Giúp tôi giải toán và làm văn


gv Quản lý 13 tháng 4 2015 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Nếu coi chiều rộng tấm kính nhỏ là 1 phần thì chiều dài của nó là 2 phần

=> Chiều rộng tấm kính to là 2 phần, chiều dài tấm kính to là 4 phần.

Ghép 2 tấm kính thì được hình chữ nhật có chiều rộng 2 phần, chiều dài 5 phần như hình vẽ.

Khi đó hình chữ nhật mới này có thể chia thành 5 x 2 = 10 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có cạnh 1 phần.

Diện tích 1 ô vuông nhỏ là: 90 : 10 = 9 dm2.

Vậy cạnh ô vuông nhỏ là 3 dm (vì 3 x 3 = 9)

Vậy kích thước tấm kính nhỏ ban đầu là 3 dm x 6 dm

Kích thước tấm kính to ban đầu là: 6 dm x 12 dm

Đọc tiếp...
Tu Trinh 27 tháng 1 2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Theo đầu bài, coi chiều rộng của tấm kính nhỏ là 1 đoạn thì chiều dài của nó là 2 đoạn như vậy và chiều rộng của tấm kính to cũng là 2 đoạn, khi đó chiều dài của tấm kính to là 4 đoạn như vậy. Nếu bác Hà ghép khít hai tấm kính lại với nhau sẽ được hình chữ nhật ABCD (hình vẽ), trong đó AMND là tấm kính nhỏ, MBCN là tấm kính to. Diện tích ABCD là 90 dm2. Chia hình chữ nhật ABCD thành 10 hình vuông nhỏ, mỗi cạnh là chiều rộng của tấm kính nhỏ thì diện tích của mỗi hình vuông nhỏ là 90 : 10 = 9 (dm2).

 

Ta có 9 = 3 x 3, do đó cạnh hình vuông là 3 dm. Tấm kính nhỏ có chiều rộng 3 dm, chiều dài là 3 x 2 = 6 (dm). Tấm kính to có chiều rộng là 6 dm, chiều dài là 6 x 2 = 12 (dm).

Đọc tiếp...
Tokitou _ Muichirou 5 tháng 12 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

  Trl :

Chiều dài tấm kính to gấp đôi chiều rộng chiều rộng của nó và chiều rộng của tấm kính to gấp đôi chiều rộng của tấm kính nhỏ (vì chiều dài tấm kính nhỏ chính bằng chiều rộng tấm kính to) nên chiều dài của tấm kính to gấp 4 lần chiều rộng của tấm kính nhỏ. Khi ghép hai tấm kính lại ta được tấm kính HCN có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng tấm kính nhỏ và chiều rộng gấp 2 lần chiều rộng tấm kính nhỏ. Nối, chia tấm kính HCN sau khi ghép thành những hình vuông bằng nhau.

Số hình vuông chia được là : 5 x 2 = 10 (hình)

Diện tích một hình vuông là : 90 : 10 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 x 3 nên cạnh hình vuông nhỏ hay chiều rộng tấm kính nhỏ là 3 cm.

Chiều dài tấm kính nhỏ hay chiều rộng tấm kính lớn là :

                  3 x 2 = 6 (cm)

Chiều dài tấm kính lớn là : 6 x 2 = 12 (cm)

               Đáp số : Tấm nhỏ : CR : 3 cm; CD : 6 cm

                            Tấm lớn : CR : 6 cm; CD : 12 cm

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc anh 29 tháng 11 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Kb tớ nhé:

Tên nick:lalaschool.

Id:không nhớ.

Độ ổn định của nick tớ:nick không giàu,không nghèo nhưng cũng không hẳn là bình thường.Lúc đầy đậu MiNi,lúc không còn tí gì.

Kb OnlineMath xong qua Mini World kb sau nhé.

1 số nick khác:ngocanh4/3

                          baby 

                          ngocanh2010

                          nghi

     Bạn thân trên Mini World:quang(ID:22699058).

Đọc tiếp...
Cool Boy 29 tháng 11 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

kb vs tui. tên là: Hello, nick cùi lắm, ko nhơ tên id nha!!!

Đọc tiếp...
✌ђắς☠tђเêภ☠๓เêย☓ 29 tháng 11 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Chơi Miniworld hả???

Mik cx chơi nè

Kb nha

Đọc tiếp...
Min Cherry 20 tháng 11 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

9km500m = 9500 m

9km2500m= 9000500 m2

Học tốt nhé!

Chúc một ngày tốt lành~

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 20 tháng 11 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

\(=9500m\)

\(=1000500m^2\)

Học tốt

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 20 tháng 11 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Ui chết

Viết lộn số 9 thành số 1 òi

Sửa lại nha

Đọc tiếp...
callmebaby 4 tháng 6 2015 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài HCN là a (m) ; chiều rộng là b (m)

S HCN ban đầu là a x b (m2)

Nếu tăng chiều rộng bằng chiều dài thì S HCN mới là a x a (m2)

S tăng lên nếu tăng chiều rộng bằng chiều dài a x a - a x b = a x (a - b) = 20 (m2)  (1)

Nếu giảm chiều dài bằng chiều rộng thì S HCN mới là b x b (m2)

S giảm đi nếu giảm chiều dài bằng chiều rộng là a x b - b x b = b x (a - b) = 16 (m2)  (2)

  Trừ (1) cho (2) ta được a x (a - b) - b x (a - b) = 20 - 16 (m2)

=> (a - b) . (a - b) = 4   (m2)

<=> a - b = 2 (m)

    Thay a - b = 2 (m) vào (1) ta được a = 20 : 2 = 10 (m)

     Thay a - b  = (m) vào (2) ta được b = 16 : 2 = 8 (m)

                    Vậy diện tích hình chữ nhật đó ban đầu là :

                                  10 x 8 = 80 (m2)

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 4 tháng 8 2017 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

= 80 m\(^2\)nha

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 20 tháng 7 2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18 tháng 1 2018 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a
       Chieu rong: b
ta co dien h manh dat la: S= a.b=3b.b
khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:
                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160
                           => 8b=176 => b= 22
                                              => a= 66
vay dien h manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

:D

Đọc tiếp...
top scorer 20 tháng 7 2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
emdixaqua 9 tháng 6 2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Shcn= chiều dài x chiều rộng

=>Nếu chiều rộng tăng thêm 1/5 thì Shcn giảm đi 1/5

Vậy 1/5 diện tích hình chữ nhật ban đầu là 90 cm2

Vậy diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

90:1/5=450 cm2

Đáp số: 450 cm2

Đọc tiếp...
Kiều Tuấn Đức 8 tháng 6 2017 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

S hình chữ nhật đó là : 90:4x5=112,5(cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Minh 9 tháng 6 2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

= 012345846445455454455454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14 tháng 7 2015 lúc 23:23
Báo cáo sai phạm

A B C N M K

a) Xét tam giác BMC và tam giác BCA có chung chiều cao hạ từ B xuống AC; đáy CM = 1/3 đáy CA

=> S (BMC) = 1/3 x S(BCA) = 1/3 x 180 = 60 

Xét tam giác BMC và tam giác NMC có: chung chiều cao hạ từ đỉnh M xuống cạnh BC; đáy CN = 2/3 đáy CB

=> S(NMC) = 2/3 x S (BMC) = 2/3 x 60 = 40

S(AMNB) = S (ABC) - S(MNC) = 180 - 40 = 140 

b)  Xét tam giác ABN và tam giác ABC có chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BC; đáy BN = 1/3 đáy BC

=> S(ABN) = 1/3 x S (ABC) = 1/3 x 180 = 60 

=> S(AMN) = A(AMNB) - S(ABN) = 140 - 60 = 80

=> Tỉ số S(AMN)/ S(ABN) = 80/60 = 4/3

=> Chiều cao hạ M xuống AN : Chiều cao hạ từ B xuống AN = 4: 3 (Vì tam giác ABN và tam giác AMN có chung đáy AN)

Mà  tam giác ABK và AMK có chung đáy AK 

=> S(AMK) : S(ABK) = 4: 3

Xét 2 tam giác AMK và ABK  có chung chiều cao hạ từ A xuống   BM ; đáy lần lượt là KM; KB

=> KM/ KB = 4/3 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 24 tháng 8 2016 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó là:

               18 + 12 = 30 (m)

Hiệu số phần bằng nhau là:

                5 - 2 = 3 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

               30 : 3 x 2 = 20 (m)

Chiều dài mảnh vườn đó là:

                20 + 30 = 50 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

               50 x 20 = 1000 (m2 )

Đọc tiếp...
Asuna Yuuki 23 tháng 8 2016 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm
Hari Won 23 tháng 8 2016 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

=> 1000 m2 nha ban

k mik nha

thanks

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 27 tháng 10 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Ko vì 12 = 6 . 2

Còn 54= 6 . 9

=>  55 ko chia hết cho 6 

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi CTV 27 tháng 10 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(12=6.2\)

\(55=54+1=6.9+1\)

Mà 54 chia hết cho 6, 1 không chia hết cho 6

\(\Rightarrow\)55 không chia hết cho 6 và dư 1

Chúc em học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Trâm 14 tháng 12 2014 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

dễ lắm

B1: ta tính diện tích hình chữ nhật là :64 nhân 25 =1600(mét vuông)

B2:lấy (1600 chia 100) nhân 50=800kg

Đọc tiếp...
cô nàng dễ thương 18 tháng 9 2016 lúc 7:29
Báo cáo sai phạm

800kg

ai k mình

mình k laijc ho

mình hứa

Đọc tiếp...
Thanh Hoa and Khởi My 18 tháng 9 2016 lúc 7:28
Báo cáo sai phạm

800kg bằng ....ta 

Đọc tiếp...
thư 30 tháng 9 2016 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là:

3km 7ha = 3070000m2

3070000: 2= 1535000

ta có sơ đồ :

chiều dài :|-------|-----?--|-------|--------|             }1535000m2

chiều rộng: |----?----|                                        }1535000m2

theo sơ đồ tổng số phầm bằng nhau là :

4+1=5 (phần)

chiều dài là:

1535000:5x4=148000(m2)

chiều rộng là :

1535000:5x1=37000(m2)

diện tích là :

148000 x 37000 =5476000000(m2)

đổi : 5476000000m2=547600ha

đáp số : 5476000000m2

              547600ha

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28 tháng 9 2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Đổi : 3km 7ha = 3.070.000 m

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 4 = 5 ( phần )

Chiều dài khu nghỉ mát là : 3.070.000 : 5 x 4 = 2.456.000 ( m )

Chiều rộng khu nghỉ mát là : 3.070.000 - 2.456.000 = 614.000 ( m )

S khu nghỉ mát là : 614.000 x 2.456.000 = 150.798.400.000 ( m2 ) = 15.079.840 ( ha )

                                          Đ/S : 150.798.400.000 m2 , 15.079.840 ha .

k mk ik

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 26 tháng 11 2016 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

Ai đúng ai sai đây

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 8 tháng 1 2015 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

Khi giảm đáy lớn đi 6 thì tổng đáy lớn và đáy bé cũng giảm đi 6, Trung bình cộng 2 đáy sẽ giảm đi : 6:2 = 3

TBC 2 đáy giảm 3 thì tích của chiều cao và TBC 2 đáy giảm đi đúng 3 lần chiều cao:

Chiều cao là : 22,5 : 3 = 7,5 cm

Diện tích hình thang là : (CHIỀU CAO X TBC 2 ĐÁY ) : 7,5 x 31,8 = 238,5

Đọc tiếp...
chien chien 10 tháng 1 2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Le quang the tinh sai roi 10000000000000000000000000%luon 

nhieu khong dem noi

(7,5x31,8):7,5x31,8=1011,24(cm2) co ma 

Con cach lam thi dung roi khong sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tươi 6 tháng 5 2017 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

bài này khó quá mình ko biết 

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Dương 23 tháng 11 2016 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

mình không biết bạn học dấu phẩy chưa.Nhớ tích nha

Đọc tiếp...
công chúa sinh đôi 23 tháng 11 2016 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

             4dm = 40cm

Nữa chu vi : 40 : 2 = 20 cm

Chiều dài : (20 + 10) : 2 = 15 cm

Chiều cao : 15 : 3 x 5 = 25 cm

Diện tích tấm bìa : 15 x 25 = 375 cm2

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 23 tháng 11 2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: