Giúp tôi giải toán


Trần Hùng Minh 25/06/2015 lúc 22:01

Gọi S là diện tích. 

Vì AM bằng MC nên AM hoặc MC đều bằng 1/2 AC.

S ABM bằng 1/2 S ABC ( Vì có chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC và đáy AM bằng 1/2 đáy AC ).

Vì BN bằng 1/2 NC nên BN bằng 1/1+2 hay bằng 1/3 BC.

Vì S ABM bằng S MBC nên S MBC cũng bằng 1/2 S ABC.

S MBN bằng 1/3 S MBC ( Vì có chung chiều cao hạ từ đỉnh M xuống đáy BC và đáy BN bằng 1/3 đáy BC ).

Nhìn vào hình vẽ, ta thấy S ABM cộng với S MBN bằng S AMNB.

Vậy diện tích hình tứ giác AMNB lớn hơn diện tích hình tam giác MNC.

Xin các bạn ủng hộ giúp mình và tick đúng cho mình với !!! Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!

 

Đinh Tuấn Việt 25/06/2015 lúc 21:33

BN = \(\frac{1}{2}\) NC => BN = \(\frac{1}{3}\) BC.

M nằm chính giữa AC nên AM = MC = \(\frac{1}{2}\) AC.

Ta có SAMB = SBMC = \(\frac{1}{2}\) SABC vì chúng chung chiều cao kẻ từ đỉnh B xuống đoạn AC và có đáy AM = MC = \(\frac{1}{2}\) AC.

Lại có SMNB = \(\frac{1}{3}\) SBMC vì chúng có chung chiều cao kẻ từ đỉnh M xuống đoạn BC và có đáy BN = \(\frac{1}{3}\) BC.

  => SMNB = \(\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\) SABC

Vậy SAMNB = SABM + SMNB = \(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}\) SABC.

=> SMNC = SABC - SAMNB = \(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\) SABC

  Do đó SAMNB > SMNC và gấp hơn \(\frac{2}{3}:\frac{1}{3}=2\) (lần)

ngô thanh thảo 02/03/2016 lúc 21:16

GẤP 2 LẦN K ĐÚNG CHO MÌNH NHA

Bùi Đỗ Tiến Dũng 17/06/2015 lúc 06:48

giup tui di ma, lam onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hoàng mai anh 22/06 lúc 19:11

A B C M O D a) SABD=SMBD vì có đáy BO=OD và có chung chiều cao hạ từ M xuống đáy BD

SAOD=SMOD vì có đáy AO=OM và có chung chiều cao hạ từ D xuống đáy AM

suy ra OA=OM

Hà Ngọc Ánh 22/06 lúc 18:56

Sorry mink ko biet lm bài này 

Trần Nhật Quỳnh 22/06 lúc 15:33

Ta có hình vẽ:

C D E H 5,3cm 6,2cm

Diện tích hình tam giác CDE là:

6, 2 x 5, 3 : 2 = 16, 43 ( cm2 )

                        Đáp số: 16, 43cm2

P/s: Hình hơi xấu. Mong anh thông cảm

~ Chúc anh học tốt ~

lê thị thu huyền 22/06 lúc 15:33

c D E C H

diện tích hình tam giác CDE đó là:

\(\frac{1}{2}\cdot CH\cdot DE=\frac{1}{2}\cdot5,3\cdot6,2=16,43cm^2\)

Quỳnh Huỳnh 17/03/2015 lúc 18:33

Kẻ DE//AB. BD/CD = AE/EC = AB/AC => AE/(EC+AE) = AB/(AB+AC) <=> AE = 10

^BAD = ^ADE  (so le trong) => T/g ADE cân tại E

Kẻ EH vuông góc với AD => AH = 1/2 AD = 6. Theo đ/l Py-ta-go tính được EH = 8

=> S(ADE) = 48

S(ADE)/S(ADC) = AE/AC = 5/7 => S(ADC) = 67,2

S(ABD)/S(ADC) = BD/CD = 35/14 = 5/2 => S(ABD) = 168 

=> S(ABC) = 235,2 (cm^2)

Trần Thị Loan Quản lý 04/07/2015 lúc 19:48

Nối D với C

+) Tam giác ADC và tam giác ABC có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống cạnh AB; đáy AD = \(\frac{1}{2}\) đáy AB 

=> SADC = \(\frac{1}{2}\)x SABC = \(\frac{1}{2}\)x 90 = 45 cm2

+) Tam giác ADE và tam giác ADC có chung chiều cao hạ từ đỉnh D xuống cạnh AC; đáy AE = \(\frac{2}{3}\)x AC

=> SADE = \(\frac{2}{3}\)x SADC = \(\frac{2}{3}\)x 45 = 30 cm2

ĐS: 30 cm2

Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 19:49

D là trung điểm của AB => AD = \(\frac{1}{2}\) AB

Nối DC.

Ta có SADC = \(\frac{1}{2}\) SABC = \(\frac{1}{2}\times90=45\) (cm2) vì chúng có chung chiều cao kẻ từ đỉnh C xuống đoạn AB và có đáy AD = \(\frac{1}{2}\) AB.

Lấy E sao cho AE gấp đôi EC => AE = \(\frac{2}{3}\) AC.

Ta có SAED = \(\frac{2}{3}\) SABC = \(\frac{2}{3}\times45=30\) (cm2) vì chúng có chung chiều cao kẻ từ D xuống đoạn AC và có đáy AE = \(\frac{2}{3}\) AC.

Vậy diện tích tam giác AED là 30 cm2

Phạm Ngọc Thạch 04/07/2015 lúc 19:47

A H B C 90 cm2 D E K

dinh nam manh duc 21/06 lúc 10:15

=30 cm2

Liv and Maddie 21/06 lúc 10:14

Cho mình sửa đề bài 1 chút nhé : Đáy PQ gấp 1,5 lần đáy MN.

Đáy PQ dài là:

6.1,5 = 9 ( cm )

Diện tích hình thang MNPQ là:

( 9 + 6) x 4 : 2 = 30 ( cm2)

Đ/s:....... 

Kudo shinichi 26/07/2015 lúc 21:15

Ta có sơ đồ:

45m 15m A B C D

Diện tích khu đất tăng thêm là:

      45x15=675(m2)

Diện tích ban đầu của khu đất là:

     675x5=3375(m2)

                    Đáp số:3375m2.

Nguyễn Bá Lợi 21/06 lúc 08:01

Ta có sơ đồ :

theo đề bài ra ta có ,diện tích khu đất tăng thêm là :

        45x15=675(m2)

diện tích khu đất ban đầu là :

         675x5=3375(m2)

                  Đ/S:3375 m2

kudo shinichi 20/06 lúc 19:13

                                  Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là :

             24 x 2/5 = 9,6 ( m )

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là :

              (9,6 + 24) x 2 = 67,2 ( m )

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là :

             9,6 x 24 = 230,4 ( m2 )

Nguyễn Hồng Ngọc 09/12/2014 lúc 13:09

chu vi:67,2m

diện tích:230,4m\(^2\)

Đinh Chí Công 20/06 lúc 19:57

Chiều rộng hình chữ nhật là :

24 x \(\frac{2}{5}\)= 9,6 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :
( 24 + 9,6 ) x 2 = 67,2 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

9,6 x 24 = 230,4 ( m2 )

          Đáp số : ...............

Nguyễn Khánh Linh 23/07/2015 lúc 21:54

                                                                  Bài giải

Gọi chiều dài là x. Theo bài ra ta có:

      X x X x 2/3 = 295

      CD     CR

      X x X = 294 x 3 : 2

      X x X = 441

Vậy x = 21 vì 21 x 21 = 441

Chiều rộng HCN đó là:

21 x 2 : 3 = 14 ( cm )

P HCN đó là:

   ( 14 + 21 ) x 2 = 64 ( cm )

                         Đ/s : 64 cm

nguyễn trung hiếu 22/07/2015 lúc 14:55

Đường cao AH của hình ABCD là:

15 x 2 : 3 = 10 (m)

Tổng của hai đáy CD và AB là:

110 x 2 : 10 = 22 (m)

Đáy bé có số mét là:

(22-6):2=8 (m)

Đáy lớn có số mét là:

8+6=14 (m)

  

NGUYỄN NGỌC LAN 22/01/2015 lúc 15:11

công thức tính dt HCN là : S  = dài x rộng 

vì dài = rộng x 3 => S = rộng x rộng x 3

áp dụng bài này ta có : RỘNG X RỘNG X 3 = 75 (cm2 )

                                  RỘNG X RỘNG       = 75 : 3 

                            => RỘNG X RỘNG = 25 (cm  )

  ta đã biết 25 = 5 x 5 vậy chiều rộng = 5 ( cm )

chu vi là : (5 + 5 x 3) x 2 = 40 ( cm )

quá chi tiết rồi đó bạn ! 

Đỗ Mai vy 19/06 lúc 07:13

40 cm

Chúc em học giỏi

miko hậu đậu 26/12/2014 lúc 09:57

Diện tích của nó là 525

Chiều dài là 35

Chiều rộng là 15

 

Đào Thị Ngọc Anh 18/01/2016 lúc 11:10

theo mih:

 dien tich la :525 m vuong

chieu dai la:35 m

chieu rong la:15 m

ban oi dung 100%  do tick cho mih nha tick cho mih nha

xin do xin do xin do 

ngo nhat huy 13 giờ trước (11:01)

dau tien tinh chieu hon chieu rong=15+5=20(m)nua chu vi la:100:2=50(m)

chieu rong  la:(50-20):2=15(m) chieu dai la:50-15=35(m)

dien h:35*15=525(m)

Lê Anh Tuấn 30/09/2016 lúc 19:24

diện tích 1 mảnh gổ HCN:80x20=1600 cm2

diện tích căn phòng :1600x200=320000cm2

320000cm2=32m2

đáp số 32m2

nguyễn khánh hoa 26/09/2016 lúc 14:12

dien h manh go la 80x20=1600(cm2)

dien h can phong la 1600x200=320000(cm2)

doi 320000cm2=32m2

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: