Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

13 tháng 2 2019 lúc 7:50

Gọi số cần tìm là a,Có:a chia hết cho 5 nên số tận cùng là 0 hoặc 5

                                         a chia 2 dư 1 nên số tận cùng là 1;3;5;7;9

                                         a chia 3 dư 1 nên tổng các chữ số chia 3 dư 1

                                         a chia 4 dư 1 nên 2 chữ số tận cùng chia 4 dư 1

Từ các điều trên suy ra số cần tìm là 25

13 tháng 2 2019 lúc 12:04

Các bn trả lời những câu còn lại giúp mik nhé, câu đầu bn Lê Hồ Trọng Tín trả lời rùi.

17 tháng 2 2022 lúc 16:29

\(\dfrac{1\times2}{5\times2}=\dfrac{2}{10};\dfrac{1\times5}{2\times5}=\dfrac{5}{10}\) 

Vậy các phân số đó là

\(\dfrac{3}{10};\dfrac{4}{10}\)

17 tháng 2 2022 lúc 16:30

1 phần mấy cơ mà nhìn lại đề điii

4 tháng 2 2018 lúc 15:56

1/3 và 1/4 nha.

Mình trả lời nhanh nhất nè.

4 tháng 2 2018 lúc 15:57

2 phân vừa lớn hơn \(\frac{1}{5}\)và bé hơn \(\frac{1}{2}\)là :

\(\frac{1}{5}< \frac{1}{4}< \frac{1}{3}< \frac{1}{2}\)

hok giỏi!

1. Viết năm phân số có tử số lớn hơn mẫu số :..................................................................................................................................2. Viết tiếp vào chỗ chấm : a) Các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 12 và tử số lớn hơn mẫu số là :...............................................................................b) Các phân số bé hơn 1 và có mẫu số bằng 6 là...
Đọc tiếp

1. Viết năm phân số có tử số lớn hơn mẫu số :..................................................................................................................................

2. Viết tiếp vào chỗ chấm : 

a) Các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 12 và tử số lớn hơn mẫu số là :...............................................................................

b) Các phân số bé hơn 1 và có mẫu số bằng 6 là :..............................................................................................................................

3. Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Các phân số lớn hơn 1 và có tử số vừa lớn hơn 4 vừa bé hơn 7 là :................................................................................................

b) Các phân số có tích của tử số và mẫu số bằng 12 là :.....................................................................................................................

2
17 tháng 1 2017 lúc 9:31

1. Viết năm phân số có tử số lớn hơn mẫu số: \(\frac{5}{3}\)\(\frac{7}{3}\)\(\frac{3}{1}\)\(\frac{5}{2}\)\(\frac{7}{4}\)

2. Viết tiếp vào chỗ chấm: 

a) Các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 12 và tử số lớn hơn mẫu số là: \(\frac{7}{5}\)\(\frac{8}{4}\)\(\frac{9}{3}\)\(\frac{10}{2}\)\(\frac{11}{1}\)

b) Các phân số bé hơn 1 và có mẫu số bằng 6 là: \(\frac{1}{6}\)\(\frac{2}{6}\)\(\frac{3}{6}\)\(\frac{4}{6}\)\(\frac{5}{6}\)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Các phân số lớn hơn 1 và có tử số vừa lớn hơn 4 vừa bé hơn 7 là: \(\frac{5}{4}\)\(\frac{5}{3}\)\(\frac{5}{2}\)\(\frac{5}{1}\)\(\frac{6}{5}\)\(\frac{6}{4}\)\(\frac{6}{3}\)\(\frac{6}{2}\)\(\frac{6}{1}\)

b) Các phân số có tích của tử số và mẫu số bằng 12 là: \(\frac{1}{12}\)\(\frac{12}{1}\)\(\frac{2}{6}\)\(\frac{6}{2}\)\(\frac{3}{4}\)\(\frac{4}{3}\)

16 tháng 2 2022 lúc 17:07

số bằng 1 là sao

24 tháng 1 2016 lúc 15:33

5/20

6/20

7/20

8/20

24 tháng 1 2016 lúc 15:39

1 phần 4, 3 phần 10, 7 phần 20, 2 phần 5

15 tháng 2 2017 lúc 21:18

2/5 dos

10 tháng 5 2015 lúc 21:33

\(\frac{2}{5}\)

25 tháng 2 2017 lúc 10:21

2/5 nha 

19 tháng 3 2016 lúc 20:03

bạn ko biết viết phân số à 

19 tháng 3 2016 lúc 20:12

có nhưng ko viết

bày cho mình với