Giúp tôi giải toán


Tuyet Nhi Melody Miku Hotgirl Sakura Tomoyo Usagi 01/03/2017 lúc 21:30

Tổng số tuổi của mẹ va con sau 2 năm nữa là :

24 + 2 + 2 = 28 ( tuoi )

Ta có sơ đồ :

me :  !------------!-------------!------------!

con : !------------!

Tổng số phần là :

3 + 1 = 4 ( phan )

Tuổi con hiện nay là :

28 : 4 x 1 - 2 = 5 ( tuoi )

Tuổi mẹ hiện nay là : 

24 - 5 = 19 ( tuoi )

Ma Kết _ Capricorn 01/03/2017 lúc 21:29

- Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên khi con bằng \(\frac{1}{3}\)tuổi mẹ thì mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

2 năm nữa con có số tuổi là:

     24 : ( 3 - 1 ) x 1 = 12 ( tuổi )

Hiện nay con có số tuổi là:

     12 - 2 = 10 ( tuổi )

Hiện nay mẹ có số tuổi là:

     10 + 24 = 34 ( tuổi )

           Đáp số: Mẹ: 34 tuổi.              Con: 10 tuổi.

lê quang trình 11/03/2017 lúc 11:03

|----------------|----------------|---------------| 25

|----------------|----------------| 56

Nguyễn Thùy Dương 27/10/2014 lúc 14:11

Xem lại đề bài nhé, ý đầu hơi lủng củng, không rõ

Hoàn Nguyễn Việt 14/10/2016 lúc 19:52

tổng số phần = nhau là : 7 + 5 = 12 ( tuổi ) . Tuổi cháu sau này là 96 ; 12 x 5 = 40( tuổi ) . Tuổi cô sau này là 96 - 40 = 56( tuổi ) . Hiệu số tuổi giữa hai cô cháu là 56 - 40 = 16 ( tuổi ). tuổi cô hiện nay là 56 -16 = 40 ( tuổi ) . Tuổi cháu hiện nay là 40 -16 = 24 ( tuổi ) Đ/S ; Cháu : 24 tuổi, Cô : 40 tuổi

SV 19/10/2014 lúc 21:42

Ta có CD=2xCR.

Từ đề bài: 2xCR+15 = 1,5x(CR+20)

Bạn đọc tự biến đổi,ta được CR của hình chữ nhật đó là 30m,CD là 60m.

Tran Nguyen Khanh Huyen 20/10/2014 lúc 20:15

Em cam on nhung co the giai thich ro hon giup em dc ko a ?!

Bai toan nay la bai em di thi hoc sinh gioi , nhung em ko giai dc , mong giup dum em nha !

Tran Thi Nhung 23/02/2017 lúc 08:25

Diện tích hình chữ nhật = 450cm2.

Chiều dài: 45cm

Chiều rộng: 10 cm

Violympic toán và những câu hỏi 25/10/2014 lúc 14:32

Trung bình cộng các số là:

 (68+72+99+14):3=75

Số tự nhiên C là:

 75-14=61

  Đáp số: 61

Dương Thị Bảo Ngân 22/01/2017 lúc 20:49

61 nha sao tự mình hỏi xong tự mình trả lời vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Trần Thị Ngọc Ly 10/02/2015 lúc 21:36

lan ; 12 tuổi

bố lan : 42 tuổi

Dinh Thi Minh Tham 21/03/2016 lúc 20:21

Sơ đồ (6 năm về trước)

Tuổi Lan  !___!

Tuổi bố    !___!___!___!___!___!___!        (hiệu số tuổi là 5 Phần)

Sơ đồ ( 18 năm sau)

Tuổi Lan  !__________________!

Tuổi bố    !__________________!__________________!      (hiệu số tuổi là 1 Phần)

(Chú ý hiệu số tuổi - sự chênh nhau hai đoạn thẳng biểu thị tuổi bố và tuổi Lan -không thay đổi theo thời gian). Vậy tuối Lan ở 18 năm sau gấp 5 lần tuổi Lan ở 6 năm trước --> tỉ số 5/1

Kết hợp với hiệu số tuổi = 6 + 18 = 24         (trải qua 24 năm)

Giải bài toán tìm hai số khi biết Hiệu và Tỉ số ta tính được:

- Tuổi Lan 6 năm trước là 24 : (5 - 1) x 1 = 6 tuổi

--> Tuổi Lan hiện nay là 6 + 6 = 12 tuổi

- Tuổi bố Lan là 6 x 6 + 6 = 42 tuổi

Sơ đồ (6 năm về trước)

Tuổi Lan  !___!

Tuổi bố    !___!___!___!___!___!___!        (hiệu số tuổi là 5 Phần)

Sơ đồ ( 18 năm sau)

Tuổi Lan  !__________________!

Tuổi bố    !__________________!__________________!      (hiệu số tuổi là 1 Phần)

(Chú ý hiệu số tuổi - sự chênh nhau hai đoạn thẳng biểu thị tuổi bố và tuổi Lan -không thay đổi theo thời gian). Vậy tuối Lan ở 18 năm sau gấp 5 lần tuổi Lan ở 6 năm trước --> tỉ số 5/1

Kết hợp với hiệu số tuổi = 6 + 18 = 24         (trải qua 24 năm)

Giải bài toán tìm hai số khi biết Hiệu và Tỉ số ta tính được:

- Tuổi Lan 6 năm trước là 24 : (5 - 1) x 1 = 6 tuổi

--> Tuổi Lan hiện nay là 6 + 6 = 12 tuổi

- Tuổi bố Lan là 6 x 6 + 6 = 42 tuổi

Trần Hà Quỳnh Như 13/03/2016 lúc 08:48

Bài giải

6 năm về trước bố hơn Lan  số phần tuổi là : 6 - 1 = 5 (phần)
18 năm nữa bố vẫn hơn Lan là 5 phần tuổi.

Ta có sơ đồ :

Tuổi Lan hiện nay:    !...6...!____!
Tuổi bố :   !----18----!...6...!____!
Tuổi Lan : !----18----!...6...!____!____!____!____!____!____!

Quan sát sơ đồ ta thấy 5 phần bằng nhau = 1 phần và (18 + 6) tuổi
Giá trị 1 phần là : (18+6) : (5 -1) = 6 (tuổi)
Tuổi Lan hiện nay là : 6 + 6 = 12 (tuổi)
Tuổi bố hiện nay là : 6 x 6 + 6 = 42 (tuổi)

Vũ Thị Ngọc Ánh 27/10/2014 lúc 20:27

Số vải xanh hơn vải đỏ là:

37 - 7 = 30

Giá trị một phần là:

30 : ( 3 -1 ) = 15

Tấm vải đỏ dài là:

15 nhân 1 = 15

Tấm vải xanh dài là:

15 nhân 3 = 45

Đáp số : 15 m ; 45 m

SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 24/04/2015 lúc 09:53

Tự hỏi tự trả lời. Mà biết rồi thì hỏi làm gì

cô nàng dễ thương 16/09/2016 lúc 12:34

15vaf 45 m

ai k mình

mình k lại cho

mình hứa

nguyen phan minh ngoc 29/10/2014 lúc 10:34

Vì khi tuổi em bằng tuổi chị thì em 3 phan chị 5 phan .Vậy hien nay chị 3 phần em 1 phần.

                       Tổng số phần bằng nhau là:3+1=4(phần)

                        Tuổi chị là:12 ;4 *3=9(tuổi)

                         Tuổi em là:12-9=3(tuổi)

                                             Đáp số;chị:9 tuôỉ

                                                          em:3 tuổi

Nguyễn Tùng Dương 30/10/2014 lúc 10:06

Khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay (có nghĩa là trong tương lai) thì tuổi em 3 phần, tuổi chị 5 phần.. Như vậy chị hơn em 2 phần.

Hiện nay, tuổi chị 3 phần thì tuổi em là (3-2)=1 phần .

Tổng tuổi chị và em hiện nay là (3+1)=4 phần = 12 tuổi. Vậy mỗi phần là 12;4=3 tuổi.

Do đó, hiện nay em 1 phần =3 tuổi; chị 3 phần =9 tuổi.

Đến khi em 9 tuổi thì chị 15 tuổi.

tống khánh ly 24/04/2015 lúc 21:40

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi
)

Nguyen ngoc dat 23/09/2016 lúc 15:56

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Bui Quang Huy 17/03/2016 lúc 19:51

Ta có sơ đồ:
Hiện nay:
em: |____________|
Anh:|____________|___|
Trc đây,khi tuổi anh = tuổi em h.nay,thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay:
em: |________|……|
anh: |________|____|……|…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiệnnay tuổi em là 3 phần.
Hiện nay:
Em: |____|____|____|
Anh:|____|____|____|____| 63 tuổi
Ta thấy, tuổi anh có 4 phần,tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3phần thì tuổi em có 2 phần và bằng½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7(phần)
Tuổi của em hiện nay:
63 : 7 x 3= 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:
63 – 27 =36 (tuổi)
Vẽ sơ đồ ra giấy sẽ thấy đc liền luôn

Trần Thùy Trang 30/01/2017 lúc 09:25

gọi chiều rộng hcn là a => chiều dài = ax2

khi thêm chiều rộng 20m và dài 15m thì dài gấp  rưỡi rộng:

=> dài = 3/2 rộng

=> ( a x 2 + 15 ) x2 = ( a + 20 ) x 3

=> 4 x a + 30 = 3 x a + 60

=> a = 30

chiều rộng  = 30

Dài 30 x 2 = 60m

k mk nhé

Lê Duy Khang 21/02/2015 lúc 13:58

Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi em hiện nay biết, khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì hồi đó tuổi anh gấp đôi tuổi em.

Sơ đồ tóm tắt:

Tuổi em hồi đó:      !---!

Tuổi anh hồi đó:     !---!---!

Tuổi em hiện nay:  !---!---!

Tuổi anh hiện nay: !---!---!---!
Trả lời: Tuổi Em hiện nay là: 30 : (3 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Lưu Thu Thủy 21/11/2014 lúc 20:38

Gọi số tuổi của chị là a ,tuổi em là b Suy ra hiệu số tuổi 2 chị em là a-b

Theo bài ra : *  b - (a - b) =12 (tuổi)  <1>

                    *a.2-(a+b)=3(tuổi)

                     a.2-a-b=3(tuổi)

                     a-b=3(tuổi)

         Suy ra ;Hiệu số tuổi 2 chị em là 3 tuổi

        Mà từ <1> ta có :     b-(a-b)=12(tuổi)

                       Suy ra:     b-3=12(tuổi)

                                       b=12+3(tuổi)

                                       b=15 tuổi

                                       a=15+3=18(tuổi)

                           Vậy tuổi chị là 18 tuổi ,tuổi em là 15 tuổi.

           

Nguyễn Giang Nam 08/03/2017 lúc 19:52

chi 18 em 15

Nguyễn Kiều Trâm 13/10/2016 lúc 19:31

Tuổi chị là 18 tuổi và tuổi em là 15 tuổi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: