Giúp tôi giải toán


Trần Nhật Quỳnh Hôm qua lúc 08:03

Diện tích miếng kính đó là:

10 x 14 : 2 = 70(cm2)

                   Đáp số: 70cm2

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 08:03

Diện tích miếng kính là:

10x14:2=70 cm2

sakura Hôm qua lúc 08:03

diện tích miếng kính là:

10 x 14 : 2 = 70 ( cm2 )

Đ/S: 70 cm2

Trần Nhật Quỳnh 26/05 lúc 20:17

Sxq hình lập phương đó là:

(6 x 6) x 4 = 144(m2)

                 Đáp số: 144m2

Diện tích hình chữ nhật đó là:

4 x 3 = 12(m2)

          Đáp số: 12m2

P/s: Bạn không ghi đơn vị nên mình cho đơn vị là m2

Mai xuân Hôm qua lúc 21:29

Diện tích 1 mật là :

6 x 6 = 36 ( m2 )

Diện tích xung quanh là :

36 x 4 = 144 ( m2 )

Đáp số : ...

Diện tích HCN là : Đơn thức

4 x 3 = 12 ( m2 )

Đáp số : ...

Edogawa Conan 26/05 lúc 20:21

Câu trả lời câu TRần Nhật Quỳnh rất đúng cho 1 tích

Siêu Quậy Quỳnh 26/05 lúc 16:08

b) Diện tích tam giác ABC là

\(\frac{60\times80}{2}=2400\left(cm^2\right)\)

Diện tích tam giác ABE là 

\(2400-800=1600\left(cm^2\right)\)

Độ dài DE là

\(\frac{1600\times2}{60}~53\left(cm\right)\)

Độ dài BD là

\(60-20=40\left(cm\right)\)

Diện tích tam giác BED là

\(\frac{40\times53}{2}=1060\left(cm^2\right)\)

Siêu Quậy Quỳnh 26/05 lúc 16:10

Tính ED được nhumg số không đẹp , ra số thập phân

hình như bạn ghi sai đề

Online Math 26/05 lúc 16:04

Tính ED kiểu gì???

Nguyễn Tuấn Đức 26/05 lúc 15:20

gấp rưỡi=gấp 1,5 lần

a)diện tích của khu vườn trước là

240:(1, 5-1)=480m2

chiều rộng của khu vườn truoc la

480:30=16(m)

chiều rộng của khu vườn sau khi mở rộng là

16x1, 5= 24(m)

b)diện tích của khu vườn sau khi mở rộng là

30x24=720(m2)

720m2 = 7, 2a

số khoai thu được trên thửa ruộng đó là

2,55 x 7,2=18,36 (tạ)

Đ/s....

Nguyễn Tiến Dũng 26/05 lúc 10:19

C1:

Thể tích hình lập phương là:

6x6x6=216  (?)

Đáp số: 216

C2: 

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

(7x7)x4=196 (?)

Đáp số:196

Itsuka Kotori 26/05 lúc 10:21

Câu 1:

Thể tích hình lập phương là:

6 x 6 x 6 = 216 

Đáp số: 216

Câu 2:

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

7 x 7 x 4 = 196 

Đáp số: 196

Hoàng Thị Thanh Huyền 26/05 lúc 11:09

Câu 1

Thể tích hình lập phương là 

6x6x6=216

   Đáp số 216 

Câu 2

Diện tích xung quanh là 

7x7x4=196

  Đáp số 196

Itsuka Kotori 25/05 lúc 10:28

Chiều rộng khu vườn là:

100 : 2 = 50 (m)

a. Diện tích khu vườn là:

100 x 50 = 5000 (m2)

b. Trên cả thửa ruộng thu được:

5000 : 100 x 50 = 2500 (kg)

Đáp số: a.5000m2

             b. 2500kg

Vì bạn ko ghi rõ khu vườn hay thửa ruộng nên mk cứ làm theo đề, nếu sai thì bạn sửa lại nhé!

Trần Quốc Đạt 25/05 lúc 10:30

Giải:

Chiều rộng là:

\(100x\frac{1}{2}=50\left(m\right)\)

a)Diện tích hình chữ nhật là:

\(100x50=5000\left(m^2\right)\)

b)Trên cả thửa ruộng có số kg thóc là:

\(5000x50:100=2500\left(m^2\right)\)

ĐS:....

Nguyễn Tiến Dũng 25/05 lúc 10:41

a)Diện tích của khu vườn là:

100x(100x1/2)=5000 m2

Số kg thóc thu hoạch được là:

5000x50:100=2500 kg

Lê Minh Đức 24/05 lúc 17:46

A C B M N I

Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với CI cắt AC. BC lần lượt tại M, N. Khi đó CM=CN, IM=IN.

Ta chứng minh được \(\widehat{AIB}=180-\widehat{BAI}-\widehat{ABI}=180-\frac{BAC}{2}-\frac{ABC}{2}=\frac{360-\left(ABC+BÃC\right)}{2}\)

\(=\frac{360-180+ACB}{2}=90+\frac{ACB}{2}\)

\(AMI=180-CMN=180-\frac{180-ACB}{2}=\frac{360-180+ACB}{2}=90+\frac{ACB}{2}\)

Chứng minh tương tự ta cũng có: \(BNI=90+\frac{ACB}{2}\)

Từ đó suy ra: \(\Delta AIB\infty\Delta AMI\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{AI}{AM}=\frac{AB}{AI}\Rightarrow AI^2=AB.AM\Rightarrow\frac{AI^2}{AB.AC}=\frac{AM}{AC}\) 

\(\Delta AIB\infty\Delta INB\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{BI}{IN}=\frac{AB}{BN}\Rightarrow BI^2=AB.BN\Rightarrow\frac{BI^2}{AB.BC}=\frac{BN}{BC}\)

\(\Delta AMI\infty\Delta INB\Rightarrow\frac{AM}{IN}=\frac{IM}{BN}\Rightarrow AM.BN=IM.IN=IM^2\)

Áp dụng định lí Py- ta-go vào tam gác ICM ta có:

\(IM^2+CI^2=CM^2\Rightarrow BN.AM+CI^2=CM.CN\Rightarrow BN.AM+CN.AM+CI^2=CM.CN+CN.AM\)

\(\Rightarrow BC.AM+CI^2=CN.AC\Rightarrow BC.AM+CI^2+AC.BN=CN.AC+AC.BN\)

\(\Rightarrow BC.AM+BN.AC+CI^2=AC.BC\Rightarrow\frac{AM}{AC}+\frac{BN}{BC}+\frac{CI^2}{AC.BC}=1\)

\(\Rightarrow\frac{AI^2}{AB.AC}+\frac{BI^2}{BA.BC}+\frac{CI^2}{CA.CB}=1\)

Mai xuân 22/05/2017 lúc 08:20

A) Diện tích đất trồng lúa là :

84.6 : 2 = 42.3 ( m2 )

B) Diện tích đất trồng lúa như trên trồng được số kg lúa là :
5.2 x 42.3 = 219.96 ( kg )

Đáp số : ...

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 22/05/2017 lúc 09:27

Giải

a ) Diện tích trồng lúa là :

84,6 : 2 = 42,3 ( m2 )

b ) Số kg thóc thu hoạch được là :

42,3 x 5,2 = 219,96 ( kg )

Đáp số : ...

kudo shinichi 22/05/2017 lúc 07:56

                                    Bài giải

a) Diện tích trồng lúa là :

           84,6 : 2 = 42,3 ( m2 )

b) Số kg thóc thu hoạch được là :

          42,3 x 5,2 = 219,96 ( kg )

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 17/05/2017 lúc 17:09

A B C M N P H K

Kẻ \(BH⊥AC;NK⊥MP\)

Khi đó ta thấy ngay \(\Delta MNK\sim\Delta ABH\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{NK}{BH}=\frac{MN}{AB}\)

Lại có \(\frac{S_{MNP}}{S_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}.MP.NK}{\frac{1}{2}.AC.BH}=\frac{NK}{BH}.\frac{MP}{AC}=\frac{MN}{AB}.\frac{MP}{AC}=\frac{MN.MP}{AB.AC}\left(đpcm\right)\)

Doan Thanh phuong 16/05/2017 lúc 16:38

Diện tích tờ giấy bìa hình thang là :

       ( 10 + 6 ) x 12,5 : 2 = 100 ( cm2)

\(\Rightarrow\)Diện tích hình vuông bằng 100 cm2

\(\Rightarrow\)Cạnh hình vuông là 10 cm vì 10 x 10 = 100

Chu vi tờ bìa hình vuông là :

         10 x 4 = 40 ( cm2)

              Đáp số : 40 cm2

Nguyễn Thị Thu Thủy 16/05/2017 lúc 16:38

Diện tích hình thang ( Diện tích hình vuông ) :

                               ( 10 + 6 ) x 12,5 : 2 = 100 cm2

100 cm2 = 10 x 10 ( cm ) 

Chu vi hình vuông :

                     10 x 4 = 40 cm

kagome 23/05/2017 lúc 20:32

đáp số là 40 cm2 bạn nhé

Trần Nhật Quỳnh 14/05/2017 lúc 10:30

Thể tích cái hộp đó là:

67 x 49 x 32 = 105 056(cm3)

105 056cm3 = 0, 105 056m3

                      Đáp số: 0, 105 056m3

hatsune miku 21/05/2017 lúc 09:18

Bài giải:

Thể tích cái hộp đó là:

67 x 49 x 32 = 105 056 ( cm³ )

105 056 cm³ = 0, 105 056 m³

Đáp số: 0, 105 056 m³

Lan Thuong 14/05/2017 lúc 11:03

Bài này căng vãi*_*

kudo shinichi 07/05/2017 lúc 15:49

Chu vi = 24

Diện tích = 36

Thể tích = 216

Nguyễn Hoàng Phúc 07/05/2017 lúc 15:43

Chu vi hình vuông là

6 x 4 = 24 

Diện tích hình vuông là

6 x 6 = 36

Thể tích hình vuông là

6 x 6 x 6 = 216

Đ/s...

hatsune miku 21/05/2017 lúc 09:20

Chu vi hình vuông là:

6 x 4 = 24 

Diện tích hình vuông là:

6 x 6 = 36

Thể tích hình vuông là:

6 x 6 x 6 = 216 

Đáp số: Chu vi: 24

            Diện tích: 36

            Thể tích: 216

Trần Diệp Anh 06/05/2017 lúc 08:51

câu 2    đổi 7 h 45 phút = 7 . 75 giờ

          sau mỗi giờ ô tô và xe máy đi được số km là 

                            50 + 42 = 92 km

         quãng đường ab dài là 

                    92 x 7.75 = 713 km 

                                     nhớ k mk nha okkkkki

Lê Ngọc Phương Linh 06/05/2017 lúc 16:11

9h15* đâu bạn

hoàng thị thanh huyền 05/05/2017 lúc 17:34

chiều dài thửa ruộng là 

140 : (3+4) x 4 = 80 (m) 

chiều rộng thửa ruộng là 

140 : ( 3+4) x3 = 60 (m) 

diện tích thửa ruộng là 

80 x 60 = 4800 (m2

trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là 

  4800x 1/2 =2400 (kg) 

       2400kg = 2,4 tạ 

             Đ/s : 2,4 tạ 

 tk mk nha mk tk lại

hatsune miku 21/05/2017 lúc 09:24

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 ( phần )

Chiều dài thửa ruộng là:

140 : 7 x 4 = 80 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là:

140 - 80 = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng là:

80 x 60 = 4800 ( m² )

Số tạ thóc thu hoạch được là:

4800 : 2 x 1 = 2400 ( kg )

Đổi 2400 kg = 2,4 tạ

Đáp số: 2,4 tạ

Nguyễn Hà My 04/05/2017 lúc 18:17

1)

y=7-2.5-3.8=0.7

y:12.5=36.5+13.5

=>y;12.5=50

=>y= 12.5*50=125*5=625

2) (51.24 - 8.2):26.9= 43.04:26.9=1076/25:269/10=8/5=1.6

3) 4.203; 4.23; 4.5; 4.505

diện tích một mặt của hình lập phương là : 12*12= 144 dm

vì hình lập phương có 6 mặt bằng nhau nên

diện tích xung quanh của hình lập phương là: 144*6=864 dm2

thời gian ô tô đi quãng đường thứ nhất là 40:40=1 giờ

thời gian ô tô đi quãng đường thứ 2 là: 40:20= 2 giờ

tổng thời gian ô tô dã đi là : 2+1= 3 giờ

6) đáy diện tích hình tam giác đó là: 2*96:15=64/5= 12.8 cm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: