Giúp tôi giải toán và làm văn


Hiếu Nguyễn Công 21/09 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Thực ra là hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông với cạnh hình vuông là 6 m mới đúng

Đọc tiếp...
ngô hoàng thảo nguyên 21/09 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Rectangular area of 6 m square.

Dịch: hình chữ nhật diện tích 6 m2.

a, Calculate the length, width.

Dịch: tính chiều dài, chiều rộng.

b, Calculate rectangular perimeter.

Dịch: tính chu vi hình chữ nhật.

Giải:

b, Chu vi hình chữ nhật là:  6 : 2 = 3 (m)

Chiều dài lớn hơn chiều rộng mà chu vi là 3 m thì:

=> Chiều dài: 2 m

=> Chiều rộng: 1 m

ĐS: a, Chiều dài: 2 m

           Chiều rộng: 1 m

       b, Chu vi: 3 m

Dịch sang tiếng anh nếu cần:

Solution:

b, rectangular perimeter is: 6: 2 = 3 (m)

The length is greater than the width at which the perimeter is 3 m:

Length: 2 m

= Width: 1 m

Track: a, Length: 2 m

            Width: 1 m

        b, circumference: 3 m

~hok tốt~

Đọc tiếp...
DoraemonChipY 09/09/2018 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình bình hành đó là :

\(\frac{10}{5}\)x\(\frac{8}{4}=\frac{80}{20}=4\)(...)

Đs:...

Đọc tiếp...
Cù Minh Duy 06/09/2018 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Sao bạn không gửi bằng tin nhắn?

Đọc tiếp...
anhthu bui nguyen 06/09/2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

mk vừa đăng kí rồi.

mk thích học tiếng Anh lắm.

cảm ơn bạn mách cho mk 1 trang học tập nữa nhs.

bạn vào sách mềm mà học. nếu bạn đăng ký là giáo viên trong sách mềm thì học được nhiều sách nhé.

tk mk nha.~học tốt~

Đọc tiếp...
Missy Girl 06/09/2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

Ko đăng câu hỏi linh tinh

☺☺☺

............

# MissyGirl #

Đọc tiếp...
phúc 05/09/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Bấm máy tính hông ra bạn nhé 

Tự tính ik !!

=)))

Đọc tiếp...
Thân Vũ Khánh Toàn 05/09/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

1+1=?

1+1=2

.............

Đọc tiếp...
khuất thị thùy linh 09/09/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

1+1=2

hok tốt

Đọc tiếp...
Đoàn Thu Thuỷ 04/09/2018 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

    Bài giải

Đổi\(\frac{9}{6}=\frac{3}{2}\)

a) Chiều dài của lớp học đó là:

    \(12\)x\(\frac{3}{2}=18\left(m\right)\)

    Chu vi của lớp học đó là:

 \(\left(12+18\right)\)x\(2=60\left(m\right)\)

b) Diện tích của lớp học đó là:

   \(12\)x\(18=216\left(m^2\right)\)

c) Nếu một trường có 30 lớp thì 30 lớp có:

    Chu vi bằng:\(60\)x\(30=900\left(m\right)\)

    Diện tích bằng:\(216\)x\(30=6480\left(m^2\right)\)

Vậy:  a) \(60m\)

         b)\(216m^2\)

         c) Chu vi:\(900m\)

             Diện tích:\(6480m^2\)

Đọc tiếp...
Xyz 16/08/2018 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Chia hình vẽ thành 4 hình chữ nhật nhỏ bằng nhau

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là 540:4 = 135 m2

Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là  5/3

mà S = a xb

      s =  5/3 b x b

<=> 135 = 5/3 b x b  <=> b x b = 135 : 5/3 

                                         b x b = 225 => b = 15

 Chiều dài hình chữ nhật là 540 : 15 = 36 m

Chu vi hình chữ nhật là : ( 15 + 36 ) x 2 = 102 m

                                                               Đáp số 102 m

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 14/08/2018 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

gọi đáy bé = b đáy lớn = a

 theo đề ra ta có (a+b) x 23 : 2 = b x 23 - 207

suy ra (a+b) x 23 = 2 x (b x 23 - 207) = 46 x b - 414

suy ra a x 23 +b x 23 = b x 46 - 414

suy ra a x 23 = b x 23 - 414 (cùng bớt đi b x 23)

suy ra b x 23 - a x 23 = 23 x (b-a) = 414

suy ra  b - a = 414:23=18

đáy bé là 

18:(5-3)x3=27 m

đáy lớn là

27+18=45 m

duện tích hình thang là

(27+45)x23:2=828 m2

đáp số 828m2

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 14/08/2018 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Theo hình vẽ ta có hình tam giác mở rộng thêm có diện tích 207 cm2 và 1 cạnh góc vuông bằng chiều cao hình thang 23 cm. Ta tính được cạnh góc vuông còn lại bằng 2 phần chiều dài HCN và là: 207 x 2 : 23 = 138 (m)

Tổng số phần bằng nhau là :

3 + 5 = 8 (phần)

Tổng đáy lớn và bé hình thang là : 

(8 : 2) x 138 = 552 (m)

Diện tích hình thang là:

23 x 552 : 2 = 6348 (cm2)

  Đáp số : 6348 cm2

Đọc tiếp...
sssongokusss 14/08/2018 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

mình biết nội quy rồi nên đưng đăng nội quy

ai chơi bang bang 2 kết bạn với mình

mình có nick có 54k vàng đang góp mua pika 

ai kết bạn mình cho

Đọc tiếp...
o0o nhật kiếm o0o 03/08/2018 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

1/ HÌNH VUÔNG:

 • Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)
 • Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)
 • Diện tích: S = a x a (S: diện tích)
 • Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

2/ HÌNH CHỮ NHẬT:

 • Chu vi: P = (a + b) x 2 (P: chu vi)
 • Chiều dài: a = P/2 - b (a: chiều dài)
 • Chiều rộng: b = P/2 - a (b: chiều rộng)
 • Diện tích: S = a x b (S: diện tích)
 • Chiều dài: a = S : b
 • Chiều rộng: b = S : a
 • Công thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích hình chữ nhật

3/ HÌNH BÌNH HÀNH:

 • Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)
 • Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)
 • Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)
 • Độ dài đáy: a = S : h
 • Chiều cao: h = S : a
 • Công thức tính chu vi hình bình hành, diện tích hình bình hành

4/ HÌNH THOI:

 • Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)
 • Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo thứ nhất)
 • Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi

5/ HÌNH TAM GIÁC:

 • Chu vi: P = a + b + c (a: cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)
 • Diện tích: S = (a x h) : 2 (a: cạnh đáy)
 • Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h
 • Công thức tính diện tích hình tam giác, chu vi hình tam giác

  6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG:

 • Diện tích: S = (a x a) : 2
 • 7/ HÌNH THANG:

 • Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)
 • Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h
 • Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang
 • 8/ HÌNH THANG VUÔNG:

  Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang. (theo công thức)

  9/ HÌNH TRÒN:

 • Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14
 • Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14
 • Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14
 • Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng:
 • Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14
 • Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng
 • Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn - diện tích hình tròn nhỏ
 • Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn
 • Bài tập toán lớp 5: Bài toán về hình tròn
 • 10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

 • Diện tích xung quanh: Sxq = Pđáy x h
 • Chu vi đáy: Pđáy = Sxq : h
 • Chiều cao: h = Pđáy x Sxq
 • - Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì:

  Pđáy = (a + b) x 2

  - Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông thì:

  Pđáy = a x 4

 • Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S2đáy
 • Sđáy = a x b

 • Thể tích: V = a x b x c
 • - Muốn tìm chiều cao cả hồ nước (bể nước)

  h = v : Sđáy

  - Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước (bể nước)

  Sđáy = v : h

  - Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ (m3) chia cho diện tích đáy hồ (m2)

  h = v : Sđáyhồ

  - Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ (bể) (hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống)

  + Bước 1: Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.

  + Bước 2: Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ

 • Diện tích quét vôi:
  • Bước 1: Chu vi đáy căn phòng.
  • Bước 2: Diện tích bốn bức tường (Sxq)
  • Bước 3: Diện tích trần nhà (S = a x b)
  • Bước 4: Diện tích bốn bức tường (Sxq) và trần nhà
  • Bước 5: Diện tích các cửa (nếu có)
  • Bước 6: Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa.
Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi 03/08/2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

chu vi hình j z

Đọc tiếp...
Thị Oanh nguyễn 03/08/2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

bn o0onhật kiếm o0o gì gì đó chăm hk thiệt,c.ta nên tk cho bn ấy! ai thấy hay thì tk nha!

Đọc tiếp...
TBQT 01/08/2018 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Giải:

Chiều rộng:\(\frac{1}{3}:\frac{5}{6}=\frac{2}{5}\left(m\right)\)

Chu vi miếng bìa:\(\left(\frac{5}{6}+\frac{2}{5}\right).2=\frac{37}{30}.2=2\frac{7}{15}\left(m\right)\)

Đọc tiếp...
Nhok Thiên Bình 23/07/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Bài giải :

Ta vẽ một đoạn thẳng từ B và vuông góc với A đặt tên là O

SBMA = BO x BM ta nhìn thấy chiều cao BO cũng là chiều cao của hình tam giác ABC .

Đáy BC gấp 5 lần đáy BM  => SBMA = 1/5  SABC .

=> ABMA = 75 : 5 = 15 cm2  => SAMC là : 75 - 15 = 60 cm2

Ta thấy SAMP và SAPN có chung chiều cao mà đáy PN gấp 2 lần đáy MN .

=> SAMP = 1/2 SAPN ta thấy SMNC và SMAC có chung chiều cao mà đáy AC gấp 4 lần đáy CN .

SMNC là : 60 : 4 = 15 cm2  => SAMN = 60 - 15 = 45 cm2 .

=> SAMP = 45 : ( 2 + 1 ) x 1 =  15  cm2 

    ~ Học tốt ~                                         

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 22/07/2018 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Kẻ OH vuông góc với AB và CD , Ta có S AMQ + S QPD = OH ( AB/2 + CD/2) / 2

C/m tương tự S MBN + S NCP = OH( AB/2 + CD/2) /2

=> S MNPQ = S ABCD - S AMQ - S QPD - S MPN - S NCP = 60 - 1/2 . 60 = 30

Đọc tiếp...
lê ngọc quyên 22/07/2018 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/question/837921.html

Đọc tiếp...
Gokazaru 10/07/2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Cho hình chữ nhật có chiều dài là 30 dm và chiều rộng là 9 dm. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật?

                                             Bài giải

                          Diện tích của hình chữ nhật đó là :

                                        30 x 9 = 270 ( dm2 )

                                              Đáp số : 270 dm2.

Đọc tiếp...
Phan Tú Linh 10/07/2018 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là:

           30 x 9 = 270 ( \(dm2\) )

                        Đ/s:

~Hok tốt~

Đọc tiếp...
Bùi Thị lan Anh 10/07/2018 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhật là;

30x9=270(dm)

d/s 270 dm

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 15/04/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

300 m2 nha bạn

tk và kb với mk nhé 

cảm ơn bạn nhiều

Đọc tiếp...
nguyen gia quynh 26/02/2017 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

la 300 day minh lam roi 

Đọc tiếp...
Hào Trần 26/02/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

diện tích tam giác ABC có 90 cm2 mà diện tích hình thang đến 300 cm2

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 25/06/2015 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải

a) Do đề bài không cập nhật độ dài của hình thang ABCD nên ta gọi chiều cao là AD ( với AD = BC ), độ dài cạnh DC là \(\frac{1}{3}\times3=1\)cm. Vậy, diện tích hình tam giác ABC là :

\(\frac{\frac{1}{3}\times AD}{2}=\frac{1}{6}AD\)( cm2 )

Diện tích hình tam giác ADC là :

\(\frac{1\times AD}{2}=\frac{1}{2}AD\)( cm2 )

Vì \(\frac{1}{6}AD<\frac{1}{2}AD\)nên diện tích hình tam giác ADC lớn hơn diện tích hình tam giác ABC.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thy An 15/08/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

 bạn kia lm sai rồi!

lấy 1/3 x với ac=abc

lấy 3/3 x vơi ac[với ac =ad]=adc

Đọc tiếp...
Nguyễn Thy An 15/08/2017 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

thiếu phải chia 2 nữa thêm giùm nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: