Giúp tôi giải toán và làm văn


Siu Wuậy 10 tháng 3 2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

473 và 47 thật 100% mình làm rồi!!

Đọc tiếp...
Ngộ Không Siêu Việt 18 tháng 2 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

MÌNH NGHĨ LÀ 473 VÀ 47 

Đọc tiếp...
smldungsenpai 18 tháng 2 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Loan Quản lý 26 tháng 4 2015 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab  ( a khác 0 ; a > b )

theo đề bài ta có ab = 21 x (a - b)

                        a x 10 + b = 21 x a - 21 x b

                                     b = 11 x a - 21 x b (bớt cả 2 vế cho a x 10)

                       b + 21 x b  = 11 x a

                            22 x b   = 11 x a

                              2 x b = a

các số thoả mãn là: 21; 42; 63; 84

Đọc tiếp...
sawadatsunayoshi 22 tháng 12 2016 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

cô loan thật giỏi mong cô trẻ mãi để tiếp cho em câu trả lời những bài toán khó em cảm ơn cô mà em và nguyễn khắc hoàng phúc là một cô nhá

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Linh 4 tháng 7 2015 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Sai rồi chỉ có 4 số thôi!

Đó là các số : 21 ; 42 ; 63 ; 84

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 3 tháng 7 2015 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Có 6 số. Trong Violympic đúng ko ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Anh 6 tháng 3 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Có 6 số

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn A 17 tháng 3 2015 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Ta có:ab0=ab+4212

         ab*10=ab+4212

         ab*9=4212(bớt 2 vế đi ab)

         ab=4212:9

         ab= 468

Đọc tiếp...
hoang tien duy 14 tháng 2 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

Trả lời.............

=486

..............học tốt...............

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 27 tháng 12 2016 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có : 327 : 11 = 29 dư8

Số lớn là : 29 x 10 + 8 - 298

Số bé là :

327 - 298 = 29

Hiệu 2 số là :

298 - 29 = 269

Đáp số ; 269

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 27 tháng 12 2016 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

269

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

Đọc tiếp...
Người lạnh lùng 29 tháng 12 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

bài đấy mà cũng phải hỏi 

ai tk mk mk tk lại cho yên tâm

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 30 tháng 7 2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

ab-ba=10a+b-10b-a=9(a-b)

=> 9(a-b) là số chính phương thì a-b=9 hoặc a-b =1

Vì \(a-b\le8\) nên a-b=1

=> a=2; b=1

=> ab=21 

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 30 tháng 7 2015 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Ta có: ab-ba=n2

10a+b-10b-a=n2

(10a-a)-(10b-b)=n2

9a-9b=n2

9(a-b)=n2

mà n2 có thể =32=9

=>a-b =n2, =>a-b thuộc{12;22;32) mà ab nguyên tố

=>a-b=1 =>a=4; b=3

=>a-b=4 =>a=7; b=3

=>a-b=9 mà a;b có 1 chữ số =>loại

Vậy ab thuộc{43;73}

Đọc tiếp...
tran hoang dang 19 tháng 1 2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

Đọc tiếp...
zZz Sandy Love Ôk oOo 22 tháng 8 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

theo đề bài ta có

số thứ 1 thêm 200 đơn vị sẽ được số thứ 6

ta có: số bé là:

(280-200):2=40

số lớn là

280-40=240

ĐS: SB:40 

      Sl: 240

Đọc tiếp...
hoang tien duy 13 tháng 2 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời

=240

...............học tốt.............

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 20 tháng 1 2017 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

40

240

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Văn - Anh ) 11 tháng 2 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

                          Giải

Gọi số cần tìm là abcde

=> a.b.c.d.e.45 = abcde

VT chia hết cho 5 => VP chia hết cho 5 => e=5

a.b.c.d.5.45=abcd5

VT chia hết cho 25 => VP chia hết 25 => de=25 hoặc 75

*de=25 => a.b.c.2.5.45=abc25 => Vô lý vì VT tận cùng là 0

=> de=75

Ta có: a.b.c.7.5.45=abc75

a.b.c<999757.5.45) = 63 (*)

Mặt khác ta có abc75=a.b.c.7.5.45
=> 100.abc= a.b.c.7.5.45-75

VP chia hết cho 75 => VT cũng chia hết cho 75

100 chia hết 25 => abc chia hết cho 3 => a+b+c chia hết cho 3 (**)

a,b,c không thể có số chẵn vì nếu có 1 số chẵn thì tích a.b.c.d.e=0
=> (a,b,c) = (1,3,5,7,9) (***)

Từ (*) (**) và (***) ta suy ra (a,b,c) có thể là 1 trong 3 nhóm sau

(1,5,9), (1,3,5), (1,7,7)

Thay lần lượt 3 nhóm kia vào, ta thấy nhóm (1,7,7) là thỏa mãn

=> abcde= 1.7.7.7.5.45 = 77175

Đọc tiếp...
Hello 24 tháng 9 2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Vế phải chia hết cho 5 và khác 0 nên abcde có tận cùng là 5 nên e = 5. Suy ra abcd5 chia hết cho 25 nên d = 2 hoặc 7.

d=2 loại vì a x b x c x 2 x 5 x 45 có tận cùng là 0. Vậy d = 7.

Ta có: abc x 100 + 75 = a x b x c x 7 x 9 x 5 x 5. Chia cả 2 vế cho 25 ta được:

abc x 4 + 3 = a x b x c x 63

c = 0,2,4,6,8 loại vì vế phải chẵn, vế trái lẻ.

c = 5 loại vì tận cùng bên phải là 5, bên trái tận cùng là 3.

+ c = 1. Ta có:

ab1 x 4 + 3 = a x b x 63. Vế trái lẻ nên b lẻ. Mặt khác b >6 vì nếu b<6 thì a <0. Thay b = 7 ta có a = 7 thoả mãn. b = 9 loại.

+ c = 3. Ta có:

ab3 x 4 + 3 = a x b x 189. Vế trái lẻ nên b lẻ. Mặt khác: b<3 vì nếu b > 3 thì a <1. Thay b = 1 vào ta có:

a13 x 4 + 3 = 189 x a. Loại vì a<0

+ c = 7. Ta có:

ab7 x 4 + 3 = a x b x 441. 

b< 2 vì nếu b >2 thì a<1.

b = 1 thay vào không thoả mãn vì a không nguyên.

+ c = 9. Ta có:

ab9 x 4 + 3 = a x b x 567

b< 2 vì nếu b >2 thì a<1.

b = 1 thay vào không thoả mãn vì a không nguyên.

Vậy abcde = 77175.

Đọc tiếp...
Miyuki 4 tháng 3 2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

abc + 1107 = abc0

abc + 1107 = abc x 10 +0

1107 = abc x 9

abc = 1107 : 9

abc = 123

Vậy số đó là:123

 

Đọc tiếp...
xKrakenYT 10 tháng 2 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(\overline{abc}+1107=\overline{abc0}\)

\(\overline{abc}+1107=10\times\overline{abc}\)

\(1107=10\times\overline{abc}-\overline{abc}\)

\(1107=\left(10-1\right)\times\overline{abc}\)

\(1107=9\times\overline{abc}\)

\(\overline{abc}=1107:9=123\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Trần Hữu Tuấn Bằng 16 tháng 2 2016 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

abc +1107= abcx10 +0

1107 +abc x9

abc+1107:9

abc =123

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 15 tháng 8 2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Ta có: abcd chia hết cho 99

=>ab.100+cd chia hết cho 99

=>99.ab+ab+cd chia hết cho 99

Vì 99.ab chia hết cho 99

=>ab+cd chia hết cho 99

=>ĐPCM

Ngược lại:

Ta có: ab+cd chia hết cho 99

=>99.ab+ab+cd chia hết cho 99

=>ab.100+cd chia hết cho 99

=>abcd chia hết cho 99

=>ĐPCM

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng ý nhi 14 tháng 8 2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

ta có:abcd chia hết cho 99

=ab.100+cd chia hết cho 99

=ab.99+ab+cd chia hết cho 99

Vì ab.99 chia hết cho 99 nên ab+cd chia hết cho 99

Phần ngược lại tớ không biết làm

Đọc tiếp...
haicoigaming 9 tháng 12 2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

vi o phan tren biet 99.ab+ab+cd

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 21 tháng 11 2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo ở đây nhé:

Bấm vô đây để xem bài làm.

Câu hỏi của ngô đăng khoa - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Vy 21 tháng 11 2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Vô câu hỏi tương tự có nhiều lắm đó

Bạn nên bỏ từ " Sắp thi HSG " đi dù có thi thi đừng tự cao nữa vs lại thi HSG mà không bt làm thì thi làm chi -_-

Mong bạn nhận xét lại bản thân !

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 2 tháng 2 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của Nhok Lok Chok - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Lan Huong 2 tháng 4 2017 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

9 lần và 6 đơn vị của số đó là : 13591 - 6 = 13585 

Số đó là : 13585 : ( 10 + 1 ) x 1 = 1235

    Đ/s : 1235

Đọc tiếp...
Ngọc Mai 2 tháng 4 2017 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

9 lần và 6 đơn vị của số đó là

13 591 - 6 = 13 585

Số đó là

13 585 : ( 10 + 1 ) x 1 = 1235

ĐS : 1235 

Ủng hộ nhé ! ^^ 

Đọc tiếp...
phi my phuong 8 tháng 4 2017 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

                                                                                  Bài Giải

Khi viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới gấp 10 lần và 6 đơn vị

Ta có sơ đồ:

Số cần tìm:vẽ 1 phần                                                     Ngoặc to là 13591

Số mới : 10 phần và thêm 1 ô nhỏ là 6 đơn vị

                                   Theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là:

                                                     10 cộng 1 bằng 11

                                   Số đó là: (13591-6):11 bằng 1235

                                            Đáp số:1235

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 5 tháng 3 2015 lúc 0:18
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab (a khác 0; a; b là các chữ số)

tổng 2 chữ số của số đó nhỏ hơn số đó 6 lần => a + b < 6. ab => a+b < 6(10a+b) => 59a +5b > 0 (*)

thêm 25 vào tích của 2 chữ số sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số đã cho

=> a.b + 25 = ba

=> a.b + 25 = 10b + a

=> a.b - a + 25 -10b = 0

=> a.(b - 1) - 10(b -1) = -15

=> (a-10)(b-1) = -15 => a -10 ; b-1 thuộc Ư(15) = {15; 1; -15; -1; 5; 3;-5;-3; }

Do a là chữ số nên a- 10 < 0 => a- 10 chỉ có thể nhận các giá trị -15; -5;-1;-3

Nếu  a- 10 = -15 => a=-5 => b-1 = 1 => b= 2  đối chiếu với (*) => loại

a - 10 = -1 => a=9 => b-1 = 15 => b=16 loại

a-10 = -5 => a=5 => b-1= 3 => b = 4 thoả mãn (*) => số 54 thoả mãn

a-10 = -3 => a=7 => b-1= 5 => b = 6 thoả mãn (*) => số 76 thoả mãn 

Vậy có 2 số thoả mãn đề bài là 54; 76

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 27 tháng 9 2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm
chi cụng được 3 tháng 6 2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

nói này: số 76 thử   lại sao không được nhỉ

7 + 6 = 13 mà 76 : 13 đâu được 

còn thêm 25 vào tích thì 76 đúng rùi

Đọc tiếp...
vo duc anh huy 9 tháng 9 2016 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

102564 hi

Đọc tiếp...
Nhóc Blaze Man 1 tháng 6 2018 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

a có: abcde4 = abcde0 +4 hay abcde x 10 +4 

4abcde = 400000 + abcde 

=> 400000 + abcde = abcde x 40 + 16 

399984 =abcde x 39 

=> abcde = 10256 

Vậy số cần tìm là 102564.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn nh 13 tháng 3 2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

102564 là kết quả của bài trên nhé bạn ơi

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 18 tháng 5 2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

\(abc\) =  100a + 10 b + c = n2 - 1                     (1)

\(cba\) =  100c + 10 b + c = n2 – 4n + 4   (2)                         

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\) 99(a – c) = 4 n – 5 \(\Rightarrow\)   4n – 5 : 99 (3)     

Mặt khác:  100 \(\le\) n2-1\(\le\) 999 \(\Leftrightarrow\)  101\(\le\) n2\(\le\) 1000 \(\Leftrightarrow\)  11\(\le\) n\(\le\) 31\(\Leftrightarrow\) 39 \(\le\) 4n – 5 \(\le\) 119 (4) 

 Từ (3) và (4)  \(\Rightarrow\)  4n – 5  =  99  n = 26

Vậy \(abc=675\)

Đọc tiếp...
NTN vlogs 20 tháng 1 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

abc = 100a + 10 b + c = n2-1      (1)

cba = 100c + 10 b +c = n2 -4n +4 (2)

từ (1) va (2) => 99 (a-c)=4n-5=>4n-5:99(3)

mặt khác 100< n2-1<999 <=>   101 < n2< 1000 <=> 11 < n < 31 <=> 39 < 4n - 5 < 115 (4)

vậy abc = 675

Đọc tiếp...
Rem 13 tháng 3 2018 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

abc = 100a + 10 b + c = n2-1      (1)

cba = 100c + 10 b +c = n2 -4n +4 (2)

từ (1) va (2) => 99 (a-c)=4n-5=>4n-5:99(3)

mặt khác 100< n2-1<999<=>   101 < n2< 1000 <=> 11 < n < 31 <=> 39 < 4n - 5 < 115 (4)

vậy abc = 675

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 2 tháng 7 2018 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

aabb = ab.99

a.1000+a.100+b.10+b=a.990+b.99

a.1100-a.990=b.99-b.10-b

a.110=b.88

a/b=88/110=4/5

ab=45

Đọc tiếp...
Tuan 2 tháng 7 2018 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

aabb=ab.99

a.1000+a.100+b.10+b=a.990+b.99

a.1100-a.990=b.99-b.10-b

a.110=b.88

a/b=88/110=4/5

ab=4/5

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nam 24 tháng 2 2016 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

aabb = ab.99

a.1000+a.100+b.10+b=a.990+b.99

a.1100-a.990=b.99-b.10-b

a.110=b.88

a/b=88/110=4/5

ab=45

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: