K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 12 2022

Số đó là 220

1 tháng 12 2022

Số có 3 chữ số có tổng là 4 là : 400

Số trừ là:

400 - 214 = 186

      Đáp số : 186

Mong giúp ích cho bạn

19 tháng 5 2023

a) Số liền trước của số 10 000 là:

A. 99 999                 B. 9 999                       C. 10 001

b) Số 20 760 là:

A. số tròn chục nghìn              B. số tròn nghìn               C. số tròn chục

c) Làm tròn số 45 279 đến hàng chục nghìn thì được số:

A. 40 000                   B. 45 000                      C. 50 000

d) Số lớn nhất có năm chữ số là:

A. 10 000                     B. 99 999                     C. 100 000

19 tháng 5 2023

c, Làm tròn số 45 279 đến Hàng chục nghìn chứ không phải Hàng nghìn ạ.

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
9 tháng 12 2023

a, 387 gồm 3 trăm, 8 chục, 7 đơn vị

b, Số liền sau của 799 là 800

c, Số tròn chục lớn hơn 25 và nhưng bé hơn 35 là 30

d, Số có hai chữ số làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 , 33 , 34

13 tháng 1

tìm hai số đó trình bày là sao ạ?

13 tháng 1

Hiệu 2 số tự nhiên liên tiếp bằng 1 đơn vị

Số bé là: (1005 - 1):2= 502

Số lớn là: 502+1=503

Đ.số:......

15 tháng 1

Số dư 8, số chia bé nhất có thể là 9. Số bị chia = Số dư + số chia x thương = 8 + 9 x 25 = 233

30 tháng 12 2015

số trừ là: 19

hiệu là:
  75-19=56

         Đáp số: 56

 

15 tháng 9 2018

Ta có 

số bị trừ - số trừ = hiệu nên :

số bị trừ là :

246  vì 

muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ 

8 tháng 10 2021

Vì số bị trừ (SBT) - số trừ (ST) = hiệu (H) nên SBT = ST + H

Tổng của ST và H của phép trừ đó là 246 nên SBT của phép trừ đó là 246.

Đáp số: 246.

Chúc bạn học tốt.

😁😁😁

9 tháng 8 2017

SBT + ST + H = 100 
SBT - ST = H 
Vậy: 
SBT + ST + SBT - ST = 100 
2 SBT = 100 
Số bị trừ là: 
100 : 2 = 50 
Đáp số: 
Số bị trừ là 50

10 tháng 2 2022

cảm ơn

 

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
18 tháng 12 2023

a) 1 m = 10 dm                1 km = 1 000 m

          = 100 cm               1 dm = 10 cm

          = 1000 mm            1 cm = 10 mm

b) 1 kg = 1 000 g

1 l = 1 000 ml

c) 1 năm = 12 tháng 

1 tuần = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

Các tháng có 31 ngày là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Các tháng có 30 ngày là tháng tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.

Tháng có 28 hay 29 ngày là tháng 2.

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
17 tháng 12 2023

a) Sử dụng cách tính chu vi hình chữ nhật: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

Vậy chu vi một hình chữ nhật gấp 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Câu a) đúng.

b) Sử dụng cách tính chu vi hình vuông: Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4 (chu vi một hình vuông gấp 4 lần độ dài cạnh hình vuông đó)

Câu b) sai.

c) Số 2000 gấp lên 3 lần thì được số: 

2000 × 3 = 6000

Câu c) sai.

d) Số 6000 giảm đi 3 lần thì được số:

6000 : 3 = 2000.

Câu d) đúng.