Giúp tôi giải toán và làm văn


Gokazaru 10/07/2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Cho hình chữ nhật có chiều dài là 30 dm và chiều rộng là 9 dm. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật?

                                             Bài giải

                          Diện tích của hình chữ nhật đó là :

                                        30 x 9 = 270 ( dm2 )

                                              Đáp số : 270 dm2.

Đọc tiếp...
Phan Tú Linh 10/07/2018 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là:

           30 x 9 = 270 ( \(dm2\) )

                        Đ/s:

~Hok tốt~

Đọc tiếp...
Bùi Thị lan Anh 10/07/2018 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhật là;

30x9=270(dm)

d/s 270 dm

Đọc tiếp...
thu hien 25/06/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

14 - 5 = 9 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

9 x 5 = 45 (cm2)

ĐS : 45 cm2

Chúc bạn hok tốt nha!@

Đọc tiếp...
Trần Lê Trang 25/06/2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật là:

14 - 5 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

9 x 5 = 45 (cm2)

       Đáp số: 45 cm2

Đọc tiếp...
Lưu Thiên Hương 24/06/2018 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuôn là :

9x9 = 81 (cm2)

Đáp số : 81 cm2

học tốt nha bạn !!!!@@#^_^

Đọc tiếp...
Việt Best Murad CTV 03/07/2018 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Diện tích hình vuông là:

9 x 9 = 81 ( m2 )

Đáp số:................

 hok tốt

Đọc tiếp...
Cô gái tương lai 26/06/2018 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Giải :

Diện tích hình vuông là :

9 × 9 = 81 ( cm² )

Đáp số : 81 cm²

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 26/06/2018 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

chiều dài là:

30x 4/3 = 40(cm)

*vì DN=1/3NC=> DN=1/4DC

chiều rộng của hình chữ nhật chính là chiều cao hình tam giác MNC,MDC

diện tích hình MDC là:

30x40:2=600(cm2)

độ dài đoạn DN là:

40x1/4=10(cm2)

độ dài đoạn nc là;

40-10=30(cm)

diện tích hình MNC là:

30x30:2=450(cm2)

đ/s...

Đọc tiếp...
công chúa lấp lánh 21/06/2018 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

bn ơi!!! chỗ lấy M trên AB thì M sẽ = bao nhiêu AB

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 15/04/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

300 m2 nha bạn

tk và kb với mk nhé 

cảm ơn bạn nhiều

Đọc tiếp...
nguyen gia quynh 26/02/2017 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

la 300 day minh lam roi 

Đọc tiếp...
Hào Trần 26/02/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

diện tích tam giác ABC có 90 cm2 mà diện tích hình thang đến 300 cm2

Đọc tiếp...
Ngô Văn Tuyên 27/06/2015 lúc 00:40
Báo cáo sai phạm


A C B H M N K

kẻ đường cao BH của tam giác ABC thì BH cũng là đường cao của tam giác BCN

ta có diện tích tam giác ABC = 1/2 x BH x AC = 1/2 x BH x 10 = 24 => BH = 24/5 (cm)

=> Vậy diện tích tam giác BCN là : 1/2 x BH x CN =  1/2 x 24/5 x 2 = 24/5 (cm2)

- Mặt khác ta lại có diện tích tam giác ABN = diện tích tam giác ABC + diện tích tam giác BCN = 24 + 24/5 = 144/5 (cm2)

- kẻ đường cao NK của tam giác ABN thì NK cũng chính là đường cao của tam giác BNM 

 Diện tích của tam giác ABN là : 1/2 x NK x AB = 1/2 x NK x 16 = 144/5m => NK = 144/40 (cm)

Diện tích tam giác BNM là : 1/2 x NK x BM = 1/2 x 144/40 x 2 = 144/40 (cm2)

- Diện tích tứ giác BMNC = diện tích tam giác BCN + diện tích tam giác BMN = 24/5 + 144/40 = 336/40 = 8,4 (cm2)

Đáp số: 8,4 (cm2)

 

Đọc tiếp...
trần minh hương 07/04/2018 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

đúng rồi đấy chắc chắn 100 phần trăm

Đọc tiếp...
nguyễn thị hiền 11/02/2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

cho minh hoi ban có the giai lai dum minh dc ko.ban giai j minh ko hieu

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 26/09/2017 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

                      Bài giải 

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật nhỏ là: 

28:2=14(m) 

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật nhỏ và cũng là chiều rộng của mảnh đất ban đầu là: 

224: 14 =16(m) 

Chiều dài của mảnh đất ban đầu là: 

16 + 14 = 30(m) 

Diện tích mảnh đất ban đầu là: 

30 x 16 = 480(m2) 

Đáp số: 480m2. 

Đọc tiếp...
NAU TE 26/04/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

 

Diện tích 4 mặt tường = diện tích xung quanh = Chu vi đáy x chiều cao = (8 + 6 ) x 2 x 3,5 = 98 m2

Diện tích trần nhà = diện tích một mặt đáy = 8 x 6 = 48 m2

Vì diện tích cái cửa là 15m vuông

Vậy diện tích cần sơn là: 98 + 48 - 15 =  131 m vuông

       1m vuông hết 25 000 đồng

nên 131m2  hết 25 000 x 131 = 3 275 000 đồng

**** nhé

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 30/04/2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 

3 275 000

đồng

@_@

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 17/04/2018 lúc 05:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích 4 mặt tường = diện tích xung quanh = Chu vi đáy x chiều cao = (8 + 6 ) x 2 x 3,5 = 98 m2

Diện tích trần nhà = diện tích một mặt đáy = 8 x 6 = 48 m2

Vì diện tích cái cửa là 15m vuông

Vậy diện tích cần sơn là: 98 + 48 - 15 =  131 m vuông

       1m vuông hết 25 000 đồng

nên 131m2  hết 25 000 x 131 = 3 275 000 đồng

**** nhé

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 25/06/2015 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải

a) Do đề bài không cập nhật độ dài của hình thang ABCD nên ta gọi chiều cao là AD ( với AD = BC ), độ dài cạnh DC là \(\frac{1}{3}\times3=1\)cm. Vậy, diện tích hình tam giác ABC là :

\(\frac{\frac{1}{3}\times AD}{2}=\frac{1}{6}AD\)( cm2 )

Diện tích hình tam giác ADC là :

\(\frac{1\times AD}{2}=\frac{1}{2}AD\)( cm2 )

Vì \(\frac{1}{6}AD<\frac{1}{2}AD\)nên diện tích hình tam giác ADC lớn hơn diện tích hình tam giác ABC.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thy An 15/08/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

 bạn kia lm sai rồi!

lấy 1/3 x với ac=abc

lấy 3/3 x vơi ac[với ac =ad]=adc

Đọc tiếp...
Nguyễn Thy An 15/08/2017 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

thiếu phải chia 2 nữa thêm giùm nha

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 15/06/2018 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng hình chữ nhật đó là  a  \(\left(a>0\right)\)( m )

Do chiều dài gấp đôi chiều rộng nên chiều dài hình chữ nhật dó là 2a ( m )

Khi tăng mỗi chiều thêm 5 m thì được diện tích tăng  \(505m^2\) . Ta có phương trình sau :

\(a\times2a=\left(a+5\right)\left(2a+5\right)-505\)

\(\Leftrightarrow2a^2=2a^2+5a+10a+25-505\)

\(\Leftrightarrow15a=480\)

\(\Leftrightarrow a=32\left(tm\right)\)

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 32 m

Chiều dài hình chữ nhật là 32 x 2 = 64 m

Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là :

\(32\times64=2048\left(m^2\right)\)

Đáp số :  \(2048m^2\)

Đọc tiếp...
vudinhcuong 22/06/2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

có 6 ngoui gom: đàn ông,phụ nữ và trẻ em ăn hết 16 cái bánh mới đàn ông ăn 4 cái mới phụ nữ ăn 2 cái mới trẻ em ăn 1 cái hơi có mấy đàn ông có mấy phụ nữ và có mấy trẻ em

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 09/03/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 08/02/2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
emdixaqua 14/06/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình thang ABCD ( hay ABCE ) là:

         126 - 58 = 68 (m)

Độ dài đáy EC là 

        126 x 1/3 = 42 (m)

Vì AB song song với EC nên hình tứ giác ABCE là hình thang.

 Diện tích phần đất ABCE là: 

 42 x 24 : 2 = 504 (m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy 26/01/2016 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình thang ABCD ( hay ABCE ) là:

         126 - 58 = 68 (m)

Độ dài đáy EC là 

        126 x 1/3 = 42 (m)

Vì AB song song với EC nên hình tứ giác ABCE là hình thang.

 Diện tích phần đất ABCE là: 

 42 x 24 : 2 = 504 (m2)

                   Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
hot boy 23/04/2017 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm
giang ho dai ca Hiệp sĩ 20/05/2015 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

giang hồ đại ca chính là mình

Đọc tiếp...
Giang hồ đại ca 20/05/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

a)

Ta có: SBAHE = 2 SCEH

Và SBHE = SHEC  (BE=EC, chung đường cao kẻ từ H).

Do đó SBAH= SBHE = SHEC   (1)

Suy ra SABC = 3SBHA. Mà hai tam giác ABC và BHA có chung đường cao kẻ từ B.

Nên HA = AC/3 = 6 : 3 = 2 ( cm).

b)

Ta lại có: SABC = 6 x 3 : 2 = 9 ( cm2).

SEAC = 1/2SABC = 9 : 2 = 4,5 (cm2(EC = ½ BC, chung đường cao kẻ từ A).

Từ (1) cho ta: SEHC = 9 : 3 =  3 (cm2)

Mà:  SAEH = SAEC – SEHC = 4,5 – 3 = 1,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 20/05/2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

a)

Ta có: SBAHE = 2 SCEH

Và SBHE = SHEC  (BE=EC, chung đường cao kẻ từ H).

Do đó SBAH= SBHE = SHEC   (1)

Suy ra SABC = 3SBHA. Mà hai tam giác ABC và BHA có chung đường cao kẻ từ B.

Nên HA = AC/3 = 6 : 3 = 2 (cm)

b)

Ta lại có: SABC = 6 x 3 : 2 = 9 ( cm2).

SEAC = 1/2SABC = 9 : 2 = 4,5 (cm2(EC = ½ BC, chung đường cao kẻ từ A).

Từ (1) cho ta: SEHC = 9 : 3 =  3 (cm2)

Mà:  SAEH = SAEC – SEHC = 4,5 – 3 = 1,5 (cm2)

Đọc tiếp...
top scorer 25/05/2015 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài , chiều rộng của hình chữ nhật đó là a [dm] , b [dm]  

Theo bài ra ta có :

a = 3 x b ;  

a+9= 6 x [b-9] =>  a+ 9 = 6 x b  -54 => 3 x b +9 = 6 x b -54 => 3 x b = 6 x b -63 => 3x b = 63 => b = 21

=> a= 63 

=> Diện tích hìn chữ nhật đó là:

             63 x 21 = 1323 dm2

Đs : 1323 dm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Lộc 30/10/2014 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

đây em....rộng =a ....dài=b ta có a=2/3b

dien tich mới =200 m2 ta có (a+5)nhân(b+5)=200--->5(a+b) +25=200--->a+b=(200-25)/5--->a+b=35 thay a=2/3b vào :

2/3b+b=35--->5b=35 nhân 3 --->b=105/5=21 thay vào --->a=42/3=14 vậy diện tích ban đầu là 14 nhân 21=294 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: