Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen thi lan huong 27 tháng 12 2016 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có : 327 : 11 = 29 dư8

Số lớn là : 29 x 10 + 8 - 298

Số bé là :

327 - 298 = 29

Hiệu 2 số là :

298 - 29 = 269

Đáp số ; 269

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 27 tháng 12 2016 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

269

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

Đọc tiếp...
Người lạnh lùng 29 tháng 12 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

bài đấy mà cũng phải hỏi 

ai tk mk mk tk lại cho yên tâm

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 16 tháng 1 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Ta gọi số cần tìm là ab1 (theo đầu bài)

Số đó nếu xóa 1 đi là: ab

Số đó nếu xóa chữ số hàng trăm là:b1

Ta có: b1 x 3 = ab

Vậy a gấp 3 lần b, chữ số hàng chục gấp 3 lần 1

\(\Rightarrow\)b=1 x 3 = 3

         a=3 x 3 = 9

Vậy ab1 = 931

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

hai thửa ruộng thu hoạch được 12,5 tấn thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch bằng 2/3 thửa ruộng thứ 2 hỏi mỗi thửa  ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc giải hộ mik với các bạn ơi mik cần gấp lắm

Đọc tiếp...
Mika Kagehira 16 tháng 12 2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

lừa đảo chi vậy mây bạn?

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

nhí nhố thế ai mà giải đc

Đọc tiếp...
Đào Minh Tiến 14 tháng 11 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Số số chia hết cho 5 bế hơn 1000 là:

( 995 - 0 ) : 5 + 1 = 200 ( số )

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Việt Trang 14 tháng 11 2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có dãy số chia hết cho 5 nhỏ hơn 1000 là : 0 ; 5 ; 10 ; ... ; 990 ; 995

Số các số hạng là : ( 995 - 0 ) : 5 + 1 = 200 ( số )

Vậy có tất cả 200 số chia hết cho 5 mà nhỏ hơn 1000

Đọc tiếp...
Miyuki Hoshizora 23 tháng 11 2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

số chia hết cho 5 bé hơn 1000 là :

( 995 - 0 ) : 5 + 1 = 200 ( số )

bn tích cho mik nha và kb với mik có được ko hả bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Linh 2 tháng 10 2016 lúc 8:58
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

ab.45=ba0

(10a+b).45=100b+10a

450a+45b=100b+10a

440a=55b

8a=b

Suy ra a=1;b=8

Số cần tìm là 18

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Linh 2 tháng 10 2016 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Đọc tiếp...
Tuấn Đỗ Huy Đức 19 tháng 1 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

ta có b=0.

a+a=c.

số lớn nhất nhỏ hơn 10 chia hết cho 2 là 8.

Vậy abc= 408

Đọc tiếp...
Ánh mặt trời 10 tháng 8 2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

không ai giúp mình à ! Buồn wá

Đọc tiếp...
Đàm Quỳnh Chi 10 tháng 1 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

1 . có 4 đáp số là 408,306,204,102

2. 61

Đọc tiếp...
nguyen viet anh 10 tháng 1 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

mình chưa học đến nha sorry

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 1 tháng 8 2015 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Ta thử 199900 chia 37 = 5402 dư 26 

=> 199900 + (37 - 26) chia hết cho 37

=> 199911 chia hết cho 37

=> 199911 + 37 chia hết cho 37

=> 199948 chia hết cho 37

=> 199948 + 37 chia hết cho 37

=> 199985 chia hết cho 37

Vậy ab \(\in\){11;48;85}

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 26 tháng 1 2016 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab. Khi viết thêm số ab vào sau số 1999 ta đc số 1999ab  

1999ab  = 199900 + ab ​​​

Ta thấy 199900 chia 37 =5402 dư 26 

=> 199900 + ab = 5402 x 37 + 26 + ab 

Có 3 trường hợp xảy ra:

TH1: ab + 26 = 37 => ab = 11

TH2: ab + 26 = 74 => ab = 48

TH3: ab + 26 = 111 => ab = 85 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 1 tháng 8 2015 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

Số 11                 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 7 tháng 4 2015 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Sai rùi

Đọc tiếp...
giảng thế anh 16 tháng 12 2016 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

Bài giải
Gọi số cần tìm là ab, ta có:  ab = (a+b)x7  hay 10.a+b = 7.a+7.b  => 3.a = 6.b
Do 6 : 3 = 2 cho ta biết chữ số a gấp 2 lần chữ số b.
Ta được: b=1 và a=2 ; b=2 và a=4 ; b=3 và a=6 ; b=4 và a=8
Các số đó là :  21 ; 42 ; 63 ; 84.  Có 4 số

Đọc tiếp...
Kaito Kid 16 tháng 12 2016 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

kết qủa bao nhiêu vậy ak

Đọc tiếp...
Mai Hiếu Tôn 25 tháng 2 2015 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

11999, tớ mới làm hồi sáng, trong violympic đúng không?

Đọc tiếp...
Aboncadel 25 tháng 2 2015 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

11999 đúng rùi đoán jì nữa!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
nguyen thi tuoi 9 tháng 5 2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm
LeTi 13 tháng 11 2014 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

Có 72 số có 4 chữ số chia hết cho 11 mà tổng các số đó chia hết cho 11 nha. Cụ thể bài giải như sau:

Gói abcd là số có 4 chữ số cần tìm

Theo bài ta có:

(1000a+100b+10c+d) chia hết cho 11 (1)

(a+b+c+d) chia hết cho 11 (2)

(1)+(2) = (1001a+101b+11c+2d) sẽ chia hết cho 11

Do 1001a và 11c chia hết cho 11 nên (101b+2d) chia hết cho 11 (3)

(3)-(2)x2= 101b +2d - 2(a+b+c+d) = 99b - 2(a+c) sẽ chia hết cho 11

Do 99b chia hết cho 11 nên 2(a+c) chia hết cho 11 hay (a+c) chia hết cho 11.

(2) & (4) => (b+d) chia hết cho 11.

* (a+c) chia hết cho 11, a, c là chữ số hàng nghìn và hàng chục: nên (a,c) là các cặp số sau: (2,9); (3,8); (4,7); (5,6); (6,5); (7,4); (8,3);(9,2).

* (b+c) chia hết cho 11; b,d là chữ số hàng trăm và hàng đơn vị: nên (b,d) là các cặp chữ số sau: (0,0); (2,9); (3,8); (4,7); (5,6); (6,5); (7,4); (8,3);(9,2).

* Vậy có 8 cách để xếp cặp chữ số (a,c) và 9 cách xếp cặp chữ số (b,d) như vậy có 8x9=72 cách để tạo ra số có 4 chữ số abcd thỏa điều kiện đề bài.

Chương trình phổ thông của chúng ta quả là siêu: giải toán lớp 6 nhức cả cái đầu @@. Chúc các e cố gắng học tốt ^^

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 13 tháng 6 2015 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc , theo bài ra ta có :

abc2 = abc + 4106

abc x 10        = abc + 4104 

abc x 10 - abc = abc + 4104 - abc

abc x 9              = 4104

          abc           = 4104 : 9

        abc               =  456

Vậy số cần tìm là 456

Đọc tiếp...
Ác Mộng 13 tháng 6 2015 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc

=>Viết thêm chữ số 2 vào bên phải ta được số abc2

Ta có:abc2-abc=4106

=>10xabc-abc=4106-2

=>9xabc=4104

=>abc=4104:9=456

       Vậy số cần tìm là 456

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Nguyên 22 tháng 10 2016 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm
robert lewandoski 25 tháng 6 2015 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

a)  ab+ba=55

=>(10a+b)+(10b+a)=55

=>(10a+a)+(10b+b)=55

=>11a+11b=55

=>11(a+b)=55

=>a+b=5

Nên a=2;b=3 hoặc a=1;b=4

b)ab+ba=99

=>(10a+b)+(10b+a)=99

=>(10a+a)+(10b+b)=99

=>11a+11b=99

=>a+b=99:11=9

tự giải tiếp nhé

nhớ ****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=>

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 25 tháng 6 2015 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

a)            ab+ba=55

=>10a+b+10b+a=55

=>        11a+11b=55

=>          11(a+b)=55

=>               a+b=5==0+5=1+4=2+3

mà a,b khác 0.

=>(a,b)=(1,4),(4,1),(2,3),(3,2)

b)Tương tự câu a)

Ta có: ab+ba=99

=>    11(a+b)=99

=>           a+b=9=0+9=1+8=2+7=3+6=4+5

mà a,b khác 0

=>(a,b)=(1,8),(8,1),(2,7),(7,2),(3,6),(6,3),(4,5),(5,4)

l-i-k-e cho mình nha bạn

Đọc tiếp...
Vu hao anh quang 5 tháng 3 2017 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

cho hai số tự nhiên a và b biết a+b=12 và ab+ba-bb=55 .Tìm giá trị của b

Đọc tiếp...
Quân 11 tháng 12 2019 lúc 23:35
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Quang Nhật 123 13 tháng 12 2019 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

đây là trang để hok,chứ đéo phải chơi

Đọc tiếp...
Naki 12 tháng 12 2019 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

đừng chửi nhau trên olm 

Đọc tiếp...
nguyễn thế ngọc 12 tháng 5 2016 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

câu này khó quà nên mình trả lời ko được nhưng nhớ cho câu trả lời của mình nhé.  mình thank you

Đọc tiếp...
★WℌƔ๛Ň❍Ť★ 5 tháng 12 2019 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : ab + ab = ( a + b )2

\(\Leftrightarrow\)( a + b )2 - ( ab + ab )= 0

\(\Leftrightarrow\)a2 + 2ab + b2 - 2ab= 0

\(\Leftrightarrow\)( a2 + b2 ) + ( 2ab - 2ab ) = 0

\(\Leftrightarrow\)a2 + b2 = 0

\(\Leftrightarrow\)a2 = 0 và b2 = 0

\(\Leftrightarrow\)a = 0 và b = 0

Vậy : a = b = 0

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 5 tháng 12 2019 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

2ab =a^2+b^2+2ab

=>a^2+b^2=0

Mà a^2 >=0 ;b^2>=0 => a^2+b^2>=0 

=> a^2= b^2=0

=> a=b=0

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy chang 23 tháng 1 2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

xin chào đáp án của mình là 2178

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 16 tháng 7 2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là 2178

Mình cũng không chắc lắm nhưng nếu bạn thấy đúng thì k nha

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Minh Tuấn 11 tháng 12 2019 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

vì sao 2178

Đọc tiếp...
trinh thi my 16 tháng 2 2017 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

mik ra 1502

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31 tháng 8 2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

bạn có thể bấm vào câu hỏi tương tự!

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 31 tháng 8 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

bằng 1502

Trên google có bạn ạ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: