Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 giờ trước (21:38)

x = x.

5 giờ trước (21:39)

k thấy đề bài bạn ơi?

8 giờ trước (19:10)

2

7 giờ trước (19:12)

2

 

17 giờ trước (9:54)

x + 25 = 145

x = 145 - 25

x = 120

15 giờ trước (11:16)

x + 25 = 145

x = 145 - 25

x = 120

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
Hôm qua lúc 16:40

Yêu cầu đề là gì vậy bạn?

Hôm kia lúc 11:26

8

Hôm kia lúc 11:27

8 chắc chắn đúng

Hôm kia lúc 10:41

1543224. 6333637 = 9974 980 662 128

Hôm qua lúc 16:12

Kkkwdkilnjdnomkiidsjkzmdjinhiqhikepkabiw ẹoebinbeeoelêej  mẹ ơI