Giúp tôi giải toán và làm văn


minh phượng 05/11/2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Nửa chu ci hình chữ nhật :

60 / 2 = 30 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật :

( 30 - 4 ) / 2 = 13 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật :

13 + 4 = 17 ( cm )

học tốt

Đọc tiếp...
minh phượng 05/11/2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mik viết nhầm

chu vi nhé

ok

Đọc tiếp...
Hansara 04/02/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

 Nửa chu vi: 60:2=30(cm) 
Chiều dài : (30+4)/2=17(cm) 
Chiều rộng: 17-4=13(cm) 

Đọc tiếp...
gv Quản lý 07/08/2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ:

Số thứ nhất 2 2 Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư 45

Nếu coi số thứ ba là 1 phần => Số thứ tư là 4 phần, số thứ nhất 2 phần - 2, số thứ hai là 2 phần + 2

=> Tổng 4 số là:

số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba + số thứ tư = (2 phần - 2) + (2 phần + 2) + 1 phần + 4 phần = 9 phần

9 phần = 45 => 1 phần = 45 : 9 = 5

=> Số thứ ba là 5, số thứ tư là: 5 x 4 = 20; số thứ nhất là: 2 phần -2 = 2x5 - 2 = 8; số thứ hai là: 2 phần + 2 = 2 x 5 + 2 = 12.

ĐS: 8; 12; 5; 20

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 11/02/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

                                                                                      Giải :

Theo đề bài ta thấy: 
Số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, bớt 2 
Số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba, thêm 2 
Số thứ tư gấp 4 lần số thứ ba. 
Tổng số phần bằng nhau là : 
1 + 2 + 2 + 4 = 9 ( phần ) 
Số thứ ba là: 
( 45 - 2 + 2 ) : 9 = 5 
Số thứ nhất là: 
5 x 2 - 2 = 8 
Số thứ hai là: 
5 x 2 + 2 = 12 
Số thứ tư là: 
5 x 4 = 20 
Đáp số: 
8 ; 12 ; 5 ; 20

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 07/08/2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

gv làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Forever_Alone 15/08/2018 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

Thực tế ngày thứ 2 không bán thêm 100kg thì ngày thứ 2 ít hơn ngày thứ nhất :

100 - 32 = 68 ( kg )

Ngày thứ 2 bán được số gạo là :

4326 - 68 = 4258 ( kg )

Ngày thứ 3 bán được số gạo là :

4326 - 178 = 4148 ( kg )

Cả 3 ngày cửa hàng đó bán được 

4148 + 4258 + 4326 = 12732 ( kg )

Vậy....

Đọc tiếp...
rias gremory 15/08/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

mong được chỉ bảo thêm, câu này mik đã từng thi violympic lớp 4, mik chúng câu này nên bi giờ mik biết làm, mik ghi đáp án 12868. Kết quả đó đúng đấy nên, có gì ủng hộ nha.

Đọc tiếp...
rias gremory 15/08/2018 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 2 bán hơn ngày thứ nhất là :

100 - 32 = 68 ( kg)

Ngày thứ hai bán được là :

4326 + 68 =  4394 (kg)

Ngày thứ 3 bán được :

4326 - 178 = 4148 (kg)

Số gạo cả 3 ngày bán được là :

4326 + 4394 + 4148 = 12868 (kg)

Đ/s :12868 kg.

Đọc tiếp...
emdixaqua 05/06/2018 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

Số thứ I là:

   273 : ( 4 + 2 + 1 ) x 4 = 156

Số thứ II là:

 156 : 2 = 78

Số thứ III là:

  78 : 2 = 39

vậy số thứ III là 39

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30/06/2015 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a,b,c

(a+b+c)*3=91(1) 
a=2b(2) 
c-b=13(3) 

(1)<=> 3b +c =91*3=273 
(2) c - b = 13 
giải hệ này dc b= 65 , c= 78 
=> a =273-65-78 = 130 

Đọc tiếp...
nene 16/07/2018 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là :

91 x 3 = 273

Ta có sơ đồ :

13 } 273 ST1 ST2 ST3

Số thứ 1 :( 273 - 13 ) :( 1 + 1 + 2 ) x2 = 130 

Số thứ 2 : 130 : 2 = 65

Số thứ 3 : 65 + 13 = 78

Đáp số : ST1 : 130 

             ST2 : 65

             ST3 : 78

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 01/05/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Trước đây: tuổi em :    !____!

                 tuổi anh :    !____!____!

Hiện nay:   tuổi em  :    !____!____!

                tuổi anh  :    !____!____!____!

Sau này:    tuổi em  :    !____!____!____!      

                tuổi anh  :    !____!____!____!             ( tổng tuổi anh và em sau này là 35)

Ta thấy:

Tuổi anh trước đây bằng tuổi em hiện nay

; Tuổi anh hiện nay bằng tuổi em sau này

Hiệu giữa tuổi anh và em trong mọi giai đoạn đề bằng nhau nên :

             Tuổi anh hiện nay là: 35 : (3 + 4) . 3 = 15 (tuổi)

             Tuổi em hiện nay là: 35 : ( 3 + 4) . 2 = 10 (tuổi)

Đọc tiếp...
Dương Quốc Khánh 17/01/2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Ta có 1+1=2

k cho mình nha mình chưa có điểm hỏi đáp

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 06/07/2018 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, ta có:

a+b=20,1

2a+5b=125,1

2a+5b-2a-2b=125,1-(20,1 . 2)

3b=125,1-40,2

3b=84,9

b=84,9:3

b=28,3

=>a=20,1-28,3=-8,2

vậy a=-8,2; b=28,3

chúc bạn học tốt nha

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 06/07/2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

mk giải = cách này nha bạn cách vẽ sơ đồ  mk quên r  ^_^

gọi X là số thứ nhất  

=> số thứ 2 là 20,1 -X

theo đề ra ta có

\(2x+5\cdot\left(20,1-x\right)=125,1\)

\(2x+100,5-5x=125,1\)

\(-3x=125,1-100,5\)

\(x=-8,2\)

=> số thứ  2 = 28,3

vậy .....

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 16/06/2018 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là a  \(\left(0< a< 225\right)\)

Do số thứ nhất kém số thứ hai là 12 nên số thứ hai là a + 12

Do số thứ hai kém số thứ ba là 18 nên số thứ ba là a + 12 + 18 = a + 30

Mà tổng 3 số là 225 nên ta có phương trình :

\(a+a+12+a+30=225\)

\(\Leftrightarrow3a+42=225\)

\(\Leftrightarrow3a=183\)

\(\Leftrightarrow a=61\left(tm\right)\)

Vậy số thứ nhất là 61

Số thứ hai là  \(61+12=73\)

Số thứ ba là  \(61+30=91\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 29/10/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là 61.

Số thứ hai là 73.

Số thứ ba là 91.

Đọc tiếp...
phamnhatanh 26/10/2016 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

chu vi tam giac abc là 38cm cạch ab dài hon canh bc la 3cm nhung lai ngan hon canh ac la 2cm tinh do dai moi cach

Đọc tiếp...
Haibara Ai 08/06/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ :

Bạn 1 |-------|-------|                                        ( tổng là 2750 quả cam)

Bạn 2 |-------|-------|-------|-------|-------|

Tổng số phần bằng nhau là :

      2 + 5 = 7 (phần)

Bạn 1 có số quả cam là:

       2750 : 7 x 2 = .....(quả)

Bạn 2 có số quả cam là :

       2750 : 7 x 5 = ....(quả)

             Đáp số : Bạn 1 ..... quả

                            Bạn 2 .... quả

Đọc tiếp...
See you again 08/06/2018 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

Gọi A,B lần lượt là hai bạn trên

Theo bài ra, ta có:

Bạn A: |----|----|

Bạn B: |----|----|----|----|----|

Tổng số phần bằng nhau là:       

        2 + 5 = 7 (phần)

Bạn A có số cam là:

        2750 : 7 x 2 =....

Hình như bài sai đề rồi bạn ơi

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Quân 10/10/2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

100% sai đề vì đây là tổng tỉ mà 40 không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 03/11/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

bùi trần thế mạnh 2376

đáp án là 60

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
nguyen nam thai 29/05/2018 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

ban chep sai de roi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19/06/2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

tính đến bây giờ, lúc tuổi anh bằng tuổi em thì cách đây số năm là :

( 26 - 18 ) : 2 = 4 ( năm )

vậy anh hơn em 4 tuổi

bây giờ bài toán sẽ trở thành dạng tổng hiệu

tuổi anh là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 tuổi

tuổi em là : ( 26 - 4 ) : 2 = 11 tuổi

bạn nhớ chọn câu hỏi mình nha..... mình làm bài này là chỉ muốn bạn làm vậy thôi! Ok?

Đọc tiếp...
DƯƠNG TRẦN TIỂU BÌNH 30/07/2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

anh 15 tuổi

em 11 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen hoang tung 13/11/2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

anh 15, em 11

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân 02/05/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Coi tuổi con 6 năm trước là 1 phần thì tuổi bố 6 năm trước là 7 phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 1 = 6 ( phần )

Tuổi con 6 năm trước so với hiệu là :

1 : 6 = 1/6 ( hiệu )

Nếu coi tuổi con 4 năm sau là 1 phần thì tuổi bố 4 năm sau là 3 phần như thế

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: