Vũ Nguyễn Minh Tâm

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Vũ Nguyễn Minh Tâm
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

0,1+0,2+0,3+0,4+...+0,9

=(0,9+0,1)+(0,8+0,2)+(0,7+0,3)+(0,6+0,4)+(0,5+0,5)

=1+1+1+1+1

5

abc là 126 còn phân số là 16/24

 

tâm ơi sai rồi phải đổi hình chữ nhật thành mảnh đất hoặc mảnh đất hình chữ nhật chứ