Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Thị Trúc Ngân 25/10/2014 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

360=5 nhân 2nhân32

84=2nhân 3 nhân 7

ƯCLN(360,84)=23 nhân 32=72

Vậy ƯCLN(360,84)=72

Đọc tiếp...
WOJO Hôm qua lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

a)360=23.32.5

84=22.3.7

=>UCLN (360,84)=22.3=12

b)200=23.52

140=22.5.7

100=22.52

=>UCLN (200,140,100)=22.5=20

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 24/02/2017 lúc 06:20
Báo cáo sai phạm

2002 - 1960 = 42 . tk cho mk nhé . Xin bạn

Đọc tiếp...
Thám tử trung học Kudo Shinichi 26/06/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

\(\text{2002 - 1960 = 42 }\)

\(\text{Vậy a = 42}\)

Đọc tiếp...
His Girl Has The Right Tone 11/02/2017 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

a = 42 k mk nha 

chuc ban hoc gioi

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thành Vinh Thiên Hoàng 12/10 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Nhận xét: 
3 - 1 = 2 
4 - 2 = 2 
5 - 3 = 2 
6 - 4 = 2 
Gọi số cần tìm là a 
thì a + 2 chia hết cho cả 3,4,5,6 
Ta có 3 = 3 x 1 
4 = 2 x 2 
3 = 5 x 1 
6 = 3 x 2 
3 x 2 x 2 x 5 = 60 
a + 2 là bội của 60 
a = (60 - 2 ) + k x 60 
a= 58 + k x 60 
a chia hết cho 11 mà 58: 11 = 5 (dư 3); 11 - 3 = 8 
Vậy (k x 60) : 11 ( dư 8) 
Dùng phép thử chọn để tìm k ta được k = 6 
Vậy a = 58 + 6 x 60 = 418 
Chúc bạn học giỏi nha

Đọc tiếp...
chu trần gia khang 13/10 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

 = 418 nha

Đọc tiếp...
nguyen thi hue 13/10 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

418 nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 13/10/2014 lúc 07:14
Báo cáo sai phạm

BÀI 1:

Các bội của 4 là: 8 ; 20

Bội của 4 là: {0;4;8;12;16;20;24;28}

Bội của 4 là: {4.k với K thuộc N}

      Dấu . là nhân

Bài 2:

Ư của 4= {1;2;4}

Ư của 6= {1;2;3;6}

Ư của 9= {1;3;9}

Ư của 13= {1;13}

Ư của 1= { 1 }

 

Đọc tiếp...
nguyen tung lam 15/10/2016 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

các bội của 4 là 8 20 

boi cua 4 la0 4 8 12

Đọc tiếp...
Tô Lê Minh Thiện 01/09/2017 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

                                                            Bài làm:

Gọi số dĩa là a với a thuộc N*. Theo đề bài, ta có:

96 = 25.3                     ;            36=22.32

=> ƯCLN(96;36)=22.3=4.3=12

Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 12 dĩa.

Mỗi dĩa có số kẹo là:

96/12=8(cái)

Mỗi dĩa có số bánh là:

36/12=3(cái)

Vậy có tất cả 12 dĩa và mỗi dĩa có 8 cái kẹo và 3 cái bánh.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 16/06/2015 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

bạn tôi học giỏi toán triệt tiêu kiểu gì mà siêu ghế :)) mẫu và tử cùng là tích thì mới triệt tiêu đc. vẫn còn cộng thế kia mà triệt  như siêu nhân :))

Đọc tiếp...
robert lewandoski 16/06/2015 lúc 08:43
Báo cáo sai phạm

gọi ƯCLN cũa tử và mẫu cũa phân số A là d(d \(\in\) N, d> 1)

Ta có:\(\left(m^3+3m^2+2m+5\right)\)chia hết cho d

và \(m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6\) chia hết cho d

Suy ra:\(m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6-\left(m^3+3m^2+2m+5\right)\)chia hết cho d

Hay 1 chia hết cho d=>d=1

=>đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Dăng Chung 04/12/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

gọi hai số cần tìm là a,b

vi UCLN(a;b) =5

=> a chia het cho 5, b chia het cho 5(UCLN(m;n)=1)

neu m=1 va n=12 thi a=5 va b=60

neu m=12 va n=1 thi a=60 va b=5

neu m=3 va n=4 thi a=15 va b=20

neu m=4 va n=3 thi a=20 va b=15

Đọc tiếp...
Trịnh Khánh Linh 07/10/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

cho mk hỏi UCLN(m;n)=1 ở đâu vậy. tại sao lại thế?

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc huyền 13/12/2016 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

tại sao lại là số 12 vậy bạn

Đọc tiếp...
kết bạn nha 03/10/2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Ư(320)={1;2;4;5;8;160;80;64;40}

Đọc tiếp...
Despacito 03/10/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

uoc cua 320 la:  \(\in\left\{0;1;2;4;5;8;10;320;160;80;64;40\right\}\)

Đọc tiếp...
trieu phuong anh 03/10/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Ư(320)= { 1;2;4;5;8;40;64;80;16}

Đọc tiếp...
Đậu thị huyền ly 11/08/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

vi a.b=(a,b).[a,b]

=>a.b=630.18=11340

ma (a,b)=18=>a=18.m   ,  b=18.n      (m,n)=1

ta co a.b=11340=>18.m.18.n=11340

                       =>(18.18).(m.n)=11340

                       =>m.n=35               (m,n)=1

m   1       35     5     7

n     35      1      7     5

=>      a     18     360     90    126

          b      360     18      126     90

vay ....

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 04/09/2016 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

tìm số chia. 
Số chia đặt là x ta có; 
(129-10) chia hết cho x => 119 chia hết cho x 
(61-10) chia hết cho x=> 51 chia hết cho x. 
x là ước chung của 51 và 119. 
51=3.17 
119= 37.17 
Suy ra số phải tìm là 17

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 10/09/2017 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là x 

129 : x ( dư 10 ) .

Tức là 119 \(⋮\) x. 

61 : x ( dư 10 )

Tức là 51 \(⋮\)x. 

119 : x = a

=> 119 = a.x 

51 : x = b

=>  51 = b.x 

119 : 51 = a : b =7 : 3 

=> x = 119 : a = 119 : 7 = 17.

Hoặc :  x = 51 : b = 51 : 3 = 17

Đọc tiếp...
phan thu hà 01/10/2017 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

số đó là 17 

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lộc 28/09/2017 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Bài :1

\(Q=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}\)

\(Q=\frac{2010}{2011+2012+2013}+\frac{2011}{2011+2012+2013}+\frac{2012}{2011+2012+2013}\)

\(\Rightarrow\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012+2013}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012+2013}\)

\(\frac{2012}{2013}>\frac{2012}{2011+2012+2013}\)

\(\Rightarrow P>Q\)

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 28/09/2017 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

cậu thích conan à

Đọc tiếp...
chuc em hanh phuc 12/11/2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhóm là a (a thuộc N*)

Theo bài ra ta có a thuộc UCLN(18,36)

Ta có 

18=2.3.3

34=2.17

Suy ra UCLN(18,34)=2

Vậy có 2 nhóm

Đọc tiếp...
Phúc Thành sama 27/12/2016 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Có 2 nhóm

Đọc tiếp...
Cô gái bí ẩn 27/12/2016 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

2 nhóm nha bạn

Đọc tiếp...
Tony Spicer 05/04/2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

ƯCLN(24;108)=12. Vậy có thể chia nhiều nhất vào 12 tổ

Đây là bài toán tìm ước chung lớn nhất, số tổ chia đc nhiều nhất chinh là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và số y tá

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 05/04/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

cách làm như tìm ƯCLN(24,108) đó bạn

kết quả là 12 tổ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồ Bách 10/08/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

12 tổ nha bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: