Giúp tôi giải toán và làm văn


Đặng Phương Thảo 15 tháng 7 2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

(abc) chia hết cho 37=> 100.a + 10.b + c chia hết cho 37 
=> 1000.a + 100.b + 10.c chia hết cho 37 
=> 1000.a - 999.a + 100.b + 10.c chia hết cho 37 (vì 999.a chia hết cho 37) 
=> 100.b + 10.c + a = (bca) chia hết cho 37 

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia khánh 4 tháng 8 2016 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

 (abc) chia hết cho 37 ---> 100.a + 10.b + c chia hết cho 37 
---> 1000.a + 100.b + 10.c chia hết cho 37 
---> 1000.a - 999.a + 100.b + 10.c chia hết cho 37 (vì 999.a chia hết cho 37) 
---> 100.b + 10.c + a = (bca) chia hết cho 37 

(bca) chia hết cho 37 ---> 100.b+10.c+a chia hết cho 37 
---> 1000.b + 100.c + 10.a chia hết cho 37 
---> 1000.b - 999.b + 100.c + 10.a chia hết cho 37 (vì 999.b chia hết cho 37) 
---> 100.c + 10.a + b = (cab) chia hết cho 37

Đọc tiếp...
sakura kinomoto 20 tháng 12 2016 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

các bạn bài giống nhau vậy ?

Đọc tiếp...
Monkey D.luffy 21 tháng 8 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab.theo bài ra ta có:

21ab=ab.31

=>2100+100.ab=31.ab

=>2100=31.ab-ab

=>2100=30.ab

=>ab=2100:30

=>ab=70

vậy ab=70

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 5 tháng 1 2015 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

Gọi số đã cho là ab, thêm 2 chữ số 9 ta được a99b. Theo đề bài ta có : 

133 x ab =  a99b

133x(a x10 + b)= a x 1000 + 990 + b

1330 x a + 133 x b = a x 1000 + b + 990

330 x a + 132 x b = 990

Nếu a = 3, b=0 chọn

a= 2 , b= 2 có dư (loại)

Số cần tìm là 30

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 12 tháng 6 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

     Bài giải:
Gọi số cần tìm là ab( a khác 0; a, b < 10). Theo đề bài ta có:
a99b = 133 x ab
a x 1000 + 990 + b = 133 x ( 10 x a + b)
a x 1000 + 990 + b = 133 x 10 x a + 133 x b
a x 1000 + 990 + b = 1330 x a + 133 x b
990 = 1330 x a + 133 x b – a x 1000 – b
990 = ( 1330 – 1000) x a + (133 – 1) x b
990 = 330 x a + 132 x b
330 x a + 132 x b = 990 (1)
Vì 990 chia hết cho 10; 330 x a chia hết cho 10 nên 132 xb chia hết cho 10, vậy132 x b có tận cùng là 0, suy ra b=5 hoặc b = 0.
Nếu b = 5 → a = 1 và ab = 15
Nếu b = 0 → a = 3 và ab = 30. Vậy số cần tìm là 15 hoặc 30.

Đọc tiếp...
Floura 12 tháng 6 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

mình nghĩ là 30

Đọc tiếp...
tth 11 tháng 4 2017 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

C = 9

D = 9

  Nhớ ủng hộ nha

^.^

Đọc tiếp...
Phạm Thị Phương Linh 30 tháng 7 2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

C = 9
D = 9

Chúc bạn học giỏi nhớ tk và kb mình nha

Đọc tiếp...
Nguyen Viet Tien 18 tháng 3 2015 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Vì A chia hết cho 9 nên B chia hết cho 9=>C cũng chia hết cho 9 và D cùng vậy

Giả sử A=333...3333(2004 số 3)

Thì B=3x2004=6012

=>C=9

=>D=9

Đọc tiếp...
nguyễn vũ thảo chi 23 tháng 6 2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

abcd=4000

abc=300

ab=20

a=1

vậy suy ra abcd bằng 4000

 

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 17 tháng 10 2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

 Ký hiệu (abcd) là số tự nhiên có 4 chữ số. 
(abcd) + (abc) + (ab) + (a) = 1111.a + 111.b + 11.c + d 
Vậy 1111.a + 111.b + 11.c + d = 4321 
+ Nếu a < 3 => 111.b + 11.c + d > 2098 (vô lý vì b, c, d < 10) 
+ Nếu a > 3 => vế trái > 4321 
Vậy a = 3 => 111.b + 11.c + d = 988 
+ Nếu b < 8 => 11.c + d > 210 (vô lý vì c, d < 10) 
+ Nếu b > 8 => vế trái > 988 
Vậy b = 8 => 11.c + d = 100 
+ Nếu c < 9 => d > 11 (vô lý) 
Vậy c = 9; d = 1 
=> (abcd) = 3891

Đọc tiếp...
Đánh sập facebook là trách nhiệm của mọi người 17 tháng 10 2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

kamehamehaaaaaaaaaaaaaaaa

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hồng Hân 26 tháng 7 2016 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là : abc

Theo đề bài : abc = ( a + b + c ) x 11

abc = 11 x a + 11 x b + 11 x c

a x 100 + b x 10 + c = a x 11 + b x 11 + c x 11

a x ( 11 + 89 ) + b x 10 + c = a x 11 + b x ( 10 + 1 ) + c x ( 1 + 10 )

a x 11 + a x 89 + b x 10 + c = a x 11 + b x 10 + b + c + c x 10

a x 89 = b + c x 10 ( cùng trừ đi những số hạng giống nhau )

    Số cần tìm là : 198

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 22 tháng 8 2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Giải :

            1ab x ( 25 + 1) = 2000 + 1ab ( cấu tạo số)

            1ab x 125 + 1ab = 2000 + 1ab (nhân 1số với 1 tổng)

            1ab x 125 = 2000 (hai tổng bằng nhau cùng bớt đi 1 số hạng như nhau)

            1ab = 2000 : 125 = 160

            160 x 125 = 20160

            Vậy a = 6; b = 0

Đọc tiếp...
oOo Vũ Khánh Linh oOo 11 tháng 9 2016 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

1ab x ﴾ 25 + 1﴿ = 2000 + 1ab ﴾ cấu tạo số﴿
1ab x 125 + 1ab = 2000 + 1ab ﴾nhân 1số với 1 tổng﴿
1ab x 125 = 2000 ﴾hai tổng bằng nhau cùng bớt đi 1 số hạng như nhau﴿
1ab = 2000 : 125 = 160
160 x 125 = 20160
=> a=6;b=0

Học tốt nha Nguyễn Ngọc Thảo Vy 

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 9 tháng 6 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

1ab.126 = 201ab

(100 + ab).126 = 20100 + ab

12600 + 126.ab = 20100 + ab

126.ab - ab = 20100 - 12600

125.ab = 7500

ab = 7500 : 125 = 60

Vậy số đó là: 60

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 17 tháng 6 2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

A = a + 0,54 + 4,05 + 0,b = a,b + (0,54 + 4,05) = a,b + 4,59

B = a,b + 0,0c + 7,6 - 2,9 - 0,0c = a,b + 4,97 

Vì 4, 59  < 4,97 nên A < B

Đọc tiếp...
Bexiu 22 tháng 8 2017 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm
bài làm(14,78-a)/(2,87+a)=4/114,78+2,87=17,65Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53=>2,87+a=3,53=>a=0,66.
Đọc tiếp...
kaido 10 tháng 6 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

A<B hok tot

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Lợi 30 tháng 5 lúc 7:34
Báo cáo sai phạm

Gọi số có 3 chữ số đó là \(\overline{abc}\).

Theo bài ra, ta có : \(\overline{1abc4}=17.\overline{abc}\Leftrightarrow10004+10.\overline{abc}=17.\overline{abc}\)

                       \(\Leftrightarrow10004=7.\overline{abc}\Leftrightarrow\overline{abc}=1429,18...\)( vô lý ) 

Vậy không tồn tại số có 3 chữ số đó.

Đọc tiếp...
Ha viet hoa 30 tháng 5 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là abc

ta có số mới là 1abc4

1abc4 = abc.17

10000 + abc + 4 = abc.17

10000 + 4 = abc.16

10004 = abc.16

abc = 10004 : 16

abc = 625,25 

suy ra ko có số abc 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 4 tháng 6 2015 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc. 

Khi viết thêm số 90 vào bên trái abc ta đc số 90abc

Ta có : 90abc : abc = 721

(90000 + abc) : abc = 721

90000 : abc + abc : abc = 721

90000 : abc + 1 = 721

90000 : abc = 720

   => abc = 90000 : 720 = 125

Số cần tìm là 125

Đọc tiếp...
nguyên 4 tháng 6 2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc. 

Khi viết thêm số 90 vào bên trái abc ta đc số 90abc

Ta có : 90abc : abc = 721

(90000 + abc) : abc = 721

90000 : abc + abc : abc = 721

90000 : abc + 1 = 721

90000 : abc = 720

   => abc = 90000 : 720 = 125

Số cần tìm là 125

cho mình đúng nhé ☺☻

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 29 tháng 5 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

trả lời 

số cần tìm là 

125 nha 

chúc bn học tốt 

k mình nha

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Lợi 28 tháng 5 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Gọi số có 2 chữ số đó là \(\overline{ab}\)

Theo bài ra, ta có :\(\overline{aabb}=99\overline{ab}\Leftrightarrow\overline{a00b}+10\overline{ab}=99\overline{ab}\)

                            \(\Leftrightarrow\overline{a00b}=89\overline{ab}\Leftrightarrow1000a+b=890a+89b\)

                           \(\Leftrightarrow110a=88b\Leftrightarrow5a=4b\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=4\\b=5\end{cases}}\)

Vậy số đó là 45.

Đọc tiếp...
Thân Vũ Khánh Toàn 28 tháng 6 2018 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là ab¯¯¯¯¯ab¯ ( a;b∈N;a>0a;b∈N;a>0 )

Theo bài ra, ta có

aabb¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯=99.ab¯¯¯¯¯aabb¯=99.ab¯

⇔1100a+11b=990a+99b⇔1100a+11b=990a+99b

⇔110a−88b=0⇔110a−88b=0

⇔5a−4b=0⇔5a−4b=0

⇔5a=4b⇔5a=4b

⇔ab=45⇔ab=45

mà a;ba;b là các số có 1 chữ số

⇒a=4;b=5

Đọc tiếp...
Bexiu 21 tháng 8 2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

(14,78-a)/(2,87+a)=4/1

14,78+2,87=17,65

Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5

Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53

=>2,87+a=3,53

=>a=0,66.

Đọc tiếp...
emdixaqua 7 tháng 6 2018 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

goi chu so hang don vi la b;so hang chuc la a

ab=(a+b)x7+9

ab=ax10+b

ax10+b=ax7+9

ax3=bx6+*

ax3=3x(bx2+3)

a=bx2+3(chia 2 ve cho 3)

ta co:b=1;a=5=>51(loai)

b=2;a=7=>72(loai)

b=3;a=9=>93

Vay so can tim la 93

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music 27 tháng 5 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Mời bạn tìm đọc :

https://olm.vn/hoi-dap/detail/20174380053.html

https://olm.vn/hoi-dap/detail/3334394070.html

hok tốt

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music 27 tháng 5 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

Mời bạn tìm đọc :

https://olm.vn/hoi-dap/detail/20174380053.html

https://olm.vn/hoi-dap/detail/3334394070.html

hok tốt

Đọc tiếp...
phung viet hoang 27 tháng 4 2015 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất không thể nhiều hơn 4 chữ số vì tổng 4 số bằng 2003. Nếu số thứ 

nhất có ít hơn 4 chữ số thì sẽ không tồn tại số thứ tư. Vậy số thứ nhất phải có 4 chữ số.

Gọi số thứ nhất là abcd (a > 0, a, b, c, d < 10). Số thứ hai, số thứ ba, số thứ tư lần lượt sẽ 

là : abc ; ab ; a. Theo bài ra ta có phép tính :

abcd + abc + ab + a = 2003.

Theo phân tích cấu tạo số ta có : aaaa + bbb + cc + d = 2003 (*)

Từ phép tính (*) ta có a < 2, nên a = 1. Thay a = 1 vào (*) ta được :

1111 + bbb + cc + d = 2003.

bbb + cc + d = 2003 - 1111

bbb + cc + d = 892 (**)

b > 7 vì nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d nhỏ hơn 892 ; b < 9 vì nếu b = 9 thì 

bbb = 999 > 892. Suy ra b chỉ có thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được :

888 + cc + d = 892

cc + d = 892 - 888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ có thể bằng 0 và d = 4.

Vậy số thứ nhất là 1804, số thứ hai là 180, số thứ ba là 18 và số thứ tư là 1.

Thử lại : 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Đọc tiếp...
tth 12 tháng 4 2017 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

2003 nha

Tk mình đi!

Chúc bạn học tốt

^.^

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 27 tháng 3 2016 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất không thể nhiều hơn 4 chữ số vì tổng 4 số bằng 2003. Nếu số thứ

nhất có ít hơn 4 chữ số thì sẽ

không tồn tại số thứ tư. Vậy số thứ nhất phải có 4 chữ số.

Gọi số thứ nhất là abcd (a > 0, a, b, c, d < 10). Số thứ hai, số thứ ba, số thứ tư lần lượt sẽ

là : abc ; ab ; a. Theo bài ra ta có phép tính :

abcd + abc + ab + a = 2003.

Theo phân tích cấu tạo số

ta có : aaaa + bbb + cc + d = 2003 (*)

Từ phép tính (*) ta có a < 2, nên a = 1. Thay a = 1 vào (*) ta được :

1111 + bbb + cc + d = 2003.

bbb + cc + d = 2003

-

1111

bbb + cc + d = 892 (**)

b > 7 vì nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d nhỏ hơn 892 ; b

< 9 vì nếu b = 9 thì

bbb = 999 > 892. Suy ra b chỉ có thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được :

888 + cc + d = 892

cc + d = 892-888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ có thể bằng 0 và d = 4.

Vậy số thứ nhất là 1804, số thứ hai là 180, số thứ ba là 18 và số

thứ tư là 1.

Thử lại : 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Đọc tiếp...
@xxxibgdrgn 23 tháng 5 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

\(5:5=\frac{5}{5}=1\)

\(6:6=\frac{6}{6}=1\)

\(7:7=\frac{7}{7}=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 23 tháng 5 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

5 : 5 = 1

6 : 6 = 1

7 : 7 = 1

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Bùi Thiện Quang 23 tháng 5 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

5 : 5 = 1

6 : 6  = 1

7 : 7 = 1

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Goda Takeshi 3 tháng 5 2016 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: a, b, c khác 0

Ta có: bcd ≥ 123 nên abcd  < 8098 - 123 < 8000, suy ra a < 8

bcd + cd + d ≤ 987 + 87 + 7 = 1081 nên abcd ≥ 8098 - 1081 = 7017, suy ra a = 7.

Khi đó 2 x bcd + cd + d =1098 hay 200 x b + 30 x c + 4 x d = 1098

Suy ra b < 1098 : 200 < 6 hay b ≤ 5. 

Lại có 30 x c + 4 x d ≤ 30 x 9 + 4 x 8 = 302 nên 200 x b ≥ 1098 - 302 = 796, suy ra b ≥ 4.

Nếu b = 4 thì 30 x c + 4 x d = 298, suy ra c = 9 và d = 7. (loại vì d phải khác a)

Nếu b = 5 thì 30 x c + 4 x d = 98, suy ra c = 3 và d = 2.

Đáp số: abcd = 7532

Đọc tiếp...
Linhtsuki 13 tháng 4 2018 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Ta có  +  + d < 987 + 87 + 7 = 1081.

Vậy:  > 8098 – 1081 = 7017.

Do đó: a = 7 hoặc a = 8.

TH1: Xét a = 8 ta có:

 =  +  +  + d = 8000 + 2 x  +  + d

Suy ra: 2 x  +  + d = 8098 – 8000 = 98 => b = 0.

Vậy 2 x  + d = 98 => 20 x c + 3 x d = 98. Thấy tận cùng của 20 x c là 0 nên tận cùng của 3 x d phải là 8. Do vậy d = 6 (3 x 6 = 18). Suy ra 20 x c = 98 – 18 = 80 => c = 4.

Vậy trường hợp này abcd = 8046 thử lại: 8046 + 46 + 46 + 6 = 8144 > 8098. Loại

TH2: Xét a = 7. Với a = 7 ta có  +  +  + d = 7000 + 2 x  +  + d

Suy ra: 2 x  +  + d = 8098 – 7000 = 1098.

Mà 2 x  +  + d = 200 x b + 20 x c + 2 x d + 10 x c + d + d

= 200 x b + 30 x c + 4 x d = 1098

Suy ra 4 x d phải có tận cùng là 8 (vì 200 x b; 30 x c đều có tận cùng là 0)

Vậy d = 7 (loại vì các chữ số a; b; c; d khác nhau a cũng bằng 7) hoặc d = 2.

Vậy d = 2.

Với d = 2 ta có 200 x b + 30 x c + 4 x 2 = 1098 => 200 x b + 30 x c = 1098 – 8 = 1090.

Chia cả 2 vế cho 10 ta được: 20 x b + 3 x c = 109.

Do 20 x b có tận cùng là 0 nên 3 x c phải có tận cùng là 9 => c = 3 (vì 3 x 3 = 9)

Vậy 20 x b + 3 x 3 = 109 => 20 x b = 109 – 9 = 100 => b = 5

Khi đó  = 7532.

Thứ lại: 7532 + 532 + 32 + 2 = 8098.

Vậy  = 7532.

Đ/S: 7532.

Đọc tiếp...
ngô thị thanh lam 26 tháng 3 2016 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Abcd+bcd+cd+d=8098( a,b,c khác 0 và a,b,c,d khác nhau)
Vì d x 4=….8 => d= 2 hoặc 7
Nếu d = 2 thì c x 3 = ….9 =>c=3
=> b x 2 = …0=> b= 5
Nếu b=5 => a + 1( nhớ ) = 8 => a=7
Vậy ta có số: 7532

Nếu d= 7 thì c x 3 + 2 (nhớ) = ….9 => c x 3 =…7 => c=9
b x 2 + 2 (nhớ)= …0 => b=4
a + 1(nhớ)= 8 =>a=7(loại vì a khác d)

Vậy tất cả các số thoả mãn đề bài là: 7532

Đọc tiếp...
army 22 tháng 5 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

a) số chia cho 5 dư 3 có tận cùng là 3 hoặc 8

số đó là 18 và 63

b) cab:ab=3 dư8

c00:ab =2 duw8 hay (c00 -8):2= ab

c< hoặc = 2

TH1: c=2     => (200-8):2=96

a=9,b=6

TH2   c=1  => (100-8):2=46

a=4      b=6

=> abc=296 và 146

Đọc tiếp...
Bùi Phạm Vinh Ngọc 23 tháng 8 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

a, cô Hường dạy roài nhưng lười lém

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Linh 23 tháng 8 2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Bây giơ bạn đã làm được bài này chưa? giúp mình với.....

Đọc tiếp...
Gudetama_Đức Phật và Nàng 23 tháng 10 2016 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Đặt abc = A

 Do A chia hết cho 37 => 10A chia hết cho 37

                                   => 10 . abc chia hết cho 37

                            => 10 ( 100a + 10b + c ) chia hết cho 37

                                   => 1000a + 100b + 10c chia hết cho 37

                        => ( 100b + 10c + a ) + 999a chia hết cho 37

                                   => bca + 999a chia hết cho 37 ( vì 999a cx chia hết cho 37 )

                 => bca chia hết cho 37 ( đpcm )

Đọc tiếp...
At the speed of light 23 tháng 10 2016 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

185 nhé

tk nhé

ai k mình mình k lại

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (ngang)  (a,b là các chữ số ; a \(\ne\) 0)

Ta có b - a = 3 => b = a + 3

Do đó a + b = a + a + 3 = 2a + 3

Mà tổng a + b là số lẻ nhỏ nhất => 2a + 3 = 5 (vì a \(\ne\) 0) <=> a = 1

Vậy b = 1 + 3 = 4

                                  Số cần tìm là 14

Đọc tiếp...
mai linh 13 tháng 5 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab

ta có b - a = 3 => b = a + 3 

do đó a + b = a + a  + 3 = 2a + 3

mà tổng a + b là số lẻ nhỏ nhấất 

=> 2a + 3 = 5 => a = 1

vậy b = 1 + 3 = 4

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: