Giúp tôi giải toán và làm văn


Đặng Thanh Thủy 21/11/2014 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

3a)

1+2+3+4+5+...+n=231

=> (1+n).n:2=231

(1+n).n=231.2

(1+n).n=462

(1+n).n=2.3.7.11

(1+n).n=(2.11).(3.7)

(1+n).n=22.21

=>n=21

Đọc tiếp...
Đồng Lê khánh Linh 02/11/2016 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

gọi d là ước chung của n+3 và 2n+1 . Ta có (2n+6)chia hết cho d và 2n+5 chia hết cho d suy ra (2n+6)-(2n+5)chia hết cho d suy ra 1chia hết cho d vậy d=1   nhớ kết bạn với mình nhé

Đọc tiếp...
Tiên nữ BLOOM 12/12/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

= 32 nka cac ban

Đọc tiếp...
Wendy Marvell__er 16/10 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

= 32 

ủng hộ nha

hehe

Đọc tiếp...
nguyên gfgr 16/10 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

số đó là : 32

Đọc tiếp...
Le Tran Quynh Anh 28/11/2017 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯCLN( 2n+1; 6n+5) là d ( d thuộc n sao)
Ta có: 2n+1 chia hết d

           6n+5 chia hết d

= 3.(2n+1) chia hết d

6n+5 chia hết d

=6n+3 chia hết d

6n+5 chia hết d

(6n+5)-(6n+3) chia hết d

=2 chia hết d

d=1;2

Mà 6n+5 không chia hết 2; suy ra d=1

Vậy 6n+5 và 2n+1 nguyên tố cùng nhau

kick hộ mình nhé

Đọc tiếp...
Học tập là số 1 30/07/2017 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

khó z mà vẫn đăg

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 25/07/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

240 = 24 x 3 x 5

210 = 2 x 3 x 5 x 7

180 = 22 x 32 x 5

=> UCLN (240:210:180)= 2 x 3 x 5 = 30

Vậy chia được nhiều nhất 30 phần thưởng

Khi đó mỗi phần thưởng có số bút bi là:

240 : 30 = 8 (cây)

Khi đó mỗi phần thưởng có số bút chì là:

210 : 30 = 7 (cây)

Khi đó mỗi phần thưởng có số tập giấy là:

180 : 30 = 6 (tập)

Đọc tiếp...
nhất sông núi 10/11/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Người ta muốn chia 240 bút bi, 210 bút chì và 180 tập giấy thành 1 số phần thưởng như nhau. 

Vậy số phần thưởng như nhau là ƯCLN (240; 210; 180).

240= 24. 3. 5

210= 2. 3. 5. 7

180= 22. 32. 5

Số phần thưởng như nhau là: 2. 3. 5= 30 (phần thưởng)

Mỗi phần có số bút bi là:

240: 30= 8 (cây bút bi)

Mỗi phần có số bút chì là:

210: 30= 7 (cây bút chì)

Mỗi phần có số tập giấy là:

180: 30= 6 (tập giấy)

Đáp số: Có thể chia được 30 phần

Mỗi phần có: 8 cây bút bi, 7 cây bút chì, 6 tập giấy.

 
Đọc tiếp...
nguyen thi tragiang 11/11/2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

như bạn Nguyễn Ngọc Quý i love you

Đọc tiếp...
hong van Dinh 11/10/2015 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Nếu n=2k (k thuộc N) thì n+5=2k+5 chia hết cho 2

Nếu n=2k+1 (k thuộc N) thì n+4 =2k+5 chia hết cho 2

Vậy (n+4)(n+5) chia hết cho 2

 

Đọc tiếp...
Tran Dinh Phuoc Son 11/12/2016 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Câu a 

Nếu n=2k thì n+4 = 2k+4 chia hết cho 2 => (n+4)(n+5) chia hết cho 2

Nếu n=2k+1 thì n+5=2k+5+1=2k+6 chia hết cho 2=> (n+4)(n+5) chia hết cho hai

Vậy (n+4)(n+5) chia hết cho 2

Câu b

Ta có n+2012 và n+2013 là hai số tự nhiên liên tiếp

Gọi ƯCLN(n+2012; n+2013)=d

Vì ƯCLN(n+2012;n+2013)=d 

=> n+2012 chia hết cho d, n+2013 chia hết cho d

Mà n+2013-n+2012=1=> d=1

Vậy n+2012 và n+2013 là 2 số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 30/07/2015 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

Đặt 2 số đó là n và n+1.

Gọi ƯCLN(n; n+1) là d. Ta có:

n chia hết cho d

n+1 chia hết cho d

=> n+1-n chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1

=> ƯCLN(n; n+1) = 1

=> n và n+1 nguyên tố cùng nhau

=> 2 số tự nhiên liên tiếp nguyên tố cùng nhau (Đpcm)

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 30/07/2015 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

Gọi d thuộc ƯC (n,n+1)=>( n+1)-n chia hết cho d =>1 chia hết cho d=>d=1.Vậy n và n+1 là hai số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
ngo le ngoc hoa 30/07/2015 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

????????????????????????????????????///

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Ánh Ngọc 20/06/2015 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

Giải :Gọi số học sinh là A => 100 – 4 chia hết a; 90 – 18 chia hết  a ; a > 18 => a thuộc ƯC(96; 72); a > 18.

96 = 25.3; 72 = 23.32  =>  ƯCNN (96; 72) = 23.3 = 24  ƯC(96; 72) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Mà a > 18, vậy a = 24

bạn **** cho mik nha !

Đọc tiếp...
ronaldoxunghe 20/06/2015 lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

21 ko chắc lắm 

làm như tế này nha ai đúng thì cho với 

 Sau khi thưởng số sách còn lại là :

 100 - 4 = 96 ( quển )

 Sau khi thưởng số bút còn lại là :

 90- 18 = 72 ( bút )

ƯC {  tìm được 6 } 

không bít lời giải:

96 : 6 = 16 ( quyển )

 ko bít lời giải :

72: 6 = 12 quyển 

số bạn được thưởng là :

(16 + 12) : 2 = 14 quyển 

xong

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 31/10/2017 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

Goi so hs la A =>100-4:a;90--18:a;a>18 =>a€UC(96;72);a>18

96=2^5.3;72=2^3.3^2=> UCLN (96;72)=2^3.3=24 va UC(96;72={1;2;3;4;6;8;12;24}

Ma a>8 nen a=24 vay a =24

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 10/10/2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

\(Ư\left(1000\right)=\left\{1;2;4;5;8;10;20;25;40;50;100;125;200;250;500;1000\right\}\)

Có 16 ước nhé.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 10/10/2018 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

ƯC (1000) = { 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 }. Như vậy có 15 ước.

tk mình nhé! Chúc bạn học giỏi.

Đọc tiếp...
maianhkasa 10/10/2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

\(Ư\left(1000\right)=\left\{1;2;4;8;10;20;25;40;50;100;125;250;500;1000\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 26/11/2014 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

1. Xét n chẵn, hai số đều chẵn => ko nguyên tố cùng nhau
2. Xét n lẻ, ta chứng minh 2 số này luôn nguyên tố cùng nhau
9n+24 = 3(3n+8)
Vì 3n+4 không chia hết cho 3, nên ta xét tiếp 3n+8
Giả sử k là ước số của 3n+8 và 3n+4, đương nhiên k lẻ (a)
=> k cũng là ước số của (3n+8)-(3n+4) = 4 => k chẵn (b)
Từ (a) và (b) => Mâu thuẫn
Vậy với n lẻ, 2 số đã cho luôn luôn nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Bóng tối đen 07/03/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

nhung vi sao co 3n+4

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phát 27/04/2018 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

vậy ví dụ n=9 thì sao!sai rồi!n lẻ nhưng ko chia hết cho 9 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 04/01/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Oops Channy 14/02/2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a,n=0

b,n=0

c,n=3

d,n=2

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 20/02/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Lương Hữu Thành 06/10/2018 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Đặt 2 số chẵn liên tiếp là 2k và 2k+2 (k thuộc N*)

2k+2=2(k+1);

=>k+1 và 2 là U của 2k+2

có 2k =2k

=>k và 2 là ước của 2k

Lại có k và k+1 là 2 số TN liên tiếp 

=>UC(k;k+1)=1

=>UC(2k+2;2k) là 1 và 2

Đọc tiếp...
Hoàng Châu Anh 06/10/2018 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bn Lương Hữu Thành

#Mimi#

Đọc tiếp...
Mỹ Tâm Trần 28/10/2017 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

Giải:

Để \(a+495⋮a\)

       \(a-195⋮a\)

Thì \(495⋮a\)

        \(195⋮a\)

Hay a là UC của { 495; 195}

ƯCLN của {495; 195}= {1;3;5;15}

Do a là số tự nhiên lớn nhất nên a =15

KL: Vậy a =15

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 28/10/2017 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

a = 15 nha ban

Đọc tiếp...
OoO_Ledegill2_OoO 03/11/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Giải

Để : A + 495 chia hết cho a

A - 195 chia hết cho a

Thì : 495 chia hết cho a

195 chia hết cho a

Hay : a là ƯC ( 495 , 159 ) 

UWCLN của ( 495 , 159 ) = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }

Do a là STN lớn nhất nên a = 15

Kết Luận : a = 15

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 04/08/2015 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

a= 690               

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 04/08/2015 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

a = 695         

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 03/11/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Bằng 5 nha.

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 03/08/2015 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

=> a là UCLN(60;504)

60= 22.3.5    504 = 23.32.7

UCLN(60;504) = 22.3=12

Vậy a=12

Tick đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 04/08/2015 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Phạm Ngọc Thạch làm đúng rồi đó      

Đọc tiếp...
top scorer 03/08/2015 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

a = 12 li-ke nha

Đọc tiếp...
Trần Nhật Anh 15/02/2015 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Để số nam và số nữ được chia đều vào các tổ thì số HS nam và HS nữ phải thuộc UCLN(24;18)

Ư(24)={1;2;3;4;6;12;24}

Ư(18)={1;2;3;6;9;18}

ƯC(24;18)={1;2;3;6}

vậy có 4 cách chia tôt :chia thành 1,2,3 hoặc 6 tổ

Đọc tiếp...
Ngô Đăng Dũng 02/10/2018 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

Ư(24)={1;2;3;4;6;12;24}

Ư(18)={1;2;3;6;9;18}

ƯC(24;18)={1;2;3;6}

vậy nên chia tổ thành 1;2;3;6

Đọc tiếp...
emdixaqua 06/06/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

Để số nam và số nữ được chia đều vào các tổ thì số HS nam và HS nữ phải thuộc UCLN(24;18)

Ư(24)={1;2;3;4;6;12;24}

Ư(18)={1;2;3;6;9;18}

ƯC(24;18)={1;2;3;6}

vậy có 4 cách chia tôt :chia thành 1,2,3 hoặc 6 tổ

Đọc tiếp...
Umi 11/08/2018 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

\(x+5⋮n-2\)

\(\Rightarrow n-2+7⋮n-2\)

\(\Rightarrow7⋮n-2\)

\(\Rightarrow n-2\in\left\{-1;1;-7;7\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{1;3;-5;9\right\}\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 25/08/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Ta có : n + 5 = (n + 2)  + 3

Do n + 2\(⋮\)n + 2

Để n + 2 + 3 \(⋮\)n  + 2 thì 3 \(⋮\)n + 2 => n + 2 \(\in\)Ư(3) = {1; 3}

Lập bảng :

 n + 2 1  3 
    n -1 1

Vì n \(\in\)N nên n = 1

Vậy n = 1 thì n + 5 \(⋮\)n + 2 (n \(\in\)N)

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 13/09/2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{n+5}{n+2}=\frac{n+2+3}{n+2}=1+\frac{3}{n+2}\)

Vì 1 là số tự nhiên nên để n+5\(⋮\)n+3 thì 3\(⋮\)n+2.

Vậy (n+2)\(\in\)Ư(3)=>n+2\(\in\){-3;-1;1;3}

=>n\(\in\){-5;-3;-1;1}

Mà n \(\in\)N nên n = 1.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: