Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 giờ trước (6:27)

Số quả táo còn lại là 

4 - 2 = 2 (quả)

       Đáp số: 2 quả táo

15 giờ trước (20:16)

1+1=2

3+9=12

15 giờ trước (20:16)

1+1=2

3+9=12

15 giờ trước (20:11)

?

câu hỏi là gì

Hôm kia lúc 22:30

<

=

>

>

Hôm kia lúc 22:30

<

=
>

>

Hôm kia lúc 20:32

Câu 1 :

37+13+10=60

Câu 2 :

29>12+16>27

Câu 3 :

số liền trước 40 là : 39

số liền sau 40 là : 41

Câu 4 :

Bài giải :

Hùng còn lại số viên bi là :

           8-3=5(viên )

                 đáp số :  5 viên bi

Câu 5 :

10+2+7=19

29-9-10=10

Hôm kia lúc 19:57

\(78+28=116\)

Hôm kia lúc 19:58

=106

POP POP
POP POP CTVVIP
Hôm kia lúc 10:33

Hệ thống quy đổi này thật sự rất thú vị, bạn nào thử đổi rồi  chia sẻ với mọi người xem như thế nào nha ^^

Hôm kia lúc 10:34

Shop này thú vị thật><