Giúp tôi giải toán và làm văn


Forever_Alone 15/08/2018 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

Thực tế ngày thứ 2 không bán thêm 100kg thì ngày thứ 2 ít hơn ngày thứ nhất :

100 - 32 = 68 ( kg )

Ngày thứ 2 bán được số gạo là :

4326 - 68 = 4258 ( kg )

Ngày thứ 3 bán được số gạo là :

4326 - 178 = 4148 ( kg )

Cả 3 ngày cửa hàng đó bán được 

4148 + 4258 + 4326 = 12732 ( kg )

Vậy....

Đọc tiếp...
rias gremory 15/08/2018 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 2 bán hơn ngày thứ nhất là :

100 - 32 = 68 ( kg)

Ngày thứ hai bán được là :

4326 + 68 =  4394 (kg)

Ngày thứ 3 bán được :

4326 - 178 = 4148 (kg)

Số gạo cả 3 ngày bán được là :

4326 + 4394 + 4148 = 12868 (kg)

Đ/s :12868 kg.

Đọc tiếp...
yoko is my name 15/08/2018 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ hai bán hơn ngày thứ nhất :

100 - 32 = 68 ( kg )

Ngày thứ hai bán được là :

4326 + 68 = 4394 ( kg )

Ngày thứ ba bán được là :

4326 - 178 = 4148 ( kg )

Cả ba ngày bán được là :

4326 + 4394 + 4148 = 12868 ( kg )

Đáp số : ....

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 06/07/2018 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, ta có:

a+b=20,1

2a+5b=125,1

2a+5b-2a-2b=125,1-(20,1 . 2)

3b=125,1-40,2

3b=84,9

b=84,9:3

b=28,3

=>a=20,1-28,3=-8,2

vậy a=-8,2; b=28,3

chúc bạn học tốt nha

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 06/07/2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

mk giải = cách này nha bạn cách vẽ sơ đồ  mk quên r  ^_^

gọi X là số thứ nhất  

=> số thứ 2 là 20,1 -X

theo đề ra ta có

\(2x+5\cdot\left(20,1-x\right)=125,1\)

\(2x+100,5-5x=125,1\)

\(-3x=125,1-100,5\)

\(x=-8,2\)

=> số thứ  2 = 28,3

vậy .....

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 16/06/2018 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là a  \(\left(0< a< 225\right)\)

Do số thứ nhất kém số thứ hai là 12 nên số thứ hai là a + 12

Do số thứ hai kém số thứ ba là 18 nên số thứ ba là a + 12 + 18 = a + 30

Mà tổng 3 số là 225 nên ta có phương trình :

\(a+a+12+a+30=225\)

\(\Leftrightarrow3a+42=225\)

\(\Leftrightarrow3a=183\)

\(\Leftrightarrow a=61\left(tm\right)\)

Vậy số thứ nhất là 61

Số thứ hai là  \(61+12=73\)

Số thứ ba là  \(61+30=91\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 29/10/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là 61.

Số thứ hai là 73.

Số thứ ba là 91.

Đọc tiếp...
phamnhatanh 26/10/2016 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

chu vi tam giac abc là 38cm cạch ab dài hon canh bc la 3cm nhung lai ngan hon canh ac la 2cm tinh do dai moi cach

Đọc tiếp...
gv 25/09/2014 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

3 32

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Nếu thêm 3 tuổi vào bạn lớn thứ nhì thì tổng số tuổi của ba người gấp 5 lần tuổi người bé nhất

=> 5 lần người bé nhất = 32 +3 = 35 tuổi

=> Tuổi người bé nhất là: 35 : 5 = 7 tuổi

=> Người nhiều tuổi nhất là: 7 x 2 = 14 tuổi

    Người nhiều tuổi thứ hai là: 14 - 3 = 11 tuổi

ĐS: 7 tuổi; 11 tuổi; 14 tuổi

Đọc tiếp...
lê vân nam 12/09/2014 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

bạn nhiều tuổi là 14 tuổi

bạn nhiều tuổi nhì là 11 tuổi

bạn ít tuổi nhất là 7 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Long 06/03/2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

332

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Nếu thêm 3 tuổi vào bạn lớn thứ nhì thì tổng số tuổi của ba người gấp 5 lần tuổi người bé nhất

=> 5 lần người bé nhất = 32 +3 = 35 tuổi

=> Tuổi người bé nhất là: 35 : 5 = 7 tuổi

=> Người nhiều tuổi nhất là: 7 x 2 = 14 tuổi

    Người nhiều tuổi thứ hai là: 14 - 3 = 11 tuổi

ĐS: 7 tuổi; 11 tuổi; 14 tuổi

Đọc tiếp...
Haibara Ai 08/06/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ :

Bạn 1 |-------|-------|                                        ( tổng là 2750 quả cam)

Bạn 2 |-------|-------|-------|-------|-------|

Tổng số phần bằng nhau là :

      2 + 5 = 7 (phần)

Bạn 1 có số quả cam là:

       2750 : 7 x 2 = .....(quả)

Bạn 2 có số quả cam là :

       2750 : 7 x 5 = ....(quả)

             Đáp số : Bạn 1 ..... quả

                            Bạn 2 .... quả

Đọc tiếp...
See you again 08/06/2018 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

Gọi A,B lần lượt là hai bạn trên

Theo bài ra, ta có:

Bạn A: |----|----|

Bạn B: |----|----|----|----|----|

Tổng số phần bằng nhau là:       

        2 + 5 = 7 (phần)

Bạn A có số cam là:

        2750 : 7 x 2 =....

Hình như bài sai đề rồi bạn ơi

Đọc tiếp...
Kaito_Kid 02/10/2017 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

x + 25 = 64

x         = 64 - 25

x         = 39

Vậy x = 39

Đọc tiếp...
Đỗ Duy Hùng 03/04/2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

lấy đâu 64

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Quân 10/10/2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

100% sai đề vì đây là tổng tỉ mà 40 không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 03/11/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

bùi trần thế mạnh 2376

đáp án là 60

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
nguyen nam thai 29/05/2018 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

ban chep sai de roi 

Đọc tiếp...
Mạc Mỹ Duyên 26/09/2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của Bình là:

6 + 6 = 12 ( tuổi )

Tuổi của Bình trước đây 6 năm có 2 phần thì tuổi của Bình sau 6 năm có 5 phần.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 ( phần )

Giá trị 1 phần là:

12 : 3 = 4 ( phần )

Tuổi bình trước đây 6 năm là:

4 x 2 = 8 ( tuổi )

Tuổi Bình hiện nay là:

8 + 6 = 14 ( tuổi )

Đáp số: 14 tuổi

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 07/06/2015 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

Tuổi Bình trước đây 6 năm ít hơn tuổi Bình 6 năm nữa là: 6 + 6 = 12 tuổi.
Coi tuổi B trước đây là 2 phần thì tuổi B sau 6 năm là 5 phần như thế.
Ta có hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)
Tuổi B cách đây 6 năm là : 12 : 3 x 2 = 8 tuổi 
Tuổi B hiện nay là: 8 + 6 = 14 tuổi

Đọc tiếp...
trần tuyết nhân 20/11/2016 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

tuổi của bình 6 năm trước kém tuổi bình 6 năm sau là

       6+6=12 ( tuổi )

coi tuổi bình 6 năm trước là 2 phần bằng nhau thì tuổi của binh 6 năm sau là 5 phần như vậy

  hiệu số phần băng nhau là

   5-2=3  ( phần )

tuổi binh 6 năm trước là 

    12:3*2= 6 ( tuổi )

tuổi bình hiện nay là

  8+6=14 ( tuổi )

   đáp số: 14 tuổi

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 29/12/2014 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

bài này có trong đề thi học sinh giỏi lớp 4 năm trước đó

bài này hay đây

10 20 30 hình như là vậy bỡj ta cho thng thứ ba là 20

muốn tìm thùng thứ nhất thj  :20:2=10

và cuối cùng là thùng thứ hai :10*3=30

Đọc tiếp...
Shibuki Ran 28/05/2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

30 nha bn

Học tốt

Đọc tiếp...
An Lê 24/05/2018 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

11 lần số thứ nhất là:

  18,5 +6,8 = 25,3

Số thứ nhất là:

   25,3 :11 =2,3

Số thứ 2 là:

2,3 * 10 - 18,5 = 4,5

Đáp số: số thứ nhất :2,3

số thứ hai :4,5

Đọc tiếp...
Đặng Hương Giang 24/05/2018 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

4,325 va 2,475

Đọc tiếp...
Trần Đức Nhân 24/05/2018 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

bài này thuộc dạng tổng và hiệu

        nếu chuyển dấu phẩy của số hạng 1 sang phải 1 hàng thì tổng của chúng là: 6,8=68

số bé là

(68-18,5):2=24,75=2,475

số lớn là

(68+18,5):2=43,25=4,325

đáp số:số hạng thứ nhất là:4,325

            số hạng thứ 2 là: 2,475

                  

Đọc tiếp...
Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19/06/2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

tính đến bây giờ, lúc tuổi anh bằng tuổi em thì cách đây số năm là :

( 26 - 18 ) : 2 = 4 ( năm )

vậy anh hơn em 4 tuổi

bây giờ bài toán sẽ trở thành dạng tổng hiệu

tuổi anh là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 tuổi

tuổi em là : ( 26 - 4 ) : 2 = 11 tuổi

bạn nhớ chọn câu hỏi mình nha..... mình làm bài này là chỉ muốn bạn làm vậy thôi! Ok?

Đọc tiếp...
DƯƠNG TRẦN TIỂU BÌNH 30/07/2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

anh 15 tuổi

em 11 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen hoang tung 13/11/2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

anh 15, em 11

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân 02/05/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Coi tuổi con 6 năm trước là 1 phần thì tuổi bố 6 năm trước là 7 phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 1 = 6 ( phần )

Tuổi con 6 năm trước so với hiệu là :

1 : 6 = 1/6 ( hiệu )

Nếu coi tuổi con 4 năm sau là 1 phần thì tuổi bố 4 năm sau là 3 phần như thế

Đọc tiếp...
Violympic toán và những câu hỏi 25/10/2014 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng các số là:

 (68+72+99+14):3=75

Số tự nhiên C là:

 75-14=61

  Đáp số: 61

Đọc tiếp...
Bảo Bình 29/05/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

61 là chuẩn

Đọc tiếp...
Dương Thị Bảo Ngân 22/01/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

61 nha sao tự mình hỏi xong tự mình trả lời vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Đọc tiếp...
Trinh Hai Nam 20/12/2014 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

 Số lớn :20,13

Số bé:6,8

 

Đọc tiếp...
Trinh Thi Hai Yen 20/12/2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

 Số lớn :20,13

Số bé :6,8

Đọc tiếp...
trần thị lâm minh 26/04/2018 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Số lớn:

20,13

Số bé:

6,8

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: