X

Đọc tiếp...
Phạm Hải Lâm 24/08/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm


a) I;II;III;IV;VI;VII;VIII.
b)II;V;X.
K NHA ĐỪNG AI BẢO TỚ COPI TỚ TỰ NGHĨ ĐÓ

Đọc tiếp...
Trần Minh Phương 16/01/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

a) 13 = XIII

    14 = XIV

    15 = XV

    16 = XVI

     17 = XVII

     18 = XVIII

     19 = IX

b)  22 = XXII

     23 = XXIII

     24 = XXIV

     25 = XXV

     26 = XXVI

     27 = XXVII

     28 = XXVIII

     29 = XXIX

     30 = XXX

      31 = XXXI

       32 = XXXII

       33 = XXXIII

       34 =XXXIV

        35 = XXXV

          36 = XXXVI

          37 = XXXVII

          38 = XXXVIII

          39 = XXXIX

          40 = XL

          41 = XLI

          42 = XLII

          43 = XLIII

          44 = XLIV

          45 = XLV

          46 = XLVI

          47 = XLVII

          48 = XLVIII

          49 = XLIX

          50 = L

         51 = LI

          52 = LII

          53 =LIII 

         54 = LIV

          55 = LV

          56 =LVI

         57 = LVII

          58 = LVIII

         59 = LIX

        60 = LX

       61 =  LXI

       62 = LXII

         63 = LXIII

         64 = LXIV

       65 =LXV

        66 =LXVI

        67 =LXVII

        68 =LXVIII

        69 =LXIX

       70 =LXX

       71 =LXXI

        72 = LXXII

       73 = LXXIII

        74 = LXXIV  

         75 = LXXV

            76 =LXXVI

                77 =LXXVII

                 78 = LXXVIII

                 79 = LXXIX

                80 = LXXX

                81 =LXXXI 

                 82 =LXXXII

                 83 =LXXXIII

                 84 =LXXXIV

                 85 = LXXXV

                 86 =LXXXVI

                 87 = LXXXVII

                 88 =LXXXVIII

                 89 =LXXXIX

                 90 =XC

                 91 =XCI

                 92 =XCII

                 93 =XCIII

                 94 =XCIV

                 95 =XCVI

                 96 =XCVI

                 97 =XCVII

                 98 =XCVIII

                 99 = XCIX

                 100 = C

nhớ tk cho mình nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Dương Hồng Phượng 23/10/2017 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

Trần Minh Phương viết số 19 sai rồi đó phải là XIX mới đúng

Đọc tiếp...
leduykhuong 23/08/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XVIV

Đọc tiếp...
Anh Mai 26/06/2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

a) XXVIII

b)XXXXI

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26/06/2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

a) XXVIII (số 28)

b) MMI (Số 2001)

Đọc tiếp...
nguyễn khắc minh 28/09/2017 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

l nhưng xếp thành hàng dọc              xxxxl

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 01/08/2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

1 = I

2 = II

3 = III

4 = IV

5 = V

6 = VI

7 = VII

8 = VIII

9 = IX

10 = X

11 = XI

12 = XI

13 = XIII

14 = XIV

15 = XV

16 = XVI

17 = XVII

18 = XVIII

19 = XIX

20 = XX

21 = XXI

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 01/08/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

1 = I

2 = II

3 = III

4 = IV

5 = V

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 01/08/2017 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

6 = VI

7 = VII

8 = VIII

9 = IX

10 = X

Đọc tiếp...
Bạch Ngọc Phượng 08/12/2017 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

LI NHÉ BẠN

Đọc tiếp...
Dương Hồng Phượng 23/10/2017 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

LI nhé !

Đọc tiếp...
Libra 21/10/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

LI nhé !

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Ngọc 25/07/2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

là 1673 nhé bn ^-^

Đọc tiếp...
Shiratori Hime 07/01/2018 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

MDCLXXIII = 1673

số la mã dễ

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
nguyễn thiện nhân 10/12/2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

1673 bạn nhé ,vì M=1.000 D=500 C=100 L=50 XX=20 III=3.chúng ta cộng lại :1.000+500+100+50+20+3=1673.vậy đáp án là :1673

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Nhật Minh 20/12/2014 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

Các số: XV ; XXV; XXXV. Vậy có 3 số tất cả. (nếu dùng cả 2 chữ số)

Còn nếu không thì viết được 7 số: X;XX;XXX;V;XV;XXV;XXXV.

Đọc tiếp...
Bùi Trà My 20/11/2015 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

nếu dùng cả 2: XV;XXV;XXXV

còn nếu chỉ dùng 1: X;XX;XXX;V

Đọc tiếp...
phạm văn nhất 18/07/2017 lúc 07:52
Báo cáo sai phạm

Các số: XV ; XXV; XXXV. Vậy có 3 số tất cả. (nếu dùng cả 2 chữ số)

Còn nếu không thì viết được 7 số: X;XX;XXX;V;XV;XXV;XXXV

Các bn ủng hộ mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 24/11/2014 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

1) IV

2) VI

3) VII

4) VIII

Đọc tiếp...
phung viet hoang 23/11/2014 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Có thể viết được 4 số La Mã !

Đọc tiếp...
Bùi Thiện Phúc 03/09/2017 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

8 so tong cong

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tùng 11/02/2015 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Tat nhien la 3 lan.Thông thường người ta quy định các chữ số I, X, C, M, không được lặp lại quá ba lần ; các chữ số V, L, D không được lặp lại quá một lần (nghĩa là không lặp lại)
 

     Vi du:

3:III             ;      20:X  , chu khong phai la VV

Đọc tiếp...
Phan Thị Bảo Vy 27/01/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Tat nhien la 3 lan.Thông thường người ta quy định các chữ số I, X, C, M, không được lặp lại quá ba lần ; các chữ số V, L, D không được lặp lại quá một lần (nghĩa là không lặp lại)

Vi du:

3:III    :   20:XX chu khong phai la VV

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 27/10/2014 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

với cả hai chữ I và V viết được 4 chữ số la mã (  IV ; VI ; VII ; VII. ) đây là kết quả đúng mình đã làm trên violympic lớp 6 vòng 5.

Đọc tiếp...
Lê An Chi 26/10/2014 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

I IV VI II III VII VIII

Đọc tiếp...
nguyenthithienkim 03/12/2015 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

4 moi dung

 

Đọc tiếp...
Mai Quỳnh Anh 29/08/2015 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Số la mã có nhiều số nhất là : 28(XXVIII)

Số la mã lớn nhất là : M(1000)

Số la mã nhỏ nhất là : I(1)

Số la mã ít chữ số nhất là : I(1)

1.000.000.000 : ko có số thỏa mãn

1.000.000 :  ko có số thỏa mãn

1000:M

1:I 

Đọc tiếp...
Ngô Sách Hiếu 30/08/2015 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

MCMXCIX

MMM

I

I

MMM

Đọc tiếp...
NGUYỄN HOÀNG LONG 11/07/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 1 CHỮ L LÀ 50

L

I

I

XIN LỖI KHÔNG BIẾT

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: