Giúp tôi giải toán


Nhok_Lạnh_Lùng 28/04 lúc 12:13

Diện tích xung quanh hình lập phương là

(6*6)*4=114(m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là

(6*6)*6=216(m2)

Đ/S:114m2,216m2

đề bn hơi kỳ mk lm ra thế nếu có j bn hỏi nhé mk nhé bn chúc bn học giỏi

Lê Hồng Anh 28/04 lúc 12:13

Diện tích xung quanh là :

  ( 6 x 6 ) x 4 = 96 

Diện tích toàn phần là :

  ( 6 x 6 ) x 6 = 216 

          Đáp số : Sxq : 96

                        Stp : 216

Nguyễn Thảo Uyên 28/04 lúc 12:28

Cách 1;

Diện tích xung quanh là:

         (6*6)*4=144

Diện tích lập phương là:

         (6*6)*6=216

Cách 2:

     Diện tích 1 mặt là:

            6*6=36

         Diện tích xung quanh là:

              36*4=144

          Diện tích lập phương là:

                144+(36*2)=216

TK CHO MK NHA. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Lê Hồng Anh 25/04 lúc 16:35

Diện tích của hình vuông là :

   6 x 6 = 36 ( m2 )

      Đáp số : 36 m2

Nhok_Lạnh_Lùng 25/04 lúc 16:37

diện tích hình vuông là:

6*6=36(m2)

Đ/S tk mk nhé thank you

Nguyễn Hồng Anh 25/04 lúc 17:01

Diện tích hình vuông là:

     6 x 6 = 36 ( m2 )

              Đáp số : 36 m2

Pokemon 22/04/2017 lúc 10:58

Chiều rộng hình chữ nhật là:

     16 / 2 = 8(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

     8 * 3 =24(cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

    24 * 8 = 192 (cm2)

                Đ/s: ... cm2

nguyen hoang khanh ly 22/04/2017 lúc 11:07

 bang 192 cm2 nho tk cho minh nhe                                                                                                                                                             

Lê Mạnh Tiến Đạt 22/04/2017 lúc 11:04

16cm2 2cm

Nhìn vào hình vẽ ta thấy : phần diện tích tăng thêm là một hình chữ nhật có diện tích là 16cm2 ; chiều rộng là 2cm và chiều dài là chiều dài của hình chữ nhật . \(\Rightarrow\)Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

\(16\div2=8\left(cm\right)\)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là : 

8 x 3 = 24 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 

8 x 24 = 192 ( cm2 )

Đ/S : ...

Đúng 100%

Đúng 100%

Heo Nhỏ Bé 22/04/2017 lúc 09:32

mình hông biết

Lạnh Lùng 22/04/2017 lúc 09:34

chương trình toán diện tích ko có bài"gửi video"

Hỏa Quyền Ace 22/04/2017 lúc 09:33

k gửi video nhá bạn ơi

Tobiichi Origami 21/04/2017 lúc 21:22

 Cạnh hình vuông là:

              68 : 4= 17 (dm)

Diện tích hình vuông là:

             17 x 17= 289 (dm2)

Đ/s: 289 dm2

k mk nhé, thanks!

Edogawa Conan 21/04/2017 lúc 21:23

Cạnh mảnh vườn hình vuông đó là:

68 : 4 = 17(dm)

Diện tích mảnh vườn hình vuông đó là:

17 x 17 = 289 \(\left(dm^2\right)\)

Đáp số: \(289dm^2\)

Conan 22/04/2017 lúc 07:17

Cạnh của mảnh vườn là :

 68 : 4 = 17 ( dm )

Diện k hình mảnh vườn đó là :

 17 x 17 = 289 ( dm2 )

  Đáp số : 289 dm2

Hà Chí Trung 15/01/2015 lúc 02:24

Diện tích thửa ruộng tăng lên là diện tích của hình thang bé có 2 đáy là 10m, 6m. => Chiều cao của hình thang = 80x2:(10+6) = 10m. Diện tích thửa ruộng = (52 + 0.75x52)x10:2 = 52 x 5 x 1,75 = ...
 

Phạm Trần Việt Anh 09/05/2015 lúc 16:53

Đáy bé : 52* 75/ 100=39 (m) 
Chiều cao thửa ruộng là: 80*2/(10+6)=10(m) 
Diện tích thửa ruộng: (52 + 39)* 10/2=455(m2)

nhớ cảm ơn mik đấy

QUÂN Đoàn NÔNG CỐNG 27/04 lúc 11:37

Dễ thôi

Huỳnh Thị Minh Huyền 28/07/2015 lúc 15:47

xét tam giác ABC và BCD có chiều cao bằng nhau , đáy AB=1/2CD=>S_ABD=1/2 S_BCD

mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD=> chiều cao đỉnh C

xét tam giác ABG và BCG có chung đáy BG, chiều cao đỉnh A=1/2 chiều cao đỉnh C=>S_ABG=1/2 S_BCG

vậy diện tích tam giác CBG là

34,5x2=69(cm2)

diện tích ABCD là

(34,5+69)+(34,5+69)x2=310,5(cm2)

Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:50

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Phạm Khánh Huyền 28/03/2017 lúc 12:40

310,5 cm2

Phạm Khánh Linh 16/05/2016 lúc 19:46

BÀI GIẢI

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:(28+28)x2=224(cm)

Diện tích hình thang ABCD là:(28+84)x28:2=1568(cm2)

Cạnh MB dài là:28:2=14(cm)

Diện tích hình tam giác EBM là:28x14:2=196(cm2)

Diện tích hình tam giác EDM là:1568-(196+588)=784(cm2)

ĐÁP SỐ :A)224cm

B)1568cm2

C)784cm2
 

màu hồng công chúa 22/04/2017 lúc 21:52

7800000 dong

k dum minh di ma , hot boy

Elizabeth Mitchell 22/04/2017 lúc 22:05

7800000 dong nha

k de , may che

Trần Trung Kiên 20/04/2017 lúc 21:24

chiều rộng nền nhà là:

8 nhân 3/4=6(mét)

diện tích nền nhà là:

8 nhân 6=48(mét)=480(dm)

số viên gạch cần dùng là:

480:4=120(viên)

cả nền nhà cần số tiền mua gạch là:

120 nhân 65000=7800000(đồng)

ds:7800000 đồng

Nguyễn Đình Dũng 15/07/2015 lúc 20:02

Chiều cao hình thang là :

42 x 2 : 6 = 14 ( m )

Diện tích hình thang là :

31 x 14 = 434 ( m2)

       Đáp số : 434 m2

Nguyễn Quốc Việt 10/08/2016 lúc 21:20

Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là:
        42 x 2 : 6 = 14 (m)

Diện tích thửa ruộng ban đầu là:

       31 x 2 x 14 : 2 = 434 (m2)

               Đáp số:...

Đinh Tuấn Việt 15/07/2015 lúc 20:05

Chiều cao hình thang là :

42 x 2 : 6 = 14 (m)

Diện tích hình thang là :

(31 x 2) x 14 : 2 = 434 (m2)

Nguyễn Nam Cao 21/07/2015 lúc 08:01

Tỉ số của đoạn DC với BC là 9 : 27 = \(\frac{1}{3}\)

Ta có SADC = \(\frac{1}{3}\) SABC vì chúng có chung chiều cao kẻ từ đỉnh A xuống đoạn BC và có đáy DC = \(\frac{1}{3}\)BC

Vậy SABC = SADC : \(\frac{1}{3}\) = 36 : \(\frac{1}{3}\) = 108 (cm2)

Nguyễn Ngọc Quý 15/04/2015 lúc 19:26

Diện tích hình vuông là:

10x10=100 (\(cm^2\))

Cạnh đáy của hình tam giác là:

100:10x2=20 (cm)

Đáp số: 20 cm

Nguyễn Trà My 15/04/2015 lúc 19:29

DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC LÀ :

10 X 10 = 100 ( CM2 )

ĐỘ DÀI CẠNH ĐÁY CỦA HÌNH TAM GIÁC LÀ :

100 X 2 : 10 = 20 ( CM )

ĐÁP SỐ : 20 CM

Trần Bảo Quyên 26/04 lúc 20:00

Diện tích hình vuông là : 10 x 10 = 100 cm2

Độ dài cạnh đáy là : 100 x 2 : 10 = 20 cm

Andrean Matida 25/09/2016 lúc 18:15

225% - 100% =125%

     

nguyễn công huy 14/01/2017 lúc 20:47

coi cạnh,diện tích của hình vuông là 100%

cạnh hình vuông sau khi tăng 50% là:

100% + 50% = 150%

diện tích của hình vuông sau khi tăng là:

150% x 150% = 225%

diện tích tăng thêm là:

225% - 100% = 125%

đáp số : 125%

Nguyễn phương thảo 28/11/2016 lúc 17:55

Còn CÁCH GIẢI NỮA CÁC BẠN ƠI

Nguyễn Triệu Yến Nhi 22/04/2015 lúc 13:08

 

Diện tích cái sân hình vuông đó là:

30x30=900(m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là:

\(900x\frac{4}{5}=720\left(m^2\right)\)

Độ dài cạnh đáy mảnh đất hình tam giác là:

720x2:24=60(m)

đúng nhé!

hoa mai mua he 31/03/2017 lúc 08:53

900 x 4/5 = 720 ( m2 )

độ dài đáy mảnh đất hình tam giác là:

720 x 2 : 24 = 60 ( m ) 

đ/số : . . . 

animeboy 31/03/2017 lúc 08:37

70*2/6= 

   dap so 60

Hikari 18/02/2015 lúc 09:56

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là:

80 : 2 x 3 = 120 (m)

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là:

(120 + 80) x 2 = 400 (m)

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là:

120 x 80 = 9600 (m2)

9600 m2 = 0,96 ha.

đáp số: chu vi: 400 m.

            diện tích: 9600 m2.

                           0,96 ha.

VRCT_Lucy Heartfilia 08/06/2016 lúc 19:37

chiều dài khu vườn là :

80 : 2 * 3 = 120 ( m )

a) chu vi khu vườn là :

( 120 + 80 ) * 2 = 400 ( m )

b) diện tích khu vườn là :

120 * 80 = 9600 ( m2 )

đổi 9600 m2 = 0,96ha

đáp số :a) 400m

            b)9600m2 ; 0,96ha

VRCT_Mavis Vermilion 08/06/2016 lúc 08:05

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là :

80 : 2 * 3 = 120 ( m )

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là :

( 120 + 80 ) * 2 = 400 ( m )

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là :

120 * 80 = 9600 ( m2 )

đổi 9600m2 = 0,96ha

đáp số :a ) 400m2

            b ) 9600m2 ; 0,96ha

Trịnh Nguyễn Huy Hoàng 16/04/2015 lúc 22:18

4cm = 0,04m ; 6cm = 0,06m

Đáy bể mảnh đất dài là:

0,04 x 1000 = 40 (m)

Chiều cao mảnh đất dài là:

0,04 x 1000 = 40 (m)

Đáy lớn mảnh đất dài là:

0,06 x 1000 = 60 (m)

Diện tích mảnh đất dài là:

(60 + 40) x 40 : 2 = 2000 (m2)

Đáp số: 2000m2

Nhớ like nha!!!!!!

nguyen hoang yen 16/04/2015 lúc 20:43

Đáy bé mảnh đất trên thực tế dài là :

4 x 1000 = 4000 ( cm )

Đáy lớn mảnh đất trên thực tế dài là :

6 x 1000 = 6000 ( cm )

Chiều cao mảnh đất trên thực tế dài là :

4 x 1000 = 4000 ( cm )

Diện tích mảnh đất đó trên thực tế dài là :

(6000+4000)x4000= 20 000 000 ( cm2 )

            2

      20 000 000 cm2 = 2 000 m2

                Đáp số ; 2 000 m2

 

nguyễn quang huy 20/04/2017 lúc 07:55

độ dài đáy bé ngoài thực tế là :lấy 4 nhân với 1000 dược 4000cm dổi 4000cm =40m 

độ dài đáy lớn ngoài thực tế là :lấy 6 nhân 1000 được 6000cm đổi 6000cm=60m

độ dài chiêu cao ngoài thực tế là: lấy 4 nhân 1000 được 4000cm đổi 4000cm =40m

diện tích mảnh đất là; lấy 40cộng với 60 rồi nhân 40 chia 2 được 2000m 

Seu Vuon 02/03/2015 lúc 21:00

SABCD = (9 +25)2

Nguyễn Thị Bich Phương 02/03/2015 lúc 21:11

ht la gi h thoi hay hinh thang

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: