Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 22 tháng 7 2015 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị trừ là A3 => số trừ là A

theo bài cho ta có: A3 - A = 57 => 10A + 3 - A = 57 => 9A = 57 - 3 = 54 => A = 54 : 9 = 6

Vậy số bị trừ là 63; số trừ là 6

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 22 tháng 7 2015 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

Vì số thứ nhất khi đem trừ cho 3 ta sẽ được 10 lần số nhỏ. 
Vậy số thứ nhất sau khi trừ 3 sẽ hơn số nhỏ số phần là: 
10 - 1 = 9 (phần) 
Giá trị của 9 phần là: 
57- 3 = 54
Số nhỏ
54 : 9 = 6
Số lớn là: 57 * 10 + 2 = 572 (dấu * là dấu nhân)

( số nhỏ là số trừ , số lớn là số bị trừ )

Đọc tiếp...
Love Family 5 tháng 9 2018 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

- Gọi SBT là  a3

- Gọi ST là  a

Theo bài ra ta có :

  a3 - a = 57

 10 x a + 3 - a = 57

  9 x a + 3 = 57

  9 x a       = 57 - 3

  9 x a       = 54

        a       = 54 : 9 

        a       = 6.

Vậy SBT là 63, ST là 6.

Đọc tiếp...
Bui Chi Dung 1 12 tháng 11 2015 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

66 100 o/o

 

Đọc tiếp...
emdixaqua CTV 2 tháng 9 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Ta có : ab + bc + ca = abc

10a + b + 10b + c + 10c + a = abc

11a + 11b + 11c = abc

11(a + b + c) = abc

=> 

Đọc tiếp...
nguyen hong nhung 15 tháng 1 2017 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

uk 66/100% day

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng 1 tháng 10 2018 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

Từ 1 -> 9 phải viết 9 chữ số. 

Từ 10 -> 99 phải viết (99-10+1)*2=180 chữ số. 

Từ 100 -> abc phải viết (abc-100+1)*3=3.abc-297 chữ số. 

Như vậy khi viết từ 1 đến abc thì phải viết: 

9+180+3.abc – 297 chữ số 

=9+180-297=3.abc-108 

Mà số này chia hết cho abc nên (3.abc-108)/ abc là số nguyên 

(3.abc-108)/ abc=3 – 108/abc => abc là ước của 108. 

Số có 3 chữ số là ước của 108 thì chỉ có số 108. 

Vậy số đó là 108.

Đọc tiếp...
Phạm Văn Nguyên 9 tháng 11 2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
truong thi phuong dung 20 tháng 7 2015 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

giả sử a > b> c > d

khi đó ta có số tự nhiên lớn nhất là abcd và số tự nhiên nhỏ nhất là dcba

=>     abcd + dcba = 11330

suy ra ta có a + d = 10 và b+ c =12 

vậy a+b+c+d = 10+12 = 22

Đọc tiếp...
nhất sông núi 4 tháng 8 2017 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giả sử a > b> c > d

khi đó ta có số tự nhiên lớn nhất là abcd và số tự nhiên nhỏ nhất là dcba

=>     abcd + dcba = 11330

suy ra ta có a + d = 10 và b+ c =12 

vậy a+b+c+d = 10+12 = 22

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 23 tháng 10 2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

10 + 12 = 22

vay cac chu so a + b + c + d = 22

k mk nha

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Liên Hương 23 tháng 8 2015 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

a. Gấp thêm mười lần

b.Gấp mười lần và hai đv

Đọc tiếp...
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 30 tháng 8 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Tham khảo:

\(a.\)Số mới gấp 10 lần số cũ.

\(b.\)Số mớigấp 10 lần 2 đơn vị số cũ.

Ok.

Đọc tiếp...
Akari Yukino 30 tháng 8 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

a) Số mới sẽ gấp 10 lần số cũ

b) Số mới sẽ gấp 10 lần và 2 đơn vị so với số cũ.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 27 tháng 6 2015 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

a) Giống bài trên tớ được Olm chọn, a = 1 ; b = 5 ; c = 0 ; d = 2

b) ab + bc + ca = abc
=>( a * 10 + b ) + ( b * 10 + c ) + ( c * 10 + a ) = a * 100 +b*10 + c
=> a * 11 + b * 11 +c * 11 =a * 100 +b*10 + c
Cùng bớt a * 11 + b * 10 +c ở hai vế , ta có :
=> b * 1 + c * 10 = a * 89
Vậy a = 1
      b = 9
       c = 8

Đọc tiếp...
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

Gọi các số tự nhiên có 3 chữ số giống nhau có dang aaa

Ta có:aaa=a.111=a.37.3 chia hết cho 37

=>(ĐPCM)

Đọc tiếp...
yamamoto 15 tháng 2 2018 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Gọi các số tự nhiên có 3 chữ số giống nhau là bbb

Ta có :

bbb = 111b

=> 111b \(⋮\)37 ( vì 111 \(⋮\)37 )

Vậy ...

Đọc tiếp...
A lovely girl 15 tháng 2 2018 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 chữ số giống nhau là aaa

Ta có : aaa = a . 111

=> aaa = a . 3 . 37

=> aaa chia hết cho 37

Vậy mọi số tiền nhiên có 3 chữ số giống nhau đều chia hêt cho 37

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 21 tháng 7 2015 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là  ab. 

Ta có :  a0b = 7.ab 

<=> 100a + b = 7(10a + b) 

<=> 100a +b= 70a + 7b

<=> 100a - 70a = 7b- b 

<=> 30a= 6b

<=> 5a= b

=> b = 5 
=> a = 1
Vậy số cần tìm là 15

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 21 tháng 7 2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là: ab

ta có: a0b=ab*7

100a+b=(10a+b)*7

100a+b=70a+7b

100a-70a=7b-b

30a=6b

=>a=1; b=5

a=2; b=10(mà ab là số có 2 chữ số nên loại)

Vậy ab=15

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Thiện Hạnh 30 tháng 3 2016 lúc 7:52
Báo cáo sai phạm

TA CÓ A0B=7*AB

VẬY X LÀ BẰNG A0B

VẬY TA AB*6+AB=A0B

VẬY 6*AB=90

VẬY AB LÀ 15

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 6 tháng 8 2017 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a8 và a.

             a8 - a = 53

10 x a + 8 - a = 53

 a x 9 = 53 - 8

a x 9 = 45

a = 45 : 9

a = 5

Đọc tiếp...
Perry Ú 27 tháng 8 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a8 và a

a8 - a =53

10 x a +8 - a =53

a x 9 = 53 - 8

a x 9  = 45

a= 45 : 9

a=5

Đọc tiếp...
Lê Hồ Duy Quang 25 tháng 7 2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

lam cu the di ban

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

hai thửa ruộng thu hoạch được 12,5 tấn thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch bằng 2/3 thửa ruộng thứ 2 hỏi mỗi thửa  ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc giải hộ mik với các bạn ơi mik cần gấp lắm

Đọc tiếp...
Mika Kagehira 16 tháng 12 2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

lừa đảo chi vậy mây bạn?

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

nhí nhố thế ai mà giải đc

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 27 tháng 6 2015 lúc 0:11
Báo cáo sai phạm

G​ọi số cần tìm là abc với a khác 0; a,b,c là chữ số. abc chia hết cho 5 => c = 0 hoặc c= 5. Và có abc-cba=100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297 => a-c =3. Với c = 0 thì a=3 => 3+0+b=3+b chia hết cho 9 => b=6. Với c=5 thì a=8 => 5+8+b=13+b chia hết cho 9 => b=5. Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Đọc tiếp...
dinhthimythuan 21 tháng 8 lúc 7:19
Báo cáo sai phạm

ket qua la 850

Đọc tiếp...
nguyễn đăng hiếu 19 tháng 7 2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

kết qua la 850

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 11 tháng 4 2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Gọi Số tự nhiên có 2 chữ số đó là: ab (ngang)

Khi viết một chữ số 2 và bên phải và bên trái của nó ta có số : 2ab2 (ngang)

Theo đề bài có:

           ab(ngang).36=2ab2(ngang)

   <=>   ab(ngang)+ab(ngang).35 = 2002 + ab(ngang)

   <=>                   ab(ngang).35=2002

   <=>                 ab(ngang) =....

        Bạn xem lại đề nha xem có sai sót gì không ?

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 6 tháng 4 2018 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là \(\overline{ab}\left(a\ne0,a;b\in N\right)\)

Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải và một chữ số 2 vào bên trái ta được số mới là : \(\overline{2ab2}\)

Theo đề bài ra , số mới hơn số cũ 36 lần . Ta có phương trình :

\(\overline{ab}\times36=\overline{2ab2}\)

\(\Leftrightarrow\left(10a+b\right)\times36=2000+100a+10b+2\)

\(\Leftrightarrow360a+36b=2002+100a+10b\)

\(\Leftrightarrow260a+26b=2002\)

\(\Leftrightarrow26\times\left(10a+b\right)=2002\)

\(\Leftrightarrow10a+b=77\)

hay \(\overline{ab}=77\)

Vậy số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là 77

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Linh 16 tháng 4 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

đè đúng đấy bạn đinh tuân việt

Đọc tiếp...
Pé Shusi 19 tháng 8 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Cái bài này mình đã từng đăng để hỏi mấy bạn kia.

Nhưng đề câu này thiểu bạn ơi.

Phải có x=a/m ; y=b/m

À thôi, mk viết đầy đủ đề thử nhé !

Giả sử:x=a/m;y=b/m (a,b,m thuộc Z.m > 0) và x < y.

Hãy chứng minh (chứng tỏ) rằng nếu chọn z=a+b/2m thì ta có x < y < z.

Trong sách lớp 7 đề y như z đó  !

Mk ghi cách làm luôn nha !

Giả sử x=a/m,y=b/m (a,b,m thuộc Z,m > 0 )

Vì x < y nên ta suy ra a < b.

ta có: x=a/m, y=b/m <=> x=2a/am. y=2b/2m

mà a < b nên a+a < a+b <=> 2a < a+b

Do 2a < a+b thì x < y      ( 1 )

Ta lại có: a < b nên a+b < b+b <=> a+b < 2b

Mà a+b < 2b <=> x < z     ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra  x < y < z (ĐPCM)

Đọc tiếp...
. 19 tháng 8 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

trả lời  

đề thiếu bn ơi 

chúc bn mau giải được bài

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 23 tháng 8 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

bn ơi đề thiếu

Đọc tiếp...
tên chi kệ mình 19 tháng 8 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

bạn party  poppe làm đúng rồi

Đọc tiếp...
🎉 Party Poppe 19 tháng 8 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Vì viết thêm chữ số 4 vào cuối cùng bân phải nên số mới sẽ gấp số ban đầu 10 lần và 4 đơn vị

Số ban đầu bằng:

(823 - 4) : (10 - 1) = 91

                                       Đáp số: 91

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: