Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lương Bảo Tiên 27/11/2014 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Mình không chắc

Ta có 1,01 x ab = ab,ab = 2b,a3

nên a = 2; b = 3

Vậy ab = 23

Đọc tiếp...
Vũ Quang Tiến 16/11/2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Ta có :

1,01 x ab = ab,ab

Vậy a=2 ; b=6

      Nhớ k mình nha

Đọc tiếp...
Anne 05/12/2017 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

1,01 x ab =2b,3a

ab,ab=2b,a3

nên a=2;b=3

vậy ab =23

TL:1,01 x 23 =23,23(đ)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hiền 07/12/2014 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết nha bạn

 

Đọc tiếp...
Twisted Fate 27/11/2016 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

a,b=(a+b)×0,5

0,a×10+0,b=a×0,5+b×0,5

0,a×10+0,b=0,a×5+0,b×5

0,a×5=0,b×4

-)) 0,a=0,4;0,b=0,5

Vậy a,b=4,5

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 27/11/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

a,b=(a+b)×0,5
0,a×10+0,b=a×0,5+b×0,5
0,a×10+0,b=0,a×5+0,b×5
0,a×5=0,b×4
-)) 0,a=0,4;0,b=0,5
Vậy a,b=4,5

 
Đọc tiếp...
Cao Duc Huy 14/11/2016 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

số bé:       (1815-6) / 9 = 201

số tự nhiên đó:      201+1815= 2016

                                          ds: 2016

Đọc tiếp...
Đặng Lê Ánh Ngọc 17/11/2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

số 6 đâu ra

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Phuong Thao 15/11/2016 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

ket qua la 2016

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 21/11/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo ở đây nhé:

Bấm vô đây để xem bài làm.

Câu hỏi của ngô đăng khoa - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Vy 21/11/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Vô câu hỏi tương tự có nhiều lắm đó

Bạn nên bỏ từ " Sắp thi HSG " đi dù có thi thi đừng tự cao nữa vs lại thi HSG mà không bt làm thì thi làm chi -_-

Mong bạn nhận xét lại bản thân !

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 30/10/2014 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Số gồm 100 chữ số 3 có  là: 3333 ...33 (100 chữ số 3) = 3 x 111 ...11 (100 chữ số 1)

Số nhỏ nhất gồm toàn chữ số 1 chia hết cho số gồm 100 chữ số 3 thì số đó phải vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 1111 ...11 (100 chữ số 1)

Số nhỏ nhất chia hết cho số có 100 chữ số thì phải là số có 100 chữ số 1, 200 chữ số 1 , 300 chữ số 1 .....

Mà trong các số đó có số 300 chữ số 1 là số nhỏ nhất vừa chết cho 3 vừa chia hết cho 1111 ...

(100 chữ số 1)

Vậy số nhỏ nhất phải tìm là: 1111111 ... 11(300 chữ số 1)

Đọc tiếp...
không tên 19/11/2016 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

ai giúp tôi bài này với

Đọc tiếp...
Ngô Vương Duy 19/11/2016 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

-xy,mn

   0,xy

 19,94

x= 20

y=0

m=1

n=4

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 17/06/2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

A = a + 0,54 + 4,05 + 0,b = a,b + (0,54 + 4,05) = a,b + 4,59

B = a,b + 0,0c + 7,6 - 2,9 - 0,0c = a,b + 4,97 

Vì 4, 59  < 4,97 nên A < B

Đọc tiếp...
Bexiu 22/08/2017 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm
bài làm(14,78-a)/(2,87+a)=4/114,78+2,87=17,65Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53=>2,87+a=3,53=>a=0,66.
Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 12/11/2017 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

=0,96 nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28/08/2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Chữ số hàng nghìn kém chữ số hàng đơn vị là 3 đơn vị

Chữ số hàng trăm kém chữ số hàng chục 1 đơn vị

Khi viết ngược lại: chữ số hàng đơn vị (ban đầu)  trở thành chữ số hàng nghìn => số đó tăng thêm 3000 đơn vị

Chữ số hàng chục (ban đầu) trở thành chữ số hàng trăm => số đó tăng thêm 100 đơn vị

Chữ số hàng trăm ( ban đầu) trở thành chữ số hàng chục => số đó giảm đi 10 đơn vị

Chữ số hàng trăm thành chữ số hàng đơ vị => số đó giảm đi 3 đơn vị

Vậy số sau lớn hơn số ban đầu là: 3000 + 100 - 10 - 3 = 3087 đơn vị

Đọc tiếp...
Tran Gia Dinh 20/12/2015 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

103 hon 13 so don vi la:

103-13=90(don vi)

Ban do dinh nhan so voi 103 la:

37080:90=412

D/S:412

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 05/11/2017 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
hoang thi kim thoa 15/02/2016 lúc 07:17
Báo cáo sai phạm

Do viết thiếu chữ số 0 nên bạn học sinh đó chỉ nhân với 13 . Vậy số hạng thứ nhất là : 37080:(103-13)=412

                                                  đáp số : 412

Đọc tiếp...
Ác Mộng 04/07/2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Theo bài ra ta có:

12ab=26xab

=>1200+ab=26xab

=>25xab=1200

=>ab=1200:25

=>ab=48

Vậy số cần tìm là 48

Đọc tiếp...
robert lewandoski 04/07/2015 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab(có gạch ngang)

Theo bài ra ta có:26.ab=12ab

=>26.ab=1200+ab

=>26.ab-ab=1200

=>25.ab=1200

=>ab=1200:25

ab=48

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc An 04/07/2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Theo bài ra ta có:

12ab=26xab

=>1200+ab=26xab

=>25xab=1200

=>ab=1200:25

=>ab=48

Vậy số cần tìm là 48

Đọc tiếp...
SV 18/10/2014 lúc 07:28
Báo cáo sai phạm

\(\)Ta có abc = 13( a+b+c)

=> 100a + 10b +c = 13a +13b +13c

=>87a = 3b +12c

=> 29a=b +4c

Nhận xét:

VP đạt giá trị lớn nhất khi b và c lớn nhất bằng 9, khi đó b+4c= 45.

=> 29a phải có giá trị ko vượt quá 45 => a =1

Vậy 29 = b + 4c

c =9 => b + 36 = 29 ( loại)

c=8 => b + 32 = 29 ( loại)

c=7 => b +28 =29 => b = 1 Ta đc số 114

c=6 => b + 24 =29 => b =5 ta đc số 156

c = 5=> b+ 20 =29 => b = 9 ta đc số 195

c=4 => b +16 =29 => b = 13 (loại)

Vậy các số tìm đc là 114, 156, 195

Đọc tiếp...
phan thuy trang 23/07/2015 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

goi so can tim la ab7 (0<a <10; 0<hoac = b<10). theo bai ra ta co 

7ab = ab7 x 2 +21

=> 700 + ab = (10 x ab + 7) x 2 +21

=> 700+ ab = 20x ab + 14 + 21

=> 700-35 = 19 xab

=> 665:19 = ab

=> ab= 35

vay so can tim la 357

Đọc tiếp...
ghghfh 23/01/2016 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

mình vẫn chưa hiểu lắm bạn có thể giải lại cho mình được không

 

Đọc tiếp...
Diabolic Esper 14/02/2017 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

Ta có: abc = 100.a + 10.b +c = n^2 ‐ 1 ﴾1﴿
cba = 100.c + 10.b + a = n^2‐ 4n + 4 ﴾2﴿ 
Lấy ﴾1﴿ trừ ﴾2﴿ ta được:
99.﴾a – c﴿ = 4n – 5
Suy ra 4n ‐ 5 chia hết 99 
Vì 100  ≤   abc  ≤  999 nên:
100  ≤  n^2 ‐1  ≤  999 => 101  ≤  n^2  ≤  1000 => 11  ≤  31 => 39  ≤  4n ‐ 5  ≤  119
Vì 4n ‐ 5 chia hết 99 nên 4n ‐ 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 67

Đọc tiếp...
YuRi Xinh 07/03/2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

đáp án 67

Đọc tiếp...
Phan Trà Giang 07/03/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

abc = 675

Đúng 100% mình làm bài này rồi

Đọc tiếp...
Miyuki 02/03/2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn.Vậy số lớn gấp số bé 10 lần

Tổng số phần bằng nhau là:10+1=11(phần)

Số bé là:1408:11=128

Số lớn là:128x10=1280

Đáp số:SL:1280;SB:128

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22/11/2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

 Bài giải

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn.Vậy số lớn gấp số bé 10 lần

Tổng số phần bằng nhau là:

10+1=11(phần)

Số bé là:

1408:11=128

Số lớn là:

128x10=1280

Đáp số:..........................................

p/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 22/11/2017 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

128 nha bạn . 

Đọc tiếp...
phung viet hoang 27/04/2015 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất không thể nhiều hơn 4 chữ số vì tổng 4 số bằng 2003. Nếu số thứ 

nhất có ít hơn 4 chữ số thì sẽ không tồn tại số thứ tư. Vậy số thứ nhất phải có 4 chữ số.

Gọi số thứ nhất là abcd (a > 0, a, b, c, d < 10). Số thứ hai, số thứ ba, số thứ tư lần lượt sẽ 

là : abc ; ab ; a. Theo bài ra ta có phép tính :

abcd + abc + ab + a = 2003.

Theo phân tích cấu tạo số ta có : aaaa + bbb + cc + d = 2003 (*)

Từ phép tính (*) ta có a < 2, nên a = 1. Thay a = 1 vào (*) ta được :

1111 + bbb + cc + d = 2003.

bbb + cc + d = 2003 - 1111

bbb + cc + d = 892 (**)

b > 7 vì nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d nhỏ hơn 892 ; b < 9 vì nếu b = 9 thì 

bbb = 999 > 892. Suy ra b chỉ có thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được :

888 + cc + d = 892

cc + d = 892 - 888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ có thể bằng 0 và d = 4.

Vậy số thứ nhất là 1804, số thứ hai là 180, số thứ ba là 18 và số thứ tư là 1.

Thử lại : 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Đọc tiếp...
tth 12/04/2017 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

2003 nha

Tk mình đi!

Chúc bạn học tốt

^.^

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 27/03/2016 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất không thể nhiều hơn 4 chữ số vì tổng 4 số bằng 2003. Nếu số thứ

nhất có ít hơn 4 chữ số thì sẽ

không tồn tại số thứ tư. Vậy số thứ nhất phải có 4 chữ số.

Gọi số thứ nhất là abcd (a > 0, a, b, c, d < 10). Số thứ hai, số thứ ba, số thứ tư lần lượt sẽ

là : abc ; ab ; a. Theo bài ra ta có phép tính :

abcd + abc + ab + a = 2003.

Theo phân tích cấu tạo số

ta có : aaaa + bbb + cc + d = 2003 (*)

Từ phép tính (*) ta có a < 2, nên a = 1. Thay a = 1 vào (*) ta được :

1111 + bbb + cc + d = 2003.

bbb + cc + d = 2003

-

1111

bbb + cc + d = 892 (**)

b > 7 vì nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d nhỏ hơn 892 ; b

< 9 vì nếu b = 9 thì

bbb = 999 > 892. Suy ra b chỉ có thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được :

888 + cc + d = 892

cc + d = 892-888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ có thể bằng 0 và d = 4.

Vậy số thứ nhất là 1804, số thứ hai là 180, số thứ ba là 18 và số

thứ tư là 1.

Thử lại : 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 20/07/2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

a) abcabc + 7 = abc.1001 + 7 = abc.143.7 + 7 = 7.(abc.143 + 1) chia hết cho 7

\(\Rightarrow\) abcabc + 7 là hợp số

b) abcabc + 22 = abc.1001 + 22 = abc.11.91 + 11.2 = 11.(abc.91 + 2) chia hết cho 11

\(\Rightarrow\) abcabc + 22 là hợp số

c) abcabc + 39 = abc.1001 + 39 = abc.13.77 + 13.3 = 13.(abc.77 + 3) chia hết cho 13

\(\Rightarrow\) abcabc + 39 là hợp số

Đọc tiếp...
nhất sông núi 10/11/2017 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

b, Ta có: abcabc + 22 = abc.1001 + 22 = abc.7.11.13 + 22 chia hết cho 11 mà abcabc + 22 > 11 nên abcabc + 22 là hợp số

c, Tương tự theo câu a thì abcabc + 39 chia hêt cho 13 mà abcabc + 39 > 13 nên abcabc + 39 là hợp số

  
Đọc tiếp...
nguyentuantai 20/07/2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

(Trả lời rồi mình **** cho:D ko hiểu

Đọc tiếp...
Pikachu 22/11/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là \(\overline{abc}\):

Để \(\overline{abc}⋮\)2 và 5 thì \(c\)phải là số 0\(\Rightarrow\)Số có dạng \(\overline{ab0}\)

Mà \(\overline{ab0}\)là số có 3 chữ số nên \(a\)phải là số 1 Thì số mới có nghĩa\(\Rightarrow\)Số có dạng \(\overline{1b0}\)

Để \(\overline{1b0}⋮\)3 và 9 thì \(1+b+0\)phải chia hết cho 3 và 9 \(\Rightarrow1+b+0=9\)

                                                                                                 \(\Rightarrow b=8\) 

Vậy số cần tìm là 180

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hương Giang 22/11/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là abc

chia hết cho 2 và 5 thì c = 0 suy ra ta được ab0.a là số nhỏ nhất nên a bằng 1 ta được 1b0. b nhất định phải =8 vì 180 chia hết cho 9 suy ra ta được số 180 

số cần tìm là 180

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 22/11/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

180 nha L_I_K_E\^_^

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: