Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt 3 tháng 7 2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

(18n+3)/(21n+7) = [(21n+7)-(3n+4)]/(21n+7) = 1 - (3n+4)/(21n+7) là phân số tối giản

<=> (3n+4)/(21n+7) tối giản 
<=> (21n+7)/(3n+4) tối giản

<=> [7.(3n+4) - 21]/(3n+4) = 7 - 21/(3n+4) tối giản 
<=> 21/(3n+4) = (3.7)/(3n+4) tối giản

<=> 7/(3n+4) tối giản (*) (vì 3n+4 không là bội của 3) (*)

<=> 3n+4 không chia hết cho 7 <=> 3n \(\ne\) 7k+3 trong đó k là bội của 3 (vì VT là bội của 3)

<=> 3n \(\ne\) 21m+3 (với k = 3m) <=> n \(\ne\) 7m+1 (m \(\in\) Z) 
Vậy n \(\ne\) 7m+1 (m \(\in\) Z) để phân số đã cho tối giản.

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 26 tháng 2 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

(18n+3)/(21n+7) = [(21n+7)-(3n+4)]/(21n+7) = 1 - (3n+4)/(21n+7) là phân số tối giản

<=> (3n+4)/(21n+7) tối giản 
<=> (21n+7)/(3n+4) tối giản

<=> [7.(3n+4) - 21]/(3n+4) = 7 - 21/(3n+4) tối giản 
<=> 21/(3n+4) = (3.7)/(3n+4) tối giản

<=> 7/(3n+4) tối giản (*) (vì 3n+4 không là bội của 3) (*)

<=> 3n+4 không chia hết cho 7 <=> 3n \ne̸​= 7k+3 trong đó k là bội của 3 (vì VT là bội của 3)

<=> 3n \ne̸​= 21m+3 (với k = 3m) <=> n \ne̸​= 7m+1 (m \in∈ Z) 
Vậy n \ne̸​= 7m+1 (m \in∈ Z) để phân số đã cho tối giản.

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 22 tháng 9 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

(18n+3)/(21n+7) = [(21n+7)-(3n+4)]/(21n+7) = 1 - (3n+4)/(21n+7) là phân số tối giản

<=> (3n+4)/(21n+7) tối giản 
<=> (21n+7)/(3n+4) tối giản

<=> [7.(3n+4) - 21]/(3n+4) = 7 - 21/(3n+4) tối giản 
<=> 21/(3n+4) = (3.7)/(3n+4) tối giản

<=> 7/(3n+4) tối giản (*) (vì 3n+4 không là bội của 3) (*)

<=> 3n+4 không chia hết cho 7 <=> 3n \ne̸​= 7k+3 trong đó k là bội của 3 (vì VT là bội của 3)

<=> 3n \ne̸​= 21m+3 (với k = 3m) <=> n \ne̸​= 7m+1 (m \in∈ Z) 
Vậy n \ne̸​= 7m+1 (m \in∈ Z) để phân số đã cho tối giản.

Đọc tiếp...
Đặng Thanh Thủy 21 tháng 11 2014 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

3a)

1+2+3+4+5+...+n=231

=> (1+n).n:2=231

(1+n).n=231.2

(1+n).n=462

(1+n).n=2.3.7.11

(1+n).n=(2.11).(3.7)

(1+n).n=22.21

=>n=21

Đọc tiếp...
Đồng Lê khánh Linh 2 tháng 11 2016 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

gọi d là ước chung của n+3 và 2n+1 . Ta có (2n+6)chia hết cho d và 2n+5 chia hết cho d suy ra (2n+6)-(2n+5)chia hết cho d suy ra 1chia hết cho d vậy d=1   nhớ kết bạn với mình nhé

Đọc tiếp...
Truong Gia Bao 21 tháng 10 2018 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

câu 1: n=1

câu 2: ko

câu 3: a 21

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Ánh Ngọc 20 tháng 6 2015 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Giải :Gọi số học sinh là A => 100 – 4 chia hết a; 90 – 18 chia hết  a ; a > 18 => a thuộc ƯC(96; 72); a > 18.

96 = 25.3; 72 = 23.32  =>  ƯCNN (96; 72) = 23.3 = 24  ƯC(96; 72) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Mà a > 18, vậy a = 24

bạn **** cho mik nha !

Đọc tiếp...
ronaldoxunghe 20 tháng 6 2015 lúc 9:07
Báo cáo sai phạm

21 ko chắc lắm 

làm như tế này nha ai đúng thì cho với 

 Sau khi thưởng số sách còn lại là :

 100 - 4 = 96 ( quển )

 Sau khi thưởng số bút còn lại là :

 90- 18 = 72 ( bút )

ƯC {  tìm được 6 } 

không bít lời giải:

96 : 6 = 16 ( quyển )

 ko bít lời giải :

72: 6 = 12 quyển 

số bạn được thưởng là :

(16 + 12) : 2 = 14 quyển 

xong

Đọc tiếp...
Chi_Froggen_2k6 13 tháng 2 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

 Sau khi chia đều cho mỗi HS thì dư 4 vở, 18 bút như vậy nếu bớt đi số dư thì có chia đều cho số HS đó ko vậy.=> ĐS sô học sinh là ƯCLN (96;72)= ? 

.........mk hướng dẫn thôi chứ ko lm

....lm này mk nghĩ bn đã hiểu sơ sơ r nhỉ

...........ttt

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 4 tháng 7 2015 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Gọi d = ƯC (21n + 3; 6n + 4) (d là số  nguyên tố  vì  nếu tử và mẫu có chung ước thì sẽ có chung các uơcs nguyên tố   )

=> 21n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

=> 7. (6n +4) - 2.(21n +3) chia hết cho d 

Hay 22 chia hết cho d; d nguyên tố nên d = 2 hoặc 11

+) d = 2 => 21n + 3 chia hết cho 2 và 6n + 4 chia hết cho 2 (luôn đúng)

Chỉ cần 21n +3 chia hết cho 2 => n lẻ

+) d = 11 : để 21n + 3 chia hết cho 11 => 22n  - - n + 3  chia hết cho 11

=>  n - 3  chia hết cho 11  => n = 3 + 11k

=> 6n + 4 = 6(3 + 11k) + 4 = 66k + 22 chia hết cho 11

Vậy n = 3 + 11k hoặc n lẻ thì A rút gọn được

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 7 2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Ta có :
(21n+3)/(6n+4) 
= 4 - (3n+13)/(6n+4) 
= 4 - 1/2.(6n+26)/(6n+4) 
= 4 - 1/2.(1+22/(6n+4)) 
Để là số nguyên thì 6n+4 phải là ước của 22 và thương 22/(6n+4) phải là số lẻ 
=> 6n+4=22 (Vì n là số tự nhiên nên chỉ có giá trị này thỏa mãn) 

=> 6n = 18

=> n = 3 

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 4 tháng 7 2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

=> Gọi d là UCLN(21n+3;6n+4). Để A rút gọn được thì d>1

   + 21n+3 chia hết cho d nên 42n+6 chia hết cho d

   + 6n+4 chia hết cho d nên 42n+28 chia hết cho d.

=> (42n+28)-(42n+6)= 22 chia hết cho d

Vậy d=2 hoặc 11

   -Nếu d =2 thì: 21n+3 chia hết cho 2 nên n lẻ

                      6n +4 chia hết cho 2 nên n thuộc N.

Vậy \(n=2k+1\left(k\in N;k\ge0\right)\)

    - Nếu d=11 thì:

      + 21n + 3 chia hết cho 11 nên 7n+1 chia hết cho 11 (3 và 11 nguyên tố cùng nhau)

    => 7n+1 - (6n+4) chia hết cho 11

=> n-3 chia hết cho 11

Vậy n=11k + 3

 

   

Đọc tiếp...
gv 24 tháng 2 2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{\left(2n^3+n^2\right)+\left(2n^2+n\right)-\left(2n+1\right)}{\left(2n^3+n^2\right)+\left(2n^2+n\right)+\left(2n+1\right)}\)

\(P=\frac{n^2\left(2n+1\right)+n\left(2n+1\right)-\left(2n+1\right)}{n^2\left(2n+1\right)+n\left(2n+1\right)+\left(2n+1\right)}\)

\(P=\frac{n^2\left(2n+1\right)+n\left(2n+1\right)-\left(2n+1\right)}{n^2\left(2n+1\right)+n\left(2n+1\right)+\left(2n+1\right)}\)

P không là tối giản vì cả tử và mẫu đều chia hết cho (2n +1)

Đọc tiếp...
No Nam 10 tháng 8 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Phân số P chắc chắn không tối giản vì tử và mẫu chia hết cho 2n - 1, còn phân số sau khi rút gọn mới là tối giản.

\(P=\frac{n^2+n-1}{n^2+n+1}\)

Gọi d là ước chung lớn nhất của tử và mẫu

\(\hept{\begin{cases}n^2+n+1⋮d\\n^2+n-1⋮d\end{cases}}\)

suy ra \(n^2+n+1-\left(n^2+n-1\right)⋮d\)hay \(2⋮d\)

Lại có \(n^2+n+1=n\left(n+1\right)+1\)là số lẻ nên d là số lẻ.

Hai điều trên suy ra d = 1.

Do đó P là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
Vũ Xuân Phương 13 tháng 8 2017 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

ban thieu DKXD:N=/\(\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 14 tháng 4 2015 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}.\frac{53}{8}\)là số tự nhiên thì a chia hết cho 8 và 53 chia hết cho b

\(\frac{a}{b}.\frac{25}{4}\)là số tự nhiên thì a chia hết cho 4 và 25 chia hết cho b

Mà a/b nhỏ nhất suy ra a= BCNN(8,4)=8 và b= UCLN(53,25)=1.phân số cần tìm là 8/1 nhỏ nhất rồi đấy nhé vì a/b nhỏ nhất thì a nhỏ nhất và b lớn nhất.Ai tìm được phân số nhỏ hơn cho 1 like nếu ko thì phải cho mimhf 1 like.

Đọc tiếp...
votranthaovan 31 tháng 3 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

bạn Nguyễn Ngọc Ánh sai rồi vì ko bắt buộc được vì là stn nên phải chia hết.

Đọc tiếp...
ʚℓεмσηɞ‏ 2 tháng 8 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Ư(17) = {17; 1}

Ư(27 = {1; 3; 9 ; 27}

=> kco ƯCLN

#chanh

Đọc tiếp...
thiếu gia khó tính 2 tháng 8 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Ư(17) = ( 17 ;1)

Ư ( 27 )= ( 1;3;9;27 )

==> ko cs ƯCLN

- đề sai thì pk bn ơi 

hok tốt !

Đọc tiếp...
(☆_・)・‥…━━━★Hankō-tekina joō 2 tháng 8 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

UCLN(17,27) = 1

Đề có nhẫm lẫn ko vậy bạn?

Hay là mình sai

Đọc tiếp...
Công Tử Máu 2 tháng 8 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

6

5

1

5

45

72

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Huyền 2 tháng 8 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

cách tìm ước chung lớn nhât

Để tìm UCLN các bạn thực hiện theo các bước sau

    • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
    • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
    • Bước 3: Nhân số nguyên tố chung với tích mũ chung nhỏ nhất trong 2 số  sẽ được UCLN cần tìm.

VD: Tìm UCLN(12,18)

Mình sẽ lần lượt làm theo các bước nha.

B1: Phân tích 2 số 18 và 12 ra thừa số nguyên tố

12 = 22 * 3 và 18 = 32 * 2

B2: Sau khi phân tích ta thấy giữa 2 số 12 và 18 không có tích mũ chung nào, chỉ có 2 số nguyên tố chung là 3 và 2

B3: Nhân 2 số nguyên tố này với nhau ta được 3 * 2 = 6

Nên UCLN của 2 số 12, và 18 là 6 hay viết tắt UCLN(12, 18) = 6

Đọc tiếp...
Kaito Kid 9 tháng 11 2014 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Vì số học sinh của mỗi nhóm bằng nhau nên:

Số học sinh nam là Ư(28)

Số học sinh nữ là Ư(24)

Ư(28)={1;2;4;7;14;28}

Ư(24)={1;2;3;4;6;8;12;24}

Số cách chia là ƯC(24,28)

Có các cách chia là: 1,2,4 (cách)

Vậy cách chia thành 1 nhóm là có số học sinh nhiều nhất

 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27 tháng 4 2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Để 2n+1/3n+2 là ps tối giản thì ƯCLN(2n+1,3n+2)=1

Gọi ƯCLN(2n+1,3n+2)=d

Ta có:

2n+1 chia hết cho d

=>(2n+1).3 hay 6n+3 chia hết cho d (1)

3n+2 chia hết cho d

=>(3n+2).2 hay 6n+4 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) ta có:

(6n+4)-(6n+3) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d=1 hoặc d=-1

Mà d là ƯCLN(2n+1,3n+2)

=> d=1

=>2n+1/3n+2 là ps tối giản

 

 

Đọc tiếp...
Suzumiya Haruhi 2006 30 tháng 3 2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

2n+1/3n+2 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 18 tháng 2 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Gọi  ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) là d (d thuộc N*)

Khi đó :  2n + 1 chia hết cho d; 3n + 2 chia hết cho d

=> 3.(2n + 1) chia hết cho d; 2.(3n + 2) chia hết cho d

<=> 6n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

<=> (6n + 4) - (6n + 3) chia hết cho d

=> 6n + 4 - 6n - 3 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d Mà d thuộc N*

=> d = 1 => ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) = 1

Vậy phân số 2n + 1/3n + 2 tối giản (dpcm)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 2 tháng 7 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

b) Gọi hai số âần tìm là a và b.Giả sử a > b. Ta có :

ƯCLN(a ; b) = 12 \(\Rightarrow\) a = 12m và b = 12n (m,n \(\in\) N và m > n)

Do đó a - b = 12m - 12n = 12.(m - n) = 48

\(\Rightarrow\) m - n = 4. Vì m > n nên m = n + 4

                         Vậy có vô số cặp số a,b thỏa mãn đề bài.

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 7 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

b) Gọi 2 số đó là a; b (Coi a > b)

ƯCLN(a;b) = 12 => a = 12m; b = 12n (m; n \(\in\) N*; m > n;  m; n nguyên tố cùng nhau)

Ta có: a - b = 12m - 12n = 12.(m - n)  = 48 => m - n = 4 => m = n + 4

Vậy hai số đó có dạng 12m; 12n (Với m = n + 4; và m; n nguyên tố cùng  nhau  )

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 2 tháng 7 2015 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

a) Gọi hai số cần tìm là a và b. Giả sử a > b. Ta có :

ƯCLN(a ; b) = 28 \(\Rightarrow\) a = 28m và b = 28n (m,n \(\in\) N* và m > n)

Do đó a - b = 28m - 28n = 28.(m - n)

Mà 300 < b < a < 400 nên 11 < n < m < 14

\(\Rightarrow\) n = 12 và m = 13.

Do đó a = 28 . 13 = 364

         b = 28 . 12 = 336

                         Vậy hai số đó là 364 và 336

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 4 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Tô Minh Sơn 5 tháng 11 2017 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều cao nhỏ nhất của 1 chồng sách là a(mm)

Nếu a chia hết cho 15,6,8 thì a thuộc BC(15,6,8)

Ta có:

15=3.5

6=2.3

8=2^3

BCNN(15,6,8)=2^3.3.5=120

vậy chiều cao nhỏ nhất là 120mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: