Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

4343654566 - 3564559 = 43400900007

k mk nha!

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Khi tăng thừa số thứ 2 lên 9 đơn vị thì tích tăng thêm ở thừa số thứ 1.

Vậy thừa số thứ 1 là:

1386:9=154

Đê thiếu bạn ạ phải cho biết thêm cái hì để tính thừa số thứ 2 nữa chứ

Đọc tiếp...

vanminh ơi!Người khác trả lời câu hỏi ko phải là khoe khoang

Đừng nói người khác như vậy chứ bạn tội người khác 

Nếu khi người khác bảo bn là bn quá khoe khoang thì cũng tội cho bn nên người khác trả lời câu hỏi bn không nên nói người khác khoe khoang

Đọc tiếp...

Khi tăng thừa số thứ 2 lên 9 đơn vị thì tích tăng thêm ở thừa số thứ 1.

Vậy thừa số thứ 1 là:

1386:9=154

Đê thiếu bạn ạ phải cho biết thêm cái hì để tính thừa số thứ 2 nữa chứ

Đọc tiếp...

hỏi ông google, trả lời ngay cho còn chính xác nữa

Đọc tiếp...

tek thì nói lm j

Đọc tiếp...

trời coppy pe là ra thuj chứ gì. bớt nog, bớt nog

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: