Giúp tôi giải toán và làm văn


Love Phương Forever Hôm qua lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

1030+0=1030

k nhé ^^

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 2K5 22 giờ trước (13:48)
Báo cáo sai phạm

1030+ 0

=1029 + 1 

= 1028 + 2

= 1027 + 3

................

nếu giảm 1 số thì tăng số còn lại

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Hôm qua lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

1029+1=1030

Đọc tiếp...
Phạm Quang Long 13/10/2016 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

a,b x 6 -a,b = 1a,b

a,b x (6 - 1) = 10 + a,b

a,b x 5        = 10 + a,b

a,b x 5 - a,b = 10

a,b x ( 5-1 )  = 10

a,b x 4         = 10

             a,b = 10 : 4

             a,b = 2,5

=> Vậy a,b = 2,5

đúng 100% 

Đọc tiếp...
tth 19/04/2017 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

a,b = 2,5 nha

tk mình nhé

Đúng 100%

Chúc bạn học tốt

^.^

Đọc tiếp...
Music Girl 21/04 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

a,b × 6 - a,b = 1a,b

a,b × 6 - a,b ×1=10+a,b

a,b × (6-1) =10+a,b

a,b ×5=10+a,b

a,b ×5 -a,b=10

a,b ×5-a,b×1=10

a,b ×(5-1)=10

a,b×4=10

a,b=10:4

a,b=2,5

Đọc tiếp...
thái thị huyền trang 07/04/2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Khi xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị ta đk số mới gấp 10 lần số cũ . Ta có sơ đồ.

số mới 10 phần. số cũ 1 phần

Hiệu số phần bằng nhau là :  10 - 1 = 9( phần)

Số đó là: 4068 :9* 10 *1= 4520

                                   Đáp số :4520

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12/08/2015 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Theo đề bai: Chữ số hàng nghìn = chữ số hàng chục; Chữ số hàng trăm = chữ số hàng đơn vị

=> Gọi số đó là abab  ( a; b là chữ số)

abab chia hết cho 2;5 => b = 0 => abab = a0a0 

a0a0 chia hết cho 9=> a+ 0 +a + 0 = 2x a chia hết cho 9 => a có thể là 9 

Vậy số đó là 9090

 

Đọc tiếp...
Lê Thị Thanh Ngọc 16/07/2017 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

Số chia hết cho 2,5 và 9 và chỉ có bốn chữ số:9090 

Đọc tiếp...
Lê Minh Vũ 16/07/2017 lúc 07:42
Báo cáo sai phạm

số đó là 9090

Đọc tiếp...
Phạm Thư Trang 17/04/2018 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 8 chữ số có tổng các chữ số bằng 71 là: 99999998.

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 20/05/2015 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab (a khác 0; a; b là các chữ số)

tổng 2 chữ số của số đó nhỏ hơn số đó 6 lần => a + b < 6. ab => a+b < 6(10a+b) => 59a +5b > 0 (*)

thêm 25 vào tích của 2 chữ số sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số đã cho

=> a.b + 25 = ba

=> a.b + 25 = 10b + a

=> a.b - a + 25 -10b = 0

=> a.(b - 1) - 10(b -1) = -15

=> (a-10)(b-1) = -15 => a -10 ; b-1 thuộc Ư(15) = {15; 1; -15; -1; 5; 3;-5;-3; }

Do a là chữ số nên a- 10 < 0 => a- 10 chỉ có thể nhận các giá trị -15; -5;-1;-3

Nếu  a- 10 = -15 => a=-5 => b-1 = 1 => b= 2  đối chiếu với (*) => loại

a - 10 = -1 => a=9 => b-1 = 15 => b=16 loại

a-10 = -5 => a=5 => b-1= 3 => b = 4 thoả mãn (*) => số 54 thoả mãn

a-10 = -3 => a=7 => b-1= 5 => b = 6 thoả mãn (*) => số 76 thoả mãn 

Vậy có 2 số thoả mãn đề bài là 54; 76

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 11/04/2015 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

Gọi abc ( có gạch trên đầu ) là số cần tìm.
Theo đề cho ta có:
abc x 9 = 2abc
abc x 9 = 2000 + abc
abc x 8 = 2000 
abc = 2000 : 8 
abc = 250
Vậy số cần tìm là 250

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 15/04/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Gọi abc ( có gạch trên đầu ) là số cần tìm.
Theo đề cho ta có:
abc x 9 = 2abc
abc x 9 = 2000 + abc
abc x 8 = 2000 
abc = 2000 : 8 
abc = 250
Vậy số cần tìm là 250

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 15/04/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Gọi abc ( có gạch trên đầu ) là số cần tìm.
Theo đề cho ta có:
abc x 9 = 2abc
abc x 9 = 2000 + abc
abc x 8 = 2000 
abc = 2000 : 8 
abc = 250
Vậy số cần tìm là 250

Đọc tiếp...
nguyễn hà trang 25/12/2016 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

nhớ k nhé

ta có chuyển a sang trái 1 hàng ta đuocjw sốm B => B=A:10

chuyển dấu phẩy của A sang phải 1 hàng ta được số C=>C=a.10

ta có A+B+C=218,448

A+A:10+A*10=218,448

A*1+A*0,1+A*10=218,448

A*(1+0,1+10)=218,448

A*11,1=218,448

A=218,448:11,1

A=19,68

K MK NHA THANKS BẠN

Đọc tiếp...
bánh đậu đỏ 31/12/2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Vậy số A là 218,448 : (1 + 1/10 + 10) = 19,68 

Đọc tiếp...
Emma 14/12/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

19,68 nha

this is a gift for you

Đọc tiếp...
Uchiha Sasuke 28/07/2017 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Đinh Lưu Duy làm Sai rồi đọc lại đề bài đi

Đọc tiếp...
Đinh Lưu Duy 27/05/2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Gọi SCT là abcd ta có:

abcd  + a + b  + c + d = 1990 - abcd

1001a + 101b + 11c + 2d = 1990 - 1000a - 100b - 10c - d

1001a +1000a+101b+100b+11c+10c+2d+d=1990

2001a + 201b + 21c + 3d = 1990

Vì abcd là số có 4 chữ số nên a sẽ có 1 chữ số và \(a\ne0\)

Nên 2001a >= 2001 

Vậy 1001a +1000a+101b+100b+11c+10c+2d+d > 1990

Vậy không có số nào thỏa mãn đề bài

AI THẤY ĐÚNG ỦNG HỘ NHÉ!

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 01/08/2015 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Ta thử 199900 chia 37 = 5402 dư 26 

=> 199900 + (37 - 26) chia hết cho 37

=> 199911 chia hết cho 37

=> 199911 + 37 chia hết cho 37

=> 199948 chia hết cho 37

=> 199948 + 37 chia hết cho 37

=> 199985 chia hết cho 37

Vậy ab \(\in\){11;48;85}

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 26/01/2016 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab. Khi viết thêm số ab vào sau số 1999 ta đc số 1999ab  

1999ab  = 199900 + ab ​​​

Ta thấy 199900 chia 37 =5402 dư 26 

=> 199900 + ab = 5402 x 37 + 26 + ab 

Có 3 trường hợp xảy ra:

TH1: ab + 26 = 37 => ab = 11

TH2: ab + 26 = 74 => ab = 48

TH3: ab + 26 = 111 => ab = 85 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 01/08/2015 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

Số 11                 

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 21/07/2015 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

 Để A có 4 chữ số giống nhau từ nhỏ nhất trở lên có 1111, 2222, 3333. Dễ dàng 
loại trừ 2222 , 3333…và chọn 1111    Vì 1111 = 11 x 101 (đều là số nguyên tố)
                   Đáp sô   1111 có ước nguyên tố là 11 và 101

Đọc tiếp...
ngô thế trường 11/04/2018 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

để có 4 chữ số khác nhau ta có các số;

11,222,333,444

số nguyên tố đó là:

222:2=111

đáp số;111

Đọc tiếp...
Đỗ Linh Giang 25/11/2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

mình nhầm Huyền giải thich 

 

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 20/07/2017 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là \(\overline{ab}\)\(\left(a\ne0;a,b< 10\right)\)

Ta có :

\(\overline{ab}=9b\)

\(10a+b=9b\)

\(10a=8b\)

\(a\cdot5\cdot2=b\cdot4\cdot2\)

\(5a=4b\)

Vậy số đó là 45

Đọc tiếp...
Anh Chàng Bí Danh 20/07/2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Gọi số đã cho là ab

Vậy chữ số hàng đơn vị là b

Theo đề bài ta có

    ab = b x 9

    a x 10 + b x 1 = b x 9

    a x 10            = b x 8

    a x 5            = b x 4

 Vậy số đó là 45

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 02/07/2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab (a khác 0 và a; b là chữ số)

ab = 10a + b

ab chia hết cho tích a x b => 10a + b chia hết cho a x b

=> 10a + b chia hết cho a và 10a + b chia hết cho b

10a + b chia hết cho a => b chia hết cho a (do 10a chia hết cho a ) => b = a.k (k là chữ số )

10a + b chia hết cho b => 10a chia hết cho b mà do b chia hết cho a  => 10a = b.q

=> 10a = a.k.q => 10 = k.q ; k là chữ số => k = 1; 2;5

+) k = 1=> a = b : ta có các số 11; 22;...; 99

=> có các số thỏa mãn : 11

+) k = 2 => b = 2a : ta có các số: 12; 24; 36; 48 ( trừ đi số 48 ;   các số còn lại    thỏa mãn)

+) k = 5 => b = 5a : ta có số : 15 (thỏa mãn)

Vậy có các số là: 11; 12; 24; 36; 15

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 02/07/2015 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab¯¯¯ (a,b ≠ 0 ; a,b ∈ N ; a,b<10).
Ta có :
ab ⋮ ab
⇔10a+b ⋮ a
⇔b ⋮ a
Đặt b=aq với q∈N , 0<q≤9.
⇔a(10+q) ⋮ ab
⇔10+q ⋮ b
⇔10+q ⋮ q (b ⋮ q)
⇔10 ⋮ q
⇔q ∈ {1;2;5}

Thử từng trường hợp là ra.

Đọc tiếp...
SKT_NXS 02/11/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab, ta có 10a +b = k.a.b 
Điều kiện : a,b nhận giá trị từ 0 đến 9 và k là số nguyên dương 
=> b= 10.a / (k.a -1) 
=>b =10/(k-1/a) 

Do điều kiện đã đặt nên (k - 1/a )phải có giá trị 5/3 hoặc 2 hoặc 2,5 hoặc 5 hoặc 10 (vì số 10 chỉ chia cho các số nay là có số nguyên, dương và <=9) 
* Nếu k-1/a = 2 => a(k-2) = 1, 
* Nếu k-1/a = 5 => a(k-5) = 1, 
* Nếu k-1/a = 10 => a(k-10) = 1,với 3 trường hợp nêu trên thì dễ thấy a=1; => b=10/(k-1), theo điều kiện thì b= 1 hoặc 2 hoặc 5.Vậy số đó là các số : 11; 12 hoặc 15 
* Nếu k-1/a = 2,5 =>a=1/(k-2,5) => a nhận giá trị là 2=> b= 10/(k-1/2) = 20/(2k-1) thì b chỉ nhận giá trị là 4. Vậy các số đó là 24 
*Nếu k-1/a = 5/3 =>a.(3k-5)=3 => a= 3(vì tích 2 số nguyên = 3 thì chỉ có số 1 và số 3) => b=6 
Vậy số đó là số 36. 
Kết luận : các số đó là 11; 12; 15; 24 và 36.

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Hà 21/12/2014 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân nên quên dấu phẩy tức là đã tăng số đó lên 100 lần . Như vậy tổng đã tăng 99 lần số đó. Suy ra số thập phân là :  { 689 - 31,64 } : 99 = 6,64

Số tự nhiên là :  31,64 - 6,64 = 25

Đáp số : thập phân : 6,64 ; tự nhiên : 25 . 

Theo mình là zậy nhá ^ ^

Đọc tiếp...
Lê Châu Thanh Hân 18/03/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

đúng rồi đó
 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 05/03/2018 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Tổng số tự nhiên và số thập phân bằng 127,68.số thập phân có 2 chữ số.vì quên dấu phẩy ở số thập phân nên số mới gấp 100 lần số cũ tổng mới và số cũ gấp nhau số lần là
100-1=99 lần
Số thập phân banđầu là
(5739 – 127,68):99=56,68
Số tự nhiên ban đầu là
127.68-56.68=71
Đáp số: 56,68
              71
chúc bn hok tốt @

Đọc tiếp...
tran my hang 21/04/2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Khi số đo giảm 380don vị thì số ban đầu phải lớn hơn 380 tức là số 4 ở hàng trăm

ta có 432 hoặc 423 

423 - 380 =  43  vậy số bị xóa là số 2

432 - 380 = 53 ( loại vì  ta không có số 5 )

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 21/04/2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Xoá đi 1 chữ số thì số đó giảm 380 đơn vị do vậy số đó phải  lớn hơn 380.

Vậy số đó có chỉ có thể là số 432 hoặc số 423

+ nếu số đó là 432 thì số thu được khi xoá đi 1 chữ số phải là: 432 - 380 = 52 (Loại vì không thể xoá chữ số nào của số 432 để thu được số 52)

vậy số đó phải là số 423

Số thu được khi xoá đi 1 chữ số là: 423 - 380 = 43

Vậy chữ số xoá đi là 2 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: