Giúp tôi giải toán và làm văn


viet nguyen quoc 7 tháng 12 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Vì |x-8|+|y+2|=2. => x-8. ∈{0;1;2} y+2. ∈{2;1;0} (các số được sắp xếp tương ứng với nhau). => x=? y=? bạn tự tính nha.

Đọc tiếp...
nguyeng tan dat 7 tháng 12 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

giúp mk với

Đọc tiếp...
Trần Quốc Hoàng 29 tháng 12 2016 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Áp dụng đẳng thức x y x y    A = x x x x        1004 1003 1004 1003   = 2007 Cho 0,25 đ. Vậy GTLN của A là 2007 Dấu (=) xảy ra khi x  1003

Đọc tiếp...
bao binh 8 tháng 4 2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm
Nếu x<4 : pttđ 4-x+2x=3. X=-1 ( thỏa mãn đk) nếu x>4,pttd:-(4-x)+2x=3 -4+x+2x=3. X=7/3 (ko tm đk) vậy x=-1
Đọc tiếp...
Hồ Anh Khôi 8 tháng 4 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Nếu x<4 : pttđ 4-x+2x=3. X=-1 ( thỏa mãn đk) nếu x>4,pttd:-(4-x)+2x=3 -4+x+2x=3. X=7/3 (ko tm đk) vậy x=-1

Đọc tiếp...
NTH 18 tháng 9 2017 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

x=1 là câu tả lời của mik^_^

Đọc tiếp...
Me 29 tháng 11 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

                                                               Bài giải

\(B=\frac{4-x}{x-3}=\frac{3-x+1}{x-3}=\frac{3-x}{x-3}+\frac{1}{x-3}=-1+\frac{1}{x-3}\)

\(B\) đạt GTNN khi \(\frac{1}{x-3}\) là số nguyên âm nhỏ nhất 

Mà \(\frac{1}{x-3}\ge-1\) \(\Rightarrow\text{ }\frac{1}{x-3}=-1\) \(\Rightarrow\text{ }x-3=-1\)\(\Rightarrow\text{ }x=2\)

\(\Rightarrow\text{ }B\ge-1+\left(-1\right)=-2\text{ }\)

\(\Rightarrow\text{ }MinB=-2\text{ khi }x=2\)

Đọc tiếp...
SKTT1 NTD 7 tháng 11 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{5}{9}+\left(\frac{3}{2}-2x\right)=-\frac{4}{7}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{2}-2x=-\frac{4}{7}-\frac{5}{9}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{2}-2x=\frac{-36}{63}-\frac{35}{63}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{2}-2x=-\frac{71}{63}\)

\(\Leftrightarrow2x=\frac{3}{2}+\frac{71}{63}\)

\(\Leftrightarrow2x=\frac{189}{126}+\frac{142}{126}\)

\(\Leftrightarrow2x=\frac{331}{126}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{331}{126}:2\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{331}{126}.\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{331}{252}\)

Vậy \(x=\frac{331}{252}\)

Đọc tiếp...
Trí 6a3 9 tháng 8 2015 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

a.    x=331/252

b.    x ko có giá trị

 

Đọc tiếp...
SKTT1 NTD 7 tháng 11 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

b, \(\frac{8}{13}-\left|x-\frac{1}{2}\right|=\frac{5}{7}\)

\(\Leftrightarrow\left|x-\frac{1}{2}\right|=\frac{8}{13}-\frac{5}{7}\)

\(\Leftrightarrow\left|x-\frac{1}{2}\right|=\frac{56}{91}-\frac{65}{91}\)

\(\Leftrightarrow\left|x-\frac{1}{2}\right|=-\frac{9}{91}\)( Vô lý )

Vậy không tìm được x thỏa mãn yêu cầu đầu bài

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 3 tháng 7 2015 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

1) \(\left|1,4+x\right|\ge0\Leftrightarrow-\left|1,4+x\right|\le0\Rightarrow\left|1,4+x\right|-2\le-2\Leftrightarrow A\le-2\Rightarrow MaxA=-2\Leftrightarrow x=-1,4\)

\(\left|5x-2\right|\ge0\Leftrightarrow-\left|5x-2\right|\le0;\left|3y+12\right|\ge0\Leftrightarrow-\left|3y+12\right|\le0\Rightarrow4-\left|5x-2\right|-\left|3y+12\right|\le4\Rightarrow B\le4\Rightarrow MaxB=4\)

<=> x=2/5 và y=-4

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 3 tháng 7 2015 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :A có GTLN <=> -|1,4 + x| có GTLN

=> x không tồn tại.

Bài 2 : B có GTLN <=>  | 5x - 2 | - | 3y + 12 | có GTNN

<=>  | 5x - 2 | - | 3y + 12 | = 0

Vậy GTLN của B = 4 - 0 = 4

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 3 tháng 7 2015 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm
Minh Sơn Nguyễn 5 tháng 11 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

mong các bạn sẽ giúp mình ở các câu hỏi sau nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Minh Sơn Nguyễn 5 tháng 11 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

cũng xin cảm ơn các bạn khác đã giúp đỡ nhưng vì chỉ đc k 1 câu nên mình xin đc k cho ban nhanh nhất

Đọc tiếp...
Minh Sơn Nguyễn 5 tháng 11 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

thank kiu bạn best_suarez nhìu nha

😁😀😃😆😉😄😂🤣😅😊😋😎😍🙂🤗🤩😏

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 14 tháng 1 2018 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Có : |x-5| + |x-13| = |x-5| + |13-x| >= |x-5+13-x| = 8

Lại có : |x-9| >= 0

=> B >= 0+8 = 8

Dấu "=" xảy ra <=> (x-5).(13-x) >=0 và x-9=0 <=> x=9

Vậy GTNN của B = 8 <=> x=9

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

M có GTNN <=> |x - 2015| và |x - 2014| có GTNN

=> x = 2015 hoặc x = 2014.

Khi đó M = 0 + 1 = 1 hoặc M = 1 + 0 = 1 có GTNN

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 6 2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

M= |x-2015| +|x-2014 |=|x-2015|+|2014-x|\(\ge\)|x-2015+2014-x|=-1

vậy GTNN của M là -1 khi : x-2015=0 hoặc 2014-x=0

                                         x=2015   hoặc x=2014

Đọc tiếp...
Kimetsu CTV 31 tháng 10 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

\(M=\left|x-2015\right|+\left|x-2014\right|\)

\(M=\left|2015-x\right|+\left|x-2014\right|\ge\left|2015-x+x-2014\right|=1\)

Dấu '' = '' xảy ra 

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2014\\x=2015\end{cases}}\)

Vậy.....................

Đọc tiếp...
(✿◠‿◠)(๛ČℌUƔÊŇ♥Ť❍Ą́Ňツ) 26 tháng 10 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Ta có:

|x|\(\ge\)0

|y|\(\ge\)0

\(\Rightarrow\)|x|+|y|\(\ge\)0

Mà |x|+|y|=3

\(\Rightarrow\)|x| và |y|\(\in\){0;1;2;3}

Rồi bạn thử các trường hợp ra nhé!!

Hok tốt

Đọc tiếp...
Cù Huy Sơn 21 tháng 3 2015 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

số học sinh nam là:

14 : 100 x 50 = 7 (học sinh)

đáp số: 7 học sinh.

Đọc tiếp...
Tran Anh Tuan 24 tháng 2 2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

A=|x-a|+|x-b|+|x-c|+|x-d|

ta có:|x-a|>=0 với mọi x,a

        |x-b|>=0 với mọi x,b

        |x-c|>=o với mọi x,c

        |x-d|>=0 với mọi x,d

=>A>=0+0+0+0=0

Để A nhỏ nhất =>A=0 tại |x-a|=0 =>x=a

                                     |x-b|=0 =>x=b

                                     |x-c|=0 =>x=c

                                     |x-d|=0 =>x=d

                    => x=a=b=c=d

Vậy A có giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại x=a=b=c=d

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 18 tháng 10 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

\(|5x+1|+|3-2x|=|4+3x|\left(1\right)\)

Ta có: \(5x+1=0\Leftrightarrow x=\frac{-1}{5}\)

           \(3-2x=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

           \(4+3x=0\Leftrightarrow x=\frac{-4}{3}\)

Lập bảng xét dấu:

5x+1 3-2x 4+3x -4/3 -1/5 3/2 0 0 0 - - - - + + + + + + + +

+) Với \(x< \frac{-4}{3}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x+1< 0\\3-2x>0\\4+3x< 0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|5x+1|=-5x-1\\|3-2x|=3-2x\\|4+3x|=-4-3x\end{cases}\left(2\right)}\)

Thay (2) vào (1) ta được:

\(-5x-1+3-2x=-4-3x\)

\(\Leftrightarrow-4x=-6\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)( loại )

+) Với \(\frac{-4}{3}\le x< \frac{-1}{5}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x+1< 0\\3-2x>0\\4+3x>0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|5x+1|=-5x-1\\|3-2x|=3-2x\\|4+3x|=4+3x\end{cases}\left(3\right)}\)

Thay (3) vào (1) ta được:

\(-5x-1+3-2x=4+3x\)

\(\Leftrightarrow-10x=2\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-1}{5}\)( loại)

+) Với \(\frac{-1}{5}\le x\le\frac{3}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x+1>0\\3-2x>0\\4+3x>0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|5x+1|=5x+1\\|3-2x|=3-2x\\|4+3x|=4+3x\end{cases}\left(4\right)}\)

Thay (4) vào (1) ta được:

\(5x+1+3-2x=4+3x\)

\(\Leftrightarrow0=0\)( luôn đúng chọn )

+) Với \(x>\frac{3}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x+1>0\\3-2x< 0\\4+3x>0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|5x+1|=5x+1\\|3-2x|=2x-3\\|4+3x|=4+3x\end{cases}\left(5\right)}\)

Thay (5) vào (1) ta được:

\(5x+1+2x-3=4+3x\)

\(\Leftrightarrow4x=6\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)( loại )

Vậy \(\frac{-1}{5}\le x\le\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 18 tháng 10 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Đạt Thích Học CTV

 bạn làm sai rồi nhé phải sử dùng bảng xét dấu nha

  Đọc tiếp...
  Kuroko Senpai CTV 18 tháng 10 lúc 20:40
  Báo cáo sai phạm

  \(\left|5x+1\right|+\left|3-2x\right|=\left|4+3x\right|\)

  \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}5x+1+3-2x=4+3x\\5x+1+3-2x=-4-3x\end{cases}}\)

  Từ đoạn này em lấy vế trái trừ vế phải rồi tìm x là xong nhé!

  Chúc em học tốt!

  Đọc tiếp...
  ST CTV 21 tháng 1 2018 lúc 14:10
  Báo cáo sai phạm

  Xét \(x\le2010\Rightarrow2010-x+2011-x=2012\Rightarrow x=\frac{2009}{2}\left(TM\right)\)

  Xét \(2010< x< 2011\Rightarrow x-2010+2011-x\Rightarrow1=2012\left(loại\right)\)

  Xét \(x\ge2011\Rightarrow x-2010+x-2011=2012\Rightarrow x==\frac{6033}{2}\left(TM\right)\)

  Vậy \(x\in\left\{\frac{2009}{2};\frac{6033}{2}\right\}\)

  Đọc tiếp...
  shitbo CTV 12 tháng 10 lúc 15:57
  Báo cáo sai phạm

  \(\text{Xét: }|a|+a\left(a\inℤ\right)\)

  \(+,a\ge0\Rightarrow|a|+a=a+a=2a\left(\text{là số chẵn}\right)\)

  \(+,a< 0\Rightarrow|a|+a=-a+a=0\left(\text{là số chẵn}\right)\)

  \(\Rightarrow|a-b|+a-b\text{ là số chẵn};|b-c|+b-c\text{ là số chẵn};|c-d|+c-d\text{ là số chẵn};|d-a|+d-a\text{ là số chẵn}\)

  \(\Rightarrow|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-a|+\left(a-b+b-c+c-d+d-a\right)\text{ là số chẵn}\Leftrightarrow2019\text{ là số chẵn}\left(\text{vô lí}\right)\)

  Đọc tiếp...

  ...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

  ....

  Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

  Có thể bạn quan tâm


  Tài trợ

  Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

  Công thức: