Giúp tôi giải toán


Tomori Nao 30/10/2016 lúc 20:14

Bài làm:

Diện tích mảnh đất là: 48 . 36 = 1728 (m2)

Để độ dài cạnh hình vuông lớn nhất thì số đám đất nhỏ nhất.

Mà 1728 = 2. 33

Khi chia ra các đám đất thì diện tích của nó sẽ là bình phương một số.

=> 1728 : 3 = 26 . 32

=> 576 = 26 . 32 = 82 . 32 = 242

Vậy phải chia mảnh đất thành 3 đám đất nhỏ, mỗi đám đất có chiều dài là 24m.

Vo Thanh Anh 01/07/2015 lúc 19:14

Ta co canh lon nhat cua hinh vuong la: UCLN(48;36)=12.

Suy ra canh hinh vuong bang 12 m.

Lê Quang Tuấn Kiệt 22/06 lúc 16:00

Diện tích mảnh đất là:

48 . 36 = 1728 (m2)

Để độ dài cạnh hình vuông lớn nhất thì số đám đất nhỏ nhất.

Mà 1728 = 2. 33

Khi chia ra các đám đất thì diện tích của nó sẽ là bình phương một số.

=> 1728 : 3 = 26 . 32

=> 576 = 26 . 32 = 82 . 32 = 242

Vậy phải chia mảnh đất thành 3 đám đất nhỏ, mỗi đám đất có chiều dài là 24m.

Đinh Tuấn Việt 28/07/2015 lúc 14:56

Để 2n + 1 và 7n + 2 nguyên tố cùng nhau

<=> ƯCLN(2n + 1; 7n + 2) = 1

<=> 7.(2n + 1) - 2.(7n + 2) chia hết cho 1

<=> 14n + 7 - 14n + 4 chia hết cho 1

<=> 3 chia hết cho 1

Vậy n = 3 

vutuannghia 17/11/2016 lúc 21:48

TAU BIIEETS RROF

Nguyễn Quang Đức 17/11/2016 lúc 21:03

n khác 3k+1 nhé bạn

Trần thị Loan 13/11/2014 lúc 22:34

\(\in\)ƯC (90, 150)

Phan Bảo Huân 18/01/2017 lúc 22:10

Ta có: Cách tìm các ước của một số là lấy số mũ cộng với 1 rồi đồng thời nhan với nhau.

Mà số 210.5=210.51

Các ước của số trên:

(10+1)(1+1)=22 ước.

Vậy số 210.5 có 22 ước.

Hoàng Quỳnh Phương 13/03/2017 lúc 20:23

tổng tất cả các ước (nguyên) của nó bằng 0.

Ngo Van Phuoc 07/03/2017 lúc 21:42

nếu là ước nguyên thí nó bằng 0

Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2017 lúc 18:47

a)\(\frac{8n+193}{4n+3}=\frac{8n+6+187}{4n+3}=\frac{2.\left(4n+3\right)+187}{4n+3}=2+\frac{187}{n+3}\)

=>n+3 thuộc Ư(187)

n+31-117-17187-187
n-2-414-20184-190
Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2017 lúc 18:52

mk nhầm

4n+3 thuộc Ư(187)

4n+31-117-17-187187
n-2-13,5 loại-5-47,5 loại46
Trần Phương Quỳnh 11/02/2015 lúc 20:56

+Gọi d là ƯCLN(12n+1;30n+2)

+Ta có:   (12n+1)<>d

              (30n+2)<>d

>            5(12n+1)<>d

              2(30n+2)<>D

>              60n+5<>d

                60n+4<>d

>         [(60n+5)-(60n+4)] <>d

>                    1              <>d

>               d  thuộc {1}

Vậy 12n+1 trên 30+2 là phân số tối giản

 


               

Trần Phương Quỳnh 11/02/2015 lúc 21:15

À mình quên <> là chia hết cho(kí hiệu mình tự chế)

> là suy ra

oOo Thằng Ngốc oOo 21/02/2017 lúc 10:53

Mình không hiểu bài này bạn ạ!

Chúc bạn may mắn......mình chính là Đào Minh Tiến!

Đàm vĩnh hưng 27/02/2017 lúc 13:20

n=1

chuc hoc tot

eaeaeae 30/04/2015 lúc 20:20

n=1                                                                                                                         

luu thi ngoc ninh 30/04/2015 lúc 20:17

n=1                                                                                                                   

tôi học giỏi toán 05/05/2015 lúc 07:59

a) Gọi ƯCLN(n+4;n+3) là d

ta có: n+4 chia hết cho d; n+3 chia hết cho d

=> 3*(n+4)chia hết cho d;4*(n+3)chia hết cho d

=> [4*(n+3)-3*(n+4)] chia hết cho d

4n+12-3n+12 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d=> d=1

nên ƯCLN(n+4;n+3)=1

Vậy thỏa mãn đề bài

 

tôi học giỏi toán 05/05/2015 lúc 08:08

c) Gọi ........ là a

ta có: 2n+3 chia hết cho a; 4n+7 chia hết cho a

2*(2n+3) chia hết cho a; 4n+7 chia hết cho a

=> [(4n+7)-2*(2n+3)]chia hết cho a

=> 4n+7-4n+6 chia hết cho a

=> 1 chia hết cho a=> a=1

nên ƯCLN(2n+3;4n+7)=1

Vậy thỏa mãn đề bài

nhidang 20/04/2015 lúc 21:08

dễ mà sao không dám trả lời bốc phét cho lắm vào

bạn nào học giỏi giúp mình với

vu 20/03/2017 lúc 08:50

ko chi = 1 dau con nhieu nua

Nguyễn Hữu Phước 20/03/2017 lúc 08:48

mình nghĩ n=1

TNT TNT Học Giỏi 28/05/2017 lúc 19:26

kết quả là 

 = 6 

   đs 6

Lê Mạnh Tiến Đạt 28/05/2017 lúc 19:29

150 = 2.3.52

84 = 22.3.7

ƯCLN (150;84) = 2.3 = 6

Songoku Sky Fc11 28/05/2017 lúc 19:25

150=2×3×5²

84=2³×3×7

UWCLN(150;84)=2.3=6

Lê Mạnh Tiến Đạt 24/02/2017 lúc 06:20

2002 - 1960 = 42 . tk cho mk nhé . Xin bạn

His Girl Has The Right Tone 11/02/2017 lúc 08:23

a = 42 k mk nha 

chuc ban hoc gioi

Nguyễn Lương Bảo Tiên 30/06/2015 lúc 10:31

mà a > 28 nên a = 42

Ác Mộng 11/06/2015 lúc 15:48

a)Gọi d là ƯCLN(n+1;2n+3)

=>2n+3 chia hết cho d

n+1 chia hết cho d

=>(2n+3)-(n+1)=n+2 chia hết cho d

Do n+1 và n+2 là 2 số nguyên liên tiếp mà d là ước chung của 2 số đó => d=1

=>2n+3 và n+1 là 2 số nguyên tố cùng nhau => phân số \(\frac{n+1}{2n+3}\) tối giản

b) làm tương tự cũng xét hiệu như thế nha!

Huỳnh Văn Hiếu 06/08/2015 lúc 15:27

276 chia A dư 36=>276-36=240 chia hết cho A

453 chia A dư 21=>453-21=432 chia hết cho A

Điều kiện: A thuộc N*

Ta tìm ƯCLN(240,432)

240=24.3.5

432=24.33

Suy ra BCNN(240,432)=24.3=48

Vậy A= 48

 

Hatsune Miku 06/08/2015 lúc 15:26

Ta có: 276:A dư 36 =>> A>36 ,
453:A dư 21 =>> A>21 
=> A>36
Ta có: 276 = A.x + 36 vs x,y thuộc N
Và: 453 = A.y + 21
=> A>36 và A.x = 240 , Ay = 432
=> A>36
x<6.7 
y<12
và: x/y = 240/432 = 5/9
=>> A>36
x<= 6 
y<= 11
Và: x/y = 240/432 = 5/9

Chọn được  x = 5, y = 9.
x=5 =>> A = 240/5= 48 thỏa mãn điều kiện
Vậy A = 48

 

 

nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 15:22

A=48     

Nguyễn Trọng Tự 17/04/2015 lúc 06:28

Gọi 2 số tự nhiên cần tim la x và y. Vì 36 la UCLN cua x ,y nên:  x = 36m; y = 36n

Theo đề x+y =432 hay 36m+36n=432\(\rightarrow\)36(m+n)=432\(\rightarrow\)m+n=12

Ta có bảng sau:

m12345 
n1110987 

Với m=1 ,n=11 ta được (x,y)=(36;396)(Nhận)

Với m=2, n= 10 ta đươc (x;y)=(72;360) loại vì UCLN(72;360)=72

Với m=3, n= 9 ta đươc (x;y)=(108;324) loại vì UCLN(108;324)=108

Với m=4, n= 8 ta đươc (x;y)=(144;288) loại vì UCLN(144;288)=144

Với m=5, n= 7 ta đươc (x;y)=(180;252)( Nhận)

Vay 2 số can tim là :(36 , 396) hoặc (180 , 252)

Phạm Thúy An 18/12/2015 lúc 20:51

Gọi hai số tự nhiên a cần tìm a và b ( a>b)

Theo bài ra ta có : 

a+b =432

ƯCLN (a,b) =36

a=36k

b=36l (1)

Vì a>b suy ra k>l . k,l là hai số nguyên tố cùng nhau (2)

a+b=432 suy ra 36k + 36l = 432

             suy ra 36 . ( k+l )= 432

             suy ra k+ l = 12 (3)

Từ (1)(2)(3)

k117
l15
a396252
b36180

Vậy a=396                ; a=252

       b=36                  ; b=180

 

Nguyễn Danh Hải 19/12/2016 lúc 20:50

a = 252                         b = 180 hoặc

a = 396                         b = 36

Từ Thị Hông Nhung 20/02/2016 lúc 21:58

Gọi (n+13;n-2) là d

Ta có n+13 chia hết cho d; n-2 chia hết cho d

suy ra [(n+13)-(n-2)] chia hết cho d

suy ra 15 chia hết cho d và d thuộc ước của 15={1;3;5;15}

suy ra để n+13/n-2 là phân số tối giản thì d=1 và n+13 không chia hết cho 3; 5; 15

n-2 không chia hết cho 3;5;15

suy ra n+13 không chia hết cho 15

vì 13 không chia hết cho 15 nên n sẽ chia hết cho 15 thì n+13 không chia hết cho 15

n-2 không chia hết cho 15

vì 2 không chia hết cho 15 nên n sẽ chia hết cho 15 thì n-2 không chia hết cho 15

suy ra n chia hết cho 15 thì n+13/n-2 là phân số tối giản

vu quy dat 26/02/2015 lúc 13:38

ta có n+13=n-2+15để n+13 lá p/s tối giẩn thì 15 và n+2 là p/s tối giản.

suy ra n+2 ko chia hết cho 3 và 5

suy ra n khác 3k+1 và 5k+3

Kiều cao phong 26/04/2017 lúc 20:36

mình có bài toán y như thế này nhưng ko biết làm

Nguyễn Đức Mạnh 27/11/2016 lúc 16:15

đây là bài thầy Tính đúng ko

Nguyễn Đức Mạnh 27/11/2016 lúc 16:15

đây là bài thầy Tính chi

Công Chúa Giá Băng 22/08/2015 lúc 17:08

b) d = ƯCLN (21n + 4; 14n + 3)

=> 21n + 4 chia hết cho d và 14n + 3 chia hết cho d

=> 2. (21n + 4) chia hết cho d và 3. (14n + 3) chia hết cho d

=> 42n + 8 và 42n + 9 chia hết cho d

=> (42n + 9) - (42n + 8) = 1 chia hết cho d => d = 1

=> 21n + 4 và 14n + 3 nguyên tố cùng nhau => PS đã cho tối giản

a) d= ƯCLN (3n + 1; 5n + 2)

=> 5n + 2 chia hết cho d và 3n + 1 chia hết cho d

=> 3. (5n + 2) chia hết cho d và 5. (3n + 1) chia hết cho d

=> 15n + 6 và 15n + 5 chia hết cho d

=> (15n + 6) - (15n + 5) = 1 chia hết cho d => d = 1

=> 3n + 1 và 5n + 2 nguyên tố cùng nhau => PS đã cho tối giản

Công Chúa Giá Băng 22/08/2015 lúc 17:02

b) d = ƯCLN (21n + 4; 14n + 3)

=> 21n + 4 chia hết cho d và 14n + 3 chia hết cho d

=> 2. (21n + 4) chia hết cho d và 3. (14n + 3) chia hết cho d

=> 42n + 8 và 42n + 9 chia hết cho d

=> (42n + 9) - (42n + 8) = 1 chia hết cho d => d = 1

=> 21n + 4 và 14n + 3 nguyên tố cùng nhau => PS đã cho tối giản

 

Vũ Việt Anh 20/01/2017 lúc 20:25

\(n=21\)nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Nha

Anh Mai 14/07/2015 lúc 19:37

  các phân số trên đưa về dạng : k/(n + k + 2) đặt là phân số (1) 
với k= 7, 8, ..., 31 
Muốn (1) tối giản <=> tử k và mẫu (n+k+2) không có ước chung > 1 khi k chạy từ 7, 8, ... , 31 
Muốn vậy thì: n = 21

cute princess 22/03/2017 lúc 19:15

n=21 nha

chúc bn học giỏi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: