Giúp tôi giải toán và làm văn


do phuong nam 29/11/2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Đặt số đó là abc 

Ta có:

         Số chia hết cho 45 khi số đó chia hết cho 5 và 9..

Để abc chia hết cho 5 khi c=0 hay c=5

Với c=0, ta có:

\(b=\frac{a+0}{2}\Leftrightarrow2b=a\)

Để abc chia hết cho 9 thì a+b+c=a+b chia hết cho 9. Mà 2b=a nên ta chọn a=6, b=3.

Ta có số: 630

Với c=5 ta có:

        \(b=\frac{a+5}{2}\Leftrightarrow a=2b-5\)

Để abc chia hết cho 9 thì a+b+c=a+b+5=2b-5+b+5=3b chia hết cho 9 suy ra b=3.

Thay b=3 ta tìm được a=1

Ta có số 135

Vậy 2 số cần tìm là 630 và 135

Đọc tiếp...
Mai Phương love 29/11/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

THANK YOU <3.

Đọc tiếp...
Mai Phương love 29/11/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

giúp mk với mấy bạn ơi

Đọc tiếp...
Lê Nhật Tân 23/11/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Quang hợp lấy ánh sáng, lấy khí cacbonic và thải khí oxi 

Hô hấp lấy oxi từ quang hợp và thải ra khí cacbonic cho cây quang hợp

Đọc tiếp...
Mình tên gì 23/11/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

giở sách ra

Đọc tiếp...
shitbo 22/11/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

1abc:9=abc

=>1000+abc=9.abc

=> 1000=8.abc=> abc=125

2, đặt abc sau đó pt ra

Đọc tiếp...
Phan Tiến Đạt 22/11/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

bạn giải hộ mik đi mik  2 cái

Đọc tiếp...
shitbo 22/11/2018 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Tiếc quá bạn ơi mk lm đc nhưng mk phải nghỉ rồi :(( facepalm

`1, abc=125

2, a=4;b=5

Đọc tiếp...
Online Vietnamese 22/11/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

a.100+b=a.70+b.7

a.30=b.6

a.5=b

Vậy số phải tìm ab\(\in\){15}

Đọc tiếp...
Phan Tiến Đạt 22/11/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Mik cần gấp cảm ơn trước

Đúng mik  2

Đọc tiếp...
Cô Bé Mùa Đông 12/03/2015 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là A36. Sau khi xóa đi chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục thì ta còn lại A. Theo bài ra ta có:

A=A36-1917

A36=A+1917

Ax100+36=A+1917

(Ax100)-A=1917-36

Ax99=1881

A=1881/99

=>A=19

Vậy số cần tìm là 1936.

Đọc tiếp...
le thi hong trang 01/03/2017 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

= 19

có ai kết bn với mk ko

Đọc tiếp...
luu cong hoang long 31/08/2016 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

theo bài ra ta có

 A36 - A = 1917

A00 + 36 - A = 1917

A x 100 + 36 - A = 1917

A x 99 + 36 = 1917

A x 99       = 1917 - 36

                 = 1881

A               = 1881 : 99

A               = 19

CHUẨN 100 % LUÔN K CHO NHA

Đọc tiếp...
Đỗ Duy Hùng 12/11/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

bạn giải thích hộ mình tại sao từ phần do đó đến hết nhé !!!

mình vẫn chưa hiểu 😥😥😥

Đọc tiếp...
Đỗ Duy Hùng 12/11/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

mà dù sao cũng cảm ơn bạn nha :3

Đọc tiếp...
Đỗ Duy Hùng 12/11/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

hic :> mình nhầm chỉ k được 3 phát thui

:(  :(  :(

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 19/07/2015 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

1.

dấu hiệu chia hết cho 11: một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi :tổng các chữ số hàng chẵn-tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

theo giả thiết:/ab+/cd+/eg = 10a + b + 10c + d + 10e + g = 11(a+c+e) + (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra: (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra : /abcdeg chia hết cho 11

2.

abcdeg = abc.1000+deg = abc.994 +abc.6 +deg
= abc.994 + abc.6 - 6deg +7deg =abc.994 + 6.(abc - deg) +7deg
Vì abc.994=abc.7.142 chia hết cho 7
abc - deg chia hết cho 7 =>6.(abc - deg ) chia hết cho 7
7.deg chia hết cho 7
Từ 3 ý trên =>abc.994 +6.(abc - deg) + 7deg chia cho 7
vậy abcdeg chia hết cho 7

 

Đọc tiếp...
Phạn Nhạt Min 08/03/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

chet minh ko bit tra loi

Đọc tiếp...
Lê Sỹ Long Nhật 14/08/2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

I don't know !!!!

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 26/01/2016 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab. Khi viết thêm số ab vào sau số 1999 ta đc số 1999ab  

1999ab  = 199900 + ab ​​​

Ta thấy 199900 chia 37 =5402 dư 26 

=> 199900 + ab = 5402 x 37 + 26 + ab 

Có 3 trường hợp xảy ra:

TH1: ab + 26 = 37 => ab = 11

TH2: ab + 26 = 74 => ab = 48

TH3: ab + 26 = 111 => ab = 85 

Đọc tiếp...
la thi thu phuong 02/09/2015 lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

Lê Quang Duy bạn vào câu hỏi tương tự nhe !!

Đọc tiếp...
linh cute 19/02/2018 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

các số đó là:

12

24

36

48

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 19/02/2018 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

các số đó là:

12

24

36

48

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyên Hiếu 18/04/2017 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

là các số : 12 ; 24 ; 36 ; 48

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 09/06/2015 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (a khác 0 ; a,b là các chữ số)

Ta có : ab = (a + b) x 6

=> a x 10 + b = a x 6 + b x 6

Cùng bớt a x 6 + b của 2 vế ta được :

a x 4 = b x 5

- Với a = 1 thì a x 4 = b x 5 = 4 => b ko tồn tại, loại

- Với a = 2 thì a x 4 = b x 5 = 8 => b ko tồn tại, loại

- Với a = 3 thì a x 4 = b x 5 = 12 => b ko tồn tại, loại

- Với a = 4 thì a x 4 = b x 5 = 16 => b ko tồn tại, loại

- Với a = 5 thì a x 4 = b x 5 = 20 => b = 4, chọn

- Với a = 6 ; a = 7 ; a = 8 ; 9 thì b cũng ko tồn tại, loại

  Vậy số cần tìm là 54

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 09/06/2018 lúc 07:42
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:\(ab=\left(a+b\right).6\)

\(\Rightarrow10a+b=6a+6b\)

\(\Rightarrow10a-6a=6b-b\)

\(\Rightarrow4a=5b\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{b}=\frac{5}{4}=\frac{5k}{4k}\left(k< 2\right)\)

\(\Rightarrow k=1\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{5}{4}\)

\(\Rightarrow ab=54\)

Đọc tiếp...
ẩn danh 18/11/2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

54

Bạn nhé

Tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Hihi

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 04/11/2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

gọi số có 3 chữ số cần tìm là abc(a;b;c\(\in\)N ; 0<a < =9;0< = b ; c< = 9)

Ta có:\(k=\frac{\overline{abc}}{a+b+c}=\frac{100a+10b+c}{a+b+c}=1+\frac{99a+99b}{a+b+c}\)

với a,b xác định thì k bé nhất khi c lớn nhất => c=9

\(k=1+\frac{99a+9b}{a+b+9}=1+\frac{9\left(a+b+9\right)+90a-81}{a+b+9}\)

   \(=1+9+\frac{90a-81}{a+18}=10+\frac{90a-81}{a+b+9}\)

với a xác định thì k bé nhất khi b lớn nhất => c=9

\(k=10+\frac{90a-81}{a+18}=10+9.\frac{10a-9}{a+18}=10+9.\frac{10\left(a+18\right)-189}{a+18}\)

     \(=10+90-\frac{9.189}{a+18}=100-\frac{9.189}{a+18}\) bé nhất khi a bé nhất => a=1

                    Vậy số phải tìm là 199 và \(k=\frac{199}{19}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Tuan Viet 29/03/2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Tùng 09/01/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

ab + ba = a x 10 + b + b x 10 + a = 132

= a x 11 + b x 11=132

= 11 x ( a+ b)=132

=> a+ b = 12 

vậy a là ( 12 + 4 ) ;2 = 8 

b là 2 - 8 = 4 

vậy ab = 84

Đọc tiếp...
Lee Min Ho 09/01/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 84 nha
 

Đọc tiếp...
minh 06/08/2018 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

mày dám đăng bài lên đây để hỏi à, tối đi học tao méc cô mày giám làm vậy để mày được về nhà nhé cưng v:

Đọc tiếp...
minh 06/08/2018 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

thằng dũng nhá tao lên tao mách cô

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 08/09/2018 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

1000=...+...

=>1000=999+1

1000=900+100

1000=800+2000

................................

________________

Đọc tiếp...
Khoi 27/08/2018 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

=500+500

=400+600

=300+700

=200+800

=900+100

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Hoàng Hân 19/08/2018 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

1000=500+500

1000=700+300

1000=400+600

1000=800+200

1000=900+100

Đọc tiếp...
Nguyen Sy Hoc 10/08/2018 lúc 04:45
Báo cáo sai phạm

abba >99Xab

Đọc tiếp...
nguyen quynh chi 09/08/2018 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

sai đề rồi bạn ơi

Đọc tiếp...
Trần Vi Hân 09/08/2018 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

cụ thể cách làm đi bn. xong rùi mik sẽ k cho bn 1 cái

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: