Giúp tôi giải toán


OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO Hôm qua lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ( ab ) ( a > 0 ) 

Do ( ab ) chia cho hiệu chữ số hàng chục và hàng đơn vị được thương là 15 dư 2 

=> ( ab ) = 15( a -b ) +2 

=> 10a + b = 15a - 15b + 2 

=> 5a - 16b + 2 = 0 

=> 5a = 16b - 2 => 16b > 2 => b ≥ 1 

Do a ≤ 9 => 5a ≤ 45 => 16b -2 ≤ 45 => 16b ≤ 47 => b < 3 

Do 1 ≤ b < 3 

Xét b =1 => 5a = 14 => a =14/5 ( Vô lý ) 

Xét b =2 => 5a = 30 => a = 6 ( Thỏa mãn )

hình như đây ko giống đề 

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO Hôm qua lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x.

Nếu chuyển số 4 cuối cùng lên đầu thì được số: 

\(\frac{4000000+\left(x-4\right)}{10}\)

Vậy : 
\(\frac{4000000+\left(x-4\right)}{10}=4x\)=>4000000+x-4=40x =>39x=3999996 =>x=1

Bexiu Hôm qua lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: (xy)2=(x+y)24xy=20124xy

Như thế, để tìm GTNN,GTLN của xy, tương đương với việc ta tìm GTLN,GTNN của A=(xy)2=(|xy|)2 hay cần tìm GTLN,GTNN của |xy|

Không mất tính tổng quát giả sử: xy thì: x101y100

Khi đó: |xy|=xy=x+y2y=2012y

Ta có: 1y100 nên: 1|xy|=2012y199

Lập luận đi ngược lại thì tìm được các cực trị

LÊ NGỌC LINH 20/08 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

a là số chính phương nên a = 1, 4, 9
khi đó: ad là số chính phương nên d=6,9

suy ra: cd=16,36,49
Ta có 3 trường hợp: abcd= 1b16;4b49;1b36
Chỉ có 1936 là số chính phương. 

suy ra abcd= 1936

mik không biết viết gạch ở trên đầu,thông cảm

Steolla 17/08/2017 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

* Gọi số cần tìm là abcde4

* Theo đề bài, ta có :

abcde4 . 4 = 4abcde

( 100000a + 10000b + 1000c + 100d + 10e + 4 ) . 4 = 400000 + 10000a + 1000b + 100c + 10d + e 

400000a + 40000b + 4000c + 400d + 40e + 16 = 400000 + 10000a + 1000b + 100c + 10d + e 

( 400000a - 10000a ) + ( 40000b - 4000b ) + ( 4000c - 100c ) + ( 400d - 10d ) + ( 40e - e ) = 400000 - 16

390000a + 39000b + 3900c + 390d + 39e = 399984

39 . ( 10000a + 1000b + 100c + 10d + e ) = 399984

39 . abcde = 399984

abcde = 399984 : 39

4abcde = 10256

* Vậy số cần tìm là 10256

Super Cold Boy 17/08/2017 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra,ta có:

A3-A=1992

=>10*A+3-A=1992

=>(10-1)*A=1992-3

=>9A=1989

=>A=1989:9=221

Vậy số cần tìm là 2213

nguyển văn hải 17/08/2017 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

Nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị của số đó thì số mới gấp 10 lần và hơn 3 đơn vị số cũ

Số mới là:

( 1992 - 3 ) : ( 10 - 1 ) x 1 = 221

Số cũ là:

221 x 10 + 3 = 2213

Đáp số: 2213

Chiến binh hòa bình 17/08/2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

kết quả đúng là 2213

Phúc Trần Tấn 13/08/2017 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(B=\left(1-\frac{1}{2}\right).\left(1-\frac{1}{3}\right).\left(1-\frac{1}{4}\right)........\left(1-\frac{1}{2017}\right).\left(1-\frac{1}{2018}\right)\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}.......\frac{2016}{2017}.\frac{2017}{2018}\)

Đởn giản hết sẽ còn là:

\(\Rightarrow B=\frac{1}{2018}\)

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 13/08/2017 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

có ai biết câu a, ko vậy

Lã Gia Hưng 10/08/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

có mà bạn sai ý

Die Devil 10/08/2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Gọi abc là số tự nhiên phải tìm. 
Theo đầu bài ta có: 
abc = bc x 7 
Tức là: 
100 x a +bc = 7 x bc 
100 x a = 6 x bc 
50 x a = 3 x bc 
50 x a = bc x 3 

Suy ra : 
a= 3 ; bc =50 
vậy số phải tìm là 350

Văn Thắng 10/08/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

đề bài sai rồi bạn à chép lại đề bài đi

Phạm Thị Thu Hảo 09/08/2017 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

= > Số lớn gấp 100 lần số bé 

Số lớn là : 16867 : ( 100 + 1 ) x 100 = 16700

Số bé là : 16700 : 100 = 167

nguyen viet minh 09/08/2017 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

bạn nào có cách trình bày bài giải ra được ko

nguyễn Hữu Nghĩa 09/08/2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

16700 và 167

0o0 khùng mà 0o0 09/08/2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa đi chữ số 0 ở số lớn thì được số bé.Nên số lớn sẽ gấp 10 lần số bé

Số lớn là 

803:(10+1)x10=730

Số bé là 

730:10=73

  Đáp số.......

Harry Potter05 10/08/2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa chữ số 0 ở số lớn thì được số bé 

=> Số lớn gấp 10 lần số bé

Số lớn là:

  803 : ( 10 + 1 ) x 10 = 730

Số bé là:

    730 : 10 = 73

         Đ/s:.....

  

Ngọc Anh Dũng 10/08/2017 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa đi chữ số 0 số lớn thì đc số bé.

=> Số lớn gấp số bé 10 lần

Số lớn là :

803 : ( 10 + 1 ) x 10 = 730

Số bé là :

730 : 10 = 73

Đáp số : sl : 730 và sb: 73

Ayame Tamiko 09/08/2017 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

CÓ 5 CÁCH CHỌN CHỮ SỐ LÀM HÀNG CHỤC 

CÓ 2 CÁCH CHỌN CHỮ SỐ LÀM HÀNG ĐƠN VỊ ( CHỈ CÓ 2 VÀ 4 ) 

TÌM ĐƯỢC SỐ SỐ CHẴN CÓ 2 CHỮ SỐ LÀ : 2 nhân 5 = 10 ( SỐ )

NHỚ ỦNG HỘ VÀ KẾT BẠN VỚI MIK NHA

CHÚC BN HOK GIỎI

optimus prime 09/08/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

10 số nhé

Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 09/08/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Mình không hiểu cái đề cho lắm cậu nhắn tin qua cho mình và giải thích cái đề lại nha 

Emilia 08/08/2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

giảng cho tui đi

Nguyễn Ngọc Đạt F12 08/08/2017 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

a ) 1256 ; 12ab ; 5612 ; 56ab ; ab12 ; ab56

b ) Tổng các số trên :

  3434 x 6 = 20604 

   12ab + 56ab + ab12 + ab56 = 20604 - 1256 - 5612 = 13736

1200 + ab + 5600 + ab + ab . 100 + 12 + ab . 100 + 56 = 6868 + ab.202 = 13736

=> ab.202 = 13736 - 6868 = 6868

=> ab = 6868 : 202 = 34

đ/s : ...

Nguyễn Hải Anh 06/08/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

chỗ cuối mk viết thiếu nha ko cần k đâu

Nguyễn Hải Anh 06/08/2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

ab.ab=abb<=>(10a+b).(10a+b)=100a+10b+b<=>100a^2=20ab+b^2=100a+11b<=>100a^2+2a(10b-50)+b^2-11b=0(1)

delta(1)=(10b-50)^2-100b^2+1100b=100b+2500

Vì a là nguyên nên pt(1) có nghiệm nguyên=> căn của delta(1) nguyên với b nguyên 0=<9=>chỉ có b=0 thỏa mãn khi đó giải(1)b=0=>a=1

Vậy ab là 10.có 10.10=100(tm)

Ko cần cũng được chỉ cần bạn hiểu là được rùi

Tran Ngoc Diep 06/08/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

ab.aa=ab+abb

a.11.ab=10.ab+b+ab

11.ab+b

11.ab.a-11.ab=b

11.ab.(a-1)=b

với a=1 thì b=0 vi:

a>1;b>9(loai)

vậy a=1;b=0

At the speed of light CTV 05/08/2017 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

1 + 3 + 5 + ...... + ( 2x - 1 ) = 225

1 + 3 + 5 + ........ + 2x = 225 + 1

1 + 3 + 5 + ......... + 2x = 226

1 + 3 + 5 + ......... + x = 226 : 2

1 + 3 + 5 + ......... + x =113

Từ đây dễ rồi tự làm nhé

Do Not Ask Why CTV 05/08/2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

\(1+3+5+....+\left(2x-1\right)=225\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(1+2x-1\right).\left[\left(2x-1-1\right)\div2+1\right]}{2}\)

\(\Leftrightarrow2x.\left[\left(2x-2\right)\div2+1\right]=450\)

\(\Leftrightarrow2x.\left(2x-2\right)=\left(450-1\right).2\)

\(\Leftrightarrow4x^2-2=898\)

\(\Leftrightarrow4x^2=900\Rightarrow x^2=225\Rightarrow x=15\)

Vậy x =15 

TRẦN ĐỨC VINH 05/08/2017 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Thấy: Dãy số : 1, 3, 5, 7, ... , (2x-1) là dãy số cách đều, có x số hạng, khoảng cách bằng 2 Tổng các số hạng Sx = 225 . Áp dụng công thức tính tổng các số hạng, ta có : \(S=\frac{\left[1+\left(2x-1\right)\right].x}{2}=225\Leftrightarrow x^2=225\Leftrightarrow x=15.\)

Bùi Đình Hải 08/08/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là :15, 24

Ben 10 04/08/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

câu hỏi

tìm số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 3 lần tích các chữ số của  nó ?

cách làm

Gọi số cần tìm là ab (ab là số tự nhiên; a, b khác 0). Ta có: 
ab = a.b.3 
10.a + b = a.b.3 
=> ab chia hết cho 3 
=> a + b chia hết cho 3 
Mà ab chia hết cho a mà 10.a chia hết cho a nên b cũng phải chia hết cho a (Ta cũng có 10.a + b chia hết cho b mà b chia hết cho b nên 10.a cũng chia hết cho b). 
=> 10.a có dạng b.k (10>=k>=1) (*) 
Thay vào, ta có: 
b.k + b = a.b.3 
b.(k+1) = a.b.3 
k+1 = 3.a 
=> k+1 chia hết cho 3 
=> k+1 = 3, 6, 9 
Thay vào (*) 
+ Với k+1 = 3 thì a = 1, khi đó b = 10.1:2 = 5 
+ Với k+1 = 6 thì a = 2, khi đó b = 10.2:5 = 4 
+ Với k+1 = 9 thì a = 3, khi đó b = 10.3:8 <lẻ> 
Vậy ab có 2 kết quả cần tìm là 15 và 24 
Ghé blog mình nè: http://vn.myblog.yahoo.com/sorcerer-magic

cách 2

 goi so do la ab 
=>10a+b=3.a.b(*) 
tu (*) =>10a+b chia het cho a,b,3 
=>10a chia het cho b,dat 10a=nb 
b chia het cho a,dat b= ma 
=>10a=n.m.a 
=>n.m=10 =>(2,5) (5,2) 
(2,5) =>b=5a =>a=1,b=5=> ab=15 
(5,2) =>b=2a =>(*)<=>12a=6a^2 =>a=2.b=4 =>ab =24 
vay so can tim la 15,24

Trần Hoàng Việt 04/08/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

goi so do la ab 
=>10a+b=3.a.b(*) 
tu (*) =>10a+b chia het cho a,b,3 
=>10a chia het cho b,dat 10a=nb 
b chia het cho a,dat b= ma 
=>10a=n.m.a 
=>n.m=10 =>(2,5) (5,2) 
(2,5) =>b=5a =>a=1,b=5=> ab=15 
(5,2) =>b=2a =>(*)<=>12a=6a^2 =>a=2.b=4 =>ab =24 
vay so can tim la 15,24

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: