Giúp tôi giải toán


Nguyen My Ha Giang 20/07 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

a) Tổng của chiều dài và chiều rộng là :

45:2=22,5 (m)

Chiều dài của nền nhà là :

22,5 - 4,5 = 18 (m)

Diện tích của nền nhà là :

18 x 4,5 =81 (m2)

b) 3 dm = 0,3 m

Diện tích của một viên gạch là :

0,3 x 0,3 = 0,09 ( m2 )

Số viên gạch cần để lát nền nhà là :

81 : 0,09 = 900 (viên gạch )

Đáp số : a) 81 m2

              b) 900 viên gạch

Nguyễn Việt Bắc 9_ 20/07 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

50dm nha

nguyen dao bao ngoc Hôm qua lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

50dm nha

leminhduc 20/07 lúc 07:14
Báo cáo sai phạm

5 tòa nhà dài là :

      1x5=5 (m)

     đổi 5m=50dm

   đáp số : 50dm

Trần Thị Loan Quản lý 10/07/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

A B C M N D

Xét tam giác ADN và tam giác ADC có: AN = \(\frac{1}{4}\) AC; chung chiều cao hạ tự D xuống AC

=> SADN  =  \(\frac{1}{4}\)SADC = 10 => SADC  = 10 x 4 = 40 cm2

Xét tam giác BDM và CDM có chung chiều cao hạ từ D xuống BC; đáy BM = 2 CM

=> SBDM = 2.SCDM 

Mặt khác , hai tam giác này chung đáy DM nên chiều cao hạ từ B xuống DM = chiều cao hạ từ C xuống DM

ta xét tam giác ABD và ADC có đáy chung AD

=> SABD = 2SADC = 2 x 40 =80 cm2

=> SABN = SABD + SADN = 90 cm2

Lại có: SADN = \(\frac{1}{4}\)SABC = 90 => SABC  = 90 x 4 = 360 cm2

hong pham 10/07/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có  CN = 3NA hay CA = 4NA

 

SAND = \(\frac{1}{4}\)SADC  (2 tam giác này có CA=4NA, chung đường cao kẻ từ D).

 

=> SADC = 10 x 4 = 40 (cm2)

 

Ta lại có  SAMC = \(\frac{1}{2}\)SAMB (BM=2MC, chung đường cao kẻ từ A). Mà 2 tam giác này có AM chung nên đường cao kẻ từ B gấp 2 lần đường cao kẻ từ C xuống AM.

 

Hai đường cao này cũng là 2 đường cao của 2 tam giác ADB và ADC.

 

SADC = \(\frac{1}{2}\)SADB  => SADB = 40 x 2 = 80 (cm2)

 

SANB = SAND + SADB = 10 + 80 = 90 (cm2)

 

Mà SANB = \(\frac{1}{4}\)SABC (2 tam giác này có CA=4NA, chung đường cao kẻ từ A).

 

Vậy SABC = 90 x 4 = 360 (cm2)

Trần Khánh Linh 02/07/2017 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

360 cm2

Hiệp chicken 23/02/2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Ta thấy diện tích tam giác BCD có độ dài đáy là 12cm và chiều cao DH . Diện tích tam giác ABH độ dài đáy là 4cm chiều cao là AH.AH gấp đôi DH mà BC gấp 3 lần BH.Vậy ABH=2/3 BDC

nguyen thi ngoc linh 06/01/2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

abh =2/3 bdc

Beo dướng 05/05/2017 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

ABH=2/3 BDC

Phạm Hải Anh 07/05/2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :

46x2=92 m

chiều cao:

140:7=20

diện tích :

20x92:2=920m2

số % đất chỉ khu nhà ở :

100-85=15%

khu nhà ở số m2 là :

920:100x15=138m2

Thắng Max Level 10/03/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

138m2 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Hồ Trần Yến Nhi 07/07/2017 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

bằng 138m2

mình sai khúc cuối. thông cảm giùm mình

Nguyễn Hữu Chiến Thắng 18/07 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Gọi diện tích nhà ông An là: a(m2)

      diện tích nhà ông Bình là: b(m2)

Ta có:a+b=9000 .Hay b=9000-a     (1)

Theo bài ra: \(\frac{a-2200}{3}\) =b        (2)

Thay (2) vào (1) ta có:\(\frac{a-2200}{3}\) =9000-a

                                  a-2200                 =3(9000-a)

                                  a-2200                 =27000-3a

                                  a+3a                    =27000+2200

                                  4a                        =29200

                                   a                         =7300 (m2)

Suy ra: b=9000-7300=1700 (m2)

                                 

Đỗ Mai Linh 28/03/2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Sabd = 1/2 Sabc ( vì BD = 1/2 BC VÀ CÓ CHUNG ĐƯỜNG CAO HẠ TỪ A XUỐNG BC )

Sbae = 1/2 Sabc ( vì AE = 1/2 AC VÀ CÓ CHUNG ĐƯỜNG CAO HẠ TỪ B XUỐNG AC )

VẬY : Sabd = Sbae

Siae = Sabe - Saib

Sibd = Sabd - S aib

Siae = Sibd

Nguyễn Lương Bảo Tiên 24/07/2015 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

a) Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là \(\frac{1}{3}:\frac{1}{5}=\frac{5}{3}\)

Chiều dài thửa ruộng là 20 : (5 - 3) x 3 = 30 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là 30 - 20 = 10 (m)

Chu vi thửa ruộng là (30 + 10) x 2 = 80 (m)

Diện tích thửa ruộng là 30 x 10 = 300 (m2)

b) Diện tích mảnh đất để trồng lúa là 300 x \(\frac{3}{5}\) = 180 (m2)

Số kg lúa người ta thu hoạch được là 180 : 10 x 15 = 270 (kg)

270 kg = 2,7 tạ

Namikazeminato 06/03/2016 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

a/.Hai tam giác BMC và AMB có cạnh đáy BC = 2.AM, có 2 đường cao tương ứng bằng nhau (từ B  xuống AM và từ M xuống BC (cạnh hình vuông)).
Nên SBMC = 2.SAMB .k mình nha 

trung phan 08/03/2015 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

anh dai dien vip qua cho minh 1 cai like

 

AKB0048 ACCHAN 23/02/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

mình nếu thấy ảnh đại diện đẹp nha^-^

phamtienphat 15/06/2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Saed=2/3Sacd (vì đáy ae=2/3ac và hai tam giác này cá chung chiều cao  hạ từ đỉnh dxuống đáy ac)

Sacd=1/2Sabc(vì đáy ad=1/2ab và hai tam giác này có chung chiều cao hạ từ đỉnh c xuống đáy ab)

=>Sacd =90:2=45

=>Sade =45:3x2=30

Nguyễn Đình Dũng 15/07/2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình thang là :

42 x 2 : 6 = 14 ( m )

Diện tích hình thang là :

31 x 14 = 434 ( m2)

       Đáp số : 434 m2

Nguyễn Quốc Việt 10/08/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là:
        42 x 2 : 6 = 14 (m)

Diện tích thửa ruộng ban đầu là:

       31 x 2 x 14 : 2 = 434 (m2)

               Đáp số:...

Đinh Tuấn Việt 15/07/2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình thang là :

42 x 2 : 6 = 14 (m)

Diện tích hình thang là :

(31 x 2) x 14 : 2 = 434 (m2)

Lê Quang Thế 20/01/2015 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

.

Võ Minh Châu 20/01/2015 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm

đúng ra mình phải vẽ hình minh họa nhưng cực quá

nối MC, 2 tam giác ACM và MCB có diện tích  bằng nhau=240:2=120cm2 (cùng chiều cao, đáy MA=MB)

Nối MN, diện tích tam giác AMN=1/2 diện tích tam giác MNC (cùng chiều cao, đáy AN=1/2 NC)

suy ra, diện tích tam giác AMN=120:3=40cm2

Trần Hà Quỳnh Như 11/03/2016 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Ta có:

S_ABN = S_CBN = 1/2 S_ABC = 240 : 2 = 120 (cm2)

(Do AN = NC = 1/2 AC)

Tương tự ta có:

S_AMN = S_BMN = 1/2 S_ABN = 120 : 2 = 60 (cm2)

doan thi khanh linh 17/07 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

k mình nha

le anh tu 22/10/2016 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

đổi 0,48km=480m

chiều rộng là

480:5x3=288 m

chiều dài là

480:5x5=480

diện tích là

480x288=138240 m

đổi 138240m=13,8240 ha

ds

chúc bạn học tốt 

nhớ k mình nha

TRẦN ANH ĐỨC Hôm qua lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

13.824ha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: