Giúp tôi giải toán và làm văn


Mai Nhật Linh 15/01 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Gấu bị cắt tai là gâu gì phải không?

Bạn hỏi thế à?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 15/01 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của bạn là 'Trong tiếng Mỹ gấu bị cắt tai là gấu gì?' phải không

Đọc tiếp...
Cô nhóc Song Tử 13/01/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

viết từ đó ra tiếng anh à?

còn Nguyễn Duy Anh, hình như câu đó là gấu bị cắt tai thì phải

ko đúng thì thôi nhé!

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 23/10/2014 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu Bình có 6 viên bi,An có 18 viên bi

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 05/10/2014 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là 3 - 1 = 2 (phần)

Số bi của Bình là 12 : 2 = 6 (viên)

Số bi của An là 6 x 3 = 18 (viên)

Mình không chắc lắm

Đọc tiếp...
Trần Hòa Bình 12/01/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

tui có mỗi 2 viên Bi thôi nó ở trong quần

Đọc tiếp...
nguyenducanha 30/11/2016 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

số đó là 123 ý bạn ấy là vậy

đúng không nobi nobita

k cho tớ nhé !

Đọc tiếp...
nobi nobita 30/11/2016 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

so

do

la

1

2

3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bảo Trâm 02/12/2017 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là a;số nhỏ là b.

Ta có:

    a+b=9,65 (1)

    ax5+bx3=40,75 (2)

Từ (1),ta có:

   ax3+bx3=9,65x3=28,95 (3)

Lấy (2)-(3),ta có:

   ax2=40,75-28,95

   ax2=11,8

       a=11,8:2

       a=5,9

Suy ra:b=9,65-5,9=3,75

Vậy a=5,9;b=3,75

          Đáp số:5,9 và 3,75

Đọc tiếp...
Violympic toán và những câu hỏi 25/10/2014 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

6 số chẵn ấy là: 136;138;140;142;144;146

Đọc tiếp...
anquynh4576hn 06/11/2016 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

136,138,140,142,146,144

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 05/07/2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Theo đề bài, nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 và dư 5, còn lấy số thứ hai chia cho số thứ ba thì được thương bằng 2, được biểu diễn trên sơ đồ như sau :

Số thứ nhất : !__________!__________!__________!____!      ( 6 phần ) và 5

Số thứ hai :   !__________!     ( 2 phần )                   ( 5 )

Số thứ ba  :   !_____!     ( 1 phần )

Ta thấy nếu lấy tổng của ba số đó trừ đi 5 thì ta có tổng số phần bằng nhau là :

6 + 2 + 1 = 9 ( phần )

Khi đó, tổng ba số trên cần phải giảm xuống còn :

383 - 5 = 378

Vậy, số thứ nhất sau khi thay đổi là :

378 : 9 x 6 = 252

Số thứ hai sau khi thay đổi là :

378 : 9 x 2 = 84

Số thứ ba sau khi thay đổi là :

378 - ( 252 + 84 ) = 42

Số thứ nhất lúc đầu là :

252 + 5 = 257

Vì khi lấy tổng của ba số trừ đi 5 thì số thứ nhất giảm đi 5, số thứ hai và số thứ ba vẫn không thay đổi.

Vậy, ba số trên lần lượt là : Số thứ nhất : 257.

                                         Số thứ hai : 84.

                                         Số thứ ba : 42.

 

Đọc tiếp...
Người Yêu Môn Toán 10/12/2014 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a,b.

Ta có: a+b=5,79 (1)

Lại có :9a+5b=33,87 => 4a +5a+5b = 33,87

                            <=> 4a+ 5x(a+b)=33,87 (2)

Thay (1) vào (2) ta có : 4a+ 5x5,79=33,87

                              <=> 4a+28,95=33,87

                              <=> 4a=33,87-28,95 =4,92

 => a=4,92:4=1,23

      b=5,79-1,2075=4,56

Đọc tiếp...
buituanhung 13/12/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

tôi đang cần gấp

Đọc tiếp...
buituanhung 13/12/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
người yeu môn toán ơi có thể giải thích hộ bài này mà cậu làm ko ?
Đọc tiếp...
Vu Huyen Thuong 10/12/2014 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là:329,3-102,1=227,2

Số thứ nhất là:227,2:5=45,5

Số thứ hai là:102,1-45,5=56,6

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 26/08/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là :

   329,3 - 102,1 = 227,2 

Số thứ nhất là :

  227,2 : 5 = 45,5 

Số thứ hai là :

  102,1 - 45,5 = 56,6

          Đ/s : STN : 45,5

                  STH : 56,6

Đọc tiếp...
Hz Playku 06/12/2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

   giai 

5 lan so hang truoc la

329,3-102,1=227,2

so thu 1 la

227,2 : 5= 45,44

so thu 2 la

102,1-45,44=56,66

      d/s so thu 1 :45,44

            so thu 2 : 56,66

Đọc tiếp...
Phạm Huy Hoàng 24/11/2015 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là:

329,3-102,1=227,2

Số thứ nhất là:

227,2:5=45,5

Số thứ hai là:

102,1-45,5=56,6 

Đọc tiếp...
Đặng Văn Cường 03/03/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là 45.5

số thứ hai là 56.6

Đọc tiếp...
Tiến Đạt Lê 13/12/2017 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

So thu nhat va so thu hai la:45,5 va 56,6

Đọc tiếp...
GV Quản lý 11/10/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Vẽ sơ đồ như sau:

53 53 A B C D

Số cần tìm là cả đoạn thẳng AB, lấy AC = 1/3 AB, thêm AC 53 đơn vị thì được AD và AD kém AB 53 đơn vị => CD = DB

Vậy số cần tìm là AB = 3 x 53 = 159

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 11/10/2017 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}\)số cần tìm và số cần tìm là:

1 - \(\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)

Hiệu của \(\frac{1}{3}\)số cần tìm và số cần tìm là:

53 + 53 = 106

Số cần tìm là:

106 : \(\frac{2}{3}\)= 159

Đ/S: 159

Đọc tiếp...
nguyễn văn an 28/10/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

help me = hiếp me

Đọc tiếp...
gv Quản lý 07/08/2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ:

Số thứ nhất 2 2 Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư 45

Nếu coi số thứ ba là 1 phần => Số thứ tư là 4 phần, số thứ nhất 2 phần - 2, số thứ hai là 2 phần + 2

=> Tổng 4 số là:

số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba + số thứ tư = (2 phần - 2) + (2 phần + 2) + 1 phần + 4 phần = 9 phần

9 phần = 45 => 1 phần = 45 : 9 = 5

=> Số thứ ba là 5, số thứ tư là: 5 x 4 = 20; số thứ nhất là: 2 phần -2 = 2x5 - 2 = 8; số thứ hai là: 2 phần + 2 = 2 x 5 + 2 = 12.

ĐS: 8; 12; 5; 20

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 07/08/2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

gv làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Phạm Hiếu Dũng 18/01/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

8,12,5,20.De the.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Hiền Lương 22/11/2016 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số thứ nhất,b là số thứ hai

Theo bài ra ta có:

         a + b = 10,2

      = a * 3 + b * 5 = 41,4

      = a *3 + b * 3 + b * 2 = 41,4

      = ( a + b ) + b * 2 = 41,4

      = 10,2 * 3 + b * 2 =41,4

      = 30,6 + ( b * 2 ) = 41,4

                    b * 2 = 41,4 - 30,6

                    b * 2 =  10,8

                    b = 10,8/2

                    b = 5,4

   Vậy số thứ 2 là 5,4

   Số thứ nhất là 10,2 - 5,4 = 4,8

Cô giáo giảng đó nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Phạm Thùy Dung 27/11/2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

blalalalala

Đọc tiếp...
titanic 22/11/2016 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số thứ nhất là a, số thứ hai là b

Ta có: a+b=10.2 nên a=10,2-b (1) 

Lại có 3xa+bx5=41,4 (2)

Thay (1) vào (2) ta được:

3x(10,2-b)+bx5=41,4

30,6-3xb+bx5=41,4

30,6+5xb-3xb=41,4

5xb-3xb=41,4-30,6

2xb=10,8

b=10,8:2=5,4

nên a=4,8

Vậy số thứ nhất là 4,8, số thứ 2 là 5,4

Đọc tiếp...
pham minh nhat 27/04/2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Nếu cả hai số đều gấp lên 2,5 lần thì tổng của hai số mới là: 37,8 x 2,5 = 94,5

Nên 3,2- 2,5 = 0,7(lần) số thứ hai chính là 111,02-94,5= 16,52

Vậy số thứ hai là: 16,52:0,7 = 23,6

Thử lại: (37,8-23,6)x2,5 + 23,6x3,2 = 111,02 (đúng)

Đáp số: 23,6

Đọc tiếp...
Kaito Kid 30/11/2017 lúc 06:34
Báo cáo sai phạm

Bài giải:
Nếu cả hai số đều gấp lên 2,5 lần thì tổng của hai số mới là: 37,8 x 2,5 = 94,5
Nên 3,2- 2,5 = 0,7(lần) số thứ hai chính là 111,02-94,5= 16,52
Vậy số thứ hai là: 16,52:0,7 = 23,6
Thử lại: (37,8-23,6)x2,5 + 23,6x3,2 = 111,02 (đúng)
Đáp số: 23,6

Đọc tiếp...
Hồ Thục Nguyên 26/11/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

tính nhanh:77,7x15,6+15,6x22,3+15,6

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: