Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Hoàng Việt 14/10 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm
Ta có: ab.cd =b. 111=> ab.cd =(b. 3). 37 b.3 phải là số có hai chữ số suy ra b =4,5,8,9 Vậy ab.cd =bbb<=> 37.14=444 (ko nhận) Hoặc ab.cd =bbb<=> 37. 15=555 (ko nhận) Hoặc ab.cd =bbb<=> 37.18=666 (ko nhận) ab.cd =bbb<=> 37.21=777 (nhận đáp số này) ab.cd =bbb<=>37.24=888 (ko nhận) ab.cd =bbb<=>37.27= 999 (ko nhận) Vậy chỉ có một đáp số thỏa mãn là : 37.21=777
Đọc tiếp...
Edogawa Conan 14/10 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Ta có:

ab x cd = bbb

ab x cd = b x 111

ab x cd = b x 37 x3 

=> ab;cd chia hết cho 37

ab;cd có thể bằng 37 hoặc 74 

Ta có bảng sau :

ab3774
cd21không có số nào
bbb777444
Kết luậnchọnloại

Vậy abcd = 3721
 

Đọc tiếp...
công chúa xinh xắn 14/10 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Ta có : ab x cd = b x 111 = b x 3 x 37 

=> ab , cd chia hết cho 37 

ab , cd có thể bằng 37 hoặ 74 

+, Nếu ab = 37 => 37 x cd = 777 => cd = 21 ( nhận )

Nếu ab = 74 => 74 x cd  = 444 => cd = 6 ( loại )

nếu cd = 37 => ab x 37 = b x 111 => ab x 2 = b x 3 

=> ( 10 x a + b ) x 2 = b x 3 => a x 20 + b x 2 = b x 3 

a x 20 = b ko có a,b nào thõa mãn

vậy ab = 15 , cd = 37 

hoặc ab = 37 , cd = 21 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 21/02/2015 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Ta gọi số có 5 chữ số đó là abcde, khi thêm y vào bên phải số đó ta được số abcdey, khi thêm y vào bên trái số đó ta được số yabcde.

Theo đề bài ta có:

yabcde.3=abcdey

Vì yabcde là số có 6 chữ số mà abcdey (tức yabcde.3) cũng có 6 chữ số nên y<4

Còn tím số có 5 cs mink chưa ra

 

 

 

Đọc tiếp...
Phan Ngọc Thiên Thanh 14/10 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

tiếp tục bài trên chỉ cần thử từng số là được 

Đọc tiếp...
Nguyễn Viết Minh Công 14/04/2017 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

thế thì nói làm j tui cần cả bài làm đầy đủ cơ

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 09/10/2016 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

hình như 

kết quả là

1993

nhe sbn

đúng ko

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 26/03/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm bằng thương phép chia 1794 : 9 nhân với 10 rồi cộng với số dư.

1794 : 9 = 199 (dư 3)

Số cần tìm là  199 x 10 + 3 = 1993

Đọc tiếp...
linh 16/10 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm
kết quả là 1993 là đúng như bạn trên
Đọc tiếp...
Moon Light 12/08/2015 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Ta có:abc-bca

=100xa+10xb+c-100xb-10xc-a

=99xa-90xb-9xc

=9x(11xa-10xb-c) chia hết cho 9(1)

Do abc chia hết cho 27=>abc chia hết cho 3=>a+b+c chia hết cho 3

=>14xa+14xb+14xc chia hết cho 3

Ta có:3xa+24xb+15xc cũng chia hết cho 3

=>14xa+14xb+14xc-3xa-24xb-15xc chia hết cho a

=>11xa-10xb-c chia hết cho 3

=>(1) chia hết cho 27

=>abc-bca chia hết cho 27

Mà abc chia hết cho 27

=>bca chia hết cho 27

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Ranh_Ma_OoO_Khó_Bị_Lừa 14/10 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

vì 27 chia hết cho 27 nên abc chia hết cho 17

cho mk nha  

Đọc tiếp...
mai 28/12/2016 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Giải:

                               abc chia hết cho 27

                           => abc0 chia hết cho 27

                           => 100a+bc0 chia hết cho 27

                           => 999a+a+bc0 chia hết cho 27

                          => 27×37a+bca chia hết cho 27

      Vì 27 chia hết cho 27 nên bca chia hết cho 27.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 10/07/2015 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

Ta có abc chia hết cho 27 thì abc0 chia hết cho 27. 
-> a000 + bc0 chia hết cho 27 
-> 1000.a +bc0 chia hết cho 27 
-> 999.a + a + bc0 chia hết cho 27 
-> 37 x 27 x a + bca chia hết cho 27 
Do 37 x 27 x a chia hết cho 27 nên bca chia hết cho 27.

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 04/01/2015 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

TBC 2321 =》 TỔNG 2321 X 2 = 4642

HIỆU 4000

SB = 321

SL = 4321

Đọc tiếp...
Hà Đức Huy 03/11/2016 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

so be la 321

so lon la 4321

Đọc tiếp...
nguyenphuongtrinh 04/08/2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

tổng của hai số là 2321 nhân 2 = 4642

số lón hơn số bé là 4000

số lớn là (4642 cộng 4000) chia 2 = 4321

Đọc tiếp...
Bexiu 21/08/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

(14,78-a)/(2,87+a)=4/1

14,78+2,87=17,65

Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5

Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53

=>2,87+a=3,53

=>a=0,66.

Đọc tiếp...
Like cho mình với 21/08/2017 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm

Ngoài cửa chợt có tiếng gõ cửa mạnh vang dội vào trong nhà, Huy đang ngủ say liền giật mình tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ, hai mắt anh khẽ nheo lại để cố sức chặn đứng những tia sáng của ngày sớm.

Huy loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa, kéo thanh chốt cài cửa xuống rồi dụi mắt nhìn quanh xem có ai không.

Dưới tiết trời sáng và âm u, gió lạnh hơi hiu hiu thổi qua, Huy tự nhẩm cái thời tiết này mà cũng có người mò qua đây làm gì không biết. Anh không biết là liệu có phải có con ma nào nó trêu mình vào giờ này hay không? Vì rõ là trời còn sớm mà, ngẩng lên nhìn đồng hồ thì mới chỉ có năm giờ sáng mà thôi. Giờ này người ta có dậy sớm thì cũng đi làm đồng chứ qua nhà Huy để làm cái gì?

Đọc tiếp...
Vương Thị Diễm Quỳnh 18/09/2016 lúc 06:48
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Theo đầu bài ta có :

ab . 99 = aabb

=>99.(a.10+b) = a.1000+a.100+b.10+b

=>a.(1000+100-990)=b.(99-10-1)

=>110a=88b

=>5a=4b

=>a=4

b=5

\(=>ab=45\)

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 08/04/2015 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

Tìm số abcd (gạch đầu), biết rằng số đó chia hết cho tích các số ab và cd (gạch đầu hết) 
Ta có 
abcd chia hết cho ab.cd 
100.ab+cd chia hết cho ab.cd 
 cd chia hết cho ab 
 Đặt cd=ab.k với k thuộc N và 1k9  
Thay vào  ta có
100.ab+k.ab chia hết cho k.ab.ab 
 100+k chia hết cho k.ab 
 100 chia hết cho k  
Từ  và   k thuộc {1;2;4;5} 
Xét k=1 thì thay vào  thì 101 chia hết cho ab (loại)
Với k=2 thì thay vào  102 chia hết cho 2.ab  51 chia hết cho ab và lúc đó thì 
ab=17 và cd=34(nhận) hoặc ab=51;cd=102 (loại)
Với k=4 thì ta có 104 chia hết cho 4.ab  26 chia hết cho ab nên 
ab=13;cd=52(nhận) hoặc ab=26;cd=104(loại)
Với k=5 thì thay vào  ta có 105 chia hết cho 5.ab  21 chia hết cho ab  ab=21 và cd=105 vô lí 
Vậy ta được 2 cặp số đó là 1734;1352

Đọc tiếp...
sivaria 14/10 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

MÌNH CŨNG CÓ CÂU HỎI GIỐNG VẬY

Đọc tiếp...
nguyen ngoc nhu quang 20/11/2016 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

what the heck

khó hiểu nhể

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 13/10 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

a x 6 = b x 3

=> a x b = 6 x 3

=> a x b = 18

=> a = 18 : 6 = 3

=> b = 18 : 3 = 6

mik làm bừa thôi

Đọc tiếp...
TRÁI_TIM_BĂNG _GIÁ 13/10 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

a*6=b*3

a*b=6*3

a*b=18

a=18:6=3

b=6 

dùng quy tắc chuyển vế ở toán lớp 6 nha

Đọc tiếp...
Setsuko 13/10 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

dấu chấm là dấu nhân còn 6b là 6 nhân b

Đọc tiếp...
Võ Trọng Huy Hoàng 13/09/2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Ta phân tích :

a.1111+b.111+c.11+d=4321

=)abcd=3891

Đọc tiếp...
cô nàng dễ thương 20/09/2016 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

bài này là

bài lớp 6 ôn đề 

thi mà bn

bn ko biết

bài này sao

Đọc tiếp...
Mai 05/03/2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

bài này là của lớp 6 ôn thi hsg nề...

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thùy Trang 20/08/2016 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Ta gọi các chữ số phải tìm là a , b , c trong đó a > b > c > 0. Hai số lớn nhất đc lập bởi ba chữ số trên là abc và acb

Ta có : abc + acb =1444

so sánh cột đơn vị và cột hàng chục, ta thấy phép cộng của c và b không có nhớ. Vậy c + b = 4 mà b > c > 0 nên  b = 3, c = 1

ta xét cột hàng trăm : a + a = 14 nên a = 7. 

Vậy a = 7, b = 3, c = 1.

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 13/08/2016 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Gọi các chữ số phải tìm là a, b, c trong đó a>b>c>0. 

Hai số lớn nhất lập bởi cả ba chữ số trên là abc¯+acb¯=1444.

So sánh các cột đơn vị và cột hàng chục, ta thấy phép cộng c+b không có nhớ.

Vậy c+b=4, mà b>c>0 nên b=3,c=1.

Xét cột hàng trăm : a+a=14 nên a=7. 

Ba chữ số phải tìm là 7, 3, 1.

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 29/04/2015 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

aa= a x 111 = a x 3 x 37 luôn luôn chia hết cho 37

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 29/04/2015 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

=> nguyen truong giang sai rồi bạn ko thể nói aaa = 111 được vì có trường hợp aaa = a.111
 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 29/04/2015 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi tương tự:

Chứng tỏ rằng số có dạng aaa bao giờ cũng chia hết cho 37

Toán lớp 6Chứng minh phản chứng

Nguyễn Tiến Hải 08/10/2014 lúc 08:39

aaa= a x 111 = a x 3 x 37 luôn luôn chia hết cho 37

Đọc tiếp...
Lê Chí Hùng 23/06/2015 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là hai chữ số nên có dạng 10a+b và a+b=9

Vì đổi chỗ hai chữ số đó được số mới hơn số cũ 63 đơn vị nên ta có 10b+a -(10a+b)=63

                                                                                           hay 9b-9a=63

                                                           nên b-a =7 mà a+b=9 nên suy ra b=8; a=2

Vậy số cần tìm là:29

Đọc tiếp...
pham yen linh 01/03/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

18 moi la dung vi tong cac chu so la 9 ma

Đọc tiếp...
nguyễn nhật nhân 14/12/2016 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Loan Quản lý 02/07/2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab (a khác 0 và a; b là chữ số)

ab = 10a + b

ab chia hết cho tích a x b => 10a + b chia hết cho a x b

=> 10a + b chia hết cho a và 10a + b chia hết cho b

10a + b chia hết cho a => b chia hết cho a (do 10a chia hết cho a ) => b = a.k (k là chữ số )

10a + b chia hết cho b => 10a chia hết cho b mà do b chia hết cho a  => 10a = b.q

=> 10a = a.k.q => 10 = k.q ; k là chữ số => k = 1; 2;5

+) k = 1=> a = b : ta có các số 11; 22;...; 99

=> có các số thỏa mãn : 11

+) k = 2 => b = 2a : ta có các số: 12; 24; 36; 48 ( trừ đi số 48 ;   các số còn lại    thỏa mãn)

+) k = 5 => b = 5a : ta có số : 15 (thỏa mãn)

Vậy có các số là: 11; 12; 24; 36; 15

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 02/07/2015 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab¯¯¯ (a,b ≠ 0 ; a,b ∈ N ; a,b<10).
Ta có :
ab ⋮ ab
⇔10a+b ⋮ a
⇔b ⋮ a
Đặt b=aq với q∈N , 0<q≤9.
⇔a(10+q) ⋮ ab
⇔10+q ⋮ b
⇔10+q ⋮ q (b ⋮ q)
⇔10 ⋮ q
⇔q ∈ {1;2;5}

Thử từng trường hợp là ra.

Đọc tiếp...
SKT_NXS 02/11/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab, ta có 10a +b = k.a.b 
Điều kiện : a,b nhận giá trị từ 0 đến 9 và k là số nguyên dương 
=> b= 10.a / (k.a -1) 
=>b =10/(k-1/a) 

Do điều kiện đã đặt nên (k - 1/a )phải có giá trị 5/3 hoặc 2 hoặc 2,5 hoặc 5 hoặc 10 (vì số 10 chỉ chia cho các số nay là có số nguyên, dương và <=9) 
* Nếu k-1/a = 2 => a(k-2) = 1, 
* Nếu k-1/a = 5 => a(k-5) = 1, 
* Nếu k-1/a = 10 => a(k-10) = 1,với 3 trường hợp nêu trên thì dễ thấy a=1; => b=10/(k-1), theo điều kiện thì b= 1 hoặc 2 hoặc 5.Vậy số đó là các số : 11; 12 hoặc 15 
* Nếu k-1/a = 2,5 =>a=1/(k-2,5) => a nhận giá trị là 2=> b= 10/(k-1/2) = 20/(2k-1) thì b chỉ nhận giá trị là 4. Vậy các số đó là 24 
*Nếu k-1/a = 5/3 =>a.(3k-5)=3 => a= 3(vì tích 2 số nguyên = 3 thì chỉ có số 1 và số 3) => b=6 
Vậy số đó là số 36. 
Kết luận : các số đó là 11; 12; 15; 24 và 36.

Đọc tiếp...
zZz Phạm Lê Kim Thủy zZz 23/07/2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

câu b) tiếp nè nhớ ****

abc + acc + dbc = bcc

=>abc + a00 + dbc = b00

=> bc +bc = 2bc chia het 100

mà 0< bc <hoac=99

=> 0< 2bc <200

nên bc = 50

thay vào

a50 + a00 + d50 =500

=>a00+a00+d00=400

=> 2.a+d =4

vì a khác 0 nên a= 1 b=2

vậy abcd= 1502

 

Đọc tiếp...
zZz Phạm Lê Kim Thủy zZz 23/07/2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

câu a) này hồi tiểu học mình thi được 10 điểm mình làm vậy nè

1ab + 36 = ab1

 xét đơn vị Ta có   b = 5 vì 5 + 6 = 11 giữ 1 nhớ 1 đưa qua 3

      vậy ta thay vào nên có 1a5 + 36 = a51

xét chục ta có  a = 1 vì 1 + 3 = 4 mà nhớ 1 nên bằng 5

vậy k. luận 115 + 36 = 151

 

            

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyên Phát 21/03/2017 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

a) 1ab + 36 = ab1

    100 + ab + 36 = ab0 + 1

    136 + ab = ab x 10 + 1

    136 = ab x 9 + 1 ( trừ hai vế đi ab )

    ab = (136 - 1) / 9

    ab = 15.

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 22/08/2017 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ( ab ) ( a > 0 ) 

Do ( ab ) chia cho hiệu chữ số hàng chục và hàng đơn vị được thương là 15 dư 2 

=> ( ab ) = 15( a -b ) +2 

=> 10a + b = 15a - 15b + 2 

=> 5a - 16b + 2 = 0 

=> 5a = 16b - 2 => 16b > 2 => b ≥ 1 

Do a ≤ 9 => 5a ≤ 45 => 16b -2 ≤ 45 => 16b ≤ 47 => b < 3 

Do 1 ≤ b < 3 

Xét b =1 => 5a = 14 => a =14/5 ( Vô lý ) 

Xét b =2 => 5a = 30 => a = 6 ( Thỏa mãn )

hình như đây ko giống đề 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 22/07/2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (a khác 0; a,b < 10)

Ta có: 

ab + ba = 10a + b + 10b + aq = 11a + 11b = 11(a + b) 

Vì a + b là số chính phương nên a + b chia hết cho 11.

Mà 1 \(\le\) a  < 10

\(\le\) b < 10

=> 1 \(\le\) a + b < 20 

=> a + b = 11.

Ta có bảng sau :

a23456789
b98765432

Vậy có 8 số thỏa mãn đề bài.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 22/07/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt copt bài của fffffffg

Đọc tiếp...
Thái Hồ 30/06/2015 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là A, chữ số hàng đơn vị của A là x \(\left(0\le x\le9\right)\). Nếu xóa x thì A lúc này sẽ bằng \(\frac{A-x}{10}\)

Theo đề ra  \(\frac{A-x}{10}+1794=A\) 

           <=> A - x +17940=10A

          <=> 9A=17940-x

=> 17940-x chia hết cho 9

=> 1+7+9+4+0-x chia hết cho 9 hay 21-x chia hết cho 9 

Theo điều kiện của x đã nêu ở đầu bài ta suy ra x= 3 

Khi đó 9A=17940-3=17937=>A=1993

Thử lại 199 +1794=1993

=>

Đọc tiếp...
gv Quản lý 30/07/2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Gọi số có hai chữ số là AB

A x B : 3 = A + 1

A x B = (A + 1) x 3

A x B = A x 3 + 3

A x B - A x 3 = 3

A x (B - 3) = 3

Vì 3 = 1.3 = 3.1 nên có 2 TH sau:

TH1: A = 1 và B - 3 = 3 => A = 1 và B = 6 => Được số 16

TH2: A = 3 và B - 3 = 1 => A = 3 và B = 4 => Được số 34

ĐS: các số thỏa mãn là: 16 và 34

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: