Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Thị Tâm Tâm 20 tháng 8 2015 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

A P C B M M N O D

Đọc tiếp...
Nguyễn Long Trường 25 tháng 1 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Online Math hiện có 2 loại giải thưởng cho các bạn có điểm hỏi đáp cao: Giải thưởng chiếc áo in hình logo của Online Math cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tháng và giải thưởng  thẻ cào 50.000đ hoặc 2 tháng VIP cho 6 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tuần. Thông tin về các bạn được thưởng tiền được cập nhật thường xuyên tại đây.

Đọc tiếp...
Đặng Thị Phương Thảo 25 tháng 4 2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

gọi cạnh hình vuông là a , chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là b và c

ta có :

diện tích hình vuông : S = a2

diện tích hình chữ nhật : S = b x c

theo đề bài ta có : 

diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật 100 cm=> a2 - b x c = 100 (*)

mặt khác : cạnh hình vuông lớn hơn cạnh chiều rộng 7cm

=> a - b = 7 <=> b = a - 7 (1)

kém cạnh chiều dài 4cm => c - a = 4 <=> c = 4 + a (2)

Thay (1) và (2) vào (*) ta được :

a- (4 + a) x (a - 7) = 100 <=> a- a2 - 4a + 7a + 28 = 100

<=> 3a = 72 <=> a = 24

Vậy cạnh hình vuông là 24cm

Đọc tiếp...
Barbie 25 tháng 1 2017 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

bạn ơi cho mk hỏi là tại sao chỗ S vuông hơn S chữ nhật lại là 100cm2 mà đề bài lại là 10cm2

Đọc tiếp...
Trần Sử Bảo Châu 13 tháng 8 2016 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh căn nhà: (9+6)x2x5= 150 (m2)
Diện tích trần nhà: 9x6= 54 (m2)
Diện tích 4 cừa sổ: (1.5x1.5)x4= 9 (m2)
Diện tích 2 cửa ra: (1.6x2.2)x2= 7.04 (m2)
Diện tích cần quét vôi: (150+54)- (9+7.04)= 187.96 (m2)
Đáp số: 187.96 m2
Nếu sai tha lỗi cho mình nha ^^

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 12 tháng 8 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh căn phòng là:
( 9 + 6 ) x 2 x 3,5 = 105 ( m2 ) 0,5 đ
Diện tích trần nhà : 9 x 6 = 54 ( m2) 0,5 đ
Diện tích cần quét vôi là: 105 + 54 – 15 = 144 ( m2 ) 0,5 đ
Đáp số: 144 m2

tích mik nhé

Đọc tiếp...
nguyen thi mai 4 tháng 3 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

187.96 m2

Đọc tiếp...
Hikari 7 tháng 4 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

tích hai bán kính hình tròn là:

379,94 : 3,14 = 121 (cm)

vì tích hai bán kính hình tròn là 121 cm, mà 121 do 11 x 11 tạo thành, vậy bán kính hình tròn là 11 cm.

đường kính hình tròn là:

11 x 2 = 22 (cm)

diện tích hình vuông là:

22 x 22 = 484 (cm2)

đáp số: 484 cm2.

Đọc tiếp...
misan 4 tháng 8 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Hai bán kính hình tròn là 

379,94 :3,14 =121 (cm)

Cách giải thik theo @Hikari

Đường kính hình tròn là 

11x2 =22(cm)

Dt hìn hvuoong 

22 x 22 -484 (cm2)

Đ.s;.....

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 7 tháng 4 2015 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

1519,76 cm2

Đọc tiếp...
Thùy Linh 3 tháng 3 2015 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

Mình làm mò thì ra đáp án là 475. Mình cũng mong có bạn nào hướng dẫn giải chi tiết.

Đọc tiếp...
lalisa manoban 30 tháng 7 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Bài này easy

Dt là 

\(95:\frac{1}{5}=475\left(m2\right)\)

Đ.s.................

Đọc tiếp...
Nguyễn Tú Minh 14 tháng 2 2017 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Diện tích của hình chữ nhật là:

95:1/5=475(m2)

đáp số:475m2

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 8 tháng 4 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

5 cm 5 cm

Diện tích 1 hình chữ nhật nhỏ sau khi hình vuông được mở rộng là:

               (335 - 5 x 5) : 2 = 155 (cm2)

Diện tích hình vuông đó là:

               (155 : 5) x (155 : 5) = 961 (cm2)

                         Đáp số: 961 cm2

Đọc tiếp...
Bao Pham [English club] 31 tháng 7 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Gọi lần lượt các cạch hình vuông A;B;C;...;H là a;b;c;...;h

Nhìn hình ta thấy:\(b=32:4=8\)

\(g+h=b;b+h=c;c+h=d;b+g=a\)

\(\Rightarrow a+b+c=2b-h+b+b+h=4b=32\)

\(f+a=c+d+e\)(tính chất HCN)

\(\Leftrightarrow2b-h+e+i=b+h+b+2h+e\)

\(\Leftrightarrow i-h=3h\)

\(\Leftrightarrow i=4h\)

Mà \(a+b+c=f+e\)

\(\Leftrightarrow32=2e+i=2e+4h=4b\)

\(\Rightarrow2\left(c+d+e\right)=a+f+c+d+e\)

                         \(=2b-h+i+e+b+h+b+2h+e\)

                         \(=4b+i+2h+2e=4b+2h+4b=8b+2h\)

\(\Rightarrow c+d+e=4b+h\Leftrightarrow b+h+b+2h+b+6h=4b+h\)

                                                \(\Leftrightarrow3b+9h=4b+h\)

                                                \(\Leftrightarrow8h=b\)

\(\Rightarrow c+d+e=3b+9h=3b+b+\frac{1}{8}b=33\)

Vậy diện tích HCN đó bằng:

\(\left(a+b+c\right)\left(c+d+e\right)=32\cdot33=1056\left(cm^2\right)\)

                           

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 30 tháng 7 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Gọi x là cạnh cái hình vuông H có chút xíu 

Tìm đc cạnh của hình vuông B là 8

-Cạnh hình vuông C: x+8

-Cạnh hình vuông G: 8-x 

-Cạnh hình vuông D: 2x+8

-Cạnh hình vuông A: 16-x

-Cạnh hình vuông I: Cạnh hình vuông D-G+x = 4x

-Cạnh hình vuông E: 6x+8

-Cạnh hình vuông F: 10x+8

Bình phương ba cái cạnh lên rồi sau đó công lại: 

Đọc tiếp...
❤๖ۣۜƝƘ☆๖ۣۜK๖ۣۜA๖ۣۜI๖ۣۜT๖ۣۜO❄๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜD꧂[english club]❤ 30 tháng 7 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là 

335:5=67( cm)

S hình vuông là 

67.67=4489(cm2)

Vậy...

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 11 tháng 3 2016 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

 Vẽ phần diện tích tằn thêm ra ta sẽ thấy phần diện tích tăng thêm là 335cm2 tương ứng với 1 hình vuông cạnh 5cm và 2 hình chữ nhật bằng nhau chiều rộng 5cm và chiều dài chính là cạnh hình vuông ban đầu.

Diện tích 1 hình chữ nhật nêu trên là : (335 - 5x5) : 2 = 155 (cm2)

Cạnh hình hình vuông là : 155 : 5 = 31 (cm)

Đọc tiếp...
Trần Đình Thành 4 tháng 3 2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Cách giải

Cạnh hình vuông là

335:5=67

Diện tích hình vuông là

67x67=4489
 

Đọc tiếp...
Hoàng Oanh 26 tháng 4 2015 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : Tổng chu vi của hai hình chữ nhật = chu vi hình vuông ABCD

Cạnh hình vuông ABCD là: 420 : 4 =105 ( cm )

Diện tích hình vuông ABCD là : 105 x 105 = 11025 ( cm2)

Đáp số 11025 cm2

cho mình đúng nhak

Đọc tiếp...
NAU TE 26 tháng 4 2015 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

Vì hai hình chữ nhật ABMN+NMBC=ABCD

Suy ra tổng chu vi hai hình chữ nhật cũng là chu vi của hình vuông ABCD

Độ dài một cạnh của hình vuông ABCD là:420/4=105(cm)

Diện tích của hình vuông ABCD là:105x105=11025(m2)

    đúng mình nha

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 1 tháng 4 2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Tổng chu vi 2 hình chữ nhật gấp 6 lần cạnh hình vuông.

Cạnh hình vuông là:

180 : 6 = 30 (cm)

Diện tích hình vuoog :

30 x 30 = 900 (cm2)

Đọc tiếp...
♥Khánh Ly[English club]♥ 28 tháng 7 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Tra loi

2500 m vuong

Hok tot

Đọc tiếp...
trần như 1 tháng 4 2015 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

2500 m2

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 1 tháng 4 2015 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Cạnh mảnh đất hơn cạnh của ao là: 80 : 4 = 20 m

ta có thể coi cái ao được đào ở góc của mảnh đất vid không ảnh hưởng đến việc tính diện tích mảnh đất.

hình vẽ minh hoạ:

ao 20m 20m a m

gọi cạnh cái ao là a(m)

Diện tích mảnh đất hơn điện tích cái ao bằng tổng diện tích hai hình chữ nhật có cạnh là 20m ; a (m) và diện tích hình vuông cạnh 20m

theo đề bài ta có: 20 x a + 20 x a + 20x 20 = 1600

                                 40 x a + 400 = 1600

                                        40 x a = 1200 nên a = 30 (m)

cạnh mảnh đất là: 30 + 20 = 50 (m)

vậy diện tích mảnh đất là: 50 x 50 = 2500 m2

Đọc tiếp...
NAU TE 24 tháng 4 2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

 

Cạnh mảnh đất hơn cạnh của ao là: 80 : 4 = 20 m

ta có thể coi cái ao được đào ở góc của mảnh đất vid không ảnh hưởng đến việc tính diện tích mảnh đất.

gọi cạnh cái ao là a(m)

Diện tích mảnh đất hơn điện tích cái ao bằng tổng diện tích hai hình chữ nhật có cạnh là 20m ; a (m) và diện tích hình vuông cạnh 20m

theo đề bài ta có: 20 x a + 20 x a + 20x 20 = 1600

                                 40 x a + 400 = 1600

                                        40 x a = 1200 nên a = 30 (m)

cạnh mảnh đất là: 30 + 20 = 50 (m)

vậy diện tích mảnh đất là: 50 x 50 = 2500 m2

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 21 tháng 7 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa đất tăng lên là:

4 . 10 : 2 = 20 (m2)

ĐS: 20 m2

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 3 tháng 6 2018 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

diện tích thủa đất tăng thêm là:

4 . 10 : 2 = 20 ( m2 )

đáp số: 20 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 22 tháng 2 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 20 m2.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: